صدای معلم

" در مدارس ژاپن اخلاقیات موج می زند و در مدارس ما علیرغم حاکمیت مذهب دریغ از اخلاق مداری ! ذهن کودکان ما از تربیت مذهبی خسته است "

مقایسه سیستم آموزشی ژاپن با آموزش و پرورش ایران (بخش اول)

مینو امامی/ همکار صدای معلم

مقایسه سیستم آموزشی ژاپن با آموزش و پرورش ایران

مقدمه
من نیز چون هر انسانی وطنم را دوست دارم و شاید برای همین دلیل سعی در پیدا کردن روزنه ای برای رهایی از تمامی شداید روزگار که از سوی خودمان زخم هایی مزمن بر پیکر نظام آموزشی وارد شده است ، هستم. از حقارت ایران و ایرانی کدام عقل سلیم لذت می برد؟! برتری درهر حیطه ای و توفق هر فرد و جمعی در یک جامعه ، از ایده آل های بشری است . من نیز از تمامی اختیارات ، آن پسندم که یار پسندد. اما واقعیت های اجتماعی ، غلافی سخت و غیرقابل تغییری بر قدرت اختیار و ارادۀ ایرانی ها تعبیه ساخته است که درهم شکستن آن تبدیل به واقعیتی غیرممکن و نشدنی شده است. به تعبیری دیگر ، ما مسیر اعتلای آموزشی را در کشور خود ، درست طی نکرده ایم و برای همین روزنه ها و امیدهای برگشت از انحرافات دیدگاه آموزشی را نیز از دست داده ایم. نومیدی حاکم در بین معلمان و دبیران و شاید مسئولان نظام آموزشی کشور ما در همین جولانگاه بی ارادگی و بی توجهی ، زائیده شده و رشد یافته و تبدیل به کلاف سردرگمی گردیده است. یک جریان دور باطلی که از نظر جامعه شناسی ، مناسب ترین امکان برای سرآغاز تغییر و تحول در آن ناپدید گردیده است.
پس امر قیاس به دو جهت صورت می گیرد : اول آن که شاید وجدان فردی در این جامعه بیدار گردد و بخواهد یاد بگیرد و درست عمل نماید و دوم آن که من و شمای معلم بجای نالیدن از شرایط اسفبار حاکم از هر حیث در نظام آموزشی ، توفیق دریافت کوچک ترین جرقه ها برای تغییر مسیر غلط و یا اصلاح شرایط موجود به وضعیت مطلوب و ایده آل جهت رسیدن به امیدواری و آگاهی را داشته باشیم.
" مدارس ژاپن سرایدار ندارند و خود دانش‌آموزان ساختمان مدرسه را تمیز می کنند و زمان خاصی به این امر اختصاص داده شده است. در زمان این فعالیت موسیقی نواخته می‌شود تا احساس خوبی در دانش‌آموزان ایجاد شود. این روش تجربه خوبی برای آموختن مسئولیت در کودکان ایجاد خواهد کرد."


دیدگاه ژاپنی ها و ایرانی ها به امر یادگیری کودکان
دیدگاه هر جامعه ای نسبت به هر امری ، مسیر حرکت و سیاست های دولت و مردم آن جامعه را تشکیل می دهد. باور روش و اُسلوب خاص یعنی همان چیزی که بدان ایمان دارید و آن را در مسیر حرکت خود به کار می گیرید. این باور هم برای افراد و هم برای جامعه ، با میل و اراده و یا ناخواسته ، منطق و روش حرکت قلمداد می شود و نهایت به جایی می رسید که دیروز الفبای آن را خود ترسیم ساخته اید.
" به نظر ژاپنی‌ها همه کودکان توانایی یادگیری مطالب را دارند و تلاش ، پشتکار و انضباط شخصی ، موفقیت تحصیلی را تعیین می ‌کند نه توانایی علمی ، در واقع به عقیدۀ آنان مطالعات و عادت‌های رفتاری خود، آموزش هستند."
و در کشور ما برچسب های تنبل ، ضعیف ، بی انضباط و.... بر روی دانش آموزان و جدایی سازی آنان در 18 نوع مدرسه ، خود به خود این تلقی را قوّت می بخشد که او قدرت یادگیری ندارد و از چرخۀ سالم تحصیل و اشتغال باز می ماند. ژاپنی ها برخلاف تصور حاکم در جامعه ما ، که معتقدیم مدرک تحصیلی و بالا بودن درجۀ آن بیانگر توان علمی یک فرد است و در انتصاب ها و انتخاب های خود به این مهم خیلی اهمیت می دهیم ، به تلاش و پشتکار و مطالعه و عادات رفتاری ، اهمیت می دهند ، آنان همۀ این موارد را " آموزش " می نامند.

در جامعه ما حتی عده ای بر مَرکب کردانیسم سوار و با حقّه و نیرنگ خود را دارای مدارک تحصیلی ناکرده ، خطاب می کنند و سطحی نگری در جامعه ما تا حدی است که آن را باور کرده و حتی به دنبال حقیقی و غیرحقیقی بودن آن مدرک نمی رویم و اصلا بدان شک نمی کنیم. موقعیت ممتاز و برجستۀ او ما را مجذوب خویش می سازد. از نظر آنان مطالعه و عادت های رفتاری ، آموزش نامیده می شود و از نظر ما توانایی دانش آموز در حفظ دروس و نمرۀ 20 او بیانگر برتری یادگیری و توانمندی اوست.

مقایسه سیستم آموزشی ژاپن با آموزش و پرورش ایراناگر دقت کنید ارجحیت یک باور و یا دیدگاه ، به همین سادگی به مرور زمان به فرهنگ عمومی تبدیل می شود و ارزش های یک جامعه را جهت رسیدن به رشد و توسعه تشکیل می دهد. ما از انتخاب و بکارگیری همین دیدگاه درست و منطقی غافلیم . دیدگاهی که نتایج بلندمدت آن فرهنگ و اقتصاد و آموزش یک کشور را به برتری می رساند و مقبولیت جهانی بدان می بخشد. ما از درد اکنون زدگی و زود و تند نتیجه گیری از فعالیت های فردی و اجتماعی خود نیز رنج می بریم . ما به خود نتیجه می اندیشیم و مسیر انتخاب شده را تجزیه و تحلیل نمی کنیم و یا به صحّت و سلامت مسیر بی اعتنائیم و فقط روی هدف پرمنفعت خود می اندیشیم. اما ژاپنی ها برای رسیدن به هدف تعیین شده نیز ابزار سالم و لازم را انتخاب می کنند. آنان معناگرا و اخلاق گرایند و ما هدف گرا . آنان دنبال منافع فردی نیستند بلکه از تأمین منافع جمع لذت می برند و ما برعکس.

راز موفقیت کودکان ژاپنی
" هر چند انتقادات زیادی به سیستم آموزشی ژاپن وارد شده است ، اما برخی از کشورهای اروپایی نیز از این سیستم پیروی می‌کنند . اما چرا کودکان ژاپنی موفق هستند؟ اصلی ‌ترین عامل در این مورد وابستگی مادر و فرزند از بدو تولد است و چگونگی پرورش و آموزش کودکان ژاپنی توسط مادر تا ورود به مقطع تحصیلی است.

در تحقیقات صورت گرفته مشخص شده بسیاری از کودکان در سن مدرسه بسیار دلیر ، کنجکاو و خودکفا بوده و مهارت‌های غیرشناختی در آنان ارتقا یافته است ، در نتیجه این خصوصیات اخلاقی به اجتماعی شدن کودکان کمک کرده و از یأس و ناامیدی پیشگیری می کند. از دیگر ویژگی‌های برجسته سیستم آموزشی ژاپن کاهش استرس دانش‌آموزان و افزایش احساس شادی در آنان است.
افزایش مهارت‌های غیرشناختی مانند پشتکار ، خودکنترلی ، کنجکاوی ، دیانت و اعتماد به نفس نیز موجب می‌شود کودک ژاپنی بیش از 10 ساعت در هفته تمرین ریاضی داشته باشد و از تکالیف خود خسته نشود و احساس نارضایتی نکند. پس دلایل موفقیت به IQ بالا ربطی ندارد و مهارت‌های غیرشناختی راز موفقیت است. در کشور ژاپن اتوبوسی در مدرسه وجود ندارد و دانش‌آموزان مسیر منزل تا مدرسه را با پیاده ‌روی و دوچرخه‌ سواری طی می ‌کنند
از دیگر موارد سیستم آموزشی ژاپن "هویت گروهی" است. یعنی شما با کلاس خود همراه هستید و با کلاس خود فارغ‌التحصیل می‌شوید و هیچ تبعیضی بین دانش‌آموزان وجود ندارد. طی سال‌های تحصیلی از مهدکودک تا دانشگاه ژاپنی ها خوشحال و سالم هستتند."
توجه به نحوۀ تربیت مادران در ژاپن ! حداقل این نکته را ثابت می کند که قبل از نتایج عملکردی معلمان برای جامعه پذیری کودکان ، نقشی کلیدی و حسّاسی وجود دارد که خمیرمایۀ توانایی های کودک را شکل می دهد. بهشت زیر پای مادران است شاید تعبیری درست برای تربیت کودکان یک جامعه است. این بهشت فقط به بهانۀ زائیدن و مراقبت و نگه داری و بزرگ کردن کودکان به مادران هدیه نمی شود بلکه بر چگونگی و نحوۀ تربیت و آماده سازی او برای جامعه ، نیز تعلّق می گیرد.

نتیجۀ تحقیقات در ژاپن نشان داده است که بسیاری از کودکان در سن مدرسه بسیار دلیر ، کنجکاو و خودکفا بوده و مهارت‌های غیرشناختی در آنان ارتقا یافته است ، در نتیجه این خصوصیات اخلاقی به اجتماعی شدن کودکان کمک کرده و از یأس و ناامیدی پیشگیری می کند و کودکان ما در سن مدرسه و روزهای آغازین مدرسه روی ، گریان و ترسان هستند . آنان از آغوش گرم مادر و مهربانی های او که امکان لوس شدن را به او می داد جدا شده و در بِستر اجتماعی بیگانه که محل یادگیری و انضباط خشک است قرار گرفته است. این عدم تناسب ، خاطرۀ تلخ روز اول مدرسه را تا آخر عمر برای او زنده نگه می دارد. کودکان ما از همان دورۀ ابتدایی ، غمگین ، افسرده ، دلگیر و پژمرده اند . کودکان ما مهارت‌های غیرشناختی مانند پشتکار ، خودکنترلی ، کنجکاوی ، دیانت و اعتماد به نفس را از تربیت مادران خود فرا نمی گیرند و از بطن نظام آموزشی و تلاش معلمان نیز بسیار کم یاد می گیرند. کودکان ما به حال خود رهایند و آنان می بایست با ویژگی های فردی و تلاش و همّت خودشان ، خودی نشان دهند و یا متمایز باشند. اما در ژاپن برای این کار ، بِستر مناسب قبلا در خانواده آماده می شود.
ژاپنی ها به دور از استرس و نگرانی و شاد و بدون هر نوع تبعیضی تحصیل می کنند و ایرانی ها در متن استرس و به دور از نشاط و شادی و در اوج تبعیض ، تحصیل می کنند. شرایط متفاوت برای دو ملت از همین مدرسه از زمین تا آسمان هویداست. داده های ما برای نظام آموزشی با ملتی که در هر زمینه ممتاز است ، اصلا همخوانی ندارد و تضاد بین ما و ژاپنی ها از همین جا مشهود است.

مقایسه سیستم آموزشی ژاپن با آموزش و پرورش ایران

واقعیت‌های جالب در مورد سیستم آموزشی ژاپن
" سیستم آموزشی ژاپن از موفق‌ ترین سیستم‌های آموزشی دنیا است به‌ طوری که هیچ فرد بی‌سوادی در این کشور وجود ندارد. دانش‌آموزان دبیرستانی ملزم به پوشیدن لباس فرم هستند. ناهار در مدارس ابتدایی و دبیرستان عمومی در منوی استانداردی تهیه شده و در کلاس درس صرف می‌شود. به این ترتیب ، دانش آموزان و معلمان می‌توانند روابط بهتری در هنگام غذا خوردن با یکدیگر داشته باشند. دانش آموزان در ژاپن در کلاس‌های خود به موقع حاضر شده و غیبت ندارند. آنها احساس تعلّق خاطر به مدرسه دارند و هرگز احساس ناخوشایند و دوست نداشتن ندارند. بر اساس آمار 85 درصد دانش‌آموزان در ژاپن در مدرسه احساس خوشحالی دارند و حدود 91 درصد از دانش‌آموزان ژاپنی گزارش دادند که هرگز سخنان آموزگاران را در طول زندگی خود نادیده نگرفته ‌اند."

نداشتن فردی بیسواد در جامعه برای رهایی از جهل و تاریکی ، حقی است که تک تک افراد یک جامعه برای سعادتمندی خود و دیگری بدان نیاز دارند. ما علیرغم داشتن دو پل رابط برای این منظور یعنی سپاهی دانش قبل از انقلاب و نهضت سوادآموزی بعد از انقلاب ، بعد حدود نیم قرن ، هنوز بدین هدف نائل نشده ایم و از سوی دیگر با کمال تأسف نسبت به قداست حرّیت بشر ، بنا به دلایلی چون فقر ، اشتغال زودهنگام ، ازدواج زودرس و فروش دختران جوان برای پیرمردانی که به توان مالی خود مغرورند و..... هر روز بر تعداد بیسوادان زیر 18 سال جامعه افزوده می شود. آنان پدر و مادر فرزندان فردای جامعه ای می شوند که سرنوشتی مشابه یکدیگر دارند. فعلا هیچ تفکر و توانی ، نتوانسته است برای این عظمت دردمندی، درمان باشد. خیلی از مسایل موجود جامعۀ ما از همین مسیل بیسوادی زائیده می شود ، رشد می کند و معضل اجتماعی لقب می گیرد. مسایلی لاینحل ، به حال خود رها شده و سازگار با زندگی مردم آن جامعه تداوم دارند.
پوشیدن فرم مخصوص در مدارس ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایران که بیشتر برای دختران اختصاص می یابد و بهتر است پسران نیز از آن تبعیت کنند ، یعنی همرنگی و یگرنگی و انسجام اجتماعی و حذف فاصلۀ طبقاتی . خصوصا در کشور ما که تضاد طبقاتی غوغا می کند این مهم برای هر دو جنس ، حائز اهمیتی ویژه است.
در کشور ژاپن که از دوران کودکی به با هم بودن توجه جدّی دارند ، ناهارشان را با معلم مربوطه در کلاس درس با منویی استاندارد که برای سلامتی کودک لازم و خوشایند اوست ، میل می کنند. یک رفتاری ساده اما با نتایج عاطفی بنیادی و بسیار.
در مقابل حس تعلّق خاطر به مدرسه با احساس خوشایند نسبت به آن و ذوق و شادی کودکان ژاپنی ، ثانیه شماری همۀ دانش آموزان و عده ای کثیر از معلمان برای فرار از زندان و زندان بانان مدارس خود را به یاد آوریم که هیچ نوع جذابیتی برای حتی دقایقی اضافه ماندن در مدرسه برای آنها وجود ندارد. نوعی بیگاری رفتن و شکنجه شدن و تحقیر و اسارت که روح نشاط و شادی و هیجان را در خود خفه می سازد. یک فاصلۀ نجومی برای کارکرد مناسب مدارس بین دو کشور کاملا مشهود است. برعکس در کشور ما 85 درصد دانش آموزان از مدرسه بیزارند و شاید 91 درصد آنان اصلا به حرف های معلم و دبیر خود در طول تحصیل جامۀ عمل نپوشانده اند و آنها را مد توجه قرار نداده اند.
جای تأمل دارد چرا همه چیز در کشور ما با ژاپن معکوس است ؟! بررسی آن نیاز به تحلیل و مطالعۀ بسیاری نیازمند است اما دلایل واقعیت جاری ، حداقل برای ما معلمان و دبیران کاملا مشهود است و به دلیل و استناد نیاز ندارد.

حاکمیت سادگی و آرامش در مدارس ژاپن
" در کشور ژاپن اتوبوسی در مدرسه وجود ندارد و دانش‌آموزان مسیر منزل تا مدرسه را با پیاده ‌روی و دوچرخه‌ سواری طی می ‌کنند. هر دانش‌آموز در مدرسه دارای قفسه ‌ای برای کفش در ورودی مدرسه است و کتاب‌ها و دیگر لوازم دانش‌آموز در کلاس همراه وی است. علاوه بر کفش‌های معمولی دانش‌آموزان در مدرسه به یک جفت کفش ورزشی نیز نیاز دارند. دانش‌آموز قبل از ورود به مدرسه به دلیل طولانی بودن زمان مدرسه ( هشت ساعت) باید کفش‌های خود را هنگام ورود با یک جفت کفش راحتی تعویض کند. "

سرویس مدارس در جامعه ما همانند بسیاری از تب های پُزعالی ، مرضی مزمن است که عمده دلیل آن تبدیل مدرسه از یک شکل واحد به 18 نوع متفاوت و متضاد ساختاری از یکدیگر است که برجستگان جامعه ترجیح می دهند تحصیل فرزندشان در آن مدارس پراکنده در جهات جغرافیایی مختلف شهرها با طی مسافت زیاد از منزل تا مدرسه ، باشد. اگر چنین تناقضی در شکل مدارس ما نبود ، دانش آموزان درمحل سکونت خود به تحصیل می پرداختند همانند ما که هر سه دورۀ تحصیلی را با پای پیاده در مدرسه ای نزدیک منزل خود به اتمام رسانده ایم. پس سرویس مدارس فقط زائیده دستاورد مسئولان نظام آموزشی ماست و بزرگ شدن شهرها دخالتی در آن ندارد چون همۀ کشورها از جمله ژاپن شهرهایش با افزایش جمعیت توسعه یافته است.

مقایسه سیستم آموزشی ژاپن با آموزش و پرورش ایران

" مدارس ژاپن سرایدار ندارند و خود دانش‌آموزان ساختمان مدرسه را تمیز می کنند و زمان خاصی به این امر اختصاص داده شده است. در زمان این فعالیت موسیقی نواخته می‌شود تا احساس خوبی در دانش‌آموزان ایجاد شود. این روش تجربه خوبی برای آموختن مسئولیت در کودکان ایجاد خواهد کرد."
استفاده از موسیقی به هنگام تمیز کردن مدرسه ، به دانش آموزان حس خوبی می دهد که ما از همراهی موسیقی با هر چیز در مدرسه مخالفیم. همراهی موسیقی در لابه لای مدت زمان آموزش در مدارس یعنی به وجد آوردن انرژی نهفتۀ کودکان. آه و افسوس که به خاطر دارم وقتی به تقلید برخی از کشورها ، ما را به تمیز کردن فقط کلاس درس نه کل فضای مدرسه خصوصا سرویس بهداشتی ، تشویق می کردند ، همگی با هم می گفتیم : مگر مدرسه مستخدم و سرایدار ندارد ؟ کسرشأن همۀ ما بود. ما را چه به یادگیری مفاهیم ضمنی یک فعالیت و یا برنامۀ پنهان یک تصمیم. ما همگی خانزاده بودیم که فقط برای آموزش آمده بودیم !! همان تعهد و دلبستگی و انضباطی که امروز از مردم ژاپن ، مصداق می آوریم در سایۀ چنین رفتارهایی بسیار ساده اما با اثرگذاری عمیق تا آخر عمر ، ممکن گردیده است. ما همان بهتر در خانزادگی خود مغرور بمانیم و به دیگران از بالای بینی خود نگاه کنیم .

" مدارس ژاپن دو جشنواره اصلی طی سال تحصیلی دارند که شامل جشنواره ورزشی و جشنواره فرهنگی است. جشنواره ورزشی در اواخر تابستان برگزار می‌شود و یک روزه و یا دو روزه است. این مسابقات شامل دو استقامت ، پرش و سایر رویدادهای دیگر و فرصتی عالی برای رقابت و پیوستگی گروهی است. جشنواره فرهنگی نیز رویدادی با هدف استفاده از نتایج یادگیری روزانه برای افزایش انگیزه است. همچنین با نام نمایشگاه زندگی روزانه ، نمایشگاه یادگیری و جشنواره مدرسه شناخته می‌شود. تقریبا تمام مدارس ، دارای سیستم دسترسی به متخصصان بهداشت هستند. همچنین تقریبا 90 درصد مجموعه ورزشی و 75 درصد آنها دارای استخر شنا هستند.
تجهیزات گرمایی و سرمایشی مدارس ژاپن با دیگر کشورها متفاوت است. واحدهای گرمایش و خنک‌ کننده در اتاق معلمان شاید وجود داشته باشد البته به معنای خاص بودن آسایش نیست. مدارس به طور کلی اجازه استفاده از* AC را تا اول ژوئیه ندارند.این شرایط از سال 2005 برای کاهش میزان مصرف برق در ژاپن در تابستان اجرا شده است.استفاده از وسیله گرمایشی نیز در هر کلاس درس به شکل چراغ نفتی است و نیازمند باز کردن پنجره‌هاست وهدف از این پنجره باز کاهش عوامل بیماری ‌زا، میکروب‌های سرماخوردگی و آنفلوانزای خوکی است" .

در هر سال تحصیلی وجود دو جشنوارۀ ورزشی – فرهنگی ، به دانش آموزان ژاپنی شور و هیجان و همکاری را به آنان آموزش می دهد. آنان با شرکت خود در این جشنواره ها تمرینی برای زندگی کردن می نمایند. اما مسابقات فرهنگی – مذهبی ما ، دانش آموزان را به تلاش های فردی که موجب برتری و کسب رتبه اول می شود ، هدایت می کند. در این فعالیت ها ما باز از امر حفظیات متون تعیین شده برای شرکت در مسابقات پیروی می کنیم و ارزشی ممتاز یا فرهنگ ساز ، خلق نمی کنیم. اگر مدارس ما با چراغ نفتی گرم شود ، آمار آتش سوزی غوغا می کند، صدای اعتراض بلند می شود و.....

همچنان که قبلا نیز اشاره کردم ، آنچه که در مدارس ژاپن کاملا مشهود است دانش آموزان به آسیب " رهاشدگی به حال خود " ، مبتلا نیستند. آنان با جامعه پذیری مساعد و مناسب جهت پیشرفت یک جامعه برنامه هایی بسیار ساده اجرا می کنند. نتایج کاشت هنگام برداشت محصول دراشتغال کودکان دیروز ، کانون توجه جهانیان می شود. در میدان تولید دانش و صنعت و خرد و شعور و توانمندی در تمامی ابعاد از هنر و سنت و فرهنگ گرفته تا ورزش و روابط سیاسی . در هر ورزشی شاهد انسجام گروهی و رفتاری تحسین برانگیز از آنان هستیم. تحسین یک ملت پسندیده است یا فقط 30– 40 نخبه ؟! آنان کجای مدار انسانیت برای بشر خدمت می کنند و ما کجا ؟ در این مقال مشاهده کردید نه حرفی از مذهب زده شد و نه سیاست. چون هر دو در جایگاه اصلی خود قرار دارند و مدرسه صرفا محلی برای یادگیری و تعلیم و تربیت و جامعه پذیری است.

در مدارس ژاپن اخلاقیات موج می زند و در مدارس ما علیرغم حاکمیت مذهب دریغ از اخلاق مداری ! ذهن کودکان ما از تربیت مذهبی خسته است. این خستگی و افسردگی و دلمردگی را همۀ شما معلمان تجربه می کنید و شما نیز با قرار گرفتن در چنین فضایی ، دلمرده و نومید و خسته اید. مدارس ما به هوایی تازه برای تنفس نیازمندند. پس اجازه دهید مدارس به تکلیف ملی و جهانی خود بپردازند ، یعنی آموزش و پرورش .

ادامه دارد

مطالب داخل گیومه از این منبع استفاده شده است : کد خبر 96063118141 - جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ - عوامل موفقیت سیستم آموزشی ژاپن.
AC* تولید جریان برق با یک ژنراتور الکتریکی مخصوص است که به تولید جریان برق متناوب اختصاص دارد.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریداین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید">

شنبه, 20 بهمن 1397 17:56 خوانده شده: 7641 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +2 0 --
رضایی 1397/11/20 - 18:35
خانه از پای بست ویران است ..........................
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/20 - 19:58
سلام
اتفاقا ، خانۀ ژاپنی ها هم از داربست ، ویران و خراب بوده است اما بپا خاسته اند.در قسمت های بعدی خواهید دید که ژاپن جنگ و بمباران هسته ای را پشت سرگذاشته است ، اما توانسته است. مهم این است که ما چرا نمی توانیم؟ ما هم انقلاب و جنگ را تجربه کرده ایم ، اما آموزش و پرورش ما راه و مسیر گم کرده است چرا ؟!!
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1397/11/21 - 21:13
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا اسمان است
کاش امکان داشت روزی زاپن اسلامی بشیم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/21 - 21:50
سلام
حالا چرا ژاپن اسلامی ؟!
لازم نیست ژاپن شویم ، بهتر است ایران
سربلند مستقل خردمند باشیم. تشکر
پاسخ + +1 0 --
رضایی 1397/11/20 - 18:41
شاید مسلمان نباشند
اما فساد ندارند اختلاس ندارند
اقلیتی منفعت طلب بر آموزش و پرورش آنها حکمرانی نمی کند.و...
در نتیجه متفاوت هستند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/20 - 20:01
به قول شما وقتی صلاحیت اخلاقی حاکمیت دارد ،
همه چیز به دنبال آن در مسیر درستی، حرکت می کند.
ما از اخلاقیات بسیار فاصله گرفته ایم و الیناسیونِ خیلی از چیزها شده ایم که گمگشتگی و خودباختگی مان را موجب شده است ، اما باز چرا ؟
پاسخ + +1 0 --
امامی 1397/11/21 - 09:49
سلام
حساسیت های ما نسبت به مسایل اجتماعی در این
سایت از یک شگفتی غیرقابل پیش بینی ، تبعیت
می کند. صبح ساعت ۶/۴۵ تعداد خوانندگان گزارش
خبری ازدواج رهای ۱۱ ساله ، ۴۷۵ نفر بود و الان دقیقا
طی دو ساعت این آمار به ۲۶۴۰ نفر رسیده است!!!!
این همه کنجکاو برتری ڗاپن نسبت به کشور خود در
هر عرصه ای هستیم اما شور لازم برای مطالعه دلایل
آن نداریم !!!
وقایع اجتماعی قابلیت درجه بندی و اولویت بندی
هستند ، هر چند هر کدام بجای خود مهمند اما جهت
ترجیح ما هم گویای مسایل ریز و درشت بسیار است!!
که من دانشجوی همیشگی جامعه شناسی در آن متحیرم !!!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/21 - 10:04
وقایع اجتماعی قابلیت درجه بندی و الویت بندی دارند.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/21 - 09:55
در عرض ۸ دقیق شد ۳۰۶۵.
قصدم پیگیری این است که ما دنبال چه چیز هستیم ؟!
هیجان ، شور و استرس ، کنجکاوی و.......
و یا درمان آلام نظام آموزشی و معلمان!!!!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/21 - 10:03
دقیقه
پاسخ + 0 -1 --
شیما 1397/11/21 - 11:53
توصیه میکنم انیمه های ژاپنی با تم مدرسه ای رو نگاه کنید همه بعد از دیدن این نوع انیمه ها عاشق مدرسه میشن چون انگار یه محیط اجتماعی آموزشی فرهنگیه شاده تا یه محیط آموزشی خشک و نظامی مثل مدارس ما.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/21 - 17:44
سلام
همکار محترم ، از راهنمایی و همراهی تان سپاس.
پاسخ + 0 0 --
شهاب 1397/11/21 - 19:05
رازهای موفقیت ژاپنی ها ساده زیستی ،وجدان کاری ،اخلاق مداری وعملگرایی آن هاست که توانستند کشوری ممتازبسازند
مقایسه آ.پ ایران باژاپن کاری بی ثمر است آ.پ ایران ازآ.پ همسایگان مانیز عقب افتاده تراست یکی از دلایل اصلی این اتفاق نامیمون وجود منابع معدنی نفت وگاز کشورایران است وجود منابع طبیعی مردم ومسئولان یک کشور را تنبل وبی سواد بارمی آورد این اتفاق در بسیار از کشورهای مشابه ایران نیزاتفاق افتاده البته ولی وخامت اوضاع آن کشورها به اندازه ایران نیست حداقل توانسته اند رفاه مادی را ایجاد نمایندولی کشوری توسعه یافته ندارند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/21 - 21:48
سلام
مقایسه قرار نیست مابین دو کشور عین هم و یا شبیه به هم صورت بگیرد. هدف از مقایسه نشان دادن تفاوت ها و الگو
برداری از آن است. اتفاقا در دو قسمت دیگر خواهید دید که
مناسب ترین کشور برای مقایسه با ایران در حیطه ی نظام
آموزشی ، ڗاپن است چون تاریخ شروع آموزش در هر دو
کشور یکی است.
تک محصولی بودن و تنبلی ملت و دولت و وابستگی بدان
مقوله ای دیگر است . فعلا قصد بر آن است یاد بگیریم که
چگونه می توانیم . تشکر
پاسخ + 0 0 --
حقی 1397/11/22 - 01:21
سپاس بیکران از سرکار خانم امامی که با معرفی آموزش وپرورش کشور آفتاب تابان برای ما الگو سازی می نمایند. الگو سازی منطقی قرآنی دارد. خداوند در قرآن الگو های مختلفی را معرفی می کند. برای مثال از لقمان بعنوان یک الگو یاد می کند با وجود آنکه لقمان پیامبر نیست.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّـهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
و به راستى، لقمان را حكمت داديم كه: خدا را سپاس بگزار و هر كه سپاس بگزارد، تنها براى خود سپاس مى‌گزارد؛ و هر كس كفران كند، در حقيقت، خدا بى‌نياز ستوده است.
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/22 - 09:31
سلام
اعتقاد دارم ما برای تغییر نیاز به خط و نشان
داریم یا باید خودمان چنین توانایی ارزشمندی
داشته باشیم و یا باید آنرا ولو در دورترین نقطه
جهان به سفارش قرآن ، جستجو کنیم. تشکر
پاسخ + +1 0 --
حقی 1397/11/22 - 01:35
برگرفته از متن:در مدارس ما علیرغم حاکمیت مذهب دریغ از اخلاق مداری ! ذهن کودکان ما از تربیت مذهبی خسته است. این خستگی و افسردگی و دلمردگی را همۀ شما معلمان تجربه می کنید و شما نیز با قرار گرفتن در چنین فضایی ، دلمرده و نومید و خسته اید.
ضمن احترام به دیدگاه نویسنده محترم ،بنده نظرم این است که در مدارس مامذهب حاکم نیست بلکه خروارخروار خرافه وبدعت حاکم است که موجب افسردگی هم خواهد شد.
اگر دین در جامعه ای حاکم شود قطع به یقین آن جامعه پر از شور ونشاط خواهد شد. هدف از نزول دین الهی برپایی مردم برای استقرار عدالت می باشد. وعدالت است که موجب شادی ونشاط فرد وجامعه خواهد شد.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/22 - 09:36
مذهب و یا نمایشی از نمودهای آن برای دانش آموزان
و حتی معلمان ، به نام دین تلقی می گردد و واکنش
نسبت به کارکرد نامناسب آن ، باعث اجتناب و دوری
از مظاهر دینی می شود . از جمله اخلاق ستیزی.
صاحب نظرید و ابراز نظر حق بدیهی شما همکار
بزرگوار است . من هم در هر مرحله در حال یادگیری
هستم. از دقت نظر حضرتعالی سپاسگزارم.
ه
پاسخ + 0 0 --
حسن عباسی 1397/11/22 - 10:56
سلام ووقت بخیر /چگونه میتوانم کل مطالب را در مورد آموزش وپرورش ایران وژاپن تهیه ومطالعه نمایم از راهنمایی شما سپاسگزارم در ایمیل ارسال شود ممنون می شوم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/22 - 11:20
سلام
همکار محترم ، هنوز دو بخش دیگر از همین مقوله
باقی مانده است و در یک مقایسه دیگر که در دو
بخش به معرفی ۵ کشور برتر جهان در سال ۲۰۱۷
در دوره ابتدایی ، پرداخته ام و ژاپن نیز هست ،
بیشتر با آموزش و پرورش این کشور ، آشنا
خواهید شد ، لذا هم صبور باشید و هم همراه.
در ضمن منبع اصلی را در آخر یادداشت تقدیم
کرده ام. تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/11/23 - 10:53
تعریف درست وصحیح دین(مذهب) در شعر مولانا به زیبایی تمام عنوان شده است:

اگر تو عاشقي غم را رها کن
عروسي بين و ماتم را رها کن

نفخت فيه من روحي رسيده ست
غم بيش و غم کم را رها کن

مسلم کن دل از هستي مسلم
اميد نامسلم را رها کن

اگر ایمان آوردیم که از روح الهی که عین شادی است در ما هم دمیده شده است هیچ جایی برای غم واندوه وافسردگی با قی نمی ماند. چرا که روح ابدی وازلی وخسارت ناپذیر است. مسلمان آنست که هیچ غم وحزنی احساس نکند.
قُلْ بِفَضْلِ اللَّـهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
بگو به فضل و رحمت خدا باید شادمانی کنند که این بهتر است از آنچه می‌اندوزند.
بالاترین فضل الهی دمیدن روح در انسان است.
با تشکر
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/23 - 12:27
سلام
البته بنده در حیطه معارف ، نقطه ی پرگار هم نیستم ،
اما آنچه که حضرتعالی ذکر نمودید از نشانه های فرد
مومن است نه مسلمان. تعداد مسلمان چند میلیارد است
اما تعداد مومن قابل شمارش و اندک . سپاس
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/23 - 13:05
برای گفته ی شما رهبانیت لازم است که آن هم
در اسلام جایز نیست. همانند پیچک کنار دیوار
ناخواسته بشر امروزی در درد و اندوه و غم
دیگران می پیچد و روح و جسم و اندیشه اش
متلاطم می گردد.
من فقط به ۳۱۳ نفر مومن واقعی ظهور امام زمان
عج ا.... اشاره می کنم که در وانفسای امروز دامن
خویش مقدس نکه داشتن بسیار بسیار سخت است.
اما شادی فقط از دین حاصل نمی گردد هر چند می تواند
از آن متاثر گردد.
پاسخ + 0 0 --
شهردار 1397/11/23 - 20:18
سلام علیکم
زیاد نگران نباشد ، شستن مستراح را دختران در خانه ها و پسران در سربازخانه ها می آموزند!!
پاسخ + 0 0 --
امامی 1397/11/23 - 21:53
سلام
امید که وزیر گردید اما با ادراک این مهم که هدف
از تمیز کردن سرویس بهداشتی توسط کودکان آن
است که غرور و خودستایی و خودخواهی برخی
بشکند. او بفهمد که باید در نظافت محیط زیست
مشارکت کرد. او یاد بگیرد که وقتی بزرگ می شود
به استناد یاد گرفته ها شهر و محل زندگی و کار و
جاده و خیابان را هم تمیز نگه دارد و ته سیگار و
پوست موز و کاغذ بیسکویت و..... را از شیشه
اتومبیل بیرون نیندازد. و......
امید که حباب روی آب نباشیم. تشکر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/04/27 - 00:03
با سلام هرکسی فقط شعار میده کدام از ما اجازه میده بچه اش دستشویی مدرسه رو نظافت کنه؟یا اصلا بهش آموزش پیدا حالا که داری میری مدرسه نظافت ارتباط با کناریت همدلی کمک به دوستت رو یادت نره؟...ما اول باید خودمان شروع کننده باشیم ..هرکسی خانواده خودش رو بسازه کشور رو جلو میبریم بیایید بجای انتقاد خودمان شروع کنیم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/07/06 - 09:30
سلام
موافقم. منتهی برای تحریک عذاب
وجدان افراد جامعه و همچنین فراموش
نکردن شرایط اسفبار، انتقاد سازنده
و یا مقایسه با کشورهای موفق هم،
ضروری به نظر می رسد.
علاوه بر نظام آموزشی، نهاد خانواده
نیز در جامعه ما از کارکرد اصلی خود
فاصله گرفته است و برای همین بحران
در تمامی سطوح احساس می شود. تشکر
پاسخ + 0 0 --
افسانه طهماسبی 1398/05/27 - 12:53
سلام علیکم
حانم دکتر امامی اینجانب دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم تربیت هستم درکار پژوهش نیاز به یک راهنما داشتم که با توجه به مطالبی که از شما منتشر شده احساس میکنم شما میتوانید به من کمک کنید
از چه طریقی میتوانم با شما ارتباط داشته باشم
پاسخ + 0 0 --
امامی 1398/07/06 - 09:25
با سلام و احترام
و با عرض پوزش از این که دیر
پیام شما را خواندم. بنده لیسانس
پژوهشگری علوم اجتماعی هستم،
اگر موردی هست همین جا مرقوم
نمایید، توان داشتم همراهی می نمایم
و گرنه پوزش می طلبم.
با تشکر از لطف تان. موفق باشید.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد مدارس سمپاد ( تیزهوشان) به کدام گزینه نزدیک تر است؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور