صدای معلم

گروه گزارش/

« علی زرافشان » معاون آموزش متوسطه پیشین وزارت آموزش و پرورش و معاون نهاد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران طی حکمی و به استناد ماده 18 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان نماینده ایشان در این دانشگاه انتخاب گردیده است .

ماده ۱۸ تصریح می کند :

" پردیس‌های استانی «دانشگاه»

ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شورای پردیس‌های استانی «دانشگاه» متناسب با شرایط استان مربوط، به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب شورای دانشگاه تعیین می‌شود.

رؤسای پردیس‌های استانی «دانشگاه» به پیشنهاد رئیس دانشگاه، تأیید وزیر آموزش و پرورش، تصویب هیئت امناء و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می‌شوند.

تبصره- پذیرش استعفا یا عزل رئیس پردیس استانی «دانشگاه» به پیشنهاد رئیس «دانشگاه»، تأیید وزیر آموزش و پرورش و با حکم رئیس دانشگاه انجام می‌پذیرد.

وظایف و اختیارات رؤسای پردیس‌های استانی «دانشگاه» متناسب با وظایف و اختیارات رئیس «دانشگاه» تعیین و پس از تصویب شورای دانشگاه و تأیید وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود."

بخش پایانی گفت و گوی « صدای معلم »  با این مقام مسئول را می خوانید .

دانش افزایی معلمان ایرانی و مسئولیت دانشگاه فرهنگیان

صدای معلم:

درست است که این در طول دوران تحصیل است ولی وقتی که معلم از دانشگاه فرهنگیان در داخل نظام آموزشی قرار می گیرد وزارت آموزش و پرورش برنامه خاصی برای این " رکن " جز یک سری از آزمون های ضمن خدمت الکترونیکی که خیلی نمونه های استاندارد جهانی نداشته و قرینه ای  هم ندارند ، ندارد .

چیزی از خودشان درآورده اند و دارند اجرا می کنند که نقش خاصی در دانش افزایی و به روزآوری دانش معلمان ندارد ضمن این که به نظر می رسد باید دانشگاه فرهنگیان مسئولیت اصلی را بر عهده داشته باشد به عنوان نهادی که اینها را تحویل آموزش و پرورش داده  و می دهد. مانند اتومبیلی که تولید می شود و در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و باید خدمات گارانتی شود .

دانشگاه فرهنگیان باید در این زمینه مسئولیت پذیر و پاسخ گو باشد .

 

زرافشان:

می توان ما ماموریتی را که برای دانشگاه فرهنگیان تعریف می کنیم تا مرحله برگزاری آزمون اصلح باشد و صدور پروانه معلمین.

در واقع ، من اولین گواهینامه معلمی خودم را از دانشگاه فرهنگیان دریافت می کنم با آن گواهینامه شایستگی این را دارم که سر کلاس درس حضور پیدا کنم.

 وزارت آموزش و پرورش معلم را با داشتن این شایستگی ها تحویل می گیرد . بحث طرح رتبه بندی هدف و ماموریت اصلی آن همین استکه این فرد در بدو ورود به کار ممکن است آن شایستگی را نداشته باشد.

زمانی چند نفر مهمان از مدارس لبنان آمده بودند که از سازمان ما بازدید بکنند. من در آن زمان مدیر کل دفتر تالیف بودم. ما یک چرخه علمی را تهیه کرده بودیم که فرایند تولید برنامه درسی چگونه باشد. وقتی آن را برای معلمان لبنانی توضیح دادیم یکی از معلمان گفت با این چیزی که شما ارائه کردید به نظر می آید معلم از وقتی که وارد نظام آموزش و پرورش شما می شود تا وقتی که می خواهد خارج بشود نیازی به یادگیری هیچ چیز جدید دیگری ندارد. خیلی خوب و درست حدس زده بود. نظام رتبه بندی می خواهد این نقص را برطرف بکند .

معلم یک شایستگی ورودی دارد برای ورود به کار معلمی که آن را دانشگاه فرهنگیان می دهد اما در طول دوران خدمت باید در مراحل مختلف که در آیین نامه و مصوبه دولت برای رتبه بندی معلمان آمده که در دوره های مختلف سنوات خدمت معلم باید بیاید و یک مجموعه شایستگی هایی را کسب بکند تا بتواند ارتقاء رتبه پیدا کند. آن رتبه بندی کارش همین است یعنی استمرار یادگیری و استمرار کسب صلاحیت برای معلمان فراهم می کند که اگر نظام تایید صلاحیت که لازمه اجرای صحیح رتبه بندی است و وزرات آموزش و پرورش بتواند آن را فراهم کند این دو تنظیم کیفیت را در بخش معلمان فراهم خواهد کرد.

 

صدای معلم:

درست است. شما به مطالبی اشاره کردید ولی چیزی که الآن تحت عنوان نظام رتبه بندی تدوین شده ایرادها و انتقادهای زیادی به آن وارد است و مهمترین دلیلش این است که یک نهاد متولی تعریف و تبیین صلاحیت های حرفه ای و معلم حرفه ای در آن وجود ندارد مشخصا سازمان نظام معلمی. کارگروه هایی هم که تعریف شده کارگروه های ممیزی در چهارچوب اداری دارند با نگاه اداری .

ما نمی خواهیم وارد نقد نظام رتبه بندی معلمان و شیوه نامه آن شویم. بحث ما این است آیا دانشگاه فرهنگیان می تواند در این زمینه نقشی را ایفا کند مشخصا یا به صورت مستقیم یا این که نه مثل سنوات قبل همان چرخه تکرار خواهد شد؟

 دانش افزایی معلمان ایرانی و مسئولیت دانشگاه فرهنگیان

زرافشان:

می شود نظام شایستگی حرفه ای را آموزش و پرورش به دانشگاه واگذار کند. یک کاری در اواخر زمان کار آقای دکتر دانشفر و اوایل زمان کار آقای بطحایی معاونت نیروی انسانی شکل پیدا کرد تحت عنوان بخش کانون های ارزیابی شکل گرفت. البته با توجه به گستردگی آموزش و پرورش بحث بیشتر در مورد این بود که فعلا برای انتخاب مدیران واحدهای آموزشی این کار انجام شود مشابه کاری که انجام شد تحت عنوان فرایند انتخاب و انتصاب مدیران که آزمونش برگزار شد و یک فرایندی که هر کس می خواهد وارد مدرسه بشود ابتدا به ساکن می گویند که شما مدیر مدرسه شدید. مثلا کار کانون های ارزیابی را الآن در مجموعه های مستقل  غیردولتی انجام می دهند و ما این کار را انجام دادیم هم در آموزش و پرورش هم در سازمان اسناد کتابخانه ملی انجام شد که من هستم.

 اینجا هم مدیران کل آموزش و پرورش به این صورت انتخاب می شوند مثل کانون های ارزیابی ، دانشگاه فرهنگیان بیاید این کاررا عهده دار بشود اما اگر دانشگاه بخواهد وارد این عرصه بشود باید آن امکانات لازم و استلزامات آن را فراهم کند در غیر این صورت یک کار موفقی نخواهد شد. مثلا کار ارزشیابی برنامه تعالی را ما خودمان اصرار داشتیم که داور مستقل باشد یعنی ارزیابی پایانی توسط داوری  مستقل باشد. آقای دکتر فانی هم در ابلاغ طرح تاکید کردند که ارزشیابی این طرح پاشنه آشیل کار است. این کار را ما برای این که مستقل انجام شود با دو هدف یکی این که خود برنامه در دل دانشگاه فرهنگیان قرار بگیرد و دانشگاه درگیر بخش مدیریت آموزشگاهی شود نکته دوم این که به عنوان یک مجموعه مستقل، داوری مستقل و ارزیابی مستقل انجام بدهد.

 لذا این که شما می فرمایید ؛ بله امکان پذیر است و مسئولیت و ماموریت به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود و دانشگاه فرهنگیان هم ظرفیت های لازم خودش را ایجاد کند همان طور که ارزیابی اصلح را هنگام فارغ التحصیلی انجام می دهد ، در دوره های پنج ساله کار ارزیابی فرایندی را هم انجام بدهد تا معلمان شایستگی هایی را که داشتند را بتواند هم حفظ بکند و هم ارتقا بدهد.

 

صدای معلم:

به عنوان سوال آخر، این سمتی که شما فرمودید به عنوان نماینده وزیر آموزش و پرورش در تعیین روسای پردیس ها ؛ شما فکر می کنید که فرایند تعیین روسای پردیس ها در دانشگاه فرهنگیان چقدر شفاف است و چقدر با معیارهای یک مدیریت علمی و کارآمد سازگار است ضمن این که ما می بینیم دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بعضا از عملکرد روسای پردیس ها رضایت ندارند و انتقاداتی را در این زمینه دارند؟

 

زرافشان:

از نظر دستورالعمل ، معیارها، تقسیم بندی شاخص ها به شاخص های عمومی و تخصصی به این که فرد دو نفر یا سه نفر معمولا این گونه است که برای یک پردیس یک نفر مورد نظر قرار نمی گیرد بلکه بررسی می شوند ، معرفی می شوند نوعا سعی می شود از داخل خود پردیس باشند با توجه به استاندارد آموزش عالی هم باید افراد  جزء هیات علمی باشند ؛ اگر کسانی از هیات علمی پردیس ها افرادی نبودند می روند به سراغ اعضای علمی دانشگاه های مرتبط و از بین آن ها انتخاب می کنند. این فرایند از نظر دستورالعمل و شاخص ها معیارهایی برای انتخاب است و شفاف است حال این که دانشگاه این را روی سایت گذاشته نمی دانم ولی نسخه چاپی آن را دیده ام و دست عموم باشد را ندیدم . من اطلاع ندارم . از این جهت مشخص است و این که افرادی که انتخاب می شوند شایستگی های لازم را داشته باشند . من خودم در زمان بررسی یکی از کارهایم همین است که ببینم آیا فردی که می خواهد رئیس پردیس بشود دارای شایستگی های لازم هست یا نه و سعی می شود معمولا از داخل مجموعه پردیس هم انخاب شود. اما افرادی که انتخاب می شوند الزاما در میدان عمل هم در مدیریت موفق باشند یا نه معمولا هر انتخابی با این چالش مواجه است . معمولا فرد می آید یکسری کار می کند و ارزیابی می شود که آیا عملکردش در این یک سال موفقیت آمیز بوده یا نه ؟ مگر افرادی که از قبل سابقه مدیریت دارند و کارنامه روشنی از عملکرد مدیریتی شان وجود دارد .

اخیرا چند نفری که معرفی شد بخش قابل توجه ایشان افرادی بودند که در حوزه مدیریت پردیس ها آدم های باسابقه و موفقی بودند. فرایند کار به نحوی است که آن شفافیت را در بخش مدیریت دانشگاه دارد.

 

صدای معلم:

شما خودتان وقت کافی دارید که در این زمینه برای این امر مهم صرف کنید یا این که به شخص دیگری این کار را واگذار و یا تفویض کرده اید؟

دانش افزایی معلمان ایرانی و مسئولیت دانشگاه فرهنگیان

زرافشان:

من شخصا کارم را خودم انجام می دهم ، البته وقت زیادی از من نمی گیرد به دلیل این که تعداد افرادی که در مدیریت پردیس ها جابه جا می شوند تعداد خیلی قابل توجه نیست که وقت من را بگیرد. مثلا آماری را دوستان داده اند که حدود 13 نفر بازنشست شدند طبیعی است که وقتی بازنشسته شدند باید جایگزین انتخاب بشود و فرایند بررسی را دانشگاه انجام می دهد که یک فرایند وقت گیرتری است و وقتی افراد مشخص شدند من بررسی نهایی و اعلام نظر نهایی را انجام می دهم.

 

صدای معلم:

آیا نظارتی بر عملکرد مدیران خواهید داشت یا فقط فرایند انتخاب است؟

 

زرافشان:

من بر حسب قانون باید عمل کنم. بخشی از دوستان وقتی ابلاغ من را برای پردیس دانشگاه فرهنگیان رفته بود تماس گرفته بودند  ، اظهار محبت می کردند و انتظاراتی را مطرح می کردند و من بنابر تصویر ابلاغیه ای که برای من صادر شده بود صرفا من نماینده وزیر در ماده 18 هستم در بخش های دیگر حداقل به لحاظ حقوقی اجازه ورود ندارم البته دوستان در دانشگاه محبت دارند ولی من صرفا در موضوع حکمم باید فعالیت کنم.

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

بخش نخست

پایان گزارش/


دانش افزایی معلمان ایرانی و مسئولیت دانشگاه فرهنگیان

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

آموزش و پرورش ایدئولوژیک و دگماتیسم حاکم بر نظام آموزش و پرورش

سال های آغازین ورود به مدرسه عمدتا به دلایلی چون دوری کودک از خانه و جدایی چند ساعته از والدین یا انطباق با قواعدی تازه و نسبتا دشوار، گاهی برای دانش آموز همراه با نوعی احساس اجبار، بیگانگی و اضطراب است؛ مساله ای که اگر به درستی با آن برخورد نشود می تواند موجبات نمایان شدن یا تشدید دامنه ای از مشکلات رفتاری مبتنی بر درونی سازی (اختلالات خلقی، جسمانی سازی، مدرسه هراسی و.) یا برون سازی هایی چون (اختلالات بیش فعالی- نارسایی توجه، سلوک، نافرمانی مقابله ای و.) گردد.

بنابراین با امر بسیار حساس و سرنوشت سازی روبه رو هستیم که می تواند به جای شکوفایی به تباهی استعدادها و مصائب دیرپای دیگری منتج شود.

در ایران ما نهاد آموزش و پرورش همواره با انتقاداتی جدی از سوی صاحب نظران مواجه بوده؛ معیارهای خاص در گزینش معلمان، فاصله معنادار میان محتوا و ایده آل های آموزشی با ارزش ها و واقعیات فردی و اجتماعی، کلیت نگری و یکپارچه نمایی به قیمت نادیده گرفتن تفاوت های دینی، فرهنگی و زبانی، عدم التزام به همگام سازی با برنامه های به روز شده جهانی، به تعطیلی کشاندن مدارس طبیعت و یا مغایر خواندن حذف مشق شب با اصول قرآنی نمونه هایی از کل این ماجراست. مشکلاتی که یکی از برجسته ترین علل آن ها جزم گرایی و فشار سنگین ایدئولوژی است.

از سوی دیگر می توان نوعی احساس بی رغبتی و حتی تنفر نسبت به سال های تحصیلی را نزد دانش آموزان به سبب سخت گیری ها و ایجاد نوعی روح پادگانی در مدارس دریافت که آن را مثلا با (شعف پاره کردن کتب درسی در پایان سال تحصیلی) به یاد می آوریم احساسی که می تواند در طی دوره های بعدی و به سبب زندگی بدون آینده و به محاق رفته تازه بماند.

نظام های قدرت بر آنند تا با برساختن آن چه فوکو رژیمی از حقیقت می خواند به کنترل یا مراقبت و تنبیه افراد تحت فرمان خود دست یابند و یا همان طور که آلتوسر می گوید از طریق تشکیلات ایدئولوژیک رسمی نظیر نظام آموزشی به حفظ نظم اجتماعی و مشروعیت بخشی نائل آیند. آن ها دانشی را عرضه می دارند که به قول فریره نه تنها به کار زندگی واقعی نمی آید بلکه بیشتر حافظ وضع موجود است.

حکومت های تئوکرات یا توتالیتاریسم های کمونیستی یا فاشیستی و امثالهم به نحوی رادیکال و نظام های لیبرال و سوسیال دموکرات به شکل معتدل تری در پی القای آرمان ها و ارزش های خود به وسیله کتب درسی و برنامه های آموزشی هستند. امری که حاصلش چیزی جز محدود ساختن امکان تفکر و انتخاب آزاد از کودک و نوجوان در مقام دانش آموز نیست.

در واقع آموزش و پرورش به سان کارخانه ایست که در طی فرایند سوژه زدایی از دانش آموز ، ابژه هایی به صف شده و مصلوب الاختیار می سازد. بنابراین صرف نظر از تفاوت های محتوایی و شدت یا ضعف این اعمال قدرت، ما با بحرانی کلان و جهان شمول مواجهیم و نمی توان آن را به کشور خودمان محدود بدانیم، تا جایی که در شلوغی های ماه های اخیر فرانسه، یکی از مطالبات جلیقه زردها پاکسازی دستگاه آموزش رسمی از مفاهیم ایدئولوژیک بوده است.

در تحلیل نهایی وقتی به آموزش و پرورش خودمان باز می گردیم، آن چه می بینیم شکاف عمیقی است که میان ساختار رسمی و دیسکورس اربابی با ساختارها و خرده گفتمان های موجود ایجاد شده، فراگیر شدن چالش رقص و آهنگ ساسی تنها نمونه ای از این مدعاست.

اگر چه پیام این حرکت ظاهرا شنیده نشد و با دستپاچگی توام با ریاکاری وزیر سابق مسکوت ماند اما کسی که اندکی از روان کاوی بداند در می یابد، امیال آدمی تاب مستوری ندارند و سرکوب شده باز خواهد گشت.

آموزش و پرورش ایدئولوژیک و دگماتیسم حاکم بر نظام آموزش و پرورش

آن چه که حکومت های مطلق گرا اصرار بر انکار آن دارند این است که در دیالکتیک "میل و منع" هر چه ممنوعیت های بیشتری اعمال کنی، شور بیشتری را برای تخطی از آن بر می انگیزی، هر چه شادی را بکشی، دیونوسوس همچنان زنده خواهد ماند. البته در جامعه ای که آموزش درستی نمی بیند و زندگی نسل جوانش بیش از هر جا در فضایی مدیازده جریان دارد، بیم آن می رود که زبان اعتراض، به زبانی هیستریونیک و کنش نما محدود بماند. به همین خاطر نقش والدین، مربیان و معلمان واجد اهمیت زیادی است تا با مجاهدتی جان کیتینگی (معلم داستان انجمن شاعران مرده) این پای بست ویران آموزشی را با مشارکت فراگیران از نو بنا کنند؛ کاری که نیرو و مصالح بسیار می طلبد و راهیست طولانی و دشوار.

به هر حال در سال تحصیلی جدید نیز پیش بینی می شود تلاش دانش آموزان و دانشجویان در مقام سوژه های مدرسه و دانشگاه برای قطع کردن صدای آن دیگری هزاران ساله هم چنان ادامه خواهد داشت کما اینکه برای پیشینیانمان نیز چنین بوده..


مرا در نظامیه ادرار بود
شب و روز تلقین و تکرار بود
سعدی


از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت
یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
حافظ


علم رسمی سر به سر قیل است و قال
نه در آن کیفیتی حاصل، نه حال
شیخ بهایی

کانال اندیشه انتقادی


آموزش و پرورش ایدئولوژیک و دگماتیسم حاکم بر نظام آموزش و پرورش

منتشرشده در دیدگاه

گروه گزارش/

اظهار نظرهای غیرمرتبط و غیرعلمی رئیس شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در مورد رتبه بندی معلمان

" رتبه بندی معلمان " در کنار همه انتقادات شکلی و محتوایی که بر آن وارد است اما نکته قابل تامل و حتی تقدیری  دارد - البته اگر دور زده نشود - که معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به آن اشاره می کند :

علی اللهیار ترکمن در پاسخ به اینکه کدام گروه‌ها مشمول رتبه بندی معلمان نمی‌شوند در 25 آذر 1398 می گوید: 

" در آموزش و پرورش به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۸، اجازه داشتیم که از نیروهای آموزشی در مشاغل اداری استفاده کنیم. طبق بخشنامه‌ای که معروف به بخشنامه ۲۳۰ است می توانیم نیروی آموزشی را در بخش اداری به کارگیری کنیم. البته حضور آنها در مشاغل  اداری نافی سنوات قابل قبولشان در حوزه آموزش نمی‌شود و می‌توانیم بین بخش اداری و آموزشی این انتقال را انجام دهیم. در این نشست « صدای معلم » خواهان الزام شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها به دعوت از رسانه ها و خبرنگاران در نشست های این شوراها گردید و قرار بود تا پایان دی ماه یعنی پایان گرامی داشت " هفته شوراهای آموزش و پرورش " این دستور العمل صادر گردد .

با توجه به اینکه یک نظام آموزشی باید نیروهایش تفکیک شده و ساختار منسجمی داشته باشد که بتواند روی نیروی انسانی سرمایه گذاری کند. در مصوبه تصریح شده که آموزش و پرورش باید تفکیک نیرو بین نیروهای اداری و آموزشی انجام دهد. یعنی آنها باید انتخاب کنند یا به عنوان نیروی اداری مشغول باشند و یا اینکه به مدرسه برگردند  به شغل تدریس ادامه بدهند.

معاون برنامه‌ریزی  توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اجازه داریم مشمولان بخشنامه ۲۳۰ که آموزشی‌اند اما در حال حاضر به بخش اداری منتقل شده‌اند را تا مهر سال آینده از مزایای رتبه‌بندی برخوردار کنیم گفت: ولی این افراد باید تا مهر ماه انتخاب کنند که یا نیروی اداری می‌شوند و از مزایای اداری استفاه می‌کنند یا به مدرسه بر می‌گردند و امتیازات آن حوزه را دریافت می‌کنند. این انتخاب را باید همکاران ما انجام دهند.

 بنابراین آنها که اداری هستند و اداری باقی می‌مانند از مهر ماه سال آینده مشمول رتبه بندی نمی‌شوند. بنابراین فعلا همه را شامل می‌کنیم و تا اول مهر ۹۹ اجازه داریم رتبه بندی را برای آموزشی‌ها و مشمولان بخشنامه ۲۳۰ اجرا کنیم، ولی از اول مهر ۹۹، مشمولان بخشنامه ۲۳۰ باید انتخاب کنند. از کل نیروهایی که در اختیار داریم  حدود ۴۰ هزار نفر در مشاغل اداری هستند. "

پرتال اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی 1 دی 1398 نوشت :

" استاندار آذربایجان شرقی در هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: رتبه بندی معلمان به عنوان یک طرح مطلوب در آموزش و پرورش همچون دانشگاه ها باید عوامل اجرایی و اداری را هم شامل شود.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، عصر امروز محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: رتبه بندی به عنوان یک طرح مطلوب در آموزش و پرورش همچون دانشگاه ها باید عوامل اجرایی و اداری را هم شامل شود.

اظهار نظرهای غیرمرتبط و غیرعلمی رئیس شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در مورد رتبه بندی معلمان

استاندار آذربایجان شرقی افزود: مباحث آموزش و پرورش به جهت اهمیت موضوع نیازمند ساعتها بحث و گفت و گو است.

وی تاکید کرد: تحول در تمامی عرصه ها نیازمند توجه به آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای هر تحولی است.

پورمحمدی یادآور شد: مشکلات کنونی کشور دلیل بی توجهی مسئولین نیست و امروز ما در شرایط تحریم ظالمانه و تقابل نابرابر هستیم.

این مقام مسئول در استان آذربایجان شرقی خاطر نشان شد: بحث مشارکت مردم در اداره کرد آموزش و پرورش ضروری است اما نباید این موضوع با اجبار اشتباه گرفته شود.

وی همچنین اضافه کرد: سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت هزینه نیست این یک سرمایه گذاری بلند مدت برای تربیت نیروهای متخصص و متعهد مورد نیاز آینده است.

محمدرضا پورمحمدی تصریح کرد: در بخش مشارکت دستگاه ها در اداره آموزش و پرورش و تامین منابع مورد نیاز آن، فصل الخطاب قانون است و دستگاه ها باید طبق قانون پرداخت های خود را به این بخش به موقع عملیاتی نمایند.

وی همچنین با ابراز خرسندی از عملیاتی شدن طرح رتبه بندی معلمان بر تعمیم این مهم به کارکنان اداری و اجرایی تاکید کرد و اظهار کرد: اگر نیروی پشتیبانی توانمند و با انگیزه ای نداشته باشیم کارهای صفی یقینا درست و طبق انتظار تحقق نخواهد یافت."

به نظر می رسد استاندار آذربایجان شرقی از مسائل آموزش و پرورش و مهم تر از آن سیستم ارتقا در دانشگاه و نظام آموزش عالی بی اطلاع می باشد .

محض اطلاع « رئیس شورای آموزش و پرورش استان » باید گفت :

در دانشگاه دو آیین نامه در این مورد پیش بینی شده است :

1- آیین نامه ی ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور

2- آیین نامه ی استخدام اعضای غیرهیات علمی دانشگاه های کشور

این دو سیستم کاملا مجزا از یکدیگر بوده و عمل می کنند مگر آن که کارمندی تبدیل وضعیت داده و عضو هیات علمی بر اساس مسیر تعریف شده شود .

البته این آیین نامه ها سال به سال به روز رسانی می شوند .

این گونه اظهار نظرها و نظایر آن موید این مدعاست ، افرادی که بعضا به عنوان " رئیس شورای آموزش و پرورش استان و یا شهرستان " در مورد مسائل این دستگاه مهم تصمیم گرفته و  برنامه ریزی می کنند از ماهیت جریان آموزش بی اطلاع بوده و حتی تکالیف اضافی بر آن تحمیل می کنند .

اما نکته ی تاسف بر انگیز آن که در این نشست بر اساس آن چه پرتال روابط عمومی آموزش و پرورش منتشر کرده است دیگران و به ویژه مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تذکری به ایشان در این زمینه  و موارد قانونی و علمی نداده اند .

در نشست رسانه ای که اخیرا و به مناسبت " هفته شوراهای آموزش و پرورش " توسط رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد ؛ « صدای معلم » از عملکرد روسای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها انتقاد کرد هر چند رئیس این سازمان از عملکرد آنان اظهار رضایت کرده است . ( این جا )

همچنین در این نشست « صدای معلم » خواهان الزام شوراهای آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها به دعوت از رسانه ها و خبرنگاران در نشست های این شوراها گردید و قرار بود تا پایان دی ماه یعنی پایان گرامی داشت " هفته شوراهای آموزش و پرورش " این دستور العمل صادر گردد .

پایان گزارش/


اظهار نظرهای غیرمرتبط و غیرعلمی رئیس شورای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در مورد رتبه بندی معلمان

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر آمد ( این جا ) ؛ نشست « مجتبی زینی وند » رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به مناسبت " هفته ی شوراهای آموزش و پرورش " برگزار گردید .

در این نشست ؛ « صدای معلم » پرسش های مبسوطی را مطرح کرد .

با آن که مدت جلسه دو ساعت پیش بینی شده بود اما به نظر می رسید که اکثرین خبرنگاران در زمینه " قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش " پرسشی نداشته و تمرکز آن ها بیشتر بر مدارس غیردولتی و چالش و مشکلات مرتبط با آن بود .

این امر با صحبت های رسول پاپایی مدیر شوراهای آموزش و پرورش رو به رو گردید که از عملکرد رسانه ها در این مورد انتقاد کرد .

« مریم عابدینی » از خبرگزاری فارس به این سخنان اعتراض کرد و کم کاری را متوجه مسئولان و نه  رسانه ها دانست .

در ادامه پورسلیمان ضمن تایید سخنان پاپایی تاکید کرد که رسانه ها باید نقدپذیر بوده و اشتباهات خویش را بپذیرند . رسانه ها نباید خود را حقیقت مطلق بپندارند و نباید دچار خودشیفتگی شوند .

مدیر صدای معلم یکی از دلایل مهجور ماندن و به حاشیه رفتن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را کم کاری و بی اهمیت انگاری رسانه ها و  خبرنگاران دانست .

این سخنان مدیر صدای معلم باز هم با انتقاد و اعتراض نماینده خبرگزاری فارس رو به رو گردید .

پورسلیمان هم تصریح کرد که این انتقاد متوجه خود اوست و ارتباطی با دیگران ندارد .

در همایش ملی گرامی داشت هفته شوراهای آموزش ‌و پرورش که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما شنبه 28 دی ماه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید از « صدای معلم » دعوتی به عمل نیامد .

این در حالی است که به اذعان که  رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و نیز مدیر شوراهای آموزش و پرورش تنها رسانه ای که بیشترین گزارش و نقد را در حوزه قانون شوراهای آموزش و پرورش در 2 سال اخیر داشته است ؛ « صدای معلم » بوده است .

در برابر پرسش و درخواست « صدای معلم » مبنی بر الزام دعوت از همه خبرنگاران و رسانه ها به جلسات شورای آموزش و پرورش ؛ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به صراحت بیان کرد که این بخشنامه ظرف یک هفته ابلاغ خواهد شد . با این حال و تاکنون چنین بخشنامه و یا دستور العملی ابلاغ نگردده است .

بخش پایانی این پرسش و پاسخ منتشر می گردد .

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه استان ها و شهرستان ها/

اعتراض صنفی و تجمع دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز

دوشنبه 30 دی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی تبریز در اعتراض به وضعیت نامناسب رفاهی از جمله کیفیت نامطلوب غذای سلف دست به اعتراض زدند .

این دانشجویان با انتقاد از ضعف مدیریت این پردیس خواهان استعفای وی گردیدند .

پایان پیام/

توسعه و فرهنگ عذرخواهی در جامعه

فیلم کوتاه ۵ دقیقه‌ای «بهترین بابای دنیا» (World's greatest dad) ویدئوی کوتاهی‌ست با مضامین تربیتی، اجتماعی که پیام اصلی آن حول محور توانایی گفتن متأسفم (sorry) به عنوان یک مهارت اجتماعی مهم می‌باشد. در این فیلم کوتاه، پدر تلاش می‌کند به نحو شایسته و در یک موقعیت واقعی، مهارت «عذرخواهی» و گفتن «متأسفم، ببخشید» را به کودک خود بیاموزد، اما با مقاومت و لجبازی دختر کوچکش روبه رو می‌شود. شاید بهترین جمله دیالوگ این فیلم، همان جمله پدر به دخترکش می‌باشد که حاضر نیست بابت «خطای» خود «عذرخواهی» نماید:
“I know it's hard to say sorry but please try it.”

همان مشکلی که بسیاری از افراد جامعه ما نیز با آن درگیرند یعنی سخت بودن عذرخواهی!

توسعه و فرهنگ عذرخواهی در جامعه

اما اگر بپذیریم که خود و دیگران دارای معایبی هستیم که گاهی با یک تنش و اختلال ممکن است این عیب آشکار شود عذرخواهی کردن به خاطر آن سخت نخواهد بود.

اما چرا این مهارت‌ها و توانایی‌ها مهم هستند؟

از آنجایی‌ که کیفیت زندگی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در گرو تعاملات سازنده و سالم گروهی و اجتماعی است حضور و مشارکت در این عرصه، کسب مهارت‌های عملی و توانمندی‌های لازمِ زیست‌جمعی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید تا به بهبود روابط با دیگران و توسعه آن بینجامد.


امروزه در ارتباطات میان فردی، گروهی و اجتماعی فرهنگ عذرخواهی و پذیرش مسئولیت خطا و اشتباه خود، نقش به‌سزایی در کاهش تنش‌ها و سوءتفاهم‌ها، آرام کردن جامعه، بازسازی اعتماد آسیب دیده و تقویت سرمایه اجتماعی و در نتیجه ایجاد جامعه‌ای سالم، پویا، پیشرفته و توسعه‌یافته دارد.


فرهنگ عذرخواهی و پذیرش خطاها و اشتباهات، خود نشانه عقلانیت و توسعه یافتگی است. در حالی‌که فقدان آن که به دلایلی مانند عدم عقلانیت، تکبر، غرور، خشم، شرم، ترس از تنبیه و جزا، ارزش نبودن عذرخواهی، درونی نشدن این باور و غیره اتفاق می‌افتد، از نشانه‌های توسعه نیافتگی می‌تواند باشد، به‌ویژه اگر این موضوعِ مهم، به حوزه روابط اجتماعی و مهم‌تر از همه، رابطه سرنوشت‌ساز حکومت با مردم مربوط باشد.

واقعیت آن است که بسیاری از ما توانایی ساده اما مهمِ گفتنِ «لطفاً» و «متأسفم، ببخشید» را نداریم.

توسعه و فرهنگ عذرخواهی در جامعه

توانایی «عذرخواهی» چیزی نیست که یک‌ باره و در سن بزرگسالی در ما ظاهر شود بلکه رفتاری‌ست تربیتی که باید از کودکی آموخت، از خانواده و دبستان.

این‌که می‌بینید فرهنگ «عذرخواهی» در خطاهای رخ داده حتی در میان مدیران و مسئولان ما ضعیف است نشان از یک آسیب تربیتی،اجتماعی جدی‌ست که باید چندین نسل به کودکانمان آموزش دهیم و کار کنیم تا همین توانایی‌های ساده را بیاموزند. یاد بگیرند اولین گام زندگی اجتماعی، توانایی گفتن «لطفاً» و «متاسفم!» است. واقعیت آن است که بسیاری از ما توانایی ساده اما مهمِ گفتنِ «لطفاً» و «متأسفم، ببخشید» را نداریم.

توانایی‌های بزرگی که خانواده‌ها، مدارس و رسانه‌های ما باید روی آن متمرکز شوند تا به مرور به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود. فرهنگی که با خود احترام، دگرخواهی، لطافت و عشق ورزیدن به همراه می‌آورد.اولین و مهم‌ترین کلمه‌ای که باید به کودک آموخت کلمه «لطفا» است.
«لطفا»، روح انسانیت و لطافت را از کودکی در ما نهادینه می‌کند آن‌چنان که وقتی بزرگ‌تر می‌شویم این همه دعوا، مشاجره، خشونت، نزاع، درگیری و کوفتن و زدن نخواهیم داشت!!

دو کلمه please و sorry به نوعی مکمل هم هستند. «لطفا» و «متأسفم»، زمینه نگرش‌ مثبت و تفاهم را در بستری از احترام، بین دو نفر به گونه‌ای شگفت‌انگیز تقویت می‌کند.
ای‌کاش در تربیت کودکان خود در خانواده، مهدکودک و  مدرسه به این دو کلمه معجزه‌آسای زندگی‌بخش اهتمام جدی می‌کردیم.
کلماتی که گمشده امروز جامعه ماست!

در مغرب زمین دو واژه «لطفا» و «ببخشید، متأسفم» پربسامدترین و پرکاربردترین واژگان است اما در اندیشه بزرگان مشرق زمین به‌ویژه ایران عزیز مفهمومی فراتر، انسانی‌تر و فرازمینی‌تری به نام «عشق» وجود دارد که مبدأ و منشأ والاترین رفتار است که در دگرخواهی و تقدم یاران و دیگران بر خود متجلی می‌شود و اگر چنین شود «لطفا» و «ببخشید» جلوه‌هایی کمرنگ از دگرخواهی است.

مع‌الاسف این دُرّ نادر در میان جامعه ما چندان درخشان نیست. بر ماست که به کودکانمان عشق ورزیدن به مخلوقات خداوند اعم از حیوان و انسان را در عمل بیاموزیم و به بزرگانمان نیز یادآوری کنیم:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

توسعه و فرهنگ عذرخواهی در جامعه

منتشرشده در یادداشت

گروه گزارش/

همان که که در گزارش های پیشین « صدای معلم » و در مورد طرح رتبه بندی معلمان منتشر شد ؛  آن چه که اکنون تحت عنوان « شیوه ی نامه اجرای طرح رتبه بندی معلمان » در آموزش و پرورش انجام می شود با آن چه که کارشناسان و صاحب نظران بر روی آن کار علمی و کارشناسی انجام داده بودند تفاوت های ماهوی و حتی شکلی فراوانی دارد .

آن گونه که « منیره رضایی » عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و عضو گروه پژوهشی اقتصاد و نیروی انسانی پژوهشگاه مطالعات در گفت و گو با صدای معلم شرح می دهد برای " طرح رتبه بندی معلمان "  کارگروه های مشخصی  تشکیل شده و حدود 2 سال کار و بیش از 50 جلسه کاری بر روی آن صورت گرفته بود .

« رضایی » در این گفت و گو به شرح ماهیت طرح می پردازد و تاکید می کند طرح فعلی مورد تایید ایشان نبوده است و نمی تواند صلاحیت های حرفه ای معلمان را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد .

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه گزارش/

دوشنبه 23 دی دومین نشست علمی – تخصصی با عنوان " ایدئولوژی و برنامه درسی " با برنامه ریزی و همت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برگزار گردید .

اعضای میزگرد دکتر مقصود فراستخواه عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ؛ دکتر اسدالله مرادی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ؛ دکتر نادر سلسبیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ؛ دکتر رضا ملایی رئیس حوزه یادگیری معارف و قرآن سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی و دکتر محمد حسنی عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بودند .

مدیریت این نشست را دکتر سیدمحمد حسین حسینی پژوهشگر مطالعات آموزش و پرورش بر عهده داشت .

این نشست در مجموع بیش از 3  ساعت به طول انجامید و در پایان پرسش و پاسخ بین حاضران و سخنرانان برگزار گردید .

« صدای معلم » بخش پایانی سخنان دکتر اسدالله مرادی عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان را به صورت کامل منتشر می کند .

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

مشارکت در آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت  در حالی بیست و ششمین سالگرد تصویب "قانون تشکیل شوراهای  آموزش و پرورش" (مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی) را به عنوان یکی از اثرگذارترین اسناد بالادستی آموزش و پرورش در جلب، جذب و توسعه مشارکت های همگانی گرامی می داریم که به موازات توفیقاتی که در ارتقاء کمی و کیفی آموزش و پرورش در سطح کشور داشته، همچنان بسیاری از مواد آن مورد کم لطفی عوامل تاثیرگذار در اجرای آن، قرار گرفته است.

در آئین نامه اجرایی این قانون که مصوب سال 1376 هیات وزیران است، برای دستگاه های اجرایی از قبیل: وزارت کشور (شهرداری ها) - وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- سازمان تبلیغات اسلامی- بانک ها- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تکالیفی را در قبال آموزش و پرورش معین کرده است که در صورت تحقق این هم افزایی و جلب همکاری های مشترک سایر دستگاه ها، می توانستیم شاهد اتفاقات بسیار خوبی در نظام تعلیم و تربیت کشور باشیم.

 ماده 8 قانون شوراهای آموزش و پرورش موضوع "وظایف و اختیارات شورای شهرستان" ، اثربخشی تصمیمات این شورا را در توسعه امر مشارکت و ارتقای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق، بسیار مشهود می نماید.

از طرفی عملیاتی نمودن برنامه های سند تحول بنیادین مصوب سال 1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مهمترین ماموریت وزارت آموزش و پرورش، معین شده است. اجرای سند تحول بنیادین نیز در گرو اجرای راهکارهای آن است که در برنامه زیرنظام های سند مذکور، متجلی شده است. در فصل سوم مبانی نظری سند تحول (رهنامه نظام تربیت رسمی عمومی) این طور عنوان شده است که اجرای تمام برنامه ها و فعالیت های سرآمد، باید زمینه ساز تحقق "چرخش های تحول آفرین" باشد. 

مشارکت در آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت

"مدرسه محوری" به معنای واگذاری اختیارات و قدرت تصمیم گیری به مدارس، یکی از رویکردهای اصلی زیرنظام راهبری و مدیریت (مبانی نظری سند تحول، 1390، ص 37) و گذر از تمرکز گرایی به مشارکت جویی یکی از چرخش های تحولی نظام آموزش و پرورش تلقی شده است (همان منبع، ص 416). لذا به نظر می رسد زمان آن فرارسیده که واژه "مشارکت" در نظام تعلیم و تربیت کشور از ورطه انزوا و کج اندیشی، خارج گشته و به منظور عملیاتی نمودن سیاست "مدرسه محوری" که از طریق تفویض اختیار، زمینه سازی برای گسترش و خلق مشارکت تمامی ذینفعان در راستای ارتقای اثربخشی و کیفیت مدرسه، محقق می گردد، بازتعریف شود.

در زير نظام راهبري و مديريت سند تحول كه مصوب سال 1396 است، خصوصیات "مدرسه صالح" این طور عنوان شده است که "مدرسه، محور توسعه جامعه محلی" باشد و از همکاری نهادها و موسسات، اشخاص حقیقی و حقوقی، که فراهم کننده فرصت های مکمل و جانبی برای توسعه و تعالی تجارب ارزنده یادگیری هستند، بهره مند گردد، اما سوالی که مطرح می گردد این است :

"آیا زیرساخت های مدرسه محوری و بهره گیری از فرصت های جانبی فراهم شده است"؟

"آیا سازو کارهای حقوقی، قوانین و مقررات موجود آموزش و پرورش موید "كاهش تمرکز" می باشند"؟ 

به نظر می رسد از عمر بسياري از قوانین و مقررات و اسناد بالادستی آموزش و پرورش سال ها گذشته است.

روزگار کنونی روزگار "خردورزی و طرح چراها و چگونه ها" ست. مخاطبین آموزش و پرورش (عوامل سهیم و موثر)، انتظار دریافت پاسخ هاي منطقی برای "نبودن ها" و "نشدن ها" دارند.

شاید یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات مرتبط با توسعه مشارکت در آموزش و پرورش باشد که این موضوع به همت متخصصین مربوطه در تسریع "طراحی و استقرار نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش" و نظام مند نمودن مقوله مشارکت، قابل حل خواهد بود.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مشارکت در آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت

منتشرشده در یادداشت

گروه گزارش/

گزارش صدای معلم از نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان

امروز دوشنبه 30 دی نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با موضوع " مسکن، بیمه، رتبه بندی فرهنگیان و بودجه وزارت آموزش و پرورش " در سالن جلسات این معاونت برگزار گردید .

این نشست راس ساعت 30 / 10 صبح مطابق برنامه اعلام شده آغاز گردید .

علی اللهیار ترکمن در این نشست 24 دقیقه به ارائه مطالب و دیدگاه های خویش پرداخت .

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت :

خوشحالم از این که فرصتی فراهم شد تا خدمت شما بزرگواران بتوانیم مسائل آموزش و پرورش را با هم اطلاع رسانی کنیم و هم این که اذهان عمومی را برای اجرای فعالیت ها و برنامه ها آماده کنیم برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش و اهداف توسعه در این بخش ضروری و لازم است .

با توجه به ضیق وقت و سوالاتی که شما بزرگواران که باید به طور مبسوط به آن پرداخته شود سعی می کنم کلیاتی را ظرف چند دقیقه خدمت شما بزرگواران عرض کنم و بعد در خدمت شما برای طرح سوالات مد نظرتان باشیم .

گزارش صدای معلم از نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان

در مصاحبه های قبلی روی این خیلی تاکید می کردم که یک برنامه و چارچوب مشخص برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش باید تهیه و تدوین شود و ما از حرکات موردی، مقطعی و بدون برنامه ریزی شده باید اجتناب کنیم تا بتوانیم از همه ظرفیت هایمان استفاده کنیم  تا در چارچوب اهدافی که برای ما پیش بینی شده است بتوانیم حرکت کنیم .

خوشبختانه در طول سال گذشته تا امسال و علی رغم تعهداتی که از لحاظ مدیریتی در بخش آموزش و پرورش بود ما این مهم را از مد نظر خودمان دور نگاه نداشتیم و کارهای خودمان را در حوزه مطالعه ، آسیب شناسی و برنامه ریزی ادامه دادیم و بعضی اقداماتی که امروز خدمت شما عرض می کنم به مرحله اجرایی رسیده است و برخی دیگر به روزدی به مرحله اجرایی می رسد که خدمت شما به صورت کامل عرض می کنم .

« اللهیار ترکمن » در ادامه به موضوع " انتخابات " پرداخته و ادامه داد :

صرف نظر از بعضی مسائل اجرایی که در حوزه آموزش و پرورش داریم ما یک مرحله حساس زمانی را پیش روی خودمان برای سال 1399 داریم که خیلی ضروری است که روی آن متمرکز شویم و از همه ظرفیت ها استفاده کرده و به آن توجه کنیم و این که همه با یک همدلی و یا یک نگاه مشترک و وحدت رویه در راستای ارتقای آموزش و پرورش به این مواردی که در سال 1399 بر دوش ماست و باید به صورت زمانی از آن استفاده مناسب بکنیم و این بهره برداری را داشته باشیم و در کنار هم برای پیشبرد اهداف کمک کنیم .

در درجه اول یک اقدامی که پیش روی کل کشور هست و آموزش و پرورش هم  سهم بزرگی در این زمینه دارد بحث " انتخابات مجلس " است .

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه ی مقننه ی کشور تاثیرگذاری بسیار زیادی در تصویب خط مشی های توسعه ی کشور دارد . هر چه مجلس قوی تر و فعال تر با خط مشی های کلی و بخشی برخورد کند قطعا پازل توسعه ی کشور در بخش های مختلف راحت تر چیده می شود و راحت تر تدوین می شود .

قطعا با توجه به فرمایشی که مقام معظم رهبری  در مورد مشارکت حدااکثری در انتخابات داشتند ، آموزش و پرورش آمادگی کامل برای مشارکت در حوزه انتخابات دارد هم شرکت فرهنگیان در انتخابات و هم مشارکت فرهنگیان در اجرا و برگزاری انتخابات که خیلی تاثیرگذار است و خودش از ارکان اصلی در برگزاری انتخابات سراسر کشور است ، " فرهنگیان عزیز ما " هستند .

مستحضر هستید ما طبق قانون کاملا در برگزاری انتخابات بی طرف هستیم . کاندیداهای محترمی که در حوزه انتخابات خودشان تبلیغات خودشان را چند وقت دیگر شروع می کنند ابن را باید حتما مد نظر داشته باشند که وزارت آموزش و پرورش مطابق قانون نمی تواند له و یا علیه هیچ کاندیدایی وارد شود .

ما به شدت با توجه به دستوری که وزیر محترم دادند و مجموعه آموزش و پرورش روی این حساس است نظارت خواهیم کرد .

موارد خلاف قانون را حتما به نهادهای ذی ربط منعکس خواهیم کرد .

امیدواریم که کاندیداهای محترم هم در برخورد با آموزش و پرورش و هم در برخورد با مسائل و مشکلات آموزش و پرورش یک نگاه واقع بینانه داشته باشند .

از وعده هایی که جامعه فرهنگیان را در اجرا و مقاطع بعدی کار مجلس آینده سردرگم می کند خودداری کنند و ان شاء الله بدانند که همدلی دولت و مجلس و نگاه موشکافانه به مجلس و آموزش و پرورش است که می تواند زمینه ی خوب و مهمی را برای آموزش و پرورش فراهم کند .

سپس معاون برنامه ریزی و توسعه منابع در چهار موضوع یاد شده به برخی نکات اشاره کرد .

اللهیار به موضوع روز آموزش و پرورش یعتی " رتبه بندی معلمان " پرداخته و ادامه داد :

" رتبه بندی حرفه‌ای معلمان از احراز و ارتقای صلاحیت‌ها آغاز و به ارتقای کیفیت منجر می‌شود و در این زمینه برخی مشوق‌های مالی در نظر گرفته خواهد شد اما برخی از افراد فضایی را ایجاد کردند که این مشوق مالی به عنوان افزایش حقوق تعریف شده است.

نظام آموزش و پرورش کشور برای رتبه بندی اولین تجارب خود را سپری می‌کند و در یک فاصله کوتاه نمی‌توانیم آنچه که هدف کامل رتبه بندی است را محقق کنیم بلکه در یک بازه زمانی با تغییراتی که اعمال می‌شود رتبه‌بندی به نقطه نهایی خواهد رسید.

1450 میلیارد تومان به حقوق دی ماه آموزش و پرورش اضافه شد و بر این اساس حقوق معلمانی که در رتبه‌های دو تا 5 قرار می‌گیرند در دی ماه براساس رتبه‌بندی پرداخت شد. رتبه یک در حال احراز است که احکام آنها نیز بهمن ماه صادر خواهد شد.

رتبه‌های دو تا پنج را تطبیق دادیم؛ یعنی رتبه‌های گذشته که از پایه تا عالی بود در رتبه‌های دو تا پنج قرار گرفتند و برای رتبه مقدماتی باید شرایطی فراهم کنیم که صلاحیت عمومی، تخصصی و حرفه‌ای بررسی شود و معیارهای رتبه بندی دو تا پنج تقریبا همان است و تغییری نداشتیم. "

پس از پایان سخنان ایشان نخستین پرسش کننده « صدای معلم » بود .

صدای معلم برای این نشست 11 پرسش تحلیلی آماده کرده بود که فقط توانست 7 پرسش را مطرح کند .

گزارش صدای معلم از نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان

مطابق معمول مجری مراسم به ذکر برخی تذکرات نسبت به خبرنگاران حاضر پرداخته و تاکید کرد که سوالات " چند وجهی " و " چند سوالی " را نپرسند و بگذارند که سوالات همه مطرح شود .

ایشان ضمن خطاب قرار دادن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع با عنوان " دکتر اللهیار " گفت :

از آقای دکتر اللهیار تقاضا می کنم که هر چه صلاح می دانند و هر چه مختصرتر بفرمایند که ما بتوانیم چون تعداد سوالات زیاد است مطرح شود .

این تذکرات و به عبارتی خط و نشان های مودبانه برای خبرنگاران و اشاره به تعداد زیاد سوالات خبرنگاران در حالی مطرح شد که  این نشست رسانه ای به علت آن که همه خبرنگاران برای طرح پرسش ثبت نام نکرده بودند حدود 15 دقیقه زودتر به اتمام رسید !

مجری جلسه تاکید کرد که این وقت برای خبرنگار صدا و سیما اختصاص داده شده است .

محوریت اکثر پرسش های خبرنگاران حاضر به موضوع " رتبه بندی معلمان " اختصاص داشت و به جز « صدای معلم » خبرنگار دیگری وارد حوزه " بودجه آموزش و پرورش و مسائل " آن نشد .

نکته جالب آن که خبرنگار ایسنا از اللهیار ترکمن در مورد معوقات اجرای طرح رتبه بندی معلمان  پرسید و این که کی پرداخت می شود ؟

اللهیار هم در پاسخ گفت که امروز یک جا و از مهر ماه معوقات واریز گردیده است .

این در حالی است که این خبرنگار می توانست قبل از حضور در نشست از چند معلم این پرسش ساده را بپرسد .

گزارش صدای معلم از نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان

« علی پورسلیمان » مدیر صدای معلم در ابتدا با انتقاد از محتوای سخنان معاون  برنامه ریزی و توسعه منابع در ابتدای جلسه و غیر مرتبط بودن آن با موضوع نشست تصریح کرد :

آقای اللهیار ترکمن !

روی آن تابلو نوشته اید :

نشست خبری با موضوع " مسکن، بیمه، رتبه بندی فرهنگیان و بودجه وزارت آموزش و پرورش " .

آن صحبت هایی که ابتدا در مورد " انتخابات " فرمودید در کجای بحث و فریم قرار می گیرد ؟

معاون برنامه ریزی و توسعه منابه در مورد این تذکر صدای معلم سکوت کرد .

یکی از پرسش های صدای معلم در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان چنین بود :

"  جناب عالی به عنوان يکي از دست اندرکاران تدوين کننده برنامه پنجم توسعه ، چرا سهم صندوق ذخيره فرهنگيان را در برنامه پنجم حذف نموديد ؟ چرا به فرهنگيان اجحاف کردید ؟ "

گزارش صدای معلم از نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان

اللهیار ترکمن در پاسخ گفت :

در برنامه ی پنجم توسعه فرض این بود که صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک موسسه اقتصادی به رَسِش مالی و درآمدزایی رسیده و به کمک مالی نیاز ندارد .

مشروح این پرسش و پاسخ در صدای معلم منتشر خواهد شد .

لازم به ذکر است یکی از ابتکارات مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی در نشست های اخیر ارائه برگه ی نظرسنجی به خبرنگاران و رسانه ها در مورد ارزیابی کیفی نشست است .

پایان گزارش/


گزارش صدای معلم از نشست خبری معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو
صفحه1 از1088

نظرسنجی

رویکرد و عملکرد " نهاد گزینش " در آموزش و پرورش را تا چه میزان در مسیر سالم‌سازی نظام اداری و عدالت استخدامی ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور