صدای معلم

پیش از تربیون سکوت در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران :

صیدلو : اگر افکار عمومی قضاوت مثبت می کنند قضاوت سیستم هم در برابر عملکرد مدیران مثبت است اگر نه که منفی

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ به ابتکار « محمد صیدلو » مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ،  " تریبون سکوت " با حضور مجموعه عوامل اداری و مدیریتی این اداره کل امروز در تالار ولایت برگزار گردید .

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در گفت و گو با « صدای معلم » ضمن تاکید بر نقش رسانه در ارتقای آگاهی جامعه از همه رسانه ها خواست تا به گسترش این فضاها و ارتقای نظام آموزشی کمک کنند .

وی در پاسخ به پرسش صدای معلم در مورد برگزاری تربیون سکوت برای " معلمان " اظهار کرد که پس از این تربیون برای معلمان هم نشست خواهیم داشت .

تربیون سکوت و سخنان محمد صیدلو در شورای اداری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

آن چه که ضروری است که خدمت شما عزیزان عرض بکنم دو مسئله در این کشور ظاهرا حل شدنی نیست. یکی مسئله حضور به موقع دوستان در جلسات است که هیچ وقت حل نمی شود و امروز هم شاهد آن بودیم. دیگری مسئله صوت است که هر چقدر جدی تر می شود این مسئله خودش را جدی تر نشان می دهد.

 شان و برگزاری چنین جلسه ای برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین بنده و شماست و بنده و معاونین  محترم در سطوح مختلف مدیریت قرار است ماموریت اصلی خودمان را انجام بدهیم از فهم مشترک و هماهنگی بیشتری که بین ما صورت می گیرد. ماموریت اصلی ما نباید تحت الشعاع فضایی که در آن قرار گرفتیم و جایی که ما سیصد و چند نفر داریم خدمت می کنیم قرار بگیرد. ما سیصد و چند نفر از بین حدود چهل و هفت هشت هزار معلم استان قرار است یک کاری انجام بدهیم تا ماموریت بزرگ آموزش و پرورش در شهرستان های استان تهران انشاء الله محقق بشود.

ماموریت اصلی ما این است که شرایطی ایجاد بکنیم که تعلیم و تربیت در بین قریب یک میلیون دانش آموز این استان که توسط نزدیک پنجاه هزار نفر همکار محترم انجام می گیرد با کیفیت انجام بگیرد. ما قرار است این کار را مدیریت استانی انجام بدهیم. اگر ما ذهنمان را تعیمم بدهیم در آن چه که در اداره کل اتفاق می افتد  و فکر بکنیم که تمام آموزش و پرورش استان اداره کل است و ما امروز در شورای اداری نشسته ایم که مسئله استان را حل بکنیم، خیر، بنده و شما با هم نشسته ایم که بیشتر با همدیگر هماهنگ بشویم و به فهم مشترک و عمیق تری برسیم که مدیریت استانی را درست انجام بدهیم.

اگر امروز شورای اداری با حضور بنده و شما اینجا برگزار می شود به جهت این است که این ارتباط، ارتباط موثر و مفیدی است. قرار است که بنده آن ماموریت را انجام بدهم تنها که نمی توانم پس بنابراین باید با چه کسانی انجام بدهم با کسانی که کار مدیریت را انجام می دهند. نزدیک ترین افرادی که کار مدیریتی را انجام می دهند و قرار است که تقریبا بی واسطه به من کمک بکنند در 21 منطقه آموزشی که این کار را انجام بدهیم و این شما دوستان و بزرگواران هستید. اگر ما فضایی را ایجاد نکنیم که بنده و شما راحت صحبت بکنیم و به یک فهم و درک مشترک نسبت به ماموریت مان برسیم و فضایی ایجاد نکنیم که شما از آن چه که بنده غفلت کرده ام و شما نتوانید از آن فضا استفاده بکنید و یادآوری بکنید و بنده تریبونی نداشته باشم و محدودیت هایی که باعث می شود برخی از توقعات به جا را نتوانیم انجام بدهیم بیان بکنند در آن صورت ما حس مشترک و درک و فهم مشترکی نخواهیم داشت و اگر چنین حس و فهمی نباشد و مشترک و نزدیک به هم فکر نکنیم قاعدتا در یک سو گام برنخواهیم داشت و این مدیریت متمرکز استانی که قرار است با شما انجام بدهیم به سرانجام خیلی نیکویی نخواهد رسید.

بنده در اولین روزهای خدمتم در این قسمت عرض کردم هر سه ماه یک بار خوب است که دور هم بنشینیم و با ایجاد فضایی که بتوانیم با همدیگر راحت صحبت بکنیم و بتوانیم به یک فهم مشترک برسیم.

آنچه که در چند روز گذشته دوستان شاهد آن بودند البته بار دومی بود که در اداره کل انجام می شد.  یک بار در دوران آقای کمره ای انجام دادند که صندوق هایی در جلوی درب ورودی های تمام ساختمان های اداره کل که دوستان در آنجا مشغول به کارند و فرم هایی که خیلی به دنبال این نبودیم که تیترهایی را مشخص بکنیم که دوستان بر اساس آن تیترها چیزی را متذکر بشوند. این فرم ها به گونه ای بود که شما بی نام و نشان می توانستید آن فایل ورد را تایپ بکنید و چاپ بگیرید یا این که فرم خام را چاپ بگیرید و مطالب خودتان را بنویسید که بنده قول داده بودم که همه این مطالب را یک به یک مطالعه بکنم و این کار را انجام دادم. هفتاد و چهار برگه توسط شما عزیزان نگاشته شده بود و مطالب متنوعی که هر کس به فراخور دغدغه اش نسبت به مسائل استان و نسبت به مسائل آموزش و پرورش پرداخته بودند. بعضی از اینها فراوانی بیشتری داشتند که ملزم دانستم  از این تریبون استفاده بکنم و مطالبی که فراوانی بیشتری داشتند خدمت عزیزان اینها را توضیح بدهم.

این امکان برای بنده به وجود آمد که دغدغه های دوستان و اولویت های ذهنی دوستانم را دریافت بکنم . وقتی ما در اتاق هایی می نشینیم و این ارتباط  قطع است و شما هیچ فضا یا فرصتی ندارید که اینها را منتقل بکنید و آن چه که در ذهن شماست ما در عالم توهم و تخیل ممکن است که بعضی چیزها را به هم ببافیم و بر اساس آنها فکر بکنیم و کار مدیریت را انجام بدهیم ولی وقتی چنین امکان و فرصتی به وجود می آید که بگویید دغدغه هایتان چیست و در چنین فرصتی به وجود می آید که بگویید دغدغه هایتان چیست و فرمی که خدمت شما داده شد مسائل ذهنی خودتان را طرح بکنید یک قدری اصلاح می کنید آنچه که من و دوستان عزیزم فکر می کنیم این فایده های زیادی در برداشته است. طرح ها و اولویت های ذهنی شما را دریافت کردم ضمن این که این فضا خوب است در استان ما تعمیم پیدا بکند و تمام کسانی که کار مدیریت در سطحی انجام می دهند فضایی ایجاد بکنند که صدای سطوح پایین تر را بشنوند.

من در تابستان نزدیک به سه ماه درگیر مسئله ارزیابی از کیفیت عمکلکرد رؤسای مناطق از منظر مدیران مدارس بودم.  یعنی بیش از سه هزار مدیر مدرسه از طریق فرم هایی که با ده شاخص مهم از نظر خودم شاخص های مهم و قابل عرضه ای بودند نظر مدیران مدارس را در مورد عملکرد رؤسای مختلف مناطق  را گرفتم.

تلقی من این بود که اگر درست فکر نمی کنم شما اصلاح بکنید که خیلی از مسائل سطوح مختلف مدیریت که بیان نمی شود طرح نمی شود. یعنی بعد از این که بنده مدیر می شوم فکر می کنم تمام کسانی که در سرنوشت من تاثیر دارند کسانی هستند که در سطوح بالاتر نشسته اند و در آنجاها تصمیم گیری را انجام می دهند.

برای من مهم است که وزیر چه فکر می کند یا استاندار چه فکر می کند و دیگران چگونه فکر می کنند و گاهی فراموش می کنند شاید رفت و آمدهایی که در آن سطح می بینند و اختیاراتی که برای آن سطح قائلند احساس می کنم سطوح پایین در سرنوشت من دیگر بی تاثیرند اینها که دستشان به جایی نمی رسد ؛ همین عامل ممکن است که برای مدیر این اشکال را ایجاد بکند که بدون توجه به نظر سطوح پایین تر مدیریت، فعالیت هایش را تنظیم بکند برای رضایت سطوح بالاتر و گاهی من فکر می کنم که بزرگترین آسیب ها با این بی توجهی به سطوح پایین مدیریت برای مدیران اتفاق می افتد چون خیلی از فضاهایی که برای مدیر اتفاق می افتد مثبت یا منفی توسط همین اشخاصی است که مخاطبین کاری مستقیم او هستند حالا یا راضی یا ناراضی هستند برداشت مثبت یا منفی دارند همین ها فضا را ایجاد می کنند.

تربیون سکوت و سخنان محمد صیدلو در شورای اداری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

بنده به عنوان کسی که بیش از چهار سال مسئول ارزیابی و عملکرد این استان بودم عرض می کنم که اشکالات فراوانی نسبت به نگاه به این حوزه وارد است. از نظر بنده اگر قرار است اتفاقی بیفتد برای یک مدیر یا ارتقایی اتفاق بیفتد یا تنزلی صورت بگیرد و اصلاحی صورت بگیرد باید بر اساس نتایج ارزیابی و عملکرد اتفاق بیفتد که این کمتر اتفاق می افتد و تقریبا می شود گفت خیلی کم به طوری که چنین مسئله ای اصلا تاثیری در سرنوشت مدیران ندارد و فضای عمومی برای قضاوت بر عملکرد مدیران معتقدند که بخش زیادی از آن توسط همین نظر افکار عمومی رقم می خورد.

اگر افکار عمومی قضاوت مثبت می کنند قضاوت سیستم هم در برابر عملکرد مدیران مثبت است اگر نه که منفی. به همین جهت من فکر می کنم که بنده و شما این فضا را اولا باید به گونه ای طراحی بکنیم که این فضا کمک می کند که کار ماموریت مان را درست انجام بدهیم. ماموریت اصلی بخشی از آن، مدیرانی هستیم که قرار است کارمان را در سطح استان انجام بدهیم و ثانیا من و شما این فضای راحت را ایجاد بکنیم برای این که استان مان بهره مند بشود.

خود ما به عنوان مهمترین کسانی که برای خودمان مهم هستیم. برای من مهمترین مسئله در دنیای اطرافم خودم هستم اول باید خودم در یک شرایط راحتی نفس بکشم کار بکنم لذت ببرم و بعد متناسب با آن جایگاهی که در اختیارم هست خدماتی ارائه بدهم که لذات اجتماعی هم ببرم. این در سایه همدلی و همراهی بنده با شماست.

آنچه که امروز اتفاق می افتد برای اولین بار است. چنین اتفاقی تا به حال نیفتاده بود و من فکر می کردم که این کاری که امروز انجام می دهیم بنده و دوستانم و معاونین محترم اینجا بنشینیم و سکوت کنیم و شما حرف بزنید.

خواهر محترممان به عنوان مجری و توانمند جلسه فرمودند که دوستان بیرون ثبت نام می کنند و من فکر می کنم حالا این اتفاق هم نیفتد آنهایی که ثبت نام کرده اند را کنار بگذاریم کسانی که فی البداهه در همین جلسه حضور دارند اراده می کنند که از این تریبون استفاده بکنند که حرف بزنند بیایند و حرف شان را بزنند.

به گمانم بنده و دوستانم به حدی بزرگ شده باشیم که اگر نقدی به ما می کنند اولا دریافت بکنیم  به عنوان همکار با حسن نیت و خیرخواهی این کار را انجام می دهیم و بعد هم اگر جایی غفلت کرده ایم بپذیریم و به آن بپردازیم و اصلاح بکنیم. اگر جایی محدودیتی داریم که باید به شما گزارش بدهیم در خصوص آن محدودیت شما هم مطلع باشید و توقعات مان را منطبق با واقعیت قرار بدهیم که این کار اتفاق بیفتد.

اصل موضوع این است که این شورای اداری فرصتی است برای بنده برای این که از این تریبون استفاده بکنم و خدمت شما عرض بکنم محدودیت ها را و انشاءالله از این به بعد نمی دانم چه پیش خواهد آمد و این تریبون سکوتی که امروز به زعم بنده بیش از آن چه که از جهت اجرایی به ما کمک بکند برای خود بنده مهم است از جهت فرهنگی کارکردی داشته باشد که بنده یا هر کس دیگری در هر جایگاهی قرار گرفته اند و کار مدیریتی انجام دادند یاد بگیرند. لااقل من به عنوان زاده این استان دلم می خواهد که در این استان هر کسی روزگاری جای بنده بود، بداند که برای شنیدن حرف شما باید فضا ایجاد بکند و فضای امن را ایجاد بکند که حرف شما شنیده بشود.

به نظر خود بنده که یک کارکرد فرهنگی عمیق تری می تواند داشته باشد نسبت به آن کارکرد اجرایی از نظر بنده اهمیت فوق العاده ای دارد که ممکن است خیلی خوب هم از کار در نیاید نمی توانم پیش بینی کنم که چه شرایطی پیش خواهد آمد اما دوست دارم تمام مسئولین کشورم بنشینند و گاهی بدون این که حرفی بزنند سکوت کنند و گوش بکنند و متناسب با آن واقعیتی که از بدنه جامعه اطلاعات را دریافت می کنند تصمیم گیری بکنند.

همان گونه که شما مطلعید دوستانی که در سطح اداره کل می خواهند کار انجام بدهند فرض بر این است که اینها ویژگی خاصی داشتند که دعوت شدند در سطح اداره منطقه کار انجام بدهند و ویژگی خاص تر آنها باعث شده که بیایند در استان، کار کارشناسی، رئیس اداره یا سطوح مختلف مدیریت را انجام بدهند. اینها قاعدتا باید نخبگان آموزش و پرورش باشند. بنده و شما باید چنین جایگاهی داشته باشیم اگر نداریم یک فکری به حال آن بکنیم. آنچه که فرض سیستم است فکری به حال خودمان بکنیم اما اگر هستیم، بنده مدیر نسبت به سرنوشت دوستان عزیزم که باید نخبگان این سیستم باشند باید فکری بکنند.

ادامه دارد

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

جمعه, 24 اسفند 1397 13:55 خوانده شده: 357 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1397/12/24 - 15:08
سلام
به نظر میرسد اقای صیدلو رویه خوبی را در شهرستانهای استان تهران پیش گرفته اند و انهم شنیدن صدای همکاران زیر مجموعه که میتواند الگوی خوبی برای سایر سطوح مدیریتی کشور باشد
ضمن اینکه ایشان با مطالعه وبررسی دقیق به انتظارات همکاران استان پاسخ میدهند تغییرات و جابجایی در بعضی معاونت های اداره کل و مناطق در همین راستا بوده است
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/25 - 13:29
این اقدام جناب صیدلوی فرزانه گامی ارزشمند در جهت تغییر وضعیت است،انتصاب یوسف بهارلو شایسته ترین انتصاب ایشان تاکنون بوده است و در انتظار انتصابات به جا و شایسته در مبرخی از مناطق مسأله دار که هنوز بقایای جریان معاند و دلواپسان نان به نرخ روز خور حضور دارند هستیم و قطعاً ادارات داخلی اداره کل و برخی معاونت های این اداره کل هم هوای تازه می طلبد و هنوز نخبگان و افراد موثر مجال و فرصت بروز و ظهور توانمندی ها را پیدا نکرده اند اما به آقای مدیرکل ایمان و باور داریم و اطمینان از اینکه سحر نزدیک است!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/12/24 - 16:05
آقای شاکی کجایید ؟! آقای صیدلو شروع به
متفاوت بودن کرده اند ، امیدوارم بال و پرش
نشکنند و گفته هایش به عمل دایمی تبدیل گردد.
باز شکر خدا فعل و انفعالات جدیدی را شاهدیم.
منتظر نتیجه بخشی و اثربخشی می نشینیم.
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/25 - 13:32
آنهایی که جناب صیدلو را می شناسند،نیک میدانند کهایشان اهل عمل هستند و نه حرف!!مطمئناً بزودی شاهد فعل و انفعالات مثبت و نتیجه بخش و اثر بخش خواهیم بود.
پاسخ
بابایی 1397/12/27 - 04:49
نگاه مچ گیری ، منفی و بدبینانه و .. مثل آتشی بر خرمن داشته های اداره کل خواهد افتاد .
اندکی صبر
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/12/24 - 22:52
حالا نیان و باز به کسیکه حرف بلده و ربان شیوایی داره گیر بدن بعدش. آدم اصلا نمیدونه توی این سرزمین حرف بزنه یا نه. این تردید حل نشدنی مونده
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/25 - 13:36
این موضوع خودش قابل بررسیه...چرا باید همکاران اهل قلم در سیستم آموزش و پرورش مورد اجحاف باشند،چند نفر از همکاران اهل قلم که در صدای معلم در ارتباط با موضوعات مختلف مطلب منعکس نموده اند،در سیستم آموزش و پرورش نقططه نظراتشان را مورد توجه قرار داده اند؟!متأسفانه نخبگان و اصحاب اندیشه و قلم در جایگاه های تأثیرگذار قرار نمی گیرند و یکی از دلایل عقب ماندگی ما در سیستم های ستادی همین اغماض و چشم پوشی بر نخبگان و شایستگان و بها دادن به افراد رابطه سالار و مافیای قدرته که خوشبختانه انتصاب یوسف بهارلو مشتی نمونه خروار توجه به شایستگی ها در اداره کل شهرستان ها بود که جای آن دارد به سایر شایستگانی همچون ایشان هم بها داده شود و جایگاه های تأثیرگذار صرفا در اختیار افراد بی تأثیر و باری بهرجهت قرار نگیرد!!
پاسخ + 0 0 --
فرهنگی 1397/12/25 - 05:50
شب دراز هست و قلندر بیدار.
این آقا هم چند روزی بر مرکب ریاست سوار هست و هیچ اتفاقی نیز نخواهد افتاد . بیخود تعریف و تمجید نفرمایید.
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/25 - 13:39
بی انصافی نکنید،به نظرم باید به جناب مدیرکل عزیزمان فرصت داد،و در همین مدت کوتاه هم انتصاب یوسف بهارلو و برگزاری تریبون سکوت از جمله مواردی بوده که چراغ امید به بهبود اوضاع را در اذهان بیدار روشن نموده است،و انشاا...زمینه برای ایفای نقش نخبگان و شایستگان و افراد صاحب نظر و موثر هم فراهم خواهد شد و در سطح مناطق و ادارات و معاونت های اداره کل نیز اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد...
پاسخ + 0 0 --
معلم 1397/12/25 - 10:50
متاسفانه حرکات پوپولیستی فراگیر شده....به عمق نمی پردازیم
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/25 - 13:42
پیشنهاد واضح و شفاف بدهید و با مصداق تحلیل کنید،بی متر و معیار که نمیشه همکار محترم،نقد منطقی کنید یا می پذیریم و یا پاسخ می دهیم...البته من بعنوان یک همکار و دوست دلسوز که هیچ نقشی در معادلات تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیرکل محترم ندارم عرض میکنم،قاعدتاً اینگونه موارد را باید مسوول روابط عمومی که حتما از نظر ایشان بیشترین شایستگی را جهت تصدی این مسوولیت داشته پاسخ دهد و معمولاً روابط عمومی های آموزش و پرورش اینگونه نقدها را اصلا مورد توجه قرار نمی دهند!!
پاسخ + +2 -1 --
فاطمه گنجی 1397/12/26 - 00:27
آقای پورسلیمان وقتی حدود یکسال اضافه کار یک همکار اهل قلم و اندیشه را به جرم نوشتن مطلب نقد در مورد انجمن اولیاء ومربیان در صدای معلم که در اولویت دوم مطالب پربازدید سال صدای معلم است در زمان آقای فولادوند قطع نمودند و تاکنون اعاده نشده و وقتی به همکاران صاحب قلم و اندیشه در سیستم آموزش و پرورش کمترین بهایی داده نمی شود و جایگاه های تصمیم سازی و تصمیم گیری در آموزش و پرورش خالی از نخبگان است،کدام صاحب نظر ونخبه ای وارد گود میشود و از چنین تریبون هایی استفاده میکند؟!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/12/26 - 09:41
سلام

خانم فاطمه گنجی

ضمن تشکر از نظر شما .

تاکنون چندین بار این موضوع را مطرح کرده اید .

مدارک و مستندات خود را برای پی گیری برای من ارسال فرمایید .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
فاطمه گنجی 1397/12/26 - 21:21
آقای پورسلیمان مدارک عدم پرداخت حدود یکسال اضافه کار همکار شریف و نجیبمان را چگونه میشود ارائه نمود؟! آقایان فولادوند،شهبازبیگی،بخش مربوط به پرداخت اضافه کار در اداره کل شهرستان های استان تهران کاملاً در جریان این موضوع هستند که حدود یکسال از زمان انتشار مطلب در ارتباط باانجمنهای اولیاء ومربیان تا زمان رفتن آقای فولادوند ،رئیس اداره انجمن اولیاء ومربیان اداره کل شهرستان ها که از همشهریان آقای فولادوند و ساکن استانی خارج ار استان تهران هستند،در یک اقدام تلافی جویانه و در تضعیف فضای نقد و منتقدین،اضافه کار این دکتر شریف رو قطع کردند و تا زمانی که این افراد ناشایست و انحصار طلب در این اداره کل هستند امکان نقد فراهم نخواهد شد،اصحاب قلم و فرهیختگان در محاق هستند و جناب مدیرکل صاحب قلم در گام اول باید نسبت به احقاق حق اهالی قلم که قلمشان شکسته شده و حاشیه رانده شده اند تدبیر کنند و تا امکان نقد وگفت و گوی موثر فراهم شود!!
پاسخ + 0 0 --
فاطمه گنجی 1397/12/26 - 21:22
چرا در برنامه ی تریبون سکوت اهالی قلم و صاحب نظران استان حضور نداشتند؟!چرا فقط حرفهای سطحی مطرح شد؟!چرا ازاین فرصت خوب ایجاد شده نمیتوان بهره برداری نمود؟!اینها نیاز به آسیب شناسی دارد و شما را به انصاف می شناسیم و شفافیت و اینکه طرفدار نقدسالم و سازنده هستید،پس دستمان را بگیرید جناب پورسلیمان.
پاسخ + 0 0 --
صدای معلم 1397/12/26 - 21:40
سلام

خانم گنجی

راه های ارتاباط با صدای معلم در بالای رسانه تعریف شده است .


به نظر می رسد شما سایر مطالب این رسانه را مطالعه نمی کنید !


پایدار باشید .
پاسخ + +3 0 --
مهدیه وحدانی 1397/12/26 - 07:16
افراد توانمندتری بعنوان مجری برنامه میتوانستند استفاده شوند که همانطور که در بسیاری از موضوعات وانتصابات این توانمندی ها و شایستگی ها مورد توجه قرار نمی گیرد در این موضوع هم توجه نشده بود.
پاسخ + +3 0 --
محمد معتمد 1397/12/26 - 08:16
آقای صیدلو مگر نمی فرمایید که :"اگر جایی غفلت کرده ایم بپذیریم و به آن بپردازیم و اصلاح بکنیم"
خوب برادر بزرگوار در ایجاد فضا و فرصت جهت استفاده از ظرفیت نخبگان غفلت شده است و به افرادی بدور از شایستگی لازم بها داده شده است بعنوان مثال در مورد .... که معاون سلامت شده اند،یک نظرسنجی در سطح اداره کل انجام دهید متوجه عدم مقبولیت و نیاز به اصلاح این انتصاب خواهید شد و یا در انتصاب مسوول محترم روابط عمومی چشم بر شایستگی ها بسته شد و آشنایی های منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و این ها نقدهایی وارد است و نمی شود چشم بر این نقدها فروبست،واقعا در سطح استان صاحب نظر در حوزه ی روابط عمومی نداشتیم؟!!در بهره گیری از ظرفیت نخبگان مورد اجحاف قرار گرفته جای تعارف وجود ندارد اما در عمل تعارف می شود و باوری به حضور اینگونه افراد در مناسبت های تصمیم ساز ی و تصمیم گیری نیست.
پاسخ + +3 -1 --
مومن نژاد 1397/12/26 - 08:21
سوالی که برای من پیش آمده این است که آقای پورسلیمان چرا با همه ی آزادمنشی و آزادگی که دارند،برخی از نظرات را بخصوص نظرات مربوط به سوال در ارتباط با مدرک تحصیلی خانم الف.ح که معاون سلامت اداره کل هستند و با مدرک کارشناسی ارشد الهیات دکتر خطابشان می کنند،سانسور می کنند؟!مگر خود آقای پورسلیمان سر مدرک تحصیلی الهیار ترکمن عالم و آدم را خبردار نکردند که دیگر به شعور همکاران توهین نشود؟!چرا در مورد مدرک این فرد که میشود،نظرات را سانسور می کنند؟!
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/12/26 - 09:47
سلام

دوست عزیز

در مورد آقای اللهیار ترکمن صدای معلم با مدرک و سند اثبات کرد .

شما هم اگر مدارک و مستنداتی دارید ارائه فرمایید .

البته شایسته و اخلاقی نیست که شما با یک شناسه ثابت و با اسامی مختلف کامنت بگذارید .

بهترین سیاست صداقت است .


پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
همکار 1397/12/26 - 15:27
آقای پورسلیمان عزیز،کاملا درست می فرمایید،بهترین سیاست صداقت است اما در شرایطی که هر صداقتی در این اداره کل فقط هزینه دارد و افرادی در حراست هستند که بلافاصله پرونده سازی می کنند،همکارانمان چاره ای جز رعایت ملاحظات ندارند حق بدهید.
پاسخ + 0 0 --
علی پورسلیمان 1397/12/26 - 15:30
و اما ...

هدف وسیله را توجیه نمی کند !

پایدار باشید .
پاسخ + 0 0 --
مادردانش آموز 1397/12/26 - 15:08
جناب صیدلوسال قبل هنگامی که شمارئیس بازرسی بودیدشکایت بنده ازمدیرمدرسه فرزندم مطرح شدالآن یکسال وچهارماه هست پیگیرشکایتم هستم بااینکه شمادرجریان همه مسائل هستیدچرادستورپیگیری نمیدهید؟قسمتی ازشکایت بنده بدون پاسخ مونده
پاسخ + 0 0 --
همکار 1397/12/26 - 17:15
با سلام
آقای صیدلو بعنوان یه چهره ی قرآنی معروفند امیدوارم در عملکرد کاری و انتصابات افراد در پست ها نیز قرآنی عمل نمایند.
پاسخ
ریشهری 1397/12/27 - 04:47
صیدلو هم تازه برمرکب ریاست سوارشده . با حرافی و جلسه و مانور تبلیغاتی مشکلات آ پ حل نمیشه . صدای ناهنجار از اداره کل شهرستان های تهران کم کم داره میاد .
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/28 - 11:06
با سلام،کاش به جای تخریب،انتقاد دلسوزانه کنید،مصداق ارائه کنبد و راهکار پیشنهاد کنید و یا حتی انتقادات مشخص رو به خود ایشان ارائه کنید،آقای صیدلو انتقاد پذیر هستند.
پاسخ + +1 0 --
همکار 1397/12/28 - 12:58
آقای صیدلو این ماشین ها و این منشی بازی ها و این ناهارهای داخل اتاق های معاونین و اعضای شورای معاونین رو حذف کنید،و این اختلاف طبقاتی رو ازمیان همکاران ادراری بردارید بخدا تأثیرات زیادی خواهد داشت!!این آقایان احمدوند،معبودی،شهریاری،رفیق مصطفایی و خانم حسن پور و...هم همانند سایر همکاران با سرویس یا با وسیله ی شخصی بیان محل کار بخدا اتفاقی نمی افته و این ماشین ها رو به مزایده بگذارید به نفع مدارس محروم و دانش آموزان محروم و دانش آموزان بازمانده از تحصیل!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1397/12/29 - 18:38
باید گفت که صیدلو خودش حاصل باند بازی در دولت اصلاحات روحانی است که مانند دیگر دولت های اصلاحاتی فقط بدنبال سو استفاده از معلم بودند وهیچ کدام از انها خیری نداشته اند حال پس از یک دوره دونگی در زمان مدیرکلی علیرضا کمری وحق کشی معلمان حال هم فکر میکند در مدت کوتا باقی ماند دولت روحانی از این نمد کلاهی برای خودش درست کند که باید گفت زهی خیال باطل خواب دیدی خیر است این باند بازی ها تمام شد حال بدنبال این خانم ان اقا دویدن ودرست کردن تشکیلات اصلاحات روخانی وفردا هم جهانگیری ها دیگر جای ندارد برادر انشالله خون شهیدان سر راه همه خیانت پیشه ها میگیرد

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد مدت زمان تعطیلات تابستانی مدارس در ایران چیست؟

دیدگــاه

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور