چاپ کردن این صفحه

پرسش ما این است : مگر وزارت بهداشت متولی بیمه کشور است ؟ این موازی کاری ها تا کی ادامه خواهد داشت !

پاسخ صدای معلم به شورای عالی بیمه سلامت در مورد غیر قانونی بودن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه درمان تکمیلی

گروه گزارش/

پاسخ صدای معلم به شورای عالی بیمه سلامت در مورد غیرقانونی بودن غیر قانونی بودن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه درمان تکمیلی

پس از انتشار خبر " بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه درمان تکمیلی " ؛ ( این جا ) « مهدی ریاحی فر » مدیر عامل این شرکت توضیحاتی را ارائه کرد .

« صدای معلم » لازم می بیند در این مورد نکات و پرسش هایی را مطرح کند :

1- جوابیه ارسالی از سوی وزارت بهداشت بوده است .

پرسش ما این است که مگر وزارت بهداشت متولی بیمه کشور است ؟

اگر این چنین است پس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این میان چه کاره است یا چه وظایفی را بر عهده دارد ؟

2- در بند 1 عنوان شده است :

" همان گونه که در نظریه شماره 2169 – 86 / م / 1826 مورخ 8 / 11/ 1386 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نامه شماره  407 / 2000 مورخ 20 / 12 / 87 دیوان محاسبات کشور تصریح شده است ، فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در سطح کارگزاری  بیمه های تکمیلی درمان مجاز و منطبق با قانون است .

در این بند تصریح شده است که بیمه شرکت آتیه سازان حافظ در سطح کارگزاری است .

از نظر قوانین بیمه مرکزی ، کارگزار بیمه دلال فروش بیمه در بین بیمه گرهای مختلف است .

در این زمینه لازم است به برخی مواد مصرح در  " ضوابط اعطاي پروانه كارگزاري رسمي بيمه مستقيم " اشاره گردد :

ماده ۱۱-   كارگزار بيمه مجاز است براي اخذ پوشش بيمه صرفاً به مؤسسات بيمه مجاز موضوع بند ۴ ماده ۱ اين آيين‌نامه مراجعه نمايد.

ماده ۱۷- كارگزار بيمه مكلف است قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي بيمه مركزي و ساير قوانين و مقررات كشور در خصوص فعاليت دلالي را رعايت نمايد.

ماده ۲۳- كارگزار بيمه مجاز به دريافت حق‌بيمه به هيچ نحوي از انحاء اعم از نقدي، چك بانكي در وجه حامل يا به نام خود و طرق ديگر نيست مگر اين كه از مؤسسه بيمه مربوط اجازه­نامه كتبي داشته باشد كه در اين صورت، پرداخت حق‌بيمه به كارگزار بيمه در حكم پرداخت حق‌بيمه به مؤسسه بيمه است و مؤسسه بيمه مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۲۴- كارگزار بيمه حق دريافت خسارت بيمه­گذار يا ذينفع را از مؤسسه بيمه ندارد. مؤسسه بيمه موظف است خسارت را در وجه بيمه‌گذار و يا ذينفع يا به حواله كرد پرداخت نمايد.

ماده ۲۵- كارگزار بيمه حق ندارد از خسارتي كه مؤسسه بيمه به بيمه‌گذار يا ذينفع مي‏پردازد مبلغي به هر عنوان دريافت دارد .

صراحتا ؛  آیا کسر " حق بیمه " که از طریق وزارت آموزش و پرورش و از حساب فرهنگیان صورت می گیرد مطابق با ماده 23 این قانون است ؟

اگر چنین است شرکت آتیه سازان حافظ از کدام موسسه بیمه اجازه نامه کتبی دارد ؟

3- در بند 2 از " تاییدیه قانونی " صادره از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت آمده است :

" طبق ماده 2 اساسنامه سازمان بیمه سلامت ( موضوع تصویب نامه شماره  102828 / ت 47644 ه مورخ 22 / 5 / 91 هیات وزیران ) کلیه امور ، وظایف و فعالیت های مربوط به بیمه سلامت در سازمان بیمه سلامت متمرکز شده است . از طرفی مطابق بند ه ماده یک اساسنامه مذکور تصریح شده است که شرکت های بیمه تجاری و غیرتجاری صرفا با رعایت مصوبات شورای عالی بیمه سلامت مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل درمان می باشند ...

در این بند به مصوبات شورای عالی بیمه سلامت استناد گردیده است .

پرسش صدای معلم این است که نسبت شورای عالی بیمه با این شورا چیست ؟

مگر قرار است در یک قلمرو چند نفر حکمرانی کنند ؟

این گونه " موازی کاری های " که نظایر آن در سایر بخش ها و ارکان این سیستم ها ساری و جاری است قرار است کم متوقف شده و منابع سیستم در جهت درست و سازنده قرار گیرند ؟

« صدای معلم » از پاسخ شورای عالی سلامت و نیز شرکت بیمه آتیه سازان حافظ جهت تتویر افکار عمومی و احترام به حقوق قانونی ذی نفعان استقبال می کند .

پاسخ صدای معلم به شورای عالی بیمه سلامت در مورد غیرقانونی بودن غیر قانونی بودن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه درمان تکمیلی

پایان گزارش/

پاسخ صدای معلم به شورای عالی بیمه سلامت در مورد غیرقانونی بودن غیر قانونی بودن فعالیت شرکت آتیه سازان حافظ در حوزه بیمه درمان تکمیلی

شنبه, 19 آبان 1397 22:14 خوانده شده: 682 دفعه

در همین زمینه بخوانید: