چاپ کردن این صفحه

" مسئولان پاسخ گو باشند "

بخشنامه پرسش برانگیز حراست اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ؟

گروه استان ها و شهرستان ها/

بخشنامه زیر توسط اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران با موضوع " ارسال آمار فرق و مذاهب " به کلیه مدارس ارسال گردیده است .

بخشنامه پرسش برانگیز حراست اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در مورد ارسال آمار فرق و مذاهب

پایان پیام/

شنبه, 27 آبان 1396 09:37 خوانده شده: 1977 دفعه

در همین زمینه بخوانید: