صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

" نامه ی جمعی از فرهنگیان به صدای معلم "

اعتراض فرهنگیان و معلمان نسبت به عدم شمولیت مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران (افزایش سقف فوق العاده های مواد 71،68،66،65 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد ) برای فرهنگیان و معلمان

گروه اخبار/ جمعی از فرهنگیان و معلمان در نامه ای سرگشاده که  مخاطب آن همه مسئولان می باشد خواهان توجه به مطالبات قانونی به ویژه توجه به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری شده اند .

متن کامل این نامه که در اختیار صدای معلم قرار گرفته است به شرح زیر است

اعتراض فرهنگیان و معلمان نسبت به عدم شمولیت مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران (افزایش سقف فوق العاده های مواد  71،68،66،65 قانون مدیریت کشوری تا پنجاه درصد برای فرهنگیان و معلمان

دست ما کوتاه و عدالت بر نخیل

سالیان درازی است که فرهنگیان کشور عملاً شاهد اعمال تبعیضات ناروای حاکم بر نظام پرداخت ها اعم ازحقوق و اقسام مزایا و فوق العاده ها و... فی مابین پرداختی به سایر دستگاه های دولتی با خود می باشند و تاکنون نیز هر چه فریاد کرده اندره به جایی نبرده است و عجیب تر آنکه نام این سیستم پرداخت را نظام هماهنگ پرداخت حقوق و پس ازآن قانون مدیریت خدمات کشوری نهاده اند! ! درصورتی که هیچ گونه همسانی یا هماهنگی در پرداخت های بین کارکنان آموزش و پرورش را با بعضی از دستگاه های دولتی که برای پرداخت های اختصاصی خویش از هیئت دولت یا  مجلس شورای اسلامی مجوز ویژه گرفته اند را تاکنون شاهد نبوده ایم و آخرین شاهدمثالی و اثباتی آن ، مصوبه اخیرهیأت دولت می باشد(تصویب نامه شماره 162862/ت  54057مورخ 21 / 12 / 1395 هیأت وزیران «هیأت وزیران در جلسه 18 / 12 / 1395 به پیشنهادشماره 1040426 مورخ  27 / 11 / 1395   سازمان اداری و استخدامی کشور و به استنادبند(الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب1389- تصویب کرد: سقف حداکثرامتیازات مواد71،68،66،65 قانون مدیریت کشوری پنجاه درصدافزایش می یابد) و در ادامه آن تصریح گردیده : درآن دسته ازدستگاه های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران ازافزایش های موضوع بند(الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردارشده اند، افزایش های موضوع این تصویب نامه پس از کسر افزایش های قبلی قابل اعمال است که متعاقب آن نام دستگاه هایی که ازسال ها قبل  مشمول مصوبه ی اخیر هیئت وزیران گردیده اند نیز مشخص گردیده است (ازقبیل :قوه قضائیه – وزارت نیرو – وزارت کشور- سازمان دامپزشکی – اداره زندان ها – سازمان ثبت اسناد و املاک و...) و این خودسندی برای اثبات اعمال تبعیض درسالیان گذشته می باشدبه طوری که دستگاه های فوق الذکر از چندین سال قبل مشمول آن گردیده اند ولی فرهنگیان همانند اقسام مزایا و فوق العاده های دیگراز آن بی بهره بوده اند ولی حداقل بر آن دلخوش  بوده اندکه مطابق مصوبه مورخ 21 / 12 / 1395 هیأت وزیران از آغاز سال 96آنها نیزمشمول آن گردندکه آن هم فعلاً حسب اعلام معاونت سرمایه ی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در حال ارسال به شورای عالی حقوق و دستمزد جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می باشد، تاچه خوش آید و چه در نظر آید!

روزگار عجیبی است !

چرا که حقوق پرسنل حق التدریس (حقوق بسیار ناچیز) یا حقوق معلمان وظیفه و یا مزایای قانونی فرهنگیان یا اضافه کار قانونی پرسنل و...که به دلیل فلاکت آموزش و پرورش با تأخیرات چندین ساله و تحت عنوان مطالبات فرهنگیان پرداخت می شود و متأسفانه بازتاب و تداعی آن درجامعه نیز طوری است که احساس می شود پرداخت آنها چیزی ورای حقوق قانونی شان تحت عنوان مطالبات جدید و اضافی برای فرهنگیان می باشد و این امر نیز بارها و بارها از طریق رسانه های جمعی اعلام می گردد درحالی که حقیقت امر این هست که حق یک فرهنگی (اعم از پرسنل آموزشی و اداری) آن قدر پرداخت نمی شود که تبدیل به مطالبات و معوقات می شود ولی در ادارات دیگر نه معوقه ای هست و نه...و تأسف بارتر از همه آنها اینکه روش نیل به این مطالبات نیز اخیراً از زبان جناب آقای نوبخت (رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) اعلام شد «توسل آموزش وپرورش به گروکشی» که با فرض صحت چنین امری ،عمق فاجعه درآموزش وپرورش آشکار و علن می شودکه اگر چنین نبود وضعیت بسی بدتر از وضع بیمارحاضر بود.

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  

ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور 

ریاست محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی        

 و همه مسئولین محترم دخیل در موضوع               

بدین وسیله به استحضار عالی می رساند که صبر فرهنگیان کشوردیگر از این همه تبعیض و نابرابری به سرآمده و بدین طریق  نارضایتی و اعتراض عمومی خود را به ناعدالتی حاکم در اقسام پرداخت ها  بین خود و سایر دستگاه های دولتی به ویژه در عدم شمولیت مصوبه اخیرالذکر هیئت وزیران (افزایش سقف فوق العاده های مواد  71،68،66،65قانون مدیریت کشوری تا پنجاه درصد) را یاد آوری و تأکید داریم که ما وضعیت موجود و محدودیت منابع را درک می نمائیم ولی تبعیض حاکم را هرگز برنمی تابیم و خواسته به حق و قانونی ما این است که اگر امتیازی هست برای همه باشد یا برای هیچ کس (هر چند سایر دستگاه ها که خود آن جنابان بیشتر ازما بر آن واقفید،سالیان مدیدی است که از آن بهره برده اند) درحالی که تداوم آن (افزایش 20 یا 30 یا 50 درصد فوق العاده شغل مذکور دردستگاه های فوق الذکر) مطابق مصوبه تیرماه 1395 کمیته ویژه متشکله که بعد از ابلاغ رئیس جمهور محترم و به دستور آقای جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) و به دنبال موضوع پرداخت های نجومی تشکیل گردید، فاقد وجاهت قانونی و اداری می باشد (که عملاً در تمامی آنها تداوم دارد) ؛ چرا که اولاً مطابق بند 4 آن :

دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شده و با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده شده و جامعیت شمول حاصل گردیده است ...، بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف نظر از اینکه تحت پوشش هر یک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند و ثانیاً مطابق بند5/1آن:پرداخت هرگونه حقوق، فوق‌العاده و مزایا در دستگاه‌های اجرایی مشمول و یا غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون مورد تصویب یا تأیید شورای حقوق و دستمزد قرار نگرفته است، در سال 1395 ممنوع بوده و تداوم پرداخت آنها در دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب این شورا خواهد بود و ثالثاً مطابق بند8/1آن:ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده در سال 1395 ممنوع شده است.

با این اوصاف بی صبرانه منتظر اقدام عاجل و قاطع مسئولین محترم کشوری می باشیم.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پنج شنبه, 29 تیر 1396 ساعت 13:12 خوانده شده: 3358 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +51 -1 --
معلم 1396/04/29 - 13:50
با سلام بسیار عالی باید تلاش کنیم تا صدایمان شنیده شود
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 19:30
موافقم اما خطر حبس و...نداره؟ مثل همکاری که مسول صنف معلمان بود و در حبس است!
پاسخ + 0 0 --
معلم امیدوار 1396/04/29 - 19:31
کاملا موافقم انشاا...کمپین سراری معلمان و دبیران برا رسیدن به معیشت و منزلت مناسب
پاسخ + 0 0 --
معلم متوسطه اول 1396/05/02 - 20:22
در ایام انتخابات و مناظره عصر روز جمعهوبرخی وزارتخانه ها تکذیبیه صادر می‌کردند. افزایش 20 درصد را خانم سعیدی نماینده لیست امید قبل از انتخابات مطرح کرد ولی وزارت محترم هیچ عکس العملی نشان نداد. حالا که انتخابات تمام شده و دو ماه نیز گذشته تکذیبیه صادر کردند. نفاق این دولت را کجای دلمان بگذاریم؟
پاسخ + +46 -1 --
دلفان 1396/04/29 - 13:55
حق گرفتنی است.
تداوم شرایط بغرنج فعلی به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
مادرانتخابات روحانی رابرکشیدیم،اکنون هم چیززیادی نمیخواهیم،فقط اجرای قانون وعدالت درپرداختهارامیخواهیم،جناب نوبخت چرتکه شمافقط برای ماکاربرددارد،ازطرفی نجومی بگیران راذخیره نظام نامیدی،پدردولت راتودرآوردی،اقدام عاجل وگرنه درآتش غضب فرهنگیان خواهی سوخت.
پاسخ + 0 0 --
سیف222 1396/04/29 - 18:26
اشتباه شما همین رای به روحانی بود که حفظ شرایط تبعیض را خواسته اید خود کرده را تدبیر نیست!
پاسخ + +40 -4 --
چغندربگ 1396/04/29 - 13:55
هیچ خیر و برکتی شامل ما نمیشود! چون ما معلمان باعث عقب ماندگی و ضعف تعلیم و تربیت در کشوریم! نگاه کنید به آن مدیران پیر و کهنسال چقدر سرحالند و هنوز کار می کنند و حاضر به بازنشسته شدن نیستند ولی معلم با ۲۰ سال سابقه داره کنتور میندازه که کی بازنشسته میشه! برید انگیزه و وجدان کاری از اونا یاد بگیرید!
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/04/29 - 16:24
مملکت توسط همین پیران ناتوان ویران شد که سالها باید برای ابادی آن تلاش کرد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 16:26
چغندر جان آن مدیران هرجند فسیل شده اند ولی دل جوانی دارند نعمت زاده ماشاالله عین جوانان جوک میگوید پول ندارد ولی جواندل است
پاسخ + +37 -2 --
ناشناس 1396/04/29 - 13:55
سلام این حق اولاد 32 هزارتومان که ۸ هزارتومن ازش برای دفترچه مثلا خدمات درمانی کم میشود واقعا جای خنده و تاسف نداره اصلا با آن برای این اولاد بدبخت تر از خودمان چه کاری میشود کرد ؟؟..حالا حق اولاد خود این گردن کلفت های از خدا بیخبر چقدر است ؟؟؟؟تبر هم به گردنشان کاری نیست آقا اسم شغل معلمی باید بشه گدایی نوین برده داری به روش نوبختی برای ذخائر خوشبخت
پاسخ + 0 0 --
چغندربگ 1396/04/31 - 01:40
برادر اینا خیلی با معرفتند شما وقتی زیادی عستی بچت دیگه چی میشه؟پس همونم زیادته!
پاسخ + +22 -2 --
چغندربگ 1396/04/29 - 13:57
معلمان باید بتوانند از همین حالا کمپین کنند برای انتخابات بعدی که یکی از این امروزی ها در مجلس و دولت باقی نماند! این رمز حل مشکلات است! ببینید چطور به دست و پای شما خواهند افتاد!
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1396/04/30 - 18:38
چیزی که در معلمان هیچ وقت یافت نشود هماهنگی و اتحاد است...
اگر اتحاد بود برای بار دوم روحانی نمی ماند...
خداکند کاری کند در دور دوم ولی باتوجه به دور اول چشمم آب نمیخورد...
حسرت برای .......
پاسخ + +32 0 --
فرهنگی 1396/04/29 - 14:01
خدایا با این همه تبعیض وبی عدالتی چکار کنیم خودت به دادمان برس
پاسخ + +35 0 --
جانباز دفاع مقدس 1396/04/29 - 14:06
آنچه به جایی نرسد فریاد است، البته فریاد معلمان ایران !
پاسخ + +25 0 --
معلم خسته 1396/04/29 - 14:16
بله باید بنویسیم وفریاد کنیم سزاوار این همه تبعیض ونابرابری نیستیم معلم هستیم فرزاندان مردم اینده خود واینده کشور عزیز مان را از چشم ما می بینند با تعریف وتمجید از دولت به نتیجه نمی رسیم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 15:19
نوشتن نه عمل كردن! فقط عمل كردن! ولي خب نميخواهيم هزينه كنيم! حال نداريم! خسته ايم ! راضي هستيم! ترسو و بزدل هستيم!
پاسخ + 0 0 --
سقز کرد 1396/04/29 - 16:30
وشتن نه عمل كردن! فقط عمل كردن! ولي خب نميخواهيم هزينه كنيم! حال نداريم! خسته ايم ! راضي هستيم! ترسو و بزدل هستيم!

از نوشتن اسم خودمان در سایت صدای معلم میترسیم چه برسد به ....... بزدل ها معلم
برای صد هزار تومن حق انتخابات مثل تازی می دوید و اگر اسمتان نباشه خودتان را به در و دیوار میزنیدخلایق را هرچه لایق
پاسخ + +25 0 --
معلم 1396/04/29 - 14:26
تربیت نسل اینده ب دست معلم هاست دولت ب همین اندیشه کند کافیست
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 16:30
پیرمردان خردمند اندیشه بسی کنند ولی امان از آلزایمر این کمپین هم سرگرمیه خوبیه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 18:12
آقايون کلا اندیشه نمیکنن
بیشتر بفکر چپاول بیت المال و سیاسی بازی های خودشونن
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 05:30
واقعا گل گفتی برای اضافه کار مثل چی به جون هم می افتیم
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 05:58
واقعا ازاین همه بی عدالتی دزدی دروغ اختلاس پارتی بازی حال ادم خراب میشه ولی بخدا قسم تا یک حرکتی یه هماهنگی نشه نه با کمپین ونه با این کامنت ها که فقط خود ما میخونیم به هیچ عنوان ه هیچ کاری نمیشه دلمون خوشه برادران میخاهیم که یکی خودش را فدا کنه واقعا برای دوستانی که حبس هستن چکار کردیم از فرهنگی جماعت ترسوتر وجود نداره وسلام
پاسخ + +33 0 --
من 1396/04/29 - 14:41
...

دولت روحانی ثابت کرده فقط با اعتراض علنی مدنی به حقوق فرهنگیان رسیدگی می کند وگرنه به نامه نگاری و نقد اصلا اهمیتی نمی دهد
بذار تا هر چقدر معلمان دلشان می خواهند بنویسید به ما چه/

راه گرفتن حق به شیوه امام حسین است جلو ظالم باید ایستاد
پاسخ + +27 0 --
منوچهر 1396/04/29 - 14:45
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خود ان قوم اقدام کند .برسر معلمان هرچه اید خوش اید .خود کرده را پشیمانی سودی نیست.زیادی عصبانی نشویم که سکته قبلی و مغزی پشت در است تلفات زیاد از قشر معلم میگیرد.با احتیاط داد بکشید که کسی حال حوصله شنیدن اعتراض معلمان را از ادم تا خاتم در ایران وجود نداشته و نخواهد داشت
پاسخ + +20 0 --
بیاتی فرد 1396/04/29 - 15:05
اگر اعمال هم بشود چیز دندون گیری نخواهد بود!مهم این است که در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری چه راهکاری دولت برای رفع تبعیض دیده ونمایندگان چگونه ان را تصویب وابلاغ خواهند کر د.
پاسخ + +30 -8 --
وحیذ 1396/04/29 - 15:30
کسانی که به روحانی رای دادند اعتراض نکنند
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید و خسته 1396/04/29 - 15:52
آره همین معلمان خود شیرین کن بودند که آموزش و پرورش را به گند کشیون
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 16:22
بله برادر
پاسخ + 0 0 --
گلشن راز 1396/04/29 - 18:54
خود شیرین کن و شدیدا ساده لوح.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/30 - 01:02
معلمان گرامی تا چهار سال دیگر وضع همین است اگر نوبخت تغییر کرد وضعیت معلمان هم همینطور چهار سال سر ملت را با برجام برجام گرم کردند حالا نوبت تحریم های جدید است انگار دیوار چین را فتح کردند حالا هم نجفی /کمپین/شهرداری/ باز نوبخت
پاسخ + +18 -2 --
ناشناس 1396/04/29 - 15:44
....

دیشب با دوستم ک پرستاره بیرون بود
حرف از حقوق شد متوجه شدم اولا از خرداد 27 درصد افزایش حقوف داشتن
دوما ماهی 3 تومن حقوقشه
اونوقت من 1200 حکمم نهایت 1 تومن دستم برسه
تازه اونا کارانه هم دارن ک ما حتی اضافه کار هامون رو نمیدن....
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 00:15
کار خودت را با یک پرستار مقایسه نکن با هزار مریض و دکتر از خود راضی سر و کله زدن تو اون محیط آلوده اصلا ارزش نداره ولی میتونی با یک منشی دادگاه که ۷ میلیون میگیره کاملا تبعیض آمیزه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 00:18
خواهرم پرستاره اصلا افزایش ۲۷ درصدی نداشتند لطفا خبر دروغ پخش نکنید کارانه ای که میگیرن ۱ میلیون که در برابر کارانه صد میلیونی پزشکان صدقه است .
پاسخ + +22 -1 --
شهاب 1396/04/29 - 15:57
ساده ترین کار عدم پذیرش اضافه کا ر وعدم برگزاری امتحانات نهایی است تا حرکت نکنیم چیزی درست نمی شودفرصت انتخابات ریاست جمهوری سوخت حداقل در انتخابات مجلس حرکتی بکنیم
پاسخ + 0 0 --
گلشن راز 1396/04/29 - 18:45
تکرار مکررات!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/30 - 01:03
کو گوش شنوا
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1396/04/30 - 18:40
سال سال ...
هرسال میگیم دریغ از پارسال!!!!!!!!!!!!!!

....
پاسخ + +24 0 --
رهامی 1396/04/29 - 16:18
مدیر محترم سایت خواهشمندم یک مسئول پیدا کنید و چرایی عدم اجرای مصوبه دولت را در مورد فرهنگیان بپرسید. بالاخره تکلیف ما مشخص بشه ما کارمند دولتیم یا نه؟ آخر با چه منطقی این مصوبه برای قرهنگیان اجرا نمیشه؟؟؟؟؟؟ آقایان نماینده مجلس کسی پاسخگو نیست؟بخدا این بیعدالتی ما را کلافه کرده.
پاسخ + +18 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 18:11
جالب اینکه 50 درصد هست و آقايون دم انتخابات هم حرف از بیست درصد میزدن
پاسخ + +20 -1 --
فرهنگیان 1396/04/29 - 18:27
مسوولین بدانند:
این خواست به حق تمام فرهنگیان سراسر کشور می باشد
به امید رفع تبعیض و ناعدالتی***
پاسخ + +14 -5 --
گلشن راز 1396/04/29 - 18:34
لطفا کسانیکه در انتخابات اخیر به روحانی رای داده اند نگاهی به انگشت اشاره خود بکنند انگشت مقصر را نشان میدهد
پاسخ + +8 -4 --
گلشن راز 1396/04/29 - 18:35
همکاران ذلیل! لطفا خودتان را خسته نکنید. تا بوده همین بوده.
پاسخ + +13 -8 --
گلشن راز 1396/04/29 - 18:43
معلمان ساده لوحی که به روحانی رای دادند کیف کنند مخصوصا آقای پور سلیمان و "معلم امیدوار"! خخخخخخخخ.
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1396/04/29 - 18:53
سلام
دوست عزیز

آقا / خانم گلشن راز

امیدواریم که تحلیل تان هم مثل نظر گذاشتن تان نباشد !

با اسامی مختلف و با یک شناسه کامنت گذاشته اید !

ما ساده لوح نیستیم !

ساده لوح آن هایی بودند که فریب دادن رایانه را خوردند و مملکت را 8 سال به قهقرا بردند ...

راستی !

اگر دوستان و هم فکران شما سکان اجرایی کشور را به دست می گرفتند کشور گلستان می شد ؟

دوباره تحریم !

دوباره بابک زنجانی ها !

دوباره بگیر و ببند !

نیازی به معرفی خودتان نیست !

8 سال را خوب تجربه کرده ایم .

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/04/29 - 19:13
آقای پورسلیمان من طرفدار حزب وگروه خاصی نیستم فقط طرفدار کسی هستم که به کشور خدمت می کندباید خدمت شما عرض کنم خیلی از دزدها در زمان دولت قبل حداقل محاکمه شدند وذخیره نظام معرفی نشدند اضافه کارها در دولت قبل هر دوماه یکبار پرداخت می شد حقوق 25 هرماه به حساب می رفت به مناسبت اعیاد مختلف پولی به حساب ها واریز می شدبیمه طلایی هزینه دندانپزشکی وعینک را پرداخت می کرد البته نمی خواهم بگویم گل وبلبل بود ولی از دولت فعلی بی مهری کمتری نسبت به فرهنگیان می کردند ولی در دولت فعلی رتبه بندی را اجرا کردند که بی عدالتی را گسترش داد 6ماه حق رتبه ی عالی فرهنگیان را در سال 94 خوردند مطالبات باز نشستگان هم نیاز به گفتن ندارد
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/29 - 19:48
سلاکم
آقای شهاب

هر چند موضوع بحث ما این نیست اما توضیخاتی را ارائه می کنم .

بنده هم شیفته خط و جریانی نیستم اما برخی ها طوری صحبت می کنند که قبلا خیلی خوب بوده و مدینه فاضله است .

شما بفرمایید اطرافیان آقای احمدی نژاد به غیر از آقای رحیمی و بقایی که اکنون در بازداشت است چه کسی محاکمه شده است ؟


هنوز قوه قضاییه نتوانسته است طلب شرکت نفت را از بابک زنجانی بگیرد .

آقای مرتضوی برای خودش راست راست می گردد !

درست است .

اما باید توجه داشت که دولت قبل بیش از 800 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است .

آیا کسری بودجه آموزش و پرورش در آن زمان صفر شد ؟

آیا حقوق معلمان متناسب با نرخ تورم بود ؟


البته در صدای معلم از عملکردها انتقاد می شود . فرقی ندارد دولت فعلی باشد یا دولت قبلی .


خیلی از دوستان بابت موضع شفاف و انتقادی صدای معلم گلایه دارند و می گویند که شما نباید این قدر از دولت انتقاد کنید .


نظیرش همین مطلب بالا و صدها مطالبی است که در 4 سال اخیر منتشر شده است .


همیشه گفته ایم فضا باید برای " مطالبه گری " فراهم باشد .

اگر دولت روحانی در زمینه رفع تبعیض در حد انتظار عمل نکرده است اما منتقدان را هم زندان نکرده است !

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/04/29 - 22:19
آقای پورسلیمان درمورد درآمدهای بالای نفتی دولت قبل بایدبگویم بودجه ی آ.پ از مالیات تامین می شود نه از نفت در همین دولت باوجود درآمد پایین نفت حقوق بسیاری از سازمان ها افزایش بسیار بالایی داشته بنده هم با برخی موارد مطرح شد در کامنت شما موافقم وهرگز ادعا نکردم دولت احمدی نژاد بی عیب نقص بود ولی اعتقاد من این است به طور کلی وسرجمع دولت قبل در مورد فرهنگیان بی مهری کمتری داشت ودر آ.پ این قدر نابسامانی وتبعض وجود نداشت در پایان بخش زیادی از مشکلات چه در قبل وچه در حال رااز ناحیه خود فرهنگیان می دانم به دلیل احساسی بودن این عزیزان که در همه حال سعی می کنند به سیاست مداران اعتماد بالایی داشته باشند در حالیکه در سیاست احساس کمرنگ ومنافع پررنگ است
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 00:43
جناب پور سلمان، اگر درآمد نفتی دولت احمدی نژاد زیاد بود اما اختلاف فاحشی بین حقوق ما با ارگان های دیگه نبود، بس کن جناب عوام فریبی را، اگه درآمد نفتی این دولت کم است پس چرا اختلاف حقوق ما با ارگان های دیگه سر به فلک زده؟ پس چرا حقوق های نجومی می دهند؟ پس چرا ما شرمنده زن و بچه ها مونیم ولی ارگان های دیگه .........؟ درضمن شما یه نگاهی به فیش آب و برق و گاز و..... بیندازید آیا درآمد دولت از درآمد نفت هم بیشتر نشده؟ و..........
پاسخ + +11 -4 --
گلشن راز 1396/04/29 - 18:44
دارندگی و برازندگی! حق ما معلمانی که از تاریخ(4 سال گذشته) عبرت نمی گیریم همین است. نوووووش جانمان!
پاسخ + +11 -1 --
گلشن راز 1396/04/29 - 18:47
معلم امیدوار کجاااااااایی؟! دقیقا کجاااااااایی؟!
پاسخ + +13 0 --
پارسی 1396/04/29 - 18:52
چندروز پیش زنگ زدم وزارتخونه.کلی پاسکاریم کردن.آخر یه خانمی خیلی رک بهم گفت سازمان برنامه پول نداره اضافه کاریاتونو بده.ما هرروز میریم اونجا اما میگن شاید شاید تا شهریور یه مبلغی بدیم‌.دلیل کسر بودجمون اینه که همه پاداشهای بازنشستگان را یکجا دادیم.دیگه پول نداریم.
.واقعا وضع ما معلما با بیکارا هیچ تفاوتی نداره.خیلی احساس حقارت میکنم
پاسخ + +18 0 --
معلم 1396/04/29 - 19:29
همه جای دنیا معلمان را گرامی می دارند و از جایگاه وپایگاه اجتماعی خاصی بر خوردارند حتی در کشورهای عربی ! شاید کشور ما نیاز به معلم ندارد و حوزه علمیه را کافی و وافی می دانند.راستی چرا؟؟؟؟؟؟!!!!!
پاسخ + +8 -1 --
رحمان 1396/04/29 - 19:49
سلام شما تبعیض را بنویسید
کدام مسول این متن و کامنت ها را میخواند.
ما خودمان برای دلخوشی خودمان چه کارها که نمی کنیم.
قانون لازم الاجراست.
پاسخ + +12 0 --
فرهنگی 1396/04/29 - 20:46
باید به اقای روحانی و نوبخت عزیرش یادآور شویم که معلمان در انتخابات 96 با شما بودند.نمک را خوردید ولی نمکدان را نشکنید.و به وعده های خود وفا کنید.
شایسته دولت اسلامی نیست که مطالبات قاتونی و برحق در کف خیابانها سر داده شود.!!
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1396/04/30 - 18:43
من یکی با روحانی نبودم
در هر دو دوره
خوشبختانه
پاسخ + +16 0 --
ناشناس 1396/04/29 - 21:00
آنقدر که برای کارمندان بانک ها و دیگر نورچشمی هایتان ارزش قائلید نصف آنرا برای معلمان کنار بگذارید.
معلمان از شعار و مثل شمع بودن خسته شده اند.رفاه و عدالت میخوان جناب روحانی.!
پاسخ + +18 -1 --
عباس 1396/04/29 - 21:10
در کشوری که کسی که کارش باگوسفند است (دامپزشک) برکسی که کارش با انسان است اولویت دارد هیچ انتظاری نیست
پاسخ + 0 0 --
علی شیخی 1396/04/30 - 18:43
خودمون نمیخواهیم برادر
پاسخ + +14 -1 --
منصور 1396/04/29 - 21:33
اکثر مسئولان به فکر جیب گشاد خود هستند و به ما چیزی نمی رسد
پاسخ + +9 -1 --
ناشناس 1396/04/29 - 21:52
عباس خان چی بگم والله . فقط اینومیگم که گل گفتی داداش . اگر انسان خوب تربیت نشه حتی اون حیوان را نیز نمیتونه درک کنه درمان کنه چه رسد به انسان.
پاسخ + +8 -1 --
فرهنگی 1396/04/29 - 22:38
هردم از این باغ بری می رسد معلم امیدوار از امیدت چه خبر
پاسخ + +10 0 --
معلم دردمند 1396/04/29 - 23:29
همکاران محترم وارجمندم به ایزد منان قسم ما خسته شدیم ازبس به این وزیر مستقیما پیام دادم آقا کمک هزینه ازدواج 94 را پرداخت کنید من خسته شدم به این آقای نوبخت پیام مستقیم دادم کمک هزینه ازدواج 94 را واریز کنید انگار نه انگار خودشون هم در پشت تریبونها تبلیغاتی محض سخن از مردم ومردم داری واجرای عدالت حرف میزنند نمونه اش بنده با مستندات هستم کو این عدالت وپاسخگو بودن تان چرا دروغ چراتطمیع مردم چرا به دادمردم ومعلم نمیرسید!! آقای محترم 24میلیون ونزدیک 10میلیون معلم به شمارای داده معلم شرمنده اهل وعیالش هست مردم شب رابا شکم گرسنه به صبح نامید میرسونه معلمان ازدست استرس معیشت بالای 50درصدشان به بیماری افسردگی دچار شده اند آقاجون سیاسی کارهایتون همدیگر راکوبیدنتان بخاطر یه مسند ومنصب وکرسی مقام بسه دیگر!!!!آقای مطهری آقای کواکیبیان و....جناب عارف جناب پزشکیان شما که در مجلس به دیگر نمایندگان مهلت اظهار نظر وانعکاس مشکلات مردم را نمیدهید وکدخدای هرسیاه وسفید هستین کی وچه زمانی از مشکلات بیکاری - معیشت مردم تورم کمرشکن حرف زدید
پاسخ + +10 -1 --
ناشناس 1396/04/29 - 23:40
هرچی میتونیدبگیدتا خسته شوید خانه از پایبست خرابست وبس بااین افزایش وبا این انتخابات اون انتخابات کاری درست نمیشه خیلی پیچیده تراز این حرفاست
پاسخ + +12 -3 --
ناشناس 1396/04/29 - 23:52
روحانی سر همتونا کلاه گذاشت
پاسخ + +11 -1 --
امین 1396/04/30 - 00:00
هیس ، معلمان فریاد نمی کشند!!!!!!!
پاسخ + +16 0 --
دبیر 1396/04/30 - 00:35
سالهاست که برای همه کس و همه جا پول هست الا آموزش و پرورش ...
پاسخ + +13 0 --
معلم مطالبه گر 1396/04/30 - 01:10
کدام 50 درصد یا 20 درصد؟ مانور انتخاباتی جناب آقای دکتر روحانی بود
پاسخ + +8 0 --
چغندربگ 1396/04/30 - 01:14
راهکار خنثی بودن معلمان در عر پدیده سیاسی در کشور است! و سکوت و خنثی و بی خاصیت، چون با همکاری ما فکر می کنند ما خوشحال و راضی هستیم و الکی نق می زنیم! راهکار سکوت و بی عملی کامل است، خیلی برای آنها ترسناک تر خواهد بود!
پاسخ + +6 0 --
چغندربگ 1396/04/30 - 01:22
برادران چغندر طعنه زده و با شماست و در کنار شما دوستانکبرخی اشتباه متوجه شدند ، ما اصلا جزء آمار نیستیم! مارو زیادی می دانند و هزاران بار گفتند! شمایید که نمی خواهید باور کنید! خُب باور کنید دیگه!
پاسخ + +8 0 --
روح الله 1396/04/30 - 01:29
اونایی که به روحانی رأی دادن اگر اینجا کامنت گذاشتن و گله و شکایت کردن خواهشا ساکت باشند. خربزه خوردی پای لرزشم بشین.وقتی سوار موج‌شدین و گول حرفای امثال نجفی رو خوردین و رفتین رأی دادین بهش این میشه نتیجش.
راستی یه چیزی بگم اصلا تا الان متوجه شدید که از برج یک تا الان برج چهاره که مملکت درگیر انتخابات و تبلیغات بود هیچ کار مفیدی و هیچ‌مصوبه ای تو‌مجلس تصویب نشده برای این مملکت بی در و‌پیکر!!! کلا مملکت چهار ماهه تعطیله ها متوجه شدید!!!! حالا پیدا کنید پرتقال فروش را
پاسخ + +8 0 --
- 1396/04/30 - 03:20
آقای پور سلیمان با سلام خواهشا کسی از اعضای دولت یا خود آقای مجاوری را پیدا کنید این بحث افزایش 50 درصدی در آخرین هفته ی اتمام اسفندماه در تلویزیون اعلام کردن این خبر جان فقط به خاطر انتخبات بود و عمل نبود حال بعد از جمع شدن رای ها حال از تکذیب این سخنان آن هم با خبر دروغ تمام اخبار مجازی سخن می گید من و همکاران هضم کنیم این اخبار چه طور قلب ما را به والله به مانند از دست دادن مرگ یکی از عزیزان داغدارانمون کرد حالا ی سوال از آقای جهانگیری ی سوال می کنم کلمه «حیوونکی » برای دختر وزیر آموزش که صاحب دویست میلیون است صدق می کنه
ا
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/04/30 - 11:18
سلام

دوست عزیز

این مطلب را منتشر کردیم .

انتظار این است که در دولت تدبیر و امید پاسخ داده شود.

گویا آقای مجاوری را کنار گذاشته اند .

پایدار باشید .
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1396/04/30 - 03:20
یا برای این قشر مظلوم که الان 6 ماه اضافه تدریس وامتحانات طلب دارن ی سوال از آقای آشتیانی دارم «چرا این حرف را فرمودید : در شان معلم نیست به خاطر دریافت نکردن پول تصحیح اوراق در تصحیح امتحانات شرکت نکند »آخر چرا این همه ما را داغمان تازه می کنید شما را به خدا همکاران ی کاری بکنید به والله از همه چی داریم بیزار می شیم از بس دروغ و تهمت شنیدیم فقط می تونم ـحیوونکی این فرهنگیان » مال ما بماند سر پل صراط آقای نوبخت و تمام کسانی که داغدارانمان کردن


یا برای این قشر مظلوم که الان 6 ماه اضافه تدریس وامتحانات طلب دارن ی سوال از آقای آشتیانی دارم «چرا این حرف را فرمودید : در شان معلم نیست به خاطر دریافت نکردن پول تصحیح اوراق در تصحیح امتحانات شرکت نکند »آخر چرا این همه ما را داغمان تازه می کنید شما را به خدا همکاران ی کاری بکنید به والله از همه چی داریم بیزار می شیم از بس دروغ و تهمت شنیدیم فقط می تونم ـحیوونکی این فرهنگیان » مال ما بماند سر پل صراط آقای نوبخت و تمام کسانی که داغدارانمان کردن
پاسخ + +7 0 --
اززن پدر 1396/04/30 - 08:39
سلام بافرهنگیان عزیز
بعضی درنظراتشون ستم برجامعه فرهنگی رابه جناح خاصی ربط میدادن درحالی که ملموس وپرواضح است که این جناحهاازابتدای انقلاب دارنددست به دست میچرخندوهمچنان درتمام دوره ها معلمان موردبی مهری قرارگرفته اند چرایک معلم برای گرفتن یک وام 5میلیونی بادرصدبالا کلی بودن شاگردهمون معلم که تازه کارمند بانک شده وام 250 میلیون تومانی بدون سود وبه راحتی دریافت کند
پاسخ + +9 0 --
مرتضی 1396/04/30 - 10:04
در کشورهایی که دموکراسی حرف اول واخر رو میزنه مسولین به هیچ وجه جرات خطا ندارن چون میدونن با کوچکترین خطا چه خواسته یا ناخواسته مواخذه خواهند شد و میبایست پاسخگوی افکار عمومی بخصوص قشر فرهیخته باشند اما در کشورهایی هم که سواد عمومی جامعه پایین هست برخی از مسولین به خودشون اجازه سو استفاده میدن و جالبتر اینکه کوچکترین اعتراض رو هم در نطفه خفه می کنند در این شرایط یکی از موثرترین روشها اعتراض خیابانی است که متاسفانه به دلیل هزینه بالا کمتر اتفاق می افته البته نوشتن و تحلیل موضواعات هم روش خوبیه منتها در جایی که دموکراسی حاکم باشه و دولتمرد خودش رو خدمتگذار بدونه نه حاکم
پاسخ + +8 0 --
معلم تربتی 1396/04/30 - 10:21
امیدواریم مسئولین وزارتی و مرکز پژوهش ها که از صدای معلم به عنوان یک مرجع برای،شنیدن صدای معلمان یاد می کنند ، این بار این صدای مانده در گلو را رساتر و شفاف تر بشنوند و عمل کنند نه اینکه فقط بخوانند
همه انگیزه های معلم از بین رفته و مسبب اصلی آن کسانی هستند که به معلم عامدانه بی توجهی می کنند و باید به نسلهای بعد پاسخگو باشند.
پاسخ + +14 -2 --
اموزگار 1396/04/30 - 11:27
با سلام از حقوق تیر ماه چه خبر؟
پاسخ + +10 -3 --
ناشناس 1396/04/30 - 16:08
دولت دروغ و دغل
پاسخ + +10 -4 --
رضا 1396/04/30 - 17:33
ای کاش به آقای رییسی رای داده بودیم ، دولت آقای روحانی اصلا به قشر فرهنگی توجه نمی کند.
پاسخ + +11 0 --
علی شیخی 1396/04/30 - 18:50
من که اول مهر 96 راحت میشم از خفت در آ.پ بودن.
الانم دنبال کارم.هرکس سراغ داره لطفا اطلاع بده.
هروقت هم پاداشم را گرفتم در سایت وزین صدای معلم اطلاع میدم.
خدا کنه کاری بشه واسه معلمان ...
پاسخ + +6 0 --
حسن.ا 1396/04/30 - 20:08
هر قدر میخواهید نظر بنویسین و گلایه کنین کسی کامنت شمارو نميخونه.این دولت دولت پزشکان و کلا وزارت بهداشت،بانکها،دارایی،نفت و دادگستری هست.موقع انتخابات خودمو کشتم گفتم گول ظاهر سازی این دولت رو نخورید،اما ....
حالا برید 4 سال دیگه غصه بخورید.
درسته که دولتهای قبل هم به معلم بی اعتنا بودن ولی حداقل اینهمه تبعیض بین معلم و سایر کارمندان نبود.دولت روحانی تفاوت دریافتی معلمان و سایر کارمندان رو به شدت زیاد کرده و خواهد کرد.
یاحق
پاسخ + +9 -1 --
معلم مظلوم 1396/04/30 - 22:22
خدایا خودت حق ما رو از این دولت دروغگو بگیر.
تبعیض
اختلاس
نامردی
دروغ...
دیگه قابل تحمل نیست
پاسخ + +10 0 --
احمد 1396/04/31 - 01:46
فوق العاده ویژه هم که به ما معلمان ندادند.این چه وضعیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ همکاران محترم سکوت دیگر جایز نیست.بالاتر از سیاهی که رنگی نیست.
پاسخ + +4 -1 --
معلم 1396/04/31 - 01:50
چیزی که من برداشت کردم این افزایش 50درصد به شورای حقوق ودستمزد رفته برای تصمیم گیری وهنوز چیزی قطعی نیست.صدای معلم گرامی اگراشتباه می کنم من را آگاه کنید.
پاسخ + +2 0 --
یحیوی 1396/04/31 - 11:26
مطالب بسیار متین و مستند بود دلنگرانی من این است که چکه کردن باران تظلم بر سقف شکسته ؛ خانه تاریک رابه بیگانه وا نهد
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 13:15
بیاید بار دیگر بر روحانی و نوبخت (ع) رای بدهیم اقا از این دولت چی می خواهید ندارد نمی ده
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/05/01 - 17:21
اوس احمدگندزده اینا نمیتونن جم کنن
پاسخ + +6 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 13:17
احتمالا مقداری حقوق را کم کردن به خاطر این حقوق را نمی دن
پاسخ + +5 0 --
فرهنگی 1396/04/31 - 13:34
مرگ یک بار شیون هم یک بارذلت دیگر بس است
پاسخ + +5 0 --
فرهنگی آشنا 1396/04/31 - 13:35
فقر را می توان تحمل کرد اما تبعیض را دیگر قابل تحمل نیست مسئولین محترم مورد خطاب ما معلمان کار بدی کردیم ان موقع که عاجز وناتوان بودبد حتی در جمع دو عدد ساده 1+1جواب 3 می نوشتید اما ما با رعایت شخصیتان دست محبت برسرتان مکشیدیم کمک کار دستتان می شدیم جواب ان را اصلاح می کردیم وبا تشویق که احساس شرمندگی نکنید روانه میز ونیمکتتان میکردیم ویا با دستمال جیبی جود ان موقع که بهداشت برایتان مفهومی نداشت برایتان بهداشت رایادتان دادیم تا در جامعه انسانی شرافتمندانه زندگی کنید و هزاران محبت های بی منت . اما افسوس ...... بشکند این دستانی که حتی مسئولین نیز از درک آن عاجز بوده ودر مواقعی که مزد معوقات مطرح می گردد با هزاران هزار تاسف با عناوین توهین امیز کلمات بی ربطی حواله یمان می کنند و با عناوین گرو کشی وغیر دل همه را آزرده می کنند . دیگر بس است منتظر اقدامیم .
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 13:50
چرا حقوق ن م یدن
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/04/31 - 13:51
چرا حقوق نمیدن
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1396/05/01 - 17:23
پول به مداحی میدن که بتونه به نفعشون حرف بزنه حتی قلم معلم روازش گرفتن میدونیدبه استادشفیعی کدکنی همش دانشگاه تهران 2ساعت کلاس دادن؟ حالا تا آخرش روبرو
پاسخ + +5 0 --
فرهنگی 1396/04/31 - 14:24
نمک خوردن ونمکدان شکستن مرام کسانی است که پا روی دوش معلم گذاشته وبه بالا بالا ها رسیدند وبعد با نا انصافی تمام اینچنین مزد معلم را میدهند همانی که پیامبر خدا در موردش چنین فرموده هر کس به من کلمه ای بیاموزد مرا بنده خود کرده حالا چرا بعضی ها معلمان خود را از غلام سیاه هم بی ارزش می دانند خدا داند وبس
پاسخ + +2 0 --
معلم 1396/05/01 - 19:00
با سلام خدمت فرهنگیان
خداوند روزی از انهایی که به ما ظلم کردند و میکنند انتقام خواهد گرفت فقط دست به درگاه خدا بلند کنید چون تو این مملکت گوش شنوایی و جود ندارد فقط از خدا بخواهید ، مخاطب نوشته هایتان خدا باشد من که از این همه دروغ و ظلم تبعیض دارم دیونه میشم
پاسخ + +1 0 --
عزت 1396/05/02 - 07:41
با سلام
مطالب خیلی عالی بیان شده است . خدا کند که این مسئولین از خواب بیدار شوند و یه کم گوش شنوا داشته باشند.
پاسخ + +2 0 --
چغندربگ 1396/05/02 - 14:26
کلا از نظر مدیران کلان کشور معلمان موی، دماغ سرخر، بیفایده، سربار، زیادی و .......هستند!
پاسخ + +1 0 --
علی 1396/05/02 - 22:49
من همیشه خودم را دلداری می دهم ومیگویم معلمی از بیکاری که لااقل بهتراست
پاسخ + +2 0 --
معلم بدهکار 1396/05/02 - 23:16
لعنت خدا برشما جق التدریس شاغلین روبدین
پاسخ + +1 0 --
فرهنگی 1396/05/03 - 17:37
بیچاره معلم با یک عالمه بدهکاری
پاسخ + 0 0 --
محمدی 1396/05/04 - 18:10
شما را به خدا از این همه حرف زدن خسته نشدی انها همیشه با وعده دادو حرف زدن سر مارا گرم کردن ما هم ادامه و خواسته انها را عمل می کنیم حرف حرف حرف ححححححححححححححححح چه فا یده
پاسخ + 0 0 --
چغندربگ 1396/05/09 - 18:46
ما خودمونم بدیم! ی همکار داریم خیلی ساله با هم دوستیم! تازگی مدیر نمونه شده نه تلفن جواب میده نه محل میذاره وقتی منو می بینه! ما خودمونم بدیم! بعضیا در شرایط سخت میگن ما از اسب افتادیم از اصل ک نیفتادیم، ولی ما از اصل هم افتادیم!
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/04/30 - 13:14
وزیر ا.پ سفارشی و تحمیلی است و ایشان را هدفمند فرستاده اند این وزیر ... تا مهرماه که کلاسی نیست ، تلاش می کند و ضربه اش را می زند و زهرش را می ریزد البته تا الآن هم معلم و آموزش را نابود کرده . اگر فرهنگیان مخصوصا مقاطع ابتدایی و متوسطه اول ذره ای همت و غیرت داشته باشند باید جواب این دهن کجی های مستمر را بدهند. البته بعضی معلمان از نظر رشد فکری در این سالیان به غقب رفته اند، چون ظلم را پذیرفته اند. با سلام و صلوات و نامه نگاری مشکل حل نمی شود . ....
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/04/30 - 13:18
آقای وزیر چرا به استان ها و شهرستان ها سفر نمی کنید تا فرهنگیان از شما استقبال کنند، شما وزیر لایق و ... هستید. فرهنگیان عزیز در اینده ای نزدیک شما را هو خواهند زد و رسوایتان می کنند.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور