صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

علی ترابیان زلیوا / دبیر مدارس نورآباد لرستان

بازخوانی تاریخ ... نقش تاریخی و بی بدیل فرهنگیان و معلمان در انتخابات 94

علی ترابیان زلیوا دبیر مدارس نورآباد لرستان  طبقه ی متوسط (جدید) در ایران که تا قبل از 1384 تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران را شامل می شد گروهی متشکل از تکنوکرات هایی(فن سالاران ) که دارای تخصص و غالبا تحصیل کرده که فرهنگیان (معلمان) گسترده ترین و بیشترین تعداد این جمعیت را تشکیل می دهند .

همان گونه که می دانید طبقه ی متوسط علاوه بر رفاه و معیشت مطلوب مطالباتی دیگر از حکومت دارند که در مقابل دو طبقه ی دیگر (طبقه ی فرودست و طبقه ی بالا ) این مطالبات پررنگ تر می باشند .مطالبات طبقه ی متوسط شامل آزادی های اساسی و رعایت حقوق مصرح شهروندی که قانون اساسی به آن پرداخته است می باشد،  در این جستار قصد آن دارم که توجه طبقه ی متوسط و خصوصا معلمان را به نکات مهمی جلب کنم ، امید است خوانندگان محترم نوشته را دقیق خوانده و سپس به قضاوت در مورد آن بپردازند .
در بین حاکمان معاصر ایران نکات مشابهی در شیوه ی حکومت کردن وجود دارد که نویسنده قصد دارد ابتدا به اشتراکات بین دو حاکم معاصر در ایران یعنی دکتر محمد مصدق و شیخ حسن روحانی بپردازد و این به معنی تملق یا بالا بردن جایگاه کسی یا پایین آوردن جایگاه شخص دیگری نیست .حتی ممکن است خوانندگان نکات مشابه و تفاوت های دیگری بین حاکمان معاصر بیابند که نویسنده به آنها اشاره ای نکرده است ؛ حال به شباهت های بین دو حاکم معاصر می پردازم :
اول – همان گونه که عزیزان بهتر از بنده می دانید محمد مصدق و حسن روحانی بر خواسته از دو طبقه ی حاکم یعنی نظام پادشاهی و حکومت اسلامی می باشند . همان گونه که یرواند آبراهامیان اشاره میکند : « محمد مصدق از یک خانواده ی اعیان قدیمی وابسته به خاندان قاجار و مادرش نجم السلطنه نوه ی فتحعلی شاه و خواهر زن مظفرالدین شاه بوده است . خود مصدق با ضیاء السلطنه نوه ی ناصرالدین شاه و دختر امام جمعه ی تهران ازدواج کرد ، پدر مصدق میرزا هدایت وزیر مالیه و از خاندان سرشناس آشتیانی بود که در دوران صفوی و قاجار سمت مستوفی گری رابر عهده داشتند .بنابراین مصدق مستقیما یا به واسطه ازدواج خویشاوند خانواده های اریستوکراتی بود که پیش از شکل گیری سلسله ی پهلوی ایران حاکم بودند .»

و اما حسن روحانی بر اساس روایت ها پدر بزرگ و اجداد او به جز پدرش از طبقه ی روحانی بودند و خود حسن روحانی از دوازده سالگی در سلک روحانیت شیعه در آمده پس او نیز برخاسته از طبقه ی روحانی می باشد که به عنوان یکی از بالاترین طبقات و به وجود آورندگان حکومت جمهوری اسلامی شناخته می شوند. بنابراین هر دوی آنها متعلق و برخاسته از طبقات حاکم جامعه یعنی محمد مصدق در ( نظام پادشاهی) و حسن روحانی در (حکومت جمهوری اسلامی) و هر دوی آنها به عنوان حامیان و پاسداران اصلی نظام هایی که به آن تعلق داشته اند به شمار می آیند .
دوم – دومین نقطه ی مشترک بین محمد مصدق و حسن روحانی این است که هر دوی آنها دانش آموخته ی رشته حقوق در دانشگاه های اروپایی می باشند . مصدق ابتدا تحصیلات مالیه در مدرسه ی علوم سیاسی پاریس و سپس دکترای حقوق را در دانشگاه نوشاتل سوئیس را گذرانده و حسن روحانی نیز موفق به اخذ مدرک دکتری حقوق از داننشگاه های بریتانیا می شود. هردوی آنها یعنی محمد مصدق و حسن روحانی به تحصیلات آکادمیک در رشته ی حقوق افتخار می کنند ، بارها مصدق با نهی به کار بردن لقب قدیمی (مصدق السلطنه ) از همکاران و دوستان خود می خواهد به جای لقب قجری از رتبه ی دانشگاهیش یعنی دکتری استفاده کنند و حسن روحانی در مناظره ی معروف انتخاباتی با استفاده از جمله ی معروف (من حقوقدانم ، من سرهنگ نیستم ) هم به درجه ی علمی و رشته ی دانشگاهی اش افتخار می کند و هم یکی از رقبای انتخاباتی اش را درمیدان کارزار ضربه فنی می کند و رقیب پر قدرت وشیک پوشش را در کمای سیاسی فرو می برد.
سوم – سومین نقطه ی مشترک آنها استفاده از شخصیت های تکنوکرات (فن سالار ) تحصیل کرده در غرب به خصوص دانش آموختگان دانشگاه های آمریکا و اروپای غربی در هیئت وزیران و گروه های مشاوره ای می باشد ، جالب تر این است که وزرای امور خارجه ی هر دو حاکم تحصیل کردگان دانشگاه های آمریکا می باشند ؛ سید باقرخان کاظمی (مهذب الدوله ) دیپلمات و وزیر خارجه ی مصدق از خانواده ای قدیمی وز مین دار که در آمریکا تحصیل کرده و بخش اعظم زندگی خود را در هیئت های دیپلماتیک طی کرده بود و دکتر محمد جواد ظریف نیز ازخانواده ای قدیمی است که در دکتری روابط بین الملل از دانشگاه دنور آمریکا فارغ التحصیل شده و بیشتر عمر خود رادر مشاغل دیپلماتیک سپری کرده است .
چهارم – چهارمین نقطه ی اشتراک بین محمد مصدق و حسن روحانی درگیر بودن با مساله ی تحریم و برخورد ظالمانه ی دولتهای غربی با آنها می باشد .محمدمصدق در اثر ملی کردن صنعت نفت دولتش را با اجماعی از دولت های غربی درگیر کرد که این دولت ها از هیچ کوششی جهت ضربه زدن به دولت مصدق فروگذار نکردند و دولت حسن روحانی با دولت های غربی بر سر مساله ی هسته ای درگیر شد مصدق توانست با رای دیوان بین الملی لاهه در مقابل دول غربی به پیروزی برسد امیدواریم که دولت روحانی نیز بتواند به پیروزی دست یابد .
پنجم – پنجمین نقطه ی مشترک وجود دشمنان قوی داخلی و خارجی برای هردوی آنها می باشد .دولت مصدق عملا در مقابل دربار پرقدرت پهلوی و طبقه اریستوکرات فاسد آن دوره قرار گرفت و دولت حسن روحانی نیز در مقابل اقتدار گرایان پرقدرت داخلی که امکانات مادی و رسانه ای قوی در اختیار دارند قرار گرفته است . برای این دوحاکم نکات مشابه و نکات متفاوت زیادی وجود دارد که در این نوشته مجال بررسی همه ی آنها نیست .

همه می دانیم که طبق نص صریح قانون اساسی هیچ دولتی بیش از هشت سال نمی تواند مستقر بماند و طبق عرف سیاسی این مدت از هشت سال کمتر نمی باشد ؛ هدف من از نوشتن این است که بعد از حسن روحانی چه گروه هایی می خواهند به حکومت برسند ، ترس من از بازگشت اقتدار گرایان به صحنه ی سیاسی است . همه می دانیم که در ایران اقتدار گرایان قدرت رسانه ای قوی در اختیار دارند، این هموطنان ممکن است جت سکی یا شنا در استخر را انجام ندهند اما تجربه نشان داده که موج سواران قابلی هستند که حتی قادرند بر امواج حاصل از سونامی اقیانوس آرام سواری کنند این دوستان هموطن روزی دست درجیب می کنند که اسامی مفسدان اقتصادی را از جیب شان در آورند و در همان زمان اسامی دوستان و همکاران فاسدشان را در جیب دیگر می گذارند و جیب شان را می دوزند . روزی رنگ ناخن دختر جوانی رگ غیرت دینی شان را متورم می کند اما از زنانه شدن فقر و آسیب های اجتماعی کک شان نمی گزد . روزی ورود زنان به ورزشگاه ها کفن پوش شان می کند اما نسبت به پایین آمدن سن روسپی گری و این همه آسیب اجتماعی ذره ای مکدر نمی شوند .

آنچه از بررسی تاریخ معاصر ایران می توان نتیجه گرفت نشان می دهد مصدق به عنوان مدافع اصلی حقوق مردم در مقابل حکومت وقت بوده و اصلی ترین دلیل دشمنی دربار پهلوی با محمد مصدق دفاع جانانه ی مصدق از حقوق ملت بوده است . رفتار حسن روحانی چه قبل از انتخابات و چه بعداز انتخابات بیانگر این نکته است که برای حسن روحانی رعایت حقوق اساسی مردم در اولویت است . دکتر حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی با جمله ی معروف (سانتریفیوژها بچرخند و چرخ زندگی مردم هم بچرخد ) عملا نشان داد که رعایت حقوق مردم اصل اساسی برای او می باشد ، به یاد داریم که اولین حاکمی بود که نسبت به دخالت بیش از حد ایدئولوژی در آموزش و پرورش واکنش نشان داد .دکتر حسن روحانی در اوایل زمامداری اش با توسل به اصل 59قانون اساسی (اصل مربوط به همه پرسی ) و گفتن جملاتی مانند (پلیس موظف به اجرای اسلام نیست ) و انجام اقداماتی مانند نامه به رهبری معظم انقلاب برای جلوگیری و اصلاح قانون امربه معروف ونهی از منکر دو هدف عمده دارد :
1- توجه دادن حاکمیت به رعایت حقوق شهروندی
2- روحانی با این اقدامات و طرح این مسایل به طرز بسیار ماهرانه ای در حال نحر کردن شتر بد ترکیب اقتدار گرایی و تمامیت خواهی می باشد و هر چند وقت با بیان مساله ای نشتری برپیکر این شتر بد ترکیب وارد می کند تاعاقبت بتواند به یاری خدا و پشتیبانی رهبری و همراهی مردم این مشکل را حل کند.
همه ی این مسایل را مطرح کردم که بدانیم در انتخابات به چه کسانی رای بدهیم و چه کسانی را انتخاب نکنیم .می دانید مصدق بیشتر از اینکه توسط کودتا سقوط کند توسط لایه ها پایین جامعه (طبقه ی فرودست ) که با رهبری اشخاص دون وفاسدی مانند شعبان بی مخ بسیج می شدند سقوط کرد و این همان مردمی بودند که مصدق برای احیای حقوق از دست رفته ی آنها تلاش می کرد .

ما در چند سال گذشته دیدیم که اقتدارگرایان چگونه با یک پروسه ی طراحی شده از انتخابات شورای شهر شروع کردند و چگونه در زمان اندک کلیه ی قوای سیاسی مملکت را در اختیار گرفتند .

به نظر می رسد این بار اقتدارگرایان از انتخابات مجلس شروع می کنند و ابزار اصلی آنها برای پیروزی در انتخابات مشارکت حداقلی مردم با استفاده از ناکارآمد نشان دادن دولت تدبیر وامید است ؛ پس همکاران عزیز هوشیار باشید .

فرهنگیان عزیز و معلمان فهیم ممکن است چند ماه دیگر بخواهند با بزرگنمایی مطالبات انباشت شده ی طبقه ی متوسط مانند (معلمان ، پرستاران ، کارگران وغیره ..) که دولت روحانی نقشی در بوجود آوردن آنها نداشته شما را به کارهایی مانند اعتراض تحصن و غیره بکشاند ، مطمئن باشید آنها ازاین کار اهداف شومی دارند اعتراضات صنفی شما را به سمت حرکت های رادیکال سوق داده و عملا کنترل اوضاع را از دولت گرفته و در اختیار دیگران قرارمی دهند و با این کار هم فضای جامعه را امنیتی می کنند و هم باقهر طبقه ی متوسط از صندوق های رای به هدف اصلی خود یعنی مشارکت حداقلی می رسند ؛ چرا که جریان تمامیت خواه  25درصد از آرای جامعه را با ابزاری که در اختیار دارد به سود خود به صندوق های رای می کشاند و با قهر مردم از صندوق های رای با حداقل رای ممکن به صندلی های سبز بهارستان می رسند ودوباره همان کابوس ها شروع خواهد شد.
به امید بهروزی و پیروزی ملت ایران


ارسال مطلب برای سخن معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

یکشنبه, 14 تیر 1394 ساعت 21:13 خوانده شده: 3745 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +10 -1 --
فرهنگی 1394/04/14 - 22:44
انتخابات اسفند امسال معلمان دوستان و دشمنان داخلی خود در دولت و مجلس را شناخته و با دقت انتخاب خواهند کرد!!
پاسخ + 0 0 --
معلم ناامید 1394/04/15 - 16:46
انشاا... اولین برنامه منتخبین جدید استیضاح موفق این وزیر باشد
پاسخ + +16 0 --
بهلول 1394/04/14 - 23:07
معلمان هنوز تصميمى براى راى دادن به نفع گروه و يا جناح خاصى ندارند ، آنان منتظرند ببينند چه كسانى بيشتر به نفع معيشت و خواسته هاى صنفى و گروهى آنان فعاليت واقعى مى كنند و دنبال دلواپسان و يا تدبيرگرايان نيستند آنان اگر قرار باشد راى دهند رايى آگاهانه و صنفى خواهند داد دولت فعلى و جناح متعلق به او اگر مى خواهد راى فرهنگيان و خانواده آنان را بدست آورد بايد از زمان باقيمانده تا انتخابات مجلس حداكثر استفاده را نموده ودر جهت اصلاح معيشت فرهنگيان شاغل و باز نشسته و خروج آنان از اين بحران معيشتى و نااميدى سياسى اقدام جدى و واقعى نمايند و دعاى دنيا و آخرت فرهنگيان و اكثريت آراء مجلس را در جهت خواسته هاى صنفى و سياسى خود بدست آورند و گرنه در اين سردرگمى سياسى و تبليغات جناحها و سخنرانيهاى معنى دار مجلسيان ديگر نه از تدبير اثرى خواهد ماند و نه اميد!!!! و صندوقهاى راى هم تابع منافع جناحى و وعده هاى سرخرمن گروههاى سياسى و ياس فرهنگيان از اقدامات دولتها خواهد شد و...
پاسخ + +14 0 --
مهدی 1394/04/15 - 00:54
نویسنده محترم نوشتار بالا بیش از آنکه بازخوانی تاریخ باشد بازسازی تاریخ است. البته بر این قضیه ایرادی نمی توان گرفت زیرا از دید برخی صاحب نظران تاریخ نه رویدادهای گذشته که بازسازی گذشته در ذهن مورخ است. و البته هر مورخی نیز متأثر از فضای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ارزشهای زمان خود.
شیاهتهایی برشمردید البته تفاوتهای زیادی هم هست: مثلا مصدق به لحاظ سیاسی لیبرال و غیر مذهبی بود. و ..
دوست عزیز: مصدق «خویشاند ارستوکرات به تعبیر شما » نبود بلکه کاملا آریستو کرات و اشراف زاده بود.
پاسخ + +12 0 --
مهدی 1394/04/15 - 00:55
به هرحال نوشتار فوق از شائبه بزرگنمایی شخصیت های مورد بحث به دور نیست. استفاده از شخصیت های تکنوکرات (فن سالار ) تحصیل کرده در غرب به خصوص دانش آموختگان دانشگاه های آمریکا و اروپای غربی در هیئت وزیران و گروه های مشاوره ای استفاده از شخصیت های تکنوکرات (فن سالار ) تحصیل کرده در غرب به خصوص دانش آموختگان دانشگاه های آمریکا و اروپای غربی در هیئت وزیران و گروه های مشاوره ای و اینکه هر دوی آنها دانش آموخته ی رشته حقوق در دانشگاه های اروپایی می باشند را باید نوعی فصیلت بدانیم اصطلاح خانواده ای قدیمی به چه معنی است؟ ریشه دار؟ ذی نفوذ؟ آریستو کرات؟ یا کهنسال؟!
پاسخ + +12 0 --
مهدی 1394/04/15 - 00:56
نوشته اید: مصدق توانست با رای دیوان بین الملی لاهه در مقابل دول غربی به پیروزی برسد لازم می دانم یادآوری کنم دیوان لاهه به نفع ایران رأی نداد بلکه از خودش در قضیه شکایت انگلیسی ها از ایران سلب صلاحیت کرد یعنی اینکه خود را محق ندانست به چنین شکایتی رسیدگی کند. با این حال با توجه با اینکه بریتانیا بزگترین قدرت سیاسی جهان به شمار می رفت اینکه رایی به نفع انگلیسی ها داده نشده بود برای ایرانیان یک پیروزی به شمار می رفت.
پاسخ + +1 -5 --
معلم اراصفهان 1394/04/15 - 00:56
همکارعزیز:ازمقاله ی زیبای شمااستفاده کردم،به نظرمی رسد یکی دیگرازعوامل وشایداصلی ترین آن که شرایط رابرای نیروهای اقتدارگرادرآ پ فراهم کرده است نوع وشیوه ی انتخاب مدیرانی است که جناب آقای فانی ودیگردست اندرکاران ازآن استفاده کرده اند.این شیوه انتخاب منجرشد که بسیاری ازنیروهای دلسوزوآشنابه امورکه دردوران هشت ساله قبل نهایت تلاش خودرادرراستای روی کارآمدن دولت محترم تدبیروامیدانجام دادند. خارج ازگردونه قرارگیرند واکنون نیزحاضربه قرارگرفتن درمسیرانتخاباتی نیستند.حل این مشکل دردست من وشمانیست دردست جناب آقای فانی واطرافیان ایشان است انتخاب بااین عزیزان است یابایدباهمین مدیران تااسفنذماه پیش روندیا اینکه به سراغ نیروهای تاثیر گذاررفته وباهرقیمتی که شده است آنهاراراضی کنند.اتفاقااین مورددردوران دکترمصدق هم اتفاق افتاد.ازمدتی قبل بسیاری ازنزدیکان ایشان خانه نشین شدندوگرنه شعبان بی مخ هارابه سمت اومی کشیدند.امیدواریم دراین دوران رخ ندهد::
پاسخ + +13 0 --
مهدی 1394/04/15 - 00:58
وجود دشمنان قوی داخلی و خارجی را یکی از وجوه تشابه این دو بزرگوار بیان کردید. نوشتید: دولت مصدق عملا در مقابل دربار پرقدرت پهلوی و طبقه اریستوکرات فاسد آن دوره قرار گرفت و دولت حسن روحانی نیز در مقابل اقتدار گرایان پرقدرت داخلی که امکانات مادی و رسانه ای قوی در اختیار دارند قرار گرفته است. منظور شما از این اقتدار گرایان چه کسانی هستند؟؟ اینها را هم باید از طبقه اریستو کرات فاسد بدانیم؟؟
پاسخ + +12 0 --
مهدی 1394/04/15 - 00:59
نوشته اید: طبق نص صریح قانون اساسی هیچ دولتی بیش از هشت سال نمی تواند مستقر بماند و طبق عرف سیاسی این مدت از هشت سال کمتر نمی باشد که هر دو مطلب اشتباه است. زیرا هم امکان کاندید شدن برای بار سوم وجود دارد و هم تمام روسای جمهور 8 سال سرکار نبوده اند.
فرمودید: آقای روحانی که اولین حاکمی بود که نسبت به دخالت بیش از حد ایدئولوژی در آموزش و پرورش واکنش نشان داد خوب پاسخ دهید کدام ایدئولوژی؟ احیانا منظورتان ایدئولوژی اسلامی نیست؟ در ثانی اولین نفر؟؟ جناب آقای خاتمی نظری در این باره نداشتند؟؟
پاسخ + +11 0 --
مهدی 1394/04/15 - 01:00
این شتر بد ترکیب اقتدار گرایی و تمامیت خواهی که رئیس محترم جمهور در حال نحر کردن آن می باشند مصداقش در جامعه چیست؟؟
یاد آوری می کنم مصدق به وسیله لایه های پایین اجتماع سقوط نکرد بلکه با از دست دادن حمایت مردمی در روزی که سخت به آن محتاج بود به ضربه کوچکی از مخالفان سقوط کرد. دو دستگی مین مردم بزرگترین صربه به نهضت ملیایران بود. اینکه فرمودید اقتدار گرایان با بزرگنمایی مطالبات انباشت شده ی طبقه ی متوسط مانند (معلمان ، پرستاران ، کارگران وغیره ..) می خواهند شما را به کارهایی مانند اعتراض تحصن و غیره بکشاند یعنی اصلا نباید اعتراض کنیم؟؟
پاسخ + +3 -2 --
معلم واقعی 1394/04/15 - 01:45
پس تا اون موقع دولت باید کاری بکنه تا معلمان بواسطه دلگرمی شان چنان مشتی بر دهن نما دندگان !!(همان نمایندگان بخوانید) بزنیم که نفهمند از کجا خورده اند!
پاسخ + +7 0 --
آذری 1394/04/15 - 02:33
با تشکر متن بسیار عمیق و تحلیل خوبی بود که از منظر تاریخی باید آشنایان به تاریخ نظر بدهند ولی ذکر یک نکته را لازم میدانم و آن اینکه درست است که مشکلات فعلی و مطالبات انباشته مال این دولت نیست ولی بدنیست بدانیم که ایشان با وعده اصلاح امور به ریاست جمهوری رسیده اند و ریاست جمهوری یک شخصیت حقوقی است نه حقیقی !
ایشان فعلا تا امروز عملکرد چندان مطلوبی درزمینه آموزش و پرورش ندارند و این میتواند باعث ریزش رای ایشان در بین فرهنگیان باشد !
پاسخ + +5 -1 --
فرهنگی معتدل 1394/04/15 - 04:51
دوست و همکار گرامی ممنون از قلم فرساییتان.مطمئنا همکاران فرهیخته ی ما متوجه هستند که در انتخابات مجلس 94به چه کسانی رای بدهند.تجربه ثابت کرده هر نامزدی که مورد حمایت معلمان باشد پیروز خواهد بود پس به هوش باشیم.تشکر
پاسخ + +7 0 --
شهرکی - زابل 1394/04/15 - 05:35
با سلام، باری ناکارآمد بودن دولت در عدم تحقق شعارهایش ازجمله مهار گرانی و تورم، رفع محرومیتها و تبعیضها، همچنین داشتن وزرایی مانند فانی که در مقابل خواسته های بر حق معلمان ایستاده و وعده سر خرمن میدهد روشن است (حداقل براى ما ناکارآمد است) شاید براى کسانی که حقوقهای چند میلیونی دریافت کرده و سالانه چندین افزایش دارند بهترین کارایی را دارد که صد البته دارد. کور چه می خواهد دو چشم روشن. ..
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1394/04/15 - 08:39
فرزندان محروم معلمان معنى تكنوكرات و طبقه متوسط و ... رو نمى فهمند
پاسخ + +13 0 --
فرهنگی با حدود 20 س 1394/04/15 - 10:40
تا الان یک انتخابات نبوده که شرکت نکنم و رای ندهم
اما امسال
با این وضع حقوق و فرق موجود بین من و کارمند ترها
اول اینکه به نماینده شهرم رای نخواهم داد
دوم اگر کسی تضمین داد که کاری برای معلمان خواهد کرد به او رای خواهم داد من و خانوده ام.
پاسخ + +14 -1 --
معلم 1394/04/15 - 14:16
شما هم که تریبون این و آن شدید.
اومدید با این حرفاتون از ابزار معلمی استفاده کنید.
در طول این 36 سال خیلی ها آمدند از این حرف ها زدند که این کارو بکنید و اون کارو نکنید. دیگر بس است.
از این به بعد با اونی خواهیم بود که در ابتدا برای ما باشد.
نسیه فروشی رفت.
نقد نقد معامله می کنیم.
حتی چک مدت دار را نخواهیم پذیرفت.
پاسخ + +12 -2 --
حسن 1394/04/15 - 16:30
همکارگرامی مطالب شما کاملادرست ولی آقای رئیس جمهور محترم و وزیرش چه کارمثبتی برای معیشت فرهنگیان انجام دادند؟چرا همه کارها را گردن دولت قبل میندازن ؟مگرایشان قول ندادندکه اوضاع نابسامان فرهنگیان را سروسامان میدهند؟در دولت اصلاحات هم هیچ کاری برای فرهنگیان نکردند اگرحافظه کمکتان کند یاد دارید که همکاران فرهنگی شهرمان درمقابل فرمانداری تحصن نمودند وفیش های حقوقی را اتش زدند.بنابراین ما طرفدارکسانی هستیم که به فکر معیشت فرهنگیان باشند وبه جناح چپ و راست کار نداریم .دولت قبل همه چیز را نابود کرد درست .پس چرا برای بقیه کارکنان دولت اضافه شدن حقوق و مزایا ربطی به دولت قبل ندارد؟!!!!
پاسخ + +6 -2 --
جلیل 1394/04/15 - 16:50
فرمودید مطالبات انباشته شده معلمان مربوط به دولت محبوب جنابعالی که با مصدق مقایسه کردید ندارد
طبق گفته فانی بودجه آوزش و پرورش دو برابر شده و هیچ استخدامی صورت نگرفته آیا با این رشد دو برابری بودجه نمیشد مطالبات معلمان که الان از ارزش اونها به شدت کاسته شده پرداخت کرد مطالباتی از قبیل هزینه ازدواج و فوت
با این رشد بودجه به سادگی میشد پرداخت کرد
این دولت به قول شما مصدق به دو قشر خدمت کرد پزشکان و کارمندان بانک معلمین که هیچ خیری از این دولت ندیدند
بهتره همون کارمندان بانک و پزشکان در انتخابات به دوستان روحانی رای دهند
پاسخ + +12 -3 --
محمد 1394/04/15 - 18:02
خلاصه حرفی که این نویسنده میخواد القا کنه: 1- روحانی خیلی آدم بزرگیه و مخالفاش اقتدار گرای متحجر 2- معلمان هرچی هم بهتون فشار میاد نباید علیه این دولت اقدامی بکنید
پاسخ + +8 -3 --
سادات 1394/04/15 - 18:06
ببینم هرکی مخالف شما فکر کنه موج سوار و اقتدار گرا است؟ اینقدر میگن طبقه متوسط طبقه متوسط هم خودش ردبه بندی داره و معلمان از گروه متوسط پایین هستند
پاسخ + +10 -2 --
ناشناس 1394/04/15 - 18:08
دکتر مصدق همیشه به عنوان یک رهبر ملی اما غیر مذهبی مورد توجه کسانی بوده است که نمی خواستند به حاکمیت گروههای مذهبی گردن نهند حالا باید دید برای چه نویسنده ریس جمهور محترم را با ایشان مقایسه می کند
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1394/04/15 - 19:45
بله موافقم
پاسخ + 0 0 --
دلفان 1394/04/16 - 09:43
هرجاكم مياريدازمذهب چماقي براي پيشبرداهدافتان استفاده كرده ايد ومي كنيد.
پاسخ + +10 -3 --
ناشناس 1394/04/15 - 18:14
مزخرفترین مقاله سایت بود. تابلو بادمجون دور قاب چین جریان سیاسی فعلی هستین.
روزی رنگ ناخن دختر جوانی رگ غیرت دینی شان را متورم می کند اما از زنانه شدن فقر و آسیب های اجتماعی کک شان نمی گزد . روزی ورود زنان به ورزشگاه ها کفن پوش شان می کند اما نسبت به پایین آمدن سن روسپی گری و این همه آسیب اجتماعی ذره ای مکدر نمی شوند. با این جملاتتان می خواهید قشر متدین جانعه را تحقیر کنید و قشری بنامید ببینم امر به معروف و نهی از منکر را هم اصلی قرانی نمی دانید؟؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
اميرعلي 1394/04/16 - 09:45
مزخرف نوع نگاه متحجرانه شماست.واقعيت گريزي ونان دين خوردن بس است
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1394/04/18 - 01:31
همکار ناشناس بدل نگیرید تحجر قوی ترین وماندگار ترین انگ دنیا گرایان به خدا خواهان از اول تاریخ تا کنون بوده است .
پن مانده ام از کی تا حالا این یه واقعیت شده که روحانی مصدق دوم است !
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی معتدل 1394/04/18 - 06:28
این نوع نظردادن خلاف شئون انسانیت و ادب است امیدوارم این نظردهنده ی گرامی حتما از نویسنده و خوانندگان محترم عذرخواهی بکنند
پاسخ + +13 -1 --
ناشناس 1394/04/15 - 18:21
برای من مشخص شده که نویسندگان این سایت به دنبال این هستن که به پست و مقامی برسن نمونش همین نوشته که نویسنده خیلی زیرکانه میگن حتی اگر کارد به استخونتون رسید اعتراض نکنید که فلان و بهمان می شود. راستی شما که از صدا و سیما انتقاد می کنید که همیشه می خواهد وضع را آرام نشان دهد و اعتراضات معلمان را پوشش نمی دهد و .. به چه دلیل به معلمان میگویید ساکت بنشینند؟؟ چون دولت روحانی که مورد پسند شما است سرکاره؟؟ اصولا روحانی و احمدی نژاد و خاتمی و زید و عمر برای من معلم چه کرده؟؟؟ یکیشو بگید بدونم
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1394/04/15 - 18:52
من هم به نماینده این شهرستان رای نخواهم داد و علیه او هم حتما تبلیغ آغاز شده است
پاسخ + +6 -5 --
جلیل 1394/04/15 - 19:32
در جریان استیضاح که تونستند با القای اینکه وزیر هیچ نقشی در معیشت نداره و این استیضاح سیاسی است از فانی حمایت کردند الانم که قصد دارند تا از نمایندگان ذاین دولت در انتخابات حمایت کنند اما معلمها هیچ اهمیتی به این مقاله های سفارشی نمی دند
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی معتدل 1394/04/18 - 06:31
این آقای جلیل مثل اینکه باروی کارآمدن دولت روحانی بساط خورد نهای آنچنانی اش برباد رفته لذا بسیار تلاش میکند تا با نظرات مخالف ابراز وجود کند.ولی برادر عزیز بقول معروف رییس جمهور محبوبتان:اون ممه رو لولو برد.دیگه نمی تونید.
پاسخ + +8 -1 --
حسینی 1394/04/15 - 19:58
نگارنده محترم:مقاله ای که در القای تناسب وتشبیه این سییاستمدار ارایه داده ید نه یک مقاله تاریخی مستدل که یه نظریه جناحی ومحبانه است باید پرسید بر اساس کدام داده ها،آمار ویا مستندات به این نتیجه گیریها رسیده اید که بگویید روحانی تقریبا مصدق دوم است والبته میبایست جناح یا تفکری هم با عنوان تفکر وجناح دینی در مقابلش الم شود !درست مانند دوران مصدق ؟وخوب این دقیقا مشخص است که قصد داشته اید افسار سخن را به کجا بکشانید واز تقابل دین وسیاست وجناحین متفاوت ومتضاد چه نتیجه ای بگیرید!!!!!!
ولی فراموش نکنید مصدق نماینده ملی گراییی بدون دین است !نکند قصد دارید این قیاس عجیب راهم در این باب ساری وجاری سازید!
راستش باید پرسید :ارایه مقالاتی از این دست آن هم در این اوضاع واحوال مبین نگرشی منشق از کدام پدیده نو ظهور است ؟!
باید اندیشید!!!!!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
اميرعلي 1394/04/16 - 09:47
اين الم كه شمانوشته ايدبه معني درداست.شماسوادلازم براي اظهارنظرنداريدپس لطفاسكوت اختياركنيد.
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1394/04/16 - 14:41
اقای امیر علی خان بی سوادی جناب حسینی در برابر بی ادبی وبی نزاکتی شما چیزی نیست ایشون ناخواسته مرتکب اشتباه شدن وشما عمدی توهین کردین به نظر من ادم بی ادب خطرناکتر و مضرتره تا بی سواد .
پس فکر میکنم این شمایین که بهتره حرف نزنین من نوشته های این آقا رو دنبال میکنم وبر حسب اتفاق یکبار هم الم وعلم اشتباه شده ولی رفتار وبی ادبی شما کاملا انتخابی وغیر قابل قبوله
پاسخ + 0 0 --
حسینی 1394/04/16 - 20:08
همکار محترم امیر علی حق باشماست سهو پیش آمده را می پذیرم واز تذکرتان متشکرم ولی اعتقاد دارم این اشتباه نوشتاری در مقابل تعارضات تعمدی به دین ومقدسات اصلا چیزی نیست .
باز هم تشکر
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی معتدل 1394/04/18 - 06:35
جناب حسینی تاکی پشت دین مخفی خواهیم شد؟؟بیایید بیرون و خودی نشان دهید. بسه هروقت کم آوردیم حرف ازدین بزنیم که ای وای اسلام به خطر افتاد و.... .اسلام دین رحمت است و با هیچ مقاله ای برآشفته نخواهد شد و به خطر نخواهد افتاد به خطر افتادگان کسانی هستند که بنام دین عقاید خودرا اشاعه می دهند و خون مردم را در شیشه میکنند.پس شمارا به این روزهای عزیز قسم می دهم ریا راکنار بگذارید.
پاسخ + +6 -1 --
ناشناس 1394/04/16 - 09:29
سلام خمت همکاران گرامی. من به عنوان یک عضو کوچک از جامعه بزرگ فرهنگیان کشور پیشنهادی دارم شاید مورد قبول واقع شد.
همکاران گرامی در انتخابات 94 شرکت کنند اما رای خالی با درج جمله " من یک معلم هستم" را به صندوق بیاندازند. تا اینگونه اعتراض خود را به دولتمردان و نمایندگان اعلام نماییم. متاسفانه در دولت های روی کار آمده از هر جناح به حقوق معلم بی توجهی صورت گرفته. با تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/04/28 - 21:46
آفرین
پاسخ + +7 -1 --
ناشناس 1394/04/16 - 11:22
آقای امیر علی نکنه از اقلیت های مذهبی هستی؟ تظاهر به احکام دین واجب است. سواد خودت چقدره؟؟ نان دین خوردن بهتر از نون بیغیرتی خوردنه.شما اگه دوست داری جایی باشی که کسی به احکام اسلامی کاری نداشته باشه برو خارج
پاسخ + +1 0 --
فرهاد 1394/04/18 - 00:59
بابا زشته تا این حد دروغ پردازی و ... مشکل فقراست ان هم نان نه فقرهای دیگر اولین ستون نیاز مازلو برای زنده ماندن معلم از گرسنگی شرمنده خانواده شده این را دیگر سیاسی نکنید حلش کنید ول کنید ما را شما را به خدا قسم می دم
پاسخ + +1 0 --
پدرام 1394/05/18 - 00:58
اين بنده خدا دلش خوشه كدوم دولت در ابتدا برا راي پشت معلم قايم نشد هيچ دولتي به آموزش و پرورش توجه ندارد نه چپ ونه راست.معلم ها بايد به هيچ كدام از نماينده ها كه با شغل معلمي وارد مجلس شدند راي ندهند چون اونها با اين حال كه معلم بودند ولي هيچ وقت قدمي براي آنها بر نداشتند
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1394/05/22 - 19:29
آیاتابه حال فکرکرده اید که درزمان هشت ساله حکومت تمامی دولت ها معلمان عقب نگه داشته شده اند آیاوقت آن نرسیده که انقلابی درخصوص حقوق فرهنگیان اتفاق افتد وبه فرموده بانو مرکل آلمانی حقوق آموزش وپرورش به بالاترین حقوق دربین کارکنان دولت تبدیل گردد تاعمل حاکمیت با گفته اش یکسان باشد! انشاالله
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/22 - 21:52
آیا زمانی خواهد رسید که یک معلم هم بتواند مانند سایر کارمندان با پس اندازی که از حقوقش اضافه می آید بتواند کارخانه ای تاسیس نماید ?
پاسخ + 0 0 --
غ.ح.ا .دلفانی 1394/05/24 - 05:16
بنده متاسفم که خودمان عامل تفرقه میشویم؛چیزی که خیلی ها برای رسیدن به ان تلاش میکنندوهزینه میپردازند.درست است که دولت و وزیرمان کاری برای فرهنگیان نکرده اند؛ولی چرا نمایندگانی که الان خود را دلسوز فرهنگیان می دانند به اقای نجفی رای ندادند؟ایا هدفی بجز تحقیر معلمان و البته تضعیف دولت و نهایتا تحریک معلمان بر علیه وزیر ضعیف فعلی در سر داشتند؟پس سخنان نگارنده ی مقاله را می ستایم و معتقدم اگاهانه در صحنه باشیم وبه چهره های همفکر با دولت رای دهیم بهتر از ان است که گروهی نا اهل ومخالف با قشر فرهنگی به مجلس راه پیدا کنند.
پاسخ + 0 0 --
دینی 1394/05/25 - 00:59
با تشکر از نویسنده گرامی. آقای حسن که نوشتی دولت خاتمی هم کاری نکرد. آن سالها را به این زودی فراموش کردی.؟ هر سال حقوق دو ماه تحت نام محرومیت بعد شد مرخصی استفاده نشده. من سال79را بیاد دارم. طلا فروشی داشتم. حقوق 4 ماه دادند 2 ماه بای سال79 و 2 ماه برای محرومیت سالها قبل.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/30 - 17:33
برو ... رای تو بده
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1394/05/30 - 17:32
فریب معلم بس است نمیایم
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1394/06/06 - 23:16
آقا شما رو به خدا مسؤول اجرایی صندوق رای نشید. به خدا مشکل ما حل میشه! باید کارگر افغانی بیارن برای اجرائیات.
فقط از حق رای خودمون استفاده کنیم و لاغیر!
والا گدایی بسه! والا ما وظیفه ی شرعی نداریم! از ما فقط بهره کشی کردن! اجازه ندیم که ادامه بدن!
هیهات من الذله
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 1394/06/08 - 14:53
اموزش وپرورش سکوی پرش است اگر روزی یک معلم وزیر وکیل ویا مدیر اداره ای شود مطمئنا گلیم خودش را از اب بیرون کشیده است وسایر معلمان را به دیده تحقیر مینگرد اموزش وپرورش بدون پول اداره نمیشود همان طور که هر سازمان وارگان در مقابل خدماتش پول میگیرد اموزش وپرورش هم باید همان طور باشد.برای مرده کسی هم مفتی فاتحه نمی خوانند.ج
پاسخ + 0 0 --
بازنشته 1394/06/17 - 14:25
مردم به کسی رای می دهد که از جنس خودشان باشد نه اشرافی وجز طبقه مرفه وبی درد مردم به کسی رای می دهند که بجای سیاسی گری به مشکلات آنهاتوجه کندمتاسفانه دولت تدبیر امیدبرنامه قابل قبولی غیر ازطرح سلامت ارائه نداده معلمان بسیار امید داشتندولی در مقایسه بادولت قبل بسیار ضعیف خودرانشان داده اگربه فکرمعاش ورفاه مردم نباشددوباره باید منتظر حضرات دولت قبل باشیم هرچه به جلو می رویم ازمحبوبیت این دولت بدلیل اینکه برنامه روشن نداردکم می شود
پاسخ + 0 0 --
محمد 1394/06/21 - 02:34
عزىزان همه مى دانىم بااىن حقوقى که معلم مى گىرد نمى شود زندگى کرد و براى گرفتن حق قانونى مگر معلمان بجز واقع گراىى و عقلانىت تا به حال راه دىگرى در پىش گرفته اند که هر گز در طول اىن سال ها کسى جواب آ ن ها رانداده است , به خداهر کس ذ ره اى دراىت وعقل داشته باشد در هىچ کارى نه تنها انتخابات شرکت نمى کند .

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور