صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

گفت و گوی صدای معلم و معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مورد الحاق دوره پیش دبستانی به بخش غیرانتفاعی ؛

حکیم زاده :درصورت واگذاري پيش دبستاني به بخش غيردولتي فاجعه اي ملي در خصوص عدالت آموزشي اتفاق خواهد افتاد

گروه گزارش/
دوره پیش دبستانی یکی از دوره های مهم و راهبردی در فرآیند آموزش است .
تجارب نشان می دهند کودکانی که دوره آموزش های پیش دبستان را گذرانده اند، نسبت به کودکان دیگر دارای رشد کلامی بهتر هستند، چون گنجینه لغات آنان به علت معاشرت با گروه همسن بیشتر شده است، علاوه بر آن سازگاری اجتماعی بهتری دارند .
در سال 95 نرخ تحت پوشش پیش دبستانی از 38.2 درصد به 57 درصد رسید که عمدتاً در مناطق محروم بوده است.
در آن سال با مساعدت دولت در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمک مجلس شورای اسلامی، یک ردیف بودجه ویژه برای پیش‌دبستانی با رقم 50 میلیارد تومان تصویب شد.
قرار بر این بود در مناطق دوزبانه و جاهایی که زبان مادری دانش‌آموزان متفاوت است با زبان معیار که فارسی است،‌ به صورت گسترده دوره یکساله پیش دبستانی را ارائه شود .
اکنون شنیده می شود که دوره پیش دبستانی در حال الحاق به بخش " غیرانتفاعی " یا همان " غیردولتی " است .
« صدای معلم » در مورد تبعات و پیامدهای این تصمیم گفت و گویی را با « رضوان حکیم زاده " انجام داده است .

 

عوارض و تبعات واگذاري پيش دبستاني به بخش غيردولتي در وزارت آموزش و پرورش

سلام
خانم حکیم زاده
گزارش ها حاکی است سازمان مدارس غیردولتی درصدد  است دوره پیش دبستانی را زیر چتر خودش ببرد .
آیا این درست است ؟
در این صورت وضعیت چه خواهد شد ؟

 

حکیم زاده :
  اول در رابطه با دوره ي پيش دبستاني من عرض بكنم كه اين دوره مهمترين دوره ي تربيت كودك است. پژوهش هاي بسياري در حوزه آموزش و پرورش مبين تاثير بسيار مهم اين دوره مي باشد. پژوهش هاي حوزه اقتصاد آموزش نشان مي دهد كه هرسال سرمايه گذاري در آموزش پيش دبستاني چندين برابر دوره هاي ديگر حتي بسيار بيشتر از دانشگاه در حركت جامعه به سمت توسعه نقش ايفا مي كند.
برهمين اساس شما مي توانيد ارتباط مستقيمي بين جايگاه كشورها در شاخص هاي توسعه انساني و ميزان پوشش پيش دبستاني دراين كشورها پيدا كنيد به طوري كه درپنج كشور اول توسعه انساني سازمان ملل نرخ پوشش پيش دبستاني بالاي 90 درصد مي باشد.


در رابطه با سوال شما به نظر مي رسد باتوجه به پيوستگي جريان تربيت و باتوجه به اين كه سازمان مدارس غيردولتي مسؤليت اعطاي مجوز و نظارت بر مدارس غيردولتي را دارد و نه برنامه ريزي و مديريت امور اموزشي و پرورشي دوره هاي تحصيلي، دوره پيش دبستاني نيز از اين قاعده مستثني نيست.

عوارض و تبعات واگذاري پيش دبستاني به بخش غيردولتي در وزارت آموزش و پرورش

سازمان مدارس غير دولتي مسئول دادن مجوز به تمام مدارس خصوصي است كه در تمام مقاطع مشغول به فعاليت هستند و در ساير مقاطع نيز طبق مأموريت خودش ورودي به امور آموزشي و پرورشي ندارد و امور اموزشي و پرورشي اين مقاطع نيز با معاونت هاي مربوطه است. دوره پيش دبستاني نيز مهمترين دوره تربيت است. سياستگذاري و تعيين شاخص ها و استانداردهاي آموزشي و پرورشي اين دوره با معاونت آموزش ابتدايي است.
  به اين نكته نيز  اشاره كنم كه در زمان رياست سابق سازمان مدارس غير دولتي و طي جلسه مشتركي كه با رئيس قبلي سازمان، رئيس فعلي سازمان كه آنزمان مديركل دفتر وزارتي بودند برگزار شد. ايشان به صراحت به اين موضوع اذعان داشتند كه امور تخصصي آموزشي و تربيتي دراين دوره بايد زير چتر معاونت ابتدايي باشد بر اين اساس بعيد است كه سازمان دنبال چنين موردي باشد.
البته در همه جاي دنيا نيز همين است  pre-primary education وeducation primary باهم ديده مي شود و نمي شود جدا  ديد.اگر بخواهيم پيش دبستاني را زير چتر سازمان مدارس غيردولتي ببريم اين به آن معنا خواهد بودكه ما يك بخش آموزشي و پرورشي جدا و مستقل در آموزش ابتدايي و آموزش متوسطه در بخش غيردولتي داشته باشيم كه امري غير قابل قبول است.

 

صدای معلم :
آیا این واگذاری با اسناد بالادستی همخوانی و مطابقت دارد ؟


حکیم زاده :
اعطاي مجوز و نظارت برفعاليت مدارس غيردولتي و مراكز غيردولتي با سازمان مدارس غيردولتي است.
در خصوص پيش دبستاني اسناد بالادستي به صراحت اشاره به حاكميتي بودن دوره دارند . در سند تحول بنيادين به صراحت به دو مدل اداره اشاره شده است يك بخش دولتي با مشاركت مردم و يك بخش غيردولتي، بديهي است اعطاي مجوز بخش غيردولتي با سازمان مدارس غيردولتي است اما اداره ي امور بخش دولتي قطعاً با بخش دولتي است حال ممكن است درصدهاي ما در دوره ي پيش دبستاني با ابتدايي و متوسطه تفاوت داشته باشد ولي تقسيم كار به همين ترتيب خواهد بود.

عوارض و تبعات واگذاري پيش دبستاني به بخش غيردولتي در وزارت آموزش و پرورش

صدای معلم :
آیا وزارت آموزش و پرورش حداقل برای مناطق محروم و یا دو زبانه کشور در این زمینه اعتبارات و بودجه دیده است ؟
در صورت ملحق شدن این دوره به بخش غیر انتفاعی وضعیت چه خواهد شد ؟

 

حکیم زاده :
درصورت واگذاري پيش دبستاني به بخش غيردولتي فاجعه اي ملي درخصوص عدالت آموزشي اتفاق خواهد افتاد زيرا پيش دبستاني با حمايت و اعتبار دولتي در مناطق دوزبانه و محروم اجباري است. اين بهترين تصميم دولت در راستاي محروميت زدايي است چون كودكان محروم و دوزبانه به علت فقر اقتصادي و فقر فرهنگي خانواده ها در مقايسه با كودكان عادي و برخوردار ،گنجينه لغات كمتري دارند. خيلي از اين عزيزان زبان فارسي حتي به گوش شان نخورده است و زماني كه وارد كلاس اول مي شوند در يك شرايط نابرابر قرار دارند. تخصيص اعتبار دولتي به اين موضوع به خاطر زدودن محروميت از ريشه هاست.
خوشبختانه ما دستاوردهاي خوبي در  پيش دبستاني در دولت تدبير و اميد داشته ايم . نرخ پوشش پيش دبستاني ما از حدود 37 درصد در سال 91-92 به بالاي 70 درصد و نرخ پوشش مناطق روستايي از 20 درصد به 50 درصد رسيده است.

تحليل آمار ده سال اخير نشان مي دهد كه در سال 90-91 با تغيير سياست وزارتخانه و اعلام اجراي دوره پيش دبستاني به شيوه غير دولتي  نرخ جذب نوآموزان پيش دبستاني به پايين ترين ميزان خود در ده سال اخير رسيد كه در مناطق محروم و روستايي بودند.


  اگر توجه كنيد مي بينيد اخيراً رئيس جمهور فرانسه سن آموزش را در فرانسه از سه سالگي اجباري اعلام كرده است تا كودكان 2 سال پيش دبستاني رايگان داشته باشند. و دليل اين تصميم را ارتقاي عدالت آموزشي و عدالت اجتماعي در همه ي ابعاد مي باشد، عنوان كرده است.
  واگذاري صدرصد پيش دبستاني به بخش غيردولتي محروم كردن كودكان بسياري از فرصت آموزشي پيش دبستاني است، درحال حاضر در خيلي از مناطق ما با استفاده از فضاي مدارس دولتي و با ميانگين سرانه 150 هزار تومان پيش دبستاني را پوشش مي دهيم. حال اگر اين كاملاً غيردولتي باشد حداقل شما 800 هزار تومان بايد درنظر بگيريد كه بسياري از خانواده ها ندارند.

عوارض و تبعات واگذاري پيش دبستاني به بخش غيردولتي در وزارت آموزش و پرورش

از طرف ديگر فرستادن افرادي به عنوان موسس بدون اين كه بر اساس چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي كه ما تدوين كرده ايم ارزيابي و انتخاب شده باشند به معناي آن است كه ما حساس ترين دوره تربيتي را يكسره به بخش خصوصي بسپاريم. با توجه به چالش هايي كه هم اكنون در به كارگيري نيروها در مدارس غير دولتي داريم به نظرم بايد روي اين مهم خيلي بيشتر دقت داشته باشيم.

مسئله فقط قرارگرفتن يك دوره در زير چتر يك معاونت يا ديگري نيست موضوع بسيار فراتر از اينهاست.
  در همين زلزله اخير در سرپل ذهاب در بازديدي كه از يكي از مدارس حاشيه شهر داشتم ديدم كه بسياري از كودكان پيش دبستاني به علت نداشتن شهريه ي اندكي كه بايد خانواده ها مي دادند كلاس هاي پيش دبستاني را رها كرده بودند و من در جلسه اي كه با استاندار محترم كرمانشاه داشتم از ايشان درخواست كردم كه اعتباري براي اين عزيزان از استانداري مساعدت نمايند كه خوشبختانه مساعدت كردند.
  براساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري پيش دبستاني امري حاكميتي است و من تعجب مي كنم به جاي اين كه ما اتفاقاً بيشترين توجه را به اين دوره حساس داشته باشيم طوري در مورد اين دوره صحبت مي كنيم كه انگار تفنني است.
  اهميت پيش دبستاني براي كودكان محروم در جهت موفقيت هاي آتي در زندگي اين قدر مهم است كه در شوراي توسعه پايدار مناطق مرزي از ما خواسته بودند مهمترين درخواست خودمان را فقط مطرح كنيم. آنجا هم من در حضور مسؤلان چند وزارتخانه و مقامات دولت اعلام كردم فقط و فقط پوشش صدرصدي رايگان پيش دبستاني در مناطق محروم و مرزي را مي خواهيم. حتي به نظر من به جاي كار شتاب زده اضافه كردن پايه ششم به دبستان بايد پيش دبستان به پنج پايه اضافه و سراسري مي شد.

ما به جاي اينكه دوباره دانش آموزان را در سن 17 – 18 سالگي به مدرسه بكشانيم، كتاب برايشان بنويسيم، معلم جذب كنيم بايد به دوره ي پيش دبستاني اهتمام مي داشتيم.

 

صدای معلم :
خانم حکیم زاده
پیشنهاد مشخص شما در این مورد چیست ؟

 

حکیم زاده :
البته اصلاح اشتباه از هركجا اتفاق بيافتد غنيمت است. من اميدوارم ما به فرمول 1+5 از دوره پيش دبستان برگرديم و كودكان بتوانند از 5 سالگي وارد پيش دبستاني شده و در 11 سالگي وارد دوره متوسطه شوند و شاهد مشكلات عديده امروزي نباشيم.
  هرگونه تغيير در سياست ها و رويكردهاي مربوط به شيوه ي اجراي آموزش و پرورش دوره ي پيش دبستان مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري به اجراي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اسناد بالادستي به ويژه در مناطق محروم، روستايي، عشايري  و لازم التوجه وارد سازد و پيامدهاي فاجعه باري چون كاهش نرخ پوشش پيش دبستاني به ويژه در مناطق روستايي و محروم، كاهش نرخ پوشش مناطق دوزبانه و افزايش مشكلات مربوط به ضعف در زبان فارسي،كاهش كيفيت آموزشي، افزايش نرخ تكرار و ترك تحصيل، كاهش عدالت آموزشي و كاهش انسجام و وحدت ملي را خواهد داشت.

صدای معلم :
از .قتی که در اختیار صدای معلم قرار دادید سپاسگزاریم .

پایان گفت و گو/

چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 21:33 خوانده شده: 614 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +4 -2 --
ناشناس 1397/03/02 - 23:58
پیش دبستانی که اجباری نیست.
چرا باید دولت جور این پایه رو بکشه؟!!!!
البته جوش زدن برای منافع مالی این دوره هاست.
خیلی ها با امکانات دولتی دارندمروم رو می چاپند.
تمام ندارس خاص، نمونه و سمپاد و... فقط و فقط برای منافع باندی و گروهی در ادارات که همیسه در قبضه باندهای خاصیه.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/03/06 - 10:06
اولا كه براي كل دوره پيش دبستاني دولت از امكاناتي استفاده ميكنه كه ميتونه چون اجبار براي مناطق دوزبانه و عشاير و محروم هاست و بقيه جاها غيردولتيه
يادمون باشه دولت اگر جور اين دوره را با همين حداقل ها نكشه بايد چند برابر هزينه كنه در اينده هم جور اينها رو بكشه و هم هزاران مشكلي كه پيش مياد
دولت اگر جور بچه ها رو نكشه بايد صدها برابر در اينده هزينه كنه و امكان نداره بتونه كاستي ها رو جبران كنه
به جاي دفاع از طبقاتي شدن اموزش ها به حمايت از بچه ها فكر كنيم
شما كه با منافع باندي و نگاه تجاري به بچه ها مخالفيد چرا ؟؟؟؟
پاسخ + +3 -2 --
ناشناس 1397/03/03 - 17:39
به هیچ وجه پیش دبستانی نباید دولتی باشه و اصلا اجباری هم نباید باشه یه دوره کاملا اضافه است بچه هارو الکی خسته میکنن ... همون تعداد مربی پیش دبستانی که الکی اومدن دوره ابتدایی کافیه ...
پاسخ + +1 -7 --
مکرم 1397/03/03 - 18:16
باز افرین به دکتر حکیم زاده هر وقت این شیر زن وارد میدان می شود با استدلالهای علمی و شجاعت همه انهایی که دلشان برای اموزش و پرورش می سوزد خوشحال می شوند که دانشمندی بزرگ سکاندار اموزش ابتدایی است و می تواند اموزش و پرورش را از دست اختابوس ها ولو دقایقی برهاند. از ایشان حلالیت میطلبم که خیلی مطالب منفی علیه ایشان در فصای مجازی نوشتم چون فکر میکردم به جناحی وابسته است اما الان متوجه اشتباهم شده ام.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/03/04 - 05:20
ایشان به جناحی وابسته نیست؟
عجب!!!
پاسخ + 0 0 --
كارشناس 1397/03/05 - 16:20
"انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال"
پاسخ + +4 -1 --
فرهنگی 1397/03/03 - 18:55
چراماهمیشه فکرمی کنیم تبدیل فعالیت دولتی به خصوصی فاجعه به باراست ؟
نقش مهم دوره پیش دبستانی بدین معنی است فقط دولت می تواندانجام دهد؟
کشورهای دنیا به سمت خصوصی سازی همراه بانظارت دولت پیش می روند
پاسخ + +2 -1 --
ناشناس 1397/03/04 - 01:43
اتفاقا بچه هایی که پیش دبستانی رفته اند بسیار نسبت به بچه هایی که نرفته اند بی تربیت و بی ادب ترند.تجربه ثابت كرده كسانی که این دوره رو طی نکردند خیلی از بقیه بهترند.اصلا دین اسلام میگه بچه 7 سال کامل باید بازی و بچه گی کنتد این خانم تازه میگه پیش دبستانی رو هم اجباری کنیم.ما میخوایم به کجا برسیم؟!!
پاسخ + +2 0 --
معلم عشایر 1397/03/04 - 06:01
مگه الان عدالت آموزشی داریم خانم دکتر؟ لطفا پیگیر وضعیت آموزش و پرورش عشایر خوزستان باشید تا معنای عدالت آموزشی را دریابید. استخدامی های فامیلی، اختلاس، دزدی، تهدید به تشکیل پرونده در هیات تخلفات اداری برای اندک معلمانی که به وضعیت موجود اعتراض دارند، آمارهای صوری و ...
پاسخ + +6 -1 --
عاشق سمپاد 1397/03/04 - 13:24
عدالت آموزشی؟؟؟!!!کلید واژه ی محبوب دکتر حکیم زاده همینه. خب خانوم دکتر شما بفرمایید عدالت به معنای برابریه یا اینکه هرچیزی متناسب با قابلیتهاش درجایگاه مناسب قرار بگیره؟کدوم تعریف رو قبول دارید؟هرچند دربحث سمپاد با شما مخالف بودم وخوشبختانه با دخالت به موقع شورای انقلاب فرهنگی قضیه ختم به خیر شد ولی در این مورد با شما کاملا موافقم.بخش غیر دولتی هرچی کمتر وارد آموزش وپرورش بشه بهتره.پیش دبستانی جاییه که بچه ها باید اول تربیت اجتماعی رو یادبگیرن.بنابراین این کار بهتره زیر نظر بخش دولتی باشه.
پاسخ + 0 -1 --
رضا 1397/03/05 - 10:10
بر اساس سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري دوره پيش دبستاني امري حاكميتي است
امر حاكميتي يعني عامل اقتدار جمهوري اسلامي ايران؛
سوال مهمي براي من هست چگونه ممكن است امر حاكميتي را به بخش غيردولتي سپرد؟؟؟؟؟
دوره پيش دبستاني دوره مهمي است و واگذاري به بخش غيردولتي يعني جنايت در حق كودكان
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/03/05 - 20:47
استدلالهای بدون منطق و مزورانه به شما میگند.
پاسخ + 0 -2 --
مربي پيش دبستان 1397/03/05 - 10:20
متاسفم كه گروهي بدون تخصص حرف مي زنند
من مربي پيش دبستاني هستم فوق ليسانس آموزش پيش دبستاني دارم و مي دانم سخت ترين و مهم ترين كار را در آموزش و پرورش انجام مي دهم .وقتي نگاهي كه فرهنگيان به من و همكاران دارند اصلا حرفه اي نيست و نمي دانند كار ما چقدر مهم و اثرگذار است، از مردم عادي و والدين هيچ انتظاري ندارم
فقط شما را به خدا چند دقيقه وقت بگذاريد ببينيد آموزش هاي دوران كودكي چقدر مهم و ماندگاره؟ كمي كتاب بخوانيد و كمي فكر كنيد
اگر اين كار را انجام دهيد مطمئنم ديگر براحتي اظهار نظر سليقه اي نخواهيد كرد
اگر دوره پيش دبستاني لازم نيست چرا در برنامه هاي كشور مورد تاكيد است؟ چرا دنيا به اين دوره اين قدر توجه ميكنه؟
چرا در سندهاي مهم كشور اين قدر تاكيد شده است و
هزاران چراي ديگر!!!!!
پاسخ + 0 0 --
ميثم حسيني 1397/03/05 - 10:41
من از آموزش و پرورش چيز زيادي جز تجربه شخصي خودم نميدانم اما دكتر رناني را خيلي قبول دارم و مدتي است به اين حرفشان فكر مي كنم .
در تاييد صحبت خانم مربي پيش دبستاني اين بيان دكتر رو اينجا ميذارم شايد بعضي از فرهنگيان كمي فكر كنند:
" هیچ اولویتی در آموزش‌ و پرورش مهم‌تر از اولویت کودکان نیست. حتی معلم‌ها هم اولویت نیستند، چون کودکان سرمایه‌اند و اگر کاری برایشان نکنیم می‌سوزند"
گرچه شايد معلم ها از اين حرف خوششان نيايد اما حرف درستي است چون اگر بچه ها نباشند معلم ها چكاره اند؟
پاسخ + 0 -1 --
سپيده 1397/03/05 - 15:45
خدا نكند پيش دبستاني را به غيردولتي بسپارند
مگر قرار است برگرديم به دوره ساسانيان كه فقط اشراف حق داشتند از آموزش و مدرسه برخوردار شوند
مگر اينها كه اين مسائل را مطرح مي كنند زندگي مردم را نمي بينند .سري به مناطق محروم بزنيد بعد در مورد خصوصي شدن پيش دبستاني حرف بزنيد
طفلك بچه هاي اين كشور كه سرنوشتشان دست رانت و باند غيردولتي و تجار افتاده
سرنوشت بچه هاي كشور را براحتي نمي توان فروخت
كمي انصاف داشته باشيد
پاسخ + 0 0 --
شوشتري 1397/03/05 - 16:14
ديواري كوتاهتر از ديوار بچه هاي مناطق محروم نيست
خداي اين بچه ها جاي حقه و اگر بهشون كم توجهي بشه روز قيامت جلوي همه اونهايي كه فقط به برجهاشون و مدارس غيردولتي شون فكر ميكنن را ميگيره
پاسخ + 0 0 --
كارشناس پيش دبستان 1397/03/05 - 16:18
پيش دبستاني مثل بقيه دوره ها ست فقط اجباري نيست
دولت چندساليست از بچه هاي پيش دبستاني مناطق محروم و دوزبانه حمايت كرده و اونها رو ديده
حداقلي براشون هزينه كرده و حداكثري برداشت كرده
اقتصاد مقاومتي مگر چيزي غير از اينه!!!
بچه هاي مناطق محروم براي نان شبشون مونده اند چطور ميتونن شهريه پيش دبستاني بدن ؟!!!
زبان مادريشون فارسي نيست چطور ميتونن مثل بقيه بچه ها در كلاس اول ياد بگيرن ؟!!!
به نظر من
پيش دبستاني را بايد اجباري كنن و چون امكانات نداريم در شهرهاي بزرگ غيردولتي باشه و شهرهاي كوچيك با حمايت دولت باشه و محروم ها و دوزبانه ها كاملا دولتي باشه
اين يعني توسعه عدالت آموزشي و تربيت سرمايه انساني و حفظ وحدت ملي
پاسخ + 0 0 --
مظاهري 1397/03/06 - 08:33
واقعا براي بچه هاي پيش دبستاني سالي 150 هزار تومن هزينه ميشه؟ مگه ممكنه؟ اين هم از اون حرفاست !!!
شهريه پيش دبستاني مدارس غيردولتي كمتر از 3 ميليون تومن نيست
معلوم نيست اين خانم دكتر عددها را از كجا آورده !!!
پول توجيبي ماهيانه بچه ها بيشتر از 150 هزار تومنه!!!
تو اين شرايط حرف زدن از عدالت و مستضعفان خيلي مسخره است
و بدتر از بد اينكه بخوان اين حداقل رو هم از اين بچه ها بگيرن و بريزن تو حلقوم بچه پولدارها
پاسخ + 0 0 --
گمنام 1397/03/06 - 14:43
واقعا واگذاري پيش دبستاني به بخش غيردولتي فاجعه اي ملي و نقض قوانين و سندتحول بنيادين آموزش و پرورش است
با حرف كه تحول ايجاد نميشه
براي تحول بايد به مهم ترين بخش زندگي يعني دوران كودكي و پيش دبستاني توجه كرد
پاسخ + +2 0 --
محمد 1397/03/20 - 22:38
باسلام ،با توجه به سبک زندگی امروزی که بچه ها بیشتر وقت خود را در مهد کودکها می گذارنند و از طرف دیگر وجود کلاس ششم در دوره ابتدایی به نظر می رسد که این مقطع برای بچه ها بسیار خسته کننده است.بنابراین اگر پیش دبستانی به صورت اجبار در آیدفرق زیادی با وضعیت الان که اجباری نیست ندارد،اما با حذف کلاس ششم این مقطع از حالت خسته کننده و طولانی بیرون می آید.ضمن اینکه بچه هایی که دوره پیش دبستانی را گذراند ه اند در برقراری ارتباط با آموزگار و مشارکت در فرآیند یادگیری بسیار فعال و پویا هستند.

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

آیا با طرح " معلم تمام وقت " وزارت آموزش و پرورش موافقید؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور