چاپ کردن این صفحه

معاون پرورشی و فرهنگی سیستان و بلوچستان اعلام کرد

شیوه‌نامه جدید سامان‌دهی نیروی انسانی ابلاغ شد ؛ آخرین وضعیت معاونت پرورشی در مدارس

گروه اخبار/ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: شیوه‌نامه جدید سامان‌دهی نیروی انسانی از طرف وزارت آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شده است تا پس از رفع نقص و درصورت تصویب نهایی جهت اجرا به مناطق ابلاغ شود.

 

شیوه‌نامه جدید سامان‌دهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش و  وضعیت معاونت پرورشی در مدارس

 سعیده سرگلزایی مقدم اظهار کرد: به علت کمبود نیروی انسانی در استان در صورت تصویب شیوه‌نامه جدید سازمان‌دهی نیروی انسانی، این شیوه‌نامه به نفع حوزه پرورشی است و این به معنای حذف معاونت پرورشی نیست و حد نصاب دانش‌آموزان ملاک برای داشتن هر یک از معاونان مدرسه است.

این شیوه‌نامه به شرح زیر است:

1- تدریس همه مدیران و معاونان (آموزشی- پرورشی- فناوری) حداقل به میزان 6 ساعت موظف "اجباری" که در سامانه ابلاغ اعمال می‌شود.

2- حدنصاب دانش‌آموز برای استقلال مدارس متوسطه 120 نفر و شبانه روزی 80 نفر است.

3- حدنصاب دانش‌آموز در مدارس غیردولتی جهت تخصیص مدیر به این آموزشگاه‌ها 91 نفر تعیین می‌شود.

4-تخصیص مدیر، معاون آموزشی، پرورشی، اجرایی و سرپرست در مدارس متوسطه اول به ازای هر 85 نفر و در مدارس متوسطه دوم به ازای هر 65  نفر (فقط یک مورد از پست های نامبرده) صورت می‌گیرد.به عنوان مثال: اگر تعداد دانش‌آموزان مدارس مستقل مقطع متوسطه اول 1700 نفر باشد؛ مجموع مدیران و معاونان پرورشی و آموزشی و اجرایی و سرپرستان تخصیص یافته به شهرستان فقط 20 نفر است.

5-در مورد "مدارس غیر مستقل" تخصیص معاون و دبیر طبق روال قبل و همراه با 12ساعت تدریس خواهدبود.

6-سرپرست‌های بخش هنرستان‌ها موظف به تدریس 12ساعت دروس تخصصی و همچنین مشاوران موظف به تدریس 10ساعت می‌شوند.

7-تمام موارد فوق در سامانه ابلاغ اعمال خواهد شد به طوری که "ادارات مناطق مجبور به اجرای آن خواهندبود".

پانا

جمعه, 22 تیر 1397 20:25 خوانده شده: 16415 دفعه

در همین زمینه بخوانید: