صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسين طاهري‌فرد/ کارشناس ارشد جامعه‌ شناسي

بودجه آموزش‌ و‌ پرورش از شعار تا واقعيت ؟!

پس از رونمايي از لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، مشخص شد که بودجه پيشنهادی سال 1396 آموزش‌ و‌ پرورش از رشد قابل قبولي برخوردار نبوده و سال 1396، سال دشوار مالي براي آموزش‌ و‌ پرورش خواهد بود/ سهم كم‌رنگ آموزش‌ و‌ پرورش از بودجه سال 1396، اين پيام را به بدنه آموزش‌ و‌ پرورش القاء مي‌کند که برخلاف تمامي اظهار نظر‌ها و ادعاها، نگاه دولت به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغييري نکرده است و دولت‌مردان اعتدال دغدغه اصلاح ساختار ناکارآمد زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور را ندارند/ همسان‌سازي و ارتقاء‌ سطح معيشت فرهنگيان و بهبود وضعيت درآمدي آنان به «شعار» نيست و نيازمند تغيير و تحولات اساسي در سياست‌گذاري‌هاي کلان کشور است/ .بهارستان نشينان نبايد فراموش کنند که جبران بخشي ازضعف‌ها و کاستي‌هاي موجود در آموزش‌ و پرورش به‌ عهده آنان است/ تا مادامي که نگاه هزينه‌اي حاکمان و دولت‌مردان به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغيير نکند نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت....

بودجه آموزش‌ و‌ پرورش در سال 96 و چالش های آینده

با توجه تغييرات کابينه دولت يازدهم که از قضا دولت‌مردان آن را در راستاي تغيير نگاه دولت به فرهنگيان و مشکلات ساختاري آموزش‌ و‌ پرورش عنوان کردند، انتظار مي‌رفت تغييرات مثبتي را در بودجه سال 1396 آموزش‌ و‌ پرورش شاهد باشيم.اما پس از رونمايي از لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، مشخص شد که بودجه پيشنهادی سال 1396 آموزش‌ و‌ پرورش از رشد قابل قبولي برخوردار نبوده و سال 1396، سال دشوار مالي براي آموزش‌ و‌ پرورش خواهد بود.

علي‌رغم اينکه بودجه آموزش‌ و‌ پرورش در هر کشور نشان دهنده اهميتي است که دولت‌مردان به بخش آموزش مي‌دهند و يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها محسوب مي‌شود،بودجه 1396 آموزش‌ و‌ پرورش در مقايسه با بودجه سال قبل افزايش قابل توجهي پيدا نکرده است که اين خود نشان از كم‌توجهي و خروج آموزش‌ و‌ پرورش از چرخه اولويت‌هاي دولت يازدهم دارد. سهم كم‌رنگ آموزش‌ و‌ پرورش از بودجه سال 1396، اين پيام را به بدنه آموزش‌ و‌ پرورش القاء مي‌کند که برخلاف تمامي اظهار نظر‌ها و ادعاها، نگاه دولت به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغييري نکرده است و دولت‌مردان اعتدال دغدغه اصلاح ساختار ناکارآمد زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور را ندارند.

آموزش‌ و‌ پرورش هر ساله با مشکلات بودجه‌اي مواجه بوده و از کسري بودجه شديد رنج مي‌برد.علي‌رغم اينکه کسري بودجه آموزش‌ و‌ پرورش به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال‌هاي بعد روندي تصاعدي را طي کرده است، از سوي ديگر کم‌توجهي در بودجه آموزش‌ و‌ پرورش به‌ وضوح در هر سال تکرار شده است.

براي اولين بار در لايحه بودجه سال 1396 کل کشور، رشد بودجه آموزش‌ و‌ پرورش نسبت به رشد بودجه‌ عمومي کشور کمتر بوده است.قطعاً نهاد مهم‌ و حساس آموزش‌ و‌ پرورش با توجه به بدهي‌هايي که اکنون دارد در سال آتي نيز دچار مشکلات بسيار جدي خواهد شد و فرهنگيان هم‌چنان شاهد کسري بودجه و ناتواني در پرداخت معوقات شان خواهند بود.

به باور نگارنده دولت روحاني در مواجهه با مطالبات و مشکلات فرهنگيان از پويايي لازم برخوردار نيست و براي خروج از اين انفعال نيازمند بازنگري در برنامه‌هاي استراتژيک خود و اتخاذ سياست‌هاي هوشمندانه‌اي در اين حوزه دارد. از اين رو رئيس‌جمهور و مردان تصميم‌سازش بايد با تغيير رويکرد و با «اقدامات عملي » در بهبود اوضاع آموزش‌ و‌ پرورش و فرهنگيان و دانش‌آموزان بکوشند ؛ چرا که عدم توجه به دغدغه‌ها و نگراني‌هاي جامعه بزرگ فرهنگيان،پيامدهاي سياسي منفي براي دولت در بر خواهد داشت. دولت بايد با تمام توان درصدد اصلاحاتي به نفع جامعه فرهنگيان بوده و براي رفع کاستي‌هاي موجود تلاش کند تا تمامي سوء تفاهمات ايجاد شده در خصوص بي‌توجهي دولت اعتدال به معلمان و مشکلاتشان قبل از آنکه دير شود رفع گردد.

واقعيت موجود اين است که همسان‌سازي و ارتقاء‌ سطح معيشت فرهنگيان و بهبود وضعيت درآمدي آنان به «شعار» نيست و نيازمند تغيير و تحولات اساسي در سياست‌گذاري‌هاي کلان کشور است.بانگاهي دقيق به نحوه برخورد دولت با مشکلات آموزش‌ و‌ پرورش مي‌توان فهميد که دولت عملاً اهتمامي جدي براي حل مشکلات لاينحل اين حوزه و ارتقاي شأن ‌و ‌منزلت اجتماعي فرهنگيان ندارد و تمامي برنامه‌هاي دولت يازدهم در حد همان «شعار » باقي مانده است.

امروزه صداي اعتراض فرهنگيان از هر گوشه و کنار کشور در ارتباط با عدم توجه دولت به بودجه آموزش‌ و‌ پرورش بلند است. در شرايط کنوني که آموزش‌ و پرورش از نظر مالي در معرض مشکلات و نابه ساماني‌هاي جدي قرار دارد،منتخبان مردم مي‌توانند با تصميم منطقي و عاقلانه با رويکردي شفاف و غير سياسي سبب ترميم اعتماد آسيب ديده فرهنگيان شوند. قطعاً افکار عمومي و فرهنگيان عملکرد نمايندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه پيشنهادي فعلي آموزش‌ و‌ پرورش را با دقت رصد مي‌کنند و بي‌شک کوچکترين زد‌و‌بندي باعث بي‌اعتمادي بيشتر معلمان به نمايندگان مجلس خواهد شد.

اکنون که به زمان تصويب لايحه بودجه 96 نزديک مي‌شويم نمايندگان مجلس شورای اسلامی با چالشي بسيار جدي روبه رو هستند، چراکه مهم‌ترين معضل اين وزارتخانه عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي است.بهارستان نشينان نبايد فراموش کنند که جبران بخشي ازضعف‌ها و کاستي‌هاي موجود در آموزش‌ و پرورش به‌ عهده آنان است. از اين رو، از نمايندگان مجلس شورای اسلامی انتظار مي‌رود با ورود جدي به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش چشم بر کاستي‌ها و کمبودهاي مالي فراوان نبندند و برای صيانتاز حقوق و منافع فرهنگيان و دانش آموزان تلاش کنند. ترميم بودجه پيشنهادي آموزش‌ و‌ پرورش واقعيتي است که بايد پذيرفت. بي‌ترديد نمايندگان مجلس مي‌توانند براي جلوگيري از دلسردي بيشتر جامعه بزرگ فرهنگيان، خود آستين بالا زده و براي تأمين منابع مالي متناسب با نيازهاي اين وزارتخانه و بهبود کيفيت آموزش پاي کار بيايند و در بودجه پيشنهادي سال 96 آموزش‌ و‌ پرورش تجديد نظر کنند.

و کلام آخر اينکه:

بخش اعظمي از مشکلات کنوني آموزش‌ و‌ پرورش به‌ نگاه نادرست سياست‌گذاران کلان کشور و دولت به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش بر مي‌گردد. بي‌شک تا مادامي که نگاه هزينه‌اي حاکمان و دولت‌مردان به مقوله آموزش‌ و‌ پرورش تغيير نکند نمي‌توان انتظار تغييرات بنيادي و ساختاري در اين حوزه داشت.

نمايندگان مجلس و دولت‌مردان بايد بدانند که جامعه بزرگ فرهنگيان امروز آگاهانه تصميم مي‌گيرند و اگر آنان مصالح و منافع فرهنگيان را قرباني منفعت‌هاي حزبي و جناحي خود کنند، ممکن است در آينده نه‌چندان دور با رويدادهاي ناخواسته و غير قابل باور روبه رو گردند.

با اين حساب بايد منتظر ماند و ديد، واکنش نمايندگان مجلس به لايحه‌ي بودجه 1396 کل کشور و سهم آموزش‌ و‌ پرورش در بودجه تقديمي دولت چه خواهد بود؟

آيا بودجه 1396 آموزش‌ و‌ پرورش يادآور اميد‌هاي از دست رفته فرهنگيان و تدبير‌هاي عمل نشده دولت تدبير‌ و‌ اميد خواهد بود؟


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 24 بهمن 1395 ساعت 21:13 خوانده شده: 987 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +24 -1 --
معلم بازنشسته 1395/11/24 - 22:35
نگارنده :سال 96 سال دشواری برای آموزش وپرورش خواهد بود
کی نبوده
هر سال دریغ از پارسال
حالا هم عده ای از مسولان عدم کارایی خود را در پشت بیانات رهبری پنهان کردن و کوچکترین رفاهی را برای اقشار کم درآمد با بهانه بار مالی و اقتصاد مقاومتی ناکام میگذارن
ولی حقوقهای دهها میلونی ، اختلاسهای هزار ملیاردی،زمین خواری و وامهای کلان به خودیها بار مالی نداره
چکار کنیم زورمان فقط به خودمان میرسد که غصه بخوریم ونفرین کنیم
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1395/11/25 - 06:16
نفرین بر شعالر و درود بر عمل ب وعده های حمایتی
پاسخ + +23 0 --
ناشناس 1395/11/24 - 22:51
سیاست این مملکت اینه ، تا زمانی که معلمها کز کرده و صدایی ازشون درنمیاد چرا پول و بودجه بی زبون رو حرام کرد؟!!
شاید اغراق به نظر بیاد ولی عین واقعیت رو گفتم.
اینها پول خرج کردن در آموزش و پرورش ، به ویژه برای معلمان رو حروم کردن پول میدونند.
حالا اگر من اشتباه برداشت کردم، یکی بیاد من رو از اشتباه بیرون بیاره.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/11/25 - 01:08
اشتباه نکردی معلم گرامی اگر دنیا را اب ببرد این معلمان را خواب می برد همدلی معلمان باید از مدارس شروع شود
پاسخ + +14 -1 --
معلم بازنشسته 1395/11/24 - 23:16
جناب طاهری در مورد فرمایش شما که دولت باید سوء این سوء تفاهمات ایجاد شده در خصوص بی توجهی به مشکلات معلمان را قبل از اینکه دیر شود رفع کند باید عرض کنم این بی توجهی و کم لطفی دولت سوء تفاهم نبوده بلکه واقعیتی انکار ناپذیر و ثابت شده است. و اگر به فرض بخواهند کاری بکنند تا حالا هم خیلی دیر شده است. وقتی خود دولت اینقدر بی توجه باشد و اکثر نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس هم که خیلی از آنها قبلاً فرهنگی بوده اند به خاطر منافع فردی و جناحی پا روی مشکلات معلمان بگذارند و در مواقعی این مشکلات را عادی نشان داده و توجیه کنند دیگر به نظر من امید زیادی به دیگر نمایندگان مجلس هم نیست.
پاسخ + +21 0 --
سیف 222 1395/11/24 - 23:27
شغل دوم دارم. فقط فکر و ذکرم گسترش آن است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/11/25 - 01:06
آفرین بهترین کار فعلا همین است
پاسخ + 0 0 --
پرویز 1395/11/25 - 12:58
دل به نجومی ها نباید ببندیم همکا محترم شما چه شغلی دارین ؟من تازه بازنشسته شدم میخوام دنبال یه شغل باشم .از نظرات شم استفاده کنم.
پاسخ + +18 0 --
معلم 1395/11/25 - 07:12
نه به روحانی
نه به راست گرا
نه محافظه کار
نه به اصول گرا
نه به اصلاح طلب

به هیچکدام رای نخواهم داد چونکه هیچکاری برای معلمان نکردند جز دروغگویی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/11/25 - 20:38
افرین
پاسخ + +4 0 --
معلم ایرانی 1395/11/25 - 18:23
به نظرم برسه تازمانی که ا پ ازدولت جدانشده وجززیرمجموعه حاکمیتی نشود کسی به فکران نخواهدبود لازم است دراین مورد نویسندگان قلم زده ونظرسنجی کنند تا اوضاع معیشت تغییرکند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1395/11/26 - 21:12
احسنت
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1395/11/25 - 19:30
از شعار تا شعار..!!
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1395/11/25 - 20:43
به کمپین معلمان ایران بپیوندید.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1395/11/26 - 07:19
چگونه لطفا توضیحات بیشتری بدهید
پاسخ + +10 0 --
ناشناس 1395/11/25 - 22:02
متاسفانه ما معلمین یک قشر تو سری خود هستیم که فقط مجبوریم زنده بمانیم پارسال با اساتید دانشگاه از ۷۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون اضافه کردند کسی هم متوجه نشد ولی برای صد هزار تومان اضافه برای معلمین خواجه حافظ شیراز ی باید خبر دار بشه تف بر زندگی دلت بار که از همه باید سرکوب بشنوی
پاسخ + +7 0 --
معلم 1395/11/26 - 16:25
خدایا تا کی معلم باید عزتش له بشه
خدایا خودت نظر لطف ورحمتت رو به فرهنگیان عنایت کن الهی آمین..... به روحانی و هیچ کسی امیدی نیست

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

کدام یک از طرح های وزارت آموزش و پرورش در طی سال گذشته را بیشتر پسندیدید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور