صدای معلم

روح الله کلانتری مدیر مسئول هفته نامه آفتاب گلستان در گفتگو با خبرنگاران :

هر چه قدر عقلانیت و خرد ورزی در جامعه کاهش یابد روزنامه نگاران دارای محدودیت های فراوان شده و دچار تهدید و تحدید می شوند

جایگاه رسانه و روزنامه نگار و خردورزی و عقلانیت در جامعه

مطبوعات یکی از ارکان مهم دموکراسی است که وظیفه آن نظارت برعملکرد حکومت هاست و امروزه در دنیای مدرن، پاسخگویی و شفافیت یک امر لازم برای حاکمان و مسئولان است و روابط حکومت و مردم زمانی تحقق پیدا می کند که آنها بتوانند بدون لکنت زبان مشکلات خود را بیان کرده و مطبوعات و احزاب رابط بین حاکمان و مردم هستند.
روح الله کلانتری مدیر مسئول هفته نامه آفتاب گلستان  با اشاره به سالروز شهادت شهید محمود صارمی و گرامیداشت روز خبرنگار در مورد نقش و جایگاه مطبوعات تاکید کرد:آزادی مطبوعات یکی از مهم ترین شاخصه ها و از لوازم اجتناب ناپذیر دموکراسی است. در اندیشه های حضرت امام(ره) این امر کاملا بدیهی است که باید آزادی انتقاد در جامعه وجود داشته باشد و همه افراد دارای نقد بوده و هیچکس مصون از خطا و اشتباه نیست.
وی در ادامه افزود: حضرت امام (ره) تاکید داشتند که انتقاد بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسانها و معتقد بودند که حتی کمونیستها هم باید بتوانند مطالب خود را آزادانه بیان کرده و اسلام قدرت پاسخگویی به آنها را دارد.

کلانتری در ادامه افزود: امام علی (ع) هم می فرمایند که آزادی حق مردم و متعلق به مردم است. باید حاکمان و مسئولان شرابط را به گونه ای در جامعه فراهم کنند که مطبوعات و روزنامه نگاران ما بتوانند با قاطعیت، شجاعت، صراحت و صداقت و بدون لکنت زبان دیدگاه های خود را در رابطه با مشکلات و معضلات جامعه بیان کرده و حاکمان خود را موظف به پاسخگویی بدانند.
این روزنامه نگار پیشکسوت در ادامه گفت: اصل امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و روایات بر آن تاکیده شده در حقیقت مصداق بارز رسالت احزاب و مطبوعات است. پاسخگو بودن رسالت اصلی و اساسی هر حکومتی است. علم، عقل، آگاهی، قلم و آزادی پیش نیازهای مهم دموکراسی بوده و توسعه یافتگی هر کشوری را باید در نقش خبر و خبرنگاری جستجو کرد.
وی در ادامه افزود: در جامعه ای که  خبرنگار حضور فعال نداشته باشد علم، عقل، آزادی و آگاهی به محاق رفته و بازار فرصت طلبی، رانتخواری و فساد در کشور گسترش پیدا می کند.

مدیر مسئول هفته نامه آفتاب گلستان در ادامه بیان کرد: روزنامه نگاران از ارکان اصلی سلامت جامعه و نظام بوده و عامل پیشگیری، اصلاح، تقویت اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی و عامل جلوگیری از ظلم و نابرابری و رانت و ویژه خواری هستند.وی در ادامه افزود: هر چه قدر عقلانیت و خرد ورزی در جامعه کاهش یابد روزنامه نگاران  دارای محدودیت های فراوان شده و دچار تهدید و تحدید می شوند. در غیبت روزنامه نگاران شجاع و صادق، اساس نظام غیر پاسخگو شده و پاسخگویی و پرسشگری به امری هجو و موهوم بدل می شود. تمام سطح جامعه را طاعون فساد و تبغیض و ستم فرا گرفته و کرامت انسان لگد مال شده و سرمایه اصلی کشور به هدر می رود.


جایگاه رسانه و روزنامه نگار و خردورزی و عقلانیت در جامعه 

وی با اشاره به اینکه نمی توان جلوی نقد را گرفت تصریح نمود: البته نقد با توهین و تخریب تفاوت دارد و روزنامه نگاران باید مرز بین این دو را رعایت کنند.خود را مقدم داشتن، استفاده از زبان، زمان و مکان مناسب، پرهیز از کلی گویی، جداکردن رفتار فرد از خودش، تعیین معیارها، هدفگذاری و همدلی از اصول اخلاقی نقد کردن است که باید به آن توجه نمود. کلانتری در ادامه گفت: معمولا مسئولان از نقد فرار می کنند، زیرا نقد تصوری  را که ما از خود داریم ویران کرده و دچار ناراحتی و استرس می شود. اما باید بدانند که نقد با رعایت اصول اخلاقی آن موجب رشد و تعالی انسانها می شود.
این فعال سیاسی در ادامه تاکید کرد: نباید جلوی آزادیهای قانونی گرفته شود، زیرا اگر نگذاریم که دیدگاه های مختلف در جامعه مطرح شود این دیدگاه ها در محافل خصوصی مطرح شده و امنیت ملی ما را به خطر می اندازد. آزادی مطبوعات عامل دوام و بقای یک نظام و حفظ امنیت ملی است. مسئولان ما باید در برابر عملکرد خود پاسخگو بوده و ضمن بیان مشکلات بر راه حل های قانونی تاکید نمایند.
وی با اشاره به ضرورت آزادی احزاب و نهادهای مدنی در جامعه گفت: وجود نهادهای مدنی مثل احزاب و مطبوعات برای ما یک امر لازم و ضروری است. تشکیل احزاب باعث جلوگیری از استبداد و خودکامگی می شود. عدالت بدون آزادی در جامعه تحقق پیدا نخواهد کرد. لازمه تحقق عدالت در جامعه این است که احزاب و گروه های شناسنامه دار در جامعه حضور فعال و موثری داشته تا با نظارت دقیق بر عملکردهای نظام و دولت زمینه تحقق عدالت را در جامعه فراهم کنند.کلانتری در ادامه افزود: عدالت در حوزه سیاسی یعنی پاسداری از حق آزادی مردم. باید شرایط را به گونه ای در جامعه فراهم کنیم که به قول امام علی (ع) ضعیف ترین افراد بتوانند حق خود را از حاکمان و دولتمردان  بدون لکنت زبان  بگیرند.

وی در ادامه  با اشاره به اصل دوم قانون اساسی بیان داشت: در این اصل به کرامت انسانی و آزادی توام با مشروعیت در کنار قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی تاکید شده است.  کلانتری در ادامه با اشاره به اصل سوم قانون اساسی تصریح نمود: در اصل سوم نیز دولت موظف شده است تا محیط مناسبی را برای همه مصادیق عدالت و آزادی فراهم کند. به گونه ای که در بند ششم اصل 3 هر گونه انحصار طلبی و خود کامگی را نفی می کند و در بندهای 7 و 8 و بعد از آن تامین آزادیهای سیاسی اجتماعی در حد قانون، مشارکت عامه در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی را تاکید می کند.
وی در ادامه بیان داشت: توزیع عادلانه امکانات، خدمات، توجه متناسب و متوازن به تمامی بخش ها و مخاطبان از مصادیق عدالت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.. عدالت زمانی در جامعه تحقق پیدا می کند که هر فردی وجود عدالت را در زندگی خود احساس کند. همچنین شعار عدالت خواهی را در رفتار مسئولان و حاکمان احساس کند.

کلانتری با اشاره به مطالبات مردم و توجه حاکمان به این مطالبات تصریح نمود: مردم ما از مسئولان درخواست دارند که مشکلات آنها را برطرف کرده و فقر و، فساد و تبعیض از جامعه حذف شود.آزادی بیان در چهارچوب قانون وجود داشته، امنیت سرمایه گذاری برای افراد فراهم شده تا با گسترش سرمایه گذاری مسئله بیکاری نیز تا حدود زیادی از بین برود.
این روزنامه نگار پیشکسوت در ادامه گفت: اصل امر به معروف و نهی از منکر که در قرآن و روایات بر آن تاکیده شده در حقیقت مصداق بارز رسالت احزاب و مطبوعات است. پاسخگو بودن رسالت اصلی و اساسی هر حکومتی است. علم، عقل، آگاهی، قلم و آزادی پیش نیازهای مهم دموکراسی بوده و توسعه یافتگی هر کشوری را باید در نقش خبر و خبرنگاری جست و جو کرد.وی در ادامه افزود: در جامعه ای که  خبرنگار حضور فعال نداشته باشدعلم، عقل، آزادی و آگاهی به محاق رفته و بازار فرصت طلبی، رانتخواری و فساد در کشور گسترش پیدا می کند.

کلانتری در خاتمه گفت: مطبوعات یکی از ارکان مهم دموکراسی است که وظیفه آن نظارت برعملکرد حکومت هاست و امروزه در دنیای مدرن، پاسخگویی و شفافیت یک امر لازم برای حاکمان و مسئولان است و روابط حکومت و مردم زمانی تحقق پیدا می کند که آنها بتوانند بدون لکنت زبان مشکلات خود را بیان کرده و مطبوعات و احزاب رابط بین حاکمان و مردم هستند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جایگاه رسانه و روزنامه نگار و خردورزی و عقلانیت در جامعه

چهارشنبه, 30 مرداد 1398 20:39 خوانده شده: 168 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 0 --
معلم مشهدی 1398/05/31 - 19:03
بسیار عالی بود این مقاله.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

رویکرد و عملکرد " نهاد گزینش " در آموزش و پرورش را تا چه میزان در مسیر سالم‌سازی نظام اداری و عدالت استخدامی ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور