چاپ کردن این صفحه

در بحبوحه لابی های قدرت، انتصاب های کم کیفیت و مدیریت ناکارآمد و...

ضرورت تخلیه شهر آق قلا و خطر سیل ... دلم می سوزد به حال پژوهش در این کشور!

دکتر عباس نعیمی جورشری/ جامعه شناس - مدرس دانشگاه

 تخلیه شهر آق قلا و خطر سیل و جایگاه پژوهش و کالایی شدن دانش

در سطر آخر چکیده مشخصا بر ضرورت تخلیه شهر آق قلا و خطر سیل تاکید شده است!

 به عنوان یک پژوهشگر بسیاری اوقات این حس را داشته ام که در کشور من پژوهش برای کمتر کسی مهم است.

روزهای متمادی در فقر اقتصادی، مطالعه و تحلیل و نوشتن چقدر ارزش دارد؟

در بحبوحه لابی های قدرت، انتصاب های کم کیفیت و مدیریت ناکارآمد...،
در بحبوحه شوآف های صوتی_تصویری سلبریتی ها...،
در بحبوحه کالایی شدن دانش و افت کیفیت دانشجو و تنگ نظری های هیات علمی و مافیای دانشگاه...،
ارزش یک پژوهشگر و متفکر اصیل در انتهای لیست اهمیت ها قرار دارد.

 از خودتان بپرسید یک پژوهشگر در کجای فهرست ارزش‌گذاری شما قرار دارد؟

تخلیه شهر آق قلا و خطر سیل و جایگاه پژوهش و کالایی شدن دانش

جامعه شناسی صلح

سه شنبه, 06 فروردين 1398 11:25 خوانده شده: 460 دفعه

در همین زمینه بخوانید: