صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

آسیب شناسی بودجه 97 : اقتصاد شفاف، نظام تصمیم‌گیری جمعی، گردش قدرت، فضای نقد و رسانه‌های آزاد و مستقل، ارتباطات گسترده بین‌المللی و دانش بشری مقدمه اصلاحات اقتصادی و سپس توسعه پایدار است

 هندوستان تا چند سال پيش تعرفه دويست (۲۰۰) درصد داشت؛ ولي امروز با تعرفه هاي بسيار پايين با جهان رقابت مي کند. قطعا کسي نمي تواند ادعا کند که هندوستان استقلال خود را از دست داده است. کشوري که بيش از يک ميليارد جمعيت دارد تا چند سال ديگر در زمره کشورهاي پيشرفته جهان مطرح خواهد شد/ چرا دولت به جاي پيگيري سياست آزادسازي و اصلاحات معطوف به بازار که اتفاقا در شرايط تنگناي بودجه اي دولت فاقد هزينه مالي است، به آزمودن آزموده هاي شکست خورده روي آورده است؟ اشتغال زايي نيازمند سرمايه گذاري بخش خصوصي، اعم از داخلي و خارجي است/ تحقق مسیر توسعه اقتصادی در هر کشوری علاوه بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به همراهی و مشارکت عموم مردم نیز نیاز دارد/ گام نخست در مسیر جلب مشارکت عمومی بسترسازی برای تحقق برخی از مطالبات عمومی چون سیاست‌های ضد‌ تبعیض در سلسله‌ مراتب اداری، اجتماعی و ایجاد شفافیت در بخش‌های عمومی است/ صاحبنظران حوزه علوم انسانی مشارکت اجتماعی را حاصل مکانیزم‌هایی چون نظارت عمومی در نتیجه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و برابری جنسیتی و قومیتی برگزاری و آزاد بودن قدرت انتخاب می‌دانند/ تجربه‌های موفق در زمینه توسعه نشان ‌دهنده یک رابطه تعاملی و دوسویه بین مخاطبان توسعه و طراحان توسعه در جریان پیشرفت اقتصادی است/ پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که «عدم اعتماد اجتماعی» یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه به ‌خصوص در کشورهای آمریکای جنوبی است/ آدرس جلب مشارکت عمومی در مسیر اقتصادی یک کشور تحت تاثیر حداقل چهار عامل قرار دارد؛ وجود مکانیزم دموکراتیک در انتقال قدرت، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، شفاف بودن مراودات بخش عمومی و برابری جنسیتی/ در گرجستان با وجود ناامیدی از امکان ریشه‌کنی فساد، تقویت سازمان‌های نظارت و کنترل مردم‌نهاد در کنار استقلال قوه‌قضائیه و عزم دولتمردان در مبارزه با فساد توانست این آرزوی محال را در کمتر از یک دهه محقق کند/ استفاده از دیپلماسی رسانه‌ای چه در فرآیند توسعه برای شکل‌دهی به افکار عمومی و چه در مواقع وقوع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای فروکش کردن موج احساسات مورد توجه قرار گرفته ‌است/ یکی از مهم‌ترین اصول ایجاد پل ارتباطی بین حاکمیت و توده مردم تعریف مکانیزم انتقال شفاف، صادق و قابل اعتماد است چراکه در خلأ چنین مکانیزمی در فضای رسانه‌ای فعلی اخبار غیر رسمی و شایعات می‌تواند کارکردی به مراتب بیشتر از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی داشته‌باشد/ ژاپنی‌ها اول سیستم ساختند و حدود 2300 مشاور از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استخدام کرده و این سیستم‌ها را در موضوعات مختلف وارد ژاپن کردند و آنها را مبنای تحول خود قرار دادند اما ایرانی‌ها اول سراغ آزادی‌های سیاسی و دموکراسی رفتند/ در هیچ جای دنیا کشوری سراغ نداریم که بدون تولید ثروت، بدون ممتاز کردن بخش خصوصی، بدون دور کردن دولت از مسائل اشتغال و توسعه اقتصادی سراغ آزادی سیاسی رفته باشد/ من دوستی اقتصاددان دارم که به من می‌گفت وقتی به ایران می‌آیم و با مدیران ایرانی صحبت می‌کنم آنها از منظر اقتدار با من صحبت می‌کنند و من براساس آمار، استدلال و تجربه بشری صحبت می‌کنم. شخص مقابل می‌گوید چون من این سمت را دارم پس درست می‌گویم. اگر کسی از منظر اقتدار و سمت به موضوعی نگاه کند، مذاکره و گفت‌وگو را به اختلال می‌کشاند/ چقدر افرادی سراغ دارید که با همه دولت‌ها کار کرده‌اند چون هر دولتی می‌آید آنها تفکر خود را تغییر می‌دهند/ شما اگر با یک ژاپنی سه ساعت صحبت کنید به نظام فکری و جهان‌بینی او پی می‌برید اما در ایران هر چه بیشتر با افراد معاشرت می‌کنید بیشتر گیج می‌شوید که نظام فکری فرد چیست؟ بعضاً افراد در روز ، چندین بار نظام فکری خود را تغییر می‌دهند این مشخصه، ضدتوسعه است/ کشور ما کشور افراد است نه سیستم‌ها. سیستم‌ها در کشور ما تصمیم نمی‌گیرند/ معمولا نقد به عملکرد خود تعطیل است. خود انتقادی برای بسیاری از ما کار سختی است. بیشتر بیرون از خود را می‌بینیم تا درون خود را. عملکرد دیگران را می‌بینیم تا عملکرد خود را. اگر این اشکالات برطرف نشود متحول نخواهیم شد/ توسعه‌یافتگی به اقتصاد شفاف، نظام تصمیم‌گیری جمعی، گردش قدرت، فضای نقد و رسانه‌های آزاد و مستقل، ارتباطات گسترده بین‌المللی و دانش بشری نیاز دارد...

آسیب شناسی بودجه 97 و اصلاحات اقتصادی و ساختاری و توسعه پایدار

خلاصه قسمت اول  ، قسمت دوم و قسمت سوم :

نکته ظريف تر از مو که متأسفانه بسياري به آن توجه نمي کنند آن است که وقتي بدنه کارشناسي تصميمي مي گيرد ، براي اجراي صحيح ِ  اين تصميم ، بايد هماهنگي بين همه يا اغلب نهاد ها و مسئولين ِ مربوطه برقرار باشد .

اگر فقط کارشناسان  ِ همه نهاد هاي مسئول و ذينفع با هم تعامل داشته باشند و يک راه حل را ارائه دهند ولي مسئولين آن نهادها ، به هر دليلي ، تمايلي براي اجراي آن راه حل نداشته باشند  اين فرآيند ِ اصلاح ، ابتر مانده و بي حاصل مي گردد.

" نیلی اولین مساله را وجود یک اراده سیاسی قوی در جمع سیاستمداران دانست. به‌نظر می‌رسد به این دلیل نیلی نیاز به اراده سیاسی را مهم‌ترین مساله می‌داند که تغییرات گسترده و اصلاحات اساسی هزینه‌هایی را در کوتاه‌مدت خواهد داشت که مستلزم تحمل سیاستمدار و اصرار او بر تداوم سیاست‌های اصلاحی است. در نتیجه بدون این پیش‌نیاز، هر گونه اصلاحی بی‌ثمر خواهد بود و در نیمه راه خواهد ماند."

 

کسري بودجه حدود  600 هزار ميليارد ريالي سال 95 با حدود 33% رشد به 800 هزار ميليارد ريال رسيده است که اين چالش ِ  بودجه هاي سمي تا به امروز مي باشد که از سال 88 به بعد کسري بودجه با سرعت سر سام آوري رشد داشته است  .

مسعود نیلی می‌گوید:

«بودجه دولت دچار کسری پایدار و فزاینده است. علت آن هم رشد پایدار مخارج در دوره ‏وفور نفتی با اتکا به منابع ناپایدار بوده است.» در نتیجه «شرایط بودجه -به خصوص پدیده افزایش هزینه‌های جاری و ناکافی بودن مخارج سرمایه‌گذاری- محدودیت‌هایی را بر رشد اقتصادی وارد خواهد کرد» و عملاً چرخه رشد پایین در اقتصاد ایران تداوم پیدا می‌کند.

نخستین بودجه ریزی عملکردی ایران پس از ٣٧ سال به مجلس تقدیم شد.

پایه اصلی بودجه امسال، شفافیت است و پرداخت اعتبار به دســتگاه ها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنها صورت می گیرد.

. استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی پس از برقراری نظام مدیریت و نظارت بر مبنای عملکرد امکان‌پذیر است و مدیریت بر مبنای عملکرد در شرایطی امکان‌پذیر است که بسیاری از قوانین و مقررات تغییر یافته و دگرگون شوند. این تغییر نه‌تنها موجب ایجاد تحولاتی اساسی در سازمان و تشکیلات نهادها و سازمان‌های دولتی، شرح ماموریت و وظایف آنها و حتی میزان اشتغال آنها خواهد شد، بلکه در سطح کلان، ساختار و تشکیلات دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

قسمت چهارم :

نقش نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي در توسعه پايدار ( حل ابر چالش ها )

 

سئوال کننده :

تبصره هاي 14 ، را بيشتر توضيح دهيد .

تجربيات جهاني در مورد پرداخت يارانه نقدي چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

شما با نگاهي عميق ، به تجربيات جهاني اشاره فرموديد ! حالا که اصلاح ِ اقتصاد کشور با بودجه آغاز مي شود ،  بهتر است با نگاهي گسترده تر نقش روابط بين اللمل و اصلاحات ِ اقتصادي را بررسي کنيم .

 

سئوال کننده :

اصلاحات ِ اقتصادي و روابط بين اللمل چه رابطه اي با هم دارند؟

پاسخ دهنده :

 

در تار نماي " ايرنا " مقاله ي اصلاحات اقتصادی و روابط بین الملل به قلم  دکتر مهدي بهکيش آمده است ( این جا ) ( 1 )

 

   به عنوان نمونه ...

اقتصاد ايران نياز به ايجاد اشتغال در سطح گسترده دارد. به خصوص در زمينه هايي که سيل تحصيل کردگان کشور نياز به جذب در بازار کسب وکار دارند. بديهي است که اين امر نياز به سرمايه براي جذب تکنولوژي و ايجاد روابط گسترده با مراکز تکنولوژي دنيا دارد. اين گونه روابط در فضاي محدودکننده موجود امکان پذير نيست.

به عنوان مثال لشکر مهندسان کامپيوتر در کشور مي تواند حجم عظيمي کار براي شرکت هاي بين المللي توليد کند، ولي لازمه اين کار از يک طرف امضاي قرارداد کپي رايت است و از طرف ديگر همکاري شرکت هاي پيشرو بين المللي را نياز دارد. اگر کشور واقعا خود را ملزم به ايجاد فضاي کسب وکار براي اين گونه تحصيل کردگان مي داند، بايد لوازم بين المللي آن را نيز فراهم آورد. (1)

 

سئوال کننده :

آيا مي توان استقلال کشور را فداي تعاملات گسترده  کرد ؟

 

ژاپنی‌ها اول سیستم ساختند و حدود 2300 مشاور از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استخدام کرده و این سیستم‌ها را در موضوعات مختلف وارد ژاپن کردند و آنها را مبنای تحول خود قرار دادند اما ایرانی‌ها اول سراغ آزادی‌های سیاسی و دموکراسی رفتند پاسخ دهنده :

اصلاحات اقتصادي لازمه تغيير مسير کشور براي فعال کردن محيط کسب وکار است؛ در جهان امروز مي توان تعامل گسترده داشت؛ ولي استقلال کشور را هم حفظ کرد، همان گونه که بسياري از کشورها اين چنين مي کنند. (1)
 
 مثلأ ، هندوستان تا چند سال پيش تعرفه دويست (۲۰۰) درصد داشت؛ ولي امروز با تعرفه هاي بسيار پايين با جهان رقابت مي کند. قطعا کسي نمي تواند ادعا کند که هندوستان استقلال خود را از دست داده است. کشوري که بيش از يک ميليارد جمعيت دارد تا چند سال ديگر در زمره کشورهاي پيشرفته جهان مطرح خواهد شد . (1)

سئوال کننده :

راز ِ موفقيت ِ دو کشور پر جمعيت مثل چين و هندوستان در فقر زدايي چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

دکتر موسي غني نژاد در سرمقاله  روزنامه شماره 4225 پنجم دي 96 " سياست گذاري براي مبارزه با فقر "( 2 )  مي گوید :

درباره مغلوب کردن فقر، يک بار ديگر شگفتي تاريخ به صورت متفاوتي رخ نمود. چين و به دنبال آن هند با دست يازيدن به اصلاحاتي در جهت تشويق و ترويج نظام ِ  بازار و باز کردن درها به روي اقتصاد جهاني توانستند در مدت زمان نسبتا کوتاهي ده ها ميليون نفر را از فقر شديد نجات دهند و سطح ثروت و رفاه را در جوامع خود به طور گسترده و چشمگيري بالا ببرند. (2) 
آخرين يافته هاي پژوهشي درباره فقر و شيوه هاي موثر مبارزه با آن بيشترين تاکيد را روي اصلاحات اقتصادي معطوف به بازار مي گذارد. به علاوه تجربه کشور ما در نيم قرن اخير آشکارا نشان مي دهد سياست هاي يارانه اي، چه از نوع مستقيم به صورت پرداخت نقدي و چه به صورت يارانه هاي حمايت از توليد براي اشتغال زايي، عمدتا پول پاشي هاي بي حاصل بوده است. با اين تفاصيل اين پرسش به طور جدي مطرح است که چرا دولت به جاي پيگيري سياست آزادسازي و اصلاحات معطوف به بازار که اتفاقا در شرايط تنگناي بودجه اي دولت فاقد هزينه مالي است، به آزمودن آزموده هاي شکست خورده روي آورده است؟ اشتغال زايي نيازمند سرمايه گذاري بخش خصوصي، اعم از داخلي و خارجي است.   (2) 

 

سئوال کننده :

راز ِ موفقيت ِ کشور هاي شرق آسيا (کشورهایی چون کره، سنگاپور، ژاپن و مالزی  و ...) در فقر زدايي چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

روزنامه دنياي اقتصاد شماره ۴۲۳۲ در مقاله الگوی مدرن همراه‌سازی مردم تجربه ي کشور هاي شرق آسیا در توسعه پايدار بيان مي کند : ( 3 )

تحقق مسیر توسعه اقتصادی در هر کشوری علاوه بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به همراهی و مشارکت عموم مردم نیز نیاز دارد. بررسی تجربیات موفق توسعه در کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد گام نخست در مسیر جلب مشارکت عمومی بسترسازی برای تحقق برخی از مطالبات عمومی چون سیاست‌های ضد‌ تبعیض در سلسله‌ مراتب اداری، اجتماعی و ایجاد شفافیت در بخش‌های عمومی است ؛ برای مثال سنگاپور که حدود پنج دهه پیش کشوری چندپاره از نظر سیاسی، مذهبی و قومیتی بود، از طریق سیاست‌هایی چون بهبود فضای سیاسی، ریشه‌کنی فساد، بها دادن به سازمان‌های مردم‌نهاد و شفاف‌سازی بخش عمومی از بازوی عمومی به‌عنوان نیروی شتاب‌دهنده مسیر توسعه استفاده کرد.( 3)

 

سئوال کننده :

خلاصه گفته هاي شما در سه قسمت قبل ، تعامل مسئولين در اجراي راهکارهاي پيشنهادي کارشناسان بوده ولي حالا از عامل ِ سومي به نام همراهی و مشارکت عموم مردم (نقش مشارکت عمومي ) در تحقق اهداف توسعه سخن مي گوئيد... لطفأ اين نياز را بيشتر توضيح دهيد .

آسیب شناسی بودجه 97 و اصلاحات اقتصادی و ساختاری و توسعه پایدار

پاسخ دهنده :

طی دهه‌های اخیر، مشارکت عمومی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق ِاهداف توسعه‌ای در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته ‌است. صاحبنظران حوزه علوم انسانی مشارکت اجتماعی را حاصل مکانیزم‌هایی چون نظارت عمومی در نتیجه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و برابری جنسیتی و قومیتی برگزاری و آزاد بودن قدرت انتخاب می‌دانند.(3)

 

سئوال کننده :

مشارکت عملی و عمومی مردم در تحقق ِ برنامه‌ها چگونه اثر گذار مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

به عقیده کارشناسان یکی از عوامل مهم موفقیت برنامه‌های توسعه ، میزان مشارکت عملی و عمومی مردم در این برنامه‌ها است. اگرچه مردم را می‌توان مخاطب اصلی برنامه توسعه یاد کرد، اما تجربه‌های موفق در زمینه توسعه نشان ‌دهنده یک رابطه تعاملی و دوسویه بین مخاطبان توسعه و طراحان توسعه در جریان پیشرفت اقتصادی است. اهمیت نقش سرمایه‌های اجتماعی در مسیر توسعه کشورهای مختلف به‌حدی است که به‌روزترین برنامه‌های توسعه به توسعه «انسان‌محور» تغییر نام داده‌اند.

 

سئوال کننده :

توسعه پايدار کدام کشور ها ، بر اعتماد اجتماعي استوار بوده است ؟تجربه اين کشور ها گوياي چه نکته اي مي باشد؟من دوستی اقتصاددان دارم که به من می‌گفت وقتی به ایران می‌آیم و با مدیران ایرانی صحبت می‌کنم آنها از منظر اقتدار با من صحبت می‌کنند و من براساس آمار، استدلال و تجربه بشری صحبت می‌کنم

 

پاسخ دهنده :

. بررسی پژوهش‌های علمی و تجربیات کشورهایی نظیر کره، چین،مالزی، ترکیه، هند و سنگاپور در مسیر توسعه نیز نشان‌می‌دهد که توسعه پایدار و همه جانبه، الزاما باید از بستر نیروی انسانی بگذرد و پیش شرط توفیق، تثبیت و تداوم هرگونه توسعه و تحول، سرمایه‌گذاری در توسعه انسانی به منزله رکن و هسته اصلی و محوری آن است. این در حالی است که پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که «عدم اعتماد اجتماعی» یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه به ‌خصوص در کشورهای آمریکای جنوبی است.

بررسی‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد که آدرس جلب مشارکت عمومی در مسیر اقتصادی یک کشور تحت تاثیر حداقل چهار عامل قرار دارد؛ وجود مکانیزم دموکراتیک در انتقال قدرت، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، شفاف بودن مراودات بخش عمومی و برابری جنسیتی.(3)

 

سئوال کننده :

آيا برطرف کردن ِ شکاف هاي اجتماعي ، اصطکاک سياسي ، مذهبي ، قومي و نژادي در دستيابي به توسعه پايدار موثر مي باشد ؟

 

پاسخ دهنده :

در حدود نیم‌قرن پیش چندپارگی اجتماعی در اثر تنوع‌ نژادی و تضاد سیاسی بین اکثریت چینی و اقلیت هندو در سنگاپور، همگرایی نیروهای اجتماعی بر محور هدف مشترک را به احتمالی بعید در این کشور تبدیل کرده‌بود. اما زمانی که «لی کوان یو» در اوج تنش‌های سیاسی رهبری این کشور را در دست گرفت با درکی صحیح از مختصات مورد نیاز ، برای انجام معجزه اقتصادی تلاش کرد تا اصطکاک سیاسی را در این کشور به حداقل برساند.

تا پیش از سال 1965، عموم مقامات این کشور از نژاد چینی  ‌بودند، اما لی‌کوان یو با انتخاب برخی از هندوها در کابینه خود سعی کرد حس تعلق به حاکمیت را از اکثریت چینی به عموم شهروندان این کشور  تعمیم دهد. افزون بر این لی کوان یو از همان آغاز زمامداری با حضور در برنامه‌های متعدد رسانه‌ای در بستری شفاف و با زبانی همه‌فهم تلاش می‌کرد ضمن ارائه گزارش به عموم مردم، به آنها این اطمینان را بدهد که حاصل انتخاب آنها در سیاست‌های اتخاذ شده‌ منعکس شده ‌است.(3)

 

سئوال کننده :

نقش سازمان هاي مردم نهاد در مبارزه با فساد چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

در گرجستان با وجود ناامیدی از امکان ریشه‌کنی فساد، تقویت سازمان‌های نظارت و کنترل مردم‌نهاد در کنار استقلال قوه‌قضائیه و عزم دولتمردان در مبارزه با فساد توانست این آرزوی محال را در کمتر از یک دهه محقق کند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اثر ِ این سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد «هنجارهای اجتماعی» است. این هنجارهای اجتماعی مشترک در نهایت سبب ایجاد انسجام گروه‌های اجتماعی مختلف بر هدف مبتنی بر این هنجار اجتماعی خواهد شد.(3)

آسیب شناسی بودجه 97 و اصلاحات اقتصادی و ساختاری و توسعه پایدار

سئوال کننده :

به نقش ِ  نهاد هاي مدني بعنوان حلقه واسطه بين مردم و مسئولين در دستيابي به توسعه پايدار  اشاره فرموديد ولي به نقش رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي اشاره اي نکرديد !

 

پاسخ دهنده :

استفاده از دیپلماسی رسانه‌ای چه در فرآیند توسعه برای شکل‌دهی به افکار عمومی و چه در مواقع وقوع بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای فروکش کردن موج احساسات مورد توجه قرار گرفته ‌است. به عقیده صاحب نظران ِ علوم اجتماعی ، استراتژی اتخاذ شده در چنین شرایطی از یک سو باید در بردارنده پاسخ به نگرانی عمومی باشد و از سوی دیگر در بستری شفاف ، افکار عمومی را نسبت به حل ریشه‌های بحران آگاه کند.(3)

نمونه‌ای از اثرگذاری چنین مکانیزمی را می‌توان در تجربه ي بروز هراس بانکی که علاوه بر ابعاد اقتصادی ممکن است بحران‌های سیاسی و اجتماعی را نیز به‌‌دنبال داشته ‌باشد، جست‌وجو کرد. بررسی تجربیات مدیریت چنین بحران‌هایی نشان می‌دهد که پخش کنفرانس‌های خبری و حضور در اخبار پربازدید از سوی مقامات نهاد مدیریت‌کننده بحران اثر به مراتب بیشتری در مقایسه با پخش اطلاعیه در چنین شرایطی به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل معمولا مجموعه نهادهای دخیل در پروسه مدیریت بحران با انتخاب یک سخنگوی یکتا، افکار عمومی را نسبت به نگرانی مطرح شده و راه حل غلبه بر آن آگاه می‌کنند. این سخنگو از طریق حضور در نشست‌های ارتباط با عموم، اذهان عمومی را در جریان رسیدگی به روند انحلال بانک‌های ورشکسته و برنامه تسویه مطالبات سپرده‌گذاران قرار می‌دهد. (3)

شبیه به هر بحران دیگری انتخاب استراتژی غلط اطلاعاتی در چنین شرایطی می‌تواند به‌عنوان هیزم آتش معرکه عمل کند. (3)

به عقیده برخی از کارشناسان ؛ اطلاع‌رسانی نامناسب در شرایط ورشکستگی یک بانک یا موسسه اعتباری خود می‌تواند باعث واگیردار شدن تب شکست در بدنه بانکی شود. افزون بر این بررسی بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که ارائه الگوی زمانی برای احقاق حق عمومی در شرایط بحرانی و در صورت تحقق بر مبنای برنامه می‌تواند آبی بر آتش بحران باشد. (3)

یکی از مهم‌ترین اصول ایجاد پل ارتباطی بین حاکمیت و توده مردم تعریف مکانیزم انتقال شفاف، صادق و قابل اعتماد است چراکه در خلأ چنین مکانیزمی در فضای رسانه‌ای فعلی اخبار غیر رسمی و شایعات می‌تواند کارکردی به مراتب بیشتر از مراجع رسمی اطلاع‌رسانی داشته‌باشد. (3)

 

سئوال کننده :

رابطه توسعه اقتصادي با توسعه سياسي چيست  ؟

 

پاسخ دهنده :

(4) تار نماي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) به نقل دکتر محمود سریع‌القلم استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کنفرانس بین‌المللی مدیریت (4)  آورده است  :

از دوره قاجار ، متونی درباره مقایسه ایران و ژاپن در رابطه با مدرنیزم وجود دارد که وقتی ایرانی‌ها می‌خواستند مدرن شوند، اول سراغ چه موضوعاتی رفتند و ژاپنی‌ها اول سراغ چه موضوعاتی.

جالب توجه این است که ژاپنی‌ها اول سیستم ساختند و حدود 2300 مشاور از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی استخدام کرده و این سیستم‌ها را در موضوعات مختلف وارد ژاپن کردند و آنها را مبنای تحول خود قرار دادند اما ایرانی‌ها اول سراغ آزادی‌های سیاسی و دموکراسی رفتند.( 4 )

معمولا نقد به عملکرد خود تعطیل است. خود انتقادی برای بسیاری از ما کار سختی است. بیشتر بیرون از خود را می‌بینیم تا درون خود را. عملکرد دیگران را می‌بینیم تا عملکرد خود را. اگر این اشکالات برطرف نشود متحول نخواهیم شد  دکتر سريع القلم :

برای من دانشجوی توسعه در ساختمان توسعه، دموکراسی طبقه چهارم است و سیستم‌سازی، نهادسازی و تولید ثروت ، فونداسیون ساختمان و منطقی نیست که در ساختن یک عمارت اول طبقه چهارم آن را بسازیم. در هیچ جای دنیا کشوری سراغ نداریم که بدون تولید ثروت، بدون ممتاز کردن بخش خصوصی، بدون دور کردن دولت از مسائل اشتغال و توسعه اقتصادی سراغ آزادی سیاسی رفته باشد. ( 4 )

آزادی فکر و فعالیت اقتصادی مقدم بر آزادی سیاسی است. آزادی تشکل اقتصادی مقدم است بر آزادی سیاسی.ریشه عقلانیت سیاسی در بنگاه‌داری اقتصادی است. 

1924 اولین تجربه دموکراسی در انگلستان است و هنوز تجربه دموکراسی در دنیا به یک قرن نرسیده است ولی دانشگاه‌های آزاد 400 سال، سندیکاهای کارگری 200 سال و روزنامه‌های آزاد و مستقل 180 سال سابقه تاریخی در انگلستان دارند. فعالیت بخش خصوصی در انگلستان از اواسط قرن هجده آغاز شد و تولید ثروت، زمینه ایجاد ثبات سیاسی و تحزب را فراهم آورده است. تقدم و تاخر مسائل توسعه به ما کمک می‌کند تا ببینیم انرژی خود را کجا صرف کنیم. ( 4 )

 

سئوال کننده :

نظريه تصميم سازي و تصميم گيري  چيست  ؟

 

پاسخ دهنده :

دکتر سريع القلم:

از دهه 50 میلادی حدود سه هزار نظریه در زمینه علم ِ مدیریت، اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی و اقتصاد سیاسی داشتیم که من معتقدم نظریه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نظریه نافذ و بسیار موثر در میان این نظریه‌ها بوده است. ( 4 )

به نظر من در نظریه تصمیم‌سازی 8 اصل وجود دارد که این اصول در کشور ما، به صورت سیستماتیک دنبال نمی‌شود.  ( 4 )

 1. اول آماده بودن برای دریافت اطلاعات جدید.

چند سئوال اساسي :

آيا  دولت، حاکمیت، بخش خصوصی، فرد و نهاد خانواده در ايران آمادگی پذیرش اطلاعات جدید را دارند؟ ( 4 )

چرا اطلاعات جدید در سیستم‌های ما چه خانواده، چه جامعه و از همه مهمتر در نهادهای تصمیم گیر کمتر وارد می‌شود؟ ( 4 )

 1. موضوع دوم درباره نظریه تصمیم‌گیری این است که آیا تمام دیدگاه‌ها در یک تصمیم‌سازی دیده شده و از نظرات افراد یا نهادهایی که دارای دیدگاه هستند، استفاده شده است؟ آیا دیدگاه و نظرات متفاوت و متناقض فرصت بحث کردن داشته‌اند یا صرفاً کسانی که همفکر هستند با هم بحث می‌کنند؟ ( 4 )

 2. سومین موضوع در نظریه تصمیم‌گیری این است که آیا همه گزینه‌ها در یک تصمیم‌گیری اشباع شده‌اند و همه انتخاب‌های قابل تصور را روی کاغذ آورده‌ایم؟ ( 4 )

 3. چهارم اینکه آیا همه گزینه‌ها را به صورت مساوی دیده یا به یک گزینه‌ای تمایل داریم و به سایر گزینه‌ها توجهی نداریم؟ ( 4 )

 4. پنجم اینکه آیا پیامدهای هر گزینه را مطالعه کرده و در رابطه با آن بحث کرده ايم ؟ آیا دیدگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری ، مطرح می‌شود؟ ( 4 )

 5. ششم اینکه آیا در تصمیم‌گیری فضای نقد را داریم؟ ( 4 )

 6. هفتم استدلال در برابر سمت  است. من دوستی اقتصاددان دارم که به من می‌گفت وقتی به ایران می‌آیم و با مدیران ایرانی صحبت می‌کنم آنها از منظر اقتدار با من صحبت می‌کنند و من براساس آمار، استدلال و تجربه بشری صحبت می‌کنم. شخص مقابل می‌گوید چون من این سمت را دارم پس درست می‌گویم. اگر کسی از منظر اقتدار و سمت به موضوعی نگاه کند، مذاکره و گفت‌وگو را به اختلال می‌کشاند. ( 4 )

 7. مورد آخر اینکه آیا فرد تصمیم می‌گیرد یا گروه؟ در دنیا ي امروز دیگر کاریزما کارآمد نیست و به کسی مدیر می‌گویند که هماهنگ‌کننده یک مجموعه است. ( 4 )

سئوال کننده :

مشخصه ضد توسعه  چيست  ؟

آسیب شناسی بودجه 97 و اصلاحات اقتصادی و ساختاری و توسعه پایدار

پاسخ دهنده :

در فرهنگ ما به خاطر احساس ناامنی، علاقه‌ای برای انطباق با افکار موجود وجود دارد.

افراد در درون خود یک نظام فکری دارند ولی آنچه بروز می‌دهند حالت دیگری است.

چقدر افرادی سراغ دارید که با همه دولت‌ها کار کرده‌اند چون هر دولتی می‌آید آنها تفکر خود را تغییر می‌دهند.

شما اگر با یک ژاپنی سه ساعت صحبت کنید به نظام فکری و جهان‌بینی او پی می‌برید اما در ایران هر چه بیشتر با افراد معاشرت می‌کنید بیشتر گیج می‌شوید که نظام فکری فرد چیست؟ بعضاً افراد در روز ، چندین بار نظام فکری خود را تغییر می‌دهند این مشخصه، ضدتوسعه است. ( 4 )

کشور ما کشور افراد است نه سیستم‌ها. سیستم‌ها در کشور ما تصمیم نمی‌گیرند. ( 4 )

اگر ما ایرانیان موضوع نقد را حل نکنیم ، نباید منتظر هیچ وجهی از توسعه بنشینیم. نقد در میان ما یک مشکل جدی است. فرد ایرانی یک تمایل قوی دارد که خود را مرکز ثقل جهان بداند.

همه چیز از من شروع می‌شود این طرز تفکر اجازه همکاری با دیگران را نمی‌دهد.

در داخل کشور مشکل یادگیری از یکدیگر داریم.

بیوگرافی افراد غیرایرانی را با ایرانی مقایسه کنید. آنها در زندگی نامه خود اشاره می‌کنند که در کجا اشتباه کرده‌اند ولی در زندگینامه ایرانی‌ها عموما از کارهای مهم خود صحبت می‌شود. شاه در زندگینامه خود می‌گوید من در حیرتم که چرا با وجود کارهای مثبت من این اتفاقات در ایران افتاد؟

معمولا نقد به عملکرد خود تعطیل است. خود انتقادی برای بسیاری از ما کار سختی است. بیشتر بیرون از خود را می‌بینیم تا درون خود را. عملکرد دیگران را می‌بینیم تا عملکرد خود را. اگر این اشکالات برطرف نشود متحول نخواهیم شد. ( 4 )

 

سئوال کننده :

براي اصلاح فرهنگ چه بايد کرد   ؟ نقش سيستم ها در اصلاح ِ فرهنگ جامعه چيست ؟

آسیب شناسی بودجه 97 و اصلاحات اقتصادی و ساختاری و توسعه پایدار

پاسخ دهنده :

ما باید ساختارها را اصلاح کنیم تا فرهنگ کشور اصلاح شود.

مگر در سوئیس کسی دروغ نمی‌گوید؟ مگر در آلمان کسی فرار مالیاتی نمی‌کند؟ اما چون تصمیم‌سازی در آلمان و سوئیس مبتنی بر ساختارهاست، عموم افراد فرصت دروغ‌گویی یا اختلاس پیدا نمی‌کنند. مردم از قانون می‌ترسند و ساختارها آنها را مجبور به رفتار درست می‌کند. ( 4 )

توسعه‌یافتگی مثل پزشکی اصول ثابتی دارد. توسعه‌یافتگی به اقتصاد شفاف، نظام تصمیم‌گیری جمعی، گردش قدرت، فضای نقد و رسانه‌های آزاد و مستقل، ارتباطات گسترده بین‌المللی و دانش بشری نیاز دارد. ( 4 )

 

سئوال کننده :

اگر کارشناسان داخلي در زمينه اي اطلاعات ، تجربيات ، دانش تخصصي و... نداشته باشند چه بايد کرد؟

 

پاسخ دهنده :

دکتر پویا جبل‌عاملی در سر مقاله ي " جراحی اقتصادی " روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 12 دي 4231 ( 5 ) مي فرمايند :

 به‌نظر می‌رسد ما در هر زمینه‌ای که آگاهی کافی به مساله نداریم باید صریحا آن را عنوان کنیم و از ظرفیت‌های جهانی برای انجام آن بهره ببریم. این نیست که تصور کنیم فقط برای بهره‌برداری از چاه‌های نفت و گاز یا برای صنعت هوانوردی نیاز به تکنولوژی پیشرفته و مشاوره خارجی داریم، معضلات اقتصادی اموری بس پیچیده‌تر و غامض‌تر هستند و تبعات آن برای شهروندان بسی بیشتر است. این نبوده که مثلا در بحران بانکی ایرلند، تنها ایرلندی‌ها راه عبور از بحران را استخراج کرده باشند، یا یونانی‌ها خود را بی‌نیاز از مشاوره دانسته باشند. پس از آنکه عزم کافی برای انجام اصلاح ایجاد شد ما باید از پیشرفته‌ترین راهکارهای جهانی برای انجام این اصلاحات بهره ببریم. ( 5 )

 

منابع :

 1. در تار نماي " ايرنا " مقاله ي اصلاحات اقتصادی و روابط بین الملل به قلم  دکتر مهدي بهکيش آمده است : ( 1 )

 2. دکتر موسي غني نژاد در سرمقاله  روزنامه شماره 4225 پنجم دي 96 " سياست گذاري براي مبارزه با فقر "( 2 )

 3. روزنامه دنياي اقتصاد شماره ۴۲۳۲ در مقاله الگوی مدرن همراه‌سازی مردم تجربه ي کشور هاي شرق آسیا در توسعه پايدار را بررسی می‌کند. ( 3 )

 4. تارنماي خبرگزاري دانشجويان ايران ( ايسنا ) به نقل دکتر محمود سریع‌القلم استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در کنفرانس بین‌المللی مدیریت (4)

 5. دکتر پویا جبل‌عاملی در سر مقاله ي " جراحی اقتصادی " روزنامه دنياي اقتصاد سه شنبه 12 دي 4231 ( 5 )

ادامه دارد

پنج شنبه, 21 دی 1396 ساعت 13:19 خوانده شده: 435 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 -1 --
ناشناس 1396/10/21 - 16:26
اقای بطحایی کارمند خوبیه ولی لزوما وزیر خوبی نیست.!
راستی په خبر از وعده های مجلسی وزیر هول شده.!؟
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1396/10/22 - 19:46
اصولا توسعه همه جانبه است و شروع ان دموکراسی و شفاقیت و دوره ای و انتخابی بودن کل قدرت است. وزیر وقتی اختیاری ندارد؛ در سیستم کلا شایسته سالاری خنده دار است و از همه مهمتر هیچ نهادی به ویژه غیرانتخابی ها هیچ پاسخگویی ندارند که اختیاردار اصلی نیز هستند؛ صحبت از وزیر و اختیارات و عملکردش بازارگرمی و فرافکنی بیش نیست
پاسخ + +6 0 --
دبیر م 1396/10/21 - 16:34
به امید توجه جدی به مشکلات معلمان و رتبه بندی عادلانه در سال97
پاسخ + +7 -1 --
دبیر 1396/10/21 - 20:25
تو چرا وزیر اقتصاد نشدی در عجبم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/21 - 22:29
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي دبير
مشکل جامعه ما سطحي نگري من و شما و ... مي باشد !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +4 -1 --
حمید 1396/10/21 - 20:57
قبای وزارت و معاونت برای این دوستان آستین بلندی دارد وتا خود را جمع کنند کارشان تمام است
وعده های داده شده بعد از یک سال هنوز شروع نشده.
این مناصب می بایست در اختیار افراد متفکر و نو اندیش باشد
نماینده پس گردنی می زند و بعد مسول ما بله...قربان
انتظار تحول داریم
پاسخ + +5 -1 --
غریب 1396/10/21 - 21:32
با تشکر از نویسنده و سایت وزین صدای معلم
این که اشکالات زیادی در همه زمینه ها وجود دارد شکی نیست
ولی انگیزه و رغبت کافی در زمینه برطرف کردن اشکالات در آحاد
مردم وجود ندارد ، مدیران هم که خود را در عرش می بینند و بدون اشکال
و این معضلات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی چگونه باید حل شود
الله اعلم ، خدا به خیر کند
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/21 - 23:42
به نام دوست
استاد بزرگوار ، همکار انديشمند جناب آقاي غريب
کارشناسان تلاش مي کنند با استفاده از نهاد هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين و رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي ، انگيزه و رغبت کافي در مردم جهت دستيابي به راهکار هاي توسعه پايدار را ، باور نمايند !
قلم بدستان ِ انديشمند ، در تار نماي وزين ِ " گروه صداي معلم " تلاش مي نمايند تا نظر کارشناسي خود يا ديگر کارشناسان ( راهکار هاي توسعه پايدار ) را به اطلاع ِ من و شما برسانند .
به اعتقاد بنده ، انگيزه و رغبت کافي جهت توسعه پايدار در تک تک آحاد اين ملت رو به رشد مي باشد ! شهروندان ̗ آگاه ، به اهميت رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي و نهاد هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين واقف مي باشند و اين آگاهي روز به روز افزايش مي يابد !

پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/21 - 23:43
ادامه پاسخ :

نشانه ادعاي حقير ، اقبال ِ روز افزون قلم بدستان ، بازديد کنندگان ، نظر دهندگان و پاسخ دهندگان در تار نماي وزين ِ " گروه صداي معلم " مي باشد .
خوشبختانه افزايش چشم گير ِ ديالوگ بين فرهنگيان فرهيخته در اين رسانه رضايت بخش مي باشد !
پس از حضرتعالي اجازه مي خواهم تا فقط و فقط با اين فرمايش شما ، همکار فرهيخته و فرزانه مخالفت نمايم !


" انگیزه و رغبت کافی در زمینه برطرف کردن اشکالات در آحاد مردم وجود ندارد "


در پايان برخود لازم مي دانم از اظهار لطف و بنده نوازي شما استاد بزرگوار و انديشمند ، نسبت به حقير صميمانه سپاسگزاري نمايم .


تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +7 -3 --
احسان 1396/10/21 - 22:27
یکبارهم گفتم این ادم شهسوارزاده. بزرگترین دشمن معلمان هست این ها مشتی چاپلوس هستند که تمام عمرخود را درخدمت نوکری به اربابان اصلاح طلب خود گذاشتند با این گندی که ارباب ایشان به بار اورده حداقل نباید هیچ مطلبی بنویسید اما این افراد بزرگترین پرروهای تاریخ هستند و تا چنین افرادی وجود دارند هرگز دست از معلمان برنخواهندداشت این افراد معلمان را نابود میکنند تا به پست و مقام برسند به فضل خدا نابودی اربابان قدرت نزدیک هست و در دوسال اینده مجلس ازشروجود اصلاح طلبان ضد بشریت که دوستان شهسوارزاده هستند نجات خواهد یافت
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/22 - 00:17
به نام دوست
استاد بزرگوار ، سرور گرامي جناب آقاي احسان
با شما استاد انديشمند در مورد نکوهش چاپلوسي ، کاملأ موافق هستم . ولي از حضرتعالي اجازه مي خواهم با برخي از نظرات ارائه شده توسط شما سرور گرامي مخالفت کنم .
1. همه کارشناسان و انديشمندان از دير باز اعلام کرده اند که بزرگترين دشمن انسان ها جهل آنان است !
2. دوران ارباب و رعيتي مدت ها سپري شده است . امروزه بحث حقوق شهروندان مطرح مي شود !
3. حقير همواره به نقل از کارشناسان اعلام کرده ام و باز هم به نقل از کارشناسان اعلام مي کنم در سايه تعامل بين اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدلين ، مستقلين و... ابر چالش هاي جامعه قابل حل مي باشد !

از خداوند براي حضرتعالي سلامتي و سربلندي وتوفيق خدمت به جامعه را مسئلت دارم .
ان شاء الله خداوند رحمان و رحيم مرا ببخشد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1396/10/22 - 06:49
توهین و تهمت در مرام معلمان نباید باشد ای همکار اصولگرا و مخالف اصلاح طلبان!
پاسخ + 0 0 --
فراهانی 1396/10/21 - 23:52
بسیار عالی.باز هم بنویسید هرچند که همه چشمان و گوش خود را بسته ایم حق هم داریم از بس دروغ شنیده ایم.صد ها فساد و دزدی برملا می شود ده ها پیمان نامه وعهد نامه پشت پرده برملا می شود وآب از آب تکان نمی خورد چطور سطحی نگر نباشیم اگر بیشتر از این اعماق را ببینیم سکته می کنیم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/22 - 21:03
به نام دوست
استاد گرانقدر و همکار گرامي جناب آقاي فراهاني
دستيابي به توسعه پايدار پيش نياز هاي دارد !
من ، شما ، ديگر فرهنگيان ، آحاد ملت و ... وظيفه و مسئوليت هايي داريم !
يکي از مشکلات عمده جامعه ما اين است که من بدون توجه به وظايف خودم ، فقط از ديگران انتظار دارم !

از بنده نوازي شما صميمانه سپاسگزارم .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
همکار فرهنگی 1396/10/22 - 00:58
استاد شهسوارزاده لطفا در خصوص برنامه ششم توسعه وعدم اجرای آن در آموزش وپرورش ودلیل عدم اجرا تا کنون اگر محبت کنید روشنگری فرمایید
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/22 - 21:17
به نام دوست
استاد گرانقدر ، فرهيخته انديشمند جناب آقاي همکار فرهنگي
اگر عمري باقي باشد و سعادت داشته باشم به چشم

فقط خدمت شما سروران عزيز عرض کنم که به نظر برخي از کارشناسان ، لايحه بودجه 97 در کميسيون تلفيق مجلس بکلي تغيير کرده است .

وقتي برش يکساله از برنامه پنج ساله ي ششم توسعه ( لايحه بودجه 97 ) دستخوش تغييرات عمده مي شود ! لاجرم به تحقق اهداف برنامه ششم توسعه لطمه وارد مي شود !

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
احسان 1396/10/22 - 21:33
دیدید این ادم بزرگترین دشمن معلمان هست؟ بودجه 97 ضد مردمی ترین بودجه تاریخ کشور و به زیان فقراست شهسوارزاده بازهم از ارباب خود روحانی همچنان دفاع میکند چرا ما معلمین نوشته های این ادم چاپلوس ضد بشریت را تحریم نمی کنیم؟ این ادم موهای خودرا در دفاع از ارباب خود سفید کرده و زبانش نمیتواند به راست گویی و دفاع از توده های مردم و معلمین بچرخد رسالت این افراد تاریخ کذشته فقط دفاع از اربابشان روحانیست
پاسخ + 0 0 --
فراهانی 1396/10/23 - 01:44
آقای احسان بزرگوار این چه ادبیاتی است به کار می برید نویسنده مقاله فقط یک مقاله نوشته فکر نمی کنم ایشان تصمیم ساز یا مجری باشند من هم گاهی وقت ها کامنتی می گذارم من باب درد دل است شما هم نقد کنید وفریادتان را بر سر مسببان اصلی بزنید
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/10/22 - 09:57
صندوق بازنشستگی که راهش را یاد گرفته است. صندوق را با پولی که بابت بازنشستگی و بیمه سنوات پاره وقت و حق التدریس دارد میگیرد، پر می کند...
جای نگرانی نیست ... صدای معلم به جایی نمی رسد از هر کسی بابات سنوات حق التدریس 10 تا 60 میلیون بگیرند مشکل حل میشود

هیچکس جوابگو نیست که چرا همان ابتدای استخدام این پول را کم نکردید که حالا بخواهید این مقدار جیب یک معلم را خالی کنید..

40 میللیون و60 میلیون حقوق چند سال یک معلم است که شما یکباره میخواهی از او بگیری و اصلا بر مبنایکدام قانون؟!!
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1396/10/22 - 10:02
چرا وقتی سال گذشته قانون احتساب سنوات پاره وقت تصویب شد. همان موقع برای اجرا ابلاغ نشد تا حداقل با نرخ 9 درصد بیمه و بازنشستگی پرداخت شود؟

چرا اجرای این قانون به امسال موکول شد؟

چرا نرخ بیمه و کسورات بازنشستگی ظرف یکسال از 9درصد به 22.5درصد افزایش یافت؟

مبنای این افزایش چیست؟

اگر دو برابر هم شده بود نرخ 18 درصد باید شود.

واقعا مبنای این افزایش چیست؟
چه کسی پاسخگو است؟
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/10/22 - 10:03
کسورات بازنشستگی که ماهیانه از ما کسرمیشود تو جیب کی رفته که الان صندوق خالی است؟!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/22 - 12:46
تو جیب نورچشمی ها و اختلاسگران بانک سرمایه و صندوق ذخیره.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/22 - 21:52
به نام دوست
استاد گرامي ، همکار فرهيخته جناب آقاي ناشناس
در مورد ابر چالش ̗ صندوق هاي بازنشستگي قبلأ در تار نماي وزين ِ " گروه صداي معلم " اشاره نموده ام .
خلاصه آنکه
1. سن بازنشستگي در کشور هاي پيشرفته بالاتر از کشور ما مي باشد !
2. محاسبات اکچوئري جديد در صندوق هاي بازنشستگي ، افزايش سنوات اشتغال را به دنبال دارد . در حالي که در دولت مهرورز تعداد قابل توجهي از شاغلين کمتر از 30 سال خدمت با سي روز حقوق بازنشسته شدند !
3. در قانون برنامه ششم توسعه نيز پيش بيني شده است که به تدريج سنوات اشتغال به بکار تا بازنشستگي هر سال ، شش ماه افزايش يابد ( تا پايان برنامه ششم توسعه ) که متأسفانه تا کنون روحاني هم اين مهم را به تعويق انداخته است !
4. برخي کارشناسان معتقدند که به تعويق انداختن سن بازنشستگي و عدم اجراي قانون برنامه ششم توسعه توسط روحاني ، اقدامي پوپوليستي مي باشد !
5. ...
....
لطفأ براي کسب اطلاعات بيشتر به اصل مطلب مراجعه فرماييد .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1396/10/22 - 10:04
دولت نگران چیست، صندوق بازنشستگی همه کسری اش را از جیب معلمان جبران میکند!!!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/22 - 22:23
به نام دوست
استاد فرهيخته ، همکار انديشمند جناب آقاي ناشناس
خبر گزاري تسنيم روز 20 آذر 1396 ساعت 09:08 در رابطه با لايحه بودجه 1397 اعلام داشته است :
" دولت 23 هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی کم کرده است ولی از آن طرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی را از 40 به 56 هزار میلیارد رسانده است. "
56 هزار ميليارد تومان تقريبأ نزديک دو برابر کل بودجه آموزش و پرورش است . پيش بيني جهت اختصاص اين بودجه هنگفت براي صندوق هاي بازنشستگي حکايت از توجه دولت به ابر چالش ِ صندوق هاي بازنشستگي دارد .
اميد است با بهره گيري از متخصصان خارجي و داخلي در سايه تعامل بين اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدلين ، مستقلين و ... سمتگيري جهت حل ِ ابر چالش صندوق هاي بازنشستگي نمايان شود !
زيرا به باور کارشناسان داخلي و خارجي ، چاره و راه ِ حل صندوق هاي بازنشستگي پول پاشي (کمک به صندوق‌های بازنشستگی را از 40 به 56 هزار میلیارد تومان ) نمي باشد !
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/23 - 14:54
آقای شهسوار زاده عزیز کمکهای دولت به صندوق سهم سایر کارکنان میشود نه معلم...
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/23 - 18:08
به نام دوست
استاد گرانقدر و همکار گرامی جناب آقای معلم
کاملأ درست می فرمایید .
مبلغ مورد اشاره در لایحه بودجه 97 مربوط به کل صندوق های بازنشستگی است . نه مربوطه به صندوق بازنشستگی آموزش و پرورش
با تقدیم شایسته ترین احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
فراهانی 1396/10/24 - 12:52
استاد گرامی در برنامه دور همی خانم مالباخته می گه از دانشگاه وام گرفتم گذاشتم موسسه اعتباری با سودش قسطاشو می دادم حالا صرف نظر از ربا بودن یا نبودن با اینجور کار اقتصادی سیستم تا کجا می تواند پیش برود مردم با اینجور درآمد تا کجا می توانند ادامه دهند؟
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/25 - 02:34
به نام دوست
استاد بزرگوار ، فريخته گرامي جناب آقاي فراهاني

تار نماي خبر آنلاين روز شنبه 23 دي ماه ساعت 07:56:38 در "يادداشت تکان‌دهنده وزیر مسکن در باره موسسات اعتباری/ مراقب باشیم برای مفسدان، بهشت نسازیم" آورده است :

اتفاق عجيبي در بازار پولي ايران رخ داده است. داستان از اين قرار است كه تعدادي موسسه اعتباري تحت عنوان تعاوني اعتباري در مشهد و چند شهر ديگر تاسيس شده‌اند. آنها برخلاف قانون و بدون مجوز بانك مركزي شروع به فعاليت مي‌كنند.
بعدها، در پي اخطارهاي مكرر بانك مركزي در مقاطع مختلف و با سازماني جديد اقدام به اخذ مجور مي‌كنند. ولي، شگفت آنكه همچنان به تخلف خود ادامه مي‌دهند. ميزان ريالي تخلف‌هاي رسيدگي‌شده تاكنون بر اساس اعلام‌هاي عمومي كه به‌صورت متفرق از سوي مقام‌هاي بانك مركزي انجام شده بيش از ٢٦‌هزارميليارد تومان است.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/25 - 02:35
ادامه پاسخ :

اين رقم در حدود ٧/١ درصد توليد ناخالص داخلي كشوراست. جمع تعداد سپرده‌هاي افتتاح شده توسط اين موسسه‌ها بيش از ٤/٣ ميليون فقره است. صرفا موسسه ثامن‌الحجج ٣/١ ميليون فقره دريافت سپرده داشته است. ميزان سودي كه اين موسسه‌ها به سپرده‌گذاران به‌ويژه سپرده‌گذاران مي‌دادند رقمي بين ٢٠ الي ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است.
دقيقا بر خلاف عرف بانكداري، هر چه اندازه سپرده بيشتر بوده، نرخ سود نيز بالاتر بوده است.


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/25 - 02:36
ادامه پاسخ :

تاكنون ميزان يازده‌هزار ميليارد تومان تامين اعتبار كرده است. اين اعتبار در اختيار بانك‌هايي قرار گرفته است كه مامور نجات موسسه‌هاي بحران‌زده شده‌اند يا مستقيما به خود آنها اعطا شده است تا تمام كساني كه كمتر از ٣٠٠ ميليون تومان و در بعضي موسسه‌ها كمتر از يكصد ميليون تومان سپرده داشته‌اند، پرداخت شود. بر اين اساس سپرده ٩٨% سپرده‌گذاران پرداخت شده و مانده است سپرده كساني كه ميزان سپرده آنان بيش از ارقام فوق و تا ده‌ها ميليارد تومان است. البته آنان نيز سقف ارقام پيش‌گفته را دريافت كرده‌اند. اين در حالي‌است كه بخشِ مسكن براي امكان تحرك بيشتر هنوز موفق به دريافت حتي هزار ميليارد تومان اعتبار از بانك مركزي نشده است و مابقي بخش‌ها به‌سختي موفق به دريافت ارقامي بسيار كمتر از اين شده‌اند.


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/10/25 - 02:37
ادامه پاسخ :


تامل درباره اين تخلف و فساد بزرگ در ايران بسيار ضروري است، چون ريشه گرفتاري‌هاي جمهوري اسلامي در حاكميت ملي، به‌ويژه در مديريت اقتصاد ملي و به‌خصوص در دهه اخير و توسعه فقر خانوارهاي ايراني كه از سال ١٣٨٤ شتاب گرفته، در همين رويكرد فسادآلود نهفته است.
لطفأ جهت کسب اطلاعات بيشتر به اصل مطلب به آدرس اينترنتي ذيل مراجعه فرماييد :


http://www.khabaronline.ir/detail/745488/Economy/political-economy


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور