صدای معلم

دکتر قربان کیانی - اردبیل

و بعد از مرگ ستایش !

مرگ ستایش دختر افغانی و لزوم آموزش جنسی در نظام آموزش و پرورش ایران  در بین اخباری که هر روز صفحات روزنامه ها، شبکه‏ های اجتماعی و برنامه‏ های رسانه هایی نظیر صدا و سیما را پر می‏ کند، گاهی خبر جنایتی هولناک تن جامعه ایران را می لرزاند و اذهان نگران خانواده‏ ها را در حفاظت از حریم فرزندان شان نگران‏ تر می‏ کند.

خبر جنایت در ورامین و قتل ستایش دختر 6 ساله افغانستان هنوز دل های ایرانی‏ های بسیاری را پریشان نموده و خاطر افغانی‏ های زیادی را آزرده ساخته است. عده‏ ای در این میان مسائل نژادی را مطرح نموده و ایرانیان را قومی نژادپرست نامیدند که به اقوام دیگر احترامی قائل نیستند.

در انجام جرم، یک مجرم؛ اغلب به طعمه ای بر انگیخته می‏ شود که ارزش کارکردی داشته باشد و نیازش را برآورده سازد و در عین حال دست یابی به آن ساده بوده و هزینه های کمتری برای او در پی داشته باشد و به طور خلاصه مال بی صاحب باشد. شاید قاتل ستایش نیز در مخلیه خود این عقیده را پرورانده که دختر یک خانواده فقیر افغانی، از چنین ویژگی هایی برخوردار است که البته بی احترامی به نژادهای دیگر اگر هم وجود داشته باشد، برای زدودن آن باید چاره ‏ای اندیشید. هرچند که افغانی‏ های مقیم ایران نیز جنایت های بسیاری در مورد مردم کشور میزبان مرتکب شده اند و نمی توان این رخداد را در قالب جهت گیری های قومی و قبیله ای تحلیل نمود. اما تاریخ و فرهنگ کشور افغانستان در دوره هایی نه چندان دور با تاریخ و فرهنگ ایران مشترک بوده و پس از جدایی آن کشور از ایران نیز مرودات فرهنگی بین دو ملت در سطح بالایی قرار داشته است. با این وجود، نهادهای فرهنگی کشور باید در جهت تقویت حس نوع دوستی و تضعیف نژادپرستی باشند و به همه افراد اعم از ایرانی ها و افغانی های مقیم آن، محبت و شفقت به همۀ انسان ها را یادآور شوند. به ویژه به کودکان و نوجوانان باید احترام به حقوق همه انسان ها اعم از زن و مرد، پیرو جوان، ایرانی و افغانستانی و ... را آموزش داد. 

اما از این دسته جنایات که در گوشه گوشه این کشور رخ می دهد کم نیستند و این جنایت، شاید به خاطر رسانه ای شدن، سرو صدای زیادی ایجاد کرده است. در این میان، برخی نهادهای فرهنگی را مورد انتقاد قرار دادند که با دریافت بودجۀ بسیار، از کار فرهنگی غفلت ورزیده اند که البته سخن شان چندان هم بی پایه و اساس نیست. یکی از این نهادهایی که وظیفه رشد و ارتقای سطح فرهنگی جامعه را عهده دار است آموزش و پرورش می باشد.   

برخی دیگر نیز معتقدند، که محله‏ هایی که در آنجا زندگی می‏ کنیم دیگر آن کارکرد حمایت کننده پیشین را ندارد و افراد ساکن در محله‏ های امروزی با پیشینۀ آبا و اجدادی خود بیگانه اند. دیگر اعتماد به هم محله‏ ای ها  رنگ باخته و حتی به محارم نیز اعتمادی نیست. تماشای فیلم های پورن مرزهای اخلاقی را گسسته و بی تردید باید دو چشم هم قرض گرفت و مواظب بچه ها بود.

اما مهمتر از همۀ اینها لزوم آموزش جنسی به کودکان و نوجوانان است.

در سال های اخیر هر چه والدین و معلمین از صحبت در مورد مسائل جنسی و کنترل احساسات و هیجانات عاطفی کوتاهی کرده اند ؛ کودکان و نوجوانان با مشاهدۀ فیلم‏ ها، تصاویر و ... مستهجن ، آموزه ‏های مخاطره آمیزی کسب کرده اند.

علاوه براین، تحریک جنسی ناشی از مشاهدۀ این تصاویر و فیلم ها به ظهور زودرس نشانه های بلوغ در کودکان و نوجوانان انجامیده است و عدم آگاهی آنها از نحوه مدیریت امیال جنسی خود، زمینه را برای گسترش انواع آسیب‏ های اجتماعی فراهم نموده است.

قاتل ستایش یک نوجوان  17 ساله بوده و در سیستم آموزش و پرورش تحصیل می کرده است. در سنین نوجوانی افزایش ترشح هورمون تستسترون و ظهور صفات ثانویه جنسی، به همراه تماشای فیلم های پورن، فوران هیجانات جنسی را به دنبال دارد.

همچنین، یک نوجوان درکی غیر واقعی از توانایی هایش دارد و امکان دست زدن به اعمال پرخطر در او بالا است. کنجکاوی‏ های جنسی و خطرپذیری نوجوان او را به دروازه رفتارهای مجرمانه نزدیک تر می‏ کند. در این مرحله از رشد پرورش هوش اخلاقی و هیجانی می تواند خود کنترلی نوجوان را ارتقا بخشد و آن مانعی در مقابل این امیال و هیجانات باشد.

در واقع یک کودک یا نوجوان باید طوری تربیت شود که توانایی مدیریت هیجان‏ های خود را داشته باشد و قادر به خود کنترلی و خود تنظیمی باشد.

امروزه با وجود اینترنت دیگر نمی توان مانع مشاهدۀ فیلم ‏ها و عکس‏ های مستهجن شد، ولی می‏ توان از نوجوان خواست که مضرات و منافع مشاهدۀ چنین تصاویر و فیلم‏ هایی را در نظر گیرد و به طور آگاهانه راه بهتری را برای سلامت ذهنی و روانی خود انتخاب کند.

البته برخی از خانواده ها نیز هیچ منعی برای فرزندان خود در تماشای فیلم‏ ها و عکس‏ های غیر اخلاقی در نظر نمی‏ گیرند. در عوض برخی نیز با اعمال سخت گیری‏ ها و کنترل های بیش از حد باعث بر افروختن آتش لجاجت در فرزند نوجوان خود م ی‏شوند که هر دو این روش‏ ها نادرست می باشد.

در برخی از خانواده‏ ها پوشیدن لباس‏ های نیمه عریان، باعث بر افروختن هیجانات جنسی در نوجوانان می‏ شود که می‏ تواند آنها را به سمت انجام رفتارهای جنسی پر خطر سوق دهد. پس مراعات نحوۀ پوشش یا رفتارهای جنسی درخانواده توسط والدین الزام آور است.

باید به افراد و به ویژه کودکان و نوجوانان آموزش داده شود که به حقوق دیگران احترام قائل شوند، به طوری که پسرها به خود اجازه ندهند حتی به دخترها و زنانی که از نگاه خیرۀ آنها به خود ناراحت می شوند، چشم بدوزند و یا دخترها آموزش ببینند که اگر نوع پوشش و رفتارهای آنها باعث تحریک و برانگیختن امیال جنسی پسرها می‏ شود، در مقابل آنها خودنمایی نکنند و باعث آزردگی و تحریک آنها نگردند.

 بعد دیگر این جنایت دختر 6 ساله ‏ای به نام ستایش دختر یک مقنی افغانی مقیم ایران است، دختری که هم در کوچه تنهاست و هم آموزش جنسی کافی از جانب والدینش دریافت نکرده و دعوت پسر همسایه را پذیرفته است.

آیا آموزش جنسی به کودکان نیز لازم است؟

باید گفت: آری.  آموزش به بچه ها باید با مثال های ملموس و به طور ساده صورت گیرد. به کودکان باید بگوییم همچنان که افراد دیگر حق استفاده از وسایل شخصی آنها را ندارند، مثلا نمی ‏توانند از مسواک یا حولۀ آنها استفاه کنند، حق لمس کردن بدن آنها را نیز ندارند چون بدن آنها متعلق به خودشان است.

باید بگوییم که تنها افراد معدودی از اعضای خانواده حق دست زدن به بدن آنها را دارند یا می ‏توانند آنها را ببوسند. اگر به دختر بچه بگوییم همۀ مردان برای آنها خطرناک هستند، ممکن است کودک نسبت به مردها بی اعتماد شود و احساس ناایمنی در نگرش شان نسبت به کلیه مردها تشکل یابد،اما اگر بگوییم که نباید بدون همراهی یا اجازۀ پدر و مادر، به خانۀ افراد دیگر برود، یا تقاضای مرد دیگری را قبول کند، روش بهتری برای آموزش انتخاب کرده ایم.

در آموزش مسائل جنسی به کودک باید ابتدا از میزان آگاهی های کودک در این زمینه آگاهی داشته باشیم مثلا اگر کودک پرسید من چگونه به دنیا آمده‏ ام؟

اگر جواب دهیم تو را لک لک آورده است، در حقیقت به او اطلاعات غیر واقعی داده ‏ایم. بهتر است از کودک بپرسیم آیا ندیده است که خاله .... در شکمش بچه داشته است و سپس به بیمارستان رفته و آن را به دنیا آورده است، مامان تو هم مثل خاله به بیمارستان رفته و تو را به دنیا آورده است. با توجه به میزان درک و سن کودک  می‏ توانیم در مورد گرده افشانی گیاهان و چگونگی تشکیل میوه و تشبیه آن به تولد بچه هم مثال هایی بزنیم. در سنین بالاتر می توانیم در مورد تخم گذاری پرندگان و یا زایش پستانداران و تشبیه آن به تولد بچه، به او آگاهی های لازم را ارائه دهیم.

بهتر است در آموزش جنسی پدران به پسرها و مادران به دخترها آموزش های لازم را بدهند. در سنین بالاتر بهتر است آموزش جنسی توسط مشاوران و روان شناسان به نوجوانان ارائه شود.

البته آموزش و پرورش نیز باید با برگزاری کلاس ‏های آموزش خانواده و دوره ‏های آموزشی ضمن خدمت، زمینه ارائه روش‏ های انتقال اطلاعات جنسی به کودکان و نوجوانان را فراهم نماید تا از بروز چنین وقایعی پیش گیری شود.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 17 ارديبهشت 1395 10:03 خوانده شده: 1625 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +7 -4 --
ناشناس 1395/02/17 - 10:33
تا حقوق معلم بالا نره هیچ توقعی از آموزش و پرورش نباید داشت هیچ توقعی...توجه... هیچ توقعیییییییییییی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/02/17 - 14:50
این چه ربطی به آموزش خانواده هاداره...اینقدر شان ما معلمها رو پایین نیارید و وضعیت حقوقی رو به همه چیز ربط ندید
پاسخ + 0 0 --
رسول 1395/02/17 - 14:51
حداقل به بچه های خودمون آموزش بدیم، تا از خطرات احتمالی که در این جامعه تهدیدشون می کنه، مصون باشند، هرچند بچه های مردم هم عین بچه های خودمون هستند
پاسخ + +4 0 --
سیف2415 1395/02/17 - 13:06
معلمان عزیز از سر لج فقط و فقط به آموزش کتب درسی اکتفاء میکنند و از آموزش سایر موارد اجتناب می کنند و این را از چشم عدم دیده شدن توسط دولت ذکر می کنند.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1395/02/17 - 22:03
شما فکر می کنید اگر معلمی در کلاس در مورد این مسایل صحبت کند باو چه برخوردی خواهد شد؟!
پاسخ + +1 0 --
منوچهر 1395/02/18 - 21:57
خانه از بیخ وبن خراب است خواجه در نقش و نگار ایوان است

پدر و مادر در فکر نون شب خود است .شما باید اول هرم مازلو را در جامعه پیاده کنی بعد انتظار داشته باشی

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رویکرد و عملکرد " نهاد گزینش " در آموزش و پرورش را تا چه میزان در مسیر سالم‌سازی نظام اداری و عدالت استخدامی ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور