چاپ کردن این صفحه

" بی تفاوت " بودن نسبت به این درخواست ساده یک رسانه معلمی از سوی وزیر آموزش و پرورش و نیز مدیر کل وزیر آیا برای معلمان و جامعه " بدآموزی " نخواهد داشت ؟!

نامه ی صدای معلم برای گفت و گو با مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان پس از گذشت 2 هفته هنوز تحت بررسی است !

گروه گزارش/

بی تفاوتی محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان به نامه صدای معلم برای گفت و گو

« صدای معلم » در یکم اسفندماه جاری نامه ای را خطاب به « محمد اعتدادی » مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان منتشر کرد . ( این جا )

در این دعوت آمده بود :

" احتراما در جهت انعکاس مطالبات و مشکلات فرهنگیان محترم اصفهان و عمل به مفاد " منشور حقوق شهروندی " از شما دعوت می شود وقتی را برای گفت و گو با این رسانه اختصاص فرمایید . "

نماینده صدای معلم این نامه را حضورا تقدیم دفتر مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان کرد و همان جا درخواست ثبت نامه ارائه گردید .

مشاور مدیر کل اعلام کرد که مدیر کل حضور ندارد اما گفته شد که  نامه را در صدای معلم نامه را رویت کرده اند .

سپس سوالات خواسته شد .

نماینده صدای معلم اعلام کرد که ارائه متن دقیق پرسش ها مطابق با پروتکل رسانه ای ما نیست اما محورها را اعلام  می کنیم .

محورها توسط مشاور مدیر کل مکتوب شد .

همچنین اطلاعاتی مانند مشخصات فردی نماینده صدای معلم ، تعداد افراد شرکت کننده ، میزان زمان گفت و گو و... پرسش شد اما علی رغم تاکید نماینده رسانه از ثبت نامه خودداری شد و اعلام گردید که خود مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان خبر خواهند داد .

چهارشنبه  15 اسفند ماه زمانی که نماینده صدای معلم برای پی گیری نامه مجددا مراجعه کردند مسئول دفتر مدیر کل اعلام کرد که ایشان هنوز  برای این گفت و گو آمادگی ندارند و منتظر باشید .

این گفته با  انتقاد نماینده صدای معلم مواجه گردید و سرانجام پس از 2 هفته و با اصرار سرانجام دعوت صدای معلم ثبت در اداره کل آموزش و پرورش ثبت رسمی گردید .

حال پرسش صدای معلم از محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان این است که دلیل این همه تعلل برای ثبت یک نامه ساده چه بوده است ؟

آقای مدیر کل چه زمانی برای گفت و گو با یک رسانه معلمی و مستقل آمادگی خواهد داشت ؟

بی تفاوتی محمد اعتدادی مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان به نامه صدای معلم برای گفت و گو

زمانی که با یک رسانه که نماینده حداقل بخشی از افکار عمومی است این چنین برخورد می شود لابد تکلیف دیگران و سایر معلمان مشخص خواهد بود !

پرسش صدای معلم از « سیدمحمد بطحایی » آن است زمانی که پس از گذشت 18 ماه از دعوت صدای معلم برای گفت و گو می گذرد و پاسخی داده نشده است ؛ پس معلمان کجا باید حرف زده و مشکلات خود را بیان کنند ؟

" بی تفاوت " بودن نسبت به این درخواست های ساده یک رسانه معلمی از سوی وزیر آموزش و پرورش و نیز مدیر کل وزیر آیا برای معلمان و جامعه " بدآموزی " نخواهد داشت ؟!

پایان گزارش /

جمعه, 17 اسفند 1397 15:26 خوانده شده: 465 دفعه

در همین زمینه بخوانید: