چاپ کردن این صفحه

پس از استماع دفاعیات علی پورسلیمان و ذکر موارد قانونی :

بازپرس با انتقال پرونده شکایت از صدای معلم به دادسرای فرهنگ و رسانه موافقت کرد

گروه رسانه/

گزارش صدای معلم از روند رسیدگی به شکایت از علی پورسلیمان در  شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران

امروز دوشنبه 17 دی ماه  مدیر صدای معلم بر اساس ابلاغیه شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) در  برابر بازپرس حضور یافت .

بازپرس ابتدا ضمن رویت مدارک هویت اقدام به تفهیم اتهام به علی پورسلیمان نمود .

بازپرس به ایشان گفت که می تواند وکیل بگیرد اما مدیر صدای معلم در پاسخ اظهار داشت :

" من یک معلم هستم و نیازی به وکیل ندارم .

خودم از حقوق قانونی ام دفاع خواهم کرد . "

مدیر صدای معلم پس از سخنان بازپرس گفت :

" « صدای معلم » یک رسانه مجوز و شناسنامه دار از مراجع ذی صلاح است و  ارجاع این پرونده به لحاظ قانونی باید به دادسرای فرهنگ  و رسانه باشد و از نظر اینجانب دادسرای جرایم رایانه ای و فن اوری اطلاعات " صالح  به رسیدگی  نمی باشد. "

سپس طی درخواست کتبی درخواست انتقال پرونده را به دادسرای فرهنگ و رسانه نمود .

پورسلیمان در برابر تفهیم اتهام تاکید کرد :

" روند قانونی رسیدگی به مسائل رسانه ای از این قرار است که اگر مطلبی منتشر می شود و شخص یا اشخاصی نسبت به مطالب منتشر شده نظر، ایراد یا جوابیه ای دارند می توانند آن را مطرح نموده و رسانه موظف به انتشار آن می باشد. ولی شاکی محترم بدون مراجعه به ما یا ارسال جوابیه راسا اقدام به شکایت به مراجع قضایی  نموده اند بدون اینکه ما شخص ایشان را دیده باشیم یا با ایشان صحبتی داشته باشیم و یا علت شکایت شان را بدانیم.

گزارش صدای معلم از روند رسیدگی به شکایت از علی پورسلیمان در  شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران

جهت استحضار آن مقام محترم قضایی ؛ ماده 23 قانون مصبوعات تقدیم می گردد :  " من یک معلم هستم و نیازی به وکیل ندارم .خودم از حقوق قانونی ام دفاع خواهم کرد . "

"  هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ ها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه و ستون، و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. "

پس از آن بازپرس با درخواست مدیر صدای معلم مبنی بر انتقال پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه موافقت نمود .

« صدای معلم » از برخورد منطقی و تمکین در برابر قانون  بازپرس شعبه چهارم ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) تشکر و قدردانی می کند .

پایان گزارش/


گزارش صدای معلم از روند رسیدگی به شکایت از علی پورسلیمان در  شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران

دوشنبه, 17 دی 1397 14:24 خوانده شده: 435 دفعه

در همین زمینه بخوانید: