صدای معلم

پس لرزه های ساسی مانکن در نظام آموزشی ایران !

تشریح جزئیات دستورالعمل سرود مدارس توسط مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش

گروه اخبار/

دستورالعمل سرود مدارس و پس لرزه های ساسی مانکن در نظام آموزشی ایران

علی رمضانی مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، درباره کلیپ‌های جنجالی منتشر شده از مدارس، اظهار کرد: دستورالعملی را سال گذشته برای سرود مدارس ارسال کرده‌ایم و نکاتی که دغدغه به حساب می‌آید در آن دستورالعمل ذکر شده است.

وی با بیان اینکه در فعالیت‌ سرود دختران، اجرای تکخوانی ممنوع است، افزود: تأکید کردیم در تولید و ساخت سرود مدارس به منظور نیل به اهداف آموزشی و تربیتی و درک بهتر مفاهیم و محتوا، اشعار کتب درسی ملاک کار قرار گیرد.

رمضانی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دستورالعمل ذکر شده است که مسؤولیت تهیه سرود از اشعار کتاب‌های درسی با معلمان باشد؛ همچنین ما تأکید کرده‌ایم همکاری آقایان به عنوان مربی فنی، رهبر گروه، مشاور و… در مدارس دخترانه اکیداً ممنوع است و اعلام شد اگر با چنین موردی مواجه شویم شدیداً با آن برخورد خواهیم کرد.

وی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌کارگیری نیروی آزاد در بخش سرود حتماً باید با مجوز و تأیید حراست آموزش و پرورش باشد همچنین اعلام کردیم باید در اشعار و سروده‌ها به مسائل فرهنگی، تاریخی، حماسی، آداب، سنن، مشاهیر و مفاخر پرداخته شود.

مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید از پخش و اجرای سرودها و ترانه‌های نامناسب با سن دانش‌آموزان پرهیز شود، افزود: شعار ما این است که محیط شادابی در مدارس مطابق با فرهنگ غنی اسلامی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: در سال بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز در مسابقات سرود شرکت می‌کنند و ما امسال یک هفته را به عنوان هفته تئاتر و سرود در نظر گرفتیم؛‌ یعنی در هر ۱۰۰ هزار واحد آموزشی در آموزش و پرورش، تئاتر و سرود با مفاهیم غنی ایرانی و اسلامی اجرا شد و تمام تاکید ما این است تا دانش‌آموزانی تربیت کنیم که در تراز نظام جمهوری اسلامی باشند و برای این امر فضا را نیز فراهم کردیم.

رمضانی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یکی از ساحت‌های سند تحول بنیادین، ساحت زیباشناختی است و سرود در این بحث می‌گنجد؛ هر ساله آموزش مربیان سرود را در راستای سیاست وزارت آموزش و پرورش در دستورکار داریم تا بتوانند اهداف نظام تعلیم و تربیت را محقق کنند.

وی گفت: در سال گذشته بیش از ۳ میلیون نفر به صورت رسمی در سایت همگام در مسابقات سرود شرکت کردند؛ همچنین ۱۰ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر در مسابقات فرهنگی ـ هنری به صورت رسمی ثبت‌نام و شرکت داشتند و در هفته سرود و تئاتر در هر مدرسه؛ مراسم سرود یا تئاتر برگزار شد؛ همچنین در حوزه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کانون‌های فرهنگی ـ تربیتی ۳ میلیون نفر عضو و فعال هستند.

مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی معتقدند چون اقدامات آموزش و پرورش شادی‌آفرین نیست شاهد کلیپ‌های منتشر شده هستیم، افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: مسیر آموزش و پرورش به خوبی و با قدرت در حال ادامه است و همانطور که وزیر آموزش و پرورش گفت احساس می‌کنیم عده‌ای از بدخواهان سیاسی که نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی زاویه دارند، اقدام به پخش کلیپ‌هایی در فضای مجازی کردند.

وی افزود:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگرچه هنوز به این نتیجه نرسیده‌ایم که کلیپ‌های پخش‌ شده در مدارس ما ساخته شده است ولی وزیر آموزش و پرورش ۳ نفر را مأمور کرده است تا موضوع را پیگیری کنند تا اگر خدای‌ناکرده فرهنگی در این مورد قصوری کرده باشد، با وی برخورد شود؛ ما هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهیم به اهداف متعالی تعلیم و تربیت و تعهدی که ما نسبت به شهدا داریم خدای ناکرده خدشه‌ای وارد شود.

رمضانی با بیان اینکه باید در جهت ایجاد شادی و امید به دانش‌آموزان بیشتر تلاش کنیم، گفت: وزیر آموزش و پرورش نگاه مناسب و شایسته‌ای به موضوعات مختلف دارند به‌طور مثال اقداماتی نظیر برداشتن آزمون‌های زائد در مدارس باعث شد تا فضا برای اقدامات در حوزه پرورشی مناسب‌تر شود.

وی افزود: جشنواره دانش‌آموزی گلدسته سبز و همچنین جشنواره آینه زمان در مورد زندگی امام زمان(عج) را داشته‌ایم و از دیگر مواردی که سال ۹۸ اجرایی می‌شود، سینمای مدارس است.

مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: این حجم از فعالیت‌های فرهنگی در مدارس نشان از توجه ویژه‌ای به نیازهای دانش‌آموزان به‌ویژه در حوزه پرورشی دارد؛ ما به خوبی در حال طی مسیر هستیم و در مقابل کج‌سلیقگی که در هر ناحیه صورت بگیرد، برخورد خواهیم کرد.

پایان پیام/

جمعه, 20 ارديبهشت 1398 14:23 خوانده شده: 345 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1398/02/20 - 14:52
تعهدی که ما نسبت به شهدا داریم؟
نقل است که روزی مردی بسیار فالسدذ الاخلاق و هرزه که در فساد و فحشا شهره خاص و عام بودرا دیدند زنگوله ای بر انگشت شست خویش بسته و راه میرود به او گفتند این زنگوله برای چیست؟ گفت برای انکه وقتی من راه میروم مورچه ها صدای زنگوله را بشنوند و از سر راهم کنار بروند مبادا مرتکب خطایی شوم و مورچه ای را ندانسته زیر پا له کنم. مردم رند و زرنگ خندیدند به حماقت ان مرد شریر و گفتند بهتر است زنگوله را به جایی ببندی که وقتی هرزگی میکنی صدایش در اید و تو را از هرزگی باز دارد!
حالا نقل این جماعت ... است که به خون شهدا تعهد دارند. بقیه مطلبم را در ذهنتان کامل کنید و در اخر بر بانی و باعث اینهمه هرزگی لعنت بفرستید!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/02/20 - 15:12
احسنتم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/02/20 - 15:23
منظورش میز مسولیت اش است نسبت به خون شهدا . دوام و بقای قدرت
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1398/02/20 - 15:21
به روباه گفتند شاهدت کیست گفت دمم.
برای یک همخوانی دختربچه ها در سطح اطلاعات و امنیت و مجلس و دولت و وزارت و......واکنش
نامعقول نشان می دهید برای گرسنگی و پایمال شدن حق و حقوق کارگر و معلم خود را به کری و کوری می زنید!! جواب خدا را چه خواهید داد؟!
این یک احساس ساده و طبیعی است که منفجر شده است و شما خود را به آب و آتش می زنید، زمانی که در مسجد حافظ قرآن هنگام آموزش به
نوجوانان تجاوز می کرد چرا ماست مالی کردیدو
خاکستر رویش ریختید. تمام زیرخاکسترهایتان
با یاری خدا به رسوایی شما تمام خواهد شد.
بروید مفاسد بزرگان را چاره جویی کنید نه تظاهرات شادی کودکانه را هنوز دست چپ و راست
خود را کمتر می شناسد.
پاسخ + +4 -1 --
ناشناس 1398/02/20 - 15:28
مگر دبیران پرورشی تان مرده اند که مسولیت سرود از کتب درسی را بر دوش معلمان
می گذارید؟! واقعا به خون معلمان تشنه اید!!
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/02/20 - 15:33
راست میگید از وقتی آزمونها از مدارس حذف
شده ، کودکان غرق شادی و شادمانی اند!
عجب کوته اندیشید که باورتان از شادی نبود یک قانون غلط چهل ساله ی خودتان است. زمان ما آزمون نبود ما تا در کنکور شرکت نکرده بودیم یک تست هم حل نکرده بودیم. لعنت بر خودتان که هر چه کردید خودتان کردید. در ضمن لطفا یک کتاب در مورد شادی و دنیای کودکان مطالعه نمایید تا شاید از تظاهرات سیاسی برای سخن گفتن دست بردارید خدا دروغگویان را اصلا دوست ندارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/02/20 - 16:49
بساطی دیگر و سرگرمی های دیگر برای مردم حاشیه پرداز .... بد نیست کمی خون دل ریختن به دل معلمین و تبلیغ سوء برای فضای آموزشی و تولید بستری نا منصفانه برای عوام از همه جا بی خبر و تحریک غیرت به ظاهر غرورآمیز که نگران گرسنگی و خفقان و اعدام و زندان و بیکاری و بی فرهنگی نیستند و تمام خط قرمزشان به ظاهر ......‌‌این گونه مطالب ومزخرفاتی که از پیش تعیین شده است متاسفم ما چند هزار نفر از تحصیل بازمانده داریم ....چندنفر تحصیل کرده بیکار داریم چند نفر در صف پیوستن به این بیکاران
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/02/21 - 08:16
یعنی حماقت،....، ریا، دروغگویی و قدرت طلبی و ابراز این محاسن اخلاقی! با پررویی تمام در ملا عام چقدر میتواند بی حد و حصر باشد...
پاسخ
... 1398/02/21 - 10:41
جناب مدیرکل، سرت سلامت ناراحت نباش. یکی دو روز بعد، این هم مثل معضلات دیگر از حافظه ضعیف شده ی ملت پاک می شود و می رود. تو خودت را ناراحت نکن. اگر برایت تحملش کمی تا قسمتی مشکل است، مثل دفعات قبل کمی سرت را زیر برف کن و بگو من از آزار جنسی فرزندان معصوم در مدارس خبر ندارم و یا مگر دروغ کیلویی چند است؟ بگو اصلاً اینها مال مدارس دشمن است و قضیه فیصله بده . سر بچه هات سلامت و سفره ات رنگین از آبرو،شرف،حیثیت،عزت کودکان معصوم و خون شهدا، بابا کی به کیه، این هم یک نوع منطق دیگه. در سخنرانیهایت هم کمی تا قسمتی از امام ، ولایت، شهدا و اسلام ناب استفاده کنی دیگه کل ماجرا حله.راستی استفاده از واژه ی تهاجم فرهنگی یادت نره. ولی راستش را بگیم.... آشنایی دارید که با این مدیریتتان کشور را به گند کشاندید و حالا حالاها ول کن هم نیستید جائی که آموزش دشمن از امثال شماها قوی تر است، پس شما در این میان چه غلطی می کنید؟
پاسخ
ناشناس 1398/02/21 - 10:50
جناب بطحائی آیا هنوز وقت آن نریسده که تابلوهای آموزش و پرورش را عوض کنی و بنویسی آموزش هر بر ایش. خاک عالم توسرتون که شاهد فجیع ترین رفتارها هستید و ول کن هم نیستید. برید از وزیر بهداشت مستعفی آقای قاضی زاده ی هاشمی کمی وجدان، انصاف، شرف، غیرت و خداترسی یاد بگیرید که او نتوانست ظلم به زیردستانش را تحمل کند ولی شماها به صندلیی هایی به بهای خون شهدا تکیه کرده و شاهد فجیع ترین رفتارها در زیرمجموعه مدیریتی تان هستید و ول کن هم نیستید.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

سند تحول بنیادین در نسخه فعلی تا چه میزان در حل چالش های آموزش و پرورش ایران موثر است ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور