صدای معلم

تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ( سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد ) افزايش بودجه سمي و بهمن گونه چاره ساز نمي باشد !

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش ( 1 )

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش

در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته  ) که در هفته گرامي داشت مقام ِ معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود ، کارشناسان اعتقاد دارند :  

تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ( سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد ) افزايش بودجه سمي و بهمن گونه  چاره ساز نمي باشد !

 

در اين رابطه گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم  :

 

  1. آيا سازمان برنامه و بودجه ( دولت )  به آموزش و پرورش نگاه ويژه دارد ؟

سئوال کننده :

آيا آموزش و پرورش علاوه بر رديف بودجه سنواتي ، از صندوق توسعه ملي هم بهرمند شده است ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 ) :

در تبصره 4 قسمت  " و " لايحه بودجه سال 1397 كل كشور آمده است :

به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده مي شود براساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقه بندي 310705 نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي شود. هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين بند ممنوع است. تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي گيرد.

در جدول ِ شماره يک ، اجازه برداشت دولت ، از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي براي يازده مورد آمده است .

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش

جدول ِ شماره يک   اجازه برداشت دولت ، از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي تا  منابع حاصله به رديف درآمد عمومي اضافه شود .

 

سئوال کننده :

با توجه به يازده مورد جدول فوق سهم آموزش و پرورش از اين تبصره ، کمتر از 10 % مي باشد !  

 

پاسخ دهنده ( 1 ) :

با نگاه به نمودار دايره اي  ِ جدول شماره يک ملاحظه مي فرمائيد که سهم هر يازده نهاد يکسان نيست .  در نمودار شماره يک آمده است : ( مبالغ بر حسب ميليون دلار مي باشد .)

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش

نمودار شماره يک ( نمودار دايره اي ،  درصد سهم ) وزارت خانه و نهاد هاي بهره مند از برداشت دولت ، از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي

 

سئوال کننده :

در يازده مورد جدول فوق ، چند درصد بودجه 5 هزار و 806 ميليون دلاري ( 203 هزار و 200 ميليارد ريالي ) به آموزش و پرورش تعلق گرفته است ؟ مقام آن چندم است ؟

 

پاسخ دهنده ( 1 ) :

با توجه به نمودار شماره يک ( نمودار دايره اي  ) مشخص مي شود که از 5 هزار 806 ميليون دلار يا 203 هزار و 200 ميليارد ريال ِ قسمت " و " تبصره 4 لايحه بودجه 1397 سهم برخي از نهاد هاي از اين تبصره  به شرح ذيل است :

 

34% به بهبود محيط زيست، آبخيزداري و ساماندهي پسماندهاي كل كشور تخصيص داده شده است . ( مقام اول )

22% به تقويت بنيه دفاعي اختصاص داده شده است .( مقام دوم ) ،

17%  به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش تخصيص داده شده است . ( در مقام سوم )

فقط  5% به طرح هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري يا طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن اختصاص داده شده است .( مقام پنجم و ششم به صورت مشترک)

اعداد و ارقام  اين جدول و نمودار، نشان مي دهد که در بودجه سال 1397 به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش توجه جدي شده است .

 

  1. ابر بودجه آموزش و پرورش ، همچون بهمن رشد مي کند !

سئوال کننده :

مي گويند با يک گل بهار نمي شود . بايد به جاي تبصره ها ، در بودجه سنواتي به آموزش و پرورش توجه جدي شود !

 

پاسخ دهنده ( 2 ) :

با مراجعه به جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 ) لايحه بودجه 1398 کل کشور اطلاعات ِ جدول شماره  دو در اين گفت و گو ، بدست مي آيد :

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش

جدول شماره دو ، اطلاعات ِ استخراج شده از جدول شماره 7 لايحه بودجه 1398 کل کشور ( اعداد بر حسب ميليون ريال )

 

سئوال کننده :

آيا مي توانيد اين اعداد را با نمودار نمايش بدهيد ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 ) :

براي نمايش ِ نمودار اعداد ِ جدول شماره دو  ، از نموادار ستوني استفاده مي کنيم . در نمودار  شماره دو (نمودار ستوني ) آمده است .

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش

نمودار شماره دو ( نمودار ستوني ) بودجه آموزش و پرورش ( عملکرد سال 1396 ، مصوب سال 1397 و لايحه 1398 ) اعداد برحسب ميليون ريال

 

سئوال کننده :

نمودار شماره دو ( نمودار ستوني )  گوياي چه مطلبي است ؟

 

پاسخ دهنده ( 2 ) :

همان طور که ملاحظه مي کنيد :

  1. بودجه آموزش و پرورش ، يک بودجه نجومي در ابر چالش ِ بودجه سمي ِ سنواتي مي باشد.

پيش بيني لايحه بودجه کل کشور در سال 1398 ، برابر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون

( 270/332/032/17) ریال ، تقريبأ 37 برابر بودجه آموزش و پرورش در همين لايحه 1398 مي باشد .

 

  1. در اين بودجه نوجومي  همچون بهمن همه ساله افزايش يافته است !

بودجه مصوب 1397 نسبت به عملکرد 1396 حدود 7% افزايش داشته است .

لايحه بودجه 1398 نسبت به عملکرد 1396 حدود 37% افزايش داشته است .

 

سئوال کننده :

چرا مي گوييد :

بودجه آموزش و پرورش ، يک بودجه نجومي در ابر چالش ِ بودجه سمي ِ سنواتي مي باشد !

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

(1 ) تبصره 4 ، قسمت " و " لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

( 2 ) جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 )

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 16:27 خوانده شده: 604 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +6 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/02/24 - 18:10
آنچه من در این 24 سال خدمتم در آموزش و پرورش (در مدرسه و کار ودانش و گروه های آموزشی و پژوهشسراها و فعالیتهای پرورشی و مراکز تحقیق و پژوهش و اداره کل) دیده ام جز هدر دادن و بویژه "حیف و میل" بیت المال بواسطه بکار گیری مدیران ریاست طلب دین فروش نبوده است. شاهد این مدعای من هم دانش آموزان و همکاران و والدین "بشدت ناراضی" و در سطح کلان تر جامعه مصیبت زده فعلیمان که نتیجه آموزش و پ ورشکسته و بگل نشسته است می باشد. متاسفانه از جامعه هدف آموزش و پ در سطح مدرسه و موسسات و کنکور و .... جهت پیشبرد اهداف و برنامه ای ساسی سو استفاده می شود و دست اندرکاران ذره ای بیشتر به فکر راهیابی به مجلس و وزارت هستند تا به فکر ارتقای کیفیت آمورش و فرهنگ جامعه.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/02/25 - 20:04
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي دکتر س- م- ح - حسيني سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
احترامأ بعرض مي رساند :
آنطور که کارشناسان مي گويند درکارخانجات ِ آلمان به ازاي هر يک مهندس پنج نفر تکنسين وجود دارد که اين هرم در ايران برعکس مي باشد .
پيدايش و شکل گيري هنرستان ها در ايران به اقتباس از سيتم آموزشي المان بوده است .
يکي از کارشناسان مي گفت :
در چند سال گذشته در بازديدي که از شرکت فولکس واگن داشته است . مشاهده کرده است که هنرجويان ِ هنرستان وابسته به اين کارخانه از بدو ورود به هنرستان به استخدام اين کارخانه در مي آيند .


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/02/25 - 20:05
ادامه پاسخ :

ورودي اين هنرستان با قلم مو مشغول تميز کردن قطعات و ميز کار هستند و خروجي هاي آن طراح رنگ بدنه ماشين با کيفيت بالا مي باشند .
اگر به قول حضرتعالي به دليل حضور ِ مديران رياست طلب دين فروش ، آموزش و پرورش ورشکسته و بگل نشسته است . نشان از ضرورت اصلاح ساختار ِ آموزش و پرورش مي باشد !
اگر هنرستان هاي ما از هنرستان هاي المان فاصله نجومي دارند ! نشان از ضرورت اصلاح ساختار اين نهاد مهم اساسي مي باشد !
در اين رابطه با شما کاملأ هم عقيده هستم .
لطفأ قسمت هاي بعدي اين گفتگو را دنبال کنيد و نقد ِ تخصصي خود را زينت بخش آن نماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/02/26 - 11:32
منظور من هم همین نتیجه گیری شما بود استاد گرا
پاسخ + 0 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/02/26 - 14:56
گرامی و عزیز
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/02/29 - 12:33
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي دکتر س- م- ح - حسيني سپاس بيکران از محبت شما که مجددأ با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
احترامأ از حضرتعالي تقاضاي عاجزانه دارم تا فرهنگيان فرهيخته را از قلم توانمند خود بي بهره نکنيد .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +3 0 --
آنتی توهّم 1398/02/24 - 22:24
کمک به تسویه بدهی بازنشسته آموزش و پرورش از بین 12 ردیف فوق با عدد 1006 میلیون دلار در ردیف سوم است و ...

بقای چه توهّمی چنین وضعیتی را بوجود می آورد؟
پاسخ + +1 0 --
آنتی توهّم 1398/02/24 - 22:30
البته 11 مورد بود دقت نکردم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/02/25 - 20:14
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي آنتي توهم سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
احترامأ از حضرتعالي تقاضاي عاجزانه دارم پاسخ تفصيلي اين پرسش اساسي را بيان فرماييد .
اگر به قول حضرتعالي به دليل بقاي توهم ، چنين وضعيتي براي آموزش و پرورش بوجود آمده است ! نشان از ضرورت اصلاح ساختار ِ آموزش و پرورش مي باشد !

لطفأ قسمت هاي بعدي اين گفتگو را دنبال کنيد و نقد ِ تشريحي خود را زينت بخش آن نماييد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
آنتی توهّم 1398/02/26 - 23:23
شایسته سالاری در جذب نیرو بدون توهّم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/02/29 - 12:38
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي آنتي توهم سپاس بيکران از محبت شما که با حقير مجددأ به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
شایسته سالاری در جذب نیرو بدون توهّم يکي از مهمترين ارکان اصلاح ساختار مي باشد .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +1 0 --
داود 1398/02/25 - 03:25
چرا نامی ازپداش پایان خدمت فرهنگیان برده نمیشه درصورتی که همه دستگاها بلا فاصله پاداش میگیرند
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/02/25 - 20:19
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي داود سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز

به قول حضرتعالي ، حالا که نامي از پاداش پايان خدمت ِ فرهنگيان برده نمي شود درصورتی که همه دستگاها بلا فاصله پاداش میگیرند ! نشان از ضرورت اصلاح ساختار ِ آموزش و پرورش مي باشد !

لطفأ قسمت هاي بعدي اين گفتگو را دنبال کنيد و نقد ِ دلسوزانه خود را زينت بخش آن نماييد .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +8 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/02/26 - 15:09
یک راه موثر برای مدیریت منابع آموزش و پ رصد فعالیتهای اقتصادی مدیران مدارس و نواحی و موسسات و خود اداره کل ها بجای رصد فعالیتهای علمی افرادی چون خودم هست. من خودم سال 1380 که وارد مشهد شدم مدیر مدرسه .... در اول سال چیز خاصی نداشت. در آخر سال یه ماشین شاسی بلند خرید. سال بعد مدیر ناحیه مون شد و بعد از سه سال بهترین آپارتمان را در بهترین نقطه مشهد خرید. و بعد از چند سال مدیر کل شد و بروید تحقیق و تفحص کنید ببینید از نظر اقتصادی چقدر فربه شده. من خودم انواع و اقسام دستبردها به جیب دانش آموزان و سفره والدین آنها را در مدارس و موسسات کنکور و آموزش زبان و .... که همگی در اینجا در کنترل یک مافیای بی رحم قدرتمند است بوده ام. درد آموزش و پ ما فساد سیستماتیک در آن است و هر کس هم روشنگری کند انگ ضد انقلاب بودن و تشویش اذهان عمومی و .... به او می زنند و وحشتناکتر اینکه سعی می کنند با توطیه های حتی شیطانی او را از سر راه خود بردارند که اگر لازم باشد حاضرم در این زمینه ها در یک برنامه زنده تلویزیونی به ارایه ادله و مستندات و برهان خودم بپردازم.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/02/29 - 12:42
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، جناب آقاي دکتر س- م- ح - حسيني سپاس بيکران از محبت شما که مجددأ با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
نجات دانش آموزان و خانواده محترمشان از چالش کلاس هاي فوق برنامه يکي از مهمترين ارکان اصلاح ساختار آموزش و پرورش مي باشد .
لطفأ در اين زمينه بيشتر بنويسيد .
با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور