چاپ کردن این صفحه

" این اداره از مدیران مدارس به جد درخواست کرده است که از هرگونه اجرای مراسم خارج از چارچوب این بخشنامه اجتناب ورزند "

مناسبت های ملی و مذهبی از نظر اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز !

گروه استان و شهرستان ها/

بخشنامه اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز در مورد مناسبت های ملی و مذهبی

« اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز » در تاریخ 19 / 9 / 97 بخشنامه ای را با موضوع « بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی » به مدارس ارسال کرده است .

نکته مهم آن است که این اداره از مدیران مدارس به جد درخواست کرده است که از هرگونه اجرای مراسم خارج از چارچوب این بخشنامه اجتناب ورزند .

بخشنامه اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز در مورد مناسبت های ملی و مذهبی

پایان پیام/


بخشنامه اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز در مورد مناسبت های ملی و مذهبی

پنج شنبه, 22 آذر 1397 16:18 خوانده شده: 552 دفعه

در همین زمینه بخوانید: