چاپ کردن این صفحه

مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی (تصویب نامه شماره 162862/ت540 هـ مورخ 21 / 12 / 1395 هیأت وزیران)

گروه رسانه/

بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت

مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی (تصویب نامه شماره ه مورخ 21 / 12 / 1395  هیأت وزیران) سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 18 / 12 / 1395  به پیشنهاد شماره 1040426 مورخ 27 / 11 / 1395   سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:

1- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.

2- افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.

3- در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران از افزایش‌های موضوع بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از کسر افزایش‌های قبلی قابل اعمال است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

بخشنامه افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان دولت

جمعه, 25 فروردين 1396 12:22 خوانده شده: 4858 دفعه

در همین زمینه بخوانید: