چاپ کردن این صفحه

داستان "لاک پشت و خرگوش" که همه آن را شنیده ایم در همان جا به اتمام نمی رسد...

داستان "لاک پشت و خرگوش" ( قسمت آخر ) ! "

گروه رسانه /

داستان لاک پشت و خرگوش

یک روز یک خرگوش و لاک پشت درباره این که کدام سریع تر هستند بحث می کردند ، آن ها تصمیم گرفتند بحث را با یک مسابقه به پایان برسانند .

خرگوش و لاک پشت هردو بر سر یک مسیر توافق کردند و مسابقه شروع شد .

خرگوش به ضرب گلوله جلو رفت و برای مدتی با سرعت می دوید و دید که به مراتب از لاک پشت جلوتر است ...

(داستان "لاک پشت و خرگوش" که همه آن را شنیده ایم در همان جا به اتمام نمی رسد.  ادامه اش بسیار تاثیرگذار و قابل توجه است. )

ادامه را در کلیپ مشاهده کنید .

جمعه, 26 خرداد 1396 13:36 خوانده شده: 1279 دفعه

در همین زمینه بخوانید: