چاپ کردن این صفحه

" برای بهبود مدرسه ها ، ما یک گزینه داریم ؛ به صدای معلمان گوش فرا دهیم "

KEEPERS OF THE FLAME

تدوین : طاهره مهدوی - ترجمه : مرضیه شمایلی

گروه رسانه/

KEEPERS OF THE FLAME و جایگاه معلمان

کلیپ ویدئویی زیر توسط « مرضیه شمایلی » برای صدای معلم ارسال گردیده است .

ضمن تشکر از ایشان و « طاهره مهدوی » شما را به دیدن این کلیپ دعوت می کنیم .


KEEPERS OF THE FLAME و جایگاه معلمان

یکشنبه, 11 آذر 1397 21:55 خوانده شده: 469 دفعه

در همین زمینه بخوانید: