صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" نامه جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی به صدای معلم "

مصوبه اصلاح تبصره 10 ماده 17 و سر بی کلاه آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی ؟!

گروه استان ها و شهرستان ها/

جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در نامه ای به صدای معلم از مشکلات و دشواری های کار خود و کم لطفی مسئولان گفته اند .

 مشکلات استخدام آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

دیده را فایده آن است که دلبر بیند

ور نبیند چه بُوَد فایده بینایی را

به دلارام بگو ای نفس باد سحر

کارِ ما همچو سحر با نفسی افتاده ست

" حضرت سعدی "

وقتی با پای خودت راه طی کنی هم تاول هایش را می بینی ، هم پینه هایش و هم پارگی و وصله های کفش هایت. اگر نعلین آهنین به پا کرده باشی که سنگینی و زمختی آن را نیز تحمل بایدت.

از درگاه ایزد منان ملتمس دعاییم که دست هایمان فعلا به نفس نیفتد تا بنویسیم از آنچه نباید به جور و جفا می کشید و کشید. آن قدر گفتیم و ثابت کردیم که زمین و زمان به درد آمد ولی مسئولین نخواستند که ببینند و بشنوند آنچه دردآلود ما بود. برای حفظ حقی که باید در نزد خودمان باشد و بر گردن مسئولین انباشته شده است مسیر هفت خوان را طی کردیم.

هر روز برایمان بن بست ساختند و تابلو عبور ممنوع نصب کردند. چرا که ادامه راه ما ندامت باشد از کرده شاخ بریده هایی که نمی توانند توبت و انابت کنند از مهیا نمودن آنچه محق همگان است و نباید به جز از طایفه ی ژن های برتر به تن کسی جامه شود. مخافت از تقریب ، بهترین چاره بود که به جلودارها یادآور شود. تاکنون بویحیی هم حریف این افراد نشده است.

نام آشنایی به نام مصوبه اصلاح تبصره 10 ماده 17 این روزها کم نقل مجالس و محافل فرهنگیان نبوده است. هر کس از هر گوشه و کناری برای خود جای خالی سلوچ را در این تبصره یافته است. خدا برکت دهد. هر که رسید ، توانست از آن بهره برد جز آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که خود از صاحبان این نعمتند.

دو سال است به جای ما نیرو گرفته می شود. با سلام و صلوات جایگزین می شوند. کد می گیرند. سوابق برایشان جفت و جور می کنند. برای رد گم کنی از استانی به استان دیگر و از شهرستانی به شهرستان دیگر منتقل می شوند که بگویند همه جا بچه ی مردم وجود دارد ولی انگار خبر ندارند که همه ی اهل شیراز داش آکل را می شناختند.

هیچ جای دنیا تر و خشک را مثل ایرانیان نمی سوزانند. خواستیم بدانیم مسئولین کجا چنین آموزش های حرفه ای را دیده اند که حتی در مقابل قدهای عَلَم کرده مظلومین ، زبان به نصف باز می کنند و دم از عدالت و دوری از رفتار های کج و معوج می زنند. این حرکت ما به مزاج حدیث وزیر ملک لوردغان و خان لنجان خوش نیامد و چراغ قرمز پیش رویمان نمایان شد. چرا عرق از سر و رویشان نمی ریزد چون بدون زحمت ، پیروزی را چنان نصیب خود کرده اند که هیچ کس توان گلاویز شدن با ایشان را نمی بیند و دلیلش پراکندگی ماست که آن هم تصدق وجودتان بر سر تفرقه انداز و پادشاهی کن بوده و هست . چشم هایی که مثل اَزرَق شامی همگان را نگاه کند از هزاران چراغ سرخ بدتر است.

یک فوج عنکبوت بر در و دیوار دلشان پرده داری می کند. همه ی درها را از پشت بسته و رفته اند و ما را به خدا سپرده اند.

لابد این کار را هم محض اظهار حسن خدمت و لیاقت و کاردانی انجام می دهند که نکند بیچارگان فلک زده که نه هوش دارند و نه حواس اگر از کنار این موضوع گذشتند بگویند حاشا به غیرتشان !

ایران سرزمین شگفت آوری است. تاریخ او از نظر رنگارنگی و گوناگونی کم نظیر است. بزرگترین مردمان و پست ترین مردمان در این آب و خاک پرورده شده اند ، حوادثی که بر سر ایران آمده ، بدان گونه است که در خور کشور و بزرگی اوست. فتح های درخشان داشته است و شکست های شرم آور ، مصیبت های بسیار و کامروایی های فراوان. گویی روزگار همه ی بلاها و بازی های خود را بر ایران آزموده است. او را بارها بر لب پرتگاه برده و باز از افتادن بازش داشته. ایران شاید ، سخت جان ترین کشورهای دنیاست. دوره هایی بوده که با نیمه جانی زندگی کرده ، اما از نفس نیفتاده . در همان لحظه که همه از او امید برگرفته اند ، چشم گشوده و زندگی را از سر گرفته .

دروازه های امید هنوز باز است . حال اگر رنج سلطان چون ملک را نخوتِ ملک در دماغ بجنبیدی و به دولت و نعمت و حکم و سلطنت به چشم خوش آمدی و در نگریستی و بسط تموّل و بطر تنعّم استیلا آوردی ، قرار نیست که نقش خاتم از نگاه نگین انگشتری خارج شود که نکند به هول و هراس حاکم بیفزاید . چون بگویی میزان و صراط دستگاه به تو مربوط نیست پس حکمت و قسمت و رحمت و غضب هم بر تو مرتبط نمی باشد . فرق حاشیه را از متن کسی داند که مساحت و تجزی در آفرینشش باشد.

مشکلات استخدام آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

به رغم تلخ کامی ها ، آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی حق دارند که به توان و تبحر خود بنازند. اغلب ما دهه شصتی هستیم و کمر ما در زیر تاریخ خم شده است ، ولی همین تاریخ به ما نیرو می دهد و ما را باز می دارد که از پای در افتیم. کسانی که در زندگی خویش رنج نکشیده اند ، سزاوار سعادت نیستند. تراژدی ، همواره در شأن سرنوشت های بزرگ بوده است. گروه آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی اکنون با تمام قوا ایستاده است.

قوم ایرانی در سراسر تاریخ از اندیشیدن و چاره جستن باز نایستاده. دلیل زنده بودن ملت همین است. ما به تولای نام تمام بزرگان ایران زنده ایم. به پاس خون پاک عزیزان از دست رفته و پر پر شده ، مشکل های گذرنده و نهیب های زمانه را از یاد برده ایم. ما از عارفان و زاهدان امروز خواهان تفکریم. نیازمند آنیم که از شکوه و غنای تاریخ الهام بگیرند ، زیرا که در آستانه ی تحولی هستیم.

خوشبختانه ضربه هایی که بر سر ایران فرود آمده است ، هرگز بدان گونه نبوده که او را از گذشته ی خود جدا سازد. حمله ی تازیان ، شاهنشاهی ساسانی را از هم فرو ریخت ، کاخ ها خراب شد  و گنج ها بر باد رفت ، اما روح ایرانی مسخر نگردید.

اگر منظور از افتخارات پیشین ، کشورگشایی ها و یا شقاوت های بعضی از امیران قدیم ایران است ، پس باید گفت که هیچ تاریخی در جهان درخشان تر از تاریخ قوم مغول نیست. اما اگر مقصود سرمایه های معنوی و فرهنگ ماست ، چون آن ها را از دست بنهیم ، دیگر برای ما چه خواهد ماند؟ آن گاه ما خواهیم ماند و سرزمین نا آباد ، با مشتی مردم فقیر و رنجور که سرهایی دارند انباشته از اوهام و خرافات و دست هایی که تنها هنر آن ها بیل زدن است.

ما در مقابل خدای بزرگ و متعال ایستاده ایم . برای بندگی او فقط سر خم می کنیم. 

گفتم چه به از آن که من بنده وار در خدمت

کمر ببندم و تو شاه وار بنشینی

 تا آنگاه که مقرّی و آرامگاهی دیگر مهیا کند  و حقّ تلافی آن چه تلف شده باشد ، از گردش روزگار به توافی رساند. این فصل اگرچه مشبع گفتی ، اما مرا سیری نمی کند ، چه حمیت به نفس و ابیّت طبع رخصتِ آن نمی دهد که با هر ناسازی در سازد که مردانِ مرد از مکافات جورِ جایران و قصدِ قاصدان تا ممکن شود ، دست باز نگیرد و تا یک تیر در جعبه ی امکان دارند از مناضلت و مطاولت خصم عنان نپیچند و سلاح هنر در پایِ کسل نریزد.

مسئولین عزیزی که امروز گره کار ما بعد از خدا به دستان شما باز می شود ، با فضل و آزاد مردی خود بر ما نیکو منظر شوید و مِهترین فصل جوانی و اهلیّت اکرام ما را به سان تحفه ای در رقعه ای مشخص نمایید تا قوتی بیش از پیش گرفته و مرکب تمنّی سوار شویم و در عرصه ی تصلُّف بخرامیم.

این سخن از خود راست کنید چنان که در پارسایی شما این چنین عیان باشد.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 05 تیر 1397 ساعت 23:00 خوانده شده: 1369 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +3 -2 --
اموزش دهنده 1397/04/05 - 23:54
تقدیروتشکر از تمام مسئولین محترم من جمله قانون گذاران که دست وزارت راباز گذاشتند که تا هرطور تمایل دارد قانونشان را اجراکند .
تشکر از ادارات مخصوصا ادارات خداشناس که قانون را به نفع خود اجرا کردند .
وهمچنین نظارت بر حسن اجرای قانون چقدر عالی بود توسط نمایندگان محترم
پاسخ + 0 0 --
محتشم 1397/04/06 - 09:06
همکار محترم یادتان رفت از نهاد ریاست جمهوری و بیت رهبری نیز تشکر کنید
پاسخ + +3 0 --
دبیر م 1397/04/06 - 08:50
انشاا...بزودی حق به حق دار برسه!!
پاسخ + +11 -2 --
امامی 1397/04/06 - 09:13
سلام

قرار شده است آقای روحانی استیضاح شود،
15 روز جهت اصلاح اوضاع اقتصادی به ایشان
وقت داده اند که اگر در 6 سال این مهم نشده
در عرض 15 روز جزو محالات است. پس خدایی
هست تا داد دل آنانی را که در مرز جغرافیایی
یک کشور دادرسی ندارند، به فریاد رسد.
اما شما آموزش دهندگان محترم ، تنها نیستید
اوضاع ما هم خیلی بهتر از شما نیست تنها امتیاز
ما نسبت به شما استخدام رسمی بودنمان است
و گرنه ، حقوق و بیمه درمانی و بیمه عمر و کارت منزلت بازنشستگان و..... هیچکدام آنقدر وسوسه انگیز یا آش دهن سوزی نیستند که قصد ورود بدین وزارتخانه را دارید . اگر حقیقتا عاشق هستید بیایید
و گر نه در آن صورت هم به نحوی دیگر ناله خواهید کرد. فرهنگ نالیدن در این جامعه برای نداران اجتناب ناپذیر و جزوی از هویت آنهاست. امید که روزنه ای
برای دادرسی خود بیابید ، دست ما که خالی است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/07 - 18:20
خانم امامی عزیز
سلام
تا وقتی که فرهنگیان به اصطلاح فرهیخته و ترسو از جایشان بلند نشوند و به عنوان روشنفکران جامعه جلوی فسادهای اخلاقی و اجتماعی را نگیرند نمی توان از مسئول بی کفایت جامعه انتظار داشت که سر بلند کند و گندی که خود و هم کیشانش زده تند را لااقل ببیند و در پس تمیز کردن آن باشد.
زمانی که صنف فرهنگیات تصمیم به اعتصاب گرفت وقتی با بی فکری بود وضعی عوض نشد ولیکن اگر همه با هم جلوی آموزش بی تقوایی را گرفته بودند الان یه عده ای مسئول نما اجازه پیدا نمی کردند که بگویند هر کس گفت نان شب ندارم و باید جلوی گرانی و سرمایه داری گرفته شود را حبس و اعدام کنند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/04/08 - 10:17
سلام همکار ناشناس محترم ،

بنده برخلاف شما مخالف اعتصاب و....... هستم،
نه بدان دلیل که از حق خواهی ناخشنودم یا آن را
حق فرهنگیان نمی دانم ، بلکه بدان دلیل که انگشت
به دهان مانده ام و قباحت قانون و قانون نویسان و
مجریان قانون را تماشا می کنم و دلایل برخورد دور
از خرد آنان با ترویج دهندگان خرد را نمی توانم هضم
کنم . یعنی انسان قرن 21 باشی و با تو معامله قرن
سیزدهم را بکنند ؟!! این برای من قابل درک نیست و
آن هم برخلاف جهل مرکب ، کاملا هوشیارانه و عامدانه!!!
اما چرا ؟ تشکر
پاسخ + +1 -1 --
اموزش دهنده 1397/04/06 - 14:56
واقعا در تعجبم در کشوری که هیچ پیشرفتی نیست ونبوده مردم وجوانان مجبورند برای اینکه فقط شعلی داشته باشند (البته به جز عاسقان تدریس) خودرااز هر جایی واردشغل معلمی کنند بدون درنظر گرفتن حتی خصوصیات اخلاقی .اما باعرض شرمندگی همگی شعار معروف آمکزش وپرورش یک وزارت .......است را میدانند
پاسخ + +1 -2 --
M 1397/04/06 - 19:28
همکاران گرامی همه هوشیار باشید،نباید بذاریم تخلف سال96 تکرار بشه. باید راه ورود حق التدریس ها شفاف سازی بشه و چرا پرونده سازی شده، آمارشون به این خاطر بالا رفته که قراره تا امسال همه جذب بشن، وزارت باید طبق قانون عمل کنه و شرایط رو برا چهار گروه یکسان قرار بده چون سابقه و تجربه و مدارک دانشگاهی ما کمتر از سه گروه دیگر نیست. ضمنا اخیرا" هم با قبولی اکثریت در آزمون جهاد شرکت کرده ایم، ما حتی اگه تا بیت رهبری شده باید بریم خدمت آقا و به جد پیگیر کارمون بشیم که امسال باید طبق قانون استخدام بشیم.والسلام
پاسخ + +1 -1 --
مرادبیگی 1397/04/06 - 19:30
دردوران وزارت آقای حاجی بابایی فقط ۳۵۰۰نفر حق التدریس وجود داشت واگر طرحی تصویب شود باید برای حق التدریسهای قبل از ۹۱ باشد و حق التدریسهای ۹۲ تا ۹۶ نباید جز طرح باشند چراکه همه با نفوذ و واسطه بدون تجربه در امر تدریس وارد نظام آموزشی کشور شده اند
آموزش دهندگان هر استان هوشیار باشید که مانند مهر۹۶ حق تان را ناحق نکنند
همه به هوش باشید به هیچ وجه نباید حق التدریس ۹۲ تا۹۷جز طرح آینده باشد فقط و فقط حق التدریسهای قبلا از ۹۱....اگر خلاف این عمل را وزارت اجرا نماید آموزش دهندگان نهضت سخت پیگیری میکنند.
پاسخ + +1 -1 --
rad 1397/04/06 - 19:32
باسلام
طبق نامه شماره 720/16176 به تاریخ1397/2/8 این آمار تخلفات ۳۴ اداره کل آموزش و پرورش مراکز استانها است که نیروهای ازاد را درقالب پیش دبستانی و خریدخدمات برای انها کدپرسنلی گرفته اند و سر آموزش دهندگان نهضت بی کلاه مانده است و هیچ کس دربرابر این ظلم مسلم سخنی برزبان نیاورده است !!!؟؟؟؟ واقعا در عجبم که چرا همه سکوت کرده اند حتی معاونت سوادآموزی استانها
پاسخ + 0 -2 --
rad 1397/04/06 - 19:35
این مطالب را گفتم در جریان باشیددر مهر۹۷باید وزارت برابر مصوبه ۹۵که به صراحت گفته از آموزش دهندگان نهضت بکارگیری نمایدتاالان هم تخلف کرده و تخلف آشکار است به عقیده بنده ازآنجاییکه نهضت سوادآموزی یک نهاد خودجوش انقلابی است که به فرمان امام ره تاسیس شد مخالفت بعضی ها با آن نشان از فاصله فکری آنان با امام ره و آرمانهای نظام است و قابل پیگیری میباشد و مطمئن باشید پیگیری میشود.
اگر آرمان های امام را حذف می کنید چه چیزی جای آن قرار است باشد؟
این را مشخص کنید.
پاسخ + 0 -2 --
روشن 1397/04/06 - 19:43
نمایندگان خانه ملت هنوز نمی دانند که خادم ملتند.فکر می کنند با زیر دستان خود در حال صحبتند که چنین می کنند.به وقت انتخابات بر سر دیوار می نشینند و کری می خوانند.حتی در جشن عروسی ها شرکت می کنند و مهمانی های کلان می دهند.آن موقع مردم محترمند.ولی بعد از آن که خرشان از پل گذشت رفتارشان عوض می شود.مجلس شورای اسلامی ایران مهد کودک است.البته اگر تغییر کاربری دهد و حتی بتوان در صنایع غذایی از این مکان استفاده کرد برکاتش به مراتب بیشتر است.
پاسخ + 0 -1 --
هاجر بدلی 1397/04/08 - 19:39
مسئولین محترم لطفا قانونوسال95رو در مورد آموزش دهندگان اجرایی فرمائید.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور