صدای معلم

سعید شهسوار زاده / عضو شورای نویسندگان صدای معلم

درس هاي از اعتصاب معلمان شيکاگو و نقدي بر علمکرد نهادهاي مدني معلمان در سال هاي اخير

قدرتمندترين ابزاری که سندیکاها ، اتحاديه ها و نهاد هاي مدني از آن بهره مي برند مذاکره دسته جمعی متکي به کارˏ کارشناسي است/تا زماني که معلمان ايران به تشکل هاي معلمي خود ، بي مهري مي کنند و از عضويت در نهادهاي مدني شانه خالي مي کنند انتظار بهبود شرايط  فرهنگيان خوش خيالي و خامي مي باشد/معلمان ايران و اغلب تشکل هاي مدني معلمان  نه تنها ، اقشار مختلف جامعه را با خود همراه نمي کنند بلکه آنها را درموضع مقابل خود قرار مي دهند/در ايران تشکل هاي مدني بدون کار ˏکارشناسي  ˏکار گروه هاي تخصصي و بدون مذاکره نفس گير با دولت مردان در رسانه ها ، معلمان را به اعتراض دعوت مي کنند/اگر اعتصاب يا اعتراض بي نتيجه باشد ديگر گزينه بعدي وجود ندارد/در ايران تشکل هاي مدني براي آنکه از يکديگر سبقت بگيرند دست به اعتراض يا اعتصاب مي زنند /راز ماندگاري آنان پرهيز از پوپولیبسم ( عوام فريبي ) و فرصت طلبي است


آسیب شناسی تشکل های و نهادهای معلمان و اصول مبارزات صنفی و گزینه اعتصاب در جامعه فرهنگیان  درس دوم :
آيا معلمان به تنهايي ( خارج از تشکل مدني ) قادر به کار ˏ کارشناسي و تشکيل کار گروه هاي تخصصي هستند ؟
آيا هيأت معلمان ، بدون اتاق فکر و کار گروه تخصصي نهاد مدني است؟
وظيفه اتاق فکر و کار گروه هاي تخصصي نهاد هاي مدني چيست ؟
اعتصاب يا مذاکره نفس گير بر اساس کار کارشناسي ˏکار گروه هاي تخصصي کدام مقدم است؟
اعتصاب يا مذاکره نفس گير براساس کار ˏ کارشناسي ˏکار گروه هاي تخصصي کدام موثر  است ؟


1. خلاصه درس اول :
 طبق قانون ، کارکنان دولت ( ماده 6 مقاوله نامه 98 سازمان بین المللی کار ) از جمله معلمان حق تشکيل سنديکا يا نهادهاي مدني و به تبع آن حق مذاکره دسته جمعی که بهترین شیوه رفع اختلاف بین معلمان و کارفرمایان يا دولت مردان است را دارند و به طريق اولي حق اعتصاب اجتماع اعتراض آميز و... در چهار چوب قانون را دارند .( مشروط بر اینکه اصول استقلال و آزادی  ووحدت ملی ،موازین اسلامی  و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.)
 نهاد مدني ، سنديکا ، اتحاديه ها بدون اتاق فکر و کار گروه هاي ˏ تخصصي ، شير بي يال و دم و کاريکاتوري بيش نبوده محکوم به شکست مي باشند .
* قدرتمندترين ابزاری که سندیکاها ، اتحاديه ها و نهاد هاي مدني از آن بهره مي برند مذاکره دسته جمعی متکي به کارˏ کارشناسي است ، در واقع فلسفه وجودی نهاد هاي مدني بدون در دست داشتن این ابزارها از بین می رود و سندیکاها قادر به چانه زنی با نهاد هاي قدرت نخواهند بود.
* تجربه بشري ثابت کرده است که سنديکاها و نهادهاي مدني که :
• اتاق ˏ فکر و کارگروه هاي ˏ تخصصي قوي تري دارند در مذاکره دسته جمعی موفق تر مي باشند  زيرا مذاکره دسته جمعی بهترین شیوه رفع اختلاف بین حقوق بگيران  و کارفرمایان و دولت مردان مي باشد ؛ چراکه وقتی گروه مذاکره کننده ي نهادهاي مدني معلمان و کار فرمایان و يا دولتمردان در حضور یکدیگر مذاکره می نمایند ، هیچ کدام از مسایل مورد ابتلای موسسه ذی نفع مورد اهمال قرار نمی گیرد و در نتیجه معاهداتی منعقد می شود از هر لحاظ این شانس را دارد که مرضی الطرفین بوده وقابل اجرا باشد.
• در بيشتر موارد گفت و گو رهبران سنديکاهاي پر قدرت (که هم توان مذاکره قوي دارند و هم از حمايت خيل عظيمي از اعضاء برخورد دارند ) لذا توان راه اندازي اعتصاب ،تحصن و اجتماع اعتراض آميز گسترده را دارند نتيجه بخش بوده و گزينه اعتصاب بدون اجراء بر روي ميز مي ماند .
• به عبارت دقيق تر ، گزينه اعتصاب ، تحصن و اجتماع اعتراض آميزو... بيشتر مواقع بر روي ميز دست نخورده باقي مي ماند .
•    فقط و فقط وقتي تيم مذاکره کننده از هر جهت  به بن بست برسند از حربه اعتصاب ، تحصن و اجتماع اعتراض آميز و...استفاده مي کنند ؛ در اين صورت چون خواسته هاي رهبران اعتصاب کنندگان مشخص و حداقلي (مرضی الطرفین بوده و قابل اجرا ) مي باشند.. لذا به عوام فريبان فرصت طلب  اجازه نمي هند با طرح خواسته هاي جديد  در حين اعتصاب يا شب قبل از اعتصاب ، يا يک هفته قبل از اعتصاب ، مسير مذاکره و اعتصاب را تخريب کنند !


2. آيا درخواست معلمان شيکاگو فقط معلمان را به صحنه مي آورد يا براي موفق شدن توجه به افکار عمومي الزامي است ؟ به عبارت ديگر ، آيا خواسته هاي معلمان شيکاگو در تضاد با منافع عمومي است يا هم راستاي منافع عمومي است؟

در خبر آمده است :
هزاران نفر از معلمان شهر شيکاگو روز جمعه ( 13 فروردين 1395 )  محل کار خود را ترک کردند و اعتصاب يک روزه اي را انجام دادند .
با موشکافي اين خبر به تحليل اين اعتصاب مي پردازيم .
*  اولين و مهمترين درس اين اعتصاب براي فرهنگيان فرهيخته آن است که ، اتحاديه معلمان شيکاگو 27000 عضو دارد .
پس تا زماني که معلمان ايران به تشکل هاي معلمي خود ، بي مهري مي کنند و از عضويت در نهادهاي مدني شانه خالي مي کنند انتظار بهبود شرايط  فرهنگيان خوش خيالي و خامي مي باشد .
کارن لوئيس ( Karen Lewis  )  رئيس اتحاديه معلمان شيکاگو که 27000 عضو دارد در رابطه با اين اعتصاب گفت :
اميدواراريم اين اعتصاب بتواند ...بحران بودجه اي 9 ماهه اي که به مدارس دولتي و دانشگاه ها و دانش آموزان ، خانواده هاي کم درآمد که تحصيل شان به بورس هاي تحصيلي دولتي بستگي دارد خاتمه دهد .
* درخواست اتحاديه معلمان شيکاگو فقط وفقط براي احقاق حقوق معلمان نيست ! بلکه منافع دانش آموزان ، خانواده هاي کم درآمد را همراه خود نموده اند .
در صورتي که در درخواست هاي معلمان ايران همواره مطرح مي شود که چرا حقوق  کارمندان بانک و ... بيشتر از معلمان است ؟ ( کارمند بانک چه گناهي کرده که حقوق معلمان کم است ! )
يعني فرهيختگان ايراني در سايه تبليغات عوام فريبان فرصت طلب و در غياب رهبري تشکل هاي مدني عملأ رهبري حرکت اعتراضي معلمان در دست عوام فريبان فرصت طلب قرار گرفته است و رهبران تشکل هاي مدني همچون معلمان به دنبال معلمان و معلمان به دنبال عوام فريبان فرصت طلب حرکت مي کنند .

به عبارت ساده تر ،معلمان ايران و اغلب تشکل هاي مدني معلمان  نه تنها ، اقشار مختلف جامعه را با خود همراه نمي کنند بلکه آنها را درموضع مقابل خود قرار مي دهند !

* اين اعتصاب ، اولين و آخرين اعتصاب معلمان شيکاگو نمي باشد . در اعتصابات ديگر هم اين دقت نظر و هوشياري رهبران در ايجاد تعامل با ساير گروه ها نمايان است :
زيرا  تعامل و هم گرايي اتحاديه معلمان شيکاگو با ديگر اقشار جامعه يک تاکتيک نيست بلکه يک استراتژي پايدار است.


3. آيا درخواست معلمان شيکاگو فقط و فقط صنفي از نوع افزايش حقوق است ؟

اتحاديه معلمان شيکاگو در بيانيه اي خواستار تغيير ساختاري در سيستم اداره مدارس شدند .
*  اتاق فکر ( کار گروه تخصصي ) اتحاديه معلمان شيکاگو به اين تحليل عميق دست يافته است تا تغيير ساختاري در سيستم اداره مدارس ايجاد نشود معلمان به خواسته هاي صنفي خود نايل نمي گردند !
ديزي ماتا يکي از والدين حامي اعتصاب در اين رابطه گفت که به خاطر اين معلمان است که فرزندان ما رشد مي کنند و ياد مي گيرند و حق آنهاست که بابت زحمت هايشان پول بيشتري دريافت کنند .
از آن جايي که اين تجمع در مرکز شهر صورت گرفت توجه هزاران نفر از معلمان و متحدان آنها ، از جمله کارگران فست فود ، دانشجويان و اساتيد و گروه هاي اجتماعي را به خود جلب کرد .
*   هنر اتحاديه معلمان شيکاگو آن است که طي مذاکره منطقي با دولت مردان و بهره گيري از رسانه ها توانسته اند با طرح مسائل فراگير ، نه تنها کارگران فست فوت ، دانشجويان و اساتيد و گروه هاي اجتماعي ديگر را بلکه خانواده دانش آموزان را همره خود نمايند .
مطمئنأ اين هماهنگي و هم گرايي :
 اولأ ناشي از همسويي منافع آنان با معلمان دارد .
ثانيأ  ناشي از کار کارشناسي اتاق فکر اتحاديه معلمان شيکاگو مي باشد .


4. آيا رهبران اتحاديه معلمان شيکاگو اول معلمان را به اعتصاب دعوت مي کنند تا در سايه فشار از پايين ، چانه زني از بالا را دنبال کنند يا در سايه کار گروه هاي تخصصي و تلاش نفس گير سعي مي کنند که در مذاکرات به نتيجه برسند ؟
روز دوشنبه 20  شهریور ۱۳۹۱ نيز در خبر ها آمده است :

به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: اتحادیه معلمان شیکاگو شب گذشته اعلام کرد که صبح امروز دوشنبه برای اولین بار پس از ۲۵ سال اقدام به برگزاری اعتصاب می کند. اعتصاب امروز در پی شکست مذاکرات اتحادیه معلمان شیکاگو و مدارس این ایالت برگزار می شود. از مهمترین محورهای مذاکرات این اتحادیه و مدارس مواردی چون حقوق، مزایا و امنیت شغلی بود.

بر اساس این گزارش، تصمیم برای برگزاری اعتصاب پس از ماه ها تنش اتخاذ شد. در ماه های گذشته مذاکراتی میان " رام اسرائیل امانوئل " و کمیسیون مدارس و رهبران اتحادیه درجریان بود.
*  همان طور که در درس اول گفته شد ، رهبران اتحاديه ها و نهادهاي مدني قبل از اعتصاب بر اساس کار ˏکارشناسي، ˏکار گروه هاي تخصصي خود با مسئولين و يا دولت مردان به مذاکره مي نشينند تا مشکلات را برطرف کنند ، در بسياري از مذاکرات بدون آنکه نيازي به اعتصاب باشد کار ˏکار شناسي ˏˏکار گروه هاي تخصصي کار ساز مي شود و نيازي به اعتصاب و اعتراض نمي باشد !


5. آيا رهبران اتحاديه معلمان شيکاگو در اولين پيچ مذاکره ، از مذاکره نا اميد شده به اعتصاب متوسل مي شوند؟
آمادگی اتحادیه معلمان برای اعتصاب
" کارن لوئیس " رئیس اتحادیه معلمان شیکاگو پس از شکست مذاکرات روز گذشته گفت: ما در صف اعتصابیون خواهیم بود. این یک تصمیم مشکل است و در ابتدا ما تلاش کردیم تا از انجام اعتصاب جلوگیری کنیم. وی در ادامه افزود: اگر می خواهیم دانش آموزان خود را با آموزشی که سزاوار آن هستند آموزش بدهیم باید کارها را به شکل دیگری انجام بدهیم.
* قاعده بر اين است که فقط و فقط درمواقعي که مذاکرات موفقيت آميز نباشد و منجر به شکست شود، رهبران عليرغم ميل باطني خود ، مجبور به استفاده از گزينه اعتصاب و اعتراض مي شوند  ؛ يعني اعتصاب و اعتراض آخرين گزينه پس از مذاکرات نفس گير مي باشد ؛ در حالي که در ايران تشکل هاي مدني بدون کار ˏکارشناسي  ˏکار گروه هاي تخصصي و بدون مذاکره نفس گير با دولت مردان در رسانه ها ، معلمان را به اعتراض دعوت مي کنند!
* پس از آنکه مذاکرات شکست خورد و رهبران نهاد هاي مدني مجبور به استفاده از آخرين گزينه خود يعني اعتصاب يا اعتراض مي شوند بايد خيلي احتياط کنند زيرا اگر اعتصاب يا اعتراض بي نتيجه باشد ديگر گزينه بعدي وجود ندارد ؛ لذا بايد :
اولأ  تا حد امکان از آخرين گزينه استفاده نکنند .
ثانيأ اگر مجبور به اعتراض يا اعتصاب شدند براي موفقيت در آخرين گزينه با تمام قوا حاضر شوند !
لذا رهبران قبل از آنکه زمينه حضور بيش از 26000 نفر معلم و حاميان آنها فراهم نشود دست به اعتراض و اعتصاب نمي زنند !


6. وقتي مذاکرات نفس گير بي نتيجه مي ماند و فاز مذاکره به فاز اعتصاب تبديل مي شود ، آيا فقط رهبران و تصميم گيران در اعتصاب حضور فعال دارند؟ يا خيل عظيم معلمان به اين اعتصاب مي پيوندند؟
به نوشته آسوشیتدپرس، انتظار می رود صبح امروز در شیکاگو بیش از ۲۶ هزار نفر از معلمان و حامیان آنها در میان اعتصاب کنندگان باشند .

* در حالي که تشکل هاي مدني معلمان در ايران بدون کار ˏکارشناسي  ˏکار گروه هاي تخصصي و بدون مذاکره نفس گير با دولت مردان در رسانه ها ، معلمان را به اعتراض دعوت مي کنند و روز اعتصاب يا اعتراض مشخص مي شود که چند معلم به اين دعوت ، لبيک مي گويند ؟

روز دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ نيز در خبرها آمده است :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تقابل میان معلمان شیکاگو و "رام امانوئل" دیروز یکشنبه و پس از آنکه معلمان اعتصاب خود را ادامه دادند افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، طی امروز و فردا ( دوشنبه و سه شنبه ) هیچ کلاس درسی در شیکاگو دایر نمی شود و بدین ترتیب 350 هزار دانش آموز کودکستان ها، مدارس ابتدایی و دبیرستان ها تحت تاثیر اعتصاب معلمان شیکاگو قرار می گیرند.
اعتصاب معلمان شیکاگو بزرگترین اختلاف کارگری است که در طی سال جاری در آمریکا رخ داده و اصلاحات آموزشی موجب شده که 29 هزار معلم در اعتراض به آن دست به اعتصاب بزنند.
در همین رابطه "کارن لوئیس" رهبر اتحادیه شیکاگو اعلام کرد که نمایندگان 800 اتحادیه دیروز یکشنبه گفت و گوهایی را در رابطه با اینکه چه زمانی به اعتصاب خود پایان بدهند انجام دادند.

* همان طور که ملاحظه مي فرماييد 800 اتحاديه با هم هماهنگ مي شوند ولي در ايران تشکل هاي مدني براي آنکه از يکديگر سبقت بگيرند دست به اعتراض يا اعتصاب مي زنند !

به عبارت صحيح تر ، اول رهبران روز اعتراض را تعيين مي کنند و سپس با اعضاء و رهبران ديگر تشکل ها تعامل مي کنند که درخواست هاي روز اعتراض چه باشد ؟
اعتصابات شیکاگو در پی شکست مذاکرات اتحادیه معلمان شیکاگو و مدارس این ایالت برگزار می شود. از مهمترین محورهای مذاکرات این اتحادیه و مدارس مواردی چون حقوق، مزایا و امنیت شغلی بود.
بر اساس اعلام مقامات اتحادیه معلمان شیکاگو، مهمترین موضوعی که در میان مذاکرات میان اتحادیه و مدارس ایالت شیکاگو مطرح بوده استاندارد کردن امتحانات شهر شیکاگو است.

 

7. آيا در حين اعتصاب رهبران اتحاديه شيکاگو فقط به اعتصاب بعنوان تنها راه توجه مي کنند يا اعتصاب  وسيله آغاز مذاکره نفس گير است که جندي پيش به بن بست رسيده است ؟ به عبارت ديگر وقتي اعتصاب شروع شد هر هفته يا هر ماه به صورت زنجيره اي تکرار مي شود ؟!
روز سه شنبه  28 شهريور 1391 در سايت باشگاه خبرنگاران جوان آمده است :
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه نيويورک تايمز، ادامه اعتصاب معلمان در شيکاگو، شهردار اين شهر را با چالشي بي سابقه روبه رو کرده است.
سرنوشت اعتراضات در شيکاگو به مذاکراتي بستگي دارد که امروز (سه شنبه) مجددا برگزار مي شود. در اين مذاکرات "کارن لوئيس" رئيس اتحاديه مدارس دولتي شيکاگو حضور دارد. هنوز مشخص نيست اين مذاکرات مي تواند به باز شدن مجدد مدارس در روز چهارشنبه منتهي شود يا ادامه اعتراضاتي دامنه دارتر عليه امانوئل رقم خواهد خورد.
* از آنجا که اعتراض و اعتصاب في نفسه مورد نظر رهبران تشکل ها نمي باشد لذا در زمان اعتصاب هم رهبران به کار ˏکارشناسي  ˏکار گروه هاي تخصصي و مذاکره نفس گير با دولتمردان چشم مي دوزند !

آنها همواره  اميدوارند که در پشت ميز مذاکره بهتر مي توانند امتياز بگيرند زيرا اعتصاب و اعتراض حکم تيغ جراحي را دارد که علاوه بر دوران نقاهت طولاني،  بسيار بسيار خطرناک هم مي باشد !


8.  آيا ادامه اعتصاب و اعتراض بدون پشتوانه مردمي به نفع اعتصاب کننده ها مي باشد؟ چرا مي گويند اعتصاب تيغ دو لبه است و تا حد امکان نبايد از آن استفاده کرد؟
مشاوران سياسي در شيکاگو مي گويند اگر معلمان پس از سه شنبه به اعتصاب ادامه دهند، حمايت خانواده دانش آموزان و ديگر حاميان خود را از دست مي دهند.
* اگر مخالفان اعتصاب ، دست به سرکوب معترضان بزنند خيلي بهتر از آن است که ادامه اعتصاب حمايت دانش آموزان و ديگر حاميان آنها را از دست بدهند !
* اعتصابيون سرکوب شده خيلي زودتر از اعتصابوني که حاميان خود را از دست داده اند به صحنه و کارزار صنفي باز مي گردند !
* اتحاديه يا نهاد مدني که با کار ˏکارشناسي  ˏکار گروه هاي تخصصي و طي مذاکره نفس گير با دولت مردان اعتراض و اعتصابي را راه اندازي مي کند و ناموفق مي شوند درحد قابل توجهي اعتبارخود  را از دست مي دهند  چه برسد که تشکل هاي مدني معلمان که بدون کار ˏکارشناسي  ˏکار گروه هاي تخصصي و بدون ورود به مذاکره نفس گير با دولت مردان اعتراض و اعتصابي را راه اندازي مي کند .

 

 نتيجه گيري :
اگر اعتصاب معلمان شيکاگو را به عنوان کوه يخي شناور در اقيانوس منجمد تلقي کنيم آنچه در رسانه ها، در ايام اعتصاب مخابره مي شود فقط و فقط قله اين کوه يخي را نمايان مي سازد ، توده عظيم يخ در اعماق اقيانوس پنهان است . توده عظيمي که به اعتصاب يا اعتراض عمق مي بخشد ، همان کار گروه هاي تخصصي و مذاکرات نفس گير مي باشد .
اعتصاب و اعتراض بدون اتاق فکر و کار گروه هاي تخصصي و بدون مذاکره نفس گير،تکيه يخ هاي روي سطح آب هستند که هيچ ريشه اي ندارند.

لذا با کمترين نوازش نسيمي از اين سو به آن سو مي روند و منجر به موج سواري ،عوام فريبان فرصت طلب مي شوند .


براي احقاق حقوق معلمان ايران :
* تشکل هاي مدني و رسانه هاي معلمي براي تشکيل اتاق فکر و کار گروه تخصصي خود از هيچ کوششي دريغ نورزند که راز ماندگاري آنان ورود کارشناسي به موضوعات و مباحث مي باشد .
* تشکل هاي مدني و رسانه هاي معلمي براي تشکيل اتاق فکر و کار گروه تخصصي خود از هيچ کوششي دريغ نورزند که راز ماندگاري آنان پرهيز از پوپولیبسم ( عوام فريبي ) و فرصت طلبي است .
* معلمان براي عضويت در تشکل هاي معلمي بر يکديگر پيشي بگيرند .
* معلمان ، تشکل هاي مدني معلمان و رسانه هاي معلمان ، براي دست يابي و تحقق خواسته هاي به حق خود نياز به همراهي ديگر اقشار جامعه دارند .

تنها راه عبور از بحران کنوني آموزش و پرورش ايجاد عزم ملي در جامعه است .

سه شنبه, 07 ارديبهشت 1395 19:50 خوانده شده: 1205 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
احمد 1395/02/07 - 21:24
از جناب آقاي شهسوار زاده بعيد بود كه قیاس مع‌الفارق كنند! ( یا مقایسه نادرست یا مغالطه تمثیل از طریق اهمال در شرایط استدلال استقرایی پدید می‌آید که موضوع آن سرایت حکم یک امر به امر دیگر باشد بدون آن که شباهت کاملی میان آن‌ها وجود داشته باشد. در منطق به مقایسه، تمثیل گفته می‌شود.)
كجاي جامعه ايران به جامعه ايالات متحده شباهت دارد يا قابل مقايسه است كه اينجايش (نهادهاي مدني اش) قابل قياس باشد.
نظام سياسي و اقتصادي ، پيشينه تاريخي ، جهان بيني ، ايدلولوژي و ...؟
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/02/09 - 04:42
صداوسیمای ما اعتراضات معلمان دیگر کشورها را پخش و با توجه ب ممنوع بودن اعتراض و تجمع در ایران فضای فعلی را رضایت معلمان از شرایط فعلی معیشتی تفسیر میکند!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 08:18
به نام دوست
استاد بزرگوار احمد عزيز و دوست داشتني
پديده هاي اجتماعي ، همچون پديده هاي علوم طبيعي جهان شمول هستند .
همانطور که پيشرفت هاي بشر در علوم فضا يي ، طب ، محيط زيست و غيره جهان شمول مي باشند .
ابزار اجتماعي مانند تشکل هاي مدني ، درخواست مدني ، مبارزات اجتماعي و غيره هم جهان شمول مي باشند !
نکته مهم آنست که در مسايل اجتماعي،
فرهنگ ، تمدن ، جهان بيني ، ايدئولوژي ، تفکرات ديني قومي مليتي ، نظام سياسي و اقتصادي و... هم نقش آفريني مي کند . که حق با شماست .
پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 08:19
ادامه پاسخ :


خلاصه عرايض بنده چنين است . تشکل هاي مدني در ايران بايد :
1. مورد استقبال قرار گيرند و مثلأ معلمان براي عضويت در تشکل هاي مدني معلمي يا غير معلمي نسبت به يکديگر سبقت بگيرند و در تشکل ها حضور فعال و چشمگير داشته باشند .
2. تشکل هاي مدني اتاق فکر، کارگروه تخصصي داشته باشند که با مطالعه ، سپس با مذاکره درخواست هاي کارشناسي شده ( نه عوام فريبانه ) را مطرح کنند .
3. تشکل هاي مدني معلمان در راه دستيابي به اهداف کارشناسي شده بايد طيف وسيعي از اقشار مختلف جامعه را با خود همراه کنند .
درخواست عاجزانه بنده از شما استاد بزرگوار آنست که بنده را راهنمايي فرماييد .
الف : کداميک از اين سه موردفوق الذکر ، قياس مع الفارق است ؟
ب : پيشنهادات شما براي تشکل هاي مدني معلمان درايران اين زمان که من و شما زندگي مي کنيم چيست ؟
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 08:24
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي معلم نا اميد

بحث ما درس آموزي تشکل هاي مدني از اعتصاب معلمان شيکاگو مي باشد .
حقير دراينجا نقدي به صدا و سيما نداشته ام ! که اين خود نياز به يک سلسله نقد موشکافانه دارد !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +5 0 --
معلم ساده 1395/02/07 - 21:40
اقا سعید فدای قلم نازنینت.عرضم بحضورتون که حدود 20 سال پیش یه بابایی اومد توی یه دهکوره ای که منم از قضا توش معلم بودم یه عده رو جمع کرد توی خونه یک بابایی از همکارامون . حدود سی چهل نفری بودیم. دوتابزرگوار هم دعوت کرده بودند که در مورد فواید انجمن معلمان حرف بزنند و همه حرفشون این بود که ما باید نظام رو حفظ کنیم . شما اگه به 20 سال پیش برگردید خوب میفهمید چی میگم متاسفانه نمیشه خیلی توصیفش کرد.
پاسخ + +2 -1 --
معلم ساده 1395/02/07 - 21:42
خلاصه نشستیم و بعد نیم ساعت یه احکامی بهمون دادن که مضمونش این بود که شما شایستگی عضویت دارید و از این حرفای صد من یه غاز.اخر جلسه نوبت حرف زدن مدعوین شد و نوبت این حقیر گردن شکسته که رسید عرض کردم اینطوری که من فهمیدم شما میخواید یکنوع فاشیسم مدرن راعه بیاندازید و بقیه رو تکفیر کنید. ناگهان اون بزرگواری که خودشو ناز و موجه جلوه میداد رگهای گردنش باد کرد و قرمز شد و گفت این کیه که همچین حرفی میزنه. من عرض کردم یه معلم بینوا بیش نیستم.و با این حرف من نادان جلسه ریخت به هم و همه شدن چن تا چن تایی و شروع کردن به حرف و ترک جلسه.ب
پاسخ + +2 0 --
معلم ساده 1395/02/07 - 21:43
عد دو روز اون عزیز که الان هم زنده و سرحال هست و ان شاالله خدا زنده نگهش داره پیغام داده بود که من میخواستم بزنم توی گوش این بابا که حرف مفت میزد. یعنی بنده. منم پرس و جو کردم دیدم ابوی محترمشون یک ادم کله گنده ایه که قانون و این حرفا حریفش نیست و به همون واسطه عرض کردم که آقا ما غلط کردیم. من نمیدونستم ایشون فرزند یک همچین انسان قدرتمندی هستن. والا من غلط میکردم حرف بزنم و عرض کردم که بهشون بگید بیان هر وقت خواستن بزنن توی گوش ما.حالا هم خدمت شما عرض میکنم تا وقتی که یکی میتونه بدون دلیل و فقط با حربه قدرت اعتباری دنیوی بزنه توی گوش کسی که حرف میزنه ( اگه نگیم حرف حق!!!) یا یک کسایی را مامور کنه که فک همچین کسی رو پایین بیارن الله وکیلی میشه چیزی گفت؟
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 08:48
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي معلم ساده

اولأ همانطور که از بيانات ارزشمند شما برمي آيد ،

شما معلمي ساده نبوده شکسته نفسي شما که خود را معلم ساده معرفي مي کنيد ! درس آموز بنده مي باشد.

ثانيأ بحث بنده تشکل هاي مدني معلمان در حال حاضر مي باشد . و به تاريخچه تشکيل آن ها، روند رشد يا عدم رشد ( نقاط قوت و ضعف ) تشکل هاي مدني معلمان نپرداخته ام .
که اين موضوع مهمي است ولي بحث امروز ما نمي باشد . لطفأ به تيتر مقاله توجه کنيد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 08:49
ادامه پاسخ :ثالثأ تجربه سي و هشت ساله جمهوري اسلامي نشان داده است که بسياري از نهاد هاي که توسط مسئولين شروع به فعاليت نموده ، طي اين مدت پوست اندازي کرده اند و به تشکل هاي مدني موثر تبديل شده اند . لذا تحليگران بايد فعاليت امروز ( سا هاي اخير ) تشکل هاي مدني را براي ،


درس هاي از اعتصاب معلمان شيکاگو و نقدي بر علمکرد نهادهاي مدني معلمان در سال هاي اخير


مورد نظر داشته باشند .

لذا نحوه تشکيل نهاد دولتي که بعد ها به نهاد هاي مدني مستقل تبديل شده اند موضوع جداگانهاي مي باشد که نياز به يک سلسله مقالات جدا گانه دارد.

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +2 -1 --
عبدالله حقگو 1395/02/08 - 00:44
شاهدبودیم که عده ای به جمع معترضین ایرانی میپیوندند،شلوغش میکنندتانهادهای امنیتی واردعمل شوند.
هم بحث اعتراض امنیتی میشود،هم حاشیه هااجازه فهمیدن اصل مطلب را نمیدهندتاهمسویی عمومی انجام گیرد.
آن افرادمتفرقه هم نه هرگزشناسایی میشوند نه محاکمه.
تشکل همسویی بوجودمی آورد،قبو.
ولی نه درایران.
نمونه خانه کارگر،که کاملا دولتی شده.
اینجااران است،
دزدی وغارتگری بیت المال نمود کمتری داردازاعتراض صنفی کسی.
....
پس بهتراست اعتراضات سرکوب یاامنیتی شوند.
شما آمریکاراباایران مقایسه میکنیدکه روزنامه نگاری تامام رکنها رابچالش میکشد؟
اینجا وزنامه ها فله ای تعطیل ومحکوم میشود.
نتظارداریدنشریات همسویی بوجود بیاورند.
...
حق گرفتنیست نه دادنی
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 09:26
به نام دوست

استاد بزرگوار جناب آقاي عبدالله حقگو
فرمايش ازرشمند شما حاوي چهار قسمت مهم مي باشد که با هم آن ها را مرور مي کنيم .

1. عده ای به جمع معترضین ایرانی میپیوندند،شلوغش می کنند ...

در نتيجه گيري اين درس آمده است :
اگر اعتصاب معلمان شيکاگو را به عنوان کوه يخي شناور در اقيانوس منجمد تلقي کنيم آنچه در رسانه ها، در ايام اعتصاب مخابره مي شود فقط و فقط قله اين کوه يخي را نمايان مي سازد ، توده عظيم يخ در اعماق اقيانوس پنهان است . توده عظيمي که به اعتصاب يا اعتراض عمق مي بخشد ، همان کار گروه هاي تخصصي و مذاکرات نفس گير مي باشد .
اعتصاب و اعتراض بدون اتاق فکر و کار گروه هاي تخصصي و بدون مذاکره نفس گير،تکيه يخ هاي روي سطح آب هستند که هيچ ريشه اي ندارند.
لذا با کمترين نوازش نسيمي از اين سو به آن سو مي روند و منجر به موج سواري ،عوام فريبان فرصت طلب مي شوند .پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 09:27
ادامه پاسخ :


2. نمونه خانه کارگر،که کاملا دولتی شده.
در پاسخ به استاد بزرگوار معلم ساده عرض کردم :

تجربه سي و هشت ساله جمهوري اسلامي نشان داده است که بسياري از نهاد هاي که توسط مسئولين شروع به فعاليت نموده ، طي اين مدت پوست اندازي کرده اند و به تشکل هاي مدني موثر تبديل شده اند . لذا تحليگران بايد فعاليت امروز ( سال هاي اخير ) تشکل هاي مدني را براي ، درس هاي از اعتصاب معلمان شيکاگو و نقدي بر علمکرد نهادهاي مدني معلمان در سال هاي اخيرمورد نظر داشته باشند .
اما درمورد خانه کارگردر سال هاي اخير ، لطفأ به مقالات درس هاي از عليرضا محجوب مراجعه کنيد .
اميد است تشکل هاي مدني معلمان فقط و فقط
در کار کارشناسي ، تشکيل اتاق فکر، نحوه پيگيري مطالبات معلمان ، نحوه برگزاري بزرگداشت روز ملي و جهاني معلم ،
از خانه کارگر بياموزند . لطفأ به مقالات درس هاي از عليرضا محجوب مراجعه کنيد .پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 09:28
ادامه پاسخ :


3. اینجا روزنامه ها فله ای تعطیل ومحکوم می شود.
در نتيجه گيري اين درس آمده است :
براي احقاق حقوق معلمان ايران :
* تشکل هاي مدني و رسانه هاي معلمي براي تشکيل اتاق فکر و کار گروه تخصصي خود از هيچ کوششي دريغ نورزند که راز ماندگاري آنان ورود کارشناسي به موضوعات و مباحث مي باشد .
* تشکل هاي مدني و رسانه هاي معلمي براي تشکيل اتاق فکر و کار گروه تخصصي خود از هيچ کوششي دريغ نورزند که راز ماندگاري آنان پرهيز از پوپولیبسم ( عوام فريبي ) و فرصت طلبي است .


4. حق گرفتنیست نه دادنی

در نتيجه گيري اين درس آمده است :

براي احقاق حقوق معلمان ايران :
* معلمان براي عضويت در تشکل هاي معلمي بر يکديگر پيشي بگيرند .
* معلمان ، تشکل هاي مدني معلمان و رسانه هاي معلمان ، براي دست يابي و تحقق خواسته هاي به حق خود نياز به همراهي ديگر اقشار جامعه دارند .
تنها راه عبور از بحران کنوني آموزش و پرورش ايجاد عزم ملي در جامعه است .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1395/02/08 - 08:22
چون هر صدا و اعتراضی را امنیتی جلوه داده و سرکوب میکنند ..بنا براین معلمان می ترسند ....البته اگر تعداد زیاد باشد انوقت رسیدگی میکنند ...با چند هزار نفر صنوف معلمان به جایی نمی رسد ...در کل هم نهاد امنیتی صنف ها را سیاسی میبیند تا صنفی
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 11:43
به نام دوست

استاد بزرگوار جناب آقاي ناشناس

شايد انتظار معلمان از تشکل هاي مدني يا حداقل به نظر بنده انتظار حضرتعالي از تشکل هاي مدني اشتباه مي باشد !

اگر تصور کنيم که من معلم بدون توجه به نهاد هاي مدني ، به همه امور زندگي اقتصادي و اجتماعي خودم بپردازم .
با اين نگاه که تشکل هاي مدني اعتراض مي کنند تا کمي از حقوق پايمال شده ي من معلم محقق شود و هزينه اعتراض را هم تشکل ها بپردازند ! اين راه به ناکجاآباد مي رود !

اين تصور غلطي ازنقش آفريني معلمان و تشکل هاي مدني معلمان است .

زيرا ،

اولأ :

تشکل هاي مدني معلمان با حضور پر کثرت معلمان شکل مي گيرد . اتحاديه معلمان شيکاگو 27000 عضو دارد !

ثانيأ :
معلمان به تنهايي ( خارج از تشکل مدني ) قادر به کار ˏ کارشناسي و تشکيل کار گروه هاي تخصصي نيستند !


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 11:47
ادامه پاسخ :


ثالثأ:

هيأت معلمان ( جمع چند معلم حتي جمع چند معلم فداکار و ايثار گر ) ، بدون اتاق فکر و کار گروه تخصصي و بدون تکيه بر بدنه اجتماعي قدرتمند و فراگير ، نهاد مدني نيست!
فعاليت در نهاد هاي صنفي ابزرا و شرايط خود را دارد ! و با فعاليت هاي سياسي هزينه بر تفاوت فراوان دارد!
خلط اين دو مبحث کاملأ جدا و متفاوت ، ناشي از بيماري کودکي در نهاد هاي مدني ، اجتماعي و سياسيي است .


پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1395/02/10 - 11:47
ادامه پاسخ :


رابعأ :


وظيفه اتاق فکر و کار گروه هاي تخصصي نهاد هاي مدني کار کارشناسي ( تعين خواسته هاي دست يافتني ) و بررسي راهکار هاي مذاکره نفسگير با مسئولين است .
وظيفه اتاق فکر و کار گروه هاي تخصصي نهاد هاي مدني کار کارشناسي و بررسي راهکار هاي همگرا کردن ديگر اقشار يا نهاد هاي مدني ديگر با خواسته هاي کارشناسي شده است .
وظيفه اتاق فکر و کار گروه هاي تخصصي نهاد هاي مدني آنست که اگر مذاکره نفسگير بي نتيجه ماند معلمان را دعوت به اعتراض براي تحقق خواسته هآي کارشناسي شده ،قابل دسترسي و معقول) نمايد . که جون معلمان در جريان مذاکرات نفسگير هستند . در زمان اعتراض ، عوام فريبان فرصت طلب ، فامکان موج سواري نخواهند داشت .


استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس ، لطفآ يکبار ديگر ، متن و بخصوص نتيجه گيري را با دقت مطالعه فرماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1395/02/09 - 11:02
... از اين اقاى شهسوارزاده نيست و نخواهد بود

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رویکرد و عملکرد " نهاد گزینش " در آموزش و پرورش را تا چه میزان در مسیر سالم‌سازی نظام اداری و عدالت استخدامی ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور