چاپ کردن این صفحه

" محتوای آموزشی این کتاب توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تایید شده است "

پاسخ مرکز برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به صدای معلم

گروه رسانه/

در پی درج گزارش صدای معلم با عنوان : " پس گسترش شفافیت در امور و پرهیز از تعارض منافع چه شد ؟! ایمنی و امنیت در مدرسه با طعم مدیران ستادی و وزارتی ؟! " ( این جا ) ؛ مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به این گزارش پاسخ داد .

ضمن تشکر از پاسخ گویی ، عین جوابیه به شرح زیر است .

پاسخ مرکز برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به صدای معلم و ایمنی و امنیت مدرسه

باسمه تعالی

مدیر مسئول محترم پایگاه خبری- تحلیلی صدای معلم
با سلام و احترام:
عطف به مطلب مندرج در آن پایگاه به تاریخ 29 / 5 / 98 با عنوان "ایمنی و امنیت در مدرسه با طعم مدیران ستادی و وزارتی" پاسخ مرکز برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند:
دوره "ایمنی و سلامت در مدرسه" یکی از عناوین مجموعه دوره های مدیران مدارس است که طی بخشنامه شماره 215320 مورخ 23 / 10 / 97  ابلاغ شد و ضرورت اجرای دوره های مصوب مورد تاکید وزیر وقت آموزش و پرورش بوده است. این دوره طی بخشنامه شماره 10270 مورخ 28/1/98 به استان های کشور اعلام شده است، لذا در راستای بخشنامه های مزبور و به منظور توانمندسازی و آشنایی مدیران مدارس با مشکلات ایمنی، شناسایی مخاطرات و تهدیدات مدارس، با توجه به اهمیت موضوع و با بهره گیری از منابع علمی معتبر به منظور دسترسی بهتر به راهکارهای ارائه شده، مرکز برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش نسبت به تولید محتوای آموزشی (فیلم و متن آموزشی) درس ایمنی و سلامت در مدرسه و اجرای آن برای بیش از 500 هزار نفر و در چهار مرحله به صورت رایگان اقدام کرده است.
در این راستا مرکز برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع و همچنین درخواست مدیران مدارس مبنی بر تولید محتوای متنی، اقدام به تولید بسته آموزشی کرد و هیچ گونه بخشنامه ای مبنی بر اجبار در خرید بسته آموزشی مورد نظر صادر نشده است (کلیه محتوای بسته آموزشی به صورت رایگان در سامانه بارگذاری شد) لیکن با هدف تداوم در مطالعه موارد ناایمنی توسط کادر آموزشی و اداری مدارس و آشنایی مدیران و کارشناسان ادارات در مناطق با استانداردها ( تایید چک لیست ها توسط سازمان نوسازی، اداره کل ارزیابی عملکرد و به منظور ارزیابی سطح ایمنی و امنیت مدرسه و رفع موانع و مشکلات احتمالی) ، پیشنهاد تهیه مستند فوق را جهت نگهداری در آرشیو مدارس در قالب اطلاعیه داده است. شایان ذکر است که محتوای آموزشی این کتاب توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تایید شده است.
خواهشمند است طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

فریبرز حمیدی
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی


 پاسخ مرکز برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش به صدای معلم و ایمنی و امنیت مدرسه

سه شنبه, 19 آذر 1398 22:50 خوانده شده: 1267 دفعه

در همین زمینه بخوانید: