صدای معلم

سعید شهسوار زاده/ عضو شورای نویسندگان صدای معلم

دوران رسم نقش مار ( بگم ! بگم ! ، مبارزه با اشرافيت ، مبارزه با فساد ، گسترش عدالت در سراسر جهان... ) گذشت ... مردم دیگر فریب شعارهای پوپولیستی را نمی خورند !

وام‌گرایی خواست مردم را عین حق و اخلاق می‌داند و بر آن است که می‌باید میان مردم و حکومت رابطه ي مستقیم وجود داشته باشد/ " اگر شما با یک سری افراد بی سواد رو به رو شوید با کشیدن شکل مار منظور خود را منتقل می کنید اما در مقابل افراد با سواد با نوشتن کلمه «مار» منظور خود را منتقل می کنید. این مثال در واقع می خواهد بگوید رفتاری که در کشیدن  نقش مار و نفی مفهوم آن از طریق نوشتار وجود دارد، یک رفتار عوام گرایانه و پوپولیستی است."/ پوپوليست ها با رسم ˏ نقشˏ مار هر آنچه نخبگان با نمودار و تحليل ارائه مي دهند را منکر مي شوند / بحثي که پوپوليست ها مطرح مي کنند ، نخبگان نمي توانند با تحليل ، آمار و نمودار پاسخ گو باشند ! زيرا مردم کمتر حوصله دارند که به آمار، ارقام نمودارها و تحليل ها توجه کنند و بيشتر به آرزو ها و اميال خود توجه دارند/ سياست مداران پوپوليست با طرح شعار هاي غير واقعي و برانگيختن احساسات توده ها ( بدون برنامه ) از مردم رأي مي گيرند/ در مدل پوپوليستي زير ساخت هاي اقتصادي و برنامه ريزي براي دستيابي پلکاني و مرحله اي معني ندارد/ در اين مدل مردم نبايد در تشکل هاي مدني متشکل شوند بلکه به صورت توده هاي بدون ارتباط با تشکل مدني در خيل جمعيت با نامه و عريضه مشکلات خود ( که ممکن است در تضاد با يکديگر يا در تضاد با اهداف کلان جامعه باشد ) را  با مسئولين در ميان مي گذارند ! يعني هر دردمندي بايد به تنهايي ناقوس دادخواهي را به صدا در آورد/ لازمه افزايش توليد ناخالص ملي توجه به زير ساخت هاي توليد و اشتغال ( مبارزه عملي بابيکاري ) مي باشد/ اگر سال 1384 ، آخرين سال ارائه لايحه بودجه ي دولت اصلاحات را  که درصد بودجه عمراني نسبت به کل بودجه برابر 26.23%  مي باشد را مبنا قرار دهيم ، تا عملکرد 8 ساله دولت مهرورز  را نقد کنيم ، ( که همواره همه دولت هاي قبل از خود نقد مي کرد ) با  درصد رشد منفي ، تقريبأ طي 8 سال مواجه مي شويم و به نمودار شماره دو مي رسيم/ به جز سال 1387 که هزينه عمراني نسبت به سال مرجع 1384 رشد مثبت داشته است در بقيه هفت سال ديگر همواره با رشد منفي همراه بوده است به خصوص در دو سال آخر ( 1391 و 1392 که هزينه هاي جاري به صورت چشمگير افزايش داشته است ) عقب گرد دولت دهم هم چشم گير تر مي باشد/ با توجه به تقريبأ ثابت ماندن هزينه هاي عمراني و افزايش چشمگير هزينه هاي جاري ، آيا کشور با درآمد نجومي 800 ميليارد دلار در دولت هاي نهم و دهم به اهداف سند چشم انداز نزديک شده يا يا از اهداف آن دور شده ايم ....

 

تحلیل وضعیت اقتصاد در دوران احمدی نژاد و توسعه پایدار و شعارهای پوپولیستی و رسم نقش مار   در قسمت نخست اين ياداشت  به جمع اضداد (شکستن روزه سکوت و درحين حال ادامه روزه سکوت ) اشاره مي کنم .

براي روشن شدن موضوع و پرداختن به عوام فريبي هاي گزارش تصويري احمدي نژاد  ( شکستن روزه سکوت ودر حين حال ادامه روزه سکوت ) به يک مصاحبه فرضي مي پردازم .

خبرنگار :

لطفأ پوپوليسم را تعريف کنيد .

مصاحبه شونده :

در ویکی‌پدیا، دانشنامه ي آزاد آمده است :

عَوام‌گرایی یا پوپولیسم (به فرانسوی: Populisme) آموزه و روشی سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفداری نشان دادن از حقوق و علایق مردم عامه در برابر گروه نخبه.[۱] در قرن بیستم بیشتر جنبش‌های «عامه‌گرا» با جنبش‌های آمریکای لاتین و هند شناخته می‌شد اما از دهه ۱۹۸۰ به بعد این جنبش‌ها در کشورهای کانادا، ایتالیا، هلند، اسکاندیناوی و ایالات متحده نیز درجاتی از موفقیت را به‌دست آورده است.

مفهوم

بزرگداشت مفهوم مردم (یا توده) تا حد مفهومی مقدس، و باور به اینکه هدف‌های سیاسی را می‌باید به خواست و نیروی مردم جدا از حزب‌ها و نهادهای موجود پیش برد.

عوام‌گرایی خواست مردم را عین حق و اخلاق می‌داند و بر آن است که می‌باید میان مردم و حکومت رابطه ي مستقیم وجود داشته باشد. هم چنین با ایمانی ساده فضایل مردم را در برابر منش فاسد طبقه ي حاکم یا هر گروهی که موقعیت سیاسی و منزلت اجتماعی برتر داشته باشد قرارمی‌دهد و می‌ستاید.

 

خبرنگار:

عباس عبدي در سايت تحليلي خبري عصر ايران مي گويد :

" اگر شما با یک سری افراد بی سواد رو به رو شوید با کشیدن شکل مار منظور خود را منتقل می کنید اما در مقابل افراد با سواد با نوشتن کلمه «مار» منظور خود را منتقل می کنید. این مثال در واقع می خواهد بگوید رفتاری که در کشیدن  نقش مار و نفی مفهوم آن از طریق نوشتار وجود دارد، یک رفتار عوام گرایانه و پوپولیستی است."

نظر شما چيست؟

 

مصاحبه شونده :

به موضوع بسيار مهمي اشاره نموديد . مبارزه نخبگان سياسي و اجتماعي ، اقتصادي و... با پوپوليسم در همه جاي دنيا بسيار سخت است . زيرا پوپوليست ها با رسم ˏ نقشˏ مار هر آنچه نخبگان با نمودار و تحليل ارائه مي دهند را منکر مي شوند !

يا به عبارت ديگر بحثي که پوپوليست ها مطرح مي کنند ، نخبگان نمي توانند با تحليل ، آمار و نمودار پاسخ گو باشند ! زيرا مردم کمتر حوصله دارند که به آمار، ارقام نمودارها و تحليل ها توجه کنند و بيشتر به آرزوها و اميال خود توجه دارند !

 

خبرنگار:

مگر سياست مدران نبايد آميال و آرزو هاي مردم را محقق کنند ؟

 

مصاحبه شونده :

چرا ! هدف سياست مدران نخبه گرا و واقع بين ، برنامه ريزي براي  توسعه پايدار مي باشد که در سايه آن  اميال و آرزوهاي توده هاي مردم يا بخشي از اميال و آرزوها مردم محقق مي شود . ولي سياست مداران پوپوليست با طرح شعار هاي غير واقعي و برانگيختن احساسات توده ها ( بدون برنامه ) از مردم رأي مي گيرند !

 

خبرنگار:

تفاوت برنامه ريزي براي توسعه پايدار با طرح شعار هاي غير واقعي در چيست ؟ من متوجه اين تفاوت نمي شوم . لطفأ بيشتر توضيح دهيد .

 

مصاحبه شونده :

« توسعه پايدار » پيش شرط هایي دارد که بايد تضمين شود . در غير اين صورت توسعه شکننده مي باشد و به سرعت مي تواند عقب گرد داشته باشد . مثلأ در ترکيه شاهد توسعه بوديم ولي چون اين توسعه بر پايه هاي دموکراسي ، حفظ محيط زيست و ... استوار نبود ، به سرعت در سايه يک حرکت اشتباه دولتمردان به يکباره تمام سازه هاي توسعه ، فرومي ريزد و جامعه به قهقرا فرو مي رود .

در مدل توسعه پايدار ، توجه به زير ساخت هاي اقتصادي در کنار ̗ اهميت به محيط زيست ، اتاق فکر ( کارگروه تخصصي ) نهاد هاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين فعال بوده ايده هاي کارشناسي شده و هم راستا با برنامه هاي کلان را مطرح مي کنند ، رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، گروه هاي کارشناسي و نهادهاي برنامه ريزي در مرکز ، شعبات آن در شهرستان ها و ...فعال مي باشند .

به عبارت ديگر تمامي ارکان توسعه پايدار با توجه به برنامه هاي کلان مراجع قانوني و برنامه ريز ،  هريک همسو با هم ، آهنگي موزون مي نوازند .

در مدل پوپوليستي زير ساخت هاي اقتصادي و برنامه ريزي براي دستيابي پلکاني و مرحله اي معني ندارد . دولتمردان با حذف نهادهاي تخصصي يا بي توجهي به نظر کارشناسان و حتي نهادهاي قانون گذار راه خود را مي روند . در اين مدل مردم نبايد در تشکل هاي مدني متشکل شوند بلکه به صورت توده هاي بدون ارتباط با تشکل مدني در خيل جمعيت با نامه و عريضه مشکلات خود ( که ممکن است در تضاد با يکديگر يا در تضاد با اهداف کلان جامعه باشد ) را  با مسئولين در ميان مي گذارند ! يعني هر دردمندي بايد به تنهايي ناقوس دادخواهي را به صدا در آورد .

جالب تر آنکه  براي در دسترس بودن ناقوس ، آن را در سرتاسر کشور از استاني به استان ديگر از شهري به شهر ديگر تا دهات و قصبه هاي دور دست منتقل مي کنند تا  نامه هاي دادخواهي ، درگوني ها متعدد به مراکز پيگيري منتقل شوند . ( هرچه تعداد گوني هاي نامه هاي دادخواهي بيشتر باشد عدالت گسترده تر مي شود . ) در حالي که گروه هاي کارشناسي و متخصصان که بايد راه حل مشکلات را ارائه دهند همچون نهادهاي مدني تعطيل شده و متخصصان خانه نشين مي شوند.

 

خبرنگار:

به نظر شما افشاگري و مبارزه با اشرافيت و ارتباط مستقيم با توده هاي ميليوني و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم جرم است ؟

 

مصاحبه شونده :

اولأ هرگونه شعار گسترش  عدالت ، بدون توسعه پايدار،  دروغ بزرگ است !

 

خبرنگار:

اجازه بدهيد ! شما خيلي اغراق مي کنيد . با توجه به تعريف خودتان از توسعه پايدار  :

توجه به زير ساخت هاي اقتصادي در کنار ̗ اهميت به محيط زيست ، اتاق فکر ( کارگروه تخصصي ) نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين فعال بوده ، ايده هاي کارشناسي شده و هم راستا با برنامه هاي کلان را مطرح مي کنند ، رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي ، گروه هاي کارشناسي و نهادهاي برنامه ريزي در مرکز ، شعبات آن در شهرستان ها و ...فعال مي باشند .

به عبارت ديگر تمامي ارکان توسعه پايدار با توجه به برنامه هاي کلان مراجع قانوني و برنامه ريز ،  هريک همسو با هم ، آهنگي موزون مي نوازند .

آيا در اين آهنگ موزون ، صدایي از  مبارزه با فساد و گسترش عدالت يا آوردن پول نفت بر سر سفره مردم وجود ندارد ؟ پس توسعه پايدار شما به درد اشراف مي خورد نه توده هاي زحمتکش !

 

مصاحبه شونده :

متأسفانه شما پيش داوري کرديد و اجازه نداديد عرايض بنده منعقد شوند ! ضمن پوزش از محضر شما ، بايد بگويم اعتراض شما يک عمل پوپوليستي است .

 

خبرنگار:

لطفأ هم مطلب خود را توضيح دهيد و هم بفرماييد به چه دليل اعتراض من و حمايتم از توده هاي زحمتکش يک اقدام پوپوليستي است؟

 

مصاحبه شونده :

اولأ هرگونه شعار ̗گسترش̗  عدالت ، بدون توسعه پايدار،  دروغ بزرگ است ! زيرا تا توسعه پايدار نداشته باشيم و نتوانيم ثروت توليد کنيم ، اگر توزيع عادلانه داشته باشيم ؛ فقر و نکبت را عادلانه توزيع کرده ايم . نگاهي به مردم ونزوئلا نشان مي دهد که تورم سه رقمي همه ملت را فقير کرده است . خوشبخت ترين مردم ونزوئلا آناني هستند که با عبور از رودخانه و گل و لاي به کشور مجاور مي روند و آذوقه اي اندک براي خانواده خود مي آورند.

 

خبرنگار:

براي کشور نفت خيزي چون ايران ،  آيا آوردن پول نفت بر سرسفره مردم عدالت نمي باشد ؟

 

مصاحبه شونده :

جواب شما هم بلي است و هم خير ،  يعني آوردن پول نفت بر سرسفره مردم مي تواند عدالت باشد و همو مي تواند ظلم باشد !

 

خبرنگار:

اگر اصلاح طلبان پول نفت بر سرسفره مردم بيآورند حتمأ عدالت است ! اگر اصولگران پول نفت بر سرسفره مردم بياورند آنگاه ظلم مي باشد !

 

مصاحبه شونده :

متأسفانه شما بازهم  پيش داوري کرديد و اجازه نداديد عرايض بنده منعقد شوند ! بازهم با پوزش از محضر شما بايد بگويم اعتراض شما يک عمل پوپوليستي است .

 

خبرنگار:

لطفأ هم مطلب خود را توضيح دهيد و هم بفرماييد به چه دليل اعتراض من و حمايتم از توده هاي زحمتکش يک اقدام پوپوليستي است. شايد شما مي خواهيد از اشرافيت حمايت کنيد ؟

 

مصاحبه شونده :

اگر شما اجازه بدهيد، پاسخ مي دهم . وقتي سخن من تمام  شد . شما مي توانيد هم سئوال کنيد و هم نظر خود را بيان کنيد .مفهوم ديالوگ همين است . در غير اين صورت من مونولوگ داشته ام که خود يکي از مظاهر پوپوليسم است .

 

عرض مي کردم :

 1. اگر توليد ناخالص ملي در کشوري افزايش نيابد و کشور ثروتمند نشود ؛ در سايه گسترش عدالت ، فقط و فقط فقر ونکبت توزيع مي شود . لازمه افزايش توليد ناخالص ملي توجه به زير ساخت هاي توليد و اشتغال ( مبارزه عملي بابيکاري ) مي باشد .
 2.  وقتي کشور ما داراي سرمايه  نجومي ̗  800 ميليارد دلار درآمد ارزي در دولت مهرورز شد که اين سرمايه که متعلق به نسل هاي آينده هم بوده  ، 800 ميليارد دلار به گونه اي خرج  شد که  هزينه هاي جاري ( مربوط به نسل کنوني ) بيشتر از هزينه هاي عمراني بود ! نه تنها به نسل کنوني لطف پايدار نکرده بلکه نسل کنوني و نسل هاي آينده خيانت کرده  است ؛ زيرا  با کاهش درآمد ارزي ، (در سايه تحريم يا هر علت ديگري ) دولت مردان نمي تواند ماننده گذشته حاتم بخشي کند .
 3. از همه مهمتر اگر سرمايه نسل هاي آينده ، در هزينه هاي عمراني خرج شود هم نسل کنوني و هم  نسل هاي آينده  از آن بهره مند مي شوند !  در غير اين صورت به دليل ̗خوب خرج نکردن ̗امروز ، به آيندگان ظلم کرده ايم !

اگر  اصلاح طلب ، اصولگرا  ، معتدل ، مستقل و ... از جيب عموم مردم در نسل کنوني و نسل هاي آينده حاتم بخشي کنند ، اقدامي پوپوليست و ظالمانه انجام داده اند!

در ذيل جدول شماره يک ،  مقايسه بين هزينه جاري و هزينه عمراني سال هاي 1385 الي 1392 را که لايحه  بودجه آن سال ها توسط دولت هاي نهم و دهم تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است ، ارائه مي گردد.

تحلیل وضعیت اقتصاد در دوران احمدی نژاد و توسعه پایدار و شعارهای پوپولیستی و رسم نقش مار

جدول شماره يک ،  مقايسه بين هزينه جاري و هزينه عمراني سال هاي 1385 الي 1392 را که لايحه  بودجه آن سال ها، توسط دولت هاي نهم و دهم تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است .

در نمودار شماره يک ، مقايسه بين هزينه جاري و هزينه عمراني سال هاي 1385 الي 1392 را که لايحه  بودجه آن سال ها، توسط دولت هاي نهم و دهم تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است گوياي مطلب مي باشد .

تحلیل وضعیت اقتصاد در دوران احمدی نژاد و توسعه پایدار و شعارهای پوپولیستی و رسم نقش مار

نمودارشماره يک ،  مقايسه بين هزينه جاري و هزينه عمراني سال هاي 1385 الي 1392 را که لايحه  بودجه آن سال ها، توسط دولت هاي نهم و دهم تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است .

در نمودار شماره دو ، مشخص است که هزينه هاي عمراني  سال هاي 1385 الي 1392 تقريبأ ثابت است ولي هزينه هاي جاري به شدت افزايش يافته است .

اگر سال 1384 ، آخرين سال ارائه لايحه بودجه ي دولت اصلاحات را  که درصد بودجه عمراني نسبت به کل بودجه برابر 26.23%  مي باشد را مبنا قرار دهيم ، تا عملکرد 8 ساله دولت مهرورز  را نقد کنيم ، ( که همواره همه دولت هاي قبل از خود نقد مي کرد ) با  درصد رشد منفي ، تقريبأ طي 8 سال مواجه مي شويم و به نمودار شماره دو مي رسيم.

تحلیل وضعیت اقتصاد در دوران احمدی نژاد و توسعه پایدار و شعارهای پوپولیستی و رسم نقش مار

نمودار شماره دو مقايسه درصد هزينه هاي عمراني نسبت به کل هزينه هاي دولت در سال هاي 1385 الي 1392 بر مبناي درصد هزينه عمراني به کل هزينه ي سال 1384 آخرين لايحه بودجه اي که دولت اصلاحات به مجلس ارائه نموده است .

نمودار شماره دو ، نشان مي دهد که به جز سال 1387 که هزينه عمراني نسبت به سال مرجع 1384 رشد مثبت داشته است در بقيه هفت سال ديگر همواره با رشد منفي همراه بوده است به خصوص در دو سال آخر ( 1391 و 1392 که هزينه هاي جاري به صورت چشمگير افزايش داشته است ) عقب گرد دولت دهم هم چشم گير تر مي باشد!

قضاوت با شما و خوانندگان فرهيخته مي باشد که با توجه به تقريبأ ثابت ماندن هزينه هاي عمراني و افزايش چشمگير هزينه هاي جاري ، آيا کشور با درآمد نجومي 800 ميليارد دلار در دولت هاي نهم و دهم به اهداف سند چشم انداز نزديک شده يا يا از اهداف آن دور شده ايم ؟

 

خبرنگار:

با توجه به توضيحات شما من نتيجه مي گيرم :

 1. با توجه به اينکه پول نفت متعلق به همه نسل هاي آينده مي باشد . مسلم است که بهتر بود بخش قابل توجهي از 800 ميليارد دلار درآمد نجومي در دولت هاي نهم و دهم صرف زير ساخت هاي توليد مي شد تا هم نسل کنوني و هم نسل هاي آينده از آن بهره ببرند . آوردن پول نفت بر سر سفره اين نسل با افزايش هزينه هاي جاري ظلم به نسل آينده است و عدالت براي نسل کنوني مي باشد .
 2. حالا متوجه مي شوم که اگر مسئولين به دنبال توسعه پايدار نباشند و بخواهند از سرمايه نسل هاي آينده حاتم بخشي نمايند ، اقدامي پوپوليستي انجام داده اند که فقط به ضرر نسل هاي آينده مي باشد .
 3.  از اين به بعد به شعارهاي :

 بگم ! بگم ! ، مبارزه با اشرافيت ، مبارزه با فساد ، گسترش عدالت در سراسر جهان و... رأي نمي دهم !

 بلکه به برنامه ها یي که :

 1. متکي بر کار̗ کارشناسي  که به زير ساخت هاي اقتصادي  توجه مي کنند . با کنترل کمرگ و جلوگيري از قاچاق از توليد و اشتغال داخلي در عمل حمايت مي کند .
 2.  پرداخت نقدي يارانه به همه ملت را به هدف مندي يارانه تبديل مي کند و فقط سه دهک کم درآمد جامعه  را  مورد پوشش قرار مي دهد و الباقي درآمد ناشي از هدف مند کردن يارانه ها را صرف بهداشت عمومي يا بخش هاي توليدي و عمراني مي کند .
 3.  سياست چند نرخي بودنˏ ارز را که فساد آور است را حذف و براي تک نرخي بودن آن تلاش مي کند .
 4.  جهت ساماندهي بدهي 700 هزار ميليارد توماني دولت به پيمانکاران ، بيمه ها و بانک ها با انتشار اوراق بدهي اقدام مي کند .
 5.  اصلاح ساختار بانکي ، پذيرش قوانين بين المللي بانکداري  را براي دستيابي به رشد اقتصادي را پيشه مي کند .
 6.   خصوصي سازي را جايگزين خصولتي سازي مي کند .
 7. براي  مقوله ي بهداشت ، درمان ، بيمه سلامت و گسترش بيمه ها را برنامه ي مدون و بلند مدت  دارند .
 8.  ضمن حمايت از صندوق هاي بازنشستگي ، استقلال اين صندوق ها  را لازمه حيات پايدار اين صندوق ها مي داند .
 9.  در کنار ̗ اهميت به محيط زيست ، نهادهاي مدني را به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين به رسميت مي شناسند  ، جهت فعال شدن اتاق فکر ( کارگروه تخصصي ) و ارائه راهکار هاي کارشناسي شده و هم راستا با برنامه هاي کلان تقويت و فعال سازي گروه هاي تخصصي را جايگزين ̗ انحلال آن ها و خانه نشين کردن متخصصين مي کنند .
 10.  رسانه ها را به عنوان رکن چهارم دموکراسي مي پذيرند .
 11.  به جاي سفرهاي استاني و ... به نظرات گروه هاي کارشناسي و نهادهاي برنامه ريزي در مرکز ، شعبات آن در شهرستان ها توجه مي کنند ؛ به تقويت نهادهایي چون سازمان مديريت و برنامه ريزي ، مرکز پژوهش هاي مجلس ، اتاق هاي بازرگاني و ... مي پردازند تا اقتصاد کشور در راستاي اهداف سند چشم انداز پيش برود .
 12.  در زماني که ديگر هم ولايتي هايم در اقصی نقاط  دهکده کوچک جهاني با انواع روش هاي پوپوليستي مبارزه مي کند در کنار افرادي مي ايستم که با برنامه ريزي و تکيه به خرد جمعي توسعه پايدار را هدف قرار داده اند .

زيرا توسعه پايدار پيش شرط هاي دارد که بايد تضمين شود ؛ در غير اين صورت توسعه شکننده با کمترين لغزشي به سرعت عقبگرد مي کند .

 

مصاحبه شونده:

نتيجه گيري شما درست مي باشد ! فقط در مورد قسمت اول و دوم نتيجه گيري شما؛

 فعلأ ، فقط عرض مي کنم که تاراج 800 ميليارد دلار درآمد نجومي ( حاتم بخشي از سرمايه هاي نسل آينده و کنوني )  و بي توجهي به توسعه پايدار ،  علاوه بر ظلم به نسل هاي آينده موجبات گرفتاري نسل کنوني را هم فراهم آورده است.

بدتر آن که ، پرداخت نقدي يارانه ها و تاراج سرمايه ملي در دولت تدبير و اميد هم کم و بيش ادامه دارد.

مثلأ ، با آ نکه سال 1394 (سخت ترين سال اقتصادي پس از انقلاب ) را دولت روحاني به نسبت خوب پشت سرگذاشته است ولي متاسفانه با وجود19,630 ميليارد تومان کسر بودجه ( طبق گزارش خبرگزاري تسنيم ) براساس قانون بودجه سال 1394 میزان درآمد هدف مندسازی یارانه ها از  42,000 به 39,000 میلیارد تومان برای توزیع نقدی کاهش یافته و این در حالی است که حدود 76 میلیون متقاضی یارانه نقدی در کشور وجود دارد.

اين موضوعات را  در بخش های بعدي خدمت شما و خوانندگان فهيم شما ، توضيح خواهم داد.

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 12:46 خوانده شده: 1218 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +24 -3 --
دبیر 1396/01/24 - 14:07
دوران تو شروع شده حتما.هی بنویس خودتا خسته کن .کسی اصلا نمیخونه.خخخ
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/24 - 14:33
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي دبير ، مبارزه با پوپوليسم در همه جاي دنيا کاري سخت و طاقت فرسا مي باشد !
بنده به حکم وظيفه ، قلم بدست گرفته ام . تاکنون 22 نفر اين مطلب را خوانده اند .
برخي از بزرگان چون شما هم اظهار لطف مي نمايند با حقير به ديالوگ مي نشيند ! تنها را مبارزه با پوپوليست ها آگاهي آفريني از طريق گسترش ديالوگ است .
سپاس بيکران از اظهار لطف حضرتعالي


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
احمد 1396/01/24 - 22:28
جناب شهسوار زاده گرامی!
هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره؟!
شما و همه ما هم به دنبال اهداف پیدا و پنهان خودمان هستیم!
شما در قد و قواره ای نیستید که با چیزی مبارزه کنید!
حضرتعالی خودتان را به تغافل نسبت به نظریات بدیهی
فیلسوفان سیاسی سه قرن اخیر زده اید!
هدف، وسیله را توجیه می کند! در دموکراتیک ترین نظامات
سیاسی دنیا "پوپولیسم" که سهل است! برای نیل به قدرت
دست به کثیف ترین رذایل انسانی-حیوانی زده می شود!
نظر شخصی من که به عوام بودنم مفتخر هستم، اینست که با
چوب "پوپولیسم" خیالی نمی توان تن به آهنگ ناکوک مثلا
"نخبگان" داد و با آن به حرکات موزون پرداخت!
شما هم برای مرده خودتان می گرید! مثل همه ماها!؟
پاسخ + 0 0 --
معلم عدالت خواه 1396/01/24 - 23:38
باز شهسوار زاده پرفسور شروع کرد.
بس کن برادر من .
کسی این چرندیات شما رو نمی خواند چونکه از سر غرض ورزی است. چرا مقاله ای در باب دروغگویی نمی نویسی.
که بین وزرا و مدیر و ... در این دولت مد شده
دیگه نباید گفت چوپان دروغگو بلکه گفت وزیر دروغگو، نوبخت دروغگو و ...
جناب شهسوار زاده بس کنید تو رو خدا دیگه اینقدر فرهنگیان رو مورد خطاب حرفهای بیخود نکنید. سپاسگزارم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 09:32
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي احمد همکار گرامي و فرهيخته

با بسياري از مطلب مطرح شده در نظر شما موافق هستم.
مهمهترين بخشي که کاملأ با شما موافق هستم آن قسمت از فرمايش گوهر بار شماست که خطاب به بنده مي فرماييد :

" شما در قد و قواره ای نیستید که با چیزی مبارزه کنید!"

با اين بيان انديشمندانه شما کاملأ موافق هستم و نيک مي دانم که در قد و قواره اي نيستم که با چيزي مبارزه کنم ولي در حد بضاعت اندکم ، تلاش مي کنم ديدگاه هاي نخبگان جامعه را بازگو کنم .
حقير با وجود پرهيز از عوام فريبي ،خود از عوام جامعه مي باشم .
در فرهنگ معين براي تعريف واژه عوام آمده است :
همه مردم و...
شما و خوانندگان عزيز نيک مي دانند که همه مردم ، تاريخ ساز مي باشند و شخصأ تمام قد در مقابل مردم ، سر تعظيم فرو مي آورم .
ولي برعکس شما نه تنها با نخبگان مشکلي ندارم . بلکه براي آنان هم احترام خاص قائل هستم .


پاسخ ادامه دارد.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 09:33
ادامه پاسخ :

عوام فريبي پديده ي ناپسند سياسي - اجتماعي است که با برانگيختن احساسات پاک و مقدس عموم جامعه با تکيه به عدم آگاهي عموم مردم مثلأ به مفاهيم سخت و پيچيده اقتصادي ، عموم مردم را فريب مي دهند و فرصت هاي رشدو توسعه پايدار جامعه را مي سوزانند .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
احمد 1396/01/25 - 12:03
جناب شهسوار زاده گرامی؛ حضرتعالی خود را از عوام می دانید؟
و آنگاه این عوام را متهم به "عدم آگاهی" می کنید!
یعنی زبانم لال، حضرتعالی هم به دلیل اینکه از همین عوامید، فاقد آگاهی هستید!؟
تعریف شما از "نخبگی" چیست؟
منظور شما از نخبگان همین آقایان و خانم هایی هستند که کمر مردم و مملکت را زیر بار تورم و رکود و... خرد کرده اند! آنگاه مردم ما باید هر روز اخبار تازه ای از چپاول آنان استماع کنند!
اگر منظور شما از نخبگان؛ چاپلوسان؛ چسبیده ها؛ آقا زاده ها و خانم زاده ها هستند، بنده همان به که از عوام پوپولیست باشم!
همین به قول شما عوام ناآگاه امروزه شست شان خبردار شده که لیبرال هایی که امثال حضرت امام از افتادن انقلاب به چنگال آنان می هراسیدند، شرط ادامه حیات سیاسی خود را در استحاله شعار های اصیل انقلاب یعنی "ولی نعمت بودن مستضعفین"جستجو می کنند!
در پایان خواهشمندم که : تعریف دقیق، جامع و مانع خود را از "نخبه" یا "نخبگی" بیان
کنید.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 12:37
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي معلم عدالت خواه
لطفأ قسمت هاي بعدي اين گفتگو را دنبال کنيد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 19:43
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي احمد همکار گرامي و فرهيخته
در پاسخ به نظر ساعت 13:03 روز 25 فروردين شما بايد مختصرأ عرض کنم که
با بسياري از مطلب مطرح شده در نظر شما موافق نيستم .
همانطور که قبلأ اشاراه کردم ،
در فرهنگ معين براي تعريف واژه عوام آمده است :
همه مردم و...
شما و خوانندگان عزيز نيک مي دانند که همه مردم ، تاريخ ساز مي باشند و شخصأ تمام قد در مقابل مردم ، سر تعظيم فرو مي آورم .
عوام بودن خطا نيست . من هم جزء عموم مردم هستم . ولي براي مقابله با پوپوليسم به گفته نخبگان ( اقتصادي يا سياسيي يا اجتماعي يا .. ) توجه مي کنم .
مثلأ ،
در بحث هاي اقتصادي به نخبگان اقتصادي مانند دکتر غني نژاد ، علي ميزا خاني ، دکتر ستاري فر ، دکتر مسعود نيلي مراکز پژوهشي داخلي و جهاني و ... مراجعه مي کنم .


پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 19:44
ادامه پاسخ دوم به استاد احمد :

در قسمت منابع يا لينک هاي ياداشت هاي بنده ، مي توانيد بيشتر با اين نخبگان اقتصادي آشنا شويد . اينجانب در ياداشت هايم تلاش مي کنم تا در حد بضاعت اندکم ، سخن اين نخبگان را به اطلاع عموم مردم برسانم.
پوپوليست ها از عدم آگاهي عموم مردم (پزشکان ، مهندسان، معلمان، وکلا ، کارگران ، کشاورزان و ...) مثلأ نسبت به مقولات پيچيده اقتصادي سوء استفاده مي کنند و عموم مردم را در موضعات اقتصادي فريب مي دهند . اين عمل پوپوليست ها خطا مي باشد که مبارزه با آن ها در همه جاي دنيا سخت است .
اگر عوام ( عموم مردم ) فريب بخورند ضرر مي کنند . مثلأ بسياري از پزشکان ، مهندسان و معلمان و ... به احمدي نژاد رأي داند و ضرر کردند .
از شما تقاضا مي کنم ، جهت دريافت پاسخ هاي خود ، قسمت هاي بعدي اين گفتگو را دنبال کنيد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +22 0 --
عدالت اسلامي 1396/01/24 - 15:09
مردم نخواهند فريب بخورند كه بايد بميرند! جامعه ما جز فريب چيز ديگري ندارد! فريب را از ايراني بگيري ميشود نيستي!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/24 - 15:47
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي عدالت اسلامي

مردم ايران و جهان زياد فريب خورده اند ! ولي آنقدر که شما مي گويد نيست .

اگر اين چنين بود جامعه همواره رو به قهقرا ونيستي مي رفت ! در صورتيکه تجربه بشري پيشرفت و تکامل جامعه را با فرود هاي تاريخي نشان مي دهد .
بشر ، با پيروي از عوام فريبان فرصت سوزي چون هيتلر ، موسوليني و ... جهان را ويران نموده اند . ولي تاريخ شاهد سازندگي هم بوده است .
پس بهتر است ، عينک بدبيني را برداريم و واقع بينانه تلاش کنيم در اين لحظه تاريخي، از عوام فريبان فرصت سوز پيروي نکنيم .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +21 -1 --
ali 1396/01/24 - 18:51
خبرنگار: آیا وعده و وعید 100روزه برای حل مشکلات کشور یک حرکت پوپو لیستی هست؟
مصاحبه شونده : از پوپولیستی هم بیشتر هستش ، حتی میتونیم بگیم فوق پوپولیستی
خبرنگار : آیا وعده رتبه بندی معلمان پوپولیستی هستش
مصصاحبه شونده :...............................................
و..................................................................
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/24 - 20:57
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي Ali

به نظر حقير در متن گفتگو :
اگر اصلاح طلب ، اصولگرا ، معتدل ، مستقل و ... از جيب عموم مردم در نسل کنوني و نسل هاي آينده حاتم بخشي کنند ، اقدامي پوپوليست و ظالمانه انجام داده اند!
حقير باره اقدام پوپوليستي روحاني در پرداخت يارانه نقدي را نکوهش کرده ام از جمله در همين گفتگو


يا


به قول شما


اگر اصلاح طلب ، اصولگرا ، معتدل ، مستقل و ... با وعده دروغ از مردم رأي بگيرند ، اقدامي پوپوليست انجام داده اند!

ولي در مورد وعده 100 روحاني با شما مخالف هستم !

لطفأ به سرمقاله روزنامه ي دنياي اقتصاد روز چهار شنبه مورخ 23 فرودين 96 به آدرس اينترنتي ذيل را مطالعه کنيد تا به دروغ بودن اين تبليغ مخرب و پوپوليستي از سوي مخالفان روحاني پي ببريد !

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3540647

با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +23 0 --
بهلول 1396/01/24 - 19:13
دوران رسم نقش مار گذشت
عوضش دوران نقش اژدها شروع شده

وعده بدهي 100 روزه مشكلات را حل مي كنم فيلم حرفات در اينترنت پخش باشه وسط روز روشتن بگي من نگفتم
دوره راستگويان هم گذشته حاج سعيد
اما با آبروريزي گذشته :)
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/24 - 21:04
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي بهلول فرهنگي فرهيخته

به شما فرهنگي فرهيخته توصيه مي کنم که قبل از بازگو کردن اين مطلب در جايي ديگر ، به متن سرمقاله روزنامه ي دنياي اقتصاد روز چهار شنبه مورخ 23 فرودين 96 به آدرس اينترنتي ذيل را مطالعه کنيد تا به دروغ بودن اين تبليغ مخرب و پوپوليستي از سوي مخالفان روحاني پي ببريد !

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3540647

در ضمن متأسفانه حقير سعادت تشرف به حج را نداشته ام حاج آقا بهلول

با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
علی بازنشسته 1396/01/26 - 18:45
حالا شما بفرماییدتوسیاست و حتی زندگی روزمره کی دروغ نمیگه / و به فرمایش پیامبر اکرم ص دروغ سرچشمه همه گناهان است . /اما باید دید کی دروغهاش بدتر و توجیهاتش خنده دار تره /و فکر میکنه با یک ملت 80میلونی دوراز جون نفهم روبرو ست
پاسخ + +17 0 --
ناشناس 1396/01/24 - 21:09
روحانی راستگوست چون وعده هاش برای 100 سال بعد جواب میده!!! زمانی که کسی یادش نیست چنین رئیس جمهوری آمده و رفته! حالا شما بگید کی می خواد درباره ی راستگویی این بابا نظر بده؟!!!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/24 - 22:22
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي ناشناس

حقير در متن گفتگو منتقد احمدي نژاد ، روحاني و هرکسي هستم که سرمايه هاي نسل هاي آينده و کنوني را به باد مي دهند !
به نظر نگارنده :
اگر اصلاح طلب ، اصولگرا ، معتدل ، مستقل و ... از جيب عموم مردم در نسل کنوني و نسل هاي آينده حاتم بخشي کنند ، اقدامي پوپوليست و ظالمانه انجام داده اند!
حقير ،اقدام پوپوليستي روحاني در پرداخت يارانه نقدي را نکوهش کرده ام .


يا


به قول شما


اگر اصلاح طلب ، اصولگرا ، معتدل ، مستقل و ... با وعده دروغ از مردم رأي بگيرند ، اقدامي پوپوليست انجام داده اند!


پاسخ ادامه دارد .
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/24 - 22:22
ادامه پاسخ :


ولي در مورد وعده 100 روحاني با شما مخالف هستم !

لطفأ به سرمقاله روزنامه ي دنياي اقتصاد روز چهار شنبه مورخ 23 فرودين 96 به آدرس اينترنتي ذيل را مطالعه کنيد تا به دروغ بودن اين تبليغ مخرب و پوپوليستي از سوي مخالفان روحاني پي ببريد !

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3540647
از آنجائيکه توضيحات اين موضوع نياز به وقت وحوصله بيشتر دارد . از شما وديگر خوانندگان عزيز تقاضا دارم به قسمت دوم اين گفتگوي مجازي که بزودي منتشر مي شود مراجعه فرماييد .
با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +17 0 --
فارابی 1396/01/24 - 21:56
به نظر شما توسعه پایدار چگونه رخ میدهد؟ از کجا باید شروع شود؟ به بهانه توسعه پایدار که نمیشود به آموزش و پرورش و کلا مقوله فرهنگ و تربیت افراد کم توجهی کرد و چسبید به اقتصاد. این کارهایی که در سالیان اخیر شده چه از جناح چپ چه از جناح راست چه از جناح کوفت و زهر مار همش بوی خیانت به این مردم و کشور را میدهد و بنظر من مرکز بدبختی ها مجلس است و مجلس عصاره ملت است. ملتی که بجای عقل و خرد پیرو احساس و هوس باشد همیشه بیچاره است.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/24 - 22:32
به نام دوست

استاد گرانقدر جناب آقاي فارابي همکار فرهيخته

بنده از کار شناسان و متخصصان نقل مي کنم که در توسعه پايدار توجه به آموزش و پرورش يک رکن مي باشد ! بعبارت ديگر توسعه پايدار و توجه به آموزش و پرورش به هم متصل مي باشند و يا لازم و ملزوم يکديگر مي باشند.

درياداشت هاي قبلي به اين موضوع اشاره شده است که کارشناسان مي گويند :

تا عزم ملي براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش بوجود نيآيد و سهم آموزش و پروش در توليد ناخالص ملي افزايش پيدا نکند !سهم آموزش و پروش از توليد ناخالص ملي افزايش پيدا نمي کند !


نقطه اتصال ( لازم و ملزوم بودن ) توسعه پايدار و اصلاح ساختار آموزش و پرورش در همين نکته نهفته است .

با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
فارابی 1396/01/25 - 15:29
حرف شما منطقی است اما ضعف ما معلمها اینست که با شنیدن حرف منطقی ساکت می نشینیم اما اصناف دیگر خود را به دیوانگی میزنند و از مجلس مجوزهای دلخواه را میگیرند. مثلا پزشکان با رواج زیر میزی دولت و مجلس را وادار به صدور مجوز کردند بخاطر همین میگم:

مجلس در راس بدبختی های این کشور است.
پاسخ + +25 0 --
ناشناس 1396/01/24 - 22:28
درود خدا بر روحانی که حتی یک درصد از فرهنگیان هم به او و امثال او رای نخواهند داد چون حتی دروغهایش نیز تکراری شده است و فقط تعجب از این است که آیا کسی می تواند لباس پیامبر را بپوشاند و به جز حرفهای توخالی و دروغ هیچ چیز دیگری بر زبانش نباشد
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/24 - 23:55
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس

آمار شما بر اساس نظر سنجي کدام موسسه معتبر مي باشد ؟
نمونه آماري شما چند نفر با چه ترکيب جمعيتي و ... مي باشد ؟
در اين نظر سنجي دوطلبان ديگر چند درصد آراي فرهنگيان فرهيخته را به خود اختصاص مي دهند ؟


آيا ارائه آمار بدون مستندات ، حرف تو خالي و دروغ نيست ؟

رطب خورده کي کند منع رطب

با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/01/25 - 23:24
من از روی هوا حرف نمیزنم و برای اثبات حرف خودم فقط می گویم چشمانت را باز کن و به نظرات مثبت که به کامنت من داده اند نگاه کن
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/27 - 17:53
به نام دوست
استاد گرامي جناب آقاي ناشناس

در جامعه مدرن ، نظر سنجييک اقدامي است که يک نهاد تخصصي با انتخاب روش هاي آماري يک جامعه آماري را انتخاب مي کند و نظري را با تهيه فرم هاي نظر سنجي استاندارد سنج مي کند .

سئوال حقير از حضرتعالي اين است که کدام نهاد داخلي يا بين المللي نظر سنجي کرده است و شما آمار آن را منتشر مي کنيد !

اگر خود حضرتعالي با توجه مثبت و منفي ها نظرات و پاسخ ها آمار يک درصد را بدست آورديد بازهم بايد بفرماييد از سايت وزين " گروه صداي معلم در مقطع زماني مشخص X اين تعداد کامنت Yرا با اين تعداد مثبت Z و منفي W بررسي نموده ايد و اين نتايج را بدست آورده ايد .

با نگاه کردن به اطلاعات در حال تغيير نمي توان آمار ارائه کرد .


با تقديم احترامات شايسته ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +3 -15 --
ناشناس 1396/01/24 - 22:52
نخیر اقای محترم من شخصا به روحانی رای خواهم کرد لطفا از طرف دیگران اظهار نظر نفرمایید شما خود بروید به ان احمدی نژاد که حتی توان اداره یک بنگاه املاک را نداشت اون که با فریب هشت سال امثال من و شما رو بازی داد رای بده اونی که هر چه بدبختی و‌تورم میکشیم زیر سر اوست ما واقعا جامعه بدبختی هستیم تا صد سال دیگه هم گول امثال احمدی نژادها را خواهیم خورد
پاسخ + +11 0 --
مهرداد افسریان 1396/01/25 - 07:21
شهسوار جانبرادر ننویس!قضیه چوپان دروغگو است که هر کس از راه میرسد فقط می گوید و می گوید و بس!
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 12:40
به نام دوست
استاد بزرگوا و فرهيخته جناب آقاي مهراد افسريان

از شما تقاصاي عاجزانه دارم قسمت هاي بعدي اين گفتگو را از دست ندهيد .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +11 0 --
ناشناس 1396/01/25 - 08:54
بنده خدا چرا خودت با خودت مصاحبه کردی قحط الرجال که نیست میخاستی با یک اقتصاد دانی یا سیاستمداری یا .... مصاحبه کنی تا جوابتون را راست و حسینی بدهد نکند فکر کردی همه فن حریفی ایا این به اصطلاح اگاهی دادن شما به معلمین پوپولیستی نیست ؟اگه نیست پس چیه ؟ فکر کردی بر اساس مقالات شما معلمان رای میدهند ؟ شاید هم این کارتان سیاسی است. پایدار باشید به قول اقای پور سلیمان
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 12:56
استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس
خدمت شما سرور گرامي عرض مي کنم :

1. قحط الرجال نيست .
2. همانطور که استاد بزرگوار جناب آقاي احمد در اظهار نظر منطقي خود فرموده اند بنده در قد قواره مبارزه با چطزي نيستم . " چه برسد به مبارزه با پوپوليسم که در همه دنيا کاري سخت است .
3. بنده معلمي بازنشسته هستم که در حد بضاعتم ، تلاش مي کند نظر نخبگان و اقتصاد دانان را در مبارزه با پوپوليسم به اطلاع همکاران فرهيخته خود برسانم.


به قول جناب آقاي پور سليمان مديريت محترم سايت وزين " گروه صداي معلم " پايدار باشيد .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/01/25 - 13:07
ملا سوار خر شد گفتند این سیاسی ست
بایرامقلی پدر شد گفتند این سیاسی ست

در داستان ، گلعنبر نُه بار بچّه زایید
نُه تا همه پسر شد ، گفتند این سیاسی ست

دل می خورند و قلوه خوبان شهر با هم
تا شام ما جگر شد گفتند این سیاسی ست

هنگام آب خوردن دستم به مانعی خورد
لیوان ما دمر شد گفتند این سیاسی ست

یارو قمر قمر گفت گفتند بی خیالش
تا ماه ما قمر شد گفتند این سیاسی ست

دانشجویی ز کرمان از بخت بد هنر خواند
یک روز باهنر شد گفتند این سیاسی ست

یک چشم عمه چپ بود گفتند اجتماعی ست
بابا بزرگ کر شد گفتند این سیاسی ست

اشتر جملچه زایید گفتند این عجیب است
گاو حسن بقر شد گفتند این سیاسی ستروزی کنار دریا موجی عظیم آمد
شلوار شیخ تر شد گفتند این سیاسی ست

در فوتبال روزی دروازه بان زمین خورد
دردش که بیشتر شد گفتند این سیاسی ستشاعر به فکر افتاد مردن چه چیز خوبی ست
آماده سفر شد گفتند این سیاسی ست

علیرضا قزوه
پاسخ + +8 0 --
چغندربگ 1396/01/25 - 11:19
مردم ما چون جاهل و بیسوادند! و تقلیدشان بربادشان داده است! حتما دوباره و سه باره و صدباره گول می خورند و بدام می افتند و خودکرده را تدبیر نخواهد بود! امان از جهل! امان از جهل! مردم جاهل هرروز بازنده اند چون تفکری ندارند و رفتار عقلانی ندارند.
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 13:13
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي چغندر بک
خدمت شما سرور گرامي عرض مي کنم :
مردم ما از نظر دانش و تخصص ، ضريب هوشي و ... تقريبأ مثل همه مردم جهان بلکه ازمتوسط جهاني بالاتر هستند .
مردم ايران در زمينه حضور فعال انتخابات ، نسبت به ديگر کشور ها حتي کشور هاي صنعتي بالاتر هستند .
بسياري از مهندسان ، کارخانه داران ، وکلا، پزشکان ، کارگران ، کشاورزان ، معلمان و ...که به احمدي نژاد رأي داند نه جاهل بودند نه بيسواد فقط در مسائل اقتصادي سياسي عامي بودند .
در فرهنگ معين براي تعريف واژه عوام آمده است :
همه مردم و...
عموم مردم ، بدليل عدم انباشت تجربه تاريخي ، عدم توجه به رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسي ،بي مهري به نهاد هاي مدني بعنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ، قضاوت عجولانه و احساسي در مورد نخبگان سياسي اجتماعي اقتصادي و... به پوپوليست ها اجازه مي دهند که موفق عمل کنند !

از شما تقاصاي عاجزانه دارم قسمت هاي بعدي اين گفتگو را از دست ندهيد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +16 0 --
سخن بازنشسته 1396/01/25 - 11:32
آقای شهسوارزاده که سعی کرده ای خود را بی طرف نشان بدهی بهتر بود می نوشتی اگر تصمیم به رای دادن داریم به کسی رای بدهیم که وام دار هیچ جناح گروه ویا دسته ای نیست که هیچ، بلکه این گروه هاچشم دیدنش را هم ندارند. کسی که اگر صداقت داشته باشد برای 4سال پست ومقام نانش را به نرخ روز نمی خورد واگر منافع اش ومقامش به خطربیفتد با هرکسی حتی به اصطلاح مخالفانش هم نمی سازدو اصولش واعتقاداتش را فدای جناحش وبازی های سیاسی نمی کند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/01/25 - 12:09
مگه بینشون همچین کسی هست ؟بعیده باشد باید از مریخ همچین فردی را بیارن
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/25 - 13:23
به نام دوست

استاد بزرگوار جناب آقاي سخن بازنشسته
خدمت شما سرور گرامي و همکار فرهيخته عرض مي کنم بنده به هيچ وجه سعي نکرده ام که بي طرف باشم .
لذا با فرمايش گوهر بار استاد ناشناس در پاسخ به حضرتعالي تا حدودي موافق مي باشم .
حقير ، در تمام ياداشت هايم تلاش کردهام در حد بضاعت اندکم ، نسبت به پوپوليسم موضع بگيرم .
باز هم اعلام مي کنم :

اگر اصلاح طلب ، اصولگرا ، معتدل ، مستقل و ... با وعده دروغ از مردم رأي بگيرند ، اقدامي پوپوليست انجام داده اند!

از شما درخواست مي کنم قسمت هاي بعدي اين گفتگو را از دست ندهيد .

با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/01/26 - 12:34
همون مو فرفری مناسبه
پاسخ + +2 -9 --
بازنشسته فرهنگی 1396/01/25 - 17:22
باسلام واحترام به استحضارمیرساندروحانی عزیزواحمدی نژادبزرگواردرحدتوان خودکارهای مثبتی هم کرده اندولی بیشتربه نقاط ضعف آنها توجه میشودواین یعنی رقابت منفی وبه نفع دشمن.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/01/26 - 12:33
بله یکیشون هشت سال جلیلی میفرستاد و با یک فعطنامه ضد ایران بر میگشت و روحانی فرستاد تا با دادن امتیازات بیشمار فعطنامه را مثلا باطل کند که هنوز خبری نیست خیلی کار مثبت کردند برای باندهای خودشان همه میلیاردر شدند
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته فرهنگی 1396/01/27 - 01:49
ناشناس حق نشناس بازهم رفتی دنبال معایب؟اگردین نداریدآزادمردباشید.کسی که رییس جمهورامثال شماشده برگردنتان حقداره.انصاف هم خوب چیزیه.درودبرروحانی عزیزواحمدی نژادبزرگوار.
پاسخ + +8 -1 --
ناشناس 1396/01/25 - 22:19
روحانی از احمدی نژاد بد تر واحمدی نژاد از روحانی بدتر وسایت صدای معلم که بوقچی سرمایه داری شده ازهردو بدتر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/01/26 - 12:30
احمدی بهتر است
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته فرهنگی 1396/01/27 - 01:52
ناشناس ادب داشته باش.آقای احمدی نژادبگی به خودت بدنکردی.
پاسخ + +8 -2 --
علی شیخی 1396/01/25 - 23:25
حیف از وقت که صرف خواندن نوشته های !!!!!! شهسوارزاده بکنی...!!!!
فقط یک رقم از اختلاسهای دولت یازدهم از صندوق ذخیره فرهنگیان 8هزار میلیارد تومنه جناب شهسوارزاده. ...!!!! متوجه هستس انشاءالله! !!!!؟؟؟؟؟؟؟
از گذشته بیا بیرون تا کمی از عقده هات واشه عزیزم
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/26 - 23:00
به نام دوست
استاد بزرگوار جناب آقاي علي شيخي
خدمت شما سرور گرامي عرض مي کنم :
1. در رابطه با صندوق ذخيره فرهنگيان هم مطلب نوشته ام .
2.موسم انتخابات است . در هر رسانه اي بحث انتخابات مطرح است . تا برگزاري انتخابات و روز بروز هم بر تب آن افزوده مي شود .
3. تحليل عملکرد پوپوليسم مهم است . زيرا مبارزه با پوپوليسم در همه جاي ئنيا سخت است .
اگر 12 سال قبل مردم به پوپوليسم احمدي نژاد ، اقبال نشان نمي دادند امروز با اين موج بيکاري مواجهه نبوديم .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/01/27 - 12:41
اقای شیخی اقای شهسوارزاده گذشته از اینکه به جناح یا گروهی وابسته باشند یک فرهنگی بازنشسته و فرهیخته فرهنگی هستند احترام ایشان بر ما و شما لازم است لطفا لحن صحبت خود را درست کنید طوری که شایسته یک فرهنگی باشد شاید اصلا شما فرهنگی نباشید نمیدانم ولی لحن شما شبیه معلم نیست
پاسخ + +1 -7 --
ناشناس 1396/01/26 - 12:29
آقای شهسواری مرد بزرگی است مانند علیخواه نیست که ترسو و بزدل است و از جواب دادن به سوالات قرار میکند باید مرد باشد و جوابگو باشد وگرنه که نیست
پاسخ + 0 0 --
شهسوارزاده 1396/01/26 - 23:34
به نام دوست
استاد گرانقدر جناب آقاي ناشناس
اولأ : سپاس از اظهار لطف شما

ثانيأ : مطمئن هستم اگر نويسنده اي به نظرات ˏ خوانندگان خود پاسخ نمي دهد بعلت مشغله زياد مي باشد !

زيرا ،


بزرگترين سرمايه يک قلم بدست ، خوانندگان آن اثر مي باشند!
که برترين آنان ، کساني هستند که با نويسنده به گفتگو مي نشينند و منولوگ ( تک صدايي ) را به ديالوگ ( چند صدايي ) تبديل مي کنند .
خوشبختانه در دنياي رسانه هاي مجازي ، امکان ديالوگ يا چند صدايي وجود دارد.
اميد است همانطور که سايت وزين "گروه صداي معلم " توفيق ̗ گسترش فرهنگ مطالعه در بين فرهنگيان فرهيخته را بعهده داشته است.

درآينده نه چندان دوري شاهد گسترش ديالوگ بين خوانندگان محترم و نويسندگان مطلب باشيم .


با تقديم شايسته ترين احترامات ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته فرهنگی 1396/01/27 - 01:50
حرف زیاده ولی گوش شنوا کم.
پاسخ + +3 0 --
اموزگار 1396/01/28 - 06:49
اقای شهسوار این سایت سخن معلمه ن سایت تبلیغاتی؟؟؟!
پاسخ + +1 0 --
فرهنگي 1396/01/28 - 21:11
خوشبختانه دولت تزوير و ريا و درغگويي به سر آمده است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/01/30 - 06:51
سلام استاد ارجمند جناب اقای شهسوار زاده دنباله گفتگو را نگذاشتید ما منتظریم با ارزوی موفقیت برای استاد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

" کیفیت آموزش " را در شبکه شاد و برنامه های تلویزیون چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور