صدای معلم

گروه رسانه/

در پی درج گزارش صدای معلم با عنوان : " پس گسترش شفافیت در امور و پرهیز از تعارض منافع چه شد ؟! ایمنی و امنیت در مدرسه با طعم مدیران ستادی و وزارتی ؟! " ( این جا ) ؛ مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به این گزارش پاسخ داد .

ضمن تشکر از پاسخ گویی ، عین جوابیه به شرح زیر است .

رویکرد آموزش زبان انگلیسی و دانش آموزان ضعیف

یکی از مبانی مهم « برنامه درسی ملی» رعایت حقوق متوازن و متعادل دانش آموزان و مجریان برنامه در سطوح مختلف مدرسه ،منطقه، استان و کشوری است که امکان مشارکت تمامی افراد ذی نفع  و ذی ربط را نیز در فرآیند ارزشیابی فراهم می آورد. مطابق این سند ، برنامه های درسی باید به « رعایت تعادل» و پرهیز از افراط و تفریط پای بند باشند. همچنین در این برنامه ، «مدرسه » کانون اصلی تحقق اهداف و برنامه های درسی و تربیتی معرفی شده است. بر اساس این برنامه که در واقع  نقشه راه آموزش و یادگیری در مدارس ایران است ، درس زبانهای خارجی یکی از حوزه های یازده گانه تربیت و یادگیری است و بر توانایی ارتباطی و حل مسئله تاکید دارد.

«رویکرد ارتباطی » مورد ادعا در کتابهای جدید که امسال اولین دوره شش ساله آن به اتمام رسید ، طبیعتا دارای نقاط ضعف و قوت از جنبه های گوناگون است. این کنکاش نه  به قصد مقاومت در
برابر رویکرد جدید ؛ بلکه برعکس، انعکاس نگرانی ها از عدم تحقق برخی الزامات و در برگیرنده راه حل هایی در جهت رفع مشکلات موجود است.

در شیوه آموزشی جدید و در مقایسه با کتابهای قدیمی هر چند نکات مثبتی هم به چشم می خورد ، با این حال بنا به دلایل وشواهدی که در ادامه ذکر خواهد شد ، این رویکرد در دو مقطع بسیار حساس دانش آموزان آموزشگاه نرفته را که عموما از قشر کم بضاعت جامعه هستند ، ناخواسته تنبیه می کند! یک بار در پایه هفتم که شروع دوره شش ساله زبان آموزی است و دیگری در پایه دوازدهم و در آزمون نهایی.

رویکرد آموزش زبان انگلیسی و دانش آموزان ضعیف
 
در پایه هفتم ، آموزش الفبا - که از کلیدی ترین فعالیت ها در  یادگیری و آموزش زبان است - داستانی خواندنی دارد! در این مورد مولف محترم در نوشته ها و سخنان خود عنوان کرده اند که: « برخلاف گذشته که حروف الفبای انگلیسی در ابتدای کتاب  به دانش آموز آموزش داده می شد، در کتاب جدید التالیف ، این آموزش  برای نخستین بار در جهان در کل کتاب توزیع شده و در قالب مکالمه به دانش آموز ارائه می شود...» پاسخ ارائه  شده به این ادعا در یکی از مقاله های علمی و دانشگاهی قابل تامل است: « گروه مولفان کتاب فرضیه ای جدید را در راس آموزش کتاب قرار داده اند که هنوز
 کار آمد بودن آن تایید نشده است. ارائه کردن فرضیه های جدید امری پسندیده و مطلوب است ، اما قبل از عملی کردن هر فرضیه ای ، آن هم در سطح ملی ، باید  تمام جوانب علمی و عملی آن  را به دقت با افراد صاحب نظر مورد  تحلیل و بررسی قرار داد و سپس در یک نمونه  آماری کوچکتر به آن جامه عمل پوشاند که مزایا و معایب آن فرضیه شناسایی شوند. اما در کتاب جدید واضح است که این اقدام صورت نگرفته است.»

در ادامه همین مقاله می خوانیم: « به نظر می رسد که  یکی از پیش فرض های اصلی مولفان کتاب این بوده است که در تمامی شهرها و روستاهای ایران ، آموزشگاه های زبان انگلیسی دایر بوده...و متعاقبا ؛ آموزش زبان در این مقطع با استفاده از این کتاب کار راحتی می باشد.».

هرچند بعد از گذشت مدتی  مختصر تغییری اعمال شده و در «کتاب کار» حروف الفبا در ابتدای کتاب گنجانده شد ، اما در کتاب اصلی این روش کماکان مورد استفاده است. در پایه دوازدهم و در امتحان نهایی نیز این داستان به شکل قابل تامل تری ادامه پیدا میکند! امتحان نهایی زبان انگلیسی  در خرداد ماه امسال با اختصاص 6 نمره به مهارت شنیداری و با اعتراض هایی که به دلیل شیوه طرح سوال و کیفیت بلندگوها در پی داشت، نشانه ای بود ازفرایندی معیوب که از فقدان هماهنگی در بخش های مختلف نظام آموزش و پرورش حاصل شده و بیانگر این حقیقت است که  سطح انتظارات  با منابع درسی یا امکانات ارائه شده  در مدارس ما همخوانی و تناسب لازم را نداشته است . با این رویکرد ، نمره نهایی مشروط  به داشتن  مهارت هایی همچون شنیداری و نوشتاری است که منابع علمی کافی برای تحقق آن در کتابهای درسی  منظور نشده  و نتیجه طبیعی  آن افزایش نگرانی ها و گرایش هرچه بیشتر دانش آموزان  به کتابهای  کمک آموزشی  یا آموزشگاه های  زبان خارجی است . در این  وضعیت بی شک دانش آموزان محروم  که عموما امکان حضور در آموزشگاه و یا تهیه کتابهای تکمیلی  را ندارند و بعضا دسترسی کافی به بخشی از بسته های آموزشی کتاب درسی را هم  نداشته اند آسیب بیشتری خواهند دید؛ دانش آموزان دیگر نیز صرفا با دوره ها یا منابعی متفرقه و خارج از محتوای رسمی مدرسه به تسلط در مهارت های مورد انتظار درامتحان نهایی خواهند رسید.این رویه قطعا  با راهبردهای کلان  سند تحول بنیادین و تاکید آن بر نهادینه کردن عدالت آموزشی  تطابقی نداشته و البته  با بعضی از بخش های برنامه درسی ملی و تاکید آن بر« تعادل و توازن» و رعایت حقوق ذینفعان در تضاد است.
نگرانی عمده در این وضعیت_ که انگیزه  اصلی راقم این سطور از نگارش این مطالب است _ در رابطه با دانش آموزان محرومی است که امکانات مالی جهت اقدامات  جبرانی را ندارند . مسئله این است که  با کتابهای درسی فعلی که فرض را بر دانش پیشین زبان آموز قرار داده، تکلیف دانش آموزان عادی و محروم که در کلاسهای آموزشگاهی زبان شرکت نکرده اند  چیست؟! آینده تحصیلی و شغلی آنها چه خواهد بود؟!

اصلا اگر قرار باشد در نهایت با تهیه چنین محتوای آموزشی دانش آموزان را به سمت کتابهایی خارج از مدرسه بکشانیم ، دیگر چه نیازی به استناد به برنامه درسی ملی و تالیف یک کتاب بومی با این میزان مشکلات بود؟!

به راحتی و بدون این همه دغدغه و صرف هزینه ، برای مدارس یکی از کتاب های معتبر خارجی انتخاب ، معرفی و تدریس می شد! در برنامه درسی ملی خوشبختانه اصلاح و بازبینی این سند مهم ملی  در هر دوره 5 ساله  پیش بینی شده و در این راستا  ویرایش بخش زبانهای خارجی یک اولویت است.  توجه به  تجربه های کسب شده در این شش سال و تاملی دوباره درواقعی تر کردن انتظارات به ویژه درزمینه هایی مثل تاکید بر آموزش مهارت های چها رگانه ، مقاله نویسی  وهمچنین  تعریف «رویکرد ارتباطی»  بسیار ضروری به نظر می رسد.

رویکرد آموزش زبان انگلیسی و دانش آموزان ضعیف

 کتاب پایه هفتم خصوصا در بخش الفبا  شدیدا  نیازمند بازنگری جدی است به نحوی که  دانش آموزان آموزشگاه نرفته هم بتوانند به راحتی از آن بهره لازم  را گرفته دچار سرخوردگی و سرگردانی نشوند!
 در تالیف این سری از کتابها ، اعتبار سنجی  با مشارکت معلمان  حرکت مثبتی است  اما پیشنهاد می شود که علاوه بر اعتبار سنجی و یا ویرایش جزئیات ؛ دربازنگری های اساسی آن در سال های بعد _ خصوصا در بخش های  LISTENING و WRITING  _ از کمک یا مشاوره مستقیم چند تن ازدبیران یا سرگروههای مجرب و متخصص به ویژه در رشته آموزش زبان انگلیسی (  TEFL) استفاده شود . انتقال بخش شنیداری از امتحان نهایی به امتحان مستمر ویا حداقل تامین امکانات آموزشی  لازم  و رفع نگرانی ها هم پیشنهاد مهم دیگری است که دلایل آن ذکر شد. 

مهم تر از همه این موارد ، اصلاح نگاه ها نسبت به معلمان به عنوان مجریان برنامه درسی ملی نیز از بایسته های این تغییر وتحول است. دراین مورد حضور هرچه بیشتر مولفان در جمع دبیران ودر  همایش های استانی و پاسخ به نقدها و نظرات در جهت  اصلاح اشکالات کتاب درسی بسیار ضروری است.

در پایان امید است با بررسی شرایط و اعمال اصلاحات مورد نیاز  توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و دفتر تالیف ، تغییر و تحول مثبتی در این زمینه حاصل شده  و رویکرد جدید تحت الشعاع ابهامات یا  انتظارات دوراز واقعیت قرار نگیرد . دراین صورت  لذت
 یادگیری زبان و مهمتر از آن سرنوشت دانش آموزان  فدای کاستی های معمول نگشته ؛ آموزش زبان انگلیسی به شایستگی هر چه بیشتر  و حتی المقدور بدون آسیب ها ونگرانی های فعلی  محقق خواهد شد.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 رویکرد آموزش زبان انگلیسی و دانش آموزان ضعیف

منتشرشده در دانش آموز

روش های تدریس و برقراری نظم و انضباط در کلاس

هر چقدر هم که کلاس ما جالب، منسجم و فوق العاده باشد تنها یک برخورد یا یک دلخوری با دانش آموزی می‌تواند آن را به هم بریزد. و نتیجه حاکم شدن جوّی نامساعد و متشنج بر کلاس است که تا آخر وقت کلاس بر آن سایه می‌اندازد. در اینجا استراتژی هایی برای متوجه کردن دانش آموز به رفتار بدش بدون برخورد مستقیم و یا تنبیه ارائه می شود:

روش هایی که شما برای توبیخ، تذکر یا تنبیه به کار می برید بر جوّ و حال و هوای کلاس تأثیر خواهد گذاشت پس:

روش های تدریس و برقراری نظم و انضباط در کلاس

• رفتارهای ناشایست و بد را پیش بینی کنید. در خلال درس کل کلاس را در نظر داشته باشید از اوقاتی که دانش آموزان ممکن است حواسشان پرت شود مانند هنگامی که روی تخته می نویسید، به دانش آموزی کمک می کنید یا فعالیتی را عوض می کنید آگاهی داشته باشید .

• ابتدا از علایم غیرکلامی و ایما و اشاره استفاده کنید. قطع درس را با نزدیک شدن به دانش آموز مخلّ، جلب کردن توجه او یا سؤال کردن از او به تأخیر بیاندازید.

اگر استراتژی های اجتناب که در بالا اشاره شد کارگر نیافتاد و باعث رفتار خوب نشد در این صورت با احتیاط در مسأله دخالت کنید:

• خونسردی خود را حفظ کنید. هر چه قدر هم رفتار دانش آموز ناشایست باشد با صدایی قاطع و محکم امّا آرام صحبت کنید. به خاطرداشته باشید که ممکن است دانش آموز قصد تحریک اعصاب شما را داشته و بخواهد شما را عصبانی کند. از صدای آرام تان برای تثبیت اقتدار خود در کلاس استفاده کنید. اگر ببازید احترامتان را از دست خواهید داد.

• منصفانه رفتار کنید. ضروری است که در شناسایی و هدف‌گیری دانش‌آموز مشکل ساز کاملاً شفاف عمل کنید. ممکن است بعضی دانش‌آموزان در مقابل دانش آموزان دیگری که مزاحم آنها هستند و حواسشان را پرت می‌کنند واکنش نشان دهند.

روش های تدریس و برقراری نظم و انضباط در کلاس

از خود دانش آموز و شخصیت او انتقاد نکنید.  این مسأله را روشن سازید که رفتار صادر شده غیرقابل قبول است نه خود شخص. این باعث می شود که رابطه خصمانه و منفی بین شما و دانش آموز ایجاد نشود.

• دانش آموزان را با هم مقایسه نکنید. از مقایسه‌ی دانش آموزان یا کلاسها با یکدیگر اجتناب کنید چرا که این منصفانه نیست. مثال: کلاس های دیگر من چنین سروصدایی به راه نمی اندازند، کلاس الف من تلاش بیشتری در این مسأله به خرج داد.

• تهدید توخالی نکنید. دانش آموز را تهدید به کاری نکنید که قادر به انجامش نباشید. مثال: اگر کس دیگری صحبت کند او را پیش معاون خواهم فرستاد. از مجازات های تهدیدآمیز که دلتان نمی خواهد اجرایش کنید دوری گزینید.

وقتی نیاز است که به کسی تذکر دهید یا او را توبیخ کنید بهتر جواب خواهد داد اگر:

• مسأله را به صورت خصوصی گوشزد کنید. قبل از اینکه مسأله را در جمع مطرح کنید با دقت و ملایمت با فرد خاطی صحبت کنید. گفت و گوی آرام هم برای خود دانش آموز کمتر اذیّت کننده است و هم کمتر برای دانش آموزان دیگر ایجاد مزاحمت می کند (مخصوصاً اگر دانش آموزان مشغول انجام فعالیتی هستند).

• از مواجهه و مقابله و جرّ و بحث بپرهیزید. اگر دانش آموز به نظر سرسخت و بی قرار و عصبی می آید یا احتمالش هست که به رفتارهای جهشی دست بزند بهتر این است که توبیخ و یا تذکر را تا آخر درس به تعویق بیاندازید.

• به غائله با آرامش فیصله دهید. در مواجه با وضعیت عصبانی و داد و فریاد صدایی آرام داشته باشید و حلّ مسأله را به آخر کلاس واگذارید. هرگز در مسابقه دادزنی و فریاد سر دیگران شرکت نکنید.

• فرد خاطی را توبیخ کنید نه کلّ کلاس را. از سرزنش کردن همه به خاطر رفتار بد اندکی اجتناب کنید.

منبع:

Dealing with Discipline by Clare Lavery, retrieved from www.teachingenglish.org.uk


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

روش های تدریس و برقراری نظم و انضباط در کلاس

منتشرشده در آموزش نوین
چهارشنبه, 06 آذر 1398 06:47

انواع روش های تدريس معلمان

آذربایجان شرقی

منتشرشده در نامه های دریافتی

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ دوشنبه 27 آبان پژوهشکده تعلیم و تربیت « گروه  پژوهشی اقتصاد و برنامه ریزی نیروی انسانی » پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نشست تخصصی با عنوان : " بررسی زمان آموزش در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران " برگزار کرد .

سخنرانان این نشست « منیره رضایی ، محمد جواد محسنی نیا ، مسعود کبیری و علیرضا محمدی » بودند .

مدیریت این نشست را « عبدالله انصاری » بر عهده داشت .

همچنین رسانه های تسنیم ، ایسنا ، فارس ، ایرنا و صدای معلم در این نشست حضور داشتند .

« صدای معلم » در این بخش ؛ سخنان مشروح « محمد جواد محسنی نیا » کارشناس پژوهش را منتشر می کند .

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

گروه گزارش/

اصلاح نظام آموزشی و نقشه راه در آموزش و پرورش ایران

امروز دوشنبه  4 آذر نشست تخصصی  بررسی " فلسفۀ ضمنی آموزش و پرورش ایران و نسبت آن با فلسفۀ تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران " در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار گردید . میزبان این نشست شورای دانشجویی گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت  دانشگاه تهران بود .

دکتر « شهین ایروانی » عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به ارائه دیدگاه های خویش پرداخت .

ایروانی در ابتدا ضمن اشاره به تاریخچه شکل گیری " سند نویسی برای اهداف آموزش و پرورش " در نظام آموزشی ایران گفت : " همان گونه که مسئولان نیز اشاره می کنند سند تحول بنیادین هنوز به کف مدرسه نرسیده است .

عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در ادامه افزود : زیرنظام ها برای آموزش و پرورش تعریف شده است اما برخی از این زیر نظام ها خارج از اختیار آموزش و پرورش است .

وی تصریح کرد : اتصال فلسفه تربیت رسمی با فلسفه صمنی تقریبا ناشدنی است . اما « چرخش های تحول آفرین » با فلسفه ضمنی گره می خوردند . اما نظام طراحی شده در سند تحول با چرخش ها نیر گره نمی خورد .

اصلاح نظام آموزشی و نقشه راه در آموزش و پرورش ایران

ایروانی افزود : برای اصلاح نظام آموزشی باید مدرسه را از نظام آموزشی جدا کنیم . این ره نامه برای اصلاح نظام آموزشی نوشته شده است و نه مدرسه .

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد : هنوز نقشه راه در آموزش و پرورش نداریم .

ایشان ضمن اشاره به کارها و امور صورت گرفته در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی عنوان کرد : برنامه درسی در عمل نسبت به سند تحول بنیادین موفق تر بوده است چون تا جدی به " زبان مدرسه " نگاشته شده است .

ایروانی در پایان پیشنهاد کرد بهتر است " سند مدرسه " بنویسیم .

در پایان پرسش و پاسخ میان دانشجویان و اساتید برگزار گردید . صدای معلم نیز پرسش هایی مطرح کرد .

مشروح این نشست در صدای معلم منتشر خواهد گردید .

پایان پیام/


اصلاح نظام آموزشی و نقشه راه در آموزش و پرورش ایران

گروه گزارش/

بیست و پنجمین نمایشگاه " اتوکام " ؛ 8 تا 12 آبان ماه در نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار  گردید .

در این راستا ؛ « صدای معلم » با حمیدرضا خردمند رییس فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان و نیز جواد داستانپور مربی رباتیک پژوهشسرای شهریاری ناحیه 5 استان اصفهان  در اختتامیه بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام گفت و گویی انجام داده است .

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این زمینه در کانال خبری خود نوشت:

با حضور در این نمایشگاه ، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان دومین حضور خود را در نمایشگاه اتوکام ( کامپیوتر ، اتوماسیون اداری ، مخابرات و استارتاپ) تجربه نموده است.

خردمند رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش پرورش استان افزود : معرفی جدید دستاوردها و فناوری های روز شرکت ها ، ادارات و متخصصین و نوآفرینان ( در بخش استارتاپ) از اهداف این نمایشگاه بود و اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش و پرورش استان در همین راستا به معرفی بخشی از دستاوردهای خود در این زمینه پرداخت و برخی سامانه های خود را در این نمایشگاه رونمایی کرد.

خردمند مطابقت داشتن دروس برخی از رشته ها را یکی از دلایل زمینه ساز حضور دانش آموزان در این رویداد استانی عنوان نمود و گفت : لازمه کار آموزش و پرورش حضور در این گونه نمایشگاه ها و استفاده حداکثری از تمام ظرفیت ها برای به نمایش گذاشتن مهارت ها و استعدادهای دانش آموزان است ؛ بخشی از آموزش های ما در مدارس نیز در برخی از رشته ها با تکنولوژی روز دنیا مطابقت دارد. بر همین اساس اداره فناوری اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش استان در صدد ارائه دستاوردهای دانش آموزی در این نمایشگاه برآمد.

وی در پاسخ به این سؤال که دانش آموزان چه مدارسی در این نمایشگاه ابتکارات و اختراعات خود را به معرض نمایش گذاشتند گفت : با برنامه ریزی هایی که انجام شد از تمام پژوهش سراها ، مدارس استعدادهای درخشان و هنرستان های فنی در رشته های کامپیوتر ، الکترونیک و مکاترونیک دعوت شد تا در این نمایشگاه شرکت نمایند.

وی با تأکید بر اهمیت مهارت محوری در دانش آموزان اظهار داشت : حضور دانش آموزان در این نمایشگاه باعث تشویق و ترغیب سایر دانش آموزان در سوق یافتن به این رشته ها می شود.

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات اداره کل آموزش پرورش استان از دیگر اقدامات انجام شده در این نمایشگاه را برگزاری دوره های ضمن خدمت برشمرد و گفت : به منظور تشویق همکاران و همگام شدن آن ها با تکنولوژی روز دنیا چند دوره ضمن خدمت با عناوین « شهر هوشمند- اینترنت اشیا – مدرسه هوشمند » پیش بینی شد که استقبال خوب همکاران فرهنگی را در پی داشت و برای علاقه مندان شرکت کننده در این نمایشگاه نیز گواهی حضور صادر شد.

حمید رضا خردمند در پایان به گسترش رو به رشد تکنولوژی در آموزش اشاره نمود و گفت : همه می دانیم که متصدی امر آموزش در جامعه آموزش و پرورش است و اگر بخواهیم همگام با کشورهای مطرح دنیا در این راستا حرکت نماییم و از آن ها عقب نمانیم ، می بایست از ظرفیت تکنولوژی در آموزش و پرورش حداکثر استفاده را ببریم  که این موضوع حمایت بیشتر مدیران و سرمایه داران بیشتر در این حوزه را می طلبد.

منتشرشده در گزارش و گفت‌وگو

نظرسنجی

میزان توجه به " منشور حقوق شهروندی " در وزارت محسن حاجی میرزایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور