صدای معلم سایت اخبار آموزش و پروش معلمان فرهنگیان

پیش از تربیون سکوت در اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران :

صیدلو : یک سوال می پرسم : همه شما و بنده چگونه در سیستم اداری وارد شدیم و چگونه ارتقا پیدا کردیم؟ چگونه در این جایگاهی که هستیم قرار گرفتیم؟

گروه گزارش/

همان گونه که پیش تر نیز آمد ( این جا ) ؛ به ابتکار « محمد صیدلو » مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ،  " تریبون سکوت " با حضور مجموعه عوامل اداری و مدیریتی این اداره کل امروز در تالار ولایت برگزار گردید .

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در گفت و گو با « صدای معلم » ضمن تاکید بر نقش رسانه در ارتقای آگاهی جامعه از همه رسانه ها خواست تا به گسترش این فضاها و ارتقای نظام آموزشی کمک کنند .

وی در پاسخ به پرسش صدای معلم در مورد برگزاری تربیون سکوت برای " معلمان " اظهار کرد که پس از این تربیون برای معلمان هم نشست خواهیم داشت .

بخش پایانی را می خوانیم .

تریبون سکوت و سخنان محمد صیدلو مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

 کسانی که در شهرستان های استان تهران از پنج و نیم صبح درگیر مسائل اداره کل هستند و تقریبا پنج و نیم بعداز ظهر به منزل مراجعه می کنند یعنی به اندازه دو شیفت معلم در مدرسه کار انجام می دهند. حقیقت این موضوع این است که اگر زندگی این آدم به اندازه ای که توان سیستم است دیده نشود خیلی نباید با قواعد مدیریتی انتظار داشت که او کارکرد خیلی فوق العاده ای از خود نشان بدهد.

ما محدودیت هایی داریم و شما هم می دانید روزهای اول هم عرض کردم که برخی از عدالت ها در پرداخت ها نه به جهت این که وجود نداشته بلکه به جهت این است که سلایق متفاوت بوده است اما سلیقه بنده این است که پرداخت ها به گونه ای باشد که اعتدالی در آن وجود داشته باشد عدالتی باشد و این گونه نباشد که یک بزرگواری در هر ماه از قِبَلِ ماموریت های مختلفی که برایش تعریف می شود و یا در قالب حق الزحمه دریافتی هایی دارد چهار برابر یا پنج برابر کسانی باشد که احتمالا دسترسی ندارند به جاهایی که به آن دسترسی داشته باشند. در این زمینه ظاهرا رضایت وجود داشته و تقریبا اکثر دوستانی که مطلبی نوشتند چنین رضایتی را اظهار کردند و یا به جهت لطفی بوده که به کار این تیم داشتند یا منطبق بر واقعیتی است که دریافت کردند. بعضی ها هم گله مند بودند که چرا اضافه کاری ما کم شد.

بنده عرض می کنم که برای من قابل تحمل نیست که در اداره کلی که همکار بنده شصت ساعت هفتاد ساعت یا هشتاد ساعت اضافه کار می گیرد کسی باشد که صد و هفتاد ساعت اضافه کاری بگیرد. این قابل تحمل نیست و طبعا آدم باید ناراحت باشد و نسبت به این مسئله دلخور باشد و از نظر بنده چنین گله و شکایتی قابل توجه و قابل اعتنا نیست. بله بوده صد و هفتاد ساعتی که بنده آورده ام در سطح دیگران قرار دادم که قاعدتا باید چنین نارضایتی وجود داشته باشد.

مسئله دوم مسئله داخلی در اداره است و همه گیر بوده و من نمی خواهم آن را سانسور بکنم مسئله غذای همکاران است. مخصوصا شنیسل را که هیچ کدام از شما آن را نپسندیدید. این بیشترین فراوانی بوده که در آن نظرسنجی وجود داشته است. ما برای اجرای یک برنامه ای که خیلی راحت در کنار همدیگر باشیم بنده می خواهم امانتداری بکنم و بگویم که آقای ... دوستان از شنیسل راضی نیستند. هزینه مدیریت بنده و شما را مردم دارند می پردازند

 برخی از دوستان نسبت به انتصابات گله مند بودند که چرا به این شکل انجام شده است. بنده هم مثل شما در این مملکت بیست و هشت سال کار کرده ام و قسمت زیادی از این بیست و هشت سال را تقریبا کار اداری انجام داده ام. ما اگر در انتصابات هر کسی به غیر از خودمان مصداق ارتقا باشد قاعدتا نسبت به او گله مندی شخصی داریم. برای انتصاب مدیران باید مکانیزم استانداردی طراحی بشود.

من یک سوال می پرسم : همه شما و بنده چگونه در سیستم اداری وارد شدیم و چگونه ارتقا پیدا کردیم؟ چگونه در این جایگاهی که هستیم قرار گرفتیم؟

 قاعدتا باید کسی ما را در سیستم اداری می شناخته و قابلیتی از ما سراغ داشته که دعوت به کار کرده و برای ما فرصت کار به وجود آمده و بعد کسانی که در سطوح بالاتر بودند این قابلیت را دیدند و حس کردند که ما را در سطح بالاتری قرار بدهند. کسانی حتما باید ببینند، این معیوب است . بنده هم قبول دارم این مکانیزم، مکانیزم معیوبی است. کدام یک از ما را از بین چهل و هفت هشت هزار معلم آمده اند بر اساس شرایط روانی خیلی ویژه ای که داریم یا تبحر خیلی ویژه ای داریم یا بر اساس تست ها و آزمون های مختلف توانستیم فیلترهای متفاوت را رد بکنیم انتخاب کرده اند و در این جایگاه گذاشته اند. این غلط است ، بنده هم قبول دارم که غلط است. اما بنده هم مانند مدیران دیگر ناچار بودم از بین کسانی که می شناسم که بیشترین کمک را که بتوانند به بنده بکنند انتخاب بکنم. باید این کار را انجام می دادم.

من علاقه مندم در مورد بعضی از انتصابات مصداقی صحبت بکنم از آن چه که در ذهنم می گذرد.

جناب آقای بهارلو به عنوان معاون پشتیبانی قریب بیست سال در این حوزه کار کردند. در همین حوزه ای که الآن معاونتش را دارند در سطوح مختلف کار کرده اند و قریب چهار سال رئیس اداره بودجه بودند. این منطق به نظر من منطق قابل قبولی است.

سرکار خانم دکتر حسن پور به عنوان کسی که قریب بیست سال در این حوزه کار کردند رئیس اداره بودند ، اکثر این سال ها را رئیس اداره بودند و اگر قرار است که سراغ کسی برویم که این ارتقا برایشان منطقی اتفاق بیفتد به نظر من اولین کسی که باید به سراغشان من نمی رفتم ایشان بودند به عنوان اولین معاون تربیت بدنی خانم در کشور و فکر می کنم این منطق قابل قبولی است.

( تشویق حاضران )

جناب آقای مصطفایی دانشجوی دکترای حقوق که روزهای آخر دانشجویی حقوق را سپری می کنند. قریب چهار سال مسئول ارزیابی و عملکرد در یک منطقه بودند و کار حقوقی هم انجام می دادند و تخصص این موضوع را دارند و ارتباطات سازمانی ایشان با دوستان وزارتخانه می تواند مواهب بسیار زیادی برای استان ما داشته باشد.

تریبون سکوت و سخنان محمد صیدلو مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

فکر می کنم عرایضی که به خدمتتان عرض کردم این کفایت را بکند. جناب آقای مقدم که کمک می کنند در حوزه ارزیابی و عملکرد و تقریبا اکثر دوارن اصلاحات در زمان آقای خاتمی ایشان رئیس منطقه بودند. ایشان زحمت های فراوانی کشیدند. بعد از آن، مورد اعتماد مردم بودند در شورای شهر و رئیس شورای شهر و در همین دولت معاون محترم فرماندار بودند. چه کسی را بهتر از ایشان من پیدا بکنم برای این که از ایشان کمک بگیرم برای کار کردن در تیمی که اعتقاد دارم و دلم می خواهد به نفع مردم کار انجام بدهم. سرکار خانم مقیسی مشاور امور جوان که از سال هشتاد بنده به خدمتشان ارادت داشتم و از معدود کسانی که وقتی روزی نوبت ما نبود که در سیستم باشیم. ما پنج نفر بودیم در سال 85 و دوستان صلاح دیدند که ما نمی توانیم کمک بکنیم. ما پنج نفر به همراه رئیس وقت از اداره خارج شدیم تنها خانمی که از اداره با ما خارج شد سرکارخانم مقیسی بودند که مردانه ایستادند نه به جهت این که به سیستم لج بکنند بلکه فضا را آماده کردند برای کسانی که می خواهند خدمت بکنند و خارج شدیم تا دوستان بتوانند راحت کار را انجام بدهند. مسئول مدارس کار و دانش بودند و بعد در استان خدمتشان بودیم و بنده ایشان را به استان نیاوردم و به جهت ظرفیت استانی و به جهت ارتباطاتی که با برخی از نمایندگان محترم دارند بنده از ایشان خواستم که ارتباط با پارلمان و مجلس را به عهده بگیرند و این ظرفیت را به عنوان کسی که ارتباطات خوبی در این زمینه بگیرند و انشاء الله به نفع اداره کلمان هزینه بکنند.

نکته آخری که به دوستان عزیز عرض می کنم و همان طور که خدمت رؤسای عزیز هم عرض کردم و هم خدمت شما در روز اول در شورای اداری که بنده مایل نیستم با کسی دعوا بکنم. این امانتی است از مردم در اختیار بنده و شما که هزینه اش را مردم می پردازند.

هر کدام از ما اگر امروز از پشت این میز با مسئولیت بلند بشویم و سری به مدرسه غیردولتی بزنیم نهایت دقت را می کنیم که یک ریال از جیبمان که دارد خرج می شود هدر نرود. ارزیابی بسیار دقیق رضایت مردم از عملکرد تک تک کارکنانمان خواهیم داشت. هزینه مدیریت بنده و شما را مردم دارند می پردازند. ما مدیون مردم هستیم. باید به آنها پاسخ بدهیم. ممکن است که الآن نتوانند بپرسند ولی یک روز از من و شما خواهند پرسید.

بنده حق ندارم اگر موهبتی در حوزه آموزش و پرورش نصیب مردم می شود به جهت این که ادای قهرمان ها را در این طرف و آن طرف در بیاورند بروند با جنگیدن با کسانی که می توانند کمک بکنند این مواهب را از مردم بگیرند و مردم را محروم بکنند.

بنده خدمت رؤسا هم عرض کردم که با حفظ چهارچوب نظام تعلیم و تربیت ارتباط با فرماندار، امام جمعه و نماینده و با تمام کسانی که حرمت ما را حفظ می کنند و به ما کمک می کنند هیچ منعی برای آن نمی بینم و اگر این مانع ذهنی که من بروم سراغ کسی که می تواند کمک بکند اما ممکن است برخی از دوستان با نگاه هایی که با نگاه حرفه ای من کاری ندارند خیلی سازگار نباشد.

بنده این را مشروع نمی دانم که موهبتی را از مردم دریغ بکنم و مردم را محروم بکنم به جهت برخی از مسائلی که ممکن است خیلی واقعیت بیرونی نداشته باشد. بنده عرض کردم بعضی از دوستان گهگاهی من را متهم می کردند که البته خودشان هم می دانستند که خیلی راست نمی گویند در سال 85 رفتم سراغ زندگی خودم و در سال 92 توانستم برگردم و البته در محل زندگی ام هم نتوانستند کاری انجام بدهند. آقای احمدوند به عنوان مدیر مدرسه بودند و رئیس منطقه به او زنگ می زد و می گفت که به این آقا معاونت مدرسه را هم ندهید، بنده را می گفتند و هیچ ابایی ندارم از این که دعا بکنم برای کسانی که آن موقع بنا به سلیقه خودشان تلاش کردند که برای مردم اتفاق خوبی بیفتد.

به هر حال آنها به اندازه درکشان نسبت به مسئله تلاش کردند و بنده ابایی ندارم. اما این که امروز من به عنوان کسی قبلا مسئولیتی در ستاد آقای روحانی داشته امروز گله مندی عمیق من نسبت به کسانی است که اتفاقا می خواهند به اسم اصلاح طلبی و به اسم طرفداری از دولت کمک بکنند اما به سلیقه خودشان کمک می کنند.

امروز هیچ کس به اندازه اصلاح طلبی که درک درستی نسبت به شرایط ندارد اصلاح طلبان را بیچاره نکرده است و هیچ کس به اندازه اصولگرایی که درک درستی نسبت به اصولگرایی و مبانی مورد اعتقاد اصولگرایان واقعی را دارد برای اصولگرایان بیچارگی ایجاد نکرده است. مردم ما نه اصولگرا هستند نه اصلاح طلب، مردم ما گرفتارانی هستند در برخی از حوزه ها مخصوصا اقتصادی که هر کس به آنها امیدی می دهد به آن سمت و سو حرکت می کنند.

کسانی که نخبگان جامعه هستند خوب است که به مردم راست بگویند، درست عمل بکنند و مردم عملکرد درست آنها را انتخاب بکنند.

اگر قرار است کاری انجام بدهیم بنده خیلی مایل نیستم در این جایگاه بازی سیاسی انجام بدهم. تکلیف سیاسی من روشن است اما نمی خواهم بازی سیاسی در این جایگاه انجام بدهم. دلم می خواهد برای مردم و به نفع مردم کار انجام بدهم و این فرصتی که احتمالا در دوره خدمتم ممکن است منحصر به فرد باشد.

می خواهم خوب و باکیفیت انجام بدهم که زمان سپری شدن این خدمت خیلی متأسف نباشم از آن چه که می نتوانستم انجام بدهم و انجام ندادم.

امیدوارم انشاءالله در جلسات بعدی که خدمت شما می رسم رضایت بیشتری از دوستانم بگیرم و من می دانم دوستان عزیزم و همکاران محترم اداری همان طور که معلمان عزیزمان امروز به جهت عدم پرداخت این شش ماهه گذشته در خصوص حق التدریس گله مندند شما هم اضافه کار چند ماه را دریافت نکردید به جهت بعضی از محدودیت ها، این گله مندی وجود دارد اگر چه با نجابت و و بزرگی که دارید و به زبان نمی آورید و حرفی نمی زنید و صحبت نمی کنید. امیدوارم به همدیگر کمک بکنیم و همدیگر را درک بکنیم و هم درک خوبی نسبت به محرومیت های استان داشته باشیم و هم عزم جزمی برای حل مشکل مردم در اندازه ای که حدود اختیارات و مسئولیت مان ایجاب می کند انشاءالله برای مردم داشته باشیم.

بخش اول

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

پایان گزارش/

یکشنبه, 26 اسفند 1397 ساعت 21:49 خوانده شده: 308 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +5 0 --
زنبور آخرالزمان 1397/12/27 - 05:28
مستقل از شایستگان موجود و عموماً خنثی!

برای آموزش و پرورش همان کسی که با لباس طوسی با

حیوان بی زبان ملاعبه زشت می‌کرد بهتر از کسی

است که دارای پتانسیل و توفیقات پنهان شده‌ و مانده‌ای

است ولی صرفاً به جرم جرائمی مسخره و نهایتاً سن و

سال نتوانست وارد سیستم شود!

پناه بر پروردگار منتقم و به تأخیر اندازنده عذاب اخری و

صاحب الزمان مستجاب الدعوه!
پاسخ + +4 0 --
پرسشگر 1397/12/27 - 08:09
با سلام و تشکر از صدای معلم که فرصت بسیار مناسبی جهت گفت و گوی شفاف و منطقی در ارتباط باموضوعات مرتبط با اداره کل شهرستان های استان تهران فراهم آورده و با سپاس از مدیرکل عزیز و فرهیخته ی شهرستان های استان تهران،چند مورد در میان فرمایشات مدیرکل محترم جالب توجه است:
پاسخ + +4 0 --
پرسشگر 1397/12/27 - 08:10
1)خانم حسن پور مطابق آخرین مستندات موجود مدرک کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دارند و زیبنده نیست که ایشان دکتر خطاب شوند و اینکه عنوانی را منتسب به شخصی نماییم و بعد برای بطلان آن از دیگران مدرک و سند بخواهیم نیز جالب نیست،چون بر این اساس هرکسی می تواند عنوان دکتر و یاعناوین دیگری را برای خود مصادره نماید و در صورت اعتراض دیگران درخواست مدرک و سندی مبنی بر رد این ادعا بکند و چون دسترسی به اطلاعات اشخاص و ارائه آن خود میتواند دستاویزی برای حراست و برخی مغرضان برای پرونده سازی باشد،قاعدتاً شفاف سازی در این مورد بازدارنده می شود...لذا در صورت امکان یکبار برای ایجاد شفافیت و محکوم شدن امثال من که به این عنوان ایشان معترض هستند مدرک دکترای تخصصی و یا حتی مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه های علوم پزشکی ایشان ارائه گردد تا صدای اعتراض به این موضوع تا همیشه خاموش شود....
پاسخ + 0 0 --
محمد 1397/12/27 - 09:57
ببینید آخه ما دکترای ....داریم
پاسخ + +4 0 --
پرسشگر 1397/12/27 - 08:14
2)ضمن احترام به منطق مدیرکل محترم در ارتباط با انتصابات،واقعیت امر این است که نمیتوان مبنای شایستگی افراد را صرفا سالها کار در یک حوزه قلمداد نمود!!اگر خانم حسن پور سالها در دوران یزدیخواه و رحیم زمانی ردیس اداره بوده و افرادی به جرم انتقاد به وضعیت نامناسب گذشته و یا اهل قلم بودن همانند خود مدیرکل محترم از معاونت مدرسه و حتی تدریس کنار گذاشته شده اند این مبنای شایستگی امثال خانم حسن پور و نالایق بودن افرادی که تاوان عدم مماشات خود را در دوره ی گذشته داده اند و خون دل خورده اند نیست...و اگر قرار باشد مبنای شایستگی در انتصابات سوابق مدیریتی در دوران دولت قبل از تدبیر و امید باشد که اساساً نیازی به تغییر و تحول نبود و همان افراد قبلی باید رد جایگاه خود ابقاء می شدند!!
پاسخ + +4 0 --
پرسشگر 1397/12/27 - 08:20
3)همانطور که به درستی در سوابق جناب مقدم عضویت و ریاست شورا بعنوان سوابق اجتماعی ارزشمند در نظر گرفته شده است همین معیار در ارتباط با همکاران دیگری که علاوه بر سوابق مشخص و روشن در حمایت از دولت تدبیر و امید و همسویی با اعتدال و اصلاحات داشته اند و در دوران سیاه حاکم بر سیستم آموزش و پرورش خارج از حوزه آموزش و پرورش مسوولیت هایی اجتماعی و مدنی و جایگاه هایی همچون مشاور فرماندار و ...داشته اند میتواند مورد توجه قرار بگیرد و یا بعنوان پیشنهاد میشود با یک بخش نامه از همکاران خواست که سوابق اجتماعی فرهنگی خارج از سیستم آموزش و پرورش و هرآنچه که خارج از اطلاعات فرم502 و خارج از سوابق آموزش و پرورش دارند را صرفا با مستندات و مدارک ارائه کنند!!و این در موضوع انتصابات مورد توجه قرار گیرد.
پاسخ + 0 0 --
رفاقت 1398/01/11 - 00:03
این پرسشگر قصد دارد در لابلای حرفهایش خودش را به مدیر کل نشان دهد . خیلی زشت است یک نفر از مشکلات دیگران نردبانی برای خودنمایی بسازد .
پاسخ + +4 0 --
پرسشگر 1397/12/27 - 08:29
4)درک شما نسبت به مسائل بسیار بالاتر از مدیران کل قبلی است و این در گفتار و رفترا و منش شما همواره مشهود بوده است و این سطح انتظار از شما را بالاتر برده است،جناب صیدلو...در برخی از حوزه ها نارضایتی هایی وجود دارد که کم کم مبدل به زخم های کهنه می شود،برخی مناطق و برخی از ادارات داخلی اداره کل حتی برخی ادارات زیرمجموعه حوزه ریاست نیاز به استنشاق هوای تازه و دمیده شدن روح تازه بر کالبد خود دارند و افراد کاردان متعددی هستند که د رجایگاه هایی که میتوانند تأثیرگذار باشند قرار ندارند و از سوی دیگر افراد ناکارآمدی هستند که جایگاه های تصمیم سازی و تصمیم گیری را بدون آنکه صلاحیت لازم تخصصی را داشته باشند اشغال نموده اند!!نظرات اهل قلم و نخبگان هم که اساساً یا مورد توجه قرار نمی گیرد و یا سانسور میشود و حتی در مواردی افرادی که منصوب شما بوده اند اندیشه و قلم را سانسور نموده اند که مبادا منجر به در سر نشود،چراغ های رابطه هنوز تاریکند و راههای ارتباط با شما همچنان امن نیست.
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/28 - 00:18
با سلام،مطمئنا خود جناب مدیرکل نسبت به وضعیت مناطق و ادارات داخلی اداره کل اشراف دارند،جناب پرسشگر،اندکی صبر سحر نزدیک است!!قطعاً انتصاباتی شایسته از جنس انتصاب یوسف بهارلو تکرار خواهد شد وشما صرفاً نیمه ی خالی لیوان را نبینید...مطلب خود حقیر توسط آقای رفیق سانسور شد به گفته ی رئیس قبلی روابط عمومی اما چه ارتباطی با آقای مدیرکل دارد؟!من حتی از سانسور مطلبم هم ناراحت نشدم چون در صدای معلم منعکس شده بود و با استقبال مواجه شده بود حالا آقای رفیق یا هرشخص دیگری مختار است که از یک مطلبی خوشش بیاید یا نیاید یا در انتصابات یک فرد شایسته دیده شود یا نشود!!این در اصل شایستگی یک فرد خللی ایجاد نمی کند...ارتباط نا امن را قبول دارم اما مطمئن باشید جناب مدیرکل از طریق همین سایت و همین پیام ها مطلب شما را مطالعه میکنند و اگر برای شما یا مطلبتان ارزشی قائل باشند ترتیب اثر می دهند در غیر اینصورت شما به خودتان زحمت مضاعف ندهید!!
پاسخ + +4 0 --
پرسشگر 1397/12/27 - 08:35
5)هنوز به معیار درست و متقنی در مورد نخبه نرسیده ایم و همه بالقوه خود را نخبه می دانند در این ساختار اما در نشست هایی همانند همین تریبون سکوت برآیند نظر همین نخبگان می شود اضافه کار و شنسیل!!به نظر می رسد به جای برگزاری جلسات با حضور کمی افراد که عمده ی دغدغه اشان اضافه کار و شنسیل است امکان برگزاری نشست هایی با افراد دارای دغدغه در خارج از ساعات اداری فراهم شود و به قولی یک مرد جنگی به از صد هزار ...از این طریق افراد دارای تفکر نقاد و روح پرسشگر و دارای دغدغه و نقشه راه شناسایی شوند و به جای کار گِل گماشته شدن ایشان زیر نظر افراد فاقد صلاحیت در جایگاه های تأثیرگذاری همچون مدیریت مناطق به کار گرفته شوند تا شکوفایی و تجلی بروز و ظهور استعداد ها محسوس شود.
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/28 - 00:21
انشاا...نشست های تخصصی وجمع وجور تر نقد و بررسی هم برگزار شود تا اهم موضوعات به شنسل و اضافه کار و موضوعات سطحی ختم نشود و انشاا...بدون حضور عوامل حراست که این همه نارضایتی ایجاد نم.ده اند که صدای بچه های بسیجی و انقلابی و خط امام و رهبری و فعالان تشکل های معلمان را هم در آورده اند!!
پاسخ + +4 0 --
پرسشگر 1397/12/27 - 08:39
6)آقای صیدلو در نیک نفسی و سلامت و صلابت شما تردید نداریم اما برادر همت چاره ساز است و نیت کفایت نمی کند،تمام مدیران کل قبلی نیت های خوبی داشتند برای بهبود امور اما در عمل شاید فقط الان متأسف هستند که چرا بسیاری از کارها را نکردند!!با تعارف و حرف و طرد منتقدین و تحقیر افراد شایسته و تخریب دغدغه مندان دلسوز به اینکه فقط دنبال پست و مقام هستند به خدا چیزی درست نمی شود،باید آب رفته را به جوی برگرداند!!حال متکلم از کلامش پیداست...از کوزه همان برون تراود که دروست...اگر دغدغه نبود که امثال حقیر اینقدر وقت برای انتقال این موارد به شما نمی گذاشتیم اما زمانی که این احسا ایجاد شود که گوش شنوایی نیست و یا برداشت دیگری از این دلسوزی ها می شود خوب امثال من هم به بی تفاوتی و سکوت روی می آوریم و به قول حضرت سعدی:بنشینم و صبر پیش گیرم...دنباله ی کار خویش گیرم!!
پاسخ + 0 0 --
شاکی 1397/12/28 - 00:22
اندکی صبر کنید،انشاا...قدم هایی هم برداشته خواهد شد.
پاسخ + +4 0 --
محمدرضا 1397/12/27 - 13:09
سلام و سپاس از صدای معلم و آقای مدیرکل و ممنون از امکان گردش آزاد اطلاعات،از طریق این تریبون خواهشمندم که به وضعیت اقدامات خودسرانه ی برخی از کارشناس مسؤولان و کادر حراست که مانع جدی آزادی اندیشه و بیان است رسیدگی عاجل و مقرون به نتیجه فرمایید،این یک آسیب جدی برای اداره کل و کل استان است.
پاسخ + 0 -1 --
ناشناس 1397/12/29 - 18:41
گردش ازاد چرا از عدم پردخت حق الزحمه حق تدریسی نمگویی در اخرسال
پاسخ + 0 0 --
میرجعفری 1398/01/02 - 01:17
حق التدریس شما دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره،اما در همان اداره کل همکار اندیشمند و صاحب قلم و نجیب ما یک سال اضافه کارش از سوی رئیس مستبد و انحصارطلب انجمن اولیاء و مربیان قطع شد بدلیل صراحت بیان و انتشار مطلبی در نقد وضعیت انجمن های اولیاء و مربیان و هنوز هم این حق مسلم اعاده نشده است و جالب تر اینکه همچنان هم رئیس آن اداره بر مسند ریاست باقی هستند و افراد صاحب قلم و صاحب اندیشه در محاق!!وقتی قلم و اندیشه هم تأثیری در شناخت توانمندی همکاران ندارد و در بر پاشنه یآشنایی قومی و قبیله ای میچرخد نمیتوان توقع بهبود از اوضاع جهان داشت!!
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/01/02 - 23:14
خاک بر این نشریه الکترونیکی که جز باند بازی وگرینشی کار کردن نمی تواند کاری بکند
پاسخ + +3 0 --
فرزانه نوری 1398/01/03 - 00:58
آقای مدیرکل،لطفا توجه خود را محدود به آشنایان محدوده رباط کریم و شهریار نکنید این اشتباه آقای کمرئی بود که به توانمندی های افراد خارج از حوزه آشنایی قبلی بی اعتماد بود و آقای فولادوند هم که به همشهریانش اعتماد داشت فقط!!انتصاب های شما از جمله روابط عمومی و مشاور جوان و....نیز همین شائبه رو ایجاد میکند،از شما خواهشمندیم به شایستگی های مورد اغماض قرار گرفته ی سایر مناطق فارغ از شاخصه های قومی قبیله ای و وابستگی به مجمع و انجمن و فلان نماینده توجه کنید.
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/01/03 - 23:43
آقای صید لو حاصل باند بازی در دولت روحانی است و هیچ موقع نمی تواند عدالت را در گزینش پرسنل تحت امر اقدام نمایید و عمر این دولت تمام ودوباره باید با شعار جدید معلمان را ملاک سرشان گذاشت و امسال صید لو هم از این خود کلاهی برای خودش درست کند در میان فقط آموزش و پرورش که مثل مرغ عروسی وعذا همیشه قربانی می شود عدی باهم دشمن واقاییان استفاده پست و مقام می برند بطور ساده خاک برسر معلمان میکنند و دوباره روزی از نوع با شعار جدید وسلام
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/01/05 - 19:40
آقای میر جعفری کجایی
پاسخ + 0 0 --
ناشناس 1398/01/11 - 11:32
آقای میر جعفر ی حق تدریس پرداخت نشد کجایی دیر زودش با نرخ پیاز است یا بانرخ سیل

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد مدت زمان تعطیلات تابستانی مدارس در ایران چیست؟

پربازدیدترین

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور