چاپ کردن این صفحه

ماده 5- انتخاب سرگروه ها : سرگروه های آموزشی توسط معلمان هم گروه خود در سطح ادارات مناطق و استان ها برای مدت دو سال ( قابل تمدید برای یک دوره دیگر ) انتخاب می شوند و حسب مورد با ابلاغ رسمی رئیس آموزش و پرورش منطقه / مدیر کل آموزش و پرورش استان یا معاونان آموزشی ذی ربط در منطقه و استان فعالیت می کنند

آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی

گروه رسانه/

ماده 6- منابع انسانی برای تشکیل گروه های آموزشی بر اساس ضرایب جدول زیر ( ساعات تدریس موظف و غیر موظف- دولتی و غیر دولتی ) اختصاص می یابد و اعتبارات لازم برای فعالیت اعضای  گروه ها، از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تامین و ابلاغ می شود.

 

آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

شماره 71038/120                           25/2/95

جناب آقای جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

با احترام، تعداد یک عدد لوح فشرده حاوی دو مصوبه به شماره های 914 و 927 به ترتیب مورخ 29/4/1394 و 24/12/1394 شورای عالی آموزش و پرورش موضوع " آیین نامه گروه های آموزش و تربیتی " و " آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان " که به تایید ریاست محترم جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است، جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسخه ای از آن برای دبیرخانه این شورا ارسال گردد.

                                                                  دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش – مهدی نوید

                

 آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی

مصوب نهصد و چهاردهمین (914) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 29/4/1394 ( بررسی شده در جلسات 912، 913، 914 )

به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه مستمر شایستگی های حرفه ای معلمان و بر اساس مفاد سند تحول بنیادین، وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده بهینه از ظرفیت، توانمندی و مشارکت حداکثری معلمان در فرایند تعلیم و تربیت نسبت به تشکیل و ساماندهی گروه های آموزشی و تربیتی بر اساس مواد زیر اقدام کند:

ماده 1- تعریف

معلمان علاقه مند و واجد صلاحیت ( اعم از آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مشاوران، مربیان و مدیران مدارس ) در پایه ها، رشته ها یا گروه های درسی که برای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی، در برنامه ها و فعالیت های مربوط، با هم تعامل، همفکری و تبادل نظر و تجربه دارند.

 

ماده2- اهداف

1- توسعه مستمر شایستگی ها و مهارت های تخصصی و حرفه ای معلمان با بهره گیری از ظرفیت های درون و برون سازمانی

2- ارتقای نقش معلمان در طراحی، تدوین، اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه های درسی و آموزشی و افزایش ارتباط و تعامل اثربخش بین معلمان و برنامه ریزان درسی

3- گسترش فرهنگ پژوهش و توسعه تحقیق و کاربست آن در مدارس

4- تبادل نظر و تجربه بین اعضای گروه های آموزشی و تربیتی در فرایند تعلیم و تربیت و پرورش خلاقیت و نوآوری در آنان و انتقال آن به سایر معلمان

5- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی و تربیتی معلمان و مدارس و ارائه پیشنهادهای لازم.

 

ماده3- اصول

گروه های آموزشی و تربیتی مبتنی بر اصول زیر فعالیت می کنند:

- شایسته محوری و تخصص گرایی

- مشارکت پذیری و مشارکت جویی

- رقابت پذیری سالم و اثربخش

- پژوهش محوری و خلاقیت مداری

- مسئولیت پذیری و پاسخگویی

 

ماده 4- قلمرو فعالیت ها

- مشارکت در آموزش و توانمند سازی معلمان در چارچوب " برنامه درسی ملی " و برنامه های درسی و تربیتی مصوب به ویژه کتاب های جدیدالتألیف

- بررسی و اظهار نظر تخصصی درباره برنامه ها، کتاب های درسی و مواد آموزشی

- مشارکت در طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی و تربیتی و تولید منابع آموزشی و تربیتی در سطح مدرسه ای، منطقه ای، استانی و ملی

- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای جشنواره های علمی و الگوهای برتر تدریس، مسابقات و المپیادهای علمی و فرهنگی، عملی و مهارتی دانش آموزان و معلمان با رویکردهای نوین

- تعامل اثر بخش با انجمن های علمی معلمان، پژوهش سراهای دانش آموزی و مراکز علمی دانشگاهی، پژوهشی و فناوری داخلی و خارجی

- همکاری در فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و به کارگیری روش های کارآمد برای ارتقای اثربخشی آن

- طراحی و انجام پژوهش های کاربردی، با تاکید بر اقدام پژوهی ( پژوهش عین عمل ) و درس پژوهی

- راهبری حرفه ای معلمان و نظارت بر عملکرد آنان، با تاکید بر نظارت بالینی

- مشارکت مؤثر در سنجش صلاحیت های تخصصی و حرفه ای معلمان و همکاری در انتخاب معلمان نمونه بر اساس شیوه نامه مربوط

1- بند 13 از راهکارهای کلان و بندهای 3-2،2-8،6- 8،4- 11و 7-11 از راهکارهای هدف های عملیاتی

 2- کسی که مجموعه ای از دانش، مهارت، نگرش، ویژگی های شخصیتی، علایق، تجربه ها و توانمندی های به اثبات رسیده دارد و آنها را در رشته های تخصصی مربوط در سطحی بالاتر از انتظار به کار می گیرد.

3- اقدام پژوهی نمود تفکر معلم به مثابه یک پژوهشگر است که در حین عمل، به ویژه طی فرایند آموزش با انجام یا مشارکت در آن ، به بهبود فهم خود از آموزش، حل مشکلات درسی و انجام اثر بخش وظایف در کلاس درس، کمک می کند. این نوع تحقیق بر حل مشکلات فوری تاکید و بر کاربرد فوری نتایج تمرکز دارد.

4- نوعی پژوهش و به مفهوم تحقیق عمل که توسط گروهی از معلمان یا دانش آموزان در مورد موضوعات درسی با هدایت و راهنمای معلم یا مربی در یک مدرسه انجام می شود.

- مشارکت مؤثر در مستند سازی و اشاعه دیدگاه ها و تجربیات موفق معلمان و مدارس( مدیریت دانش )

- مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی مدارس، مجتمع های آموزشی و تربیتی و ادارات آموزش و پرورش

 

ماده 5- انتخاب سرگروه ها

سرگروه های آموزشی توسط معلمان هم گروه خود در سطح ادارات مناطق و استان ها برای مدت دو سال ( قابل تمدید برای یک دوره دیگر ) انتخاب می شوند و حسب مورد با ابلاغ رسمی رئیس آموزش و پرورش منطقه / مدیر کل آموزش و پرورش استان یا معاونان آموزشی ذی ربط در منطقه و استان فعالیت می کنند.

تبصره – تشکیل دبیرخانه های راهبری دروس در قالب گروه های درسی تخصصی در سطح ستاد و استان ها بلامانع است.

ماده 6- منابع انسانی برای تشکیل گروه های آموزشی بر اساس ضرایب جدول زیر ( ساعات تدریس موظف و غیر موظف- دولتی و غیر دولتی ) اختصاص می یابد و اعتبارات لازم برای فعالیت اعضای  گروه ها، از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش تامین و ابلاغ می شود.

آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی

ماده 7- امتیازات اعضا

اعضای گروه های آموزشی و تربیتی، در صورت ارائه خدمات برجسته و انجام بهینه وظایف، از امتیاز ویژه ای برای انتخاب معلم نمونه، ترفیعات، رتبه بندی معلمان و ... برخوردار می شوند.

تبصره- در تدوین شیوه نامه های اجرایی مرتبط، امتیاز مورد نظر لحاظ می شود.

 

ماده 8- شیوه نامه

شیوه نامه های اجرایی این مصوبه مشتمل بر تعیین شایستگی ها، وظایف و اختیارات، برنامه ها، ساختار و سازمان اداری، ساماندهی و فرایند انتخاب سرگروه ها، چگونگی تامین منابع انسانی و مالی، نظارت و ارزشیابی و موارد مربوط به خدمات برجسته، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تدوین و توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

موضوع آیین نامه های گروه های آموزشی و تربیتی در نهصد و چهاردهمین ( 914 ) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 29/4/1394 به تصویب رسید.

دبیر شورا                                           رئیس جلسه

مهدی نوید                                           علی اصغر فانی

آیین نامه گروه های آموزشی و تربیتی مورد تایید است.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش-حسن روحانی

چهارشنبه, 28 شهریور 1397 10:52 خوانده شده: 1398 دفعه

در همین زمینه بخوانید: