صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

حسین شاملی یام/ دبیر آموزش و پرورش شهرستان مرند

مدارس و نظام آموزشی که " شادی کردن " در آن ها دفع شده است ؟ بگذاریم بچه ها زندگی کنند !

بسیاری از کشورهای پیشرفته سعی کرده اند مقطع ابتدایی را با بازی و سرگرمی و تفریح درآمیزند و از فشار آموزش خبری نباشد تا لطمه ای به کودکان وارد نشود/ با تجویز کتب درسی ریاضی و علوم و فارسی و... با مطالبی ثقیل و حجم نامتعارف کودکان را ازشاد زیستن محروم می کنیم. معلمان را چنان در تنگنای معیشت و روزگار گرفتار کرده ایم که یادمان رفته است آنان هم باید زندگی کنند و شاد باشند و شادی بیافرینند/ مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش نشان می دهد که ما از قافله برنامه ریزی و تصمیم برای نظام آموزشی خود عاجز مانده ایم و کشورهای دیگر به جای انباشت دانش در ذهن دانش آموز او را خلاق و متفکر بار می آورند ولی ما هر سال پس روی داریم تا بببینیم کجا می رویم/ معلوم نیست مولفین محترم کتب درسی به چه دلایلی سعی دارند مغز دانش آموز 7 سال را به چالشی بکشند که اکثر آموخته هایشان ثمری نخواهد داشت/ گویا سیاست گذاران نظام آموزش و پرورش ما مادرزادی در رده های صف و ستادی بوده اند و عملا" درکلاس درس حضور نداشته اند و نیز تدوین کنندگان کتاب درسی اهداف مشخصی از آموزش را تعریف نکرده اند/ معلمی با  30 سال سابقه در مقطع ابتدایی اظهار می دارد دراین مدت سی سال اصلا" نظری از آنان در خصوص نحوه آموزش در ابتدایی یا کتب درسی خواسته نشده است ؛ آیا این شرایط در کشورهای پیشرفته هم است/ جای فعالیتها و آموزشهای آزمایشگاهی، کارگاهی و... بسیار خالیست. تکیه بر محفوظات امکان کنجکاوی و پرسشگری را به صفر رسانده است/ آموزش شهروند خوب بودن، تابع قانون بودن، مشارکت اجتماعی در امور جامعه و دانستن قواعد زندگی در کجای آموزش و پرورش ما گنجانده شده است/ صدا و سیما که باید محل آموزش زندگی باشد، ویترینی برای تبلیغات غلط کلاس ها و موسسات کنکور و کتب اضافی شده و بدتر اینکه شبکه های مختلف کلاسها و سی دی آموزشی تبلیغ و برگزار می کنند و فشار کنکور از همان دوران کودکی بر شانه فرزندانمان سنگینی می کند/ با تغییر پی در پی نظام آموزشی به هیچ چیز دست نیافتیم جز تنزل رتبه علمی و پایین آمدن ارزش مدارک تحصیلی و فرزندانمان را قربانی ندانم کاری های خودمان کردیم/ معلمان این راهبران امید فرزندانمان خسته اند ، شادابی و طراوت معلمی ندارند چرا که با همه سختی هایی که کشیده اند آرزو داشتند اولا" در برنامه ریزی وتصمیم گیریها حضور مستمر داشته باشند ثانیا" با عدالت به آنان نگریسته شود و از امکانات جامعه مانند سایر کارکنان دولت بهره ببرند و حقوق دریافت کنند و درتنگنای معیشت گرفتار نشوند/ بگذاریم کودکانمان کودکی کنند، نوجوانانمان نوجوانی را تجربه کنند و از آنان توقع بزرگسال بودن نکنیم که خودشان بزرگ خواهند شد

 چالش های آموزش و پرورش و مدارس شاد در تعلیم و تربیت امروزی ، کشورهایی موفق هستند که به پرورش نیروهای خلاق ، ایده پرداز و مولد دانش و اطلاعات بپردازند و بی شک ایجاد بستری که بتواند این افراد را در خود بپروراند اولویت اصلی سیاستگذاران و برنامه ریزان آن کشور است.
مدیران آموزشی و مسئولین نظام آموزشی درصدند بهترین امکانات را برای پرورش فرزندان سرزمین شان به وجود آورند تا آنان با رغبت و و علاقه مندی به حضور در محیط آموزشی پایه های آینده علم و صنعت کشورشان را بسازند.
در چنین جوامعی آموزش پیش دبستانی و دبستانی اولویت اصلی کارگزاران آموزشی است و برهه ای حساس در آموزش و پرورش است .مناسب سازی محیط آموزشی با حال و هوای کودکی ، شاداب سازی آن ، آموزگاران صبور و با حوصله و آشنا به روانشناسی کودک و هزاران وی دیگر که سیاست گذارانشان ردیف کرده اند تا بیشترین کارایی از این دوره را بهر ه برداری نمایند.
بسیاری از کشورهای پیشرفته سعی کرده اند مقطع ابتدایی را با بازی وسرگرمی و تفریح درآمیزند و از فشار آموزش خبری نباشد تا لطمه ای به کودکان وارد نشود.
متاسفانه در کشورهایی همجون کشور ما که الگوهای اقتباسی چشم بسته از جوامع غربی در آموزش و پرورش اجرا می شود تیشه به ریشه آموزش و پرورش زده است. جایی که وزیرش برای تفریح به کشور دیگری می رود و الگویی را برای نظام ما پیاده می کند که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین چند سال بعد لغو می شود. (مجتمع های آموزشی و...)
یا با تجویز کتب درسی ریاضی و علوم و فارسی و... با مطالبی ثقیل و حجم نامتعارف کودکان را ازشاد زیستن محروم می کنیم. معلمان را چنان در تنگنای معیشت و روزگار گرفتار کرده ایم که یادمان رفته است آنان هم باید زندگی کنند و شاد باشند و شادی بیافرینند.
مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش نشان می دهد که ما از قافله برنامه ریزی و تصمیم برای نظام آموزشی خود عاجز مانده ایم و کشورهای دیگر به جای انباشت دانش در ذهن دانش آموز او را خلاق و متفکر بار می آورند ولی ما هر سال پس روی داریم تا بببینیم کجا می رویم !
مقطع دبستانی برهه ای حساس از زندگی کودکان جامعه است که اگر با درایت و برخوردی عاقلانه رفتار نشود به جز دل زدگی از درس و مدرسه چیزی به دنبال نخواهد داشت.عدم داشتن مدارسی و برنامه درسی بانشاط و معلمان افسرده و کتابهای آن چنانی از همان روزهای آغازین مدرسه دانش آموزان ما را از محیط درس و مدرسه بیزار می کند.

چالش های آموزش و پرورش و مدارس شاد

لذا مواردی که می توان در آموزش و پرورش کشورمان مورد توجه قرار دارد و جای کار برای تحقیق و نظرخواهی از معلمان و مدیران و...دارد به شرح زیر می باشد:


1- ساعت شروع کلاسهای درسی مقطع ابتدایی متناسب با وضع اجتماعی و فرهنگی ما نبوده و علاوه برآن در اکثر کشورها چنین ساعات آموزشی وجود ندارد. دانش آموزی که در ساعت پنج یا شش و یا هفت صبح از خانه خارج شود و تا ظهر سرش را بخورند حوصله و انگیزه یادگیری و علاقه به مدرسه نخواهد داشت .کودکی که می بایست صبحانه را با خانواده خورده و بعد از استراحت کافی کشش آموزش را داشته باشد خواب آلوده و...درمدرسه حاضرشود؟
آیا کودکان ما براساس آموزه های دین ما کودکی کرده اند؟ آیا بستر رشد صحیح جسمی و ذهنی آنان را فراهم آورده ایم؟


2- حجم کتب درسی مقطع ابتدایی و عدم نیاز به برخی مطالب آموزشی باعث افزایش فشار روحی و روانی در دانش آموزان می شود و اصولا" نحوه آموزش در پابه اول و دوم جای تامل و نگرش دیگر دارد ؛ معلوم نیست مولفین محترم کتب درسی به چه دلایلی سعی دارند مغز دانش آموز 7 سال را به چالشی بکشند که اکثر آموخته هایشان ثمری نخواهد داشت ؟


3- مطالعه تطبیقی و نیز انجام تحقیقات کاربردی و استفاده از نظرات آموزگاران برای طراحی نظام آموزشی و تدوین کتب آموزشی و ساعات آموزشی و روشهای آموزش در ابتدایی ضروری می باشد.


4- در مقطع متوسطه اول و دوم نیز کتب درسی با توجه به حجم بالا و غیر کاربردی تنها تکیه بر انباشت معلومات در سطح دانش داشته و عملا" چیزی عاید فراگیران نمی شود.


5- گویا سیاست گذاران نظام آموزش و پرورش ما مادرزادی در رده های صف و ستادی بوده اند و عملا" در کلاس درس حضور نداشته اند و نیز تدوین کنندگان کتاب درسی اهداف مشخصی از آموزش را تعریف نکرده اند.


6- معلمی با  30 سال سابقه در مقطع ابتدایی اظهار می دارد دراین مدت سی سال اصلا" نظری از آنان در خصوص نحوه آموزش در ابتدایی یا کتب درسی خواسته نشده است ؛ آیا این شرایط در کشورهای پیشرفته هم است؟

نگاهی به آموزش و پرورش سایر کشورها نشان می دهد آنها تلاش دارند تا ذهن کودکان با آرامش کامل درگیر آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی در سنین پایین باشد و در این میان گام به گام با آموزش مطلب مفید و کم حجم دانش آموزی پرسشگر و خلاق بپرورانند نه مانند ما ذهنی خسته از تمرین و تکلیف و مشق شب و کتب کمک آموزشی و کلاس تقویتی و آزمونهای علمی ( این آزمون به پایه اول ابتدایی هم رسیده ) و کتابهای درسی خسته کننده تحویل جامعه می دهیم که از اول هم نام مدرسه که می آید اخمهایشان درهم است.

چالش های آموزش و پرورش و مدارس شاد


7- جای فعالیتها و آموزشهای آزمایشگاهی، کارگاهی و... بسیار خالیست. تکیه بر محفوظات امکان کنجکاوی و پرسشگری را به صفر رسانده است.


8- آموزش شهروند خوب بودن، تابع قانون بودن، مشارکت اجتماعی در امور جامعه و دانستن قواعد زندگی در کجای آموزش و پرورش ما گنجانده شده است؟


8-تقسیم بندی مدارس به تیزهوشان، نمونه، و.... عاملی برای افزایش استرس و فشار روانی در کودکان شده است و شادابی و نشاط کودکی کردن و جنب وجوش را از آنان گرفته است. حضور در کلاس تقویتی و آزمونهای مختلف و مطالعه کتب کمک آموزشی و... برای توفیق دراین مدارس عملا" فرصتی برای بازی و تفریح ورشد جسمی و ذهنی باقی نگذاشته است و هر روز بدتر از دیروز رنگ و لعاب این آموزش های استرس زا زیاد می شود.


9- صدا و سیما که باید محل آموزش زندگی باشد، ویترینی برای تبلیغات غلط کلاس ها و موسسات کنکور و کتب اضافی شده و بدتر اینکه شبکه های مختلف کلاسها و سی دی آموزشی تبلیغ و برگزار می کنند و فشار کنکور از همان دوران کودکی بر شانه فرزندانمان سنگینی می کند.
آیا مباحث روانشناسی کودک و معیارهای دین ما درتربیت کودک و رشد و نمو او نیز تبلیغ می شود؟


10- با تغییر پی در پی نظام آموزشی به هیچ چیز دست نیافتیم جز تنزل رتبه علمی و پایین آمدن ارزش مدارک تحصیلی و فرزندانمان را قربانی ندانم کاری های خودمان کردیم و امروز کاشف پنی سیلین به خود افتخار می کند که نام واکسنش (3-3-6 ) نام نظام آموزشی ماست.

چالش های آموزش و پرورش و مدارس شاد


11- معلمان این راهبران امید فرزندانمان خسته اند ، شادابی و طراوت معلمی ندارند چرا که با همه سختی هایی که کشیده اند آرزو داشتند اولا" در برنامه ریزی وتصمیم گیریها حضور مستمر داشته باشند ثانیا" با عدالت به آنان نگریسته شود و از امکانات جامعه مانند سایر کارکنان دولت بهره ببرند و حقوق دریافت کنند و درتنگنای معیشت گرفتار نشوند.
تا معلم شاداب نباشد تربیت کودکانی شاد محال است و کودک شاد جامعه ای شاد می سازد که در آن هروز امید به زندگی افزایش می یابد و این محیط، محیط دانایان و عاقلان می شود.


12- متمرکز شدن افکار خانواده ها به رشته پزشکی و ایجاد این ذهنیت که فرزندش باید پزشک شود باعث شده روحی آزرده از توقعات بیجا درکودکان به جای مانده وزیستن و شاد بودن را از یاد ببرند. مگر آنانی که قدیم تحصیل می کردند و خبر از کلاسهای تقویتی و کنکور و موسسات آموزشی و.... نبود و تفریحات کودکی را هم داشتند پزشک ومهندس و... نشدند؟ تا کی روح کودکانمان را به تسخیر خود در خواهیم آورد؟


13- حضور بیش از حد کاغذ بازی در مدارس و موازی کاری شعبات اداری توان و قدرت اجرایی را از معلمان و کارکنان مدارس گرفته است و توجه به روح و روان وغذای روحی بچه ها از یاد رفته است.
زمان برنامه ریزی و تغییر فرا رسیده است .
با نگاهی به آینده می توان نظام آموزش و پرورشی طرح و اجرا کرد که محصول آن نظام نخبه هایی شاد و مولد و ثروت ساز باشند.
این تغییر نه پیاده کردن نظام آموزشی جدید است و نه هزینه ای در بردارد ، تنها باید کتب درسی و محیط های آموزشی را متناسب با فرهنگ جامعه خودمان کنیم و در ساخت وساز بناهای آموزشی هم جذابیت و شادابی را در نظر بگیریم.
بگذاریم کودکانمان کودکی کنند، نوجوانانمان نوجوانی را تجربه کنند و از آنان توقع بزرگسال بودن نکنیم که خودشان بزرگ خواهند شد.

چالش های آموزش و پرورش و مدارس شاد

بگذاریم تا از لحظه های زندگیشان در هرسنی لذت ببرند و متناسب با رشد عقلی و جسمی خودشان پیش بروند.
شاید پدران و مادران به خاطر آینده فرزندانشان ورفاه آنان و... این همه هزینه ( کلاسهای تقویتی ، کتب کمک آموزشی ، و... ) می کنند ولی بدانند روح فرزندانشان با پول خریدنی نیست به فکر سلامت روانی آنان نیز باشیم.

شادی حق آنهاست و بازی با همسالان و لذت بردن از دنیا مال آنهاست ، حقشان را نگیریم و مالشان رابه تاراج نبریم .

خداوند تقدیر کننده ای مهربان است که تقدیری زیبا برای فرزندانتان رقم خواهد زد. انشاالله


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

چهارشنبه, 15 آذر 1396 ساعت 14:32 خوانده شده: 984 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +14 0 --
حیدر 1396/09/15 - 15:18
آقای شاملوی عزیز. به شتر گفتند گردنت کج است گفت کجایم راست است که گردنم هم راست باشد!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/15 - 23:06
احسنت به آقا حیدر
پاسخ + +21 0 --
ناشناس 1396/09/15 - 15:59
مزخرف ترین مولف کتابهای پایه چهارم یکی از نوابغ خنگی.در جهان است این کتاب بی معنی را میشود در چهل صفحه خلاصه کرد هر ضرب و تقسیمی یک صفحه به درازا میکشد آنقدر الگو دارد که انگار مغازه خیاطی است آنقدر باید رابطه بنویسی که انگار وقتی ثبت عقد و ازدواج اعداد است واقعا جایزه نوبل را باید به مولفین کتاب ریاضی پایه چهارم دوره حاج بابای تقدیم کرد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/16 - 20:21
یکی از عجایب هشتگانه جهان آموزش وپرورش ایران است و عجایب نهگانه دیگر اینکه با وجود اینکه همه چیز مانند تخم مرغ و برنج و رب گوجه و گوشت و مرغ و اجاره مسکن و قبوض آب وبرق روز به روز گرانتر میشود هی میگویند تورم نقطه به نقطه شده هفت درصد معلوم نیست که ازکدام نقطه تاکدام نقطه میگوید این آقای خوشبخت حاضراست همه فقیر باشند جز خودش خدا به معلمان ساده لوح تا چهارسال بعد سلامتی عنایت فرماید وگرنه که باید بروند همانجا که فرمودند
پاسخ + +23 0 --
علی صادقی 1396/09/15 - 16:19
با سلام و سپاس از آقای شاملی
در کتیبه های گنج نامه همدان چنین نوشته شده است:
« خدای بزرگ است که آسمان را آفرید؛
خدای بزرگ است که زمین را آفرید؛
خدای بزرگ است که انسان را آفرید؛
و خدای بزرگ است که شادی را برای انسان آفرید ... »
فردوسی بزرگ هم زیبا گفته است که:
« چو شادی بکاهد، بکاهد روان
خرد گردد اندر میان ناتوان »
این یک واقعیّت است که اگر شاد نباشیم قطعاً خوب زندگی نخواهیم کرد.
پس بهتر است اسباب شادی را هم در خانواده، هم در مدارس و هم در جامعه فراهم نمود. که اگر این مهم اتّفاق نیفتد از زندگی خوب به دور خواهیم بود.
به امید چنین روزی
پایدار باشید.
پاسخ + +8 0 --
ناشناس 1396/09/15 - 16:35
واقعا دست مریزاد.وقتی تو کلاس فقط اموزش ندادی و به روح کودکان توجه کردی هیچ کدام رو نمیبینند.فقط دفتر نمره رو میخوان و کاری به هیچی ندارند.کارکنان ادارت که اصلا یه ساعت هم کلاس نرفته چرا برا من معلم تصمیم میگیرد؟وقتی کلاس میان فقط نکرده ها رو میبینند.سرگروه اموزشی یک بار هم نیومدند بگند بذارید بچه ها بچگی کنند و...
پاسخ + +22 0 --
علی صادقی 1396/09/15 - 16:41
زیر بنای شخصیت انسان، شادبودن و شاد زندگی کردن و رشد کردن است و کسانی که دارند رشد می کنند، اگر دقّت کرده باشید، انسان های شاد و بانشاطی هستند.
رشد، شهامت می خواهد، ریسک می خواهد، تعهّد می خواهد و اینها به ما بال و پر می دهند که قدرت پیدا کنیم و بهتر رشد کنیم.
رواج فرهنگ شادی و نشاط در جامعه، عصبانیّت و تُندخویی را کم می کند، از میزان جرایم می کاهد و از تنش و برخورد فیزیکی بین مردم جلوگیری می نماید. بسیاری از ناهنجاری ها و جرم جنایت ها، ناشی از عدم تعادل روحی و روانی افراد است.
حق تو را از بهر شادی آفرید
تا ز تو آرامشی گردد پدید
پس در آرامش نمایی زندگی
وا رهی از مشکلات زندگی
به امید داشتن جامعه ای شاد و بانشاط
پاسخ + 0 0 --
امامی 1396/09/17 - 11:26
با سلام،
همکار محترم جناب آقای صادقی،
قلم و دید خوبی دارید، چرا نمی نوبسید؟
پاسخ + +20 0 --
علی صادقی 1396/09/15 - 16:49
خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی
وان را به نماز و طاعت آباد کنی
روزی دو هزار بنده آزاد کنی
به زان نبود که خاطری شاد کنی
............................................
شادی آن شادی است کز جان رویدت
تا درون از هر ملالی شویدت
ورنه آن شادی که از سیم و زر است
آتشی دان کاخرش خاکستر است
.............................................
تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است
عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد.
شاد و پیروز باشید.
پاسخ + +14 0 --
شهاب 1396/09/15 - 19:11
آ.پ در کشورمابرای این است که دیگر کشورها به دلیل نداشن آن کشورمارا مسخره نکنند وگرنه مسئولان فعلی آ.پ را چیز زائد وهزینه بری تلقی می کنند که برای فراهم کردن بودجه ی ناچیز آن خواب از چشمانشان پریده نویسنده ای در همین سایت نوشته بود آ.پ باید معلمانی باحقوق پایین جذب کند تابودجه جوابگوی هزینه ها باشدوقتی دیدگاه عده ی زیادی این است تاابد درجهل مرکب خواهیم ماند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/09/15 - 23:50
درود مثلا میخواهند بگویند ما هم آموزش و پرورش را دوست داریم و مردم باسواد میخواهیم در حالی که آدم بیسواد میخواهند تا رقم اختلاسها مخفی بماند و کسی کاری نداشته باشد که در دنیا چه میگذرد همان....وزارت مکتب و میرزا و فلک ......بهترین وزارت برای این مدیران بیسواد و نوکیسه است خوب است حالا رهبری اینقدر به آموزش بنیادین و رسیدگی به وضعیت اقتصادی تاکید دارند ولی آقایان فکر جیب غار مانندشان هستند که هیچگاه پر نمیشود وهرچه وام میلیاردی اختلاس میکنند جیبشان پر نمیشود
پاسخ + +13 0 --
ناشناس 1396/09/15 - 20:33
دوست عزیز در مدارس خیلی از کشور ها به دانش آموزان وعده غذایی می دهند ولی ما در مدارس از پول شهریه تا اوراق امتحانی و بیمه رو به زور از حلقوم دانش آموزان می گیریم . ما در حق چه کسانی داریم ظلم می کنیم؟
پاسخ + +4 0 --
هشترودی 1396/09/16 - 21:38
همکاران گرامی اینکه آقای پاشایی (مدیرکل) شادند وهمچنین پسرخاله هاش بزرگواری کردن مسؤلیت ها را قبول کردن کم شادی است؟!اینکه سایر خویشانش منت بر سر ما نهادن براب خاطر شادی معلمان و دانش آموزان بصورت سلسله ای زحمت میکشند کم شاااادیست اینکه مجلسیان بی دردسر شاد هستند کم است اینکه باشگاه فرهنگیان بنام ما به کام از ما بهترهاست کم شادیست و دها مورد دیگر ؟؟؟؟!!!!! لطفا نا شکری نکنید و گرنه اینها اگر یکباره سایه شان را از سرما دریغ کنند بد بخت میشیم ها ازما گفتن
پاسخ + 0 0 --
احمد 1396/09/16 - 23:50
آذربایجانشرقی که نورعلی نوره، نه رئیسان آموزش وپرورش معلومه چطور رئیس شدند ونه مدیرکلش، ادارات پادگانی شده ونیروها ناکارآمد وبقول جنابعالی امکاناتش هم شده مال ارگانهای دیگر وما فقط ساز داشتن میزنیم تا صداش دربیاد. باید همکارای ماهم مردم رودرک کنند کتب کمک آموزشی تجویز نکنند تن به کمکهای مردمی ندند وبه هرقیمتی راضی نشند بچه های مردم رو به کلاس تقویتی بکشند ونهایتا خردادماه درصد قبولی ندند
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1396/09/18 - 19:32
با سلام من خودم دبیر هستم ودو دختر در پایه ششم دارم که دایم در استرس درس وامتحان هستند علی الخصوص که اموزگاران انها دایما برای هر امتحان دانش اموزان را تهدید میکنند که اگر نمره از فلان مقدار کمتر باشدپای دفتر فرستاده میشوید شادی پیشکش لطفا اندکی استرس دانش اموزان را با خوشرغتاری کاهش دهید

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور