صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

آخرین تغییرات اساسنامه و مرامنامه سازمان معلمان ایران

گروه رسانه و تشکل /

مجمع عمومی سازمان معلمان ایران پس از طی یک وقفه تقریبا ده ساله ( مقارن با دولت های نهم و دهم ) در روز سه شنبه 24 / 9 / 1394 در باشگاه فرهنگیان تهران برگزار می شود . ( این جا )

کمیته تشکیلات و برنامه ریزی سازمان پس از نشست و هم اندیشی تغییراتی را به صورت پیشنهاد بر اساسنامه قبلی ( این جا ) انجام داده است که در روز تشکیل مجمع به رای گذاشته خواهد شد .

اعضای محترم  که در سه گروه عنوان شده ( این جا ) و با تائید کمیته تشکیلات و برنامه ریزی سازمان معلمان ایران در مجمع عمومی حضور می یابند می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در مورد این تغییرات برای « گروه سخن معلم »  تا روز یکشنبه  22 / 9 / 94 ارسال نمایند .

از این دوستان دعوت می شود ضمن حضور در روز مجمع ، پیشنهادات و یا نظرات خود را به صورت کتبی به رئیس مجمع نمایندگان تسلیم نمایند .

تغییرات در اساسنامه و مرامنامه سازمان معلمان ایران

* اساسنامه سازمان معلمان ایران

فصل اول؛ نام

نام این تشکل ، "سازمان معلمان ایران" خواهد بود که از اين پس سازمان ناميده مي شود .

 

فصل دوم؛  هدف

هدف این تشکل ، ایجاد زمینه مناسب جهت مشارکت واقعی فرهنگیان در عرصه های صنفی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ارتقاء شان و منزلت شان در جامعه و دخالت مستقیم آنان در ایجاد آموزش و پرورشی پویا و فعال، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل سوم ؛ اعضاء

ماده 1 / تعداد اعضاء: تعداد اعضاء این تشکل حداکثر  70 نفر خواهد بود.

ماده 2 / صلاحیت عضویت: هر فرهنگی شاغل یا بازنشسته که به هدف این تشکل علاقه مند باشد و بخواهد برای تحقق هدف آن تلاش کند، شایسته عضویت خواهد بود.

ماده 3 : عضويت افراد در تشکل هاي سياسي و صنفي قانوني ديگر ، مانع عضويت آنان در سازمان نخواهد شد .

ماده 4 /  رویه پذیرش : هر فرد علاقه مند به عضویت باید از سوی دو نفر از اعضاء تشکل به دبیر معرفی شود. دبیر تقاضای عضویت و نام دو معرف را در نخستین نشست عادی تشکل اعلام خواهد کرد. فرد متقاضی با رای کتبی و مثبت دو سوم آراء ماخوذه به عضویت تشکل پذیرفته خواهد شد. شخصی که به این ترتیب به عنوان عضو تشکل پذیرفته شده باشد، با پرداخت حق عضویت و ورودی سالانه به عنوان عضو سازمان اعلام خواهد شد.

ماده 5 / حق ورودی و حق عضویت: حق ورودی صد هزار تومان و حق عضویت سالانه سیصد هزار تومان خواهد بود که از پیش قابل پرداخت است یا پیش از پایان فصل بهار هر سال باید پرداخت شود. دبیر یک ماه بعد به بدهکاران تذکر خواهد داد و کسانی که طی یک ماه بعد حق عضویت خود را پرداخت نکنند به طور خود به خودی عضویت شان از این تشکل لغو خواهد شد. ( مبالغ پرداختی قابل استرداد نیست )

ماده 6 / استعفاء از عضویت: هر عضوی که مایل به استعفاء از سازمان باشد، استعفاء نامه مکتوب خود را به دبیرهيأت اجرايي  تقدیم خواهد کرد، او نیز استعفاء نامه را برای اقدام به هیات اجرایی ارایه خواهد داد.

 

فصل چهار ؛ مسئولان يا اعضاي هيأت اجرايي

ماده 1 / مسئولان و و ظیفه ها : مقام های تشکل عبارتند از: دبیر کل، قائم مقام ، یک دبیر هيئت اجرايي  و مسئولان کمیته ها

تبصره 1:  دبیر کل بالاترین مقام اجرایی سازمان بوده و ریاست شورای مرکزی را به عهده دارد و برای مدت چهار  سال انتخاب می شود. 

تبصره 2 : در غياب دبير کل ، خود به خود تمام اختيارات ، شرح وظايف ، مسئوليت ها و ... دبير کل به عهده قائم مقام سازمان مي باشد .

تبصره 3 : در حضور دبير کل ، قائم مقام سازمان همانند يک عضو شوراي مرکزي مي باشد ، مگر با نظر دبير کل قسمتي يا تمام  اختيارات ، شرح وظايف ، مسئوليت ها و ... دبير کل به صورت کتبي ( در دو نسخه با مهر سازمان و امضاي دبير کل با ذکر تاريخ  ) به قائم مقام تفويض مي شود که يک نسخه از آن در اختيار هيأت اجرايي قرار مي گيرد .

تبصره 4 : دبير در هر زمان که تشخيص دهد مي تواند قسمتي يا تمام  اختيارات ، شرح وظايف ، مسئوليت ها و ...تفويضي به قائم مقام سازمان به صورت کتبي ( در دو نسخه با مهر سازمان و امضاي دبير کل با ذکر تاريخ  ) از  قائم مقام سلب نمايد  که يک نسخه از آن در اختيار هيأت اجرايي قرار مي گيرد .


تبصره 5: وظایف دبیر کل به شرح زیر است:


* اداره جلسات شورای مرکزی
* ابلاغ مصوبات مجمع نمایندگان و شورای مرکزی به ارکان سازمان جهت اجرا و پی گیری و نظارت بر حسن اجرای آنها. اعلام دیدگاه ها و مواضع سازمان در زمینه های گوناگون و پاسخ گویی در قبال آنها.
* پیشنهاد خط مشی ها، راهبردها، برنامه ها، اصلاح مرامنامه، اساسنامه و انحلال سازمان به شورای مرکزی.
*تهیه دستور جلسات شورای مرکزی. 
*ارائه گزارش سالیانه ارکان مختلف سازمان به شورای مرکزی. 
* پیشنهاد تاسیس مناطق و کمیته های جدید و حدود اختیارات آنها به شورای مرکزی.

*صدور احکام کلیه مسئولین و اعضای ارکانی که تعیین و نصب آنها بر عهده مجمع نمایندگان یا شورای مرکزی است. 
*دبیر کل باید حداقل هر سال یک بار با شورای مناطق جهت تبادل نظر و ارایه گزارش عملکرد به شورای مرکزی جلسه داشته باشد.
* پیشنهاد افرادی جهت عضویت در هیات اجرایی به شورای مرکزی. 
*در مواقع ضروری هیات اجرایی با حضور و به ریاست دبیر کل تشکیل می شود.
* دبیر کل از بین اعضاء شورای مرکزی، دو نفر را به عنوان معاونین خود به شورای مرکزی معرفی می کند تا زیر نظر وی انجام وظیفه نمایند. حدود اختیارات آنها توسط دبیر کل تعیین می گردد.
* در صورت پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای مرکزی، یک سخنگو از بین اعضاء شورای مرکزی سازمان انتخاب می شود.
*تشکیل مجمع نمایندگان، بدین ترتیب که کلیه اعضاء سازمان بنا به دعوت دبیر کل در گردهمایی سالانه اعضاء شرکت کرده و توسط دبیر کل و مسئولین زیربط از نزدیک در جریان فعالیت های سازمان قرار می گیرند.
*زمان و نحوه تشکیل و دستور جلسه مجمع نمایندگان توسط دبیر کل تعیین می گردد. 

این مسئولان وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین نامه های مصوب سازمان  را انجام خواهند داد.

ماده2 / رویه معرفی نامزد: کمیته معرفی نامزد مرکب از پنج عضو از سوی شوراي مرکزي سازمان انتخاب خواهد شد. وظیفه این کمیته معرفی نامزدها (دبير هيأت اجرايي ، و مسئولان کميته ها  ) برای احراز سمت ها خواهد بود. پیش از انتخابات در هر نشستي، معرفی نامزدهای دیگر از سوی هر عضو نیز مجاز خواهد بود.  قواعد مندرج در کتاب "دستورنامه رابرت- آخرین ویرایش فارسی"، در تمام مواردی که کاربرد داشته باشند و با این اساسنامه و دستورنامک های اختصاصی سازمان  که ممکن است تصویب شوند، تعارض پیدا نکنند، حاکم بر این سازمان خواهند بود.

ماده 3 / محدويت هاي احراز سمت : هيچ عضوي در آن واحد بيش از يک سمت احراز نخواهد کرد . فقط دبير کل نمي تواند بيش از دو دوره متوالي اين سمت را احراز کند .

 

فصل پنجم ؛ نشست ها :

ماده 1 : نشست سالانه عادي  مجمع عمومي يا مجمع نمايندگان نيمه اول اسفند ماه هر سال به عنوان نشست سالانه عادي شناخته مي شود.

ماده 2 : نشست هاي ويژه يا فوق العاده مجمع عمومي يا مجمع نمايندگان در مواقع ضروری، با نظر دبير کل يا از سوي هيأت اجرايي يا با تصویب شورای مرکزی  يا بر اساس درخواست کتبي حداقل يک سوم اعضاي سازمان  فراخوان خواهد شد . هدف از نشست بايد در اطلاعيه فراخوان قيد شود . اطلاعيه فراخوان نشست هاي ويژه دست کم پنج روز زودتر بايد به به اطلاع اعضا رسانده شود .

ماده 3 : نشست شوراي مرکزي روز هاي سه شنبه از نيمه دوم فروردين ماه تا پايان اسفند يک هفته در ميان برگزار خواهد شد . مگر آن که شوراي مرکزي تصميم ديگري اتخاذ کند . ( به جز ايام تعطيل رسمي )

ماده 4 : نصاب : بيش از نصف اعضا در هر زمان نصاب را تشکيل خواهد داد .

 

 فصل ششم  ؛ مجمع نمايندگان يا مجمع عمومي
ماده 1 : مجمع نمایندگان عالی ترین رکن سازمان است که حداقل سالی یک بار تشکیل می شود.

ماده 2 / اعضاء شرکت کننده در مجمع نمایندگان :

با توجه به علاقه مندي فرهنگيان در مناطق بيست گانه در تهران و سرتاسر  کشور براي پيوستن  به سازمان معلمان ايران و ايجاد ساختار جديد ، نياز به کسب اطلاعات بيشتر است .

لذا جهت تعيين ساختار جديد و نوع ارتباطات و تعامل و کنش متقابل بين شوراي مرکزي ، هيأت داوري ، هيأت اجرائي ، شوراهاي مناطق در تهران و شهرستان ها در کل کشور ، کميته تشکيلات مرکز موظف است  طي کمتر از شش ماه مکانيسم هاي لازم را طراحي نمايند تا همين مجمع نمايندگان با همين ترکيب فعلي ( 24آذر 1394 ) جهت جلسه فوق العاده به منظور  تصويب آن مکانيسم  دعوت شوند .

تبصره 1 : ترکيب مجمع نمايندگان بعد از جلسه فوق العاده براي تصويب مکانيسم  طراحي شده توسط کميته تشکيلات بر اساس همان مکانيسم مصوب خواهد بود .

تبصره 2 : قابل ذکر استکه نحوه دعوت جلسه فوق العاده با همين روش  دعوت نوبت اول ( 10 آذر 1394 )  و نوبت دوم ( 24 آذر 1394 ) خواهد بود و تصويب و پذيريش تغیيرات اساسنامه و مرامنامه در جلسه 24 آذر 1394 در ترکيب مجمع عمومي جلسه فوق العاده براي تصويب مکانيسم فوق الذکر هيچ گونه اثري ندارد . به عبارت ديگر ترکيب مجمع فوق العاده ( که کمتر از شش ماه ديگر برگزار مي شود ) همين ترکيب است ، زيرا ادامه تغييرات جلسه 24 آذر 1394 را دنبال مي کند .

تبضره 3 : زمان و مکان تشکيل مجمع فوق العاده که کمتر از شش ماه آينده خواهد بود متعاقبأ اعلام مي گردد.


ماده 3: آیین نامه زمان و نحوه تشکیل و اداره مجمع عادي و مجمع فوق العاده نمایندگان به تصویب مجمع نمایندگان می رسد.

تبصره 1 : اولین مجمع نمایندگان فوق العاده که کمتر از شش ماه ( از تاريخ 24 آذر 1394 ) جهت تصويب مکانيسم مطرح شده از سوي کميته تشکيلات برگزار مي گردد توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، دو نایب رئیس و یک منشی که توسط اعضاء انتخاب می شوند، اداره خواهد شد.

ماده 4 / وظایف و اختیارات مجمع نمایندگان:
تصویب و اصلاح مرامنامه، اساسنامه و آیین نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع نمایندگان.
تصویب راهبردها و برنامه های سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی.
عزل و نصب استعفای اعضای شورای مرکزی، هیات داوری و دبیر کل.
صدور قطعنامه.
بررسی گزارش عملکرد سالیانه دبیر کل، شورای مرکزی و هیات داوری.
انحلال سازمان و انتخاب هیات تصفیه به پیشنهاد شورای مرکزی.
تبصره 1 : اعتبارنامه دبیر کل توسط هیات رئیسه مجمع نمایندگان صادر می گردد. 
تبصره 2: مصوبات مجمع نمایندگان توسط هیات رئیسه جهت اجرا به دبیر کل ابلاغ می شود.

 

فصل هفتم ؛ شوراي مرکزي


ماده 1 : شورای مرکزی پس از مجمع نمایندگان، عالی ترین رکن سازمان است و مسئولیت هدایت و پیشبرد اهداف سازمان را بر عهده دارد و در کلیه امور مربوط به فعالیت های سازمان در برابر مجمع نمایندگان مسئول است.
ماده 2 / اعضای شورای مرکزی:
 تعداد اعضای شورای مرکزی پانزده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل می باشد که با رای مستقیم و مخفی اعضای مجمع نمایندگان و از میان آنها برای مدت جهار سال  انتخاب می شوند.
تبصره: هر یک از اعضای شورای مرکزی مجاز به حضور در جلسات هیات اجرایی، کمیته ها و شورای مناطق تهران و شهرستان ها بدون حق رای می باشد.
ماده 3 :  نحوه تشکیل، اداره و اتخاذ تصمیمات شوراي مرکزي برابر آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب آن شورا می رسد.
ماده  4 / وظایف و اختیارات شورای مرکزی:
*پی گیری مصوبات مجمع نمایندگان و نظارت بر حسن اجرای آن.
* هدایت کلیه فعالیت های سازمان. تایید اعضایی که از سوی دبیر کل برای عضویت در هیات اجرایی پیشنهاد می شوند. 
* عزل و قبول استعفای آن تعداد از اعضای هیات اجرایی که بر عهده این شورا است. 
تصویب بودجه سازمان.
* تدوین راهبردها، خط مشی ها و برنامه ها و پیشنهاد اصلاح مرامنامه و اساسنامه و نیز پیشنهاد انحلال سازمان و تهیه سایر دستورات جلسه برای ارایه به مجمع نمایندگان.
 * ارائه گزارش عملکرد سالانه ارکان مختلف سازمان بر اساس گزارش ارایه شده توسط دبیر کل يا قائم مقام سازمان به شورا.
* تصویب تاسیس مناطق و کمیته های سازمان و تعیین حدود اختیارات آنها بنا به پیشنهاد دبیر کل يا قائم مقام سازمان .
* بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های ماهانه هیات اجرایی.
* تفسیر و اعلام نظر درباره مرامنامه، اساسنامه و مصوبات مجمع نمایندگان در مواردی که دارای ابهام بوده و یا مورد اختلاف ارکان سازمان باشد. 
*تصویب آیین نامه هایی که مطابق اساسنامه به عهده شورای مرکزی است.
تبصره1 : شورای مرکزی موظف است بعد از انتخاب شدن توسط مجمع نمایندگان بلافاصله تشکیل جلسه داده و از بین اعضاء خود حداقل دو نفر را برای احراز سمت دبیر کلی سازمان  و حداقل دو نفر را براي احراز سمت قائم مقامي سازمان به مجمع نمایندگان پیشنهاد نماید. روش کار برابر آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

 

فصل هشتم ؛ هيأت داوري 


ماده 1 : هیات داوری شامل سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل بوده و برای مدت چهار سال و با رای مخفی توسط مجمع نمایندگان انتخاب می شوند.
تبصره 1 :  دبیر کل، رئیس هیات اجرایی، مسئولین کمیته ها در مرکز نمی توانند به عضویت در هیات داوری انتخاب شوند.
ماده 2/  وظایف و اختیارات هیات داوری:
* دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات اعضاء و سازمان و صدور حکم مقتضی.

*  دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات ارکان سازمان و صدور حکم مقتضی.
ماده 3 / احکام هیات داوری:
احکام هیات داوری برای کلیه ارکان و اعضاء سازمان لازم الاجرا می باشد.
 تبصره 1: در مورد دبیر کل سازمان ،قائم مقام سازمان ، شورای مرکزی و اعضای آن، هیات داوری تنها نظر خود را به مجمع نمایندگان اعلام خواهد داشت و تصمیم گیری با مجمع نمایندگان خواهد بود. در مورد هیات اجرایی و اعضاء آن نیز، هیات داوری نظر خود را به شورای مرکزی اعلام خواهد نمود. در صورت عدم پذیرش این نظر از طرف شورای مرکزی موضوع جهت اتخاذ تصمیم به مجمع نمایندگان ارجاع خواهد شد.
 تبصره 2 : چگونگی ادارات جلسات هیات داوری و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء و ارکان سازمان بر اساس آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب جلسه مشترک هیات داوری و شورای مرکزی می رسد.

 

فصل نهم ؛ هيأت اجرايي 

ماده 1 / هیات اجرایی:
 هیات اجرایی عبارتند از رئیس و یک نفر نایب رئیس و روسای کمیته ها که با پیشنهاد دبیر کل و تصویب شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب می شوند. 
تبصره: انتخاب اعضای هیات اجرایی برای دوره های بعد بلامانع است.
ماده 2 / وظایف و اختیارات هیات اجرایی:
*اجرای مصوبات شورای مرکزی و هیات داوری.
* تشکیل کمیته هاو مناطق پس از تصویب شورای مرکزی. 
*نظارت بر حسن جریان کلیه فعالیت های اجرایی سازمان.
*ایجاد هماهنگی میان ارکان زیر مجموعه هیات اجرایی.
*ارائه پیشنهاد به دبیر کل به منظور اداره بهتر سازمان و واحدهای وابسته به آن. 
* ارزیابی و نظارت بر عملکرد کمیته ها و مناطق و ارایه گزارش ادواری به دبیر کل.
*پیشنهاد برنامه ها و آیین نامه های داخلی هر یک از کمیته ها و مناطق به دبیر کل.
*دعوت از اعضاء مجمع نمایندگان و تشکیل آن بر اساس مصوبات شورای مرکزی.
*انتشار و توزیع ارگان رسمی سازمان. 
تبصره 1: رئیس هیات اجرایی، مسئول اداره جلسات هیات اجرایی و ایجاد هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه کار کمیته ها و پی گیری و نظارت بر حسن اجرای آنها است. مسئولین کمیته ها زیر نظر مستقیم رئیس هیات اجرایی انجام وظیفه می نمایند.

تبصره 2: تعداد جلسات و چگونگی اداره آنها و نحوه انجام فعالیت های مربوط به هیات اجرایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب شورای مرکزی می رسد. 
تبصره 3 : دبیرخانه (مسئول فعالیت های اداری و پشتیبانی سازمان) زیر نظر هیات اجرایی و برابر آیین نامه ای که به تصویب هیات اجرایی می رسد، تشکیل شده و فعالیت می کند.

 

فصل دهم ؛ کميته هاي سازمان

1- کمیته تشکیلات، امور مناطق  و برنامه ريزي

2- کمیته مالي و پشتیبانی

3-  کمیته اطلاع رسانی و آموزش

4- کميته هاي ديگر ( از قبيل دائمي يا ويژه )
ماده  1: ایجاد کمیته های جدید و یا ادغام و انحلال آنها با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تایید هیات اجرایی و تصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.
ماده  2: هر یک از کمیته های سازمان متشکل از حداقل سه و حداکثر پنج نفر عضو می باشد که با پیشنهاد رئیس کمیته و تایید کمیته تشکیلات و تصویب هیات اجرایی انتخاب و اعضای کمیته تشکیلات مستقیما توسط هیات اجرایی تعیین می شوند.

ماده 3: کمیته ها می توانند بعد از تایید کمیته تشکیلات از اعضای سازمان به عنوان مشاور یا همکار بدون حق رای استفاده نمایند.
ماده 4: کلیه آیین نامه ها توسط کمیته تشکیلات تهیه و توسط مرجع تعیین شده در اساسنامه تصویب می شوند.
ماده 5: شرح وظایف کمیته های سازمان توسط کمیته تشکیلات تهیه و پس از تایید هیات اجرایی به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده 6 : حضور و اعلام نظر دبير کل يا قائم مقام سازمان ، بدون حق رأي در کميته ها بلامانع مي باشد . ( به جز کميته معرفي نامزد ها )

 

فصل يازدهم ؛ مرجع پارلماني :

قواعد مندرج در کتاب "  دستور نامه رابرت " آخرين ويرايش فارسي  در تمام مواردي که کاربرد داشته باشدند  و با اين اساسنامه و دستور نامک ها هاي اختصاصي سازمان که ممکن است تصويب شوند تعارض پيدا نکنند ، حاکم بر سازمان خواهد بود .

 

فصل دوازدهم ؛ اصلاح اساسنامه

این اساسنامه می تواند در هر نشست عادی تشکل با دو سوم آراء حاضرین اصلاح شود، مشروط به اینکه اصلاحیه به صورت مکتوب در نشست عادی قبل تقدیم شده باشد.

اين اساسنامه در دوازاده فصل ... ماده .... تبصره در مجمع عمومي عادي نوبت دوم سازمان معلمان ايران روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم آذر 1394 به رأي  گذاشته مي شود .

 

مرامنامه سازمان معلمان ایران

با پیدایش و گسترش مفهوم جامعه مدنی در ایران در میانه دهه هفتاد شمسی این باور در جامعه معلمی شکل گرفت که برای رهایی از جامعه ای دولت سالار، چاره در حرکت به سوی تشکیل سازمان ها و احزاب مردم نهاد است. ساختن جامعه ای متکثر، آزاد و قانون مند از آرمان های ماست. بی شک برای ساختن چنین جامعه ای ابتدا نیازمند دانش و خرد جمعی و سپس همسو نمودن اهداف هستیم.

« سازمان معلمان ايران » ناقد قدرت و ستایشگر مفاهیمی چون صلح، مدارا و تعامل با جهان است. سازمان معلمان ايران با مشی اصلاح طلبی و خرد جمعی خود را جزیی از کل فرایند تحول خواهی ملت ایران می داند.

سازمان معلمان ایران می کوشد مفاهیم مغفول مانده ای همچون صلح، حقوق شهروندی و الزامات زیستن در دنیای امروز را گسترش دهد.

در تربیت نسل فردا علاوه بر مدرسه، رسانه، سیاست مداران و نهادهای دیگر نقش آفرینی می کنند. سازمان معلمان ایران این نقش آفرینی را دیدبانی می کند.

ما، معلمان را به عنوان قشری موثر در فرایندهای تحول خواهی فرهنگی ،اجتماعی و سیاسیمی دانیم. معلم در نگاه ما مرجعی آگاه به زمانه و کوشا در اصلاح جامعه است.

در نگاه ما تنگ نظری و قشری گری جایی ندارد، زنان در تشکل ما به عنوان موثرترین مربیان آرمان خواه در تربیت نسل فردا جایگاه ویژه دارند.

سازمان معلمان ايران داعیه نمایندگی همه معلمان این سرزمین را ندارد، ما کوشندگانی معلم هستیم که با اهداف مشترک در حوزه تعلیم و تربیت در بستر جامعه مدنی به طراحی و نقد و نقش خویش و جهان مشغولیم.

بنیان گذاران سازمان در گذشته با همت و ایمان راسخ در جهت تثبیت اولین تشکل صنفی سیاسی در جامعه مدنی نوین کوشش بسیار نمودند. ضمن پاسداری از دستاوردهای این عزیزان ما در ادامه راه مطالبات صنفی معلمان را در ذیل رویکرد و نگاهمان به نظام اجتماعی و سیاسی در سطح کلان پی ریزی و پیگیری می کنیم.

اين مرامنامه در مجمع عمومي عادي نوبت دوم سازمان معلمان ايران روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم آذر 1394 به رأي گذاشته مي شود .


آخرین اخبار و تحلیل ها در حوزه آموزش و پرورش ایران و جهان در سایت سخن معلم
با گروه سخن معلم باشید .

https://telegram.me/sokhanmoallem

پنج شنبه, 19 آذر 1394 ساعت 13:32 خوانده شده: 1613 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
معلم نا امید مشهدی 1394/09/19 - 20:26
در مسیر حمایت ازمعلمان موفقباشید انشاا...
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1394/09/19 - 20:29
شرایط عضویت به نظر سخت میرسه. کسی که معرف نداره نباید عضو سازمان معلمان شود‌.
به نظرم این اساس نامه, سازمان معلمان را یک سازمان خصوصی میکنه!
پاسخ + 0 0 --
ناصر 1394/09/22 - 22:51
بازهم انتخابات و پیدا شدن سر و کله دنباله های حزب های معروف و ... خدایا ما را از شر خناسان در امان نگه دار.آمین

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور