صدای معلم

توصیه كارگروه بررسي هاي فوري در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش :

" لازم است تدابيري اتخاذ شود تا شرايط براي برگزاري آزمون حضوري فراهم شود "

صدای معلم منتشر می کند ؛

گروه اخبار/

اخیرا كارگروه بررسي هاي فوري در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تشكيل شده است . ساختار كارگره منعطف و اعضاي آن داوطلبانه انتخاب شده اند و با توجه به موضوعات انتخابي نيز از صاحب نظران حوزه هاي تخصصي دعوت مي شود.
نخستين محصول جلسات آغازين در قالب پيشنهادهاي راهبردي ناظر بر فعاليت مدارس در دوره كرونا تنظيم گرديد .
محور بحث هاي كارگروه همچنان مسئله آموزش و پرورش در دوره كرونا باقي خواهد ماند.
در بخش پیشین این کارگروه گزارش داد : ( این جا )
« این که صنایع و خودروها موجب آلودگی هوا می‌شوند و به تبع آن درب مدارس بسته و غیر‌فعال می‌شوند، مایه شرمساری است.

متاسفانه اولین چیزی که در ذهن و مخیله تصمیم‌گیران در این گونه مواقع رخ می‌نماید راحت‌ترین راه حل به جای بهترین و مناسب‌ترین راه حل است. در حالی‌که مدارس باید در همه شرایط و موقعیت‌ها همچون اماکن و موسسات بهداشتی، درمانی و امنیتی فعال باشند. معنی و مفهوم فعال بودن هم تنها در تشکیل کلاس‌های درس در داخل مدارس نیست، بلکه آنچه باید فعال و فعال تر گردد، جریان یادگیری ترکیبی ( بر خط و برون خط) در همه وقت و همه جاست.

در پایان ؛ كارگروه بررسي هاي فوري در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش چند توصیه سیاستی را مطرح کرد .

در تازه ترین نشست که گزارش آن توسط دکتر " احد نویدی " برای صدای معلم ارسال گردیده چنین آمده است :

« يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در فضاي مجازي ارزشيابي الكترونيكي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان نمايش يادگيري است. در نمايش يادگيري، نتيجه ارزشيابي نماينده عملكرد خود دانش‌آموز نيست ولي به او نسبت داده مي‌شود. اين كار نوعي تقلب و سرقت علمي است. »

این گزارش می افزاید :

« بايد توجه داشت كه سنجش از راه دور، از جمله سنجش الكترونيكي، براي همه دروس برازنده نيست. بنابراين، اگر معلم ناچار نباشد نبايد به  سنجش از راه دور بسنده كند. با وجود اين، اگر هدف سنجش تكويني و هدايت يادگيري باشد، معلم مي‌تواند با استفاده از بازخوردهاي سنجيده و هوشمندانه به هدايت يادگيري دانش‌آموزان بپردازد. با ملاحظه شرايط كنوني در مدارس ايران، براي سنجش تراكمي برخي از دروس مانند دروس علوم پايه، زبان و ادبيات نبايد به آزمون الكترونيكي بسنده كرد.

لازم است تدابيري اتخاذ شود كه شرايط براي برگزاري آزمون حضوري فراهم شود. مدارس مي‌توانند متناسب با شرايط خود (تعداد دانش‌آموز، فضاي برگزاري آزمون و امكان توزيع دانش‌آموزان در زمانهاي مختلف) به برگزاري آزمون حضوري اقدام كنند. »

متن کامل این گزارش را می خوانید .

توصیه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون حضوری دانش آموزان در دوران کرونا

ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان جزء تفكيك ناپذير فرايند آموزش محسوب مي‌شود و فارغ از نوع آن (ارزشيابي حضوري يا مجازي) در خدمت يادگيري و براي اطمينان از تحقق آن صورت مي‌گيرد. در دوره اپيدمي كرونا، دغدغه اصلي معلمان مدارس سنجش الكترونيكي از يادگيري دانش‌آموزان است. ارزشيابي الكترونيكي ملاحظات و الزاماتي خاص خود را دارد. از يك طرف به زيرساخت‌هاي آموزشي ويژه در فضاي مجازي وابسته است.يعني، سيستم‌هاي مديريت يادگيري مورد استفاده براي آموزشي بايد از پيكربندي مناسب براي انجام انواع سنجش‌هاي غيرحضوري برخوردار باشند.  

از طرفي ديگر، ارزشيابي الكترونيكي فرهنگي خاص مي‌طلبد. براي همه برنامه‌هاي آموزشي ناظر بر شرايط كرونا فهم بين‌الاذهاني (دانش‌آموز، والدين، معلم، مدير مدرسه، سياستگذار، پژوهشگر) بسيار مهم است. كارگروه بررسي‌هاي فوري پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با درك شرايط حاضر، يكي از محورهاي بحث را «ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان در فضاي مجازي» قرار داده است و با ملاحظه شرايط و امكانات موجود آموزش و پرورش، ايده‌هاي جهاني، تجارب چند ماه گذشته معلمان از ارزشيابي الكترونيكي، پيشنهادهايي براي تضمين نسبي كيفيت سنجش و مراقبت از اعتبار ارزشيابي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان به شرح زير خلاصه كرده است:

(1) پيشگيري از «نمايش يادگيري» به جاي «گزارش يادگيري» در ارزشيابي غيرحضوري

يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در فضاي مجازي ارزشيابي الكترونيكي از آموخته‌هاي دانش‌آموزان نمايش يادگيري است. در نمايش يادگيري، نتيجه ارزشيابي نماينده عملكرد خود دانش‌آموز نيست ولي به او نسبت داده مي‌شود. اين كار نوعي تقلب و سرقت علمي است. براي ممانعت از چنين پديده‌اي، اولويت دادن به آزمون حضوري و دقت و نظارت بيشتر بر آزمون هاي غير حضوري مورد تأكيد است كه براي اين منظور، استفاده از فنون ارزشيابي الكترونيكي از قبيل بحث و گفت و گوي آنلاين با دانش‌آموزان، كارهاي ميداني كوچك با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي و گزارش آن در قالب يادداشت به معلم، ارائه آنلاين، ارائه فيلم عملكرد يادگيري،  توضيح و تفسير فيلم‌هاي كوتاه آموزشي يا پاسخ دادن به سوالاتي در خصوص آن، استفاده از ابزارهاي خودسنجي توسط دانش آموز و گزارش آن به معلم، استفاده از آزمونهاي كتاب باز و آزمونهاي ناظر بر سطوح بالاي شناختي(نظير به كار بستن، تركيب و ارزشيابي) در فضاي مجازي پيشنهاد مي‌شود.

 استفاده از آزمونك‌ها به صورت مستمر و ثبت آنها در كارپوشه الكترونيكي؛ استفاده از همكاري والدين براي نظارت بر تدريس و ارزشيابي دانش آموز؛ بيان يادگيري دانش آموز از طريق توليد ويدئو، تصوير و گزارش؛ تأكيد بيشتر بر ارزشيابي تكويني و هدايت يادگيري درفضاي مجازي با همراهي والدين پيشنهاد مي‌شود.

 

 (2) هماهنگ ساختن تدابير و  فنون ارزشيابي الكترونيكي با دوره‌هاي تحصيلي و موضوعات درسي

در دوره اپيدمي كرونا، اولويت بندي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بسيار مهم است. بدين معني كه تلاش براي تضمين كيفيت سنجش و ارزشيابي در دوره‌هاي مختلف تحصيلي و  مواد درسي مختلف درسي نبايد يكسان باشد. براي مثال، ارزشيابي تراكمي در دوره ابتدايي كمتر اهميت دارد و لازم است بر ارزشيابي تكويني و دادن بازخوردهاي روشن به تكاليف تأكيد شود. در دوره متوسطه، تأكيد بر ارزشيابي تكويني و تراكمي، هردو، ضروري است. در سنجش تكويني،آموزگاران علاقه‌مندند به دانش‌آموزان تكاليفي داده تا تشخيص بدهند كه آنها چه مي‌دانند و چه كاري مي‌توانند انجام بدهند و نيز بدانند آنها با تكاليف يادگيري چگونه درگير مي‌شوند.در واقع، در سنجش تكويني، آموزگار بر تحول شناختي و توسعه تجارب يادگيري نظارت مي‌كند. براي اين منظور، آموزگاران مي‌توانند پس‌خوراندي فراهم كنند. خلق فعاليت‌ها و پرسيدن سئوال‌ها كليدي است كه تفكر دانش‌آموز را تصريح مي‌كند. بنابراين، آموزگاران به جاي استفاده از عبارات كلي، مانند«خوب است»،«نياز به تلاش بيشتر داريد» و...، بهتر است نظرهاي خود را طوري بيان كنند كه هم توصيفي  باشند و هم تجويزي. يك اظهارنظر توصيفي يا تجويزي، به دانش‌آموز كمك مي‌كند كه بداند چگونه كار خود را بهبود بخشد و يادگيري خود را توسعه دهد.

بايد توجه داشت كه در شرايط بحراني نمي‌توان همه بخش‌هاي برنامه درسي بي‌كم و كاست اجرا كرد. بنابراين، لازم است با رعايت معيارهاي علمي بر عناصر و اجزاي مهم برنامه بيشتر تأكيد شود. براي مثال، ضرورت ندارد تضمين ارزشيابي همه مواد درسي يكسان باشد. زيرا، هر درسي روش ارزشيابي مقتضي خود را دارد. ارزشيابي برخي دروس را مي‌توان به تأخير انداخت و در مقاطع ديگر انجام داد. در واقع، در دوره شيوع كرونا و شرايط بحراني، تضمين كيفيت سنجش و ارزشيابي براي همه دروس نه ممكن است و نه ضرورت دارد.

بايد توجه داشت كه سنجش از راه دور، از جمله سنجش الكترونيكي، براي همه دروس برازنده نيست. بنابراين، اگر معلم ناچار نباشد نبايد به  سنجش از راه دور بسنده كند. با وجود اين، اگر هدف سنجش تكويني و هدايت يادگيري باشد، معلم مي‌تواند با استفاده از بازخوردهاي سنجيده و هوشمندانه به هدايت يادگيري دانش‌آموزان بپردازد. با ملاحظه شرايط كنوني در مدارس ايران، براي سنجش تراكمي برخي از دروس مانند دروس علوم پايه، زبان و ادبيات نبايد به آزمون الكترونيكي بسنده كرد.

لازم است تدابيري اتخاذ شود تا شرايط براي برگزاري آزمون حضوري فراهم شود. مدارس مي‌توانند متناسب با شرايط خود (تعداد دانش‌آموز، فضاي برگزاري آزمون و امكان توزيع دانش‌آموزان در زمانهاي مختلف) به برگزاري آزمون حضوري اقدام كنند. تأكيد بر استفاده از ارزشيابي‌ حضوري در كنار ارزشيابي الكترونيكي دروس پايه به معناي ناديده گرفتن اهميت دروس ديگر نيست.

كارگروه بررسي‌هاي فوري - پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

توصیه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون حضوری دانش آموزان در دوران کرونا

پنج شنبه, 06 شهریور 1399 14:03 خوانده شده: 220 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 -6 --
خانم فرهنگ 1399/06/06 - 16:01
باید جنبه های منفی روانشناسی کلاسهای مجازی را در نظر گرفت.
دانش آموزی که بعد از کنکور خودکشی‌ها کند قطعا یکی از علل ان همین کلاسهای مجازی وحبس کردن خود در اتاق و سر انجام خودکشی ناشی از افسردگیست
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/06/07 - 02:07
خوب می‌توانست قبل از کنکور خودکشی کند و نه خود را حبس میکرد و‌نه اینقدر مغز خود را یکسال فرسوده کند تازه می‌توانست منتظر نتایج بماند بعد خودکشی کند میگویند سوالات لو رفته آیا درست است؟؟؟؟؟؟ بعد چه ربطی به کلاس های مجازی دارد ماشاءالله قلمچی و هزاران کلاس حضوری هست کار از یک جایی می‌لنگد که همان امتحان و استرس است کنکور باید لغو شود تا هرکسی استعداد های خود را دنبال کند
پاسخ + 0 0 --
ولی 1399/06/07 - 10:13
رحمت خدا برشما ولعنت بر آموزش مجازی
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1399/06/07 - 02:16
مدارس حضور ی. برگزار نخواهد شد
پاسخ + +5 -1 --
همکار 1399/06/08 - 09:46
از مطالعات این پژوهشگاه برای آموزش وپرورش آبی گرم نخواهد شد.
امتیاز حاصل از پژوهش ها نسبت اصل مسئله ها برای این به اصطلاح پژوهشگران از اهمیت بالاتری برحوردار است .
پاسخ + +2 -7 --
ناشناس 1399/06/08 - 10:03
این پژوهشگاه به غیر از یک مسئول دلسوز که تمام قد خودش را درگیر و وقف مسائل جاری و آب ونان پژوهشگاه کرده است و متاسفانه با همه استعدادی که دارد از ارتقای علمی خود جامانده است بقیه آقایان وخانمها با حقوقهای بسیار بالا فقط به فکر ارتقای علمی خودشان هستند.
درواقع اگر منصفانه قضاوت کنیم کارشناسانی که به صورت غیر هیئت علمی در این مجموعه مشغول هستند به مراتب کارائی بیشتری داشته و دارند .
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1399/06/11 - 06:50
بنويسيد پژو هيچ گاه بخوانيد پژوهشگاه

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

هدف، محتوا و فرایند مصاحبه های گزینش داوطلبان حرفه معلمی در ایران تا چه اندازه معتبر و با معیارهای علمی سازگار است؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور