صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

نامه انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی در مورد بودجه 94 وزارت آموزش و پرورش به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

rohanispecial بسمه تعالی

با نگاهی به : برنامه چشم انداز 1404- نقشه جامع علمی کشور- سال نامه آماری آموزش و پرورش 92 و93- سیاست های ابلاغی رهبری – برنامه پنجم توسعه – سند تحول بنیادین – منابع بودجه 93 و 94 – گزارشات مرکز پژوهش های مجلس و ...

مقام عالی رئیس الوزرا جناب آقای دکتر روحانی

با درود

قصه پر غصه بودجه های هرساله ، داستان بی پایان پدر دلسوز  اما عائله مندی است که هیچ گاه نان به انصاف بین متکفلین خود تقسیم نکرده است . حال این روزهای وزارت آموزش و پرورش  هم ـ آن گونه که وزیرش در هر محفل و مجلسی سفره دلش را باز می کند و از کسر بودجه می نالد ـ چندان خوشایند نیست . اهالی مجلس بر بودجه ریزی وزارت ایراد می گیرند و وزیر از دولت می نالد و آنچه از این مرغ نیم بسمل آموزش + پرورش باقی مانده است ، نیمه جانی است که خویش بر زمین و آسمان می کوبد تا جان زتن بر آید.

صادقانه بگوئیم که به چانه زنی مرسوم و معروف در بودجه های هر سال نیامده ایم و لیکن حضرتعالی باشید قاضی القضات .

چگونه است که همه بر آینده نکو سیرت این فرزند خلف (آموزش و پرورش) رأی می ریزند و چون کار به محاسبه بودجه می رسد گستره نگاه از افق ، به جلو پا تنزل می کند و چرتکه ها بدر می آید و حق این فرزند، ناحق می شود؟

لطفا نگاهی به سند چشم انداز 1404 کشور بیاندازید .

از ما بهتر می دانید که در باب توسعه آموزش ، از 25 کشور که در جوار رحمت ایران همیشه منتفع بوده و هستند ، به صراحت نام برده شده و مقرر گردیده است که در بین این 25کشورمنطقه؛ ایران در سال 1404 رتبه اول توسعه آموزشی را داشته باشد .

بر اساس همان تکلیف مشخص شده در سند چشم انداز ؛ اکنون (یعنی سال 1393) باید حداقل مقام دوم رتبه آموزشی را در بین این 25 کشور دارا باشیم .

اما چرا امروزه به جای مقام 2 کشورهای بحرین و گرجستان و عربستان و قرقیزستان و ارمنستان و ازبکستان و ترکمنستان و ترکیه و قزاقستان و ...در ردیف های اول جدول قرار دارند و مقام 19 نصیب ما شده است ؟

ما که فکر می کنیم اگر افغانستان ، عراق ، سوریه ، فلسطین و لبنان در سال های گذشته دچار جنگ های سخت داخلی و خارجی نبودند آنان نیز رتبه بهتر از ایران داشتند و این ما بودیم که باید در ردیف انتهائی جدول قرار می گرفتیم .

و شما چه ؟ شما فکر می کنید با همین روند آیا 10 سال دیگر، که سال 1404 خواهد بود ما به رتبه اول دست خواهیم یافت ؟ به زعم ما محقق می شد ، اگر حداقل قوانین مصوب اجرا می گردید و خواسته و نا خواسته  گردوخاک تلاش دیگر برادران این فرزند را به بوته فراموشی نمی سپرد .

و اگرهای دیگری  که خلاصه می کنیم  و ذیلا به عرض مبارک می رسانیم .

1-آقای روحانی ! باور کنید ضرب المثل های معروف در عرف عموم ریشه هائی بس عمیق دارد و "چراغی که به خانه رواست ، به مسجد حرام است " و مسلما  کمک های خارجی بسیار خوب است منوط به اینکه بهره ای دو چندان در صحنه بین المللی بستانید که متاسفانه تجربه سالیان دور این کمک ها نتیجه ای خلاف این امر را ثابت کرده است .

2-اگر وزیر آموزش و پرورش به جای قبول بی قید و شرط مسئولیت این وزارتخانه عریض و طویل، مانند وزیر محترم بهداشت – که خداوند پدرش بیامرزاد – هزار و یک شرط و شروط برای پذیرش وزارت می گذاشت تا کار به جائی نرسد که جمعی از فرهنگیان به جای طرح درد دل و مشکلات با وزیر خود به وزیر بهداشت کتیبه بنویسند !

جناب رئیس جمهور !

باور کنید حضرت عالی با پیشنهاد آقای فانی برای تصدی این وزارتخانه هم چهره ای علمی و تئوری پرداز در امور آموزش و پرورش را از جامعه فرهنگی دریغ فرمودید و هم با نصب ایشان به مدیریت این وزارتخانه ظلمی مضاعف را فراهم کردید.

3- اگر به اسناد تعهدات آموزشی ایران در کنفرانس توسعه آموزش جامتین تایلند (1990) ، اعلامیه یونسکو (2000) ، اجلاس فرصت های آموزشی یونسکو در داکار (2010) ، سند حمایت از معلمان و شاخص کارائی یونسکو (2002) و هزارو یک سند دیگر که برخی توسط شخص آقای خاتمی امضاء شده بود توجه می گردید .

جناب روحانی ! باور کنید

الف) حذف 100درصدی بودجه تحقق اهداف آموزش که با اصرار آقای خاتمی در سال 82 در جدول بودجه آموزش و پرورش گنجانده شده بود و عدم احیاء آن در بودجه 94

ب) حذف 100درصدی بودجه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در بودجه 94 آموزش و پرورش

پ) حذف 100درصدی هزینه های مربوط به بازنشستگان در بودجه 94 آموزش و پرورش

ت) حذف 100درصدی دیون و طلبکاری معلمان و بازخرید کارکنان دربودجه 94 آموزش و پرورش

ث) حذف 100درصدی بودجه راهبری نوسازس مدارس در بودجه سال 94 آموزش و پرورش

ج) حذف 100درصدی بودجه تغذیه مدارس در بودجه سال 94 آموزش و پرورش

چ) حذف 100درصدی بودجه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در بودجه سال 94

ح) حذف 100درصدی بودجه خانواده های شاهد و ایثارگر در بودجه سال 94 آموزش و پرورش

خ) حذف 40 درصدی بودجه کارشناسی های آموزش در بودجه سال 94آموزش و پرورش

د) حذف 24 درصدی بودجه اندک حمایت از فرهنگیان در بودجه سال 94 آموزش و پرورش

ذ) کاهش مطالبات صندوق ذخیره فرهنگیان در بودجه سال 94 آموزش و پرورش

ر) کاهش 5/92 درصدی پاداش معوق مناطق محروم آموزش و پرورش در اعتبارات متفرقه

ز) کاهش تملک دارائی های، آموزش متوسطه نظری ، آموزش استثنائی  و هنرستان های متوسطه نظری

و همچنین جایگزینی بودجه ردیف های فوق با موارد واهی و گاه غیر قابل توجیه و درک برای جامعه فرهنگیان مثل:

الف) اختصاص بودجه 30 میلیارد تومانی به یارانه مسکن فرهنگیان در بودجه 94 آموزش و پرورش!!به جز حق مسکن مدیران در وزارتخانه و ادارات کل و..آیا تا کنون ریالی به معلمین پرداخت شده است ؟ معلمان ما در بدترین مناطق روستائی گاه در مدارس بیتوته می کنند و این چه تعریفی است که به نام یارانه مسکن جامعه فرهنگیان در بودجه لحاظ می گردد؟

ب) اختصاص بودجه 60 میلیارد تومانی کمک به ایاب و ذهاب دانش آموزان مناطق روستائی!  لطفا مسئولین و یا مدیرانی که از پرداخت چنین حقوقی به نام دانش آموزان مطلع هستند حداقل مثل بیلان های ناکرده ، به جامعه فرهنگیان اطلاع رسانی فرمایند که ابهامات این چنینی در بودجه ای که به نام ایشان بسته می شود مرتفع گردد!؟

پ) افزایش 110درصدی بودجه دانشگاه های فنی و حرقه ای که در سال 1391 به وزارت آموزش و عالی و اگذار شده !! و رنج تامین بودجه آن هنوز به عهده وزارت آموزش و پرورش است و متقابلا کاهش بودجه تجهیز هنرستان های متوسطه آموزش و پرورش!!

ت) افزایش بودجه نهضت سواد آموزی جهت پوشش تحصیلی 300 هزار نفر از اولیاء دانش آموزان که گاه این تحصیلات اندک هیچ کاربردی نداشته و صرفا در جهت افزایش معدل باسوادان ایران در مراکز بین المللی به کار می رود ؛ در حالی که در سال 93به گواهی آمار و اذعان مسئولین آموزش و پرورش بیش از 350 هزار نفر کودک و نوجوان به علل مختلف ازجمله کار از تحصیل محروم شده اند .

ث) افزایش بودجه سازمان مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی !!

ج) افزایش 60 درصدی بودجه دانشگاه شهید رجائی و فرهنگیان و رفاه دانشجویی

و دیگر موارد ناآمده چیزی جز پایدار بودن نارسائی های عمده در وزارتخانه نیست .

2-اگر بودجه آموزش + پرورش به جای رقم 5 / 2  درصد از بودجه کل کشور ؛ مثل برخی از نهادها که قریب به 40/درصد از کل بودجه را به خود اختصاص داده اند و یا مثل افزایش قریب به 2 برابری وزارت بهداشت و یا وزارت نیرو ، بودجه این وزارتخانه مهم نیز افزایش می یافت.

جناب رئیس الوزرا!

باور کنید که حرمت فرهنگیان و آموزش و پرورش کشور ما ازحرف های رایج و متداول و دهان شیرین کن فراتر نرفته و زمانی باور پذیر خواهد شد که اشعار و اعمال یکی شود. آیا می دانید و حتما می دانید که :

الف) ایران باجمعیت 77 میلیون نفری 23 هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش دارد و ترکیه با جمعیت 75 میلیون نفری معادل 110 هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش ؛ ایتالیا با جمعیت 61 میلیون نفری معادل 250 هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش ، فرانسه با جمعیت 60 میلیون نفری معادل 360 هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش ، دانمارک با جمعیت 5/5 میلیون نفری معادل 55 هزار میلیارد تومان بودجه آموزش وپرورش ، نروژ با جمعیت 5 / 4   میلیون نفری معادل 65 هزار میلیارد تومان بودجه آموزش و پرورش دارند.

ب) حقوق معلمین در ایران به طور متوسط در هر ماه 5 / 1   میلیون تومان است و در ترکیه ، کره جنوبی ، عربستان ، لبنان ، مالزی، اردن در هرماه معادل 8 تا 13 میلیون تومان ، فنلاند ، انگلستان، دانمارک ، فرانسه و امریکا در هر ماه معادل 15 تا 28 میلیون تومان است

پ) سرانه و هزینه دولت برای هر دانش آموز در ایران سالانه 1میلیون و 300 هزار تومان است که رسما" 700 هزار تومان بیشتر هزینه نمی شود و در کشور های اتحادیه اروپا که تعدادی از آنان در بالا آمد معادل  35 تا 57 میلیون تومان به ازاء هر دانش آموز در سال متغییر می باشد.

ت) در تمام کشورهای فوق بودجه آموزش و پرورش بیش از درآمد سرانه به ازاء هر نفر  و حقوق معلمین در کشورهای مذکور بیش ازدر آمد سرانه کشور به ازاء هر نفر و در برخی موارد مساوی و در معدودی از آنها  ( معادل 15 درصد) کمتر از درآمد سرانه هر فرد است در صورتی که در ایران حقوق یک معلم معادل نصف درآمد سرانه به ازاء هر فرد می باشد .

ث) بر اساس اصل 19 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض ناروا متأسفانه هر ساله بر تفاوت حقوق معلمین با کارمندان دیگر وزارتخانه ها و حتی کارمندان ستادی آموزش و پرورش و کارمندان قوای مقننه و قضائیه که گاه معادل 2 الی 8 برابر حقوق معلمین را دریافت می کنند تأکید شده و علی رغم توصیه های کمیسیون اصل نود و تذکرات آنان و اطلاع مدیران ارشد دولت هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است .

4-اگر سهم 1 درصدی !! بخش آموزش + پرورش از کل بودجه این وزارتخانه بیشتر می شد ، چرا که به اذعان مسئولین و نمایندگان قریب به 99/درصد بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل می گردد و وزیر و مدیران این وزارتخانه عملا فقط پرداخت کننده حقوق هستند و لا غیر.

جناب آقای روحانی !

باور کنید با این سهم اندک 1 درصدی و نزدیک به 13 میلیون دانش آموز نه تنها فصل سوم و اصل سی ام قانون اساسی محقق نمی شود ، بلکه در سال 1404 که هیچ ؛ در سال 20404 هم توسعه آموزشی محقق نخواهد شد .

5-اگر از 10 سال پیش به کسر بودجه 27 درصدی وزارت آموزش و پرورش توجه می شد ، امروز این وزارتخانه به روایت کمیسیون برنامه و بودجه با کسر بودجه 270 درصدی مواجه نبود .

آقای رئیس جمهور !

باور کنید که برای تحقق اهداف آموزشی بودجه آموزش و پرورش طبق نظر کارشناسان باید به 5 برابر افزایش یابد و فرهنگیان به امید این افزایش دل به شما بسته اند ، تا بلکه روزی روزگاری فردی چون شما از در درآید و ما را از یأس ناخواسته بدر کند.

6-اگر این واقعیت را می گفتند که بودجه آموزش و پرورش با همان ضریب 20 یا 25درصدی! نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهش نسبت به سال گذشته نیز مواجه می باشد !، بهتر بود تا این که تلاش ناکرده خود را در نهایت بی انصافی به رخ جامعه فرهنگی کشور بکشند . گویا حضرات ابهام معاونت راهبردی در بودجه پایه را که در نتیجه انتقال کسری ها ی هر سال به سال بعد این وزارتخانه است را از یاد برده اند .

جناب رئیس الوزرا !

باور کنید قصد مان علامت سوال در مقابل دستاوردهای دولت شما نیست  ؛نعمت حضور شما در این وانفسا غنیمتی است که معلوم نبود به این زودی ها میسر شود ولی انتظار تحویل کذب در افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش بازی با شأن و پایگاه یک جایگاه وسیع فرهنگی است . شما از ما بهتر می دانید که اگر کسر بودجه 5 هزار میلیارد تومانی سال گذشته که سرریز بودجه امسال شده است را در نظر بگیریم با فرض ثبات قیمت هر بشکه نفت 72 دلار باز هم بودجه این وزارتخانه با کاهش مواجه است و نه افزایش .

« انجمن اسلامی معلمان خراسان رضوی به عنوان نماینده قشر وسیعی از فرهنگیان این جامعه چند سوال بی جواب و مسلم را طرح می نماید که امید است حداقل حضرتعالی به عنوان فردی که انبوه رای اکثریتی را بر دوش می کشید در بودجه سال آینده لحاظ فرمائید »

الف) چرا با گذشت دو سال از دوره ریاست این دولت ، برنامه چشم انداز، نقشه جامع ، برنامه پنجم توسعه و توصیه های مکرر رهبری مبنی بر توجه به اسناد بالادستی در تحول آموزش و پرورش ندیده گرفته می شود و در عین توصیه موکد کارشناسان خبره همایش توسعه عدالت آموزشی که آقای نجفی و برخی مسئولین و وزرای آقای خاتمی و اساتید اعظم دانشگاه های کشور و اقتصاد دانان آموزش و پرورش و همچنین آقای فانی در آن سخنرانی داشته اند کوچکترین حساسیت و توجهی نسبت به این توصیه ها که باید در بودجه 94 لحاظ می شد صورت نگرفته است آیا این بی اعتنائی ها به موسسات مردم نهاد مشارکت آنان را در پی دارد؟

ب)  چرا وزیر محترم آموزش و پرورش که خود یکی از طراحان تحول بنیادین آموزش و پرورش بوده اند با گذشت 2 سال از عمر این دولت همجنان بر اصل استقرار و حفظ موجودیت سازمانی بودجه تاکید داشته و از تغییر7 ردیف مرسوم در بودجه وزارت آموزش و پرورش که از سال 86 هم چنان باقی است کپی برداری کرده و از تغییر آن هراس داشته و نسبت به تطبیق بودجه با نظر کارشناسی های معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری اقدام ننموده اند تا توجه لازم برای افزایش بودجه فراهم آید و بودجه ریزی از شکل سنتی خارج شود ؟

پ) چرا و در حالی که مطالعات لازم برای تحول آموزش و پرورش را در اختیار داریم توسط مدیران ارشد وزارتخانه به نگاه تدریجی در حرکت احاله داده می شویم آیا 35 سال حرکت تدریجی کافی نبوده است تا دوستان به نتیجه برسند و افکار عمومی آماده شود و زیرساخت ها فراهم گردد؟

ت) چرا وزارت خانه های مختلف علاوه بر بودجه در هیأت دولت به چانه زنی پرداخته و ردیف های مشخصی از درآمد شرکت های دولتی کسب می نمایند و وقتی نوبت به این وزارتخانه می رسد آسمان به هم می ریزد و به دادن قول های واهی از محل در آمد ناخالص ملی و مالیات آستان قدس و ارتش و ...اکتفا می شود . چند بار درآمد ناخالص تراز مثبت داشته است ؟ دولت چقدر راه کار برای اخذ مالیات از بازاریان جزء داشته که امروز به کارتلها و تراست های اقتصادی پرنفوذ جهت اخذ مالیات روی آورده ؟ آیا جز اخذ مالیات از کارمندان که نانشان را در دست دارد تمهید درستی اندیشیده است؟

جناب آقای روحانی !

هرسال نگاهی دریغ الود به سال گذشته می اندازیم و آن هم به امید تغییر و تحول اساسی . امسال وزارت بهداشت متحول شد و امیدواریم سال آینده با همت والای حضرتعالی و وزیر محترم وقت آموزش و پرورش این مهم میسر شود.     

- بدرود ­­­-

جواد لعل محمدی

 

دوشنبه, 22 دی 1393 ساعت 16:12 خوانده شده: 2663 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +39 0 --
علی 1393/10/22 - 18:06
چرا استانهای دیگه سکوت کرده اند فقط خراسان رضوی از حقوق معلمان یک تنه دفاع می کند همه استانها شروع به اعتراض کنند یا علی
پاسخ + 0 0 --
نظری 1393/10/23 - 01:32
تو رو خدا همت کنین اگه حرفمون رو بزنیم تغییر شروع میشه
پاسخ + +33 -1 --
مغان 1393/10/22 - 18:45
بنظر میاد این بار انجمن معلمان با استناد ماده و تبصره ها سعی دارند تا مشکلات گریبانگیر وزارت را مطرح نمایند که کاریست ستودنی.
خسته نباشید امیداست ریاست محترم جمهور مرحمت نموده حداقل مطالب نوشته شده را مطالعه و راهکاری را درخور معلمان اتخاذ نمایند ان شاالله
پاسخ + +19 -2 --
ناشناس 1393/10/22 - 19:35
بسیار به جا و منطقی بود
پاسخ + +22 -1 --
علی 1393/10/22 - 20:51
سلام
جاناکه سخن از دل ما می گویید. انشاالله وزیر خوابیده بیدار شود......
پاسخ + +26 0 --
بهرامپور تبریز 1393/10/22 - 21:31
درود و درود و درود به معلمان خراسان
اگر تمام مشکلات این قدر مستدل مطرح بشود هم معلمان انرژی تازه ای پیدا می کنند و هم مسئولین نمی توانند توجیه کنند
دست آقای لعل محمدی و همکارانشان درد نکند
پاسخ + +23 0 --
محمد احمدی 1393/10/22 - 22:17
دوستان شایسته است !به خاطر حفظ وتکریم خانواده های جامعه فرهنگیان،نامه ها وگزارشات وشکوائیه های همکاران در پایگاه های خبری والاخص سخن معلم را به سایر همکاران ،خبر رسانی کنیم .واین حداقل وظیفه مدنی وصنفی ماست.
نشرزحمات دوستان در رسانه ها ،درحیات مدنی فرهنگیان کشور زیبنده وقابل تقدیر است.سرانجام !وجدان مسئولین دربرابر معلمان، بیدار خواهدشد!
پاسخ + 0 0 --
علوی 1393/10/23 - 01:08
مرحبا. کاملا موافقم با یک عزم جزم همه چیز ممکن است.
پاسخ + +20 0 --
فرخی 1393/10/22 - 22:35
سلام برعزیزانی که با نوشتن این همه مشکلات باعث عیان شدن درد بی د رمان سازمان شده اند .
خدا کند درد آشنایی پیداشود
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1393/12/03 - 22:49
وقتی نیاز به رای دارند طرف فرهنگیان می ایند
پاسخ + +17 0 --
علی 1393/10/22 - 22:39
واقعا دمتون گرم .
حرف دل ما فرهنگیان رو زدی امیدوارم وزیر محترم آموزش و پرورش از خواب بیدار بشه
پاسخ + +15 0 --
علی 1393/10/22 - 22:41
وزیر محترم آموزش و پرورش مگه ما از شما چی می خواهیم مثل وزیر محترم بهداشت از ما حمایت کن نه اینکه بر علیه ما باشی
پاسخ + +16 0 --
سیاوش 1393/10/22 - 22:43
کاشکی آقای فانی یه دوره ی ضمن خدمت پیش آقای هاشمی وزیر بهداشت طی کنند تا با روش های اداره کردن یک وزرارت بیشتر آشنا بشن
پاسخ + +12 0 --
نظری 1393/10/22 - 22:53
سحر نزدیک است
ازسخن معلم ممنونم لطفا به دوستان توصیه کنین از گفتن مشکلات به صورت کلی خود داری کنن ما خودمون کلیات رو میدونیم بهترین روش همینه که با آمار و ارقام حرف بزنیم مقالات تون رو لطفا به همین شکل ارتقا بدین .
...
پاسخ + +12 0 --
سراوانی 1393/10/22 - 23:08
چند روز پیش هم یک مقاله خوب در باره استیضاح مجلس از انجمن معلمان خراسان در پایگاه خبری سخن معلم خواندیم خیلی خوب بود
دست مریزاد
پاسخ + +15 0 --
ناشناس 1393/10/23 - 00:37
استاد لعل محمدی خسته نباشید امیدوارم با رنج هائی که بعد از انتخابات 88 متحمل شدید همچنان پایدار و ایستاده باشید .
مسلما ما از شما و امثال آقای تاج زاده یاد می گیریم
پاسخ + +12 0 --
باران 1393/10/23 - 14:32
”من درد مشترکم مرا فریاد کن”.
پاسخ + +5 0 --
غرش 1393/10/23 - 19:09
اینجا ایران است ...؟
جای شیرران است ..؟
پاسخ + +13 0 --
نوروزی 1393/10/23 - 20:00
از مسئولین محترم خبرگزاری سخن معلم به خاطر روشنگری و مقالات بسیار خوب ممنونیم
پاسخ + +10 0 --
ناشناس 1393/10/23 - 22:55
دست در دست هم دهیم به مهر
تا شاید آقای رییس جمهور حرف مان رو بشنود
پاسخ + +9 -1 --
یک فرهنگی 1393/10/24 - 23:16
با قلم می گویم ای همزاد ، ای همراه، ای هم سرنوشت
هر دومان حیران بازیهای زشت
شعرهایم را نوشتی دست خوش
اشکهایم را کجا خواهی نوشت
پاسخ + +7 0 --
آموزگار زنگانی 1393/10/25 - 20:04
اندیشه پر بارتان را می ستایم ، همت تان را ارج می نهم،بزرگواری تان را قدردانم ودست تان را به گرمی می فشارم.
پاسخ + +4 -1 --
سیدجوادعلوی سرشت 1393/10/28 - 12:08
باسلام تنهاراه موفقیت اتحاداست اتحاد.اگر فرهنگیان که بابخش عظیمی از جامعه سروکار دارند دست به دست هم بدهند خیلی کارها انجام خواهد شد.
پاسخ + +7 0 --
کریم بستانچی-ارومیه 1393/10/28 - 21:50
باور نمی کردیم آقای روحانی این همه به آ.پ. بی وفایی کند.فقط رای ما می خواسته.علی الظاهر نام ما فرهنگیان برای آقایان زینت المجالس است.من قشر کارمندی را مظلوم تر ازآ.پ. نمی شناسم ولی آقای فانی السلطنه!!!آبروی وامیدهای همه معلمان را بر باد میدهد.
به امید تحقق خواسته های ما معلمان برای ایرانی آباد وآزاد وزندگی باعزت برای همه فرهنگیان آن.
پاسخ + +6 0 --
شهرام 1393/10/29 - 15:16
دوستان در سراسر کشور اگاه باشید( طومار پیام اعتراض)بنویسید تا مسولین بیدار شوند وبدانند چقدر در این کشور به فرهنگیان ظلم می شود
پاسخ + +4 0 --
دشتانه - بوشهر 1393/11/01 - 15:31
بنده به عنوان یک فرهنگی از نگارنده مقاله فوق که بسیار خوب به نکات اصلی اشاره کرده اند تشکر می کنم .
بر همگان ژرف اندیش معلمان و سواد آنها و تسلط و مهارت آنها بر تمامی امور خویش محرز است پس فکر نکنند که ما از پس پرده بی خبریم
پاسخ + +1 0 --
geenboys 1393/11/02 - 05:16
من چون سبز فکر میکنم نمیخوام بدبین باشم فقط تو رو خدا برنامه استخدام ما رو هم ردیف کنین میترسم سنم بگذره و شرایط استخدام آموزش و پرورش رو از دست بدم بالاخره چقدر بایدصبر کنیم اگه نمی خواستین استخدام کنین چرا ما رو تو دانشگاه فرهنگیان پذیرفتین و ولمون کردین رو هوا . با این مدرکی که ما برای تخصص دبیری گرفتیم جکار میتونیم بکنیم ؟؟!!!!!!!!
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1393/11/02 - 20:01
سلام بر تمام مردان آزاده ای که خودشان را سپر بلا می کنند
پاسخ + +1 0 --
بکائی - کردستان 1393/11/03 - 02:01
برادر این که همه اش شد حذف صد در صدی سال آینده ما رو بدهکار نکنن خوبه یعنی واقعا بودجه سال آینده همینه ؟
پاسخ + +4 0 --
منصور .اصفهان 1393/11/05 - 18:45
حق گرفتنی است تا وقتی بی تفاوت باشیم اوضاع به همین منوال است.
پاسخ + 0 0 --
سپهر پرند 1393/11/05 - 20:55
آی گل گفتی ...
اگه خودمون به فکر نباشین زیر دست و پای اینا له میشیم
پاسخ + +3 0 --
مجتبی 1393/11/12 - 11:49
یه سری معلمای پر دار امد که شغل سوم چهارمیشون معلمیه اتحاد معلمارو خراب میکنند و صد البته خانم هایی که در اصل شغل دومشون معلمیه . و حتما نداشتن یک صنف برای معلمها که کمبودش بدجور احساس میشه دوستان . یه کم از رسانه ملی این اعتراضات معلمای کشور های دیگه روببینید. این اتحاد اونا رو داشته باشیم به جزیی از خواسته هامون توجه میشه
پاسخ + +1 0 --
مهدی 1394/03/02 - 14:28
سلم خسته نباشید اینشاالله گوش شنوا پیدا شود و ضمنا آقای رئیس جمهور متوجه شود که کارمندان زیر مجموعه اش چقدر با هم اختلاف حقوقی دارند ؟ و با ید از همین آقایان سئوال کرد شما کجا دوران تحصیل را گذرانده اید ؟ آیا غیر از مدارس بوده است ؟
پاسخ + +1 0 --
مهدی 1394/03/02 - 14:39
سلام چه خوب است همکاران بازنشسته فرهنگی دیگر استانها هم از این عملکرد ها حمایت کنند و با اتحاد یکپارچه اینشاالله به نتیجه خواهیم رسید
پاسخ + +1 0 --
مهدی 1394/03/02 - 23:29
سلام چه خوب است کسانی که اطلاعات مستدل از اختلاف فاحش حقوق فرهنگیان با سایر دستگاههای دولتی دارند دقیقا آنرا ارائه نمایند تا همه مردم فهیم ایران بداننه ما برای فذق و تبعیض و بی حالی وزیری که خودش را بخواب زده می نالیم و از تبعیض رنج می بریم به امید اتحاد کلیه فرهنگیان ایران شاغل و بازنشسته : بازنشسته 88از مشهد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور