چاپ کردن این صفحه

به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل 138 قانون اساسی ؛

افزایش ۵۰ درصدی در سازمان امور مالیاتی !

گروه اخبار/

افزایش ۵۰ درصدی حقوق در سازمان امور مالیاتی

سه شنبه, 22 اسفند 1396 16:26 خوانده شده: 2479 دفعه

در همین زمینه بخوانید: