صدای معلم

" امروزه وجود نابرابری و تبعیض در جامعه بر کسی پوشیده نیست؛ به یمن شفافیت نیم بندی که در پی پرسشگری و مطالبه گری عمومی ایجاد شده و به مدد آگاهی همگانی که به برکت شبکه های اجتماعی محقق گردیده و به کمک اطلاعات پراکنده حاصل از همجواری زیستی در عالم واقع، همه مردم از وجود نابرابریهای غیرقابل توجیه در میزان درآمد اقشار مختلف جامعه باخبرند و می دانند که مثلاً حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی کارمندان و کارکنان قوای سه گانه کشور یا شرکتهای دولتی و خصولتی و شهرداری ها و بانک ها و پزشکان و اساتید دانشگاه و معلمان و کارگران و... به چه صورت است و چه تفاوت هایی باهم دارند و یا حتی به طور مستقیم و با تمام وجود می بینند و لمس می‌کنند که چه تبعیض های آشکاری در میان کارمندان و کارکنان حوزه های صف و ستاد در یک سازمان وجود دارد! و مگر مضحک تر و مسخره تر از این هم می شود که در یک دستگاه واحد، کارمندان وزارتی و ستادی پشت میز نشین، از کارکنان صف همان دستگاه که در خط مقدم اجرا و عمل، بار اصلی مسئولیت را بر دوش می‌کشند، حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری از بیت المال ببرند!؟ "

در وانفسای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت کسی از دولتمردان نامی از بازنشستگان نمی‌برد!

حمزه علی نصیری

افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت و وضعیت معلمان بازنشسته

یکی از ریشه دار ترین مناقشات میان ملتها و دولتها، وجود تبعیض و بی عدالتی در ابعاد و عرصه های مختلف زندگی ست. رفتارهای تبعیض آمیز دولتمردان در ادارات و نهادها و سازمانهای مختلف با مراجعین خود، هرگز از نگاه تیزبین مردم پنهان نمی ماند و این قبیل تبعیض ها همواره محل نارضایتی و گله گذاری ست.
حتی مردم تفاوتهای فاحش میان خود و از خودبهتران را در استفاده از اقامتگاه ها و تفرجگاه ها و اماکن فرهنگی و هنری و فضاهای ورزشی و گردشگری و... را زیر نظر می گیرند و نارضایتی خود از چنین نابرابری های سخیف و زیرکانه را به طرق مختلف ابراز می دارند و دهن به دهن نقل می کنند! اما در این میان، تفاوت در کیفیت خدمات عمومی همچون آموزش و بهداشت و درمان و تفاوت فاحش در میزان حقوق و دستمزد و شرایط امرار معاش در میان اقشار مختلف جامعه بسی آزاردهنده و غیر قابل توجیه است.برخورداری از حداقلهای لازم برای داشتن یک زندگی سالم و شرفتمندانه، حق مسلّم تک تک انسانهاست و این حداقلها، خط قرمز تمام انسانهای روی زمین و سازمانهای ملی و بین المللی ست.  حق دسترسی به آب و غذای کافی، حق داشتن سرپناه امن و حق برخورداری از تن پوش مناسب و آبرومندانه، جزو ابتدایی ترین حقوقی ست که هیچ کسی حق ندارد دیگری را با هیچ دلیل و برهانی از آنها محروم کند. اما متأسفانه در این برهه از تاریخ که همگان دم از مدنیّت و انسانیّت میزنند، نه تنها شاهد وجود تبعیض و بی عدالتی در تمام زمینه های فوق الاشاره در جامعه هستیم، بلکه فاصله های نجومی باورنکردنی در میان سطح درآمد مردم با یکدیگر را نیز شاهدیم؛ فاصله بین حقوق معلمان حق التدریس یا دستمزد کارگران قرارادی و یا دریافتی مستمری بگیران تأمین اجتماعی با حقوق و مزایای نجومی برخی از کارمندان ارشد در یک وزارتخانه، بانک، عدالتخانه و... مثالهای روشنی از این فاصله های نجومی ست که چیستی و چرایی آن در منطق یک نظام اجتماعی سالم نمی‌گنجد.
فاصله های نامعقول و غیرقابل پذیرشی که معنای واضح آن، محرومیت عده ای از مردم از حداقلهای زندگی و برخورداری عده ای دیگر از همه چیز در حدّ اعلاست. تفاوتهای فاحش و وحشتناکی که برای فرودستان و فقرا، زندگی پر درد و مشقت بار و برای فرادستان و ثروتمندان، زندگی بی درد و لاکچری به ارمغان آورده است.
 
 امروزه وجود نابرابری و تبعیض در جامعه بر کسی پوشیده نیست؛ به یمن شفافیت نیم بندی که در پی پرسشگری و مطالبه گری عمومی ایجاد شده و به مدد آگاهی همگانی که به برکت شبکه های اجتماعی محقق گردیده و به کمک اطلاعات پراکنده حاصل از همجواری زیستی در عالم واقع، همه مردم از وجود نابرابریهای غیرقابل توجیه در میزان درآمد اقشار مختلف جامعه باخبرند و می دانند که مثلاً حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی کارمندان و کارکنان قوای سه گانه کشور یا شرکتهای دولتی و خصولتی و شهرداری ها و بانک ها و پزشکان و اساتید دانشگاه و معلمان و کارگران و... به چه صورت است و چه تفاوت هایی باهم دارند و یا حتی به طور مستقیم و با تمام وجود می بینند و لمس می‌کنند که چه تبعیض های آشکاری در میان کارمندان و کارکنان حوزه های صف و ستاد در یک سازمان وجود دارد! و مگر مضحک تر و مسخره تر از این هم می شود که در یک دستگاه واحد، کارمندان وزارتی و ستادی پشت میز نشین، از کارکنان صف همان دستگاه که در خط مقدم اجرا و عمل، بار اصلی مسئولیت را بر دوش می‌کشند، حقوق و مزایای بیشتری داشته باشند و سهم بیشتری از بیت المال ببرند!؟

افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت و وضعیت معلمان بازنشسته

اما هدف از نگارش این مختصر، توضیحِ این واضحات نیست بلکه یادآوری زندگی مشقت بار طیفی از زحمتکشان جامعه است که دوران نشاط و جوانی خود را صرف ملت و مملکت کرده اند و اکنون به دلیل سپری شدن دوران طلایی عمر و سالهای سرشار از انرژی شان، از کار کنار گذاشته شده و اصطلاحاً بازنشست شده اند.
 همان عزیزانی که سلامت و نشاط و نیروی جوانی خود را حداقل به مدت سی سال برای چرخش چرخهای کشور هزینه کرده اند و اکنون که خسته و ناتوان گشته و نیازمند رعایت و حمایت بیشترند، بیشتر منزوی و محروم اند! همان هایی که در مقام حرف، با واژه احترام آمیز پیشکسوت وصف می شوند اما در مقام عمل، با توجه به اینکه از نگاه ناسپاس دولت و حاکمیت، دیگر سرمایه انسانی و نیروی کار محسوب نمی‌شوند، به فریاد مظلومیت و دادخواهی شان هیچ اعتنایی نمی‌شود.
 البته کسی نیست نداند که مشکلات زندگی این طیف از پدران و مادران جامعه تازه همزمان با بازنشستگی شروع می شود؛ انواع آسیب ها و ناتوانی های جسمی و روحی و امراض ناشی از کهولت سن به سراغ شان می آید. فرزندان جوان در حال تحصیل و یا بیکار در خانه دارند. فرزندان شان به سن ازدواج رسیده اند و به کمک آنها نیاز دارند. شاید نوه هایی دارند که نگاه شان به دستان پر چروک آنان است.
جبر زمانه بر زلف و محاسن شان گرد پیری افشانده و در جایگاه بزرگ قوم نشانده و خانه شان در میان نزدیکان و فرزندان، مرکزیت یافته و کانون رفت و آمد گشته و بسی پر هزینه شده است. ... و کسی نیست نداند که با توجه به تعریف امروزی خط فقر، در حال حاضر بسیاری از بازنشستگان عزیز، با این حقوق و مقرری ناچیز، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور، زیر خط فقر قرار گرفته اند و کارشان از فقر نسبی گذشته و در فقر مطلق گرفتار آمده و با مشکلات عدیده ای روبه رو شده اند و چرخ زندگی شان واقعاً نمی چرخد.

 با این اوصاف، این روزها که سخن از افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت است، کسی از دولتمردان نامی از بازنشستگان نمی‌برد!

افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت و وضعیت معلمان بازنشسته

انگار دولتمردان فراموش کرده اند که بازنشستگان امروز نیروی کار دیروز بودند. انگار فراموش کرده اند که این مردان و زنان نجیب نیز مثل همتایان شاغل خود، سهمی در بیت المال دارند!

لازم به یاد آوری ست که پیش از این نیز تفاوت فاحش و فاصله زیادی بین حقوق و مزایای شاغلین با حقوق و مقرری بازنشستگان وجود داشت و مطالبه همسان سازی حقوق، در راستای کاهش این فاصله و بهبود معیشت بازنشستگان بود. اما افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دستگاههای دولتی -که قطعاً حق شان است- و محروم ماندن بازنشستگان از این افزایش، این فاصله را بیشتر و بیشتر خواهد کرد و این عزیزان با این تورم لجام گسیخته، در امرار معاش و تأمین حداقلهای زندگی دچار مشکلات جدی خواهند شد.

لذا همه بازنشستگان، با عنایت به اینکه حداقل سی سال از دوران طلایی عمر خود را صرف خدمت به مملکت کرده و در تمام این سی سال، مالیات و حق بیمه بازنشستگی پرداخت کرده اند، خواهان رفع تبعیض و همسان سازی حقوق خود با شاغلین محترم هستند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت و وضعیت معلمان بازنشسته

شنبه, 17 اسفند 1398 22:09 خوانده شده: 1028 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +9 0 --
ناشناس 1398/12/18 - 00:36
جالبه! معلمان شاغل در آرزوی بازنشستگی و بازنشستگان زیر خط فقر! آش خیلی شور است...
پاسخ + +8 -1 --
دبیر مهربان 1398/12/18 - 06:22
متاسفانه تا زمانی که شاغلیم جنس مهم بشمار میرویم و بعد از بازنشستگی جنس دست دوم و فرسوده مستهلک و...
فرهنگ تکریم بازنشستگان در برخی کشورهای غربی یا استرالیا و شرق آسیا بهتر دیده میشه
پاسخ + +8 -1 --
معلم 1398/12/18 - 08:23
ما معلمان هم مانند شما بازنشستگان نفعی از این فزایش ۵۰ درصدی نبردیم، جز این که به نام بود و به کام دیگران .
پاسخ + +3 0 --
احمد 1398/12/18 - 08:30
بسیارعالی بود.
پاسخ + +1 -9 --
همکار شاغل 1398/12/18 - 11:05
برادر محترم بازنشسته ها از امتیاز 15 ساغت اضافه کار بدون ارزشیابی و وام و تسهیلات زیادی برخورداردارند شما شاغلین رو فراموش کرده اید که موطفی دارند ارزشیابی سالانه دارند و هر چه اضافه کار هم هست بازنشستگان میگیرند این یعنی فراموشی شاغلین یا بازنشستگان شاغلین از افزایش کامل 50 درصدی هم بدلیل رتبه بندی محروم شدند و از فوق العاده ویزه هم خیری نیست و حق شغل حرفه ی هم خذف شد.
پاسخ + 0 0 --
کیسان 1398/12/19 - 19:58
همکار محترم تو کز محنت دیگران بی غمی جای بحث نیست فکر می کنی ۱۵ساعت اضافه تدریس که حق الزحمه آن هنوز هم پرداخت نشده می تواند دردی را دوا کند نا سلامتی فرهنگی هستی باید وسعت دید داشته باشی نه اینکه حسودی کنی
پاسخ + +7 -5 --
حیدری 1398/12/18 - 11:24
عالی بود دست مریزاد.
با این حال واقعیت امر این است که مسبب اصلی این شرایط فلاکت بار خود بازنشستگان هستند. اگر این بازنشستگان گرفتار فقر و استثمار فقط یک ماه و به صورت جمعی و مطلق زیر بار تدریس تقریبا رایگان نرفته و بیگاری را نپذیرند مطمئن باشید که شرایط کاملا عوض می شود و آن وقت ارزش کارشان روشن می شود.
حتماً خواهید پرسید پس با این بار سنگین زندگی چه کار کنند؟ جواب کاملا ساده است منی که زیر خط فقر هستم بگذارید یک ماه از زیر خط هم پایین تر باشم. مرگ یک بار و شیون هم یک بار. ولی تردید نکنید که همه چیز بدون کوچک ترین هزینه جنبی عوض می شود.
پاسخ + 0 0 --
کیسان 1398/12/20 - 00:18
شما به فکر وضع فلاکت بار خودت باش فعلا این شما هستید که تن به بیگاری داده ای متاسفم که خیلی بیسوادی مگه نمی دانی شتر بازنشستگی در خانه تو هم می خوابد آنوقت چه نظری خواهی داشت !!!
پاسخ + +3 -5 --
معلم 27 سال خدمت 1398/12/18 - 14:23
بابا اینها تو حقوق شاغل ها موندن انتظار داری به بازنشستگان توجه کنن...اگه می تونستن بازنشستگان را هم وادار می کردن تا دوباره 30 سال دیگه هم درس بدن
پاسخ + +5 0 --
دبیر بازنشسته 1398/12/19 - 00:22
عالی بود! بازنشستگان برای اجرای یکسان سازی که در برنامخ ی شمه ی ششم امده باید فعالیت کنن ... کمپین تشکیل بدن ... واقعا بازنشسته ها سال به سال فقیرتر می شن.
پاسخ + +1 0 --
احمدی 1399/01/06 - 00:42
سلام با توجه به حقوقهایی پایین حتی توان ناله کردن هم برایمان نمانده تفاوت حقوق ها فرهنگیان با بازنشستگان دو میلیون شده چکونه این اختلاف جبران خواهد شد اینا به کنار کرنا را کجای دلمان بگذاریم بی ارزش شدن پول دردمان است کاش چاپ اسکناس قطع میشد دیگر لازم نبود حقوقها هر سال بالا رود
پاسخ + 0 0 --
یک بازنشسته 1399/03/19 - 21:11
این ۱۵ ساعت کجا به بازنشسته ها میدهند ما که ۵ سال بازنشسته شدیم ۵ ساعت درس ندادم ادرس بدید تا درس بگیرم

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

به نظر شما ، جنس ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آموزش و پرورش از کدام نوع است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور