صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

صدای معلم : شما بیش از پنجاه هزار نفر نیروی مازاد در آموزش و پرورش دارید ؛ چگونه می گویید بهره وری صد در صد است ؟

چهاربند : در مهر 97 سیصد هزار نفر کمبود داریم ؛ اولویت آموزش و پرورش استخدام نیست و آخرین راه حل است

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ شنبه هشتم اردیبهشت ماه نشست خبری « اسفندیار چهاربند » رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات و قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم با حضور خبرنگاران برگزار شد .

در ابتدای این نشست چهاربند مطالب تفصیلی و مهمی  را در مورد چالش های تامین نیروی انسانی در آموزش و پرورش و نیز سایر مسائل مربوطه را مطرح کرد .

 « صدای معلم » پرسش هایی را  از ایشان مطرح کرد.

در این بخش پرسش و پاسخ صدای معلم با رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات و قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم را می خوانید .

در بخش های بعدی مشروح سخنان ایشان در مورد چالش تامین نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش را مطالعه خواهید کرد .

کمبود معلم در آموزش و پرورش و وضعیت استخدام

چهاربند :

نه چنین چیزی نیست. ما باید سرجمع نیاز آن دستگاه را محاسبه کنیم مصرف (موجودی) آن را هم محاسبه کنیم. ممکن است که ما در سرجمع مثلا در کشور از حدود 55 درصد نیروی زنی که داریم 7/2 درصدش به کار گرفته نشده باشند به دلایل مختلف یا رشته شان یا جنسیت شان یا نیاز برنامه درسی، ولی در مجموع دستگاه هایی که اعلام می کنند ما چند نفر نیروی مازاد داریم کمبود را چگونه دارند پرداخت می کنند.

در سال 1396 یک میلیون و هشتصد هزار ساعت در هفته حق التدریس پرداخت کردیم و تایید شده است. چرا ما لا اله را می گوییم ولی الا الله را نمی گوییم. ترکیب نیروی انسانی یک بحث است و نیاز نیروی انسانی بحث دیگری است. ما ترکیب را در داخل خودمان باید اصلاح بکنیم. اما سرجمع نیاز بر اساس شاخص های مصوب است. دانش آموز نیاز مصوب دارد کد ملی دارد شناسنامه دارد. کلاس ها تشکیل شده و لیست معلم دارد و لیست نمره دارد. برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است. شاخص تراکم تشکیل کلاس، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است. بر اساس شاخص های مصوب و مستند اولا ما نیروی مازاد نداریم دوما بهره وری ما در فضا و نیروی انسانی صد است و اگر کسی با این آمار و ارقام مشکل دارد منبعش را اعلام کند.

اگر روشی برای محاسبه بهره وری انتخاب کرده اید که مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که اساسا کارمند محور است غیر قابل استفاده برای محاسبه بهره وری در آموزش و پرورش است و ما رد می کنیم. اعلام بکنند، منتشر بکنند، ما رد می کنیم زیرا مبنا ندارد. مبنای محاسبه باید عدد داشته باشد، اعداد باید پایه داشته باشد و آن پایه باید با اقتضائات و قوانین و مقررات آن حرفه، آن زیست بوم ماموریت یا خدمت تناسب داشته باشد.

مطلب بعدی این که ما برنامه نداریم کاملا برنامه آماده است. ما برنامه زیر نظام ده ساله نیروی انسانی مان آماده است و تقدیم دبیرخانه شورای عالی شده و بر اساس آن جلو می رویم. چند روش برای تعلیم و تربیت معلم وجود دارد که پنج روش را برای تربیت معلم برنامه ریزی کرده ایم.

یک دوره چهار ساله تعهد دبیری . این دوره چهار ساله تعهد دبیری برای چهار ساله آینده به کمک ما نمی آید. چون اگر در مهر نود و شش و مهر نود و هفت و مهر نود و هشت دانشجوی تعهد دبیری بگیریم می شود خروجی هزار و چهار صد و دو ، چهارصد و سه و چهار صد و چهار. ما صحبت در دوره زمانی نود و هفت و نود و هشت و نود و نه در سال  1400 می کنیم. هیچ دوره چهار ساله ای در چهار سال آینده به کمک آموزش و پرورش نمی آید. دلیل نمی شود صفرش کنیم خیر برای آن سهمیه گذاشته ایم و داریم پی گیری می کنیم برای همین امسال بیست و پنج هزار نفر درخواست دوره چهار ساله کردیم که در سال 1402 که فارغ التحصیل بشوند و بخشی از کمبود را جبران کنند. ولی الآن تا سال 1400 باید چه کار کرد. دوره چهار ساله که جواب نمی دهد . برای رفع نیاز در دوره چهار ساله بعدی باید سراغ روش دیگری برویم.

در اساس نامه دانشگاه فرهنگیان دوره یک ساله پیش بینی شده است. دوره یک ساله یک چیزی نیست و دانشگاه فرهنگیان یک چیز دیگر. در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان ماده 28 به عنوان یک روش تامین معلم به رسمیت شناخته شده است و در ماموریت دانشگاه فرهنگیان است. مغایر و در تضاد با ماموریت دانشگاه فرهنگیان و دوره چهار ساله نیست و اتفاقا در این دوره چهار ساله آینده که دوره های چهار ساله تربیت معلم نمی تواند کمکی بکند نسخه برون رفت از این بن بست همین دوره یک ساله است و ما به شدت اصرار داریم که از این نسخه در طول چهار ساله آینده استفاده بکنیم .

کمبود معلم در آموزش و پرورش و وضعیت استخدام

صدای معلم :

اما به نظر می رسد آقای خنیفر خیلی موافق استفاده از ماده 28 نباشند .

 

چهاربند :

 

آقای خنیفر هم موافق هستند.  همه ساز و کارها را حتی استفاده از ساز و کار ظرفیت سایر دانشگاه ها را در دستور کار داریم. مخالفت بنده یا زید و امر واقعیت را عوض نمی کند.

واقعیت این است در طول چهار سال آینده به طور متوسط باید سالی پنجاه هزار نفر نیرو به این دستگاه بدهیم که جبران بازنشسته ها را بکند.

آقای دکتر فانی استراتژی شان هفتصد و پنجاه هزار نفر بود ما امروز این را تایید می کنیم. ولی نگه داشتن این دستگاه روی تراز هفتصد و پنجاه هزار نفر با سالی شصت هزار نفر میانگین خروجی، اینها باید در کنار هم دیده بشود.

ما هفتصد و پنجاه هزار نفر را قبول داریم ولی به هفتصد و پنجاه هزار نفر همین امسال داریم به آن می رسیم. با بازنشستگی سال 97 ما می رسیم به کارکنان آموزشی هفتصد و پنجاه هزار نفر. سالی هفتاد و پنج هزار نفر، هفتاد هزارنفر، هشتاد هزار نفر تا سال 1403 دارد کم می شود این خروجی صد وقتی بیشتر از ورودی بشود نتیجه آن پایین آمدن سطح آب می شود.

یک سدی ،مخزنی دارید یک ورودی و خروجی دارد اگر این خروجی از ورودی بیشتر شود نتیجه نهایی آن پایین آمدن سطح آب می شود. ما سطح هفتصد و پنجاه هزار تا را قبول داریم ولی مشروط بر این که بتوانیم روی هفتصد و پنجاه هزار تا نگه داریم .

الآن چه چیزی هفتصد و پنجاه هزار تا را تهدید می کند ؟

بازنشستگی به طور متوسط هفتاد و پنج هزار تا در طول چهار سال آینده. سال هزار و چهار صد و هزار و چهار صد و یک، 112 هزار نفر مشمول بازنشستگی هستند .

بین ماده 28 و دانشگاه فرهنگیان هر کدام در یک اساسنامه جدا هستند. روش دیگری که برای تربیت معلم انتخاب کردیم غیر از دوره یک ساله برای چهار سال آینده 2+2 است. دوره های کاردانی که فارغ التحصیل شده اند را بگیریم و دو سال روی آن بگذاریم. دو سال صرفه جویی می کنیم دو سال مهارت های معلمی را بیشتر آموزش می دهیم. عمدتا برای دوره ابتدایی می خواهیم از این روش استفاده بکنیم. فوق دیپلم می گیریم دو سال به او آموزش می دهیم که بعد کارشناسی تربیت معلم می شود . یعنی یک دوره 2+2 . دوره ما دیپلم + چهار است . دوره یک ساله ما کارشناسی + یک است. اینجا کاردانی + دو است که خروجی آن می شود کارشناسی. یعنی تسریع می کند. برای فنی حرفه ای که به شدت در حال رشد است 1+2 را پیش بینی کرده ایم. کاردانی پیوسته می گیریم یک سال معلمی روی آن می گذاریم می شود دوره یک ساله تربیت دبیرفنی. ما راهی برای برون رفت از این را نداریم. فرصت کم و خروجی زیاد متنوع بکنیم روش ها را در سند زیر نظام و این روش ها به دقت توضیح داده شده است و همچنین نحوه استفاده از آن و مجوزهای داده شده به آن آمده است.

کمبود معلم در آموزش و پرورش و وضعیت استخدام

بنابراین برنامه ریزی ها کامل، دقیق و شفاف است و با قاطعیت وقتی این آمار را اعلام می کنیم و با این حرارت بر آمار و ارقام و بر طبل نیازمان می کوبیم و استراتژی آموزش و پرورش این است که آخرین راه حل استخدام است.

اگر صحبت از استخدام می کنیم به معنی آن است که همه راه حل ها را رفتیم و صرفه جویی ها را کرده ایم. شاخص ها را تعدیل کرده ایم. تراکم ها را افزایش داده ایم. تخصیص نیروی فعالیت ها را کم کرده ایم. خرید خدمات را انجام داده ایم. از حق التدریس شاغلین بیشترین استفاده را کرده ایم. محدودیت کمتر از هشت ساعت تدریس بازنشسته ها را رفع کرده ایم همه این راه ها را رفته ایم آخرین راه حل این است که این مقدار نیاز آخر کار باقی می ماند .

در مهر 97 سیصد هزار نفر کمبود داریم هشتاد و چهار هزار نفر حق التدریس می گیریم. نزدیک دو میلیون ساعت در هفته. اینها جای تحلیل دارد. این نشان می دهد که این دستگاه اولویت اولش استخدام نیست.

بنابراین ما تلاش می کنیم که با همین برنامه ای که تهیه کردیم که هم پنج ساله و هم ده ساله است. پنج ساله برنامه ریزی نیروی انسانی و ده ساله زیر نظام نیروی انسانی . برنامه زیر نظام یک برنامه راهبردی ده ساله است ولی این برنامه عملیاتی پنج ساله است . تمام جزئیات را مشخص کرده ایم عین نقشه یک بیست هزارم می ماند و نقشه یک دوهزارم. نقشه یک بیست هزارم راهبردی است نقشه یک دو هزارم عملیاتی است. هنگامی که می خواهید خانه ای  بسازید نقشه یک دو هزارم از شما می گیرند نقشه باید پیاده شود جزئیات مشخص شود حدود و صغورش و اطرافش و معابرش . زمانی که بخواهند شهرسازی بکنند نقشه یک بیست هزارم می گیرند. ما هم نقشه یک بیست هزارم راهبردی را داریم و هم نقشه یک دو هزارم عملیاتی را داریم. شاید

در دهه های هشتاد و قبل از آن برنامه بلند مدت نداشتیم ولی الآن می توانیم ازعان کنیم که هر دو برنامه ماه هاست که روی پرتال برنامه ریزی وجود دارد. خلق الساعه هم نیست. در معرض دید عمومی قرار گرفته و اصلاحاتش هم انجام شده است و چند ویرایش تهیه شده و ما مبتنی بر برنامه تلاش می کنیم که آمار و ارقامی که گفته ایم از آن دفاع کنیم روش هایی که پیشنهاد داده ایم عملیاتی بکنیم تا ان شاء الله در مهر 98 و به ویژه در مهر 99 با شرایطی مواجه نشویم که بگویند غافلگیر شدیم .

یکی از پدیده هایی که معمولا ما در کشورمان از آن رنج می بریم غافلگیر شدن دستگاه هاست . ما غافلگیر نشدیم. از سال گذشته که این برنامه بوده اعلام کردیم همه مراجع و نهادها رسما مکاتبه شده و اعلام شده و اصرار و پیگیری می کنیم هر چند ممکن است پیگیری ها در جاهایی به بداخلاقی برداشت بشود ولی این حق نظام تعلیم و تربیت است و نظام تعلیم و تربیت حق آحاد مردم ایران است و تامین کنندگان خدمات آن همانا معلمینی هستند که با صبوری و سخت کاری و سخت کوشی تا امروز عمود این خیمه را حفظ کرده اند.

پایان گزارش/

ویرایش و یپاده سازی : زهرا  قاسم پور دیزجی

پنج شنبه, 13 ارديبهشت 1397 ساعت 22:07 خوانده شده: 1146 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +6 -1 --
ناشناس 1397/02/13 - 23:41
مدیریت منابع در آ.پ در حد صفر است. این همه اداره و ناحیه و پست بیخودی برای چیست؟دانشگاه فرهنگیان با وجود این همه دکتر و فوق لیسانس بیکار چه معنایی دارد؟ در شرایطی که اکثر معلمان راضی به اضافه تدریس هستند چرا به آنها تعلق نمی گیرد که لااقل برای کار انجام داده(و نه مثل سایر ادارات کار انجام نداده!) اضافه کاری بگیرند و کلاس ها بی معلم نماند.
و البته استخدام جوانان شایسته به عنوان سرباز معلم و حق التدریس و...واقعا نمی خواهید،وگرنه می توانید.
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1397/02/14 - 15:57
با کدام انگیزه و امید مهر97 حق التدریس اضافه کار بردارم؟؟؟؟؟؟!!!!
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1397/02/16 - 14:59
نفرین بر هر فردی که حق التدریس اضافه کار مهر98 برداره
پاسخ + +7 0 --
دبیر 1397/02/14 - 00:16
چرا از 300 هزار نیروی ستادی و اداری استفاده نمی کنید ؟ ...
آموزش و پرورش چه نیازی به این حجم انبوه از نیروی ستادی و اداری دارد ؟
این عزیزان قرار نیست طعم شیرین معلمی را بچشند .
در هر شهری یک اداره و کلی سازمان و مجموعه ی بی ثمر در ستاد کدام گره را از پیش پای این نهاد گشوده اند ؟
پاسخ + +4 0 --
بازنشسته متنفر 1397/02/14 - 01:12
در این نظام حکومتی هر چه صداش بلند باشد وزرنگتر بیشتر و زودتر به حق خود می رسد ( هر وزیری در کابینه ی دولت فعال و قدرت سخنوری خوبی داشته ) مثل وزیران بهداشت ، جهاد سازندگی و دارایی وامور مالیاتی و... ولی وزیران نجیب و متخلق به اخلاق حسنه و نیکو و کم حرف ( آموزش و پرورش و رفاه وتأمین اجتماعی ) نه مشکل آفرین برای دولت و نه مشکل آفرین به حال خود
پاسخ + +2 0 --
مهدی 1397/02/14 - 01:13
سلام
اقای چهاربند میشه بفرمایید دراین میان سهم اموزش دهندگان که از هیچ جاحمایت نمی شوند در اموزش وپرورش باوجوداین همه کمبود کجا قرارگرفته.ایا برنامه ای دارید ...ایا به مرگ گرفتید که به تب راضی شوند ..استخدام سهم کدام نیروی سفارسی بوده .وحق التدریس سهم کدام گروه ..؟؟
ایا زمانی که برنامه ونقسه بنیادی را مینوشتید خدارا در نظر گرفتید ؟؟آیا افراد باسابقه در قاموس شما کنار گذاشته میشوند تا شما برنامه ای برای نیروی جدید بگذارید ؟؟چقدر خودرا مسئول اموزش کودکان میبینید ؟؟چقدر قضاوت خود را وبرنامه ریزی خودتان را موجه میدانید ؟؟به امید روزی که فرزندانمان از اموزش رایگان وعادلانه ومکفی برخوردار باشند .....آمین
پاسخ + +2 -1 --
Liberating Agent 1397/02/14 - 11:20
اولویت آموزش و پ رهبر کردن حسن آقاست نه رفع مسایل آموزشی و ...

مقاله دکتر حسینی تحت عنوان

"حسن روحانی در سودای رهبری"

را سرچ و مطالعه کنید تا روشن شید.
پاسخ + +3 0 --
ناشناس 1397/02/15 - 02:07
ایشون جناب فانی فوق دیپلم حرفه و فن بودن ایشالا که مثل دکتر کردان نباشه ایشون خودشون معضل اپ هستند اصلا برنامه ریزی هاشون برای تقویت اموزشگاه علمی ازاد خودش و دامادش اقای ساعتی میباشد
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/02/15 - 17:27
اقای چاربند عامل فروپاشی منطقه دو تهران بود با گماردن طالب زاده و تیم .... و تحت حمایت اقای جدایی خودش را مدیون هزاران دانش اموز و خانواده هایشان و معلمان گردانید البته اگه هنوز به معاد معتقد باشه
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/02/15 - 17:29
معذرت میخام منظور جناب چاربند است نه فانی
پاسخ + +2 0 --
محمد 1397/02/17 - 16:16
با سلام آقایون مسئول چرا کسی به فکر پرداخت شندرغاز پاداش بازنشستگان سال نود و شش نیست؟؟؟از خدا میخوام کسانیکه به ما ظلم میکنن هرچه زودتر نابود بشن آخه تا کی به ما دروغ میگید مگه وزیر نگفت تا هفته معلم پرداختش میکنیم پس کووووووووووووووو؟؟؟؟؟؟
پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1397/02/23 - 01:23
سلام اگه میشه به فکر آموزش دهندگان نهضت باشید در مهر ۹۷ اعلام شده کمبود معلم هست
پاسخ + 0 0 --
سحر 1397/08/03 - 07:24
واقعا این همه فارغ التحصیل دانشگاه سراسری لیاقت معلمی ندارن؟؟؟؟؟چرا از ماها ک عمرمون رو توی دانشگاه سراسری با هزار مشقت گذروندیم نیرو نمیگیرید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور