چاپ کردن این صفحه

مشکل دریاچه ارومیه فقط بحران آب نیست !

بدون شرح !

دریاچه ارومیه و بحران آب و محیط زیست و آشغال ریختن

 

دوشنبه, 26 فروردين 1398 07:39 خوانده شده: 279 دفعه

در همین زمینه بخوانید: