صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

صدای معلم : شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر یک نهاد بالادستی بود چرا در سال 89 یک نهاد بالادستی نبود تا جلوی این مسئله و فاجعه را بگیرد ؛ الآن شده است نهاد بالادستی؟ - بخش پایانی

مهاجرانی : این را باید از خودشان بپرسید .من در حیطه کاری خود پاسخگو هستم

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر آمد ( این جا ) ؛ « صدای معلم » گفت و گوی تفصیلی را با « فاطمه مهاجرانی » سرپرست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان ( سمپاد ) شنبه 5 اسفند ماه انجام داد.

این گفت و گو به صورت کارشناسی و تخصصی به چالش های اخیر در مورد حذف آزمون های مدارس سمپاد و مساله " نخبگی "  پرداخته است .

بخش پایانی این گفت و گو تقدیم شما می شود.

حذف مدارس سمپاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی

صدای معلم :

آیا چنین چیزی امکان پذیر است ؟

 

مهاجرانی :

من معتقدم کار نشد ندارد. همه کارها با تدبیر، با کار کارشناسی، با استفاده از همه ظرفیت ها شدنی است .

 

صدای معلم :

در آخر مانند تراژدی خصوصی سازی در ایران نشود که اینها بگویند می خواهیم آزمون را حذف بکنیم و فرض کنید بیست تا مدرسه متنوع داریم و دیواری کوتاه تر از سمپاد پیدا نشود و همه کاسه کوزه ها سر سمپاد بشکند و بقیه هم کار خودشان را بکنند و اینجا هم بدون کلاه بماند. این تهدید وجود دارد؟ آیا این را قبول دارید؟

 

مهاجرانی :

بله. من صحبتی که با انجمن اسلامی معلمان کردم همین بود. من در آنجا از منظر کارشناسی نقاط قوت ، ضعف، فرصت و تهدید این موضوع را مطرح کردم. گفتم فرصت این است که الآن وزیر بگویند اینجا را سازمان خواهیم کرد. این فرصت خیلی خوبی است.

 

آیا فکر نمی کنید جامعه ایران به سمت " شمشادی " شدن حرکت می کند و فرآیند تدریجی حذف سمپاد به نوعی تقویت جریان نخبه ستیزی و نخبه کشی در جامعه ایرانی است؟ صدای معلم :

به نظر شما این حرف کارشناسی است؟ با توجه به  واقعیت هایی که در حرف وزیر وجود دارد؟ آیا این واقعیت دارد ؟

 

مهاجرانی :

که اینجا سازمان بشود؟ بله. من این حرف را غیر کارشناسانه نمی بینم. شورای عالی انقلاب فرهنگی یک سازمان بالا دستی است. الآن سازمان شدن در انتظار مطرح شدن در صحن شورا است و این را چیز بعیدی نمی بینم و بسیار به آن خوش بینم.

 

صدای معلم :

شما می گویید شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد بالادستی است ولی مرتبه آن را در سال 89 تنزل می دهند !

حذف مدارس سمپاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی

مهاجرانی :

تنزل پیدا نکرده است. علت این که توانستند ورود بکنند برای سازمان کردن، همین است. به جهت این که در شورای عالی اداری این مصوب شده است و فی الواقع آن مصوبه وجاهت قانونی ندارد.

 

صدای معلم :

اگر قرار بود آن زمان شورای عالی اداری کار خودش را بکند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم کاری نداشته باشد و از کنارش بگذرد و بعد الآن بگوییم حتما باید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد این چه سیستمی است؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر یک نهاد بالادستی بود چرا در سال 89 یک نهاد بالادستی نبود تا جلوی این مسئله و فاجعه را بگیرد ؛ الآن شده است نهاد بالادستی؟

 

مهاجرانی :

این را باید از خودشان بپرسید .من در حیطه کاری خود پاسخگو هستم.

 

صدای معلم :

مرکز سیاستهای دولت روحانی در آموزش و پرورش کاهش بودجه دولتی خدمات آموزشی در تناسب با قیمت بخش همین خدمات در بخش خصوصی و خرید خدمات آموزشی از مدارس غیر انتفاعی است. 

به نظر شما حذف مدارس سمپاد و یا محدود سازی آن تا چه حد در ادامه سیاست های دولت در مورد تقویت بخش خصوصی است ؟

 

مهاجرانی :

امیدوارم که در این مسیر نباشد. چون معتقدم استعدادهای برتر اتفاقا، تعداد زیادی از آنها در مناطق محروم هستند و حفظ آنها بسیار بسیار مهم است. برای امنیت ملی ما حفظ آنها مهم است. بگذریم از معنای عدالت که بسیار ارزشمند است. امسال رتبه دو تجربی مال یکی از مناطق سیستان و بلوچستان بود. اگر این بچه درک نشده بود چه اتفاقی می افتاد؟ در مورد مدرسه فرهاد واقعا امیدوارم روزی بتوانیم مدارسی را داشته باشیم که این قدر به بچه ها درس زندگی یاد بدهد در عین حالی که به استعدادهای برتر آنها توجه می کند

 

صدای معلم :

وقتی شما این را در دولت مردان و سیاست مداران می بینید بحث اهم فی الاهم را مطرح می کنند و ممکن است در این بین چیزهایی هم از بین برود در مقابل مصالح بزرگتر و مهم تر توجیه می کنند چیزی نیست و ما باید این را بپذیریم و این نتیجه جبری یک انتخاب خواهد بود ؛ وقتی شما مدارس سمپاد را حذف بکنید بازار مدارس غیر انتفاعی داغ خواهد شد . این چیز طبیعی است و کسی نمی تواند بگوید نه، این در بازار اقتصاد هم هست ، این فرمول بازار است. وقتی شما جایی را تعطیل می کنید و از آن طرف آلترناتیو  درست معرفی نمی کنید بازار راه خودش را پیدا می کند و نیاز ندارد دنبال فرمول های مسئولین برود ؟

 

مهاجرانی :

امیدوارم که این گونه نباشد.

 

صدای معلم :

به نظر وزیر بچه پولدارها و بچه فقیرها باید کنار هم در یک مدرسه باشند. آیا سیاست دولت در حوزه آموزشی تحت تاثیر حوادث دی ماه تغییر کرده و به سمت چپ متمایل شده است؟ آیا وزیر برای خرید محبوبیت شخصی به قیمت زیر پا گذاشتن سیاست دولت چنین حرف هایی را می زند؟ آیا ما فقط با یک موج تبلیغاتی روبه رو هستیم و در عمل اتفاقی نخواهد افتاد؟

 

مهاجرانی :

باید از خودشان بپرسید.

حذف مدارس سمپاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی

صدای معلم :

اگر قرار است الگوی مدارس به سمت حذف آزمون ، کاهش رقابت پیش رود و مدارس شاد باشند چرا در ادبیات مسئولان صحبتی از " مدرسه فرهاد " نمی شود ؟ و اگر هم صحبت می شود با اما و اگر می شود؟

 

مهاجرانی :

در آن روز که شما این سوال را از وزیر پرسیدید کتاب خانم توران میرهادی را گرفتم و گفتم که چقدر مدارس ما حداقل در همین مدارس سمپاد که در اختیار داریم بتوانیم در آن سمت حرکت بکنیم. من نمی دانم با حذف آزمون چقدر شادی به مدارس برمی گردد  ولی می توانم بگویم اگر مطالعه کردید و دیدید هشتاد درصد از آسیب اضطراب ناشی از آزمون است خوب است که حذف شود. مشکل اینجاست که ما اینها را مانعة الجمع می بینیم.در جمع نیستند. ما هم می توانیم آنها را داشته باشیم هم این را داشته باشیم. هم آرامش داشته باشیم هم آرامش خودمان را داشته باشیم.

در مورد مدرسه فرهاد واقعا امیدوارم روزی بتوانیم مدارسی را داشته باشیم که این قدر به بچه ها درس زندگی یاد بدهد در عین حالی که به استعدادهای برتر آنها توجه می کند . جامعه ما به ریاضی دان به پزشک به ادیب نیاز دارد و در عین حالی که آنها را یاد می دهد به این ویژگی ها هم توجه بکند که در خروجی آن همین پرورش هم هست. امیدوارم به آن سمت حرکت بکنیم.

 

صدای معلم :

شما به عنوان یک مقام اجرایی در مدارس تیزهوشان در خود فضای مدارس تیزهوشان چقدر فضای شاد وجود دارد و چقدر الگوهای  خانم میرهادی پیاده می شود به عنوان یک مدرسه شاد. آیا مدارس سمپاد ما مدارس شادی هستند؟

 

مهاجرانی :

در جاهایی که تیزهوش جذب می شود آنها مدارس شادی هستند. آن جاهایی که سختکوش جذب می شود بسیار پر فشار هستند. علت این که می گویند مدارس تیزهوشان پرفشار است همین است. این مدارس برای بعضی ها طراحی شده است.

 

صدای معلم :

مگر اینها از طریق آزمون جذب نمی شوند؟

 

مهاجرانی :

اولا جمعیتی که ما می گیریم در برخی از سال ها تا بیست درصد دانش آموزانمان زیاد شد. آمد تا بیست درصد نرم جمعیت دانش آموزی. خیلی از اینها تیزهوش نیستند و تحت فشار درس قرار می گیرند و اذیت می شوند و ما نیاز به راه کاری داریم که هوشهای برتر را انتخاب بکند.

 

صدای معلم :

چرا اگر واقعا این آزمون های ما قادر به تشخیص و تفکیک تیزهوش از سخت کوش نیستند فکر نمی کنید مشکل در خود آزمون ها نیست؟ آزمون ها باید استاندارد بشود؟

 

مهاجرانی :

آزمون ها باید حتما اصلاح می شد. آزمون ها ترکیبی از استعداد تحصیلی و هوش تحلیلی است. الآن آزمون ترکیبی از این دو است. چون همبستگی معنا داری بین پیشرفت تحصیلی و هوش وجود دارد. یک مطالعه ای است که کاملا بنیاد علمی دارد مورد وثوق همه روان شناسان تربیتی است. داریم آدم هایی که خیلی باهوشند درس نخوان هم هستند یا تنبل هم هستند ولی او این قدر نیاز دارد که سیستم ما بتواند و ذره بین مان درست کار بکند که حتی آن ریز ریزها و تک ها و سینگولرپورت ها را هم بگیرد. الآن سیستم ما نمی تواند این کار را بکند. همکاران ما به این سمت آمدند که فقط استعداد تحصیلی اندازه نکنند . اگر به سمتی می رفتیم که فقط آزمون های ما آزمون هوش باشد نه فقط استعداد تحصیلی این آسیب فعلی حاصل نمی شد. تاکید می کنم ما حتما باید شیوه های انتخابمان را در اسرع وقت اصلاح بکنیم . جدای از این که دور اول سمپاد باقی می ماند یا باقی نمی ماند. چون در دو سال دیگر همین موضوع را در دور دیگر خواهیم داشت. اگر بخواهیم فقط روی استعداد تحصیلی جلو برویم چند سال دیگر همین قضیه آنجا اتفاق می افتد.فقط کم به موضوع شیفت دادیم و یک دوره را هم از دست دادیم در این صورت اتفاق دیگری نیفتاده است. حتما باید آزمون ها اصلاح بشود.

 

صدای معلم :

 خروج فزآینده نخبگان از کشور موجب شده است تا متوسط بهره هوشی ( آی کیو ) ایران عدد 84 شود . ( میزان نرمال و یا خوب 100 است

آیا فکر نمی کنید جامعه ایران به سمت " شمشادی " شدن حرکت می کند و فرآیند تدریجی حذف سمپاد به نوعی تقویت جریان نخبه ستیزی و نخبه کشی در جامعه ایرانی است؟

حذف مدارس سمپاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی

مهاجرانی :

این نگاه خیلی نگاه رادیکالی است. نگاه خودم چه در کار چه در زندگی هیچ وقت اینقدر رادیکال یا شارپ نیست. این نگاه خیلی تیزی است. من معتقدم انتخاب این استراتژی از طرف آموزش و پرورش به دلیل کاهش اضطراب بوده است. من نگاهم این بوده که نه این که بخواهند سمپاد را حذف بکنند در واقع حذف سمپاد تالی است نه مقدم.

در مورد خروج نخبه ها اولا خروج یک پدیده جهانی است. مهاجرت یک پدیده جهانی است. همه کشورها به نوعی با آن در گیرند. یک جا می گوید این قدر مهاجر بیاید یک جا می گوید این قدر نروند. ما چه کار کنیم که اینها نروند این سوال اصلی است ریشه حرکت می خواهد از آنجا شروع بشود. چرا می روند و چه کار کنیم که نروند.

من این گونه نگاه می کنم که موضوع اول آزمون بوده و حذف سمپاد نبوده و حذف سمپاد تالی است. برای همین راجع به آن راحت صحبت می کنیم چون ما آن اصل را قبول داریم و روی اصول با هم مشترکیم در این اصل که نخبه پروری هم باید وجود داشته باشد وزیر هم نمی گوید که مخالف این هستم و می گوید من حامی نخبه پروری هستم. من در این مدت خلاف این را از ایشان نشنیده ام. ولی در این میان یک تعارض وجود دارد و آن حذف سمپاد است. برای همین است که می گویم موضوع قابل گفت و گو است. چون در اصول با هم مشترکیم. اصول ، حفظ نخبه پروری و کاهش آسیب دبستان. هر دو این حرف را قبول داریم فقط روی شیوه اجرا اشکال وجود دارد که باید بیشتر صحبت کنیم.

 

صدای معلم :

شما در آن نشست اشاره کردید که ما برنامه جامع نخبه پروری نداریم از آن طرف اراده جدی نمی بینم برای تدوین جامعه نخبه پروری و در این بین یک حلقه هایی مفقود است . وقتی گزاره ها را کنار یکدیگر می گذارید به این گزینه می رسید که همان طور که خودتان اشاره کردید تعداد نخبگان در سیستم کم است اینها نقطه ای هستند . اراده ای به صورت نامرئی وجود دارد که می خواهد خودش را تحلیل کند که نگذارد تعداد نخبگان به حدی برسد که بتوانند در سیستم تاثیر گذار باشند.

 

مهاجرانی :

من از سوی دیگری می بینم. وقتی که می گویید سازمان، سازمان متولی همین موضوع باید باشد. حتی اگر فقط دور دوم را داشته باشیم باز باید سازمان باشد چون تولی گری شناسایی این استعدادها و پرورش آنها باید با سازمان باشد. آن برنامه جامعه برای این است که ما یک برنامه پیوستار در بیاوریم آموزش و پرورش، وزارت علوم ، بنیاد نخبگان، وزارت بهداشت و درمان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تحقیقات استراتژیک اینها همه یک پیوستار است اینها تکه ای نیست. در نگاه سیستمی به هم چسبیده اند . ما یک تکه از یک زنجیر هستیم. و وظیفه ما این است که سند را طوری طراحی بکنیم که این سند این طرف و آن طرف را پوشش بدهد.

پایان گزارش/

ویرایش و پیاده سازی " زهرا قاسم پور دیزجی

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

شنبه, 19 اسفند 1396 ساعت 14:31 خوانده شده: 504 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 -2 --
عاشق سمپاد 1396/12/19 - 18:58
دیگه با اظهار نظر رسمی دکتر زاهدی به عنوان رئیس کمیسیون اموزش پروژه ی حذف سمپاد از متوسطه ی اول رسما متوقف شد. ایشان(به همراه 160 نماینده ی شجاع دیگه) هم به عنوان نهاد بالادستی شورای عالی اموزش همه ی تصمیمات رو منوط به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی کردن. یعنی تایید نظر دکتر مخبر درفولی. حالا اقای بطحایی و خانوم حکیم زاده یادمی گیرن بعد از این وارد خطوط قرمز اموزش نظام نشن.وقتی رهبری دستورداده سمپاد باید احیا بشه. یعنی باید احیا بشه. چون وچرا دیگه نباید بیارن وسط.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1396/12/19 - 22:13
درود بر زاهدی
پاسخ + +1 0 --
عضو هیات علمی 1396/12/19 - 20:39
واقعا تاسف بار است این خانم مهاجرانی فهم درستی از آزمون هوش ندارد ولی براحتی در مورد آن اظهار نظر می کند. عوام زدگی تا کجا؟
پاسخ + +2 -1 --
حقی 1396/12/20 - 00:48
نمی دانم چرا کشورهایی مانند ژاپن ،آلمان ،فرانسه ،فنلاندو........ ادعای تیرهوش بودن ندارندو دانش آموزان را طبقه بندی نمی کنند. حتماً ما از آنها برتریم.!!!
پاسخ + +1 0 --
عقیل 1396/12/20 - 17:26
با سلام
از شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر ورود به این موضوع و جلوگیری از رانت خواری آموزشی به نفع مدارس غیر انتفاعی تشکر می کنیم.
پاسخ + +2 -2 --
چغندربگ 1396/12/20 - 19:29
نخبه پروری کار احمقانه ایست! حتما احمقانه است! اگر استعدادیابی و هدایت تحصیلی، صحیح انجام شود نخبگان راه خود را می یابند! و افراد کم استعدادتر یا معمولی نیز! ولی شما چون لیاقت، سواد و توان این کار را ندارید مثلا سر ما یا خودتان یا هردو شیره می مالید و خود را طرفدار نخبگان و نخبه پروری می دانید ک حتما اشتباه است! نهبگانی که گزاف تربیت شده و می روند و ما هنوز پراید سواریم! پس این نخبگان شما کجا به درد ما می خورند؟ در بهداشت؟ حمل و نقل!؟ ساختمامهای داغون با پرت انرژی وحشتناک؟ در تولید برق؟ ( با اینهمه آفتاب نیروگاه فسیلی یعنی فاجعه) در رفع معضل ترافیک؟ در شهرداری های پاک و پاکیزه و کارآمد؟ یک جا فقط یکجا به ما نشان بده! یک تپه سالم فقط! ....
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1396/12/23 - 00:49
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفت وگو با فارس عنوان کرد
تیزهوشان قربانی شتابزدگی، منفعت طلبی و سیاست زدگی/ چرا فقط تیزهوشان حذف شد؟
خبرگزاری فارس۱ روز پیش ۰ ۲۵ ۰
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیردولتی است و قریب به اتفاق آنها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس اظهار داشت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیردولتی است و قریب به اتقاق آنها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.

وی ادامه داد: اگر ملاک از بین بردن تنوع مدارس است چرا یک طرح کلی برای همه مدارس داده نمی شود؟ و اگر ملاک آزمون و استرس است، چرا فقط برای مدرسه تیزهوشان اجرا شود؟
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1396/12/24 - 19:46
ه نظر بنده که بازنشسته فرهنگی هستم وفرزندم فارغ التحصیل مدارس تیز هوشان بود والان در مقطع کارشناسی ارشد سازه در دانشگاه علم وصنعت تحصیل می کند بنده چون کارشناس بودجه بودم سوال منطقی دارم سرانه اعتباری طرح شهاب برای هر دانش آموز چقدر است ؟ اعتبار کلی آن در سال تحصیلی 98-97چه میزان است ؟آیا در بودجه 97پیش بینی شده ؟ویا آیا طرح بدون پشتیبانی مالی قابل اجراء است ؟آموزش وپرورش قادر به پرداخت حق التدریس معلمان واضافه کار کادر اداری نیست وسرانه مدارس؛شیر مدارس وحتی مرخصی ذخیره بازنشستگان 95 پرداخت نشده است .آیا پشت پرده این تصمیم که باعث رونق مدارس غیر انتفاعی خواهد شد هدف واقعی آموزش وپرورش کم کردن هزینه ها است وجبران کسری بودجه ورونق مدارس غیر انتفاعی است کسی دلش برای استرس بچه ها نسوخته وهمه اش بهانه است
پاسخ + +2 0 --
کارشناس 1396/12/24 - 21:14
سرویس فرهنگی
عضو هیات رئیسه مجلس درباره سرنوشت نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درباره انحلال مدارس سمپاد و دانشگاه‌های علمی کاربردی دولتی توضیح داد.
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۴
محمدحسین فرهنگی
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره انحلال مدارس سمپاد و دانشگاه‌های علمی کاربردی دولتی، گفت: هیات رئیسه مجلس پیگیر دریافت پاسخ این نامه‌ها بوده است و شنیده شده رئیس‌جمهور و مسئولان مربوطه در حال تجدید نظر هستند.
پاسخ + +1 0 --
معلم 1396/12/25 - 11:31
مسئولان ارشد آموزش‌و‌پرورش آزمون تیزهوشان را بدون استناد به هیچ مطالعه‌ای عامل استرس دانش‌آموزان معرفی می‌کنند. در حالی که دست‌کم 10 عامل استرس‌زای دیگر در مدارس وجود دارند که رغبت دانش‌آموزان را به تحصیل کاهش می‌دهد. تکالیف سنگین، ، مقایسه دانش‌آموزان با یکدیگر و اخذ کمک‌های اجباری و تبعات تأخیر والدین در پرداخت این کمک‌ها که دامن دانش‌آموزان را می‌گیرد، از جمله این عوامل استرس‌زا هستند که در سال‌های اخیر، دیده نشده به اندازه آزمون ورودی تیزهوشان مغضوب مدیران ارشد آموزش‌و‌پرورش قرار بگیرد.

در عین حال تفاوت نگذاشتن میان استرس محرک و اضطراب مخرب و بهره‌گیری از بار منفی واژه استرس برای همراه کردن والدین و دانش‌آموزان از سوی مسئولان آموزش‌و‌پرورش مسئله قابل‌توجهی است. به‌طوری که هیچ یک از این مدیران توجیه علمی ضرورت صفر کردن فشار محرک بر دانش‌آموزان برای تلاش بیشتر ارائه نمی‌کنند. به‌عنوان نمونه نتایج آزمون‌های تیلز و پرلز در سال‌هایی که ارزشیابی توصیفی جایگزین ارزشیابی نمره‌ای شده است، مؤید این مطلب است. افت چشمگیر نمره ایران در این آزمون‌ها در سال‌های اخیر حائز توجه است.
پاسخ + +1 0 --
دبیر بازنشسته 1396/12/25 - 14:31
160 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهور، به انحلال مدارس استعداد های درخشان و نمونه دولتی اعتراض کرده اند تا مشخص شود که دست کم به باور ایشان، این اقدام با «عدالت» همخوان نیست. نامه ای که در صحن مجلس هم قرائت شده و ثابت می کند، برداشت مجلس و دولت از «عدالت» در این مورد خاص هیچ نزدیکی با یکدیگر ندارد. نکته ای که اگر مورد توجه دولتمردان قرار نگیرد، دور از انتظار نیست بطحائی به مجلس فراخوانده شده و مورد سؤال یا حتی از آن فراتر، استیضاح قرار گیرد.
اتفاقی که رقم خوردن آن در شرایطی که مجلس و دولت همسو هستند، ماجرا را عجیب تر جلوه می دهد؛ آنقدر عجیب که بد نیست به وزارت آموزش و پرورش توصیه کنیم تصمیم خود در خصوص انحلال این مدارس را موقت هم که شده متوقف کنند و پس از آن، بکوشند با ارزیابی ها و پژوهش های کامل تر، به گونه ای عمل کنند که طرحشان به مفهوم واقعی «عدالت» نزدیک تر شده و موجب صف بندی مخالفان و موافقان نشود.
پاسخ + 0 0 --
دبیر 1397/01/06 - 00:49
در نظام بودجه‌ریزی کشور، مقوله آموزش سبدی حقیر و صدقه گونه دارد. حقوق و دستمزد معلمان شاغل همچنان زیرخط فقر است.

بازنشستگان در فقر تحمیلی زیر چرخ دنده‌های تبعیض نهادینه شده، به سر می‌برند. بیمه‌های درمان ناکارآمد است.

خصوصی‌سازی آموزش، سیاست اصلی دولت شده است. دسترسی به آموزش با کیفیت و رایگان مفهومی ندارد. معلمان روزمزد اسیر استثمار شرایط هستند.حذف تیز هوشان نیز در همین راستا است
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/01/09 - 12:44
چرا در مورد مدارس غیر انتفاعی سکوت کرده اید ؟گویا برقلمتان زنجیر زده اند وبه دهانتان قفل ؛ پس انصاف شما کجا رفته است؟ به طبقاتی کردن مدارس با توسعه مدارس غیر انتفاعی اعتراض نمی کنید !اما برای مدارس تیز هوشان ومدارس نمونه دولتی مجلس ترحیم گرفته اید قلم فرسایی می کنید وداد از استرس می زنید آیا فقط آزمون مدارس تیز هوشان استرس زا است ودیگر هیچ استرسی در مدارس وجود ندارد !وقتی دانش آموز به علت ندادن شهریه مدارس هیات امنایی بایستی از خجالت آب شود وپدرش به مدیر عجز وناله کند که ندارد وقتی پولدارها از ثبت نام فرزندانشان در مدارس به نام غیر انتفاعی فخر می فروشند خانواده های قشر متوسط چه احساسی دارند با مردم صادق باشید ما هم فرهنگی هستیم وبا درد مردم آشنا
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/01/09 - 13:08
سیاری خانواده‌ها که فرزندان خود را برای ورود به این مدارس آماده کرده بودند و همچنین افرادی که در سال‌های قبل دانش‌آموز این مدارس بودند نسبت به تصمیم مذکور واکنش نشان داده و خواستار لغو آن شدند و حتی سعی کردند اعتراض خود را با تجمع جلوی ساختمان وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی به گوش مسئولان برسانند.
در این میان عده‌ای نیز با راه‌اندازی کمپینی خواستار تجدیدنظر درباره مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش شده و از رئیس‌جمهوری تقاضا داشتند تا این مصوبه را تایید نکند.
این اعتراضات صرفا به خانواده‌ها محدود نشد و 160 نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درباره انحلال مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی اعتراض کردند.
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/01/19 - 21:46
ترک کشور توسط دانش‌آموزان تیزهوش/ مدارس دولتی آماده پذیرش تیزهوشان نیستند.

♻️استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران معتقد است " آموزش فراگیر شیوه‌ای متداول در جهان برای آموزش دانش‌آموزان است اما تحصیل دانش‌آموزان تیزهوش در کنار سایر دانش‌آموزان و اجرای شیوه فراگیر به پیش‌نیازهایی احتیاج دارد".
پاسخ + +1 0 --
دبیر 1397/01/21 - 11:40
شبکه خبر:

وزیر آموزش و پرورش درباره حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان خاطر نشان کرد:

اگر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان را رییس جمهور امضا نکند این آزمون ورودی همانند سال های گذشته برگزار خواهد شد.

بطحایی تأکید کرد: مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش تنها با امضا و توشیح و تأیید رییس جمهور قابلیت اجرا پیدا می کند.
پاسخ + 0 0 --
کارشناس 1397/01/22 - 15:33
اتشکر از جناب آقای علی پورسلیمان/ مدیر صدای معلم که صدای معلمان کشور هستند
#آزمون‌ورودی مدارس #نمونه‌دولتی و #غیردولتی دوره‌ اول متوسطه حذف اما آزمون ورودی #تیزهوشان پابرجاست.
♻️. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد:
پاسخ + 0 0 --
دبیر بازنشسته 1397/01/25 - 15:14
زنده باد مافیایی مدارس غیر انتفاعی وتوسعه همه جانبه آن؛ زنده باد « رضوان حکیم زاده » که هم زمان معاونت آموزش ابتدایی و عضویت در هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را بر عهده دارد خاطره باد مدارس نمونه دولتی ومدارس تیز هوشان دولتی پیش بسوی طبقاتی کردن مدارس وتوسعه روز افزون مدارس غیر انتفاعی به بهانه استرس وحذف اصل سی ام قانون اساسی مبنی بر تحصیل رایگان دانش آموزان کاش بعد از فساد صندوق ذخیره تحقیق وتفحص از مدارس غیر انتفاعی ومیزان سود سالانه این مدارس وچه کسانی از آن سود می برندآغاز شود تا دستهای پشت پرده حذف مدارس تیز هوشان ومدارس نمونه دولتی آشکار شود ان شاءا..
پاسخ + 0 0 --
دبیر بازنشسته 1397/01/25 - 18:24
حالا اگر به قول بطحایی قرار است پولدار و بی پول ،با استعداد و کم استعداد همگی در یک کلاس و در شرایط یکسان درس بخوانند اول لایحه به مجلس ببرند و اول مدارس غیردولتی و معاونت مشارکتها را برچینند. بعد هم مدارس هیات امنایی و شاهد و وابسته به دانشگاه آزاد و وابسته به سازمان تبلیغات و سمپاد و.... را جمع کنند.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

در مقایسه با وزرای آموزش و پرورش دولت های پس از انقلاب اسلامی ، میزان دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در وزارت سیدمحمد بطحایی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور