صدای معلم

به جاي تمرکز بر بودجه سمي بايد پس از اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، ابتدا سهم ِ آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد تا سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد !

بودجه سمی و اصلاح ساختار و منابع آموزش و پرورش ( 4 )

سعید شهسوارزاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش و اصلاح ساختار

در رابطه با مطالبات به حق معلمان ( کسب منزلت و معيشت از دست رفته  ) که در هفته گرامي داشت مقام معظم ِ معلم ، همه ساله پر رنگ تر و رسانه اي تر مي شود ، کارشناسان اعتقاد دارند :  

تا ساختار آموزش و پرورش اصلاح نشود ( سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش نيابد ! ) افزايش بودجه سمي و بهمن گونه  چاره ساز نمي باشد !

در اين رابطه گفت و گوي مجازي ذيل را دنبال مي کنيم  .

خلاصه قسمت هاي قبل : بخش سوم و بخش دوم و بخش اول

بايد توجه کرد  که از 5 هزار 806 ميليون دلار يا 203 هزار و 200 ميليارد ريال ِ قسمت " و " تبصره 4 لايحه بودجه 1397 سهم برخي از نهاد هاي از اين تبصره  به شرح ذيل است :

34% به بهبود محيط زيست، آبخيزداري و ساماندهي پسماندهاي كل كشور تخصيص داده شده است . ( مقام اول )

22% به تقويت بنيه دفاعي اختصاص داده شده است .( مقام دوم ) ،

17%  به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش تخصيص داده شده است . ( در مقام سوم )

فقط  5% به طرح هاي آبياري تحت فشار، كم فشار و سامانه هاي نوين آبياري يا طرح هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه هاي آن اختصاص داده شده است .( مقام پنجم و ششم به صورت مشترک)

اعداد و ارقام  اين جدول و نمودار، نشان مي دهد که در بودجه سال 1397 به پاداش پايان خدمت بازنشتستگان آموزش و پرورش توجه جدي شده است .

بودجه آموزش و پرورش ، يک بودجه نجومي در ابر چالش ِ بودجه سمي ِ سنواتي مي باشد .

پيش بيني لايحه بودجه کل کشور در سال 1398 ، برابر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون

( 270/332/032/17) ریال ، تقريبأ 37 برابر بودجه آموزش و پرورش در همين لايحه 1398 مي باشد .

وقتي ابر چالش بودجه سمي ، رشد مي کند ، سهم هر يک از ذينفعان هم با درصدي کم يا زياد ، رشد مي کند !

ولي نکته  مهم آنست که بودجه آموزش و پرورش در مقابل اکثر وزارت خانه ها از جمله دو وزارت خانه علوم ، تحقيقات و فن آوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي يک  ابر بودجه است !

مثلأ سهم  آموزش و پرورش  از بودجه ي عملکرد 1396 ، نسبت به وزارت ورزش و جوانان ، تقريبأ 10300  % بزرگتر مي باشد .

يعني بودجه آموزش و پرورش نسبت به بودجه وزارت ورزش و جوانان يک ابر بودجه است   .

توضيح آنکه از نظر کارشناسان يکي از هفت ابر چالش ِ جمهوري اسلامي ايران ،  ابر بودجه سمي آن است .

در ابر بودجه سمي ، افزايش بودجه آموزش و پرورش نيز يک چالش است.

يکي ( فقط و فقط يکي )  از چالش هاي آموزش و پرورش توزيع نامتقارن و ناکار آمد ابر بودجه سنواتي آن مي باشد .

خلاصه آنکه ، عملأ  ، همه بودجه جهت پرداخت ِ حقوق و مزايا ، بلعيده  مي شود و در واقع 10 دستگاه زير مجموعه آموزش و پرورش تعطيل مي باشند  !

لذا ، وقوع فاجعه هاي شين آباد و ... خارج از انتظار ِجامعه نمي باشد !

يعني  ، توسعه کمي و کيفي آموزش پيش دبستاني فراموش شده است .

به عبارت ديگر  ، براي وزارت آموزش وپرورش ، کیفیت  فعالیت هاي آموزشی و پرورشی و توسعه بخشی به عدالت آموزشي معني ندارد .

در واقع ، طرح جامع حمايت و ارتقاي پوشش تحصيلي مناطق محروم ، خيالي بيش نيست !

لذا ، ....

قسمت چهارم :

سئوال کننده :

ب  نمودار شماره پنج ( نمودار دايره اي )  بودجه مصوب سال 1397

ج  نمودار شماره شش ( نمودار دايره اي ) لايحه بودجه  سال 1398

را توضيح دهيد .

   پاسخ دهنده ( 2 )  :

در ذيل  نموادر هاي

ب  نمودار شماره پنج ( نمودار دايره اي )  بودجه مصوب سال 1397

ج  نمودار شماره شش ( نمودار دايره اي ) لايحه بودجه  سال 1398

توضيح داده مي شود .

بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش و اصلاح ساختار

نمودار شماره پنج ( نمودار دايره اي ) بودجه مصوب سال 1397

 

(توجه : به دليل کوچک سازي  در نمودار شماره پنج ، از 13 قسمت جدول شماره پنج  ، فقط هفت قسمت آن در سمت راست ِ نمودار نمايان شده است . )

 

بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش و اصلاح ساختار

نمودار شماره شش ( نمودار دايره اي )  لايحه بودجه مصوب سال 1398

 

(توجه به دليل کوچک سازي  نمودار شماره شش ، از 13 قسمت جدول شماره پنج  ، فقط شش قسمت آن در سمت راست ِ نمودار نمايان شده است . )

همانطور که جدول شماره پنج و  دو نمودار شماره پنج و شش ( نمودار هاي دايره اي ) نشان مي دهد :

  1. بودجه مصوب آموزش و پرورش در سال 1397و لايحه بودجه 1398 ، نسبت به عمکلرد سال 1396 به ترتيب 7% و 37 % رشد داشته است .  

  2. فقط و فقط 7% از ابر بودجه آموزش و پرورش به  12 دستگاه زير مجموعه تعلق گرفته است ! به عبارت ديگر ،  93 % ابر بودجه آموزش و پرورش سهم ِ حقوق و مزاياي شده است .

  3. قابل ذکر است که افزايش سهم ِ 12 دستگاه زير مجموعه آموزش و پرورش از 2% به 7%  ، اقدامي مفيد است ولي کافي نيست !

 1. اعداد و ارقام ، نمودار ها و تحليل داده ها ي ابربودجه آموزش و پرورش ، توزيع نامتقارن و نا کارآمد بودجه در زير مجموعه ها را نمايان مي کند .

پرسش کننده :

نتايج ساختار پر چالش ِ آموزش و پرورش چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

در نتيجه ملاحظه مي کنيد :

اعداد و ارقام ، نموادرها و تحليل داده ها ، نشان مي دهد که ابر بودجه آموزش و پرورش ، رشد نامتوازن و نا کارآمد دارد !

نتايج ساختار پر چالش ِ آموزش و پرورش  چنين است :

 1. نظر ِ شهروندان که بزرگترين سرمايه هاي زندگي خود ( فرزندانشان ) را به امانت به آموزش و پرورش مي سپارند تا بهترين ايام زندگي فرزندان در آموزش و پرورش طي شود  را تامين نمي کند .

 2. نظر جامعه را که خروجي آموزش و پرورش بزرگترين سرمايه اجتماع (نيروي فعال جامعه  ) مي باشد را تأمين نمي کند .

 3. حقوق اندک معلمان به آنان اجازه نمي دهد که طبق قانون ، در هفته 24 ساعت تدريس داشته باشند و الباقي ساعت هفته را براي آماده سازي حضور در کلاس درس در خدمت آموزش و پرورش باشند .

 4. بدتر از همه آنکه اخيرأ خلاف قانون ، معلمان را با ظاهرِ اختياري ولي عملأ در سايه جبر اقتصادي ، وادار به تدريس بيشتر از 24 ساعت در هفته مي کنند که بدين طريق حقوق شهروندي دانش آموزان ( بزرگترين سرمايه ها هر خانواده ) را پايمال مي کنند !

پرسش کننده :

ريشه هاي ساختار پر چالش ِ آموزش و پرورش چيست ؟

مقصر کيست  ؟

 

پاسخ دهنده :

اين ابر چالش ، ريشه ي چند دهه اي دارد و فقط به يک يا دو دولت فعلي و قبلي  ارتباط ندارد حتي قبل از انقلاب اسلامي در ايران هم اين چالش کم و بيش خود نمايي مي کرد .

امروزه در سايه تعامل بين اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... و نگاه علمي و تخصصي به آموزش و پرورش مي توان اصلاح ساختار آن را  مديريت نمود .

 

 1. راه چاره چيست ؟

پرسش کننده :

وظيفه نهادهاي مدني در اين مورد چيست ؟

وظيفه رسانه ها در اين مورد چيست ؟

 

پاسخ دهنده :

اميد است :

 1. همه نهادهاي مدني بويژه نهاد هاي مدني فعال در آموزش وپرورش به اين مهم توجه جدي نمايند و عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش را رقم بزنند .

 2. رسانه ها از جمله رسانه ملي  به وظيفه رسانه اي خود عمل کند و با توجه به اين واقعيت تلخ ، نظر کار شناسان را به اين مهم جلب کند تا در ميز گرد هاي تخصصي ، کار گروه هاي ويژه ، مراکز پژوهشي و ... راهکار ِ فرا بخشي و تخصصي  براي عبور از اين ابر چالش به جامعه ارائه شود .

کارشناسان اعتقاد دارند :

به جاي تمرکز بر بودجه سمي بايد پس از  اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، ابتدا سهم ِ آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد تا سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد !

 

پرسش کننده :

نظريه ي ابتدا بايد :

سهم ِ آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم !

تا    :

سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد !

را توضيح دهيد .

 

پاسخ دهنده :

به نقل از کارشناسان  عرض مي کنم :

به جاي توجه به بودجه سمي ( بودجه اي بزرگ ولي ناچيز )  ، براي افزايش بهمن گونه و کم اثر ِ ابر بودجه آموزش و پرورش ، به توليد ناخالص ملي نگاهي کارشناسانه داشته باشيم .

در سايه اصلاح ساختار ِ آموزش و پرورش ابتدا بايد :

سهم ِ آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم !

در نتيجه  :

سهم ِ آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش مي يابد !

 

پرسش کننده :

توجه مسئولين به فني حرفه و کار و دانش چگونه  است ؟

 

پاسخ دهنده ( 3 )

در حال ِ حاضر مسئولين ، نگاه ويژه اي به فني حرفه اي و کار و دانش دارند .  براي تدوين کتاب هاي درسي فني حرفه اي ، استانداردهاي کار ِ آمريکا ، اروپا ، وزارت کار و امور اجتماعي ايران ، نظر خبرگان ِکارخانجات و ... مورد توجه قرار گرفته است .

ساختار هنرستان ها را مي توان با ديد ِ کارشناسان اصلاح نمود .

البته اين اصلاح ِ ساختار هنرستان ها با اصلاح ساختار آموزش و پرورش  ، تفاوت ماهوي دارد ولي براي روشن شدن موضوع ِ اصلاح ساختار ِ آموزش و پرورش مي تواند ديدگاه مناسبي فراهم آورد .

 

پرسش کننده :

در قانون برنامه ششم توسعه چه توجه اي به رشته هاي فني و حرفه اي شده است ؟

 

گفت و گو ادامه دارد .

 

منابع :

(1 ) تبصره 4 ، قسمت " و " لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

( 2 ) جدول شماره 7 ( خلاصه بودجه دستگاه هاي اصلی و زیر مجموعه 1398 )

( 3 ) خبرگزاري تسنيم 4 ارديبهشت 1396 :

51 درصد از دانش‌آموزان باید به رشته‌های فنی و حرفه‌ای روی آورند .

( 4 ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش و اصلاح ساختار

یکشنبه, 26 خرداد 1398 23:49 خوانده شده: 513 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 0 --
امامی 1398/03/27 - 09:29
سلام
با پوزش ، در پاراگراف بالای عنوان ، مورد اول و یا دوم درآمد ناخالص داخلی ، باید صحیح باشد.
هر دو تولید نوشته شده است.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/27 - 22:43
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، سر کار خانم امامي سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
آنچه حقير از درآمد ناخالص ملي مي دانم چنين است :


درآمد ناخالص ملی یا GNI مجموع تولید داخلی ناخالص ملی و درآمد دریافتی خالص آن از خارج کشور است.

درآمد ناخالص ملی هم مثل تولید ناخالص داخلی یا GDP، معیاری برای درآمد کشور است. درحالیکه GDP تنها درآمد حاصل از منابع داخلی را محاسبه می‌کند، ولی GNI درآمد خالص حاصل از خارج از کشور را هم شامل می‌شود. به صورت نظری، GNI معادل GDP است، اما GNP به جای درآمد براساس خروجی محاسبه می‌شود.

پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/27 - 22:44
ادامه پاسخ :

در عمل اختلاف کوچکی در اندازه‌گیری آن‌ها است و GNI مثلا توسط بانک جهانی بر GNP ترجیح داده شده است. برای محاسبه GNI ، عوارض پرداختی به کارمندان مقیم توسط نهادهای خارجی و درآمد حاصل از املاک متعلق به ساکنین در خارج، به GDP افزوده شده، درحالیکه عوارض پرداختی توسط نهادهای داخلی به کارمندان خارجی و درآمد محصول دارایی‌های داخلی با صاحبان خارجی، از آن کسر می‌شود. تولید و عوارض واردات که در GDP لحاظ نمی‌شود به GNI افزوده شده و سوبسیدها از آن کم می‌شود. معیار تعیین ملیت در GNI اقامت است نه شهروندی، تا زمانی که ساکنان درآمد خود را در کشور خرج کنند. اختلاف بین GDP و GNI تفاوت بین GDP و GNI برای اکثر کشورها اندک است، چون معمولا درآمد دریافتی کشور و پرداختی آن به دیگر کشورهای جهان زیاد نیست.

پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/27 - 22:45
ادمه پاسخ :

مثلا، طبق گزارش بانک جهانی، GNI ایالات متحده در سال ٢٠١۶ فقط حدوديک و نيم در صد بیشتر از GDP آن است. اما برای بعضی کشورها، این اختلاف چشمگیر است. اگر کشوری مقادیر زیادی کمک‌های خارجی دریافت کند GNI آن بسیار بیشتر از GDP خواهد بود، مثل تیمور شرقی. و اگر خارجی‌ها قسمت اعظم تولیدات داخلی را تحت کنترل داشته باشند GNI خیلی کمتر خواهد بود، مثل ایرلند.

این نوشته از سایت فینمگ کپی برداری شده است. برای خواندن ادامه این مطلب لینک روبرو را کلیک کنید https://finmag.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D9%85%D9%84%DB%8C-gni-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/ | فینمگ - مجله مالی اقتصادی
از شما استاد گرانقدر تقاضاي عاجزانه دارم در مورد در آمد ناخالص داخلي حقير را راهنمايي نماييد .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/28 - 11:55
با سلام و احترام،
سرور گرامی ، استاد گرانمایه ،

بنده متوجه معنا و مفهوم درآمد و تولید ناخالص داخلی هستم ، اما جمله اصولا می بایست در جمله اول به افزایش سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص داخلی و در جمله دوم به افزایش سهم آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی اشاره نماید.
یعنی اگر درآمد آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی با تحویل افراد در نقش های گوناگون اقتصادی به جامعه خواهد شد.
منظور نظر بنده این بود .سپاسگزارم.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/28 - 22:01
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، سر کار خانم امامي سپاس بيکران از محبت شما که مجددأ با حقير به ديالوگ نشسته ايد !
سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز
با توجه به اطلاعات فوق الذکر از نظر عددي اختلاف چنداني بين درآمد ناخالص ملي و توليد ناخالص ملي نيست ! از اين بابت با شما اختلاف نظر ندارم .
ولي ضمن پوزش فراوان از شما استاد عالي مقام ، اجازه مي خواهم با بيان ِ حضرتعالي بطريق زير :

" اگر درآمد آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد به افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی با تحویل افراد در نقش های گوناگون اقتصادی به جامعه خواهد شد. "

کاملأ مخالفت کنم .

پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/28 - 22:02
ادامه پاسخ :

بحث تخم مرغ و مرغ نيست ! که معلوم نشود کدام علت است ؟ و کدام معلول است ؟
کارشناسان اعتقاد دارند که اصلاح ساختار آموزش و پرورش ( افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي ) علت است و مقدم است پس بايد ابتدا ساختار ِ آموزش و پرورش اصلاح شود !
و
افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي معلول مي باشد ! يعني بعد از اصلاح ساختار ، افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي تأمين خواهد شد !
به عبارت ديگر
کارشناسان اعتقاد دارند ابتدا بايد در سايه اصلاح ساختار آموزش و پرورش ، سهم آموزش و پرورش در توليد نا خالص داخلي افزايش يابد تا توليد کنندگان ، کار آفرينان ، صنعتگران و ... بر اساس نيازشان به آموزش و پرورش سهمي از توليد ناخالص داخلي را صرف آموزش و پروش کنند !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/03/29 - 08:33
سلام و سپاس.
پاسخ + +1 0 --
کاکتوس 1398/03/27 - 23:37
دکتر حاحی بابایی در مناظره روزجمعه عنوان کرد که سهم بودجه انوزش و پرورش نسبت به دوران وزارت وی کاهش چشمگیر یافته است که نشانگر توجه جدی دولت احمدی نژاد به اموزش ووپرورش و کاهش توجه دولت روحانی به اپ است تا حسن روحانی و این دولت پژمرده است وضعیت اپ همین است باید این دولت که به مثابه درخت کرم خورده پیره کنده بشه و نهالی نو کاشته شودبا از بین رفتن این دولت و تشکیل دولت جدید وضعیت اموزش و پرورش تا. حدودی بهبود خواهد یافت فقط باید این دوسال این دولت را باید تحمل کرد
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1398/03/28 - 22:22
به نام دوست
استاد بزرگوار ، انديشمند گرامي ، چناب آقاي کاکتوس سپاس بيکران از محبت شما که با حقير به ديالوگ نشسته ايد !

سلام و درود بر شما استاد انديشمند و عزیز

کم توجهي به آموزش و پرورش و عدم ِ تلاش جهت اصلاح ساختار آن ارثيه شوم نظام قبل از انقلاب اسلامي ايران است که متأسفانه در چهل سال اول جمهوري اسلامي ايران هم مورد غقلت قرار گرفته است .

اصلاح ساختار آموزش و پرورش يک بحث کارشناسي است که نبايد در حد تنازعات جناحي بين روحاني و احمدي نژاد تنزل يابد !

در اين بحث ،کارشناسان اعتقاد دارند که بجاي توجه به بودجه سمي و نا کار آمد بايد در سايه تعامل بين اصول گرايان ، اصلاح طلبان ، معتدل ها ، مستقل ها و ... به دنبال اصلاح ساختار آموزش و پرورش بود تا ابتدا سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص داخلي افزايش يابد سپس سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد !


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +2 0 --
r&f 1398/04/12 - 19:03
لعنت خدا بر سیاست بازان دانشگاه رجایی
که بودجه حرام می کنند
در مصاحبه دکتری انحصاری عمل می کنند

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور