صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" جوابیه مدیر عامل شرکت سهامی آتیه سازان حافظ به پرسش های صدای معلم "

پاسخ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ به صدای معلم

گروه اخبار/

در پی درج گزارش صدای معلم با عنوان :

"
´اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مستندات خود در مورد قانونی بودن بیمه آتیه سازان حافظ را منتشر کند "
به جای فشار به معلمان در مورد بیمه تکمیلی ردیف مستقل " رفاه " در بودجه آموزش و پرورش تعریف و عملیاتی کنید! ( این جا ) ؛  شرکت سهامی آتیه سازان حافظ جوابیه ای برای صدای معلم ارسال کرده است .

ضمن تشکر و قدردانی از پاسخ گویی ؛ عین جوابیه مننتشر می گردد .

 پاسخ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ به صدای معلم                  

بسمه تعالی

                                                  

جناب آقای علی پورسلیمان

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری - تحلیلی صدای معلم

با سلام و احترام

پیرو خبر درج شده در تاریخ 14 / 10 / 1397  با تیتر " اداره کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مستندات خود در مورد قانونی بودن بیمه آتیه سازان حافظ را منتشر کند " در راستای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی در خصوص عملکرد شرکت آتیه سازان حافظ و تعهدات بیمه تکمیلی شاغلین معزز فرهنگی موارد زیر را به اطلاع مردم شریف ایران و ذی نفعان می رساند :

1- در پاسخ به، پرسش ما این است که مگر وزارت بهداشت متولی بیمه کشور است؟

- بر اساس بند " الف " ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه که بیان می دارد " تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند." وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی بیمه درمان کشور می باشد.

2- تاکید می گردد مفهوم کارگزاری به عنوان سطح چهارم تعریف شده در ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با آن چه در بیمه مرکزی کارگزاری امور بیمه گری خوانده می شود متفاوت است و به معنای قائم مقامی در انجام تصدی هاست و فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ منطبق با مفهوم یاد شده می باشد.

3- در پاسخ به سوال : شرکت آتیه سازان حافظ از کدام مؤسسه بیمه اجازه نامه کتبی دارد؟

- بر اساس بند الف ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه و طبق ماده 2 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ( موضوع تصویب نامه شماره 102828/ ت 47644 مورخ 22/5/1391 هیات وزیران ) از طرفی مطابق بند (ه) ماده یک اساسنامه یاد شده، بیمه سلامت شامل بیمه مکمل درمان نیز می باشد و همچنین در ذیل بند (ه) اساسنامه مذکور تصریح شده است که شرکت های بیمه تجاری و غیرتجاری صرفا با رعایت مصوبات شورای عالی بیمه سلامت مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و دریافت حق بیمه از وظایف سازمان بیمه سلامت ایران می باشد. شرکت آتیه سازان حافظ با مالکیت 100 درصدی سازمان بیمه سلامت ایران و قائم مقامی بیمه سلامت ایران در امر بیمه های درمان فعالیت می کند.

4- در پاسخ به سوال : پرسش صدای معلم این است که نسبت شورای عالی بیمه با این شورا چیست؟

- دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت طبق نامه شماره 1391214 مورخ  13 / 8 / 1396 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل گردیده است. با عنایت به مطالب پیشگفت شورای عالی بیمه سلامت که در حوزه بیمه های درمان ( پایه و مکمل درمان ) فعالیت دارد با شورای عال بیمه های بازرگانی با شرح وظایف مشخص و ماموریت های جداگانه فعالیت می کنند.

همان طوری که استحضار دارند قرار داد بیمه تکمیلی درمان شاغلین وزارت آموزش و پرورش از خردادماه 1393 به مدت یک سال به صورت بیمه گری و از خردادماه 1394 تا پایان آذرماه سال جاری پس از برگزاری استعلام نرخ حق بیمه از کلیه شرکت های بیمه ای و به شکل کارمزدی و صندوق بدون هیچ گونه انحصار و صرفا بر اساس توانگری و با حداقل کارمزد و بدون دریافت هیچ گونه سودی با این شرکت منعقد و تمدید گردید. در طی این مدت ضمن پایبندی به کلیه تعهدات و رعایت قوانین مربوطه با پرداخت حدود چهل و هشت میلیون فقره هزینه درمان به مبلغ بیش از بیست و سه هزار میلیارد ریال، تمام تلاش و اهتمام در راستای افزایش رضایت مندی و ارائه خدمت مطلوب به فرهنگیان معزز تحت پوشش بود که با عنایت پروردگار متعال اهداف مورد نظر تقریبا حاصل و در سال 1395 منجر به قدردانی رسمی و مکتوب وزیر وقت آموزش و پرورش به منظور ارائه خدمت مطلوب شرکت آتیه سازان حافظ به فرهنگیان گردید. (پیوست)

شرکت آتیه سازان حافظ علیرغم تاخیر طولانی مدت تامین منابع مالی سهم خدمات رفاهی از ابتدای سال 1396 که منجر به تاخیر در تامین بخشی از منابع مالی قرارداد صندوق درمان وزارت آموزش و پرورش و به دنبال آن تاخیر پرداخت خسارت های متفرقه گردید و علیرغم این که بخش عمده ای از منابع داخلی شرکت آتیه سازان حافظ را که در سنوات قبل برای فرهنگیان هزینه نموده بود و با توجه به شرایط مالی آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات معوق، با تلاش و پیگیری مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد ریال در اسفند ماه 1395 به شکل اوراق صکوک با سر رسید چهار ساله وصول گردید که تا زمان سررسید امکان بهره گیری از آن مقدور نمی باشد و این بخش از منابع داخلی تقریبا غیر قابل استفاده گردیده است. در طی قرارداد سال گذشته با تعهد غیر مستقیم و صرفا برای کمک به امر درمان فرهنگیان معزز و جلوگیری از توقف ارائه خدمات نزد مراکز درمانی طرف قرارداد بیش از دو هزار و هفتصد میلیارد ریال تعهد ایجاد و به طور قطع هیچ شرکت بیمه بازرگانی طبق شواهد در سنوات گذشته نه تنها اقدام مشابهی نداشته بلکه اقدام به توقف خدمت رسانی نموده اند.

در حال حاضر بیش از پنج هزار مرکز درمانی طرف قرارداد با استفاده از کد ملی بدون هیچ گونه وقفه در حال ارائه خدمات درمانی به فرهنگیان مشمول بیمه مکمل درمان می باشد و خسارت های متفرقه بیمه شدگان عادی در کمتر از بیست روز پذیرش، کارشناسی و فهرست آن برای پرداخت در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد و اسناد هزینه درمان بیماران خاص حداکثر ظرف ده روز بدون توقف پرداخت می گردد.

در پایان با عنایت به موارد پیشگفت و صیانت از حقوق و زحمات کارکنان خدوم این شرکت و قدردانی از تلاش و اهتمام آنها در ارائه خدمات مطلوب به کلیه بیمه شدگان علی الخصوص فرهنگیان معزز، تاکید می گردد با ایجاد همصدایی در وصول مطالبات معوق حق بیمه سهم خدمات رفاهی وزارت آموزش و پرورش بستره ای فراهم گردد تا کلیه خسارت ها کمتر از بیست روز به حساب ذینفعان واریز گردد.

 

                                                            مهدی ریاحی فر

                                                عضو هیات مدیره و مدیر عامل

پاسخ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ به صدای معلم

پاسخ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ به صدای معلم

پاسخ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ به صدای معلم


پاسخ شرکت سهامی آتیه سازان حافظ به صدای معلم

سه شنبه, 18 دی 1397 ساعت 10:34 خوانده شده: 769 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
شهاب 1397/10/18 - 13:19
بنده ازعملکردبیمه ی حافظ راضی نیستم بیمه ی ایران حداکثرهزینه ها را ظرف دوهفته بدون استثنا قائل شدن پرداخت می کرد ولی بیمه ی حافظ بعداز 4ماه یا حتی بیشتر هم هزینه هاراپرداخت نمی کند واستثنائات زیادی قائل می شود
هزینه ی عینک ودندانپزشکی هم سال هاست که توسط بیمه ی حافظ حذف شده وپرداخت نمی شود
پاسخ + 0 0 --
شهروند 1397/10/18 - 13:58
بخور بخور در آپ است که پول بیمه را نمی دهد.هرجا صندوقی در آپبازشدنتیجه اش دزدی اختلاس شد.تعاونی مصرف.خانه معلم.بانک سرمایه.صندوق ذخیره.ستاد نوسازی مدارس ووو
پاسخ
کامران 1397/10/18 - 14:31
ما از بیمه ی تحمیلی بیزاریم
از کی تا بحال بدون نطر خواهی از فرد ذینفع برایش تصمیم می گیرند؟ و شخصی بعنوان خادم مثل بیمه ی آتیه سازان بنام خدمت سینه چاک می کند؟ اگر این معلم بدبخت نخواهذ عضو این بیمه ی تحمیلی شود باید چه کسی را ببیند؟ بابا شرم و حیا هم خوب چیزی هست. اگر راست می گویند از معلمان نطر خواهی کنند که از خدمات کدام شرکت بیمه راضیند و بعد با آن شرکت قرارداد ببندند. بابا در این میان فردی که
معلمان را آدم حساب نمی کند و بدون نظر خواهی برای معلمان تصمیم می گیرد همه می دانند که چه کار می کند و بدنبال نفع شخصی هست نه بدنبال منافع معلمان. مرده شور این بیه ی تحمیلی که بنام خدمت به معلم پشت قرارداد یک عده به نان و نوا می رسند را ببرد
پاسخ
مهران 1397/10/18 - 14:35
در حال حاضر هیچ تعاونیی در این مملکت قابل اعتماد نیست و ساده لوح کسی است که به امید منفعت پولش را بدهد دست یک عده بخورند و از روش آب بخورند و بعد در به در بدنبال پولش بدود
پاسخ
میثم 1397/10/18 - 14:43
بحث قانونی و غیر قانونی بودن بیمه ی آتیه سازان نیست بحث اینست که اولاً معلمان از خدمات این شرکت بیمه راضی نیستند ثانیاً چرا و به چه علت فردی برای یک میلیون معلم بدون نظر خواهی از ایشان تصمیم می گیرد و قرارداد را امضاء می کند. خودتونید مردم هم می دانند که اون پشت چه خبر است که بدون نظر سنجی و بدون رضایت معلمان،فردی بجای یک میلیون معلم تصمیم می گیرد و با شرکت دلخواهش قرارداد می بندد.
پاسخ + +4 0 --
کاکتوس 1397/10/18 - 18:05
کی حوصله داره این جوابیه رو بخونه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/10/18 - 21:59
نگران نباش قراره آقای پورسلیمان به دلیل ارادت وافر به
حضرتعالی ، قرص یادداشت های طولانی را برایتان ارسال کنند.شما فقط حوصله تخریب آدم ها را دارید بس است.
پاسخ + +3 0 --
حسن پور 1397/10/18 - 18:39
یک بیمه مزخرف.
کسی حاضر نیست معلمان را بیمه کند. چرا بیمه ایران خارج شد؟!
پاسخ + +3 0 --
حسن 1397/10/18 - 20:49
بنده بعد از سال 91 که بیمه طلایی با بیمه ایران به آتیه سازان حافظ سپرده شد ،از عضویت آن خارج شدم.الان هم به همه همکاران عرض می کنم ، تمدید نکنید و عضو نشوید.ببینید مشکل حل می شود یا نه.قطعا خب میشه
خود ما فرهنگیان با عضویت و تمدید با شرایط تحمیلی ،می خواهیم شرایط به همین منوال باقی بماند

از ماست که بر ماست
پاسخ + +3 0 --
فرهنگی 1397/10/19 - 01:16
ماهیانه پس اندازکنید وبه این بیمه های مفت خوراعتمادنکنید
پاسخ + 0 0 --
معلم زرنگ 1397/12/02 - 09:30
من از اول بیمه تحمیلی بودم هرسال حساب کزدم چقدر از من کم کردند(سرقت کردند) باور بفرمایید ده برابرشو از بیمه گرفتم والا چکار کنیم خودم مریض نبودم دادم به دوست و اشنا ازش استفاده کردن حتی بعضی جراحی ها عم بالای ۵ میلیون بوده من که حقمو برای بیمه تحمیلی نمیزارم ولی بازم سیر نمیشم تا جایی بتونم میخورم ازش.
پاسخ + 0 0 --
معلم زرنگ 1397/12/02 - 09:34
من ده برابر پولی که ازم کم میکنند از بیمه در میارم بیمه خودمو به دوست اشنا میدم ازش استفاده کنند ولی بازم سیر نمیشم میخوام شیره بیمه رو بکشم تا جایی میتونم رحم نمیکنم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/12/13 - 18:42
معلم زرنگ، اولا این کار اسمش دزدی است،ثانیا از جیب خودت میره چون اینکار باعث افزایش ضریب خسارت و در نتیجه افزایش حق بیمه سال آینده میشه و در آخر شاید به همین دلیل کسی حاضر نیست بیمه بکنه شما رو

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد مدت زمان تعطیلات تابستانی مدارس در ایران چیست؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور