چاپ کردن این صفحه

" در نشست رسانه ای دیروز نیز غلامرضا کریمی « قائم مقام وزير در امور بين الملل و رئيس مركز بين الملل و مدارس خارج از كشور» مجددا خبر را تکذیب کرد "

صفحه نخست روزنامه الوطن در مورد بازسازی مدارس سوریه توسط ایران !

گروه  رسانه/

پس از خبر کمک 12 میلیارد لیری ایران به سوریه برای یازسازی 250 مدرسه وزیر آموزش و پرورش و معاونین ایشان خبر را تکذیب کردند .

در نشست رسانه ای دیروز نیز غلامرضا کریمی « قائم مقام وزير در امور بين الملل و رئيس مركز بين الملل و مدارس خارج از كشور» مجددا خبر را تکذیب کرد . ( این جا )

فارغ از این تکذیبیه ها ، « صدای معلم » صفحه نخست روزنامه دولتی " الوطن " را که 3 روز پیش ( 23 ژانویه ) این خبر را منتشر کرده بود بازنشر می کند .

لینک خبر را می توانید در این جا ببینید . ( این جا )

صفحه نخست روزنامه الوطن در مورد بازسازی مدارس سوریه توسط ایران !


در نشست رسانه ای دیروز نیز غلامرضا کریمی « قائم مقام وزير در امور بين الملل و رئيس مركز بين الملل و مدارس خارج از كشور» مجددا خبر را تکذیب کرد

یکشنبه, 06 بهمن 1398 09:18 خوانده شده: 483 دفعه

در همین زمینه بخوانید: