چاپ کردن این صفحه

مشکل دریاچه ارومیه فقط بحران آب نیست !

بدون شرح !

دریاچه ارومیه و بحران آب و محیط زیست و آشغال ریختن

 

دوشنبه, 26 فروردين 1398 06:39 خوانده شده: 351 دفعه

در همین زمینه بخوانید: