صدای معلم

" در این شرایط، برخی ناله های رقت بار سر می دهند، و بعضی فقط به طور شرم آوری ناسزا می گویند اما اندک کسی از خود می پرسد: اگر من نیز وظیفه ی خود را انجام می دادم، اگر سعی می کردم که اراده ام را اعمال کنم، آیا آنچه که رخ داده، اتفاق می افتاد؟"

از انسان های بی تفاوت متنفرم !

آنتونیو گرامشی

 بی تفاوتی و جامعه شناسی آدم های بی تفاوت

معتقدم که زندگی کردن به معنای چریک بودن است. کسی که به راستی زندگی می کند، نمی تواند شهروندی چریک نباشد. بی تفاوتی درواقع سست عنصری، انگل واره گی و بزدلی ست، نه زندگی. به همین دلیل از انسانهای بی تفاوت متنفرم.

بی تفاوتی وزن مرده ی تاریخ است و به صورت بالقوه ای بر تاریخ اثر می گذارد. منفعلانه عمل می کند، اما عمل می کند. بی تفاوتی همان بخت بد است؛ که هیچ گاه نمی توان حسابی روی آن باز کرد، همان چیزی که در برنامه ها اختلال ایجاد می کند و خوش ساخت ترین طرحها را مخدوش می کند، بی خردی و فقدان آگاهی ست که هوشمندی را سرکوب می کند. همان شری ست که دامن گیر همه می شود از آن رو که توده ی مردم تفویض اختیار می کند، امکان تصویب قوانینی را می دهد که تنها از طریق انقلاب می توان آنها را لغو کرد و قبول می کند انسانهایی قدرت را در دست گیرند که تنها با شورش می توان آنان را سرنگون کرد. از همین رو اقلیتی، به دلیل بی تفاوتی و بی مسئولیتی، فرم زندگی جمعی را بدون هیج نظارت و کنترلی تعیین می کنند، توده اما اعتنائی نمی کند زیرا اهمیتی برایش ندارد؛ گویی بخت بد است که همه چیز و همه کس را تحت تأثیر قرار می دهد، تو گویی که تاریخ چیزی جز کلان پدیدهای طبیعی نیست، فوران آتشفشان یا زلزله ای ست که همه را قربانی می کند، چه آنکه می خواست و آنکه نمی خواست، چه آنکه می دانست و یا نمی دانست، چه آنکه فعال بود و چه آنکه بی تفاوت.

در این شرایط، برخی ناله های رقت بار سر می دهند، و بعضی فقط به طور شرم آوری ناسزا می گویند اما اندک کسی از خود می پرسد: اگر من نیز وظیفه ی خود را انجام می دادم، اگر سعی می کردم که اراده ام را اعمال کنم، آیا آنچه که رخ داده، اتفاق می افتاد؟

بدین سبب نیز از انسانهای بی تفاوت متنفرم:

زیرا ناله ی ابدی آنان از سر معصومیت عذابم می دهد. از هر یک از آنان می خواهم توضیح دهد که چطور نقشی را که زندگی به او محول کرد و هر روزه به عهده اش می گذارد را ایفا می کند، از هرآنچه که انجام داده و به خصوص هرآنچه انجام نداده است.

من فکر می کنم که می توان با آنان بی شفقت بود، و بایسته نیست ترحم و اشکی برای آنها به هدر داد.
شبکه جامعه شناسی علامه

چهارشنبه, 29 خرداد 1398 09:38 خوانده شده: 1526 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 -1 --
سید رضا حسینی 1398/04/01 - 02:52
امیرالمومنین حضرت علی(ع) در نامه 53 نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می فرمایند:
از خون ریزی بپرهیز و از خون ناحق پرواکن، که هیچ چیز مانند خون ناحق کیفر الهی را نزدیک، مجازات را بزرگ نمی کند و نابودی نعمت ها را سرعت نمی بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمی گرداند، و روز قیامت خدای سبحان قبل از رسیدگی اعمال بندگان، نسبت به خون ناحق ریخته شده داوری خواهد کرد، پس با ریختن خونی حرام، حکومت خود را تقویت مکن.
زیرا خون ناحق، پایه ها حکومت را سست و پست می کند و بنیاد آن را برکنده به دیگری منتقل می سازد، وتو، نه در نزد من، و نه در پیشگاه خداوند، عذری در خون ناحق نخواهی داشت چرا که کیفر آن قصاص است و از آن گریزی نیست.
پاسخ + 0 0 --
س.ع.ا.گرمه ای 1398/04/01 - 12:05
خدا به داد ما برسه.
پاسخ + 0 0 --
مرحوم ولی نجاری 1398/04/02 - 08:32
من امیدوار نیستم خدا به داد شما برسه س.ع.ا.گرمه ای.
پاسخ + 0 0 --
دکتر حسن پاستار 1398/04/03 - 11:35
من هم امیدی ندارم.
پاسخ + 0 0 --
دکتر حسن پاستار 1398/04/03 - 11:42
من هم امیدی ندارم.
پاسخ + 0 0 --
الهه 1398/04/03 - 16:31
من چاره ای ندارم جز اینکه امید داشته باشم.
پاسخ + +2 0 --
امامی 1398/04/01 - 08:33
سلام

بی تفاوتی به نظر من برخاسته از چند چیز است :

نوع تربیت فرد ، که فقط به زندگی خود اهمیت می دهد ، او زندگی می کند برای این که بخورد تا زنده بماند.

نوع برخورد جامعه ، گاه فرد بی تفاوت است ، چون به هر چیز که می خواهد دست بزند و یا به عملی متوسل شود ، متهم به چاپلوسی و مهربانی با فردی جهت امتیاز گرفتن و پیشرفت در کاری و فرصت طلبی می شود. تحقیر بدین طریق که : بیکاری ؟ وِل کن ، ارزشش را ندارد ؟ کاسۀ داغ تر از آشی ؟ توی این مملکت بجز تو دلسوزی وجود ندارد ؟ چرا می خواهی خودت را به دردسر بیندازی و......
پاسخ + +2 0 --
امامی 1398/04/01 - 08:37
عدم برخورد شایستۀ مدیران و کارمندان ستادی در قِبال عمل ویژه و ممتاز فرد در جهت تسهیل انجام کار و یا پر بار کردن نتیجۀ آن. به طوری که به شما ثابت می شود اگر روزمرگی داشته باشی موی دماغ کسی نمی شوی و دردسر ساز هم نمی شوی ، بلکه رتبه و امتیاز و ترفیع و تشویق هم می گیری . یعنی ارزشگذاری های غلط و غیر اصولی در جامعه نیز افراد را بی تفاوت می سازد.

ذات خود فرد عین شخصیت چوخ بختیار است و دوست ندارد آرامش و امنیت او به خطر بیفتد و به یک نظم مکرّر تکرا شونده شدیدا معتاد است ، لذا بی تفاوتی بهترین رویه رفتاری برای اوست.
افراد بی تفاوت ، حس همنوع گرایی ندارند ، به کارهای دسته جمعی و حتی حرکت های فردی برای متفاوت بودن اعتقادی ندارند. آنان از همین که هستند راضی اند و توقع بیشتر از این ندارند. تا آخر عمر همین زندگی بخور و نمیر برای آنها شرط کافی است.

به طور کلی کثیری از ما معتقدیم که سری را که درد نکند دستمال نمی بندند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/04/01 - 08:55
" تکرار شونده " صحیح است.
پاسخ + +2 0 --
امامی 1398/04/01 - 08:53
البته با توجه به این که این مطلب قبلا نیز در سایت گذاشته شده بود ، تصور می کنم علت درج دوبارۀ آن عصیان مدیر محترم سایت به دو چیز است :

عدم همیاری همکاران به سایت برای تداوم فعالیت.

و بی اعتنایی همکاران به بروز رسانی دو روز اخیر سایت.که گویی برای تعدادی از همکاران سفید و سیاه تفاوتی ندارد.

مدیر محترم سایت صدای معلم ،

احتراما اینجانب از تمامی زحمات شبانه روز حضرتعالی و همکاران محترم تان برای تمامی تغییرات صوری اخیر سایت ، بی نهایت و با منّت سپاسگزارم. برای افراد تنوع گرایی چون بنده ، این تغییرات فوق العاده باارزش و اهمیت بوده است. برقرار باشید و پایدار. سپاس و سپاس.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1398/04/01 - 09:46
سلام

خانم امامی

1- تصورم این بود که این مطلب را قبلا کار نکرده ایم اما حق با شما است .
باید دقت بیشتری می کردم .


2- ما در این جامعه زندگی می کنیم و هر روز هم این مردم را می بینیم و می شنویم .
این چیزها برای من خیلی غیرعادی نیست چه اگر جز این بود وضعیت ما این نبود و شاید این همه پسرفت نداشتیم .
از مردمی که درگیر روزمرگی هستند و افق روشنی پیش چشم شان نمی بینند و از سوی دیگر اراده ای هم برای مطالبه گری مستمر ندارند خیلی نباید انتظار معجزه داشت .
به قول معروف :
" ما همین هستیم " .

3- بر اساس علایق و علاقه ای که به موضوع آموزش دارم و آن را راهگشا می دانم این سایت را تاسیس و ادامه دادم .
از کسی و یا جریانی توقع خاصی ندارم .
تا هر کجا که مقدور باشد ادامه می دهیم .


از همراهی شما سپاسگزاریم .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/04/01 - 10:00
عزت زیاد.
پاسخ + 0 0 --
یوسفی 1398/04/01 - 10:08
خانم امامی
سلام
این مملکت درست بشود نیست !
چون آدم هاش مشکل دارند .
پاسخ + 0 0 --
یوسفی 1398/04/01 - 10:35
ببخشید :
درست بشو !
ما معلمان چه می دانیم سایت یعنی چه !
سایت فقط آموزش ضمن خدمت !
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/04/01 - 10:41
با سلام و احترام ،
جناب آقای یوسفی،

وجود من و شما یا جناب آقای پورسلیمان و همکاران محترم شان و دیگر افراد فعال مؤثر نیز برای ایجاد تغییر کافی است، فقط باید خود را کم نگیریم. اگر به انتظار همراهی دیگران بنشینیم ، کاری آغاز نمی شود، فکری تولید نمی شود و تغییری حاصل نمی شود.
امید که در جهنم بی تفاوتی نسوزیم و نسازیم.
سپاس
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/04/01 - 10:48
امید که همکاران شاغل بیشتر از بازنشستگان ،
مُبلّغی شایسته برای معرّفی سایت صدای معلم باشند. بجای دسترسی پنج هزار معلم ، اگر نیم میلیون و بیشترمعلمان از طریق این سایت ، به روشنگری حرفه ای برسند ، بسیاریاز آلام و مشکلات و زنجیر بی تفاوتی ، به درمان می رسد. ضعف ما ناآگاهی و بسته بودن میدان
اطلاعاتی مان از شغل خود است.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/04/01 - 11:15
با پوزش کلمات زیر به هم چسبیده است :

بسیاری از آلام و.........

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور