صدای معلم

علي پورعليرضا توتکله/ کارشناس ارشد علوم تربيتي

50 ويژگي معلم موفق

 اصول تدریس و کلاس داری و ویژگی های معلم موفق

  تعليم و تربيت فني بسيار ظريف ، پيچيده و حساس است که تنها با کارآمدي ، حرفه اي بودن و اطلاع دقيق از مسايل و عوامل آموزش و پرورش و فرآيند ياددهي- يادگيري ، مي توان از عهده انجام آن برآمد. زيرا اين کار نياز به دانش ، آگاهي، تخصص و مهارت هاي خاصي دارد، که بدون داشتن آنها نمي توان به امر تعليم و تربيت پرداخت. معلم براي حفظ و افزايش کارآمدي و اثربخشي خود بايد پيوسته در حال يادگيري باشد ، همواره تغييرات و تحولات مربوط به حرفه خود را پيگيري کند و با توجه به پيشرفت هاي علوم و فنون در زمينه هاي مختلف ، معلومات ، مهارت ها و اطلاعات خويش را ارتقاء بخشد. برخورداري و به کار بستن اين مهارت ها ، معلم را در تدريس و انجام فعاليت هاي آموزشي و تربيتي ياري مي دهد و تعامل لازم را بين او و دانش آموزان فراهم مي سازد. در نتيجه معلم مي تواند در جريان تدريس، زمينه و شرايطي را براي دانش آموزان مهيا کند که يادگيري و آموزش براي آنها آسان ، لذت بخش و هيجان انگيز مي کند.

*ويژگي هاي معلم موفق :

1 – با خصوصيات رشد و احتياجات فراگيرندگان در هر يک از دوره هاي تحصيلي آشنا است.

2 – بر محتواي آموزشي و موضوع درسي که مي خواهد تدريس کند ، تسلط دارد .

3 – از روش هايي براي تدريس بهره مي گيرد ، که با موقعيت ، نيازها و تجربيات دانش آموزان هماهنگ باشد .

4 – روند آموزشي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان را با ارزشيابي هاي مستمر آشکار مي سازد.

5 – براي ارزشيابي از آزمون هايي استفاده مي کند که ضمن تشخيص ضعف هاي درسي دانش آموزان ، آنها را با هم مقايسه نکند.

6 – اطلاعات درستي از عملکرد شاگردان به آنها مي دهد، تا آنان از حدود و ميزان فعاليت هاي درسي و آموزشي خود ، آگاهي داشته باشند.

7 – از شيوه هاي متعددي در تدريس استفاده مي کند و روش هاي مؤثر و راه حل هاي جديد را مي آموزد.

8 – توانايي يادگيري و به کاربستن دانش ،مهارت ، اصول و نتايج حاصل از تحقيقات روانشناسي در تدريس را دارد .

9 – قبل از شروع به تدريس از خصوصيات جسمي و رواني دانش آموزان و ميزان آمادگي آنها براي يادگيري اطلاع حاصل مي کند.

10 – درد و رنج دانش آموزان رامي شناسد و در حفظ اسرار و جلب اعتماد و اطمينان آنها مي کوشد.

11 – مسايل و مشکلات دانش آموزان را بررسي مي کند.

12 – با ايجاد جوي مناسب در کلاس و برقراري ارتباط صحيح در کلاس ، به دانش آموزان آرامش مي بخشد و اعتماد به نفس آنها را افزايش مي دهد.

13 – مجموعه اي از برنامه ريزي ها ، راهبردها و اقدامات خود را به گونه اي در کلاس به کار مي گيرد ، تا آموزش هاي او به حداکثر کارايي و اثربخشي برسد.

14 – موضوعات درسي او در هنگام تدريس از ساختاري اصولي و منطقي برخوردار است.

15 – تمامي تلاش خود را در فعال نگه داشتن دانش آموزان به کار مي گيرد.

16 – از روش پرسش و پاسخ در جلب توجه شاگردان به موضوع درس و بحث هاي کلاسي بهره مي گيرد.

17 – جو کلاس او به گونه اي است که توانمندي ، اطمينان ، اعتماد به نفس و حضور فعال دانش آموزان را افزايش مي دهد.

18 – در کلاس او دانش آموزان حق انتخاب دارند.

19 – رهنمود و راهبردهاي او در کلاس درس ، دقيق و مشخص است.

20 – به امور مربوط به تصميم گيري درباره برنامه ريزي بويژه برنامه درسي علاقه مند است.

21 – شرايط و مسايل مربوط به برنامه درسي را به بهترين نحو به کار مي گيرد ، تا اهداف و نتايج مورد نظر تحقق پيدا کند.

22 – با توجه به نيازهاي دانش آموزان و امکانات بومي و محلي ، انعطاف و دگرگوني لازم را در برنامه درسي ايجاد مي کند.

23 – در حد امکان از پيچيدگي هاي برنامه درسي مي کاهد و بر ميزان انطباق آن با شرايط و موقعيت هاي يادگيري دانش آموزان مي افزايد.

24 – خلاق است و مي تواند مسايل و مشکلات يادگيري دانش آموزان را با ابداع روش هاي تدريس و تهيه و تدارک وسايل آموزشي به خوبي حل و فصل کند.

25 – خيلي سريع و آسان مي تواند با دانش آموزان ارتباط برقرار کند و جو کلاسش را مطلوب و آماده براي يادگيري نگه دارد.

26 – در کلاس درس بسيار حساس است و به طور قاطع و جدي عمل مي کند .

27 – فرآيند پاداش و تنبيه را به صورت هنرمندانه و در شرايط و موقعيت هاي مناسب به کار مي گيرد.

28 – فعاليت ها و مهارت ها متعددي را در کلاس ترتيب مي دهد ، تا از بي انضباطي و رفتارهاي نامطلوب شاگردان پيشگيري کند.

29 – براحتي مي تواند بر اوضاع و احوال کلاسش مسلط شود ، کمبودها و مشکلات شاگردان را بشناسد و راه حل هاي مناسي ارائه دهد.

30 – با به کارگيري فنون و روش هاي مناسب ، فرآيند ياددهي- يادگيري را با تجربيات ونيازهاي دانش آموزان هماهنگ مي سازد.

31 – کلاس او همواره کلاسي بانشاط و با طراوت است و دانش آموزان او از اطمينان ، آرامش و اعتماد به نفس کافي برخوردارند.

32 – روش تدريس او با اصول و اهداف آموزش و پرورش و ويژگي هاي دانش آموزان هماهنگ است.

33 – علاوه بر تسلط در رشته خود ، به کارش علاقه مند است.

34 – در کار خود انگيزه و اعتماد به نفس دارد.

35 – با دانش آموزان دلسوز و صميمي است و خلاقيت آنان را افزايش مي دهد.

36 – به نکات ظريف و حساس روان شناسي « تربيتي و يادگيري » به طور دقيق توجه دارد.

37 – دانش آموزان را باهم مقايسه نمي کند ، بلکه به توجه به تفاوت هاي فردي آنها را ياري مي دهد.

38 – دانش آموزان را به يادگيري مجبور نمي کند ، بلکه موقعيت هاي يادگيري را طوري تنظيم مي کند که آنها با رغبت در يادگيري شرکت کنند.

39 – با ايجاد انگيزه ، زمينه ي همکاري دانش آموزان را در مسايل متفاوت فراهم مي آورد.

40 – از قبل برنامه و آمادگي لازم را براي اداره ي کلاس و تدريس دارد.

41 – با دادن اطلاعات مناسب به دانش آموزان ، آنها را در رفع موانع و مشکلات خود ياري مي دهد.

42 – روش هاي تنبيهي را بلافاصله پس از مشاهده ي عمل خلاف در کلاس به کار مي گيرد ، تا دانش آموز خاطي به ارتباط بين عمل خود و نتيجه آن پي ببرد.

43 – پيوسته از راه حل هاي ابتکاري و مدبرانه در برخورد با مسايل غير منتظره و ناگهاني بهره مي گيرد.

44 – هميشه از تجارب و اطلاعات همکاران خود استفاده مي کند.

45 – هرگز نگراني و دل مشغولي هاي خود را به کلاس درس نمي برد.

46 – به تفکر خلاق ارج مي نهد و فضاي خلاقي را در کلاس ايجاد مي کند.

47 – روحيه ماجراجويي و کنجکاوي دارد.

48 – به فرديت و روحيه خلاق دانش آموزان احترام مي گذارد و آنها را تشويق مي کند.

49 – سعي مي کند هنگام ورود به کلاس متبسم و خندان باشد.

50 – در برابر مشکلات دانش آموزان صابر و بردبار است و زود و عجولانه تصميم نمي گيرد.

منابع :

1 - بيلر، رابرت « 1373» : کاربرد رونشناسي در آموزش ، جلد اول ، ترجمه ي پروين کديور ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهي : تهران.2 - پارسا ، محمد « 1375» : روانشناسي تربيتي ، چاپ سوم ، سخن : تهران3 - پورعليرضاتوتکله ، علي « 1391» : مهارت هاي حرفه اي معلم ، دهسرا : رشت

روزنامه اطلاعات

یکشنبه, 16 آبان 1395 13:06 خوانده شده: 5086 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +15 -1 --
معلم ناامید 1395/08/16 - 13:53
کاش حقوق خوب بدن ک بشه این فنون را اجرایی کرد کو انگیزه خدمت مطلوب؟؟؟!!!
پاسخ + +4 -1 --
حسین صدارت 1395/08/17 - 15:27
چه وظایف زیبا و زیادی آنهم در مقابل 1.5 میلیون حقوق؟!!!
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1395/08/23 - 21:35
خوب حالا اقای کارشناس ارشد وظیفه حقوق بگیران نجو می رو هم بنوسین
پاسخ + 0 -1 --
مهری 1398/03/28 - 10:53
مرسی عالی بود http://digiemc.com/

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما درباره حذف زبان انگلیسی از برنامه درسی مدارس و تفویض آن به موسسات خصوصی با مسئولیت خود والدین چیست ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور