صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري‌فرد/ کارشناس ارشد جامعه‌شناسي

لايحه بودجه سال 1396 و سهم آموزش‌ و‌ پرورش ؛ آزمونی مهم برای دانش آشتیانی و دولت تدبیر و امید

بودجه آموزش‌ و‌ پرورش در هر کشور نشان دهنده اهميتي است که دولت‌مردان به بخش آموزش مي‌دهند/ ميانگين جهاني سهم آموزش‌ و‌ پرورش کشور‌ها از توليد ناخالص داخلي، حدود ۵ درصد است و جالب اينکه برخي کشورهاي فقير که اقتصاد کوچکي دارند درصد بيشتري از توليد ناخالص داخلي خود را صرف آموزش مي‌کنند/ به‌ دليل پايين بودن رقم توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته، پول كمتري صرف آموزش‌ و‌ پرورش مي‌شود/ علي‌رغم افزايش نسبي اعتبارات، سهم آموزش‌ و‌ پرورش از بودجه عمومي کشور کمتر از 10 درصد است / کسري بودجه آموزش‌ و‌ پرورش به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال‌هاي بعد، روندي تصاعدي را طي کرده است/ بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش به‌ نگاه نادرست سياست‌گذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش بر مي‌گردد/ در اين شرايط آشتياني بايد نشان دهد که در راستاي تحقق بودجه مورد نياز وزارتخانه‌اش با تمام توان چانه‌زني خواهد کرد و از رابطه‌هاي خود براي افزايش بودجه آموزش‌ و پرورش استفاده خواهد برد/ سهم آموزش‌ و‌ پرورش از بودجه پيشنهادي 96 نشان خواهد داد كه دولت واقعاً به دنبال تغيير نگرش و اصلاح مشکلات اساسي فرهنگيان است يا تغيير وزير صرفاً انتخاباتي بوده است/ بودجه 96 آموزش‌ و‌ پرورش فرصتي مناسب براي راستي آزمايي وعده‌هاي دولت‌مردان در خصوص پاسخ گويي به مطالبات فرهنگيان و اصلاح ساختار ناكارآمد آموزش‌ و‌ پرورش است...

سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال 1396

يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها، هزينه‌هايي است كه صرف آموزش‌ و‌ پرورش مي‌كنند. بودجه آموزش‌ و‌ پرورش در هر کشور نشان دهنده اهميتي است که دولت‌مردان به بخش آموزش مي‌دهند. همه دولت‌ها به دليل با اهميت بودن بحث آموزش‌ و‌ پرورش در توسعه و رشد كشور در همه زمينه‌ها،از محل توليد ناخالص داخلي كشور سهمي را براي آموزش‌ و‌ پرورش در نظر مي‌گيرند و اين سهم در كشورهاي مختلف يكسان نيست. ميانگين جهاني سهم آموزش‌ و‌ پرورش کشور‌ها از توليد ناخالص داخلي، حدود ۵ درصد است و جالب اينکه برخي کشورهاي فقير که اقتصاد کوچکي دارند درصد بيشتري از توليد ناخالص داخلي خود را صرف آموزش مي‌کنند. به‌ دليل پايين بودن رقم توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به كشورهاي توسعه‌يافته، پول كمتري صرف آموزش‌ و‌ پرورش مي‌شود.

بر اساس گزارش سازمان‌هاي بين‌المللي، در سال 2011 اين سهم در ايران معادل 1/4درصد، در سال‌هاي 2012 و 2013 اين سهم رقمي برابر با 3/3‌درصد و در سال 2014 اين رقم معادل 1/3‌درصد بوده است.

فرآيند بودجه‌ريزي و تعيين اعتبارات وزارت آموزش‌ و‌ پرورش در يك دهه گذشته بيانگر آن است که اعتبارات وزارت آموزش‌ و‌ پرورش از يك روند صعودي برخوردار بوده است. علي‌رغم افزايش نسبي اعتبارات، سهم آموزش‌ و‌ پرورش از بودجه عمومي کشور کمتر از 10 درصد است. از سوي ديگر مقايسه ايران با کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد که بودجه آموزش‌ و‌ پرورش ما بسيار نازل است. بيش از 98 درصد بودجه جاري آموزش‌ و‌ پرورش صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي‌شود و پول چنداني براي هزينه کردن در ساير بخش‌ها و کيفيت بخشي باقي نمي‌ماند، اين يک تنگناي واقعي است.

روند تخصيص و پيش‌بيني بودجه در دولت بر مبناي ضريبي از بودجه مصوب سال قبل‌ دستگاه‌ها مي‌باشد، اما ظاهراً براي وزارت آموزش‌ و پرورش عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نمي‌گيرد و از اين رو مرتباً بر بار مشکلات اين وزارتخانه در سال‌هاي بعد اضافه مي‌شود. مطالعه آمار‌ و ارقام نشان مي‌دهد که آموزش‌ و‌ پرورش به عنوان مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني و مولد سرمايه‌اجتماعي از کسري بودجه شديد رنج مي برد و کسري بودجه آموزش‌ و‌ پرورش به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال‌هاي بعد، روندي تصاعدي را طي کرده است. در اين سال‌ها وزراي آموزش‌ و‌ پرورش در جذب بودجه و اعتبارات مناسب عملاً فاقد ابتکار عمل بوده و نتوانسته‌اند با لابي گري و چانه‌زني سهمي در افزايش بودجه آموزش‌ و‌ پرورش داشته باشند.

سهم بودجه آموزش‌ و پرورش در بودجه سال 93، در حدود 21 هزار ميليارد تومان بود که تغيير چنداني با بودجه سال قبل نداشت و آموزش‌ و پرورش همچنان از کسري بودجه رنج مي برد. اگرچه بودجه سال 94 آموزش‌ و پرورش با رشد 1/21 درصدي نسبت به سال 93 به رقم حدود 24 هزار ميليارد تومان رسيد، آموزش‌ و پرورش در سال 94 نيز با کسري قريب به 4 هزار ميليارد توماني هزينه‌اي مواجه شد. در حالی که بودجه آموزش‌ و پرورش در سال 95، حدود 30 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود، در اين سال هم آموزش‌ و پرورش شاهد کسر بودجه‌ای حدود 6 هزار ميليارد تومان بود.

البته نبايد فراموش کرد بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش به‌ نگاه نادرست سياست‌گذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش بر مي‌گردد ، چرا که مسائل مربوط به حوزه آموزش در اولويت‌هاي اول دولت‌ها و نيز حاکميت نبوده است. عدم توجه جدي به مشکلات اين حوزه به‌ عنوان دغدغه‌هاي ملي باعث تل‌انبار شدن مشکلات اين حوزه شده و عملا دولت‌ها قادر به حل آنها نبوده و بايد سياست‌ها تغيير کنند. بي‌شک تا مادامي که نگاه هزينه‌اي حاکمان و دولت‌مردان به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغيير نکند نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.

اکنون که به زمان ارائه لايحه بودجه 96 نزديک مي‌شويم آشتياني با چالشي بسيار جدي روبه روست، چراکه مهم‌ترين معضل اين وزارتخانه عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي است. در اين شرايط آشتياني بايد نشان دهد که در راستاي تحقق بودجه مورد نياز وزارتخانه‌اش با تمام توان چانه‌زني خواهد کرد و از رابطه‌هاي خود براي افزايش بودجه آموزش‌ و پرورش استفاده خواهد برد.

از طرف ديگر او نبايد فراموش کند که مديريت نيز نقش مهمي در استفاده درست و بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري دارد. بودجه اختصاص يافته به وزارت آموزش‌ و‌ پرورش اگر منجر به رشد شاخص‌ها و رضايت مندي فرهنگيان نشود ناشي از اين است که مديريت در آن نهاد به درستي انجام نشده است، شايد بتوان گفت مديريت نقش مهم‌تري از تخصيص بودجه دارد.

اگرچه تغيير وزير آموزش‌ و‌ پرورش يک ضرورت بود، اما مهمتر تغيير نگرش دولت نسبت به فرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزش‌ و‌ پرورش است. اين روزها که لايحه بودجه در هيات دولت در حال بررسي است، سهم آموزش‌ و‌ پرورش از بودجه پيشنهادي 96 نشان خواهد داد كه دولت واقعاً به دنبال تغيير نگرش و اصلاح مشکلات اساسي فرهنگيان است يا تغيير وزير صرفاً انتخاباتي بوده است.

بودجه 96 آموزش‌ و‌ پرورش فرصتي مناسب براي راستي آزمايي وعده‌هاي دولت‌مردان در خصوص پاسخ گويي به مطالبات فرهنگيان و اصلاح ساختار ناكارآمد آموزش‌ و‌ پرورش است ،چرا که همسان‌سازي و ارتقاء‌ سطح معيشت فرهنگيان و بهبود وضعيت درآمدي آنان در حد توان صرفاً يک وزير نبوده و نيازمند تدابيري فراتر از يک وزارتخانه است.

بودجه 96 آموزش‌ و‌ پرورش مي تواند فرصتي مناسب براي جبران بخشي از کم توجهي‌ها و اجحاف‌هايي که بر فرهنگيان شده است باشد. با توجه به نقش و جايگاه معلمان در آينده و سرنوشت جامعه، رسيدگي به نيازهاي اين قشر بسيار مهم و حياتي است.

براي قضاوت درست بايد منتظر ماند و ديد سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه سال 96 چقدر است؟

در اين شرايط فرهنگيان با دقت حرکات دولت درخصوص بودجه 96 را زير نظر دارند، عدم تحقق مطالبات آنان پيامدهاي سياسي منفي براي دولت در بر خواهد داشت.

بي‌شک افزايش مناسب بودجه آموزش‌ و‌ پرورش مي‌تواند بخشي از اعتماد از دست رفته معلمان به دولت روحاني را جبران نمايد.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جمعه, 05 آذر 1395 ساعت 20:10 خوانده شده: 2131 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +34 -1 --
معلم ناامید 1395/09/05 - 20:54
کاملا موافقم اگ ب معیشت و منزلت ما معلمان در بودجه سال بعد توجه نشه با چه امید و روحیه ای ب اعتدال و امید دوباره رای بدیم؟؟!!
انشاا...سال اینده و برنامه ششم شاهد توجه عملی ب معلمان باشد
پاسخ + 0 0 --
معلم 1395/09/06 - 01:49
با قطع یقین بیان میفرمایم که تعییر وزیر چیزی جز بازی سیاست نبوده و معلمان در دوره بعد ریاست جمهوری نیز همین مشکلات و همین وعده ها را خواهند شنید
پس برادرانه خدمت شما عرض میکنم کسری بودجه خانوادگی خود را با مشاغل دوم و سوم رفع نماید و کلاس درس را به اندازه حقوق دریافتی خود اداره بفرمایید تا باشد که رستگار شوید

روحانی خدانگهدار
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/09/06 - 15:11
ب روحانی دلمون خوش نباشه ب کدام عزیز خوش باشه؟! برخی ک ردصلاحیت میشن و برخی در حد ریاست جمهوری نیستند!
پاسخ + +31 -1 --
احمدی 1395/09/05 - 21:28
دکتر دانش برای انتخابات 96 امده نه بودجه 96 قربان
پاسخ + +30 -1 --
ناشناس 1395/09/05 - 21:29
خودتان را خسته نکنید.
همون 10 درصد افزایشه جیگر.
هیچ تحول و افزابش دیگری در کار نیست.
این دولت تبخیر امیده.
قابل توجه سایت صدای معلم ارشادی.!
پاسخ + +33 -1 --
ناشناس 1395/09/05 - 21:33
ما معلمان و فرهنگیان زحمت کش و صبور و فقیر ایران به شرافتمان قسم می خوریم که سال بعد به این همه بیعدالتی و مفت خوری و بی حرمتی ها که در این چهار سال دیده ایم پایان خواهیم داد و با انتخاب خود کشور را از این همه دروغ و تزویر نجات خواهیم داد ان شاالله
پاسخ + +32 -1 --
بهلول 1395/09/05 - 21:35
نگران نباشید
به بودجه آو پ هم توجه می کنند و ارقام آنچنانی از منابع غیر قابل وصول بر روی کاغذها مصوب می کنند بعد که آن جاندار چهارپای از پل رد شد اعلام می کنند منابع وصول نشده است!
اینطور هم رای جمع کردن هم پولی به معلمان ندادن
آقای نوبخت هر چقدر زرنگ باشی بدان و آگاه باش از رای ما به نفع شما خبری نیست.
پاسخ + +24 -1 --
عارف 1395/09/05 - 22:28
غیر از آ.پ کدام وزارتخانه است که طلب کارمندانش را بعد 10سال پرداخت می کند. الان خیلی از مطالبات همکاران حتی از سال 84به بعد مانده است و تا آنجا که در طول نزدیک به 30سال خدمتم به یاد دارم غیر از تبعیضات ظالمانه در پرداخت حقوق معلمان با دیگر کارمندان دولت آ.پ همیشه کسری بودجه داشته و همینطور مطالبات معلمان به طور کامل پرداخت نشده است. یعنی گفته اند تا فلان تاریخ بطور کامل پرداخت می شود ولی دروغ بوده و در عمل معمولاً حق التدریسها و حق الزحمه امتحانات بعد یک سال پرداخت شده که آنهم مجبور بودند که امتحانات بی مراقب نماند. اخه چه معنی دارد همکاری که پاداش ازدواجش باید صرف هزینه ازدواج می شد الان بعد 10سال هزینه مدرسه فرزندش شود.
پاسخ + +26 -1 --
میر از زاهدان 1395/09/05 - 22:57
آقای آشتیانی بدل فانی است پس انتظار معجزه از ایشان را نداشته باشیم.حاجی بابایی وفانی فاتحه آموزش وپرورش را خواندندمطمن باشید که آشتیانی هم ره رو آنها خواهد بود جالب اینجاست که چرا مجلس از ورود افراد قوی و متعهد همچون دکتر نجفی جلوگیری می کندمگر با روی کار آمداین افراد قوی وتوانمندچه اتفاقی قرار است بیفتد که دایما در هراس هستند.جل الخالق
پاسخ + +24 -1 --
فرهنگی از نهاوند 1395/09/05 - 23:06
سلام مملکتی که اپ را دریابد به راستی در خواهد یافت واقعا از بحثهای تکراری دیگر خسته شدیم شروع کار اکثر ما معلمها با دغدغه معیشت و تبعیضهای ناروایی که هست میگذرد نمیددانیم کی قراره فکر من معلم روی مسائل اموزشی وپرورشی متمرکز شود هرچند ما میدانیم اکثر همکارای ا با جان ودل کار میکنند
پاسخ + +17 -2 --
معلم‌آمل 1395/09/06 - 10:39
صدای‌معلم‌سپاس‌از‌کارحرفه‌ای‌‌وصنفیتان
همکاران‌عزیز‌همیشه‌گفتن‌یک‌دست‌صداندارد تا‌همه‌معلمان
درغالب‌‌یک‌صنف‌مستقل‌‌‌ ٬‌منسجم‌نشدندامکان‌ندارد‌در
مسائل‌‌کلان‌آ‌_پ‌‌تاثیرگذار‌باشیم‌
پاسخ + +21 -1 --
بازنشسته 1395/09/06 - 14:04
فقط باید آستین بالا بزنیم و روز 14اذر
که لایحه بودجه تقدیم مجلس میشود
....و از حقوق خود
دفاع کنیم یادمان باشد فقط با اتحاد میتوان
حق را از این پرروها بگیریم کسی غم مارا
نمیخورد
ا
پاسخ + +8 -1 --
معلم با تجربه 1395/09/06 - 21:11
عزیزم تغییر ناگهانی وزیر از سوی رییس جمهوری به دو دلیل بوده است
1- سرپوش گذاشتن به فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان.
2- جلوگیری از اعتصاب و تجمع معلمان در خصوص اجرای فاز دوم رتبه بندی معلمان از مهر 95
والسلام
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/09/08 - 00:24
حالا قدر فانی را میدانیم چون اون حداقل سالی یک بار از خواب بیدار میشد و میگفت فکر کنم من وزیرم اما این وزیره از روزی که اومده اصلا آفتابی نشده
پاسخ + +6 0 --
فرهنگی بازنشسته 1395/09/07 - 17:32
اقای اشتیانی/اقای نوبخت/۱۵اذرنزدیک است/اوضاع صکوک چه طوراست/مثل اینکه سکوت کرده اید/ما بازنشستگان فرهنگی اعلا مهای تلخ سریالی شماها مسئولین رافراموش نکرده ایم ۱۴ماه این وان ماه کرده اید/مانمی دانیم شما چگونه برنامه ریزی میکنید؟چگونه بودجه بندی می کنید؟۱۴ماه گفتید اختصاص داده شده/مشکلی ندارد/تصویب شده/ولی هنوز خبری ازپاداش فرهنگیان بازنشسته نیست/چرا بیمه تکمیلی ما لااقل مثل شاغلین نیست/نماینده صندوق بازنشستگی دراستان به ما می گوید اشکا لی ندارد /عضو بیمه تکمیلی اموزش وپرورش شوید /پس چرا وزارت خانه ا.پ مشکل مارا حل نمی کند /ما حق بیمه می پردازیم چرا وچرا مشکل بیمه ما حل نمی شود/
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1395/09/07 - 19:25
بودجه صد برابرم بشه افزایش حقوق ما همون ده درصده! صرف افزایش بودجه که اثری نداره باید اون بندهای معطل مانده ی فیش حقوقی برگرده
به فیش معلما وگرنه اون پول معلوم نیست کجا میره.
پاسخ + +7 0 --
معلم 1395/09/10 - 13:16
درآمد یک لیسانس پرستاری در یک ماه حداقل 4 وحداکثر 6میلیون است .معلمان را چقدر حقیر می بینند
پاسخ + +3 0 --
فرهنگی 1395/09/10 - 16:49
دانش اشتیانی، حتی چند درجه بدتر از فانی است.
مردحسابی چرا بحثی ازمعیشت وحقوق معلمین نمی کنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لااقل یک ذره از وزیر بهداشت یادبگیر.
کاش می شد این چندماه باقی مانده راب ه آقای هاشمی می دادند تا دو وزارتخانه را با هم اداره می کرد.
وزیری مثل هاشمی مساوی است با۲۰ وزیر مثل فانی و آشتیانی.
پاسخ + 0 0 --
اشنا 1396/01/05 - 08:07
اقای اشتیانی در خواب است بابا وزیر شدی وزیر زمستان تمام شد بهاره بهار
پاسخ + 0 0 --
ایرانی 1396/02/17 - 18:18
مناظره ها که انجام شد
مشخص شد دغذغه نامزدها فقط معلم ها فقط آدم نیستند

بقیه مردم آدم نیستند. ساعات کاری یک معلم در سال 1/3 سایر کارمندان است. ولی الان دریافتی شان بالای 2/5 میلیون است.

این چه عدالتی است که فقط یک قشر خاص را در نظر میگیرند

معلمها فقط مهم اند
کشاورزان نظامی ها کارمندان بخش خصوصی جوانان جویای کار آدم نیستند

توی بخش خصوصی 1 تومن حقوق میدن این انصافه آیا؟؟؟؟؟؟

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور