صدای معلم

" بطحائي نيز به فقدان مدرك دكتري الهیار ترکمن واقف بوده و به همین دلیل هنگام صدور ابلاغ معاونت برای وی، از به كاربردن عنوان دكتر خودداري كرده است (مأخذ13). آگاهی وزیر از نشر ادعای خلاف واقع توسط الهیار و عدم ممانعت از آن و سکوت در مقابل آن نیازمند توضیح است"

علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری ندارد ؛ ایمیل ارسالی و پاسخ دانشگاه آلبرتا در اختیار صدای معلم است

ابوذر حق گو

 دانشگاه آلبرتای کانادا در پاسخ استعلام اعلام کرد كه نام و نشانی از علی الهیار ترکمن در پایگاه اطلاعات دانشگاه آلبرتا وجود ندارد/ داستان کردان این بار در سطح معاون وزیر در آموزش و پرورش تکرار می شود/ الهیار ترکمن در جمع معلمان به دروغ خودش را یکی از مصادیق منع احتساب دو مقطع تحصیلی برای کارکنان دولت معرفی کرد/ الهيار تركمن به دروغ ادعا کرده است که به واسطه بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 (منع احتساب دو مقطع تحصیلی )، مدرک دکتری وی اعمال نشده است/ بطحائي به فقدان مدرك دكتري الهیار ترکمن واقف بوده و به همین دلیل هنگام صدور ابلاغ معاونت برای وی، از به كاربردن عنوان دكتر خودداري كرده است/ افراد و نهادهای ذیربط آموزش و پرورش می توانند به راحتی از دانشگاه آلبرتای کانادا در مورد مدرک دکتری علی الهیار ترکمن استعلام کنند/ در جریان مدرک کردان استعلام احمد توکلی از دانشگاه آکسفورد انگلستان کردان را رسوا کرد/ ادعاهایی الهیار ترکمن پیرامون مدارک تحصیلی خود درصفحه لینکدین (Linkedin) و اتوبیوگرافی منتشر شده در کانال رسمی تلگرامی وی خلاف واقع و متناقض است/ انتظار این بود که بعد از بخشنامه ای که مدیران را از مخاطب قراردادن وزیر با عنوان دکتر منع کرد، منصوبان ایشان نیز از طرح ادعای خلاف واقع پیرامون مدارک تحصیلی خود، خودداری کنند/ الهیار ترکمن به جای فوق لیسانس از یک دانشگاه داخلی یا خارجی، صرفا گواهی حضور در یک دوره آموزشی یونسکو را دارد/ مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP) دانشگاه نیست و مدرک دانشگاهی فوق لیسانس صادر نمی کند/ (IIEP) با برگزاری دوره های آموزشی، فقط گواهی حضور در دوره صادر می کند/ در موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP)  به جای پایان نامه تحصیلی(Thesis)، گزارش مطالعاتی (a final project during 3-month) از سوی کارآموز تهیه و ارائه می شود و لذا ادعای آقای الهیار ترکمن در خصوص تدوین و دفاع از پایان نامه تحصیلی در پایان دوره (IIEP) خلاف واقع است/ مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP)  پس از پایان دوره آموزشی، گواهینامه ویژه موسسه (an IIEP certificate) مبنی بر حضور در دوره برای فرد صادر می کند که در برخی کشورها معادل فوق لیسانس (at the Master's level) است و نه فوق لیسانس(Master degree)/ الهیار ترکمن در رزومه خود به دروغ ادعا می کند که مدرک او از موسسه (IIEP)، فوق لیسانس(Master degree) است و نه معادل / طبق مصوبات یونسکو گواهی حضور در دوره (IIEP certificate)  براي كشورهاي عضو CAMES  مانند بوركينافاسو، كنگو، بروندي، ساحل عاج، بنین ،رواندا، چاد، آفریقای مرکزی،معادلِ فوق ليسانس شناخته مي شود/ کشورهای CAMES شامل کشورهای فقیر و از نظر توسعه بسیار عقب مانده آفریقایی می شود که آمار باسوادی در آنها بین زیر 20 درصد است/ گواهی حضور الهیارترکمن در دوره برگزار شده مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP)، نه ازسویوزارت علوم، بلکه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی "معادل سازی"  شده است و اعتبار علمی و قانونی ندارد/ اقدام سازمان مدیریت و برنامه ریزی بدون التفات به بخشنامه های وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی، در معادل سازی غیر قانونی مدرک الهیار ترکمن جای تامل دارد/ الهیار بعد از تشکیک عبداللهی در صدای معلم نسبت به مدارک تحصیلی او، با فرافکنی، مظلوم نمائی و حاشیه پردازی، برمدعای خود پافشاری و برای تداوم اغفال عمومی، تلاش کرد/ / آقای الهیار ترکمن به جای دعوت به دیدن مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری خود در ناکجا آباد،  تصویری از این مدارک را به صدای معلم بفرستد یا در کانال تلگرامی خود منتشرکند

 

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

اگرچه دروغ گوئي‌ در همه جوامع، ناپسند و غيراخلاقي شناخته مي شود،‌ اما هنگامی که ‌در ميان مديران دولتی رواج می یابد، ‌دامنه آن از محدوده "قبح اخلاقي" فراتر رفته و ابعاد اجتماعي و سیاسي پیدا می کند. از اين رو در بسياري از كشورهاي جهان، دروغگويي مسئولان،‌ "جرم"ی سنگين تلقي مي شود كه برخورد با آن،‌ نه از گذر پندهای اخلاقي، بلکه با مداخله مراجع قانوني مانند قوای مقننه و قضائیه صورت می گیرد.البته با وجود اینکه ‌در مجموعه قوانين کشور ما،‌ جرم ویژه ای با عنوان ”دروغگويي مسؤولان دولتی“ تعريف نشده، اما در چارچوب مقررات دیگری از قبيل ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ایران، قابل تعقيب قضائي است (مأخذ1).

طبق ماده 527 قانون مجازات اسلامی: "هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد."

اظهار مطالب خلاف واقع از جانب کسانی که عهده دار مسئولیت دولتی هستند و به واسطه آن امانت دار، وکیل و کارگزار - نماینده مردم برای دخل و تصرف در منابع عمومی محسوب می شوند، علاوه بر اینکه توهین به شعور مردم و فریب آنان محسوب می شود، می تواند از گذر مخدوش ساختن اعتماد عمومی نسبت به کارگزاران دولتی، به تضییع سرمایه اجتماعی منجر شود. از این رو رسانه به عنوان چشم و گوش مردم باید به رسالت روشنگری خود بدون حب و بغض سیاسی بپردازند. مدیر دفتر سید محمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش، طی بخشنامه ای مدیران را از مخاطب قراردادن ایشان با عنوان دکتر منع کرد. (مأخذ 2) انتظار می رفت منصوبان ایشان نیز با تبعیت از مشی مافوق خود، از طرح ادعای خلاف واقع پیرامون مدارک تحصیلی خود، خودداری کنند.

آقای علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت جناب آقای بطحائی و از مدیران سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی است. ایشان ادعاهایی پیرامون مدارک تحصیلی خود درصفحه لینکدین (Linkedin) و اتوبیوگرافی منتشر شده در کانال رسمی تلگرامی و اظهارات شفاهی در نشست مورخ 24 / 6 / 1394 مطرح کرده است. در مورد صحت مدارک تحصیلی آقای علی الهیار ترکمن در مقطع فوق لیسانس و دکتری، تردید جدی وجود دارد. اما این شبهات نخستین بار از سوی آقای شیرزاد عبدالهی در صدای معلم به شکل علنی و مکتوب مطرح شد. انتظار می رفت الهیارترکمن در واکنش به این شبهات ، مستندات متقن، ارائه دهد و در غیر این صورت خطای خود را پذیرفته و عذرخواهی و کناره گیری کند. اما او به جای انتخاب راه حل ساده مسیری را برگزید که شک و تردیدها را افزایش داد.  

آقای الهیار از روش های متعارف مدنی مانند ارائه تصویر مدارک تحصیلی معتبر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و دفاع از ادعاهای خود و یا پذیرش خطا، تصحیح ادعاهای مغایر با واقعیت، پوزش از جامعه فرهنگيان و کناره گیری از سمت معاونت وزیر استفاده نکرد و به جای این رفتارهای مدنی، با فرافکنی، مظلوم نمائی و حاشیه پردازی، برمدعای خود پافشاری کرده و برای تداوم اغفال عمومی، تلاش مي کند (مأخذ3).

وی پرسش در مورد مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترایش را با ترور مجازی "معادل سازی" کرد  و به بهانه هائی چون ”نبودن شیرزاد در متن جامعه“، ”استفاده از منابع اطلاعاتی دست سوم و چهارم“ و ”تهمت زدن بدون ادله“، از پاسخگوئی مستند به شک و تردیدهای مطروحه طفره رفته است (مأخذ4). در حالی که ایشان می توانست با ارسال تصاویر مدارک تحصیلی خود به صدای معلم یا انتشار آنها در کانال تلگرامی خود به روشن شدن موضوع کمک کند.

بدیهی است الهیار ترکمن می توانست و هنوز هم می تواند با ارائه مدارک معتبر از قبیل حکم کارگزینی، تصاویر مدارک تحصیلی ادعا شده و تأئیدیه های تحصیلی صادرشده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (به گونه ای که قابل راستی آزمائی از طریق استعلام باشد)، از صحت ادعاهای انتشاریافته و صداقت خود دفاع کند. در غیر این صورت، وی می تواند به عنوان ”سربازی کوچک“ و ”امین فرهنگیان“ (خود خوانده)، به انتشاراطلاعات نادرست پیرامون سابقه تحصیلی خود اعتراف و با ابراز ندامت از تلاش برای فریب جامعه فرهنگیان، وزیر و همکارانش در ستاد و سازمانهای استانی، از ”ساحت مقدس“ همه، پوزش خواسته و برمبنای یک ”تعهد مقدس“ ازمقام ”حافظ صرفه و صلاح فرهنگیان“، کناره گیری و با ”خارج شدن از آموزش و پرورش“، ”ادای دین“ و جبران مافات کند.

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

این اقدام الهیار ترکمن می تواند دامنه پیامدهای منفی رسوائی مذکور را محدود سازد و از شدت چالشهای پیش روی وزارت بطحائی بکاهد. معاون توسعه مدیریت وزیر یقین داشته باشد فرافکنی، فرار به جلو، تکذیب بدون ارائه مستندات، سکوت و تظاهر به بی اعتنائی و .... رهگشا نخواهد بود و تنها، هزینه اقدام غیر مسئولانه خود را به آقای  بطحائی تحمیل خواهد کرد. آقای بطحایی هم امکان سبک سنگین کردن ماجرا را دارد و باید تصمیم بگیرد و تصمیمی از جنس تصمیم کبری.

با گذشت زمان کافی برای پاسجگویی و با توجه به اهمیت اتهام مدارک تحصیلی مشکوک علیه آقای الهیار ترکمن (به ویژه ابعاد اجتماعی آن) اینجانب نیز در مسیری مستقل از آقای عبداللهی به بررسی موضوع پرداختم و اینک یافته های خود را به صورت مستند از منابع دست اول در اختیار همکاران فرهنگی و مسئولان ارشد وزارت آموزش و پرورش و دولت تدبیر و امید و نمایندگان محترم مجلس و به ویژه فراکسیون امید قرار می دهم.

امیدوارم قبل از اینکه مساله تبدیل به بهانه ای در دست مخالفان برای تضعیف دولت دوازدهم شود، دولت در این زمینه حساسیت به خرج دهد و با اخراج ایشان از آموزش و پرورش،  اجازه ندهند بحران کُردانیسم گریبان این دولت را بگیرد.

شایان ذکر است مستندات ارائه شده در  در این گزارش، به سادگی از سوی همگان قابل دسترسی و راستی آزمائی است. این بررسی بر اساس ادعای آقای الهیار در مورد اخذ مدرک فوق لیسانس از موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP) و اخذ مدرک دکتری غیر حضوری  از دانشگاه آلبرتای کانادا صورت گرفته است.

الهیار ترکمن مدعی است مدرک فوق لیسانس در رشته برنامه ریزی آموزشی را از مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP) در سال 2005 (1383 یا 1384) (مأخذ 5) و با ارائه پایان نامه تحصیلی با عنوان ”تحلیل الگوی توزیع و به کارگیری معلمان دوره راهنمایی در ایران“ دریافت کرده است (مأخذ 6). نکات مبهم پیرامون مدرک ادعائی فوق لیسانسبه ترتیب بررسی می شود. در این بررسی هر دو ادعای ایشان هم اخذ مدرک فوق لیسانس  (Master degree) و هم پایان نامه (Thesis) بررسی می شود.اطلاعات موجود در تارنمای مؤسسه مذکورکه وابسته به یونسکو است، نشان می دهد که (IIEP) دانشگاه نیست و مدرک دانشگاهی فوق لیسانس صادر نمی کند و تنها با برگزاری دوره های آموزشی (ATP, ESP, SCP courses)، در زمینه های برنامه ریزی و مدیریت آموزشی، برای حاضران گواهی حضور در دوره صادر می کند. برای نمونه، دوره (the Advanced Training Programme)،  (ATP)، ترکیبی از دوره های سه ماهه غیرحضوری و برخط (a 3-month online phase) و شش ماهه حضوری (a 6-month residential phase) است (مأخذ7).

در اطلاعیه مؤسسه تصریح شده است که پس از پایان دوره، گواهینامه ویژه موسسه (an IIEP certificate) مبنی بر حضور در دوره برای فرد صادر می شود که اگر از نوع ATP  باشد، معادل با فوق لیسانس (at the Master's level) است و نه فوق لیسانس(Master degree) ، (مأخذ شماره8). با این وصف الهیار ترکمن در صفحه Linkedin  خود، برای گواهی پایان دوره موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی از عبارت Master's degree استفاده کرده است و نه Master's level که تحریف است و نوعی تقلب محسوب می شود.(مأخذ5). طبق اطلاعیه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دوره هاي آموزش عالي غير رسمي تنها به منظور افزايش مهارت هاي شغلي يا ارتقاء دانش تخصصي برگزار می شود و نمی تواند به صدور مدرك رسمي دانشگاهي منجر شود. به علاوه به شركت كننده اين دوره ها، صرفاً گواهينامه حضور در دوره از سوي موسسه برگزار كننده اعطا مي گردد.

پيرو مصوبه‌ جلسه‌ 358 مورخ‌ 14 / 6 / 74 شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ در خصوص‌ موافقت‌ اصولي‌ با حذف‌ مدرك‌ معادل‌ و نامه‌ 2/11959 مورخ‌ 21 / 7 / 77  وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالي و مصوبه‌ جلسه‌ 432 مورخ‌  3 / 9 / 77 شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي،‌ اعطاي‌ مدرك‌ معادل‌ ناشي‌ از گذراندن‌ دوره‌ هاي‌ آموزشي‌ مصوب‌ سازمان‌ امور اداري‌ و استخدامي‌ و همچنين‌ دوره‌ هاي‌ غير رسمي‌ برگزار شده‌ توسط دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ متوقف‌ و صدور مدرك‌ معادل‌ توسط دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ ممنوع‌ شد.

بنابراین گواهی حضور الهیارترکمن در دوره برگزار شده مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP)، نه ازسوی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بلکه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی آموزشی "معادل سازی"  شده است. اینکه سازمان مدیریت بدون التفات به بخشنامه های وزارت علوم و شورای انقلاب فرهنگی، دوره آموزشی یکی از مدیران را معادل سازی کرده و در حکم ایشان به عنوان فوق لیسانس محسوب شده جای تامل دارد. آیا یک نهاد اداری می تواند مدرک تحصیلی کارکنان خود را ارزشیابی و معادل سازی کند؟

نکته با اهمیت این است که  مؤسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی (IIEP) ، در اطلاعیه خود عنوان کرده است که گواهی حضور در دوره (IIEP certificate)  براي كشورهاي عضو CAMES  ،معادلِ فوق ليسانس شناخته مي شود. کشورهای CAMES شامل کشورهای فقیر و از نظر توسعه بسیار عقب مانده آفریقایی می شود که آمار باسوادی در آنها بین 15 تا 20 است. کشورهایی مانند بوركينا فاسو، كنگو، بروندي، ساحل عاج، بنین ،رواندا ، چاد ، آفریقای مرکزی  و... جزء کشورهای گروه CAMES  محسوب می شوند. دلیل این امتیاز این است که در این کشورها نیروی آموزشی تربیت شده و دارای مدرک دانشگاهی بسیار کم است. فرق ایران با این کشورها این است که در آموزش و پرورش ایران بیش از سه هزار نفر دارای مدرک دکترا و بیش از 50 هزار نفر مدرک فوق لیسانس دارند.  (مأخذ8).

معلوم نیست که سازمان مدیریت و برنامه ریزی با معادل سازی مدرک الهیار ترکمن و احتمالا افراد دیگر با چه شاخص هایی ایران را در عداد کشورهای گروه CAMES  ارزیابی کرده است؟

این نکته بسیار مهم است که موسسه (IIEP)، به جای صدور مدرک دانشگاهی فوق لیسانس، فقط گواهی حضور در دوره صادر می کند، درنتیجه به جای پایان نامه تحصیلی (Thesis)، گزارش مطالعاتی (a final project during 3-month) از سوی کارآموز تهیه و ارائه می شود و لذا ادعای تدوین و دفاع از پایان نامه تحصیلی در پایان دوره خلاف واقع  است. آقای الهیار برای جا انداختن دوره کارآموزی نیمه حضوری خود در یونسکو به جای فوق لیسانس می گوید:"پایان نامه کارشناسی ارشد من در خصوص تحلیل الگوی توزیع و بکارگیری معلمان دوره راهنمایی در ایران بود." او تفاوت گزارش مطالعاتی و پایان نامه تحصیلی را احتمالا می داند اما تصور می کند که مخاطبان او در آموزش و پرورش متوجه این تفاوت نمی شوند و برای پرت کردن حواس خواننده می گوید: " توانستم در محضر اساتید بنام برنامه ریزی آموزشی مثل کلود ساواژه، پوان یون، هرنز، سایتو و دولاتا تلمذ کنم." آقای الهیار ممکن است در محضر این اساتید تلمذ کرده باشد، اما ادعای تدوین و دفاع از پایان نامه در انتهای دوره آموزشی موسسه(IIEP)، دروغ است. موسسه (IIEP)  دانشگاه نیست که نیاز به پایان نامه داشته باشد. (مأخذ7).

الهیار ترکمن مدعی شده در سال 1393، مدرک دکتری تحصیلی در رشته سیاست گذاری آموزشی را از دانشگاه آلبرتای کانادا و با ارائه رساله دکتری با عنوان ”تحلیل سیاستهای کیفیت آموزشی ایران“ دریافت کرده است (مأخذ6). ابتدا این ادعا را را از منظر کرونولوژی (گاه نگاری ) بررسی می کنیم.  در این رابطه نکاتی چند قابل ملاحظه است: الهیار ترکمن در صفحه  Linkedin خود، دوره تحصیل در دانشگاه آلبرتا را در فاصله سالهای 2005 تا 2012 ذکر کرده (مأخذ شماره5) و بر این اساس، سال پایانی دوره تحصیل ادعائی 2012 (1391) است که با سال 1393 (عنوان شده در اتوبیوگرافی) مغایرت دارد. اما فارغ از مساله زمان در حکم کارگزینی الهیار ترکمن اثری از مدرک دکتری ملاحظه نمی شود. وی در مورخ بيست و هشتم تيرماه 1394 ، در نشستي با نمايندگان تشكل هاي معلمان كه گزارش آن در کانال صدای معلم (مأخذ9) منتشر شده، در پاسخ به اعتراض جمع کثیری از فرهنگیان و معلمان پیرامون بخشنامه شماره 170061 مورخ 24 / 12 / 1393  (كه در آن مدرك تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان را تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر قابل احتساب دانسته)، عنوان کرده است که: ”من خودم یکی از آن افراد هستم. در سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم همین گونه است. ....دکترایم را اعمال نکردند.“

الهيار تركمن به روشنی ادعا کرده است که مدرک دکتری وی قابلیت اعمال دارد (یعنی مدرک دکترائی وجود دارد که مورد تأئید وزارت علوم نیز می باشد) اما به واسطه بخشنامه مذکور، اثر استخدامی مدرک دکتری مأخوذه (ادعائی)، در حکم کارگزینی اعمال نشده است. برای بررسی صحت و سقم ادعای مذکور لازم است به مفاد بخشنامه یاد شده نگاهی افکند.

در آئین نامه مذکور آمده است: ”دستگاههای اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که پیش از تاریخ ابلاغ این مصوبه ( 17 / 1 / 1394 ) به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر و فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی)، اقدام کنند.“

پرواضح است اگر الهیار ترکمن مدرک تحصیلی دکتری خود را در سال 2012 (1391) و یا بنا به قول دیگر، در سال 1393 و یا حتی در سالهای پس از آن و مطابق با قوانین و مقررات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دریافت کرده بود، به این دلیل که سال آغازین تحصیل 2005 (1385) بوده و ایشان علی الاصول تا 2012 و یا 1393 (زمان فارغ التحصیلی) به تحصیل اشتغال داشته، لاجرم منعی برای اعمال اثر استخدامی، دست کم از محل بخشنامه مورد اشاره نداشته است.

علاوه بر این در بند 1-2- از بخشنامه مذکور آمده که زمان اجرای این بخشنامه از تاریخ ابلاغ مصوبه است. از آنجا که تاریخ صدور بخشنامه، 24 / 12 / 1393  بوده ولي پس از پایان تعطیلات نوروز سال 1394 ابلاغ شده، لذا مدرک تحصیلی دکترای ادعائی الهیار ترکمن در سال 1393، بر پایه بخشنامه مذکور قابل احتساب بوده است(مأخذ11) و بنابراین عدم اعمال آن دلیل دیگری داشته است. این دلیل چیست؟

شیرزاد عبداللهی نوشته است : "در مورد ادعای ایشان مبنی بر تحصیل غیر حضوری در دوره دکتری دانشگاه آلبرتای کانادا هم نمی توان چیزی گفت جز اینکه مدرک دکتری ایشان (به فرض وجود ) در ارزشیابی وزارت علوم مردود اعلام شده است. " برای پایان دادن به تمام تردیدها و ادعاها پیرامون مدرک دکترای ادعائی الهیار ترکمن، از دانشگاه آلبرتای كانادا که محل تحصيل مورد ادعای الهیار ترکمن برای تحصیل در دوره دكتري است، استعلام شد.

دانشگاه مذكور در پاسخ، به روشنی اعلام کرد كه نام و نشانی از الهیار ترکمن در پایگاه اطلاعات دانشگاه آلبرتا وجود ندارد (No, we cannot find this person on our database) (مأخذ12).تصویر متن استعلام و پاسخ دانشگاه آلبرتا در پیوست شماره 12، که درآن نام، مسئولیت و نشانی مقام پاسخگو به روشنی مندرج است، ارائه شده و در صورت وجود هر گونه تردید، می تواند توسط نهادهای ذی ربط در وزارت آموزش و پرورش، مجددا استعلام شود (اصل ای میل ارسالی و دریافتی در اختیار صدای معلم قرار دارد). لازم به یادآوری است از آنجا که الهیار ترکمن در اتوبیوگرافی خود، سال 1393 را نیز به عنوان سال دریافت مدرک دکتری از دانشگاه آلبرتا (علاوه برسال2012 که در لینکدین عنوان شده) اعلام کرده است، برای اطمینان بیشتر، استعلام دیگری برای سال 1393 به عنوان سال پایانی تحصیل، تنظیم و ارسال شد که همچنان پاسخ منفی بود (مأخذ 12 مکرر). بنابراین آقای الهیار ترکمن مدرک دکتری از دانشگاه آلبرتا ندارد ، بنابراین بررسی این مدرک یعنی چیزی که وجود ندارد در وزارت علوم منتفی است.

به نظر می رسد بطحائي نيز به فقدان مدرك دكتري الهیار ترکمن واقف بوده و به همین دلیل هنگام صدور ابلاغ معاونت برای وی، از به كاربردن عنوان دكتر خودداري كرده است (مأخذ13). آگاهی وزیر از نشر ادعای خلاف واقع توسط الهیار و عدم ممانعت از آن و سکوت در مقابل آن نیازمند توضیح است.

بر اساس مجموعه مستندات موجود ، به نظر می رسد ادعای الهیار ترکمن مبنی بر داشتن مدارک فوق لیسانس و دکتری صحیح نیست. پاسخ صریح مقام مسئول در دانشگاه آلبرتا به استعلام تحصیل و اخذ مدرک دکتری الهیار از آن دانشگاه، پایانی برای ادعای الهیار در داشتن مدرک دکترای صادر شده از سوی دانشگاه آلبرتای کانادا دلالت دارد (اگرچه وجود مدرک جعلی و نامعتبر منتفی نیست).

بنابراین وی بنا به اظهار خود دارای لیسانس روانشناسی (البته صحت و سقم آن توسط نگارنده بررسی نشده است) بوده و در دوره برگزار شده در موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی، با معرفی و هزینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی حضور داشته است (البته نوع دوره آشکار نیست).

 


ماخذ 1 :

ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی ایران/کتاب ۵ - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

 

ماخذ 2 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 3 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 4 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 5 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 6 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 7 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

Advanced Training, a professionally oriented programme

The Advanced Training Programme (or ATP) in Educational Planning and Management has, for five decades now, been successfully developing professional expertise and leadership skills in the area of educational planning and management. This professional expertise developed during the programme has in turn contributed to the creation of sustainable institutional capacity for education development. The ATP leads to an IIEP certificate at the Master's level.

The ATP in Educational Planning and Management is an intensive programme consisting of a 3-month online phase and a 6-month residential phase in Paris. When participants return to their countries, they must complete a final project during 3-month, meant to contextualize ATP learning achievements within the specific educational and institutional environment in which each participant operates.

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 8 :

IIEP Certification

Participants who complete all the phases of the ATP are awarded the IIEP Certificate in Educational Planning and Management.

The awarding of the IIEP Master’s-level certificate is subject to the fulfilment of specific conditions and score requirements.

The ATP is aligned with the Bologna process and applies the European Credits Transfer System (ECTS). It is recognized and accredited as Master by CAMES

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 9 :

نشست نمایندگان تشکل  های معلمان با  دکتر الهیار ترکمن رئیس  آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعد ظهر روز دوشنبه بیست و هشتم تیرماه در محل انجمن اسلامی معلمان ایران برگزار شد .

به گزارش صدای معلم و در بخش پرسش و پاسخ ؛ دکتر ترکمن در پاسخ به اعتراض جمع کثیری از فرهنگیان و معلمان در مورد « بخشنامه نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید » گفت :من خودم یکی از آن افراد هستم . در سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم همین گونه است . من موقعی که استخدام شدم لیسانس بودم . فوق لیسانس گرفتم اعمال شد اما دکترایم را اعمال نکردند .

رئیس آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد که این موضوع فقط در وزارت آموزش و پرورش نیست .دکتر ترکمن عنوان کرد معلمان باید استدلال مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی را نیز بشنوند .استدلال آن ها این است که مدرک تحصیلی در ارتقای حرفه ای یک کارمند تاثیر ندارد .وی ضمن اشاره به ارتقای حرفه ای معلمان افزود اگر یک پکیج کامل برای ارتقای حرفه ای معلم تعریف شود و از آن استفاده کند خوب است و یا آن که به یک دانشگاه آزاد در فلان منطقه برود و یک مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس بگیرد بهتر است ؟ باید به سمت نقطه مطلوب حرکت کنیم .باید سعی کنیم این را درست کنیم .

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

 

ماخذ 10 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 11 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 12 :

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

ماخذ 13 :

باحكم وزيرآموزش وپرورش: کدمطلب: skXDTGE3     تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۰:۱۰:۴۵   

«علي الهيار تركمن» معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش پرورش شد

باحكم وزيرآموزش وپرورش، « علي الهيار تركمن» به سمت معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش پرورش منصوب شد.

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش پرورش، متن كامل حكم سيدمحمد بطحايي به شرح زيراست:

جناب آقاي علي الهيار تركمن

در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال نام گذاري شده و سياست هاي اقتصاد مقاومتي زيربناي همه ي برنامه هاي توسعه ي كشور قرار گرفته است، منابع و مديريت بهينه ي آن نقشي مهم و تعيين كننده در اجرا و اثربخشي برنامه هاي آموزشي و پرورشي خواهد داشت.

اميد است با توكل بر خداوند متعال و پيروي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري، و سياست هاي رياست محترم  جمهوري و با مشاركت و همفكري صاحبنظران، معاونان، مديران ستادي و استاني و كارشناسان وزارت آموزش و پرورش در انجام ماموريت ها و وظايف معاونت به ويژه موارد ذيل اهتمام داشته باشيد.

بكارگيري تمهيدات لازم براي وحدت مديريت منابع در تمامي بخش هاي منابعي و مصرفي، با تاكيد بر ارتقاي بهره وري سرمايه ها و دارايي هاي نظام آموزش و پرورش.

كاهش تمركز سازماني و تفويض امور غيرحاكميتي به بخش هاي غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد.

نظارت و كنترل ساختار منابع انساني، مالي، سرمايه اي و اموال وزارت آموزش و پرورش و بكارگيري راهكارهاي عملياتي و اجرايي براي بهبود روش ها و مديريت بخش ذيربط.

توسعه ي سرمايه ها و منابع نظام آموزش و پرورش اعم از منابع انساني، كالبدي، تاسيسات، تجهيزات و همراستايي كاركرد آن ها با اهداف و ماموريت هاي نظام آموزش و پرورش.

اهتمام لازم در اجراي قانون پنج ساله ششم توسعه.

نظارت بر امور پشتيباني ، تداركاتي، تجهيزاتي و خدماتي آموزش و پرورش.

نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها، آيين نامه ها و ضوابط مربوط به صندوق ذخيره ي فرهنگيان.

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

 

وضعیت مدرک تحصیلی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

شنبه, 16 دی 1396 17:32 خوانده شده: 12241 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +21 0 --
امامی 1396/10/16 - 22:45
اولا جناب آقای لاریجانی، مدرک گرایی
دلیل اش همین عوامفریبی مسولین است
نه کنکور سراسری،
ثانیا وقتی به همین راحتی می شود گنجشگ
را بجای بلبل رنگ کرد، فریب این ملت
دشوار نیست. یا ندادن مطالبات از سال 88
تا حال.
ژان ژاک روسو می گوید: هر ملتی لایق
حکومتی است که برآنها حکومت می کند.
پاسخ + 0 0 --
کارشناس وزارت علوم 1396/10/17 - 11:19
آقای الهیار ترکمن ادعا کرده اند که از "موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی" وابسته به یونسکو در "کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل آموزشی" به صورت حضوری و در پاریس ، پایان نامه کارشناسی ارشد گرفته و پایان نامه اش در خصوص "تحلیل الگوی توزیع و بکارگیری معلمان دوره راهنمایی در ایران" بود. این ادعا دروغ است چون (IIEP) دانشگاه نیست و مدرک دانشگاهی فوق لیسانس صادر نمی کند و تنها گواهی حضور در دوره صادر می کند که اگر از نوع ATP باشد، در برخی کشورها معادل با فوق لیسانس است و نه فوق لیسانس (Master degree) . طبق اطلاعیه وزارت علوم، دوره هاي آموزش عالي غير رسمي تنها به منظور افزايش مهارت هاي شغلي يا ارتقاء دانش تخصصي برگزار می شود و نمی تواند به صدور مدرك رسمي دانشگاهي منجر شود. بنابراین کسب فوق لیسانس آقای الهیار ترکمن از پاریس دروغ است.
پاسخ + 0 0 --
معلم ...... 1396/10/17 - 21:17
خسته شدیم از بس دروغ ،حقه، .... دیدیم و شنیدیم
دولت دروغگو،وزیر دروغگو، نوبخت دروغگو، ترکمن دروغگو
غظنفر دروغگو .....
چه باید گفت؟؟؟؟
هیچ ....... فقط بمیریم و نق نزنیم
لعنت بر من چرا معلمم و دروغگویی بلد نیستم؟؟؟؟؟

صدای معلم هم که پیام های ..... معلمان را نشر نمی دهد و در اختیار دلسوزان نظام قرار نمی دهد.
چرا کسی جوابگو نیست ؟؟؟؟؟ یعنی اینقدر جامعه ما اسلامی است؟؟؟
.....
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/04/29 - 22:17
سلام معلم
بر غظنفر شما خطشه وارد است
پاسخ + 0 0 --
خاکباز 1398/12/14 - 22:18
بر پدر آدم دروغ گویی لعنت
پاسخ + +16 -2 --
امامی 1396/10/16 - 23:00
در ضمن مدرک وقتی مهم هست که کاربرد
داشته باشد. جناب آقای ترکمن برای ما معلمین عملکرد مسولین ملاک است نه
پز مدرکی که در مدیریت حضرتعالی یا
سایر همکاران رنگ و اثری ندارد عمل
نیکو داشتید 8سال بدهکارمعلمین نبودید.
چیزی که آزارم داد عدم شجاعت حضرتعالی
دربیان واقعیت بود.
پاسخ + 0 0 --
ali 1398/02/11 - 14:32
بر خطشه شما هم خدشه وارد است
پاسخ + 0 0 --
ali 1398/02/11 - 14:33
برخطشه شما هم خدشه وارداست
پاسخ + +5 0 --
سقز 1396/10/17 - 01:04
خلایق را هر چه لایق


شورای شهر ما هم گفتن دکترای المان داره ولی بعدا معلوم شد سفر کوتاهی داشته از طرف فامیلشان که نماینده مجلسه و ....... قراره نماینده اینده مملکت بشه و البت دکتراش را هم اط المان یا امریکا میگیره !!!! معلم هستن و راه دور و علمی کاربردی وازاد و .....را برای این کارا ساختن
ملت هم باید نون بخورن
پاسخ + +8 0 --
دبیر م 1396/10/17 - 06:55
نفرین بر این سیستم ضعیف که وزیر و معاونانش بجای تخصص و مدیریت قوی و قاطع و معلم محور بله قربان گو . ...است و معلمان قربانی کمی بودجه سیستم و...
کاش در دانشگاه فرهنگیان راه برا ادامه تحصیل دبیران لیسانسه تا ارشد هموار بود
کاش....
پاسخ + +10 0 --
نادر زاده 1396/10/17 - 08:29
ما و ملت را گوسفند فرض کرده اند و ...
پاسخ + +4 0 --
فرهنگی ناحیه 1 شهرری 1396/10/17 - 09:37
چرا به وضعیت آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری رسیدگی نمی شود؟؟آقای بطحائی اون موقع که پست و سمت نداشتی...وبلاگ نویسی می کردی و در دسترس بودی و الان رفتی حاجی حاجی مکه؟؟این چه وضعیه آخه؟؟5سال گذشت از این دولت تدبیر و امید...اون همکارای ما که هزینه ی روی کارآمدن دولت تدبیر و امید رو در سال88در ناحیه یک شهرری دادند رو کنار گذاشتند و هنوز م که هنوزه همون زمامدارای قبلی حتی ارتقاء هم گرفته اند طرف مسوول سازمان دانش آموزی بوده شده معاون پرورشی و طرف کارشناس حراست بوده شده کارشناس مسوول...اونی هم که سر در گریبان مسوول دفتر حسین فدایی تو ستاد قالیباف بوده شده رئیس فقط کاری که کرده اند به اتنجمن اسلامی معلمان شهرری باج داده اند بابا ترا به خدا رسیدگی کنید....
پاسخ + +3 -10 --
بي طرف 1396/10/17 - 09:38
با سلام ، اگر مدرك دكتري خود را در حكم كارگزيني اعمال نكرده كه خطايي مرتكب نشده است. من فكر مي‌كنم از تخريب همديگر چشم بپوشيم و به اعمال فرد نگاه بياندازيم.
پاسخ + 0 0 --
........ 1396/10/17 - 09:56
اما حداقل همانند وزیر به هنگام خطاب اشخاص و خبرنگاران،
عذاب وجدان گرفته و واقعیت را مطرح می ساختند.
جناب بی طرف شما اعمال شایسته مسولی را در وزارتخانه
لمس می کنید ؟ تا حال گرهی باز شده ؟ نیت خیر و متهعد
از همان روزهای اول قبول سمت خود را نشان می دهد .از
اوضاع بودجه 97 برای آموزش و پرورش مطلع هستید؟
پاسخ + 0 0 --
بي طرف 1396/10/17 - 10:07
با سلام مجدد، بسياري از مواردي كه جنابعالي در وزارتخانه لمس مي‌كنيد از عهده فرد خارج است و برمي‌گردد به ساختار بروكراتيك غلط تاريخ وزارتخانه آموزش و پرورش. اما اگر ملاك نيت خير از روزهاي اول قبول سمت را درنظربگيريد بايد وقت توسعه كشور تنها براي برآورد نيات در روزهاي اول قبول سمت صرف شود كه از مهمترين آن ديواركشي وسط خيابان‌ها و غيره است.والعاقبه للمتقين.
پاسخ + 0 0 --
........ 1396/10/17 - 10:25
با سلام جناب بی طرف ، ظاهرا حضرتعالی جزو نیروهای ستادی هستید
حداقل حداقل کاری که می شد انجام داد مقاومت در برابر بودجه اختصاص
یافته بود که حداقل منابع مالی برای شارژ آن تصویب می شد. خود مسولین
از حال بر اوضاع بودجه 97 ناله می کنند .به نظر شما وظیفه مسول چیست؟
یا تفاوت او و من و شما چیست ؟ اوضاع صندوق چی شد بجز فرار عوامل اصلی!!
یعنی دروازه های کشور ما به همین سادگی قابل عبور است ؟ اولین حکم عقلانی
ممنوع الخروج کردن چنین خاطیان است . ما نیت خیر یا اثرگذاری را شاهد نیستیم.
شما هم اءر نیروی ستادی یا همکار نزدیک آقای ترکمن هستید بیایید از سوی ما
به مسایل بنگرید آنگاه واقعا بی طرف می شوید. تشکر
پاسخ + 0 0 --
........ 1396/10/17 - 10:35
در ضمن ما هم می دانیم مشکلات انروز آموزش و پرورش حاصل
ساختار معیوب 40 ساله است ، به نظر شما بر اساس این ادله باید
آرام خفت و گفت: من نبودم تقصیر آستینم بود ؟ یعنی این روند طبیعی
است و کاری نمی شود کرد ؟ قبول همان اعتقاد عقب نگه دارنده :
قدرگرایی . بالاخره یک نفر باید حرکتی آغاز نماید . کاش مسولین برای
عمل کردن به وظایف خود همان ذوقی را داشتند که برای قبول سمت
نشان می دادند.
پاسخ + 0 0 --
بي طرف 1396/10/17 - 11:20
سلام مجدد، بخدا قسم مي‌خورم جزء نيروهاي ستادي وزارتخانه نيستم و همچنين بخدا قسم مي‌خورم كه آقاي تركمن را تاكنون از نزديك نديده‌ام و نمي‌دانم چه شخصيتي دارد و از طريق خبرها عملكرد ايشان را پيگيري مي‌كنم. اما عرض مي‌كنم خدمت جنابعالي تخريب شخص با اين استنادها، كمكي به آموزش و پرورش نمي‌كند و بازدارنده است. باز عرض مي‌كنم والعاقبه للمتقين.
پاسخ + 0 0 --
......... 1396/10/17 - 11:34
جناب بی طرف امید که هیچگاه در زندگی واقعی بی طرف نباشید.
در ضمن شما همکار بنده هستید و نیازی به قسم خوردن نیست.
فرمایش شما قبول . بنده هم نمی شناسم و اخلاقا روی شخصیت
فردی ایشان یا دیگری قضاوت کردن صحیح نیست . ما با فعل
ایشان کار داریم. منتظر جوابیه ایشان بنشینیم بهتر است . هرگز
درگیری لفظی با هیچ همکاری را نستوده ام . موفق و موید باشید.
پاسخ + 0 0 --
بي طرف 1396/10/17 - 12:11
سلام و تشكر از شما، اميد آنكه شما هميشه در زندگي واقعي حق گو باقي بمانيد.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/17 - 23:03
هر وقت در صدای معلم ، مطلبی مربوط به مسئولان آ.پ مطرح می شود ، بلافاصله افرادی می آیند و به طرفداری آن مسئول سخن پراکنی می کنند. خدا همه را هدایت کند.
پاسخ + +11 0 --
امامی 1396/10/17 - 09:50
جا دارد از مدیر مسئول محترم صدای معلم
و سایر همکاران ایشان قدردانی نمایم که
موجبات آگاهی ما معلمین می گردند و با
اطلاع رسانی به روز ما را از همه رخدادهای
وزارتخانه مطلع می سازند. ای کاش ما نیز
در زمان اشتغال چنین امکاناتی داشتیم کاش.
برای همین امروز احساس مسئولیت نموده و
با عشق و علاقه سعی در نگاشتن واقعیت ها
می نمایم که در این راستا مزاحمت های بنده
را جناب آقای پورسلیمان با صبر و متانت تحمل
می نمایند. ارزش این سایت را بارها از اعماق
وجود در نوشته هایی ابراز داشته ام امید که
قدر نعمت بدانیم و با صبوری در پی حل
مشکلات خود باشیم. سپاس و سپاس.
پاسخ + +3 0 --
بیطرف 2 1396/10/17 - 11:39
به نظر من اگر آقای دکتر ترکمن ریگی درکفش خود نداشتند در این مدت بعد از مقاله آقای عبداللهی تصویر مدارک خود را به صدای معلم می فرستاد. دکتر ترکمن دو ادعا کرده اول اینکه مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاهی در پاریس در محضر اساتیدی مثل کلود ساواژه، پوان یون، هرنز، سایتو و دولاتا اخذ کرده و پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در خصوص تحلیل الگوی توزیع و بکارگیری معلمان دوره راهنمایی در ایران ارائه داده است. این ادعا با دلایل و مستندات در این مقاله رد شده است. ایشان 6 ماه دوره دیده و مدرک فوق لیسانس برایش صادر نشده و رساله ای هم ننوشته اند. ایشان برای اثبات راستگویی خود مدرکی از فوق لیسانس صادره از موسسه بین المللی برنامه ریزی آموزشی یونسکو ارائه دهند . در غیر این صورت دروغگو است. بعد هم ادعا کرده که از دانشگاه البرتا مدرک دکتری دارد. راستی آزمایی این ادعا هم ساده است. دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش از دانشگاه آلبرتای کانادا در خصوص مدرک دکتری آقای الله یار ترکمن استعلام کند.
پاسخ + +2 -2 --
معلم 1396/10/17 - 12:47
حالا فرض کنید فوق لیسانس دارد،الان در مملکت ما فوق لیسانسش راننده کامیون و یا
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/17 - 22:00
فرض کنیم !
پاسخ + +7 0 --
لعنت بر مفسد. 1396/10/17 - 13:41
احسنت به نترس بودن صدای معلم
مبارزه با فساد ، کلک ، کلاه برداری ، سواستفاده از موقعیت جرات می خواهد خیلی هم جرات می خواهد.
پاسخ + 0 0 --
محمدی زرتشتی 1397/01/06 - 18:45
سلام. از بس این ترکمن دروغگو بی شرمی است که تا بحال بارها بخاطر بدقولیهاش بارها جفا دیده این خدا سرش را از سر ما بکند
پاسخ + +7 -1 --
شهاب 1396/10/17 - 13:58
مدرک ملاک مناسبی برای تشخیص توانمندی افرادنیست متاسفانه همین مدرک گرایی ها باعث شده در کشور معضلات بسیاری داشته باشیم اگر توانمندیها ملاک انتخاب جایگاه افرادشود شاهد بهبوداوضاع خواهیم شد بسیارند افراد بدون مدرک وبیسوادی که درگذشته کارهای شگرفی انجام داده اند که افراد دارای جندین مدرک اصیل هم نمی توانند انجام دهند خلاصه الهیاربی مدرک وبامدرک ناکارآمدی خودرا ثابت کرده است
پاسخ + 0 0 --
هما 1396/10/17 - 20:24
جناب شهاب این طرف محفل موضع عوض کردید؟
من آموزش دهنده نهضت سوادآموزی هستم.
خیلی خوش وقتم از دیدارتون
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/17 - 22:01
آقا شهاب به زودی در ستاد به شما هم پستی می دهند .
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/17 - 22:22
آقا شهاب ، مسئله در وهله اول فریب افکار عمومی هست . بعد از آن بحث کارآمدی او مطرح می شود. در زمان قدیم ، افراد مدرک جعلی نداشتند. متاسفانه بحث مدرک جعلی حدود دو دهه است که به وجود آمده است.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1396/10/18 - 14:23
جناب معلم به من پیشنهاد پست مدیریت مدرسه سالهاپیش ودرسالهای اخیر شده که قبول نکردم چون اساسا این پست ها را باعث حقارت خود می دانم
پاسخ + +1 -1 --
مجیدشاهی 1396/10/17 - 19:38
امیدوارم قبل از اینکه مساله تبدیل به بهانه ای در دست مخالفان برای تضعیف دولت دوازدهم شود، دولت در این زمینه حساسیت به خرج دهد و با اخراج ایشان از آموزش و پرورش، اجازه ندهند بحران کُردانیسم گریبان این دولت را بگیرد.

اگرچه دروغ گوئي‌ در همه جوامع، ناپسند و غيراخلاقي شناخته مي شود،‌ اما هنگامی که ‌در ميان مديران دولتی رواج می یابد، ‌دامنه آن از محدوده "قبح اخلاقي" فراتر رفته و ابعاد اجتماعي و سیاسي پیدا می کند. از اين رو در بسياري از كشورهاي جهان، دروغگويي مسئولان،‌ "جرم"ی سنگين تلقي مي شود كه برخورد با آن،‌ نه از گذر پندهای اخلاقي، بلکه با مداخله مراجع قانوني مانند قوای مقننه و قضائیه صورت می گیرد.

اظهار مطالب خلاف واقع از جانب کسانی که عهده دار مسئولیت دولتی هستند و به واسطه آن امانت دار، وکیل و کارگزار - نماینده مردم برای دخل و تصرف در منابع عمومی محسوب می شوند، علاوه بر اینکه توهین به شعور مردم و فریب آنان محسوب می شود، می تواند از گذر مخدوش ساختن اعتماد عمومی نسبت به کارگزاران دولتی، به تضییع سرمایه اجتماعی منجر شود.

گواه
پاسخ + +4 0 --
كارشناس معاونت توسعه 1396/10/17 - 19:39
به نظر من راه حل موضوع بسيار ساده است. الهيار تركمن مي تواند تصوير مدرك دانشگاه آلبرتا را در اختيار صداي معلم قرار دهد تا براي دانشگاه مذكور ارسال و در مورد صحت و اعتبار آن استعلام شود. همچنين حكم كارگزيني خود را به همراه تأئيديه هاي وزارت علوم در اختيار صداي معلم بگذارد. اينكه گفته است بيايند و در دفترم ببينند حرف مضحكي است. مگر دفترش موزه و مدركش عتيقه است؟ يعني متوجه نيست كه بايد تصوير مدرك را در اختيار قرار دهد تا اعتبار سنجي شود؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/17 - 21:05
مثل آمار و مستندات ما در سازمان نهضت سوادآموزی ست که هر چه قدر گشتیم پیدا نشده تا الان.
پاسخ + +2 0 --
منوچهر 1396/10/17 - 20:15
ماست مالیزیشین میشود این مسایل در کشور ما عادی است از تیپ و سخنان ایشان معلوم است کارشناسی را هم شاید در ضمن خدمت سابق گرفته باشد . اگر نوبخت پشتیبان کسی باشد پشت دژ محکم قرار گرفته.اموزش و پرورش لایق اینجور مدیران است.
پاسخ + 0 -7 --
سوسن مریدی 1396/10/17 - 21:04
اق آیا مشکل آموزش وپرورش مدرک آقای معاون است یا شما دنبال سیاسی بازی لطفا با آبروی مردم بوی|ه معلمان بازی نکنید
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/17 - 21:58
دقیقا مشکل همین مسئولین دروغگو هستند
اگر دروغگویی و فریبکاری نبود این همه وعده در مورد معوقات نمی دادند
اگر دروغگو نبودند قول مساعد در خصوص بودجه اموزش پرورش نمی دادند
و هزار و یک دروغ دیگر در مورد استخدام و حق التدریسها و صندوق ذخیره...
اتفاقا مهمترین مشکل ما دروغ گفتن یک عده است بدون اینکه عواقبی برایشان داشته باشد
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/17 - 22:47
بله خانم محترم و خیلی مهم هست. همین فریبکاری ها باعث شده که همه جا حق و حقوق معلمان را بخورند و صدایش را هم در نیاورند. مدرک جعلی و گرفتن پست مهم نیست ؟!
پاسخ + +1 0 --
نریمان.م 1396/10/17 - 21:33
آفرین بر صدای معلم
کاش نهضتی ها هم بتوانند واقعیت های این سازمان مخوف را هر چه زودتر نشر دهند.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/10/17 - 21:38
باقرزاده باید خیلی جواب ها بده و بره.
ادای مهربانان را در نیار که کسی باور نداره
پاسخ + +5 0 --
ناشناس 1396/10/17 - 21:51
دلسوزی برای مسئولینی که به دروغ فریبمان میدهند ظلم در حق معلمان است،فرد مطرح نیست
همینها هستند که به راحتی وعده وعید می دهند و حقمان را تضییع می کند باید یاد بگیرند واقعا مثل بچه اول ابتدایی اینها باید آموزش ببینند که دروغ گفتن و فریبکاری ظلم در حق دیگران است
پاسخ + +2 0 --
معلم 1396/10/17 - 21:59
آ.پ شده محل اختلاس و حقه بازی ! صندوق ذخیره تاراج رفته ، مسئولان با مدرک جعلی . روحانی ، خیلی به آ.پ ضربه زدی ، خدا ازت نگذرد .
پاسخ + +1 0 --
دبیربوشهری 1396/10/18 - 07:31
جناب پورسلیمان سلام
فکر کنم اشتباهی رخ داده است.ماخذ 4و 6 یکسان است. از محتوای مطلب به نظر میرسد که ماخذ 6 باید اتوبیوگرافی الهیار ترکمن باشد. لطفا اصلاح شود
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1396/10/18 - 07:41
سلام
همکار محترم
از تذکر شما سپاسگزارم .
مورد اصلاح شد .
پایدار باشید .
پاسخ + +1 0 --
خرمدین 1396/10/18 - 10:58
متاسفانه عرصه مدیریت در کشور ما جولانگاه دروغگویان حرفه ای و کاسبکاران بده بستان کار شده است. این افراد با زد و بندها بازیهای پشت پرده و متاسفانه حتی روی صحنه (با توجه به از بین رفتن قبح اعمال ضد اخلاقی)به مدیریت های خرد و کلان نائل می آیند.با توجه به نقش مدیر بدیهی است که وثعیت ناهنجار کنومی نتیجه عملکرد همین دروغگویان است. جناب الهیار محترم یا مدارکت را البته اگر دارید!!!!در همین صدای معلم در معرص دید فرهنگیان شریف قرار دهید یا اگر مدارید شر خود را از سر این وزارتخانه فلک زده که بفرمایید.
پاسخ + +1 0 --
همكار خدماتي 1396/10/18 - 12:29
به فكر نيروهاي خدماتي آموزش و پرورش هم باشيد با مدرك فوق ليسانس و دكتري جايي در سيستم آموزشي و يا اداري ندارند.....
پاسخ + 0 0 --
معلم 1396/10/18 - 15:15
تاجایی که ما می دانیم نیرو های خدماتی با مدرک بالا، آشناهای رئیس روسای آ.پ هستند و به این امید نیروی خدماتی شدند که بعد معلم بشوند یا پست در اداره بگیرند.
پاسخ + 0 0 --
ناظمی 1396/10/18 - 15:15
بعضی از این دوستان نطردهنده بی طرف و با طرف نظرات عجیبی ارائه می کنند ایشان برای اثبات بیطرفیشان گاه بدیهیات را هم زیر سوال می برند تاثیر تحصیلات مرتبط البته از نوع اصیل و ابتیاع نکردنی در عملکرد فرد در هر سطح و ردهای مگر قابل انکار است. اما گدشته از اینها اینجا صحبت سر دروغگویی شیادی و سواستفاده است. شما یا مامور مزدور ایشان هستین و خودتان را به اصطلاح به کوچه علی چپ می زنید یا قبح مسائل عیر اخلاقی را دیگر برای شما قابل تشخیص نیست
پاسخ + +1 0 --
سیما 1396/10/18 - 15:20
دوستانی که خبر ندارند در بخش خبر همین جا صدای معلم جوابیه ورارت آموزش و پرورش نوشته شده . البته پاسخ طنزی است به این یاداشت مستند و موجه ولی به هر حال لااقل مسجل کردند که ایشان فوف لیسانس دانشگاه ازاد رودهن است طاهرا بقیه مدارک لاف در غریبی بوده
انشاالله این صدای معلم مستدام باشد و دستهای جناب پورسلیمان در مکشوف کردن حقایق هیچگاه نلرزد
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/10/18 - 21:07
فکر کنم مدرک لیسانس معادل داره. شاید اونم با پارتی جور کرده.
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1396/10/20 - 08:42
میگن به قیافه بعضی ها نمیاد مسئول باشند ها
پاسخ + +3 0 --
احمدوند 1396/10/24 - 12:49
با جستجوی اینترنتی مشخص میشود که ایشان از سال 1388 با جعل عنوان دکتر در هیات امنا دانشگاهها به عنوان نماینده سازمان مدیریت شرکت کرده است.
در اسناد ملی آموزش 2030 و برنامه آموزش برای همه از لفظ دکتر برای خود استفاده کرده است.
در تمامی اسناد و مکاتبات اداری در سازمان برنامه و بودجه برای ایشان از عنوان جعلی دکتر استفاده شده است
پاسخ + +3 0 --
دولت فرهنگیان 1396/10/24 - 22:37
از جناب بطحایی انتظار میرود در مورد مدرک آقای «الهیار ترکمن» معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آپ و ابهاماتی که در این خصوص هست توضیح بدهند و درصورتی که عدم صداقت ایشون ثابت شد ایشون رو به احترام فرهنگیان برکنار کنند.
پاسخ + +1 -3 --
ناشناس 1396/10/25 - 08:31
دوستان هوشیار باشید؛ یه عده (که 30 سال هستش افتادن رو این وزارتخانه) برای این‌که منافعشون به‌خطر نیفته شروع کردن به دروغ‌گویی و تخریب؛ خداییش بررسی کنید؛ از لحاظ علمی و تجربی این آقا جزو بهترین گزینه‌ها برای آموزش و پرورش هستش
هوشیار باشید
پاسخ + +4 0 --
حسن 1396/10/25 - 12:17
این معاون با دروغ پردازی به فرهنگیان ،خود کشی کرد با چه رویی در وزارتخانه نشسته استعفا کمترین کار جهت عذر خواهی است
پاسخ + +3 0 --
آموزگار وحید 1396/10/27 - 01:03
جناب آقای پورسلیمان عزیز دست مریزاد، جه بر سر ما و کشورمان آمده است چرا کسی پاسخگو نیست ؟
ما چگونه و از چه راهی برای اجبار به پاسخگو کردن مسئولان اقدام کنیم ؟ سخت ترین تنبیه برای مسئولان نالایق دروغگو که سرمایه ها و دارایی های ملت را پایمال و به سرقت برده اند فقط تغییر سمت از این میز ریاست به میز ریاست دیگری است . ما را راهنمایی کنید تا از هر راه ممکن اقدام کنیم و فریاد بزنیم که دیگر بس است بس . با یک فراخوان در همین سایت معلم برای جمع آوری امضا و طرح شکایت مدعی العموم و کیفری اقدام کنیم .
پاسخ + 0 -1 --
احمدرضا 1396/11/02 - 00:41
ببینید اگه طرف دروغ بگه نباید توی کتابخانه ملی اسمش باشه. توی اینترنت بزنید جستجوی فیپا. بعد روی سرچ کتابخانه ملی اسم طرف رو بزنید، حتی می تونید پایان نامه طرف رو هم بدون هیچ زحمتی ببینید. قبل انتشار خبر یکمی دقت کنید. الان طرف اینو گرفته دستش میگه تهمت زدیم که فوق لیسانس ندارم. میره ازتون شکایت می کنه، حالا بیا درستش کن. بقیه جنبه هاش هم میره توی حاشیه.
پاسخ + +1 -2 --
احمدرضا 1396/11/02 - 00:48
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/823609

این لینک رو ببینید، آخه بابا قبل هر چیزی، یکمی سرچ کنید. طرف پایان نامه اش توی کتابخونه ملی هست. اینو رو می کنه بعدشم شما میشی متهم دادگاه.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/11/22 - 14:47
برادر این پایان نامه فوق لیسانس است نه دکتری.
نگران نباشید کسی متهم نمی شود.
پاسخ + +1 0 --
لیلا نورافشان 1397/01/04 - 13:06
این نظرات جهت گیری مشخص وصرفا با رویکردی تخریبی است بنده تاکنون چندین بار ایمیل ارسال کردم و شرایط نقد را شرح دادم اما به هیچ عنوان نه انعکاسی داده شد و نه پاسخی
داشتن و نداشتن مدرک دکتری دلیلی بر رد و یاتایید عملکرد افراد نیست ودر ثانی اگر تفکر مغرضانه و تخریبی را کنار بگذاریم شاید بتوانیم راهی برای مرتفع ساختن مسازلی که آموزش وپرورش با آن دست به گریبان است .لختی افکار تخریبگرانه را در صندوقچه تاربافته بگذارید و بگذارید آقای اللهیار هم طرح و برنامه و ایده هایشان را مطرح کنند
پاسخ + +3 0 --
مدرس آزاد 1397/01/07 - 15:30
باریکلا، باریکلا
پاسخ + +1 0 --
کارشناس بازنشسته آ.پ 1397/01/16 - 17:23
به نظر بنده مسئله مدرک خانم مهاجری موضوع اصلی نیست چون نظر ایشان مغایر با نظر وزیر محترم در مورد حذف تیزهوشان است به ایشان حمله می شود تا در مورد حذف تیزهوشان اظهار نظر مغایر نظر وزیر محترم نداشته باشند البته حمله کنندگان دنبال گرفتن طعمه از آب گله آلود هسند وگرنه چرا در مورد مدرک معاونت محترم پشتیبانی وزارتخانه اینقدر چانه زنی نمی کنند ؟!این را عاقلان دانند.چرا این معاونت محترم که بعد از گذشت نزدیک به دوسال از مرخصی استفاده نشده فرهنگیان بازنشسته 95( اداری ) صحبتی نمی کنند ویا در مورد کوهی از مطالبات فرهنگیان شاغل وبازنشسته اقدام عملی انجام نمی دهند؟آری چاپلوسی برای ارتقاع مقام جامعه فرهنگیان را نیمه فلج کرده بروید بررسی کنید چرا نمایندگان به خاطر مطالبات که روی خط قرمز است از وزیر سوال می کنند
پاسخ + +2 0 --
بازنشسته 95 1397/01/16 - 17:29
وزیر محترم ذخیره مرخصی باز نشستگان سال نود وپنج
چی شد.به اداره می رویم .اداره میگه ما رقم آن را به اداره کل ارسال کردیم .به اداره کل می رویم .اداره کل می گوید ما به وزارت آموزش وپرروش رقم را اعلام کردیم
پاسخ + +3 0 --
بازنشسته 95 1397/01/16 - 17:56
دور زدن قانون و افزایش تبعیض آمیز حقوق کارکنان برخی دستگاه ها با صدور بخشنامه های #محرمانه!
#قانون_شکنی #تبعیض چرا وزیر محترم آموزش وپرورش نامه نمی نویسد ومانند وزیر محترم کشاورزی به مصوبه افزایش غیر قانونی بعضی از دستگاهها اعتراض نمی کند؟!
پاسخ + 0 0 --
بازنشسته 95 1397/01/18 - 13:03
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، میر حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی،

میرزاده در خصوص «عدم پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان»، خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم تا پایان سال ۹۶ دولت معوقات فرهنگیان را به صفر برساند که نتوانست و ما به عنوان نماینده مردم شرمنده فرهنگیان هستیم.

وی با بیان اینکه آن طور که حق فرهنگیان در این خصوص بود، ادا نشد، گفت: هفته آینده که مجلس فعالیت خود را آغاز کند، مسئولان آموزش و پرورش، وزارت اقتصاد و خزانه کشور را به کمیسیون آموزش دعوت می‌کنیم تا توضیح دهند چرا این مطالبات پرداخت نشده و این همه تأخیر وجود داشته است.
پاسخ + +2 0 --
دبیر 1397/01/18 - 17:39
✅پس لرزه های افزایش امتیازات شغلی کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور !

⁉️زنگ اعتراض ؛ خطر بازگشت دومینووار حقوق های نجومی ؟!

پاسخ + +1 0 --
معلم 1397/01/19 - 12:21
پنجاه درصد به حقوق کارکنان #سازمان مالیاتی افزوده شد .
البته 50 درصد کف ماجرا بودزیرا افزایش سنواتی سال 97نیز متاثر از آن، پرو پیمان خواهد بود.
ازانجا که پرداخت مزایای غیر مستمر از جمله اضافه کاری،حق ماموریت ،ایاب ودهاب و ...نیز تابعی خواهد بود از متغیرهای آفزایش یافته بنابراین سالجاری بهارخوش یمنی را برای کارکنان ان سازمان به ارمغان خواهد داشت.
جالب است به محض رونمایی از این افزایش دندان گیر ،وزیر جهاد و کشاورزی هم که می خواست از قافله رقابت عقب نماند بلافاصله دست به قلم شده ،خطاب به جناب معاون اول نوشت :
جناب جهانگیری چه نشسته اید که اگر دیر بجنبید امنیت غذایی 80 میلیون جمعیت این کشور که به دستان با کفایت کارکنان این وزارتحانه دوخته شده است به خطر خواهد افتاد.
لطفا دستورفرمایید در کیسه خزانه گشوده ما را نیزبه نسیم بهاری بنوازند.

همکاران جناب زنگنه و خیلی از ژن برتری ها، قبلا بارها، این همای رحمت.را بر روی شانه های خود حس کرده اند.
تنها جایی که مثل همیشه سرش بی کلاه ماند وزارت پر عائله آموزش و پرورش بود .
پاسخ + +2 0 --
معلم 1397/01/19 - 13:02
لیمی در صحن مجلس خبر داد:
افزایش غیرقانونی ۵۰ درصدی برخی حقوق ها برخلاف مصوبه مجلس
علیرضا سلیمی
شناسهٔ خبر: 4265672 - یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰
سیاست > مجلس
یک نماینده مجلس از افزایش ۵۰ درصدی برخی حقوق ها در شورای حقوق و دستمزد برخلاف مصوبه مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در تذکر آئین نامه ای با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس توسط دولت اظهارداشت: در تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ مصوب کردیم که حداکثر افزایش حقوق در سال جدید ۲۰ درصد باشد. اما اخیراً آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور نامه داده و در شورای حقوق و دستمزد برخی حقوق ها به طور غیرقانونی تا ۵۰ درصد افزایش یافته است!
پاسخ + +4 0 --
ناشناس 1397/02/09 - 23:31
لعنت به خودم برای شغلی که انتخاب کردم کاش گدا میشدم معلم نمی شدم تا این همی بخاطز حقمان تحقیر شویم!!!!
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1397/02/09 - 23:32
ترا بخدا حداقل من که بخاطر پاداش 96 هزار بار خودم لعنت کردم وشزمنده زن وبچه ام شده ام منتشرکنید
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1397/02/11 - 20:39
سلام: پس نظر سنجی در رابطه با پاداش فرهنگیان ۹۶ غیب شد؟
پاسخ + +1 0 --
معلم بیچاره 1397/03/19 - 10:25
معلم میتواند یک ماه اعتصاب کند جواب بگیرد اونم سراسری اگه درست نشد تف بنداز تو صورتم ولی معلما متاسفانه بعضی جراتشو ندارن بعضی هم کاسه لیسن
پاسخ + +1 0 --
فرهنگ 1397/04/12 - 23:50
مجلس گفت 20 درصد. دولت 8 تا 9 درصد اعمال کرد.
دیگر نگویید مجلس در راس امور ...
دیگر نگویید معلم
دیگر نگویید خبر خوش.
بگویید بدبخت
....
پاسخ + +1 0 --
بازنشسته ۹۶ 1397/04/13 - 00:48
سلام اقای ترکمن پس پاداش مابازنشستکان چی شد به گفته شما باید قسمتی تا۹و۱۰ تیر۹۷ پرداخت می شدچرا ملت راگوسفند فرص کردین هرروز یه دروغ تحویل می دین اصلا به فکرتون نمی رسه که روی این پول یا وعده های بی اساس شما حساب میشه
پاسخ + +1 0 --
علیرضا 1397/04/21 - 00:51
تو را خدا یک کم عمیق تر نگاه کنید اصلا به پاتلت ایشون می خوره که آب البرتا و کانادا خورده باشه؟
پاسخ + +2 0 --
ناشناس 1397/05/16 - 08:04
والله اقا ی اللهیار از نظر برخورد احتماعی و ظاهر و داب اداری به قشر قصابان بیشتر میخورن
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/05/16 - 08:09
اگه اقای الهیار تو گروه سیاسی روحانی باشه با اقا زینی وند یکی باشه از نظروزیر اشکالی نداره مهم نیست
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/08/04 - 11:31
حال تصور کنید ایشون مدرک واقعی ولی با سهمیه فلان و بهمان داشتند آنوقت راضی می شدید
مدرک بدون درک را چه فایده
پاسخ + 0 0 --
امان از این خالیبند 1398/01/06 - 22:22
اللهیارترکمن با آن ادبیات ....که در صدا وسیما مقابل مجری انجام داد معلوم است که .... و لعنت بر مجلسی که به چنین وزرایی مثل بطحائی با لابی گری رای دادند
پاسخ + 0 0 --
ایمان 1398/02/29 - 13:01
چرا قبول نمیکنید آخه حقوق معلم پایینه دیگه اگر از سازمان های دیگه چیزی اضافه اومد میدن به آموزش و پرورش اما امسال چیزی اضافه نیومده دیگه
پاسخ + 0 0 --
م.ز 1398/05/19 - 13:33
وقتی همه کاره های آموزش و پرورش ما بی سوادن
نتیجه اش می شود وضع کنونی معلمان و دانش آموزان
پاسخ + 0 0 --
م،،م 1398/08/09 - 21:03
خدا لعنت کند آدم دروغگو را که این آقا (ترکمن)
که گفت حق التدریس ها را با حقوق مهر میدهندان هم در رسانه ملی زندگی من معلم را نابود کرد چون بد قول شدم البته خودم احمق هستم که باز هم فریب این نا مردا را خوردم لعنت بر کذاب
پاسخ + 0 0 --
بهشتی 1398/11/02 - 00:46
بعد از رتبه بندی من دقت کردم به صحبت‌های ترکمن با توجه به تخصصی که در حوزه منابع انسانی دارم به مدارکش شک کردم تا به اینجا رسیدم. واقعا درد معلمان عدم تخصص در راس هرم وزارت و اگر ایشون دکترا دارند حتما رو کنند. چون فرق یک متخصص مشخه بت یک اذم عادی
پاسخ + 0 0 --
علی 1398/12/11 - 21:55
سلام و درود بر شما، بنده خودم از دبیران فیزیک با مدرک دکتری فیزیک از یکی از بهترین دانشگاههای دولتی تهران و آدم علمی و مستقلی هستم. گزارشتتون خیلی خوب و مستند هستش و به قول خودتون میشود با رو کردن مدارک فوق لیسانس و دکتری بحث را به سادگی به نفع خود تمام کرد اما نمیدانم چرا طرف این کار رو انجام نمیده تا به این شائبه بسیار بد پایان دهد!!!!!!
پاسخ + 0 0 --
zaz 1398/12/14 - 00:14
درود بر شرفت که جانانه و زیبا نگارش کردی
امثال ترکمن خیلی بی لیاقتن .این ها پدرخوانده آموزش و پرورشن چه میدونن درد معلم چیه
پاسخ + 0 0 --
معلم مدارس غیردولتی 1398/12/15 - 16:56
وازرت آموزش و پرورش کمی به فکر رفع تبعیض بین نیروهایش باشد چرا مربیان پیش دبستانی ، معلمین نهضت سواد آموزی جذب آموزش و پرورش می شوند ولی معلمان مدارس غیر دولتی با وجود داشتن شرایط مورد نظر وزارت و گزینش هرساله هیچ گاه جذب نمی شوند .
پاسخ + 0 0 --
سلامت ابراهیم پور 1398/12/17 - 20:57
اینجانب 29 سال سابقه دارای مدرک فوق لیسانس .مدیر ابتدایی یک گروه تشویقی وایثارگر هستم اما دریافتی با سایر ادارات با نفر همسان 1/5 تا 2 میلیون تومان فاصله است آ قای الهیار خودتان بر رسی کنید.
پاسخ + 0 0 --
فیروزه سپهوند 1399/04/29 - 23:27
باسلام خدمت شمابرادرعزیزومحترم.
اقای الهیارترکمن بنده فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی درسال ۱۳۸۵دراراک هستم پس ازان باروئت خبری دریکی ازروزنامه هاوارددوره ی دوساله آموزش مهارت تدریس دردانشگاه سماهمراه بازیش ازامروزاگه وپرورش شدم وبامعدل اول دراین دوره فارغ التحصیل شدم امامتاسفانه هیچ ارگانی مسولیت جذب مارابه عهده نگرفتند تااینکه واردحوزه ی علمیه شدم وحالاهم ترم اردور ی طلبگی راسپری میکنم.میترسم بااین همه دوره های اموزش سنی براشرط سنی برای شرکت درازمون استخدامی آموزش وپرورش راازدست داده باشم .
ازشما میخواهم به عنوان برادری دلسوزبنده راراهنمایی بفرمایید.

سپاسگزارم.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با تصاحب صندوق ذخیره فرهنگیان توسط دولت ( هر دولتی ) موافق هستید ؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور