صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علیرضا سعیدآبادی / کارشناس ارشد روابط بین الملل و همکار حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش در سال های 85 - 82

فرهنگیان چه می خواهند؟

علیرضا سعیدآبادی « اعتراض مدنی فرهنگیان » در تهران و سایر شهرها همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1394 و ابلاغ بخشنامه دولت درخصوص افزایش حقوق کارکنان ستادی دستگاه های اجرایی در کشور آغاز شد.این اعتراضات ، در سه سطح قابل بررسی است:

اول ؛ سطح صنفی که در نگاه نخست به نظر می رسد وجه غالب این رویداد است.نظام صنفی و سندیکایی در ایران با توجه به این که خاستگاه داخلی ندارد فاقد ویژگی های بومی است و تعریف دقیقی نمی توان درباره آن ارایه داد. سندیکاها در غرب که خاستگاه اصلی این نظام ها به شمار می روند ابتدا ، در کارخانه ها و محیط های کارگری شکل گرفته اند و سپس به سایر اصناف تسری پیدا کرده اند.ما قانون نظام صنفی در کشور داریم اما با کارکردهای مورد انتظار فاصله دارد.خواسته های صنفی باید از مجاری قانونی به دولت ها بازتاب داده شوند. در کشور ما ، رفتار دولت ها با اعتراض های مدنی متفاوت است. از برخورد قهری تا حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ، طیفی از اقدامات تاکنون دیده شده است.

واقعیات متعددی در سطح رفتارهای صنفی فرهنگیان در ماه های اخیر وجود دارد: اولاً ، نظام سازمان یافته صنفی و سندیکایی رشدیافته تری در مقایسه با سایر صنوف در حوزه فرهنگیان مشاهده می شود.ثانیاً ، هم گرایی بالای فرهنگیان نشانه این است که عرصه فرهنگ از اثرگذاری و ظرفیت بالقوه اجتماعی و سیاسی بالاتری در ایران برخوردار است.ثالثاً ، همانند هر اقدام صنفی سازمان یافته ای ، رعایت چارچوب های قانونی از اصول اولیه اعتراض های مدنی است و این در ماه های اخیر به خوبی به نمایش گذاشته شده است.رابعاً ، بیان خواسته های یک صنف اثرگذار مانند فرهنگیان به واقع گرایی و محاسبات دقیق تری نیاز دارد. قانع سازی پارلمان و دولت به طور کامل- حتی اگر اصل موضوع را نیز بپذیرند - کار دشواری است و طرح و برنامه جامع و چندلایه می خواهد.خامساً ، شناسایی و بهره مندی از حمایت فرهنگیان پیشکسوت سرشناس که در قید حیات هستند و بسیاری از مدیران ارشد کشور را آموزش و پرورش داده اند به پذیرش خواسته های فرهنگیان کمک شایان توجهی می کند.

سطح دوم ؛ نظام اداری است. مواجهه فرهنگیان با مصوبات و رویه های اداری و مالی متفاوت در بخش های مختلف دولت نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه ای است. این که در برخی بخش های اداری کشور ، حقوق و پرداخت های جانبی بالایی وجود دارد علاوه بر آموزش و پرورش مورد توجه سایر دستگاه های اداری دولت نیز هست و این که در کشورهای توسعه یافته به معلمان یکی از بالاترین دستمزدها را می دهند دردی از فرهنگیان دوا نمی کند.تا وقتی که آموزش و حوزه فرهنگ در نگاه مسئولان ارشد جامعه هزینه است و نه سرمایه گذاری ، در آینده این وضعیت همچنان ادامه می یابد.

فرهنگیان برای طرح خواسته های خود در نظام اداری با واقعیات متعددی مواجه هستند.اولاً ، نظام اداری ایران وارداتی ، آمرانه ، بومی نشده و غیرمنعطف است و برای غلبه بر این شرایط به یک انقلاب اداری نیاز داریم که اراده و گستره ای وسیع تر از حیطه یک دستگاه را می طلبد و باید بر روی آن کار کرد. نظام اداری ، محصول بوروکراسی وارداتی و نظام آمرانه پادشاهی در ایران است و تغییر آن به یک باره اتفاق نمی افتد.ثانیاً ، ارزش های انقلاب اسلامی مبنای هر تحول و برنامه جدیدی در این کشور باید باشد و فرهنگیان نیز برای پیگیری خواسته های خود از این قاعده مستثنی نیستند.ثالثاً ، انقلاب در نظام اداری به انسان های صبور ، پیشتاز و با برنامه نیاز دارد. حرکت های دفعی ، خلق الساعه و بدون برنامه محتوم به شکست است. رابعاً ، شناخت مسائل و رویه های اداری و مالی دولت ، مطالعه تطبیقی وزارت آموزش و پرورش با سایر دستگاه های اجرایی و بررسی وضع موجود از اهمیت خاصی برخوردار است.خامساً ، ترسیم وضعیت مطلوب و جایگاه مناسب برای فرهنگیان بدون تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم عملکرد نظام آموزشی بر رفتارهای اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی شهروندان امکان پذیر نیست.

سطح سوم ؛ بررسی قوانین و مقررات و نقش پارلمان است.مجلس شورای اسلامی در سلسله مراتب نظام سیاسی در ایران از جایگاه و اختیارات بالایی برخوردار است و هریک از بخش های جامعه سعی می کنند روابط نزدیک تر و موثرتری با پارلمان داشته باشند.فرهنگیان با توجه به جمعیت کثیری که دارند باید بتوانند روابط خود را با مجلس شورای اسلامی بازتعریف کنند.

در حیطه مسائل و نیازهای فرهنگیان و نقش پارلمان در رفع این مشکلات ، واقعیات متعددی وجود دارد: اولاً ، با فرض همکاری دولت ، لوایح پیشنهادی تهیه شده باید به تصویب کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی برسند و پس از تایید کمیسیون اصلی به صحن علنی می آیند.ثانیاً ، به لحاظ خواسته های مالی فرهنگیان ، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی پس از کمیسیون آموزش و تحقیقات نسبت به سایر کمیسیون های فرعی در حوزه آموزش و پرورش از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.ثالثاً ، شناخت قوانین و مقررات ، ضعف ها و قوت های هرکدام و ارایه طرح های پیشنهادی برای جایگزینی با قسمت های ضعیف و یا جاهایی که قانون درباره آنها سکوت کرده است به تعامل ویژه ای با مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.رابعاً ، استفاده از ظرفیت های رسانه برای انجام هرگونه اصلاحات قانونی به نگاه هنرمندانه ای برای همراه سازی مردم و سایر اقشار حقوق بگیر جامعه نیازمند است.فرهنگیان برای آگاهی بخشی و قانع سازی مردم ، دولت و مجلس شورای اسلامی به ظرفیت رسانه های مرکز ، محلی ، شبکه های اجتماعی و همچنین تعامل با رسانه ملی نیاز دارند. خامساً ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
، سیاستگذار و رکن اصلی در حوزه فرهنگ و آموزش این کشور است.فرهنگیان باید بتوانند با این شورا ارتباطات سازنده ای در زمینه تدوین قوانین و مقررات موردنیاز برقرار کنند.

با توجه به ابعاد صنفی ، اداری و قانونی که درباره اعتراض های مدنی فرهنگیان برشمرده شد تردید نداشته باشید در خوش بینانه ترین حالات با این گونه رفتارها به عنوان یک بحران در همه کشورها مواجهه خواهد شد و مدیریت آن در دستور کار قرار خواهد گرفت تا ابعاد سیاسی آن از کنترل خارج نشود.از این رو ، پیشتازان و برنامه ریزان این گونه اقدامات ، باید بتوانند کانال های ارتباطی شفاف و مستقیم با دولت و مجلس شورای اسلامی و به ویژه بخش های امنیتی داشته باشند و در سال همدلی و همزبانی ، از ایجاد ابهام و اقدامات افراطی جلوگیری کنند.دولت از صدور بخش نامه هایی که به چندگانگی نظام پرداخت ها در دستگاه های اجرایی دامن می زند تا زمانی که اصلاحات لازم در نظام اداری صورت نگرفته و به تعبیر من انقلاب اداری واقع نشده باید خودداری کند.

فرهنگیان برای استفاده از ابزار رسانه به این واقعیت لازم است توجه داشته باشند که جامعه از اقشار متعددی تشکیل شده و فرهنگیان یکی از بخش های آن هستند و باید به انتظارت عمومی جامعه از دولت ، مجلس شورای اسلامی و رسانه ها در کنار خواسته های صنفی خود توجه کرده و آنها را نادیده نگرفته و حساسیت سایر اقشار را برنیانگیزند.انتظار عمومی مردم از دولت ، مجلس شورای اسلامی و رسانه این است که به حقوق تمامی اقشار جامعه نگاه همه جانبه داشته باشند ولی این به معنای نادیده انگاری و کم رنگ سازی یک رویداد صنفی در جامعه همانند اعتراض مدنی فرهنگیان نیست و ضرورت دارد با ملاحظات لازم به آن پرداخته شود.

رفتار موردانتظار از دولت و مجلس شورای اسلامی که دو طرف مذاکره کننده با فرهنگیان هستند این است که اجازه دهند خواسته ها به دقت و بطور مستند منعکس شود و راه طرفین برای قانع سازی یکدیگر باز باشد.اگر به زمان بیشتری برای حل و فصل این اختلاف و رفع مشکلات فرهنگیان نیاز است برنامه زمان بندی ارایه شود.دولت اگر مبنا را بر مذاکره با فرهنگیان گذاشته باشد این فرصت بسیار مناسبی است تا این قشر تاثیرگذار و آینده ساز بتوانند با شفاف سازی و مستندسازی خواسته های خود به قانع سازی طرف مذاکره کننده امیدوارتر از همیشه باشند.

من این چارچوب را با توجه به تجربه کار کارشناسی در سال های اول دهه هشتاد در ستاد وزارت آموزش و پرورش و باور فردی به نقش راهبردی فرهنگیان در جامعه ارایه کرده ام و فکر می کنم یک وزیر جامع الاطراف و چندین نماینده منتخب فرهنگیان در مجلس شورای اسلامی می توانند بخش مهمی از راه های ارتباطی فرهنگیان را با مراجع بالادستی و مراکز ذیربط برقرار کرده و اوضاع را به خوبی در آینده سامان دهند.  


ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سه شنبه, 19 خرداد 1394 ساعت 20:20 خوانده شده: 4062 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +21 0 --
رفعت 1394/03/19 - 22:00
کارگروه برای رفع مشکلات معلمان انتنخاب کرده اند نه از نماینده معلمان و کانون صنفی دعوت کرده اند و نه هنوز جلسه ای تشکیل داده اند وهنوز هم معلوم نیست تشکیل شود.وقتی مسئولین خودشان بی اعتمادی ایجاد می کنند چه انتظاری دارید؟
پاسخ + 0 0 --
معلم مدرسه 1394/03/20 - 11:32
اول استیضاح وزیر ناکارامد بعد...
پاسخ + +16 -1 --
فرهنگی 1394/03/19 - 22:05
وزیر هفته آینده استیضاح میشه واز همه با مزه تر بند 3 این استیضاحه.
پاسخ + +19 -5 --
ناشناس 1394/03/19 - 22:27
«فرهنگیان با توجه به جمعیت کثیری که دارند»
آقای محترم: ما معلمان زیاد هستیم اما زیادی نیستیم . تازه نسبت به آمار استاندارد جهانی که هر کلاس باید بین 15 تا 25 نفر اداره شود تعداد ما معلمان نه تنها کم است زیرا کلاسهای ما بالاتر از 30 نفر اداره می کنیم . شما به جای اینکه داد بزنید تعداد ما زیاد است از عدالت در پرداختها و رفع تبعیضها صحبت کنید.
پاسخ + +10 0 --
شهسوارزاده 1394/03/20 - 00:44
به نام دوست
قابل توجه کليه فرهيختگان ،بويژه نهادهاي مدني فعال در آموزش و پرورش ، صد البته اتاق فکر تشکل هاي مدني :
از اتاق فکر همه تشکل هاي مدني ، تقاضاي عاجزانه دارم که با تشکيل کار گروه هاي تخصصي نکته به نکته مطالب اين استاد گرانقدر و ارجمند را عميقا نقد و تحليل نموده و راهکار هاي عملي تحقق آنرا بررسي نمايند .
تنها راه حل جهت خروج از بحران موجود همين تحليل ها و ارائه راهکار هاي مناسب است .
فرهيختگان محترم اختلافات کوچک و کم ارزش را کنار گذاشته و بر اساس تکيه به خرد جمعي راهي را پيش بگيريم که در مقابل آيندگان خجالتزده نباشيم .
در پايان بعنوان يک شهروند – معلم از استاد بزرگوار جناب آقاي عليرضا سعيد آبادي تقاضاي عاجزانه دارم که بيشتر از پيش در اين رابطه قلم بدست بگيرند . زيرا دعاي خير ملت بزرگي پشتوانه چنين قلمي است . پاينده ، سرافراز، سربلند باشيد .
شايسته ترين احترامات تقديم شما باد
صادقانه ترين دعا ها بدرقه قلم توانمند شما باد
ارادتمند شما شهسوارزاده
پاسخ + +14 0 --
شهرکی - زابل 1394/03/20 - 04:36
با سلام پاسخ کوتاه به تیتر کوتاه نوشتار= بازگشت منزلت و جایگاه فرهنگ و پایان تبعیض ناروا در خصوص معلمین عزیز و صبور، به چیز دیگری نه اعتقاد داریم و نه می اندیشیم
پاسخ + +9 0 --
احمد محمدی 1394/03/20 - 12:37
دوست گرامی جناب سعید آبادی : بنده با این جمله از گفتارتان
کاملا" موافقم و آن را واقعیت تلخ آموزش و پرورش ایران می دانم
: تا وقتی که آموزش و فرهنگ در نگاه مسؤولان ارشد و برنامه ریزان نظام , هزینه است نه سرمایه گذاری , این وضعیت همچنان
ادامه خواهد داشت . . با قبول این واقعیت , ارایه راهکار و توسل به مجلسیان و ارگانهای دیگر جهت رفع تبعیض و مشکلات جامعه
معلمان , به نظر بنده , دیگر محلی از اعراب نخواهند داشت . پایدار باشید . . .
پاسخ + +11 0 --
چامبلي رفيق تنسي 1394/03/20 - 12:47
چيز خاص و برتري از ديگر كارمندان دولت نمي خواهند.هر آنچه آنها دارند اينها هم مي خواهند.بدون توضيحات و حاشيه هاي اضافه.مختصر و مفيد و سهل الوصول و آسان.حق و حقوق مساوي برابر ديگر دولت مردان والسلام.
پاسخ + +14 0 --
محمد 1394/03/20 - 12:50
با تشکر از همکار محترم
اینکه حقوق فرهنگیان پایین است،همه حتی دانش آموزان هم می دانند.بیشتر تاکید شما روی توجیه دولت و مجلس بود که به نظر من و حتی جنابعالی، تا نگاه مسئولان به آموزش و پرورش مصرفی است و در اولویت مسائل کشور نباشد،فایده ای ندارد.لذا آنجه عیان است چه حاجت به بیان است!همه می دانند ولی کاری نمی کنند؟خودشان خط فقر را 2.5 میلیون اعلام می کنند ولی میانگین 1.5 میلیون حقوق می دهند؟!صداقت در گفتار و رفتار مسئولان وجود ندارد!
پاسخ + +10 0 --
عزیزی 1394/03/20 - 23:46
جناب سعیدآبادی :
با قلم شما آشنا هستم و میدانم و واقفم که در تمام نوسته هایتان(حد اقل 5الی 6 مقاله از شما خوانده ام) وابسته به هیچ جناحی نسیتید و تحلیل هایتان علمی است
ای کاش از فرصتی که در اختیار دارید و آثارتان در تمام سایتها اعتبار دارد و چاپ میشود ٍکار خیر کنید و با قلم شیوایتان دردهای معلمین مظلوم را منعکس نمایید -ارادتمند :دبیر و استاد دانشگاه - عزیزی
پاسخ + +11 0 --
مهدی 1394/03/21 - 14:04
اگر وزیران آموزش وپرورش هم کار آمدی لازم را داشتنداین وزارتخانه هم می توانست تولید کننده باشدنه مصرف کننده!!!
پاسخ + +11 0 --
مهدی 1394/03/21 - 14:08
اگر وزیران آموزش وپرورش کارآمد بودند ومی توانستند ازحقوق کارکنانشان درجلسات هیئت دولت دفاع کنند الآن این وزارتخانه هم تولید کننده بود نه مصرف کننده!!!
پاسخ + +7 0 --
بابک 1394/03/23 - 22:06
آقای سعید آبادی دستمریزاد ، من بگم معلمان شرافتمند چی میخوان ؟ ! >{{ پول }} ، خیلی ساده بود ، نه ؟
پاسخ + +7 0 --
ناشناس 1394/03/24 - 12:55
چرا وقتي مجلس به نجفي راي نداد جلوي مجلس تجمع نكرديد
پاسخ + +6 0 --
سیفی 1394/03/24 - 15:33
خیلی جالبه
نما ینده ی پزشکان ومهندسان از مرکل صدراعظم آلمان می پرسد چرا حقوقشان با معلم هابرابرنیست .
واو چه پاسخ زیبایی می دهد : مگرمی شود حقوق کسانی که شما را تربیت کرده اند ار شما کمتر باشد .
وارمسئول عالی رتبه ای درایران درباره ی پایین بودن حقوق معلمان می پرسد و او چنین پاسخ می دهد که افزایش حقوق معلمان بار مالی دارد .
با این دو بینش میزان فهم دو مسئول را مقایسا کنید .
پاسخ + +8 0 --
سیفی 1394/03/24 - 15:40
معلم می خواهد شاگرد چهار سال پیشش به ریش او نخندد وچهاربرابر اوحقوق نگیرد .
معلم می خواهد زندگیش بگذرد ودر مایحتاج و نخود و لوبیای زندگیش درنماند .
معلم می خواهد پنجم برج به گدایی نیفتد و تکدی گری پیشه نکند .
از این واضح تر ؟
معلم نمی خواهد دستمایه ودستاویز طنز اقشارجامعه به سبب پایین بودن دستمزدش گردد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/05 - 17:26
معلمان محترم شما در سال 5 ماه تعطیل می باشید آن وقتی هم که به سر کار تشریف می آورید 24 ساعت در هفته موظفی دارید این درحالی است که اگر بالای 20 سال سابقه داشته باشید 20 ساعت در هفته موظفی دارید حال اینکه کارکنان و کارمندان دولت دو برابر شما موظفی دارند یعنی44 ساعت در هفته موظفی دارند یعنی از 12 ماه سال معلمان عزیز خوشبینانه 4 ماه مفید کار میکنند حکم حقوقی آنها میبایست از نصف هم کمتر باشد و کارمندان دیگر باید سه برابر بیشتر از آنها حقوق بگیرند ولی متاسفانه فقط یک اضافه کاری بیشتر از آنها میگیرند معلمان عزیز میفرمایند کار ما سخت است آیا سرو کله زدن با دانش آموزان سخت است یا با مجرمین حرفه ای(کارمندان دادگستری و اداره زندان هاو.. ) از نظر قوانین موضوعه تحصن و تجمع کارمندان خلاف قانون است آیا تا به امروز کسی شنیده که مثلا کارمندان امور مالیاتی. بانکها. یادادگستری یا خدمتگزاران در جمع کردن زباله ها در شهرداری یا کارگران زحمت کش معدن تجمع یا تحصن کرده باشند حال اینکه قانون این اجازه را به کارگران داده است ولی هیچگاه این کار را نکرده اند
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/10 - 18:37
شما که از همه جا بی خبری و معلم نیستی چرا بی خود و بدون دلیل قضاوت می کنی؟هر شغلی یک خصوصیاتی دارد.آیا میدانید موظفی برخی مشاغل مانند اساتید دانشگاه 12 ساعت در هفته است یا پزشکان هم با ساعت کارکرد کم حقوق بالایی می گیرند؟پس بحث ساعت کار در هر شغلی متفاوت است.
اما در کار آموزشی همه جای دنیا معلمان مانند ما ساعت کار دارند و همچنین تعطیلات آنها با ما یکی است راستی شما موقع بچگی به مدرسه می رفتید یا الان حاضرید در گرما بچه خود را به مدرسه بفرستید؟!
در موضوع سختی کار صدای دهل از دور خوش است.اگر وجدان دارید و این طوری قضاوت می کنید،کافی است یک روز سر کلاس دانش آموزان چه دختر و چه پسر بروید مطمئن باشید به گریه می افتید.از دور قضاوت کردن خیلی راحت است.
در موضوع پرداخت حقوق که گفتید معلمان باید نصف حقوق فعلی دریافت کنند باید بگویم باید در عقل خود شک کنید.مگر الان چه قدر می گیرند که نصف هم بشود؟میانگین دریافتی فرهنگیان 1500000 تومان است!
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/10 - 19:08
ادامه.....
آیا با همین پول هم می توان تا 15 هر ماه زندگی کرد؟شاید شما از همفکران علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش هستید یا مانند قدیری ابیانه فکر می کنید؟واقعا برای شما با این افکار کهنه و توهین آمیز متاسفم.
و اما در موضوع تحصن باید عرض کنم طبق قانون همه اقشار مردم می توانند در صورتی که سلاح حمل نکنند اعتراض یا تحصن کنند.پس منع قانونی وجود ندارد.
در پایان باید به این نکته توجه کنید که به علت تبلیغات غلط رادیو و تلویزیون و برخی جراید در مقصر جلوه دادن معلمان و بزرگنمایی مطالبات معلمان یا اشتباه معلم در فلان مدرسه کشور و بخش آن در اخبار سراسری ،امثال شما این گونه فکر می کنید؟!وافعا متاسفم برای جامعه ای که برای معلمان خود ارزش نمی گذارد.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/11 - 20:42
آقای سعید من 9 سال معلم بودم من موقع استخدامم این شرایط را پذیرفته بودم بعدن دیدم با این شرایط نمی توانم کار کنم استعفا دادم شما هم می توانید این کار را بکنید دیگر چرا نظم جامعه را برهم میزنید کجای کار معلمی سخت است شما معلم ها کار سخت نکرده اید تا بفهمید کار سخت چیست دوباره تکرار میکنم تا زمانی که عنوان کارمند کارمند نه کارگر نه هیئت علمی دانشگاه بر روی شماست طبق قوانین موضوعه شما اجازه تحصن و بر هم زدن نظم جامعه را ندارید تا به امروز چه کسی دیده کارمندان سایر ارگان ها اعتراض کنند و نظم جامعه را برهم بزنند شما هیئت علمی نیستی که از 12 ساعت موظفی حرف میزنی شما طبق قانون کارمند هستید و موظفی کارمند مشخص است زمانی که میخواهید استخدام شوید با التماس استخدام می شوید بعد برای دیگران شرط و شروط میگذارید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/11 - 20:46
من مانده ام این اطلاعات حقوقی را از کجا آورده اید که سلاح حمل نکنند میتوانند اعتراض و تحصن کنند طبق نص صریح قانون تحصن برای کارمندان ممنوع است چه با مجوز چه بدون مجوز این از بدیهیات است
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/12 - 17:38
از مجموع نظرات شما به این نتایج زیر می رسم .باشد که در افکار پوسیده خود تجدید نظر نمایید و همانند علی احمدی،قدیری ابیانه ،رفیعی و سایر همفکران خود فکر نکنید:

1- ادعا می کنید که 9 سال معلم بودید و به این طریق می خواهید خود را موجه جلوه دهید در حالی که حتی حاضر نیستید یک اسم برای خود به عنوان نظر دهنده بگذارید.من شما را فردی مغرض و ضد معلم می دانم.اگر یک ساعت سر کلاس می رفتی می فهمیدی سختی کار معلم چیست؟وای بر افراد نا آگاه و مغرض که تصور می کنند همه چیز می دانند ولی هیچ چیز نمی دانند؟!
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/12 - 17:39
ادامه ...

2-گفتید شرایط استخدام را پذیرفتید این جمله شما عین حرفهای جناب رفیعی در شبکه تهران است! می فرمایید چون ما معلم شدیم از روی ناچاری بوده و نان شب نداشتیم و باید تا آخر عمر ذلت را بپذیریم و هیچ حرفی نزنیم!به نظر شما ما معلمان زیادی نیستیم و بهتر است مدارس تعطیل شوند تا دولت برای ما هزینه نکند؟اگر راست می گویید که استعفا دادید، چه طور بتوانم ادعای شما را قبول کنم که حالی که حرف های شما ضد معلمان و غیر علمی است! و شما می بایست حق اعتراض معلمان را به رسمیت می شناختید.اعتراض ما برهم زدن نظم جامعه نیست بلکه رفع تبعیض از همه کارکنان دولت است.اینکه گفتم هیئت علمی 12 ساعت کار می کند می خواستم به شما عرض کنم که
دریافت حقوق ربطی به ساعت کار کرد ندارد و گرنه هیچ معلمی انتظار دریافت حقوق اساتید دانشگاه را ندارد؟ بلکه خواستار دریافت حقوق مورد نیاز یک زندگی آبرومندانه است.
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/12 - 17:40
ادامه....

3- اینکه ادعا می کنید کارگران و اساتید دانشگاه حق اعتراض دارن و کارمند حق هیچ اعتراضی ندارد؟ یک قانون مصوب شماست ! طبق اصول قانون اساسی (حتما دقیق مطالعه کنید ) تجمعات به شرط عدم حمل سلاح و بی نظمی آزاد است و در صورت عدم رعایت برخورد خواهد شد.راستی گفتید معلمان نظم جامعه را بر هم زدند ! آیا تجمع سکوت جلوی مجلس و ادارات آموزش و پرورش بدون دادن هر گونه شعار بر هم زدن نظم جامعه است ؟
در پایان شما را به مطالعه دقیق در زندگی معلمان و تبعیض در پرداختی کارمندان توصیه می کنم و مطمئن باشید قضاوت ناعادلانه عملی زشت و بی وجدانی و بی اخلاقی است.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/14 - 23:11
واقعا برای دانش امورات متاسفم
اگر مدیر محترم شبکه اجازه بدن من با شما قراری میزارم تا اصل حکم استعفا رو برای حضرتعالی بیارم تا به شما ثابت بشه درضمن شما اطلاعات حقوقیت در حد صفر چون فرق قانون عام وخاصرو نمیدونی قانون اساسی یه قانون عام
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/14 - 23:20
قانونی که من خدمتتون گفتم یه قانون خاصه
باز برای دانش آموزات متاسفم
آقای رفیعی کیه احمدی کیه محمودی کیه........
به والله قسم من هیچ کدوم از اینا رو که گفتی نمیشناسم مشکل شما ها اینه که همه چیز رو سیاسی میبیند همینه که پیشرفت نمیکنند همه عزل نصب میتونم متاسفانه سیاسی ادارات دیگه چرا موفق تر هستن چون تا حدودی سیر پیشرفت کارمنداشون سیاسی نیست من واقعیت رو گفتم چون شما تعصب بیش از حد دارید نمیخ
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/14 - 23:25
نمیخوایدبپذیرید وبا توهین به من جواب میدید ولی من به حرمت معلم بودن شما چیزی نمیگم باز آماده ام هرجایی که شما میگید اصل حکم استعفام رو برای شما میارم تا به شما ثابت بشه تا این حرفی رو که شما با اطمینان صد در صدی میزنید بفهمید که مثل حرفای دیگه تون از روی خود خواهیه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/14 - 23:31
من قانون رو هم میارم ولی توی این سایت مجال تدریس اینروندارم تا برای شما آموزش اینرو بدم که قانون عام چیه قانون خاص چیه کدوم اون یکی رو تخصیص میزنه اصلا تخصیص چیه کتاب قانون اساسی رو گذاشتی جلوت و اصلا بدونی در این مورد قانون خاصی وجود داره
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/15 - 12:35
اینجا جای مجادله نیست،آخرین باری است که به شما پاسخ می دهم.پس به پاسخ هایم خوب فکر کن و با معلمت این طوری حرف نزن !
مغز شما بر ضد معلمان شستشو شده است.در اولین نظر خود مواردی را مطرح کردید،که پاسخ آنرا دریافت کردید.شما در آن نظر گفتید"معلمان 5 ماه تعطیلی دارند-کارشان سخت نیست-تحصن معلمانی غیر قانونی است و...

1-اینجا سایت سخن معلم است نه شبکه سخن معلم ؟اول فرق سایت و شبکه را بدانید.
1-من باید برای شما متاسف باشم ،شما چه کاره هستید که در مورد معلماناین طوری نظر می دهید؟ الان چه کاره اید؟ گفتید:9 سال پیش معلم بودید و به خاطر حقوق کم استعفا دادید ولی الان ضد معلم هستید،آیا قبول این دو مورد قابل فهم است؟اگر معلمی راحت بود ،پس چرا در این سیستم کار نکردید،که حداقل در آن دنیا اجر معنوی می گرفتید؟پس فقط ادعای قانون و مسلمانی را دارید و حاضرید برای این دنیا همه کاری انجام دهید؟
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/15 - 12:36
2- هر سوآلی جوابی دارد؟ بنده گفتم شما از اوضاع معلمان بی اطلاع هستید آیا این توهین است!
3- به موارد مطرح شده در پاسخ من، جواب ندادید؟مگر نگفتید کار معلمی راحت است؟مگر نگفتید معلمان حق اعتراض ندارندو کارگر حق اعتراض دارد؟مگر نگفتید معلمان چون 24 ساعت کار می کنند باید نصف حقوق بگیرند(یعنی 750000 تومان) و.... دم خروس را قبول کنم یا قسم حضرت عباس را !چه طور ادعا می کنید که سیاسی نیستید؟آیا تا به حال اسم وزیر آموزش و پرورش آقای علی احمدی را نشنیدید که گفت دریافتی حقوق معلمان در تابستان اشکال شرعی دارد؟
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/15 - 12:36
4- ادعا کردید که معلمان موقع استخدام التماس می کنند؟شما از کجا می دانید؟بنده از طریق آزمون سراسری کنکور دبیری قبول شدم!در ضمن مگر قانون جنگل است که اگر کسی استخدام شده تا آخر باید به او زور بگوییم!
5-اما در بحث قانونی که شما از آن دم می زنید؟اول باید بدانید قانون اساسی مرجع همه قوانین است و در همه کشورها بالاتر از همه قوانین است و بقیه قوانین زیر مجموعه آن هستند.در اصل 27 قانون اساسی ایران آمده است:تجمعات به شرط بر هم نزدن نظم جامعه و عدم حمل سلاح برای تمامی مردم آزاد است
پس چرا شما و امسال شما خود را مافوق قانون می دانید ؟و در تجمع سکوت معلمان،این حق قانونی را برای معلمان به رسمیت نمی شناسید ولی برای کارگر و هیات علمی و...به رسمیت می شناسید.

آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماند
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/18 - 13:43
برای دانش آموزان شما متاسفم با این سطح سواد !
طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ماده 8 هرگونه تحصن برای کارمندان غیر قانونی است این یک قانون خاص است قانون اساسی یک قانون عام است در تعارض قانون عام و قانون خاص ، قانون خاص قانون عام را تخصیص میزند این یک اصل حقوقی است مختص ایران نیست مجدد میگویم یک اصل حقوقی است یک اصل حقوقی است!!!!!!!!الآن دوباره مینوسی قانون اساسی مرجع است اول یک مقدار بر سواد حقوقی خود بیفزا بعد بحث حقوقی بکن شما و من با توجه به تمام این مسائل و قوانین و ضوابط در ابتدا استخدام وزارت آموزش و پرورش شده ایم اگر توانستیم با این قوانین کنار بیاییم که مشکلی وجود ندارد اگر نتوانستیم کنار بیاییم یک راه داریم آن هم استعفا است نه اخلال در نظم جامعه نه در زمان ساعت درسی در دفتر مدرسه تحصن کرده و به کلاس نرویم قانون این حق را برای کارگران لحاظ نموده ولی آنها در کمال نجابت کار میکنند و دم نمیزنند حرف من این است کار شما سخت است یا کارگران معدن یا کارگران شهرداری
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/18 - 13:48
یا آتش نشانان که هرساله چندین شهید تقدیم مردم عزیز ایران میکنند به تازگی یک شهید در زمان حریق و امداد و نجات داده اند و یک نفر نابینا حقوقشان هم نصف شماست وهمچنین کارمندان دادگستری که با مجرمین حرفه ای سرو کار دارند یا کارمندان امور مالیاتی و بانکها و تمامی کارمندان شریف ایران عزیز که در کمال نجابت کار میکنند و دم نمی زنند
آقا کار سختی نیست شما شماره بدهید من حکم استعفای خود را برای شما فکس می کنم وهمچنین می توانید از اداره کل استعلام کنید
در ضمن به خدا قانون رسیدگی به تخلفات اداری را من مصوب نکرده ام
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/19 - 13:07
چند با گفتی "برای دانش آموزانت متاسفم"
دلیلش چیست؟چرا شما این طوری مانند افراد بی سواد حرف می زنی؟ اگر حرف طرف مقابل، مطابق میل شما نیست چرا تهمت می زنی؟ من ادعا نمی کنم که حقوق دان هستم ولی هر چیزی که در قوانین گفته شده باید اجرا شود.
گفتی کارمندان شریف بانک و... کار می کنند و دم بر نمی آورند؟کار گر حق اعتراض دارد و معلم ندارد؟ مگر ما در کشور کارمند درجه 1 و 2 و 3 داریم که این گونه باشد؟
تمام درد ما این است که امثال شماها موضوع را برعکسی می فهمید؟ درد ما چیست؟اگر حقوق ما مانند آنها معقول بود،چرا باید اعتراض می کردیم! آقا اصلا کار ما راحت است و کار شما و بقیه سخت چرا اینقدر نسبت به معلمان عقده داری؟ دست معلمانت درد نکنه که به تو نمره ندادند؟!
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/19 - 13:11
مگر همه جای دنیا کار معلم راحت نیست و تعطیلات زیادی مانند ایران ندارند؟پس چرا حقوق آنها بالاست؟ اگر مثل شما فکر می کردند باید حقوق معلم نصف کارگر باشد؟این جوری که فکر می کنید، نیست! معلم با انسانها سر و کار دارد و کار او ارزش بالایی دارد؟"معلمی شغل انبیاست"معلمان بیشتر اوقات در منزل در حال مطالعه،تحقیق،تصحیح اوراق هستند.شما و بیشتر مردم عادی فقط ظاهر کار را می بینید و از مشکلات کار خبر ندارید. راستی مگر معلم و خانواده اش خرج ندارند و هوا می خورند؟ چرا حقوق معلمان در کشور ما اینقدر پایین است؟در کشور جنگ زده همسایه(عراق) معلمانش به اروپا سفر می کنند؟مگر معلمان ما از آنها و دیگر معلمان دنیا کمترند؟ در فرانسه معلمان با کمک هزینه دولت باید در تابستان مسافرت اجباری بروند؟دلیلش چیست؟آنها می دانند معلم با انسان ها سر و کار دارد و باید فرد آگاهی به زمانه باشد.
یکبار دیگر تمام نظراتت را بخوان . مواردی که مخصوصا در نظر اول مطرح کردی و جوابت را دادم، به آنها جواب ندادی !
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/21 - 16:12
بابا بزرگوار میگم سواد حقوقیت صفره ناراحت میشی
همه قانونی که قابلیت اجرایی نداره یه کتاب قانونی جلوت گذاشتی بدون اینکه از اصول حقوقی سر در بیاری بابا دوباره تکرار میکنم قانون اساسی یک قانون عام است قانون رسیدگی به تخلفات اداری یک قانون خاص است در تعارض قانون عام و خاص خاص عام را تخصیص میزند
خدایی با این سطح گیرایی چه جوری یاد گرفتی که به دیگران درس میدی یک مطلب را چند بار توضیح نمیدهند
به خدا قسم من با این سن وقتی معلمام رو توی خیابون میبینم دستشون رو میبوسم چون نسل معلمای زمان ما نجیب بودن بدون هیچ چشم داشتی جنگ کردن من عاشقشونم گفتی دست معلمات درد نکنه به خاطر اینکه بهت نمره ندادن ، مثل آدم های عقده ای و کینه ای حرف میزنی میخوای مثل حکم استعفام کارنامه دوران تحصیلمو برات بفرستم تا با کارنامه خودت مقایسه کنی بنده خدا بعد از سالها من همچنان با معلمام که همکارای سابق خودم باشن ، رفیقم چون اونها حق خودشون رو میشناسن و زیاده خواهی و اخلال در نظم جامعه نمیکنن
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/21 - 16:34
شماها همه چیز رو سیاسی میبینید هرکسی بهتون حرف بزنه فکر میکنید از جناح مقابلتونه و میگید اینرو باید اعدام کنیم تا آروم بگیریم
حکم استعفام چی شد دیگه نمیخوای بدونی همکارت بودم یا نه من حاضرم هرجایی که شما بفرمایید هم حکم استعفام رو بیارم هم کارنامه دوران تحصیلم رو چه در دوران ابتدایی راهنمایی سابق و دبیرستان و هم دوران لیسانس فوق لیسانس و دکتری اینها همه نشون میده حرفات روی هواست
در ضمن اگه حرف از قانون میزنی اول یک مقدار مطالعات حقوقیت رو ببر بالا بعد در باره قانون حرف بزن >این جمله واقعا یعنی چی:من ادعا نمی کنم که حقوق دان هستم ولی هر چیزی که در قوانین گفته شده باید اجرا شود ) این جمله یعنی چی؟!!!! من این را چند بار توضیح دادم ولی شما متوجه نمیشی>>>>
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/21 - 16:35
هر قانونی در هر جایی قابلیت اجرایی نداره بعضی قوانین با آمدن قانون بعد از خودشان نسخ میشوند بیشتر مطالعه کن>اینجا باید یک کلاس حقوقی برگزار کنیم ما در کشور کارمند درجه1 و 2 و3 نداریم ولی کارمند و کارگر داریم طبق قانون کار کارگر حق تحصن و راهپیمایی را دارد ولی کارمند طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری این حق را نداری در ابتدای استخدامی شما و امسال شما این قوانین را پذیرفته اید این قوانین مصوب قبل از استخدام شما است(مگر ما در کشور کارمند درجه 1 و 2 و 3 داریم که این گونه باشد؟) بابا خیلی باحالی اگر این رو میدونستم باهات بحث نمیکردم همکارای سابق من(معلمان محترم)گیراییشون خیلی بالاتر بود شما مشمول قانون کار نمیشوید
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/21 - 16:35
من وقتی می گویم آقای احمدی کیه نه اینکه نمیشناسمش بلکه برام مهم نیست احمدی ، فانی و وزرای محترم دیگر چی میگن چون من با نگاه سیاسی به این موضوع نگاه نمی کنم چون برای من فرقی نمیکنه ولی متاسفانه معلمان محترم به خاطر اوقات فراغت زیادشان به همه جیز حتی غذا خوردنشان سیاسی نگاه میکنند
پاسخ + 0 0 --
سعید 1394/05/21 - 22:20
خیلی زرنگ تشریف داری ؟در مورد قانون چندین خط نوشتی ولی در مورد حق وحقوق معلمان چیزی ننوشتی؟راستی گفتید مدرک دکتری هم دارید.بابا زودتر می گفتید تا من حساب کار دستم بیاد! و به شما تبریک بگویم.شما با این مدرک به راحتی گیرایی یک معلم را زیر سوآل می بری؟ آفرین بر ادب شما که ادعا هم داری به معلمانت هم احترام می گذاری؟چرا این همه در مورد حق وحقوق معلمان برایت گفتم چیزی ننوشتی؟اشکالی ندارد اگر وضع معلمان این طوری بماند فردا بچه ات در مدارس ضرر می کند که با معلمان بی انگیزه سرو کار خواهد داشت؟
کار خودت را دودستی بچسب که معلم نیازی به کلاس حقوق شما ندارد .خرت از پل گذشته،حتما حقوقت هم بالاست، دیگر به معلم نیازی ندارید؟فقط این را گفته باشم این ره که میروی به ترکستان است.

دیدار تا قیامت
پاسخ + +6 0 --
اردشیر 1394/03/24 - 15:44
آنچه ما فهمیده ایم این است که اراده ای جهت سامان دادن معیشت فرهنگیان نیست . گروهی بدان امیدند که معلم همیشه عقب بماند تا فکرش رشد نکند و به فکر ارتقای اندیشه ی خود نباشد .
معلمی که درگیر روزمرگی ها شد هرگز رشد نخواهد کرد .
بله تنها اشکال نبودن اراده و تصمیم برای حل این مشکل است .
پاسخ + +8 0 --
اردشیر 1394/03/24 - 15:47
جیب ها را باید دوخت
دزدی ها را باید کاست
آن وقت همه چیز درست خواهد شد .
پاسخ + +3 -1 --
ناشناس 1394/05/05 - 18:44
سلام به مدیر محترم سایت
چرا نظرات مخالف رو به اشتراک نمیزارید
پاسخ + +1 -1 --
ناشناس 1394/05/18 - 13:56
من وقتی می گویم آقای احمدی کیه نه اینکه نمیشناسمش بلکه برام مهم نیست احمدی ، فانی و وزرای محترم دیگر چی میگن چون من با نگاه سیاسی به این موضوع نگاه نمی کنم چون برای من فرقی نمیکنه ولی متاسفانه معلمان محترم به خاطر اوقات فراغت زیادشان به همه جیز حتی غذا خوردنشان سیاسی نگاه میکنند

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور