صدای معلم

وضعیت جذب و گزینش و استخدام معلمان در 40 سال گذشته و وضعیت مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش

بدون تردید مهم ترین عنصر موجده تحول در نظام آموزشی " معلم " است .
در واقع در نظام های آموزشی با وجود پررنگ شدن نقش تکنولوژی آموزشی و ابزارهای هوشمند هیچ گاه آن ها جای " معلم " را به ویژه در نظام آموزشی ایران که جایگاه اساسا بر پایه افراد وشخصیت آنان پایه ریزی می شود را پر نخواهند کرد .
و اما بعد مهم در مدیریت منابع انسانی در حوزه آموزش که مهم ترین آن جذب و نگهداشت " معلم " است توجه به نقش راهبردی و تعیین کننده " برنامه " در اداره یک سیستم است .
برنامه‌ریزی، فرآیند سیستماتیک و گام به گامی است که به تعریف، ایجاد و ترسیم فعالیت‌های ممکن می‌پردازد.
برنامه بر اساس نیازهای موجود و طبق فرآیند نیازسنجی سعی می کند تا ضمن اقناع کمبودها بر اساس معیارهای مشخص و شفاف سیستم را به سوی پویایی و خودکنترلی سوق دهد .
با تاسف باید اذعان کرد که وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش در 4 دهه پس از انقلاب اسلامی در بعد جذب و نگهداشت نیرو ( معلم ) اساسا فاقد " برنامه " و " برنامه ریزی " بوده است .
بعضا دوایر و بخش هایی با عناوین و کارکردهای مختلف ایجاد شده اند اما جز اتلاف منابع و تکرار دستاوری برای مجموعه نداشته اند .
تا سال 1404 و بر اساس گفته های مسئولان این وزارتخانه حدود دو سوم نیروهای موجود این دستگاه از سیستم خارج خواهند شد .
مهم ترین تهدیدی که حتی می تواند کلیت یک نظام آموزشی را مورد تهدید و حتی فروپاشی قرار دهد ورود " فله ای " و " برنامه ریزی نشده " نیروها برای گذر از پیچ خطرناک کمبود معلم است .
البته مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای آن که کلاس ها در ابتدای سال تحصیلی بدون معلم نمانند و در افکار عمومی و نهادهای نظارتی مانند مجلس متهم به ناکارآمدی و بی کفایتی نشوند سعی می کنند به هر طریق ممکن با تعریفی که خودشان از معلم و پارامترهای آموزشی دارند کلاس ها را اداره کنند اما به این نکته مهم توجه ندارند که پر کردن کلاس به هر طریق و روشی با اصل و مفهوم آموزش تجانس و سنخیتی ندارد و چه بسا هزینه زا و عوارض آن جبران ناپذیر هم خواهد بود .
در این زمینه و به عنوان مصداق عینی می توان به سخنان الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد .
ایشان گفته اند : " آموزش و پرورش تعیین کننده شروط استخدام در این وزارتخانه نیست و بر اساس قانون نیروهای کیفی خود را جذب می‌کند. "
معنای  صریح این سخن آن است که وزارت آموزش و پرورش به عنوان برنامه ریز و نهادی که باید در زمینه منابع انسانی پاسخ گو باشد اختیاری در حوزه استخدام و حتی شرایط آن ندارد .
با این حال می خواهد که معلمان کیفی وارد چرخه نظام آموزشی شوند .
ما در آموزش و پرورش با خیل قابل توجهی از نیروها مواجه هستیم که مطابق نیارهای واقعی این دستگاه جذب آن نشده اند و استخدام آنان تابع شرایط و فشارهای بیرونی و سیاسی و... بوده است .
این نیروها هیچ گونه حاصل و آورده ای برای فرآیند آموزش ندارند و به " ناکارآمدی مزمن " در آن دامن می زنند .
حتی " قانون " هم برخی مواقع هم راستا با این ناکارآمدی است .

وضعیت جذب و گزینش و استخدام معلمان در 40 سال گذشته و وضعیت مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش

در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش به لحاظ ساختاری مانند سازمان اقماری و نیز تعیین محتوا و...  به دستگاه بزرگ و غیرقابل کنترلی تبدیل شده است . ما در آموزش و پرورش با خیل قابل توجهی از نیروها مواجه هستیم که مطابق نیارهای واقعی این دستگاه جذب آن نشده اند و استخدام آنان تابع شرایط و فشارهای بیرونی و سیاسی و... بوده است .
این نیروها هیچ گونه حاصل و آورده ای برای فرآیند آموزش ندارند و به " ناکارآمدی مزمن " در آن دامن می زنند

فشار نامتعارف بر روی وظایف اجرایی کاملا بعد نظارتی آن را تحت الشعاع خود قرار داده و حتی از بین برده است .
اساسا وارد شدن آموزش و پرورش در حوزه جذب و تربیت معلم به علت مشکلاتی که به بخشی از آن ها اشاره شد خارج از توان ساختاری و حتی مفهومی فعلی آن است .
آموزش و پرورش می تواند از پتانسیل دانشگاه های مطرح و کیفی در قالب قرارداد و برون سپاری با تعهدات تعریف شده استفاده کند مشروط به آن که کیفیت ورودی ها توسط دانشگاه تضمین شده و آموزش و پرورش نقش نظارتی خود را به معنای کامل پیاده کند .
پس برای حل معمای مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش ابتدا باید  مرجع مسئول مشخص شود .
تعریف و تببین یک مرکز در داخل این دستگاه متشکل از برنامه ریزان حرفه ای ، علمی و دلسوز بدون آن که نهادهای موازی و غیرپاسخ گو برای اهداف سیاسی و شخصی رویکرد های آن را تحت فشار قرار دهند گام نخست برای علمی کردن جذب و گزینش معلم است .
تعریف ساختاری مستقل و مدنی متشکل از معلمان خبره در قالب " سازمان نظام معلمی " که وظیفه آن احراز صلاحیت ها و شایستگی های حرفه معلمی خواهد بود در کنار تدوین سیاست های درست و منطقی نگهداشت ، بازآموزی و به روز آوری معلمان بدون دخالت معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی گام بعدی برای خروج از بن بست فعلی به دور از هر گونه شتاب زدگی و تحمیل هزینه های خودساخته بر چرخه آموزش به عنوان محور " توسعه پایدار " خواهد بود .

روزنامه همشهری

منتشرشده در یادداشت

تفکر انتقادی و فضای مجازی و فضای کنشگری عجب حکایتی است این فضای مجازی!

کاربران شبانه روز و بدون وقفه در معرض بمباران انبوه اطلاعات درست و غلط قرار دارند. در مواقعی این اطلاعات دستمایه تصمیمات و قضاوت ها قرار می گیرد و نه تنها بر ادراک و رفتار خود، بلکه بر زندگی دیگران نیز اثر می گذارد.

صواب آن است که در فضای دوم چیزی را گز نکرده، پاره نکرد. نان کسی را بی جهت آجر نکرد و در مواقع ضروری آب را از سرچشمه بست.

در بازار مکاره فضای دوم (فضای مجازی)، سطح مردم فریبی و دستکاری اطلاعات به مراتب گسترده تر و چالش برانگیزتر از فضای اول (فضای واقعی) است.

هر روز خبرهایی از فضای دوم منتشر می شود که همگان انگشت حیرت را بر دندان می گیرند.افرادی در دام کلاهبرداران اینترنتی اسیر شده و یک شبه زندگی را باخته اند.

یکی در زمینه تجارت ، یکی دیگر در زمینه دوستی ، یکی اعتماد به اطلاعات جعلی ، یکی افشای اطلاعات زندگی شخصی ، فریب نیرنگ های افراد بی نام و نشان را خورده و اسیر دام های فریبنده آنان شده اند. افرادی از همین طریق به صفوف تروریست ها درآمده و موقعیتی بهتر از یک قاتل نصیب آنان نشده است!

کاربرانی ارتباطات اجتماعی آنها با دوست، فامیل و دیگران دچار سوتفاهم شده است. اخباری از این دست کم نیستند.

تفکر انتقادی و فضای مجازی و فضای کنشگری

زندگی در فضای دوم به مراتب پیچیده تر از زندگی در فضای اول است. همان گونه که زندگی در فضای واقعی بدون کسب مهارت ها و پرورش دائمی آنها نشدنی است، در فضای مجازی کسب این مهارت ها ضروری است وگرنه چه بسا که کاربران در تورهای زهرآگین دیگران گیر افتند.

یکی از مهارت های بسیار مهم برای زیست آگاهانه در فضای دوم “تفکر انتقادی” است. در فضای دوم جنس کسب و کارها از نوع اطلاعات و دانش است و مهارت اصلی برای زندگی در این فضا  “تفکر انتقادی” است.

تفکر انتقادی و فضای مجازی و فضای کنشگری

کاربران باید توانایی های فکری خود را افزایش دهند.با انواع نیرنگ ها و پیام های فریبنده آشنا شوند تا از گزند آسیب ها در مصون بمانند.

خود را در معرض بی جهت پیام های آسیب زا قرار دادن و بدون دریافت هیچ گونه ما به ازاء، به خود و دیگران ضرر رساندن از عقلانیت و خردورزی به دور است.

عقلانیت ایجاب می کند که بدون تشخیص، تحلیل و ارزیابی اطلاعات سریع متقاعد نشویم و با “خودتجهیز سازی” با اطلاعات آلوده مقابله کنیم.

شرط اساسی زیست در این فضا این است که قدرت تفکر و استدلال را بارور کنیم، بی جهت مهر تایید بر اندیشه های دیگران نزنیم و یا بی جهت به اندیشه های دیگران حمله نکنیم.

تفکر انتقادی و فضای مجازی و فضای کنشگری

همه کاربرانی که در این فضا زیست می کنند، باید خود را به مهارت تفکر انتقادی مجهز کنند. تا از این رهگذر از اطلاعات بیهوده و جعلی جلوگیری و به اطلاعات قابل اعتماد دست یابند.

بدون داشتن تفکر انتقادی حرکت کردن در وادی پرسنگلاخی مانند فضای مجازی، مشکلات ریز و درشتی را در کمین کاربران قرار می دهد و چه بسا که زندگی آنها را دچار تنش های ناخواسته کند.

تفکر انتقادی و فضای مجازی و فضای کنشگری

تفکر انتقادی، یعنی به حرکت درآوردن قدرت تفکر و بارور کردن اندیشه و به مثابه چراغی است که با تاباندن نور بر تاریکخانه ها از جانشین شدن ادعاها بر جای واقعیت ها جلوگیری می کند.

تفکر انتقادی یعنی خود دروازه بانی اطلاعات و وارسی اجمالی ادعاها و  اجازه ندادن به هر پیامی برای عبور از دروازه های اطلاعاتی است.

تفکر انتقادی یعنی اینکه برای حفاظت از ارزش ها، هنجارها و باورها، حریم حفاظتی ایجاد کرده و از فرو غلتیدن در دام هایی که توسط دیگران ساخته و پرداخته شده است، پرهیز کنیم.

باید در انتخاب مراجع فکری و مجاری اطلاعات و به ویژه منابع اطلاعات دقت کرد.

تفکر انتقادی و فضای مجازی و فضای کنشگری

در اولین مواجهه با مطالب دیگران، اعمال سطحی از شک و تردید درباره پیام ها و بدون سوگیری شخصی و تعصب فردی یا گروهی درباره موضوع فکر کردن ضروری است.

پرسش گری لازمه کنشگری در فضای دوم است.به ویژه طرح سوال هایی درباره چرایی و چگونگی پیام ها، خبرها، رخدادها و هرگونه اطلاعات در این فضا ضروری است.

جامعه شناسان جوان

تفکر انتقادی و فضای مجازی و فضای کنشگری

منتشرشده در دیدگاه

 کاغذبازی در آموزش و پرورش و نگارش کاغذی پایان نامه

معاون آموزشي وزارت علوم طي دستورالعملي، نگارش كاغذي پايان نامه و گزارش هاي آموزشي را ممنوع اعلام كرده است.
اين اقدام، هر چند، دير هنگام اما نگاهي پيشروانه است .هر چند خيلي به اجرايي شدن اين دستورالعمل، اميدوار نيستم اما طرح اين موضوع، در جاي خود قابل تقدير است .
وقتي اين خبر را خواندم ياد خاطره اي از دوران مديريت خود در منطقه ٢ افتادم.

از زمان شروع به كار در منطقه، به دوستان مدير خودم اعلام كرد، نيازي به ارائه گزارش فعاليت هاي مدرسه نيست و منطقه وظيفه دارد، با شاخص هاي مناسب، عملكرد مدارس را رصد كند .

همين طور خواستم اگر در مواردي لازم به ارائه گزارش بود، به صورت الكترونيكي ارسال نمايند و از ارسال گزارش هاي كاغذي خودداري نمايند كه تقريبا در طول مدت مديريتم، رعايت مي شد و حتي گزارش هاي شوراي معاونين نيز ، به صورت الكترونيكي ثبت مي شد.

روزي در بازديدي كه از يكي از مدارس داشتم، مدير مدرسه اعلام كرد بازرسان طرح تعالي وقتي براي ارزيابي فعاليت مدرسه در اين زمينه به مدرسه مي آيند درخواست مستندات كاغذي مي نمايند و وقتي مستندات را به من نشان داد بالغ بر ٧٠٠ برگه بود. با خودم حساب كردم فقط اگر ١٠٠ مدرسه اين كار را انجام دهند، بايد براي يك طرح، ٧٠٠٠٠ برگ استفاده شود ،واقعا عجيب بود .

کاغذبازی در آموزش و پرورش و نگارش کاغذی پایان نامه

در جلسه مديران، اعلام كردم، به ناظران اداره كل و وزارتي، گزارش هاي الكترونيكي در قالب سي دي ارائه نمايند تا علاوه بر حذف كاغذبازي، قدمي در حفظ محيط زيست برداشته باشيم .

حال به اتفاقي كه در اتاق خودم افتاد توجه كنيد :

يك روز چند نَفَر از مشاورين مدير كل براي ارزيابي فعاليت منطقه در اتاق من حضور يافتند و وقتي به شاخص تشكيل شوراي معاونين رسيدند، دبير شورا اعلام كرد مصوبات ، تايپ و نگه داري مي شود.

وقتي يكي از مشاورين اعلام كرد، اين كار شما غيرقانوني  است و بايد دستي بنويسيد ، ابتدا خواستم بگويم، مستند قانوني  اين حرف، كدام است اما آن قدر اين حرف ، واپس گرايانه بود كه ترجيح دادم ، سكوت معناداري كنم.با خودم گفتم و همچنان معتقدم ريشه بسياري از مشكلات آموزش و پرورش، دروني است و اگر وزير جديد بتواند نگاه فناورانه خلاق را پيگيري كند، كافي است.
لازم نيست حوزه تغييرات و اقدامات خود را گسترده كند.حوزه هاي كوچك و محدود را انتخاب كند و با نگاه فناورانه و خلاق، به تغييرات لازم دست بزند
همين كافي است!

کانال حسین طالب زاده

کاغذبازی در آموزش و پرورش و نگارش کاغذی پایان نامه

منتشرشده در یادداشت

سیستم‌های موازی در آموزش و پرورش و سناد، دانا، فاینال و امین

جستار گشایی

همان طور که می‌دانیم ما استاد تمام موازی‌کاری در جهان هستیم. برای مثال در خصوص مسائل فرهنگی ادارات دخیل عبارتند از:
فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، کانون پرورش فکری، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ها، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد کتابخانه‌ها، مساجد و تکایای مذهبی و....
جالب‌تر آنکه هزینه‌های هنگفتی از پول بیت‌المال در این نهادهای موازی صرف می‌شود ولی در خصوص مسائل فرهنگی عملا ارشاد و آموزش و پرورش پاسخگو هستند و دیگر هیچ.

 

سیستم‌های موازی در آموزش و پرورش

فرض کنید دانش‌آموزی برای ثبت‌نام در دوره دوم متوسطه وارد دبیرستان و یا هنرستان کار دانش شما می‌شود.
ثبت‌نام وی دارای چرخه زیر می‌باشد:

1-  بدواً مشخصات دانش‌آموز در سیستم سامانه دانش‌آموزی (سناد) ثبت شده و پس از ثبت‌نام اولیه و تعیین رشته، کلاس وی مشخص و گزینه ثبت نمره فعال می‌شود.

2- در مرحله دوم اطلاعات دانش‌آموز از سیستم سناد دریافت و در سیستم جدیدی به نام سیستم دانا وارد می‌شود.
در این سیستم، انتخاب واحد دانش‌آموز انجام شده و پس از انجام امتحانات نمرات وی ثبت می‌گردد. در سیستم دانا می‌توان دانش‌آموزان فارغ التحصیل را استحصال نمود.
3- سیستم فاینال برای امتحانات نهایی مختص دبیرستان‌ها و فنی و حرفه‌ای هاست.4⃣
4- در این مرحله اطلاعات از سیستم‌های سناد و دانا اخذ و در سیستم امین وارد می‌شود.
این سیستم به دو بخش متوسطه دهم و یازدهم و همچنین فارغ‌التحصیلان دوازدهم تفکیک می‌گردد. اطلاعات فارغ‌التحصیلان سیستم دانا به بخش فارغ‌التحصیلان امین منتقل می‌گردد.
سوابق تحصیلی دانش‌آموزان از این سیستم قابل دریافت می‌باشد.

به طور خلاصه می‌توان گفت :
ترتیب سیستم‌های مرتبط با دانش‌آموز و امتحان عبارتند از:
سامانه سناد (ثبت‌نام اولیه کلاس‌بندی/پشتیبانی کننده شرکت پرگون)
سیستم دانا مدرسه (ثبت نمرات و اعلام نتایج/پشتیبانی کننده شرکت پژوهش وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان)
سامانه فاینال (برگزاری امتحانات نهایی/ medu.ir مربوط به آموزش و پرورش)
سامانه امین (اعلام فارغ‌التحصیلی و چاپ دفتر امتحانات/سامانه جامع سنجش وزارت آموزش و پرورش) ؛ در ضمن سامانه‌های: ارزیابی، طرح تعالی، شهریه، ویژه مدارس خاص شاهد و تیزهوشان نیز برای خود داستان‌های پیچ در پیچ گوناگونی به همراه دارند...حال در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای سیستم دانا از مربع آتش (سناد، دانا، فاینال و امین) حذف شده است، ولی هنرستان‌های کاردانش همچنان درگیر تثلیث سناد، دانا و امین بوده و دبیرستان‌ها به دلیل داشتن دروس نهایی سیستم فاینال نیز دارند.

همان طور که می‌دانیم سیستم دانا نصبی و نرم افزار می‌باشد، ولی سیستم‌های سناد و امین سیستم تحت وب بوده و نرم‌افزاری نیست و ثبت کشوری است.
لذا امکان دست‌اندازی و سرقت اطلاعات و دستکاری آن در سیستم دانا برای هکرها سهل‌الوصل‌تر می‌باشد.
در حالی که سیستم امین مشکلات اِرور و خطاهای انسانی را ندارد.با تدابیر اندیشیده شده سیستم دانا از هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای حذف شده است، این یعنی امکان ادغام این سیستم‌ها وجود دارد.
ظاهراً هر یک از این سیستم‌ها با شرکتی خاص قرارداد دارد و حذف و ادغام احتمالی آن  با منافع شرکت و متصلین آن در وزارتخانه متداخل است.

در سال‌های گذشته بین قسمت‌های مختلف وزارتخانه بر سر همین سیستم‌ها جنگ و دعوا بود. امتحانات ساز خود را می‌زد و مقطع مربوطه ساز خویشتن و هرکس سیستم خود را اصل و دیگری را بدل فرص می‌نمود. ظاهراً اکنون نیز در حالت صلح مسلح قرار دارند!

سیستم‌های موازی در آموزش و پرورش و سناد، دانا، فاینال و امین

 لزوم ادغام و تجمیع سیستم‌ ها

انتظار می‌رود دست‌اندرکاران بالادستی در وزارتخانه با تجمیع و ادغام این چهار سیستم، ضمن پایان دادن به جنگ‌های زرگری در بالادست، رحمی به حال و احوال پایین دستی‌ها کرده و با عبور از منافع احتمالی شخصی و جناحی، به پاسکاری و آوارگی معاونین اجرایی و مدیران در اضلاع مربع سناد، دانا، فاینال و امین پایان دهند.

لازم به ذکر است که در دوره وزارت بطحایی به خاطر اعتراضات روزافزون، آقای شرفی رییس مرکز برنامه ریزی و فناوری از طرف وزیر مأمور بررسی و ادغام و تجمیع این سیستم‌ها بود، تا از موازی‌کاری و انجام کارهای بیهوده در قالب سر کار گذاشتن مسئولین مدارس و کشتن زمان، هرچه سریع‌تر نسبت به اقدام و تجمیع سیستم‌های یاد شده اقدام عاجل انجام دهد.
انتظار می‌رود جناب شرفی اقدامات انجام گرفته در این خصوص و موانع و مزایای چنین ادغام و تجمیعی را رسانه‌ای کرده و بیش از این عوامل اجرایی درگیر در این سیکل باطل را منتظر نگذارد.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

سیستم‌های موازی در آموزش و پرورش و سناد، دانا، فاینال و امین

منتشرشده در یادداشت

«... دکتر الیریو نوگوئرا (Alirio Noguera) چند سال قبل با یک جعبه دارو محتوی قرص‌های بی‌مزه و بی‌خاصیت و با این شعار که هر بیماری جدید، بیماری قدیمی‌ را در خود فرو می برد و جای آن را می‌گیرد وارد ماکوندو (Macondo) شده بود. این شعار پزشکی هیچ کس را قانع نمی‌کرد. در حقیقت او یک شارلاتان و کلاهبردار بود. در پشت نقاب چهره معصومانه این پزشک ساده و بی‌تکلف یک تروریست جانی و خطرناک مخفی شده بود، با چکمه‌هایی ساق کوتاه که زخم‌های روی ساق‌ پاهایش را که پنج سال ماندن در کند و زنجیر به جا گذاشته بود می پوشاند. بعد از زندانی شدن در ماجرای فدرالی موفق شد با درآوردن خود به شکل و هیبت کشیشان و بر تن کردن ردایی که در دنیا بیش از هر چیز از آن نفرت داشت به کوراسائو (Curaçao) فرار کند. در پایان یک دوره تبعید طولانی با شنیدن اخبار هیجان‌انگیزی که تبعیدیان از سرتاسر کارائیب به کوراسائو می‌آوردند از خود بیخود شد، سوار کشتی بادبانی یک قاچاقچی شد و با شیشه قرص‌هایی که چیزی جز شکر تصفیه شده نبود و با یک مدرک دیپلم از دانشگاه لایپزیگ که خود جعل کرده بود سر از ریوآچا (Riohacha) درآورد ...»                                                                                                                  صد سال تنهایی، گابریل گارسیا مارکز، فصل پنج، صفحه 99

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

شاید هنوز هم به یاد بیاورید، آن روزهای خوب قدیم به پدر یا مادر خود گیر می‌دادیم تا برایمان عینک بخرد، از همان‌هایی که لنزهایشان چیزی جز شیشه معمولی نبود، یا ضعف بینایی را بهانه می‌کردیم تا آنها را راضی کنیم برایمان عینک بخرند تا پز بدهیم و باکلاس جلوه کنیم. با افکار بچگانه وقتی موفق می‌شدیم و عینک به چشم می‌زدیم حس عجیبی به ما دست می داد مخصوصا وقتی ما را دکتر هم صدا می‌کردند: حس دکتر بودن، حس دانشمند زمان بودن، دیده شدن و سرتر از دیگران بودن. زمان گذشت و آدم گنده‌ای شدیم با اتفاقات عجیب و غریب رسیدیم به زمان معاصر. گذرمان به شمالی‌ترین قسمت شهر افتاد. آنجا در فروشگاه‌های بزرگ، تو رستوران‌ها و فست فودخانه آدم‌هایی را دیدیم ملبس به بج و آی دی کارد به گردن با لباس فرم های تروتمیز و شیک که ادای فروشندگان و کارگران فروشگاه معروف آن ور آب‌ها و گارسن‌های مکدونالد و کی اف سی و برگر کینگ را در می‌آوردند. موفق شده بودند ظاهر و جلدشان را شبیه آنها کنند اما به مشتری‌ها فحش می‌دادند، صدایشان را بلند می‌کردند با یکدیگر شوخی‌های رکیک و جنسی و فیزیکی می‌کردند، سیگار به لب داشتند و به مشتری‌ها محل نمی‌گذاشتند و البته هیچ اطلاعاتی هم درباره آن چه می‌خواستی بخری نداشتند. معدودی از آنها سعی بیهوده می‌کردند که مثلا مودب یا حرفه‌ای باشند اما موفق نمی‌شدند چرا که فایل مربوط به این بخش در مغز آنها در دسترس نبود یا هنوز بارگذاری نشده بود ! با همه اینها ظاهرشان فریبت می‌داد!

هنوز هم سالهاست که در عنوان و ظاهر و پوسته و روساخت گیر کرده‌ایم. خبطی بزرگ که نتایجش بعد از گذشت سال‌ها عیان شده و هنوز هم دست از سر ما برنمی‌دارد. اصلا تزیین کردن جلد کتاب و دو یا چند زیستی و دو شخصیتی برای خودش تبدیل به خرده فرهنگ و کالت (Cult) شده است. همه چیز خلاصه شد در زبان و حرف و یقه و پوشش و مدح و ثنا و عنوان و همین لباس زیبا. با افرادی اختلاط کردیم و همداستان شدیم با ظاهری زیبا و نورانی اما درون آنها را که نگریستم تاریک بود و بوی خوبی به مشام نمی‌رسید. گروهی متوجه اوضاع رنگارنگ شدند و موفقیت خود را به یقه بسته و کت و شلوار سیاه و پیراهن سفید و انگشتری و ریش، چادر و ورد و دعا و مدح و ثنا و دیده شدن گره زدند و آرزوهایشان را از این راه جست و جو کردند و موفقیت خود را مدیون ظاهرسازی حرفه‌ای خود دانستند. حفظ ظاهر و تحقیقات محلی و گزینش‌های کذایی و معیارهای ظاهری، شکل عرف و قانون به خود گرفت. این طوری بود که به مانند نحله‌های فلسفی ظاهرسازی و ظاهرفریبی و نام و عنوان به سایر حیطه ها هم راه خود را باز کرد. به تولید و اقتصاد هم رسید. بازی بسته‌بندی و بی توجهی به محتوی و کپی اسم‌ها و برندهای شرکت‌های معروف و تنها چسبیدن به بسته و ظاهر مواد غذایی و اجناس دیگر رسم و سنت شد. جلدهای کتاب‌ها را هر چه بیشتر زیباتر و رنگی‌تر کردیم و درون را ننگریستیم.

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

بعد از گذشت نزدیک به دو سال سرانجام دولت آیین‌نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کرد. هدف این آیین‌نامه که لایحه آن قبلا به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده بود مبارزه با تقلب و سرقت ادبی و علمی است که توسط تعدادی از دانشجویان، مدیران و کارمندان دولتی و نمایندگان مجلس و اعضای هیات علمی صورت می گیرد. همچنین در این آیین‌نامه قید شده است افرادی که با جعل یا خرید پایان‌نامه موفق به دریافت مدارک تحصیلی می گردند در صورت اثبات تقلب و جعل، مدارک تحصیلی آنها ملغی می‌شود. با وجودی که مبارزه با فروش پایان نامه یا مقاله تا حدودی دشوار و پیچیده است اما خبر  امیدوارکننده‌ای بود و اجرای آن بستگی به مجریان و قانون‌گذارانی دارد که خود باید از این نوع بازیها مبرا باشند نه اینکه خود اهل بخیه و از آنهایی باشند که مدارک خود را از راه‌های میان‌بر یا رانتی بدست آورده باشند.

یک سوال اساسی که ممکن است ذهن ما را به خود مشغول کند این است که چرا تصویب و اجرای این نوع قوانین و آیین‌نامه‌ها به شکلی حلزونی و کند پیش می‌رود. چرا بی‌بهانه تعلل می کنند و تصویب کنندگان و مجریان رغبتی بر کار بر روی این نوع مشکلات ندارند و با اکراه آن را تعقیب می‌کنند.

به نظر داستان بر می‌گردد به خود آنهایی که مصوبان و مجریان این نوع قوانین هستند. تعدادی از این افراد پایشان در این نوع مسایل گیر و مدارک و پایان‌نامه‌هایشان مشکوک است و خود زمانی در بازی پایان‌نامه‌سازی و مدرک‌سازی و تقلب مقالات درگیر بوده‌ یا هستند و مدارک، پایان‌نامه و مقالاتشان خالی از اشکال نیست.

اشاره‌ای گذرا هم بکنم به آنهایی که نه پایان‌نامه می‌خرند و نه مدرک جعلی رو می‌کنند بلکه به سادگی خود را به دروغ با عنوانی جا می‌زنند که فاقد آن هستند یا عنوانی را به اول اسم خود مخصوصا هنگامی که در محفلی یا جلسه‌ای هستند یا نامه‌ای را پاراف یا امضا می‌کنند اد می‌کنند. ضروری است برای این افراد هم در صورتی که از مزایا و امتیازات این لقب دروغین استفاده نمی‌کنند مجازات و تنبیه مختصری هم در نظر گرفته شود! با نگاه سریعی به مدارک، آثار و پایان‌نامه‌های مدیران دولتی، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس، و مشاوران ارشد شاید افرادی یافت شوند که مدارک خود از راه های غیرقانونی به دست آورده باشند یا سابقه جعل مدرک، مقاله و تقلب داشته باشند.

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

دورتر نرویم هنوز متن لرزان مربوط به مدرک تحصیلی علی الهیار ترکمن ماه‌هاست که در صفحه اول سایت صدای معلم برای خود می‌چرخد یا داستان متن پایان‌نامه رییس جمهور هنوز در وب سایت‌های خبری قابل دسترسی است. مدارک تحصیلی سرپرست فعلی آموزش و پرورش نیز در رسانه‌ها و با استعلام یکی از خوانندگان کنجکاو صدای معلم به چالش کشیده شده است. تشکیک در مدارک دکتری رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش و نیز زیر سوال رفتن مدرک تحصیلی معاون اول رییس جمهور، جعل مقاله توسط رییس یکی از سازمان ها و نیز داستان هاوایی و مدارک و پایان‌نامه های بعضی از وکلای ملت و نمونه‌های دیگر مثال‌هایی از این مقوله است. اما شاید شاه بیت همه اینها داستان مدرک جعلی وزیر کشور دولت نهم بود که هنگامه‌ایی در دنیا بپا کرد. فراموش نکنیم که مدارک تحصیلی در جامعه‌ای مانند ایران منافع مادی و معنوی زیادی برای صاحبش دارد. شاید در آینده ای نه چندان دور و در دوران شفافیت یک دانشجوی بازیگوش و کنجکاو در «سوتکش» بدمد و موضوع پایان‌نامه‌اش را بررسی مدارک تحصیلی و پایان‌نامه‌ها و مقالات مقامات و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس انتخاب کند و خواب آشفته آنها را برای مدتی هر چند کوتاه بر هم زند!

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

چند واقعه مهم در طول این سالها توجه جامعه علمی و دانشگاهی جهانی را به آنچه که در محیط آکادمیک ایران می‌گذرد جلب کرده است: داستان مدرک جعلی وریر کشور دولت نهم، گزارش تکان دهنده مجله نیچر از بازپس گیری حق تالیف 58 مقاله از مولفان ایرانی در ژورنال‌های پزشکی و سروصدای فروش پایان نامه، مقاله و پروپوزال در کشور. بوی این افتضاح و بی آبرویی علمی آن چنان تند و زننده بود که به آن طرف آب‌ها هم رسید به طوری که ریچارد استون که یک مشاور ارشد علمی است به گزارشی از این وضعیت در مجله معروف ساینس پرداخت.

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

برای شفاف‌تر شدن موضوع ذکر این نکته ضروری است که این بحث در سه حیطه قابل بحث و بررسی است:

الف- جعل و خرید و فروش مدرک تحصیلی (آموزش عالی و آموزش و پرورش)، ب- خرید و فروش پایان‌نامه، مقاله و پروپوزال ج- تقلب و جعل و سرفت علمی در نگارش مقاله و پایان‌نامه د- جا زدن خود و استفاده از عناوینی که شخص فاقد آن است.

بی‌مناسبت نیست سخن را کوتاه کنیم و به بهانه تصویب آیین‌نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نگاهی دوباره به مقاله معروف ریچارد استون با عنوان «مخدوش شدن چهره علمی ایران با رونق بازار تاریک فروش پایان‌نامه و مقاله علمی» بیاندازیم. بازگردان این مقاله را که با عکسی گویا و وحشتناک از محدوده درب اصلی دانشگاه تهران و اطراف میدان انقلاب که هاب فروش مقاله و پایان‌نامه است تزیین شده در زیر می‌خوانید:

******************************************************************

«می تونید برام یه پایان نامه بنویسید؟» این را خانمی می پرسد که شماره تلفنی را گرفته است. شماره را از یک آگهی که روی سر در اصلی دانشگاه تهران چسبانده اند برداشته است. این خانم که یک بازیگر است خود را دانشجوی گیاه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آباده در استان فارس جا می زند. موضوع پایان نامه اش گیاهان منطقه خوزستان است. او با لهجه اهالی استان فارس به فروشنده آن سوی خط توضیحات لازم را می‌دهد. فروشنده با علاقه زیاد زمانی را برای تحویل فصل‌های پایان‌نامه تعیین می‌کند. او می‌گوید: «اگر موضوعتان نیاز به کار آزمایشگاهی نداشته باشد قیمت فقط یک میلیون و هشتصد هزار تومان خواهد بود به اضافه یک میلیون و دویست هزار تومان دیگر در صورتی که بخواهید مقاله ای با نام خودتان در یک ژورنال معتبر چاپ کنید.»   

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

این موسسه یکی از نمونه های بارزی است که شامل جمعی از افراد می شود که از یک صنف هستند و کارشان نوشتن پایان نامه و مقالات علمی در قبال پول است. آنها در اینترنت، با پوستر و آگهی و پحش بروشور و آگهی توسط افرادی که فریاد می زنند و با خود پلاکارد دارند و در بیرون دانشگاه تهران در پیاده رو صف می کشند تبلیغ می کنند. بازیگر ما که یک هنرپیشه سینماست به دوستش که در دانشگاه تهران تحصیل می کند و از دست این موسسات بسیار عصبانی است کمک می کند. اما تماسی که بازیگر از طرف او با موسسه گرفت را به سختی توان یک تله به حساب آورد. خرید و فروش ها ممکن است غیراخلاقی باشند اما در حال حاضر قانونی هستند.

مجلس قرار است پاییز امسال روی لایحه ای کار کند که اعمال مشکوک و غیرشفاف در انتشار مقالات علمی را غیرقانونی اعلام می کند. جواد رحیقی مدیر طرح چشمه نور ایران می گوید: «تقریبا دیر شده است. این برای چهره علمی ایران در دنیا بسیار بد است و یکی از مشکلات کشورهایی است که دارای منابع گازی و نفتی هستند.» سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور می افزاید: «ما فکر می کنیم هر چیزی را می توانیم با پول بخریم.» رحیقی می گوید: «اینها مشاغلی کاذب و انگلی، و راهی ناسالم برای انجام کارها هستند.»

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

هنوز مشخص نیست چند مقاله و پایان نامه به این صورت تولید شده است. در سال 1393 یک عضو فرهنگستان علوم برآورد کرد که هر سال 5000 پایان نامه یعنی تقریبا 10 درصد کل پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا از دلالان و فروشندگان تهیه می شود. بهزاد عطایی آشتیانی، استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف جزئیات بیشتری از این معضل داده است. او می گوید که 330000 لینک فارسی به فروشندگان مقالات علمی یافته است. آشتیانی تخمین می زند که حداقل دو هزار مورد از چنین اقداماتی در ایران وجود دارد. دانشمندان ایرانی سالانه 30000 مقاله در ژورنال های بین المللی به چاپ می رسانند که از زمان انقلاب اسلامی 20 برابر افزایش داشته است. حسین آخانی استاد زیست شناسی دانشگاه تهران می گوید که مقالات و پایان نامه های خرید و فروش شده وجه و شهرت تعداد زیادی از دانشمندان ایرانی را که تقلب نمی کنند خدشه دار و اعتماد جامعه علمی جهان را کم رنگ تر می کند و احتمالا همکاری ها و مشارکت ها را در معرض خطر قرار می دهد.

بازار خرید و فروش مقاله و پایان نامه شبیه وضعیتی است که در چین جریان دارد، جایی که حق تالیف مقالات به فروش گذاشته می شود. اما این صنعت در ایران علل و ریشه های خودش را دارد. از سال 57 دولت دانشگاه های زیادی را تاسیس کرده است که در میان آنها دانشگاه آزاد و پیام نور صدها شعبه در سراسر کشور دارند. یک دانشمند که مساله را رصد می کند می گوید که بیشتر سیاستمداران و دیپلمات های کشور مدارک تحصیلات عالی خود را از این دانشگاه ها اخذ کرده اند بدون اینکه کار کرده و برای آن زحمتی کشیده باشند یا شرایطش را داشته و مستحق دریافت آن باشند. رحیقی می گوبد: «افرادی که دارای دوست و آشنا، و رابطه خوب در ادارات و سازمان ها هستند با داشتن مدارک عالی شغل های مهمی به دست می آورند و قانون این اجازه را به کارمندان داده که برای همان شرح وظایف شغلی که برای مدرک آنها تعریف شده حقوق های بالا بگیرند.

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

معمولا یافتن مولف حقیقی پایان نامه ها و مقالات سخت است، چرا که بسیاری از موسسات خیلی تلاش می کنند که آثار باکیفیت به مشتری بدهند. مولفان که معمولا در ظاهر در موضوع و مطالب مربوطه متخصص هستند در اجتناب از سرقت و دستبرد ادبی بسیار مهارت دارند و حتی برای تکمیل اثر در صورت نیاز آزمایش هم انجام می دهند. 

تماس تلفنی با یک موسسه دیگر این بار توسط یک استاد دانشگاه تهران که خود را به عنوان یک دانشجوی بیوشیمی جا زد رویکرد دقیق آنها را عیان ساخت. موسسه در آگهی خود قید کرده که قادر است مقالات را در ژورنال هایی که اسپرینگر و الزویر منتشر می کند چاپ کند. اما تضمینی وجود ندارد، فروشنده با تاکید می گوید: «اگر از داده های غیرواقعی استفاده کنید اثر شما بی اعتبار خواهد شد و متوجه خواهند شد.» فروشنده پیشنهاد می کند که که داده های مشتری را به یک متخصص در رشته مورد نظر نشان دهد تا ببیند چه کار می تواند بکند. او می گوید: «چاپ مقاله در یک ژورنال ISI حداقل 5 میلیون تومان آب می خورد که 30 درصدش نقدا پیش اخذ می شود و هزینه دقیق بعد از ارزیابی کارشناسانه تعیین می شود.»

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران  رحیقی تعجبی از اینکه دانشمندان ایرانی در کار داد و ستد مقاله و پایان نامه هستند نمی کند. مشاغل علمی به ندرت در ایران یافت می شود. این وضعیت باعث شده که فارغ التحصیلان توانا به سمت کسب و کار مقاله و پایان نامه فروشی روی آروند. او می گوید: «این مشاغل کاذب و انگلی هستند و روشی ناسالم برای انجام امور است.» اما او به اینکه بیشتر خریداران مقالات و پایان نامه ها واقعا از آنها بهره مند می شوند به دیده تردید می نگرد. او می پرسد: «اگر شما نتوانید با یک پایان نامه خوب شغل خوبی پیدا کنید، چطور می توانید با یک پایان نامه بد شغلی به دست بیاورید؟» او پیش بینی می کند که این مشکل باید بعد از رونق اقتصادی ایران از جامعه رخت بربندد و فرصت های شغلی زیادی در علم با خود به همراه آورد.  

اگرچه فروشندگان مقاله و پایان نامه در روز روشن جلوی چشم همه با گستاخی، درست بیرون دانشگاه تهران به کار خرید و فروش مشغولند، اما دانشمندان فکر می کنند که مشکل در موسسات سطوح پایین بسیار حادتر است. دانشگاه های با استاندارد پایین بهتر است پایان نامه ها را به دقت کنترل و بررسی کنند، رحیقی می گوید: «نظام امتحانات باید طوری چیده شود که بتواند دانشجویانی را که پایان نامه می خرند را شناسایی کند.»

قانون پیشنهاد شده اگر اعمال شود به طور قطع باید مشکل را حل کند. پیش نویس این لایحه که در وزارت علوم تهیه شده تالیف و تولید آثار دانشگاهی برای شخص دیگری که اثر را برای اخذ مدرک تحصیلی رسمی یا برای کسب امتیاز جهت ارتقا در محافل دانشگاهی ارائه می دهد جرم قلمداد می کند. این لایحه جریمه نقدی و حتی زندان برای فروشندگان و مشتری ها در نظر گرفته است. اما سرنوشت آن نامعلوم است:

مساله ای که دانشمندان ایرانی متذکر شده اند این است که آیا قانون گذارانی که مدارک دانشگاهی خود را به این طریق اخذ کرده اند قادر خواهند بود خودشان را از بحث و جدل و جنجال های احتمالی آینده برهانند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کردانیسم و بازار پررونق خرید و فروش پایان‌نامه و جعل مقاله علمی در ایران

منتشرشده در یادداشت

گروه اخبار/

سرانجام تشکیل سازمان نظام معلمی وارد فار عملیاتی شد .

« صدای معلم » به جد از کارگروه راه‌اندازی سازمان نظام معلمی کشور می خواهد به دور از هر گونه شتاب زدگی و پیش از اجرایی شدن ، طرح نهایی تشکیل این سازمان معلمی برای اظهار نظر منتقدان و کارشناسان در اختیار عموم قرار گیرد .

مهم تر از تشکیل سازمان نظام معلمی اساسنامه و ماهیت این تشکیلات به عنوان " نهاد مدنی مستقل " با اختیارات لازم و مکفی خواهد بود .

طرح دعوت منتقدین توسط سرپرست وزارت آموزش و پرورش به اولین اجلاس میدانی طوفان فکری

 

در آموزش و پرورش افرادی که به طرق مختلف نسبت به تبیین دیدگاه های خود به صورت انتقاد و گاها با نظر ، ارایه طریق می کنند در راستای دلسوزی و نیز متغیر کردن ساختار های موجود و یا ناشی از احساس مسولیت قدم به میدان می گذارند .

واکاوی موجود در سایت وزین صدای معلم حاکی از آن است که قاطبه ی همکاران اندیشمند و فرهیخته هر از گاهی با مقالات و نیز دیدگاه های خود مطالبی را منتشر کرده که خروجی آن موجب غبطه بر اجرایی کردن این طرح ها و نظرات را دارند . با کمال تاسف و افسوس نهایت از خود بنده حقیر با داشتن بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت که به عنوان نویسنده و ایده پرداز ملی بوده و صاحب تجربیات مثبت در عرصه های ایده پر دازی و نیز تبیین انتقادات اصلاح گرانه می باشم دعوتی به کوچک ترین جلسه در محل خدمتی نشده و حتی تاوان قلم خود را می پردازم در حالی که خدای ناکرده بحث های ما و نیز تبیین دیدگاه های ما ناشی از اغراض نبوده بلکه منبعث از دلسوزی نسبت به ساختار بوده است .

در زمانی که سیستم توسعه مشارکتی و همیاری و استراتژیک در سطح سازمان ها و نیز وزارتخانه ها توسعه یافته است و به صورت طوفان فکری ریشه می دواند با کمال تاسف وضعیت بی توجهی و حتی بایکوت نیروهای شایسته و حتی متعهد به دلیل تار و پود حزب گرایی ، طایفه گرایی و قومیت پرستی و در نهایت روحیه عدم تحمل و بالاتر از آن قلم هراسی رواج و حتی جزو هدف واقع شده است .

بنده محض مزید اطلاع مخاطبین عرض می نمایم در شرکت میتسوبیشی که الگوی کایزن در نظام مدیریت های ما می تواند باشد روحیه نقد پذیری را با نظام تشویقات و ترفیعات تعیمم داده اند به طوری که هر کارمند بر اساس نظام های موجود و اهداف مدیریتی سازمان و شرکت دست به قلم آتشین زده و گام بر انتقاد بگذارند ، با سیستم های پاداش دهی مادی و نیز معنوی از کارکنان تکریم لازم را به عمل می آورند در حالی که در کشور ما خصوصا در مناطقی که روحیه نخبه کشی و طرد نیروهای نخبه در بدنه ساختاری رواج می باشد برنامه های مدیریتی توجه بر اساس روحیه نظام مدیریت های سنتی بوده و بازار خرید ایده و طرح و نظر و نقد سازنده به بوته بایگانی گراییده است .

از سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش که با روحیه توجه به خلاقیت های فکری و توجه به روحیه باز فکری پا به میدان در وزارت آموزش و پرورش گذاشته اند به خاطر این خیر اندیشی و رهایی افکار از بن بست های جاده های فکری افکار جلبک زده انتظار جدی داریم که ضمن پویایی و بالندگی نظام مشارکت جویی کارکنان و فرهنگیان توسعه میدانی به ایده هایی که در آخر کلام توسط بنده حقیر ارایه می گردد مورد توجه و امعان نظر قرار دهند تا شاهد جهش های نوین در راستای تحولات و نوآوری های فکری و هم اندیشی در بر نامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت ساختار نوین وزارت آموزش و پرورش باشیم :

1. پیشنهاد فعال سازی و نیز به روز رسانی نظام مدیریت پیشنهادات کارکنان در وزارت آموزش و پرورش در حالی که در وزارت آموزش و پرورش تقبل ایده و پیشنهادات جزو اهداف سازمانی تعریف شده حتی در بند 4.3 فرم ارزشیابی کارکنان مدنظر واقع شده با کمال تاسف سامانه اجرایی و پذیرش نظام پیشنهادات به صورت کلیشه ای در پرتال وزارت تعبیه شده و با کمال تاسف هیچ گونه فعال سازی کمیته ها و یا دبیرخانه و فرایند تکریم از برترین ها وجود ندارد لیکن در هشت نه سال پیش وضعیت این نظام در تحول اداری و نوسازی اداری بهتر از شرایط فعلی بود.

2 .در ده پانزده سال پیش که حقیر جزو نویسندگان در قسمت مقالات در نشریه نگاه وزارت آموزش وپررش بودم روحیه نقد پذیری و طبع و نشر انتقادات بسیار آسان و حتی روحیه پاسخگویی مسئولان اداره کل روابط عمومی وزارت و نیز حوزه های تابعه متعالی تر از شرایط فعلی بود لیکن در شرایط فعلی نشریه نگاه تنها ترین نشریه پل ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در راستای کلیشه ای نسبت به نشر اخبار و نیز وقایع گذرای آموزش و پرورش اقدام می کند و از درج و چاپ مطالب نقد و دلنوشته های فرهنگیان خبری نیست و یا کمتر به چشم می خورد در حالی که وزیر محترم آموزش و پرورش می تواند این نشریه را از حالت خمودگی بیرون کرده و نسبت به کثیر الانتشار کردن این نشریه به مثابه روزنامه و حتی پذیرش خبرنگاران افتخاری از میان فرهنگیان در سطح کشور اقدام کند .

3. نظام نقد پذیری در ساختار آموزش وپرورش علاوه بر در نشریات در فضای مجازی هم می تواند جزو تحول نوین واقع گردد ،در شرایط فعلی کمتر دیده می شود که واحد روابط عمومی اداره و یا وزارت در ساختار فضای مجازی نسبت به پاسخگویی به خواسته ها و نقدها جوابیه لازم را بدهند ؛ به عنوان مثال در منطقه خود ما هریس دهها مورد انتقاد از نظام فعلی ساختاری در همین صدای معلم درج شده است لیکن به جای اینکه رسما روابط عمومی در این مواقع پاسخ اقناع کننده به مخاطبین بدهند از سوی یک همکار معلم و یا آموزگار به عنوان پاسخگویی پا در میدان فضای مجازی گذاشته شده است .

4. در راستای تعاملات مناسب با اصحاب نقد و انتقاد از وزیر محترم آموزش وپروش درخواست می گردد که اولین پروسه های مناظره با قاطبه فرهنگیان به صورت استان گردی در سطح ملی در راستای گوش دادن و نیز تقبل تبیین نظرات و دیدگاه های قشر فرهنگیان استان به استان تحت عنوان تریبون آزاد همراه با وزارت اجرا گردد و استارت این ایده از استان آذربایجان شرقی با دعوت از قشر فرهنگیان در سالن ورزشی یادگار امام به وجود آید .

طرح دعوت منتقدین توسط سرپرست وزارت آموزش و پرورش به اولین اجلاس میدانی طوفان فکری

5. در سیستم های انتصابات و نیز ترفیعات شغلی کارکنان آنچه موجب متغیر شدن وضعیت موجود و وضعیت جدید خواهد بود ، محول کردن پست ها به افراد فرهیحته و توانمند فکری می باشد لیکن موقعیت هراسی از اقشار فرهیخته و توانمند و طرد نهایی این چنین افراد نه تنها موجب فلاکت ساختاری خواهد شد بلکه موجب افول شرایط انگیزه های کاری و در نهایت روی آوردن کارکنان به افسردگی شغلی خواهد شد .

6. آخرین ایده ای که می تواند در ساختار فعلی آموزش و پرورش اجرایی گردد طرح چرخش شغلی فرهنگیان می باشد . در این طرح که به صورت نوآوری ارایه می گردد یک معلم از بدو استخدام در سه مقطع تحصیلی خدمت می کند . 10سال اول در مقطع ابتدایی ؛ 10سال دوم خدمت در دوره اول ؛ 10سال سوم در دوره دوم متوسطه . این طرح منجر به تنوع در برنامه های شغلی و نیز تقویت روحیه کاری و منجر به کاهش افسردگی شغلی و در نهایت توجه به نظام مند کردن شایسته سالاری در میان فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش می گردد .

آخرین کلام بنده حقیر آن باشد که در مجموعه آموزش و پرورش افراد زیرک و توانمند و خوش فکر و جسور و متعهد بیشتری را داریم . بنده نمی دانم که چرا با اینکه خودمان می دانیم و خبر داریم که گنجینه هایی از عالم تلالو فکری را صاحب هستیم چرا به علت سلایق شخصی و یا به دلیل درگیرشدن در حزب گرایی ها و یا انتصاب به مدیریت های اتوبوسی و ... را از دست می دهیم و یا اینکه باعث سرکوب آنها می گردیم .

 آموزگار با 27 سال سابقه آموزگاری در منطقه محروم هریس آذربایجان شرقی


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

طرح دعوت منتقدین توسط سرپرست وزارت آموزش و پرورش به اولین اجلاس میدانی طوفان فکری

منتشرشده در یادداشت

نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور