صدای معلم

" هیچ ضرورتی برای تحمل افرادی با شخصیت سمّی در محیط کار وجود ندارد پس با آنها باشیم چون ما همکارانمان را انتخاب نمی کنیم اما بی آنها باشیم چون ما دوستانمان را خود انتخاب می کنیم "

8 شخصیت سمّی که باید از زندگی خود در محیط اجتماعی و شغلی حذف کنیم !

مینو امامی/ همکار صدای معلم

8 شخصیت سمی در محیط اجتماعی و شغلی

تو اول بگو با کیان زیستی
پس آن‌ گه بگویم که تو کیستی


این شعر از ضرب المثل معروف : بگو رفیقت کیست، تا بگویم چگونه آدمی هستی ، برگرفته شده است و ضمن این که مفهوم آن عین
واقعیت است ، به ما یادآور می شود که حواس مان به انتخاب دوست باشد .چون ما با انتخاب دوست ، در واقع خودمان را به دیگران
معرّفی می کنیم. انتخاب همکار به اختیار و ارادۀ ما نیست اما دوست ، دقیقا توسط خود ما برگزیده می شود ، که یکی از گزینش های
بسیار دشوار دوران تحصیل همۀ افراد نیز هست. قدری دقت نظر و آگاهی ما می تواند محیط کارمان را مَملوّ از نشاط و شادی و موفقیت
بسازد و انرژی مثبت در ما ایجاد نماید و یا برعکس پر از تنش و برخورد و تلاش مضاعف برای اثبات بی گناهی مان باشد.
حضور شخصیت های سمّی در پیرامون ما انرژی انجام کار مفید را از ما سلب می کند. این گونه افراد می توانند روی اراده و میزان پیشرفت
ما نیز تأثیر منفی بگذارند . لذا افراد موفق و کارآفرین باید در انتخاب همراهان خود بسیار دقیق و حسّاس باشند. سردرگمی و اضطرابی که شخصیت های سمّی با خود به زندگی دیگران می آورند جزو موانعی است که می شود از آنها اجتناب کرد. افراد با شخصیت سمّی ممکن
است کارمند و یا همکار و دوست شما در محیط کار باشند ، سعی کنید از آنان دوری جویید تا آسیب های روحی – روانی و یا شغلی و
حرفه ای نبینید. لازم است در نظر داشته باشیم که این افراد می توانند در محیط زندگی خصوصی ما یعنی مابین اعضای خانواده و فامیل
و آشنایان نیز باشند که اثرات تخریبی آن جبران ناپذیر است و در اکثر موارد دوری از آنها غیرممکن است .

حال به بررسی 8 شخصیت سمّی در محیط اجتماعی و شغلی می پردازیم : (1)

۱- شخصیت قضاوتگر
انسان هایی که دوست دارند راجع به هر کس و موضوعی قضاوت کنند و نظر دهند. چه آنها را بشناسند و یا نشناسند. آنان نظر خود را با
یقین و اطمینان بیان می کنند و اصلا شک نمی کنند . فرصت دفاع و یا ابراز نظر به شما نمی دهند. فقط می گویند و شنوندۀ خوبی نیستند. اهل فن و کارشناس نیستند اما همچون متخصصان آن حیطه سخن می گویند. ویژگی های شخصیتی افراد را نشناخته راجع به او قضاوت عجولانه می نمایند و با یک کلام و یا حرکت ، کل سجایای اخلاقی آنان را زیر ذره بین خود می گذارند . بی رحم و آسیب زن هستند. تهمت
و افترا بستن برای اثبات گفته ها ، ابزار کاری آنان محسوب می شود. گوش شنوایی برای توجیه وضعیت ندارند. شما قادر نیستید در قبال
چنین افرادی از خود دفاع کنید. چنین افرادی متکلم الوحده هستند و شنوندۀ خوبی نیستند. آنان کلام شما را در دهانتان محبوس می سازند. شخصیت فردی و اجتماعی شما در ارتباط با چنین افرادی در مخاطره است و تا جایی که می توانید باید از آنها دوری بجویید.

8 شخصیت سمی در محیط اجتماعی و شغلی

۲- شخصیت حسود
این افراد همه جا هستند . در بین اعضای خانواده و فامیل ، همسایه و هم محله ، محیط کار و..... از قدیم گفته اند : حسود هرگز نیاسود.
افراد حسود بیشترین آسیب را به سلامتی روح و روان و حتی جسم خود وارد می آورند. آنان تحمل هیچ فرآیند و رفتار و جلوۀ زیبا و مطلوب
و خوشایند در شما را ندارند. آنان حتی توان اعتراف به توانایی ها و مهارت های شما را ندارند. هرگز انتظار شنیدن تبریک به هنگام کسب رتبه اول و یا ازدواج کردن و فرزند دار شدن و ....از او را نداشته باشید. زیبا باشید ، حسادت می کند. صبور و مهربان باشید ، حسادت می کند.
موفق و کارآمد باشید ، حسادت می کند. جزو برترین ها باشید و..... آزار می بینند و آزار می رسانند. جالب آن که هیچکس به حسود بودن
خود معترف نیست. تا جایی که می توانید از ارتباط با چنین افرادی اجتناب ورزید.


۳- شخصیت کنترل گر
هر فرد در هر سنی می تواند با افراد مدعی و متوقع ، برخورد کند، آنان کنترل گر هستند. زندگی کردن و یا همکاری کردن با افرادی که حس کنترل گری دارند ، بسیار سخت است. او فقط خود را بر حق می داند و در باورش همه در اشتباه هستند. تصور او این است که اگر نباشد ، دیگران عاطل و باطل خواهند ماند. او خود را عقل کل می داند. به شما فرصت نفس کشیدن و یا ابراز وجود نمی دهد. او باور دارد که فقط خودش همه چیز را می داند و هرگز در درستی آنها شک و تردید نمی ورزد. آنان سلطه جویند و از فرماندهی دیگران ولو همسر و کودک خود لذت می برند. آنان خودخواه و خودمحور هستند و خود را گویی در جهان تنهاترین موجود توانمند می دانند. چنین همکارانی در محیط کار از توانایی های شما سوء استفاده می نمایند و از شما بهره کشی می کنند. حق انتخاب را از شما می گیرند و نظر خود را به شما تحمیل می کنند. اگر آنان را تحمل کنید اراده و استقلال خود را در سیطرۀ آنان محبوس می سازید. آنان بجای شما سخن می گویند و تصمیم می گیرند.


۴ - شخصیت متکبّر
عده ای از افراد اعتماد به نفس فوق العاده ای دارند که قابل تحسین است. آنان الهام بخش دیگران هستند. اما در مقابل عده ای دیگر ، مغرور و متکبرند. رفتار چنین افرادی باعث آزار و اذیت دیگران می گردد. خودبزرگ بینی آفت زندگی سالم است . انسان باید قدری تواضع داشته باشد و یا انسان به عنوان یک جزء باید باور کند که نسبت به کل خیلی ناتوان است. درخت هر چه پربارتر ، سربه زیرتر. تکبر و غرور برای داشته ها و واقعیت ها ناپسند است و برای نداشته ها و توهّمات هم مذموم است. اگر دوست یا همکار متکبری دارید حتما آماج نیش های تحقیر آمیز او قرار گرفته اید. از چنین افرادی دوری جویید و گر نه شاید شما هم برای کم نیاوردن در برابر او ، رفتارهای کِبرآمیزی پیشی کنید.


۵- شخصیت قربانی
افرادی که مدام خود را قربانی شرایط نشان می دهند و حس شدیدی برای برون افکنی نتایج رفتارها و اعمال خود دارند. آنان متصورند که تقصیر و جهلی نسبت به نتایج هیچ پیشامدی را در زندگی خود ندارند.حتی اگر کسی را دلیل قربانی شدن خود نیابند ، قضا و قدر را متهم
می سازند. آنان خطاها و لرزش های خود را توجیه می کنند و به دنبال تعقل و تفکر نسبت بدان مهم نیستند تا به اصلاح رفتار خود دست
یازند. از نظر این افراد همیشه دیگران مقصرند و او بی گناه است. آنان حتی برای تبرئه خود قادرند به دیگران اتهام زنند. شخصیت قربانی
در پی مظلوم نمایی است و از تحقیر شخصیت خود لذت می برد. مراقب باشید شکار نادانی او نباشید.

۶- شخصیت منفی باف
افراد منفی نگر و منفی باف ، انرژی مفید و مثبت افراد دیگر را دفع می کنند. آنان همیشه نصف خالی لیوان را می بینند و هرگز شکرگزار
داشته های خود نیستند. هیچ چیز ولو با ارزش و ارزنده ، آنان را راضی نمی سازد. همیشه چشم به چیزها و جاهای دیگر می دوزند و
حسرت نداشته های خود و داشته های دیگران را می خورند. از بخت و اقبال خود ناخرسندند. از شغل و خانه و خانواده و محل زندگی
و دوستان و همکاران خود ناراضی اند.چنین افرادی هرگز به شما انرژی مثبت جهت تقویت رفتار و یا تقسیم شادی هایتان نمی دهند. آنان
از دلایل شادی های شما هم نالان هستند. عبوس و غمگین و زُمخت و انعطاف ناپذیرند. دلیلی برای خوشحالی و ایجاد تغییرات مفید و مؤثر
در زندگی نمی بینند. بیشتر در خانه اند و اهل سفر و گردش و سیاحت نیستند. آنان حتی با زیبایی های طبیعت نیز سر جنگ دارند. زیستن با چنین افرادی ، روح زندگی را در وجود شما می کُشد . آنان قاتل خاموش همۀ خوبی ها هستند. مراسم عروسی و تعزیه برای آنها تفاوت ماهوی ندارد چون در هر دو نومید و منفی اندیش هستند. از چنین افرادی دوری باید جست و گرنه همانند دهن دری ، مُسری و آزاردهنده است.


۷- شخصیت دروغگو
بدترین نوع دروغگویی در بین اعضای خانواده و در محیط کار است. چون هر روز و ساعات زیادی را با یکدیگر به سر می برید. دروغگویی یک عادت رفتاری زشتی است که اصولا فرد در کودکی به دلیل قرار گرفتن زیر فشار تنبیه و مؤاخذه ، بدان پناه می برد و برای رهایی خود از شرّ سرزنش و تنبیه بدنی و یا محرومیت از امتیازات ، آن را سپر بلای خود می سازد. اما متأسفانه هم زمان با رشد فیزیکی و افزایش سن ، جزوی
از شخصیت درونی او می گردد و تلاش برای حذف آن ناممکن و یا دشوار است. یک عادت ناخوشایند که اعتماد دیگران را نسبت به او سلب
می نماید. افرادی که شخصیت دروغگویی دارند ، زندگی فردی و اجتماعی شان به مخاطره می افتد چون کمتر کسی او را تحمل می کند و گاه حتی عامل فروپاشی پیوند زناشویی و یا صمیمیت دوستانه است. تا جایی که می توانید از چنین افرادی دوری بجویید و گر نه دروغ های او
می تواند شما را به دردسرهای جبران ناپذیری چون طلاق و اخراج از محیط کار ، بیندازد. افراد دروغگو ، راست و دروغ شان چنان در هم
می آمیزد که قدرت تشخیص سره از ناسره را از شما سلب می کند. چنین افرادی بسیار زیاد به مقدسات سوگند یاد می کنند تا گفته هایشان موجه باشد.


۸- شخصیت سخن چین
" آیا شما دوست دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید." (2) کراهت سخن چینی با چنین ناممکنی به تصویر کشانده شده است تا فرد مسلمان از آن پرهیز نماید. افرادی که شخصیت قضاوت گری دارند بیشتر ، سخن چینی می کنند ، چون راجع به هر موضوع مربوط و نامربوط ابراز نظر می کنند. سخن چینی یعنی یک کلاغ ، چهل کلاغ کردن . یعنی ایراد پیام شفاهی را دامن زدن ، ایراد پیام شفاهی آن است که پیام از نفر اول تا به گوش نفرات بعدی برسد از شکل اصلی خود خارج می شود و واقعیت در آن گم می شود. ما آن چیزی را به دیگران منتقل می کنیم که یا دلمان می خواهد و یا قصد انتقام گیری و ایراد گیری و لکه دار کردن فرد مورد نظر را داریم. اصولا افرادی سخن چینی می کنند که دارای ضعف شخصیتی هستند و ایرادات زیادی دارند. آنان مرز واقعی بین حقیقت و حدسیات را از بین می برند و با ارائه اطلاعات نادرست ، روابط صمیمی افراد را به خطر می اندازند. افراد سخن چین ، در محیط خانواده و کار ، روح آرامش را نابود می سازند.

8 شخصیت سمی در محیط اجتماعی و شغلی

کلام آخر
با حذف چنین انسانهایی و یا دوری از آنها می توان محیط کار خود را مطلوب فعالیت مفید ساخت. برای این کار لزومی به برخورد تند و یا واکنش غیراصولی نیست ، فقط کافی است برخورد سردی نسبت بدانها داشته باشیم تا به مرور از ما دور شوند. شما باید به فکر حذف آنها
از معادله ی زندگی خود باشید. این کار به شما اجازه می دهد تا تمرکز بیشتری روی رسیدن به اهداف تان داشته باشید بدون آنکه لازم باشد حواستان به چیز دیگری منحرف شود. به یاد داشته باشیم که درصد قابل توجهی از عمر ما در محیط کار سپری می شود و چگونگی آن بر
میزان کارآیی و نحوۀ انجام فعالیت ما اثر می گذارد. هیچ ضرورتی برای تحمل افرادی با شخصیت سمّی در محیط کار وجود ندارد پس با
آنها باشیم چون ما همکارانمان را انتخاب نمی کنیم اما بی آنها باشیم چون ما دوستانمان را خود انتخاب می کنیم.

1) عنوان 8 مورد از این منبع استفاده شده است ، اما متن با قلم خودم نگاشته شده است :
سایت دیجیاتو - ۸ شخصیت سمّی که باید از زندگی خود حذف کنید. نوشته پیام ادیب - ۴ دی ۱۳۹۴ .
2) " أیُحِبُّ أحدکم أن یأکل لحم أخیه مَیتاً " (سوره حجرات - آیه ۱۲)


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 05 اسفند 1397 16:57 خوانده شده: 2505 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
دبیر م 1397/12/06 - 05:34
جالب بود ممنون
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/12/06 - 12:38
سلام
همکار محترم ، سپاس.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/12/06 - 07:40
جماعت از این که خودشان یک یا چند
تا از این ویڗگی ها را داشته باشند
ترسیدند. راستی ما جزو کدام شخصیت
سمی هستیم؟!
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/12/06 - 08:00
اکثر ما ایرانی ها ، شخصیت قضاوت گر
و سخن چینی داریم. بعد این دو ، حسود
و منفی باف بیشتر است. شخصیت قربانی
هم کم نداریم. من خودم متاسفانه قضاوتگرم.
این سایت هم به تقویت آن کمک می کند.
فقط باید قدری صادق باشیم.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/12/06 - 12:40
سلام
منظورتان از جماعت ، لابد خوانندگان محترم است.
ترس ندارد فقط کافی است قدری واقع بین باشیم. تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/12/06 - 12:45
سلام
معلم محترم ، ما در روابط اجتماعی خود با دیگران به
این نتایج می رسیم. دو مورد که مشخص ساخته اید ، به نظر درست می رسد . به صدای معلم اشاره کرده اید لابد برای نظراتی که زیر یادداشت ها می گذارید، عرض کرده اید. شما به عنوان یک معلم نظر خودتان را مطرح می سازید. منتهی عقل حکم می کند اگر راجع به موضوعی اطلاعات لازم و کافی ندارید ، قضاوتی نکنید چون از لحاظ اخلاقی صحیح نیست و یا روی شخصیت فردی افراد ، قضاوت کردن، نادرست است. همۀ ما کم یا زیاد ، خواسته و یا نخواسته خطاهایی داریم. تشکر
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/12/06 - 10:24
عالی بود . راستی ما چرا اندر احوال
خویش تفکر نمی کنیم و فقط به بیرون
سنگ اندازی می کنیم ؟ ما تا کی جنگ
بین خود با مسئولان را خواهیم داشت؟
ما چه زمانی برای سعادت خود زندگی
خواهیم کرد؟ مگر مصلحین جامعه فقط
معلمان هستند؟ اگر بله ، پس کی اوضاع
ما به نحو احسنت تثبیت خواهد شد تا ما
هم قدری در حال خود زندگی کنیم؟
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/12/06 - 12:48
سلام
روزمرگی و یا شتاب در حرکت جهت رسیدن به اهداف و آرزوها ، ما را از خود بی خود می سازد لذا از خیلی مسایل اخلاقی و رفتاری و کم و کیف آن غفلت می ورزیم. گاه باید زندگی را مزمزه کرد و لذت آن را چشید. برای این کار باید سرعت خود را کاهش دهیم. تشکر
پاسخ + 0 0 --
انسان 1397/12/06 - 14:51
حقیقتا انسان چگونه حساب کار تمامی
رفتارهای خود و دیگران را داشته باشد ؟
وقتی خوب فکر می کنم به پیچیده بودن
بشر ؛ بیشتر ایمان می آورم.
حداقل موضوع باعث شد تا به قول خانم
امامی ؛ قدری از سرعت خود بکاهیم و
به اطراف خود بیشتر دقیق شویم.
دست تان درد نکند .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/12/06 - 16:01
سلام
ما موظفیم حساب کار خودمان را داشته باشیم ، اگر چنین کنیم خود به خود از شرّ انسانهایی که شخصیت سمّی دارند نیز در امان می مانیم. فقط قدری هوشیاری
و آگاهی ، حلّال مشکلات ناخواسته اما بسیار اثرگذار خواهد بود. تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/12/06 - 16:28
انسان جان
شما دوست عزیز تخت گاز برید
جلو و غم مخورید . بی خیال
همکار و سم و شخصیت باشید.
خلاص
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/12/07 - 07:27
زیستن در بین انسان نماها
چنین نتایج شومی هم دارد
جامعه ما که از انسانیت تهی
گشته است و دیگر از شخصیت های
مثبت خوشایند موثر ، خبری نیست.
میدان برای شغالان لاشخور مانده است
و انسانیت به تمام معنا رنگ باخته است.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/12/07 - 10:35
سلام
هیچ جامعه ای هرگز از انسان و انسانیت ، تهی
نمی گردد. اما با سوسوی کم رنگ و کم تعداد
آن نیز نمی توان امیدوار زیست. ما باید هم به اصلاح فردی و هم اجتماعی معتقد باشیم تا از مرگ انسانیت انسانها ، جلوگیری کنیم. من و شما به طور تصاعدی جمعیت این جامعه را آموزش می دهیم چه به عنوان پدر و مادر و چه به عنوان معلم و یا سایر نهادها ، پس ما کوتاهی نکنیم. تشکر

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور