چاپ کردن این صفحه

موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این مدت سکوت و انفعال بوده است !

احضار مدیر مسئول صدای معلم به دادگاه در آخرین روز کاری سال 1397 ؟!

گروه گزارش/

احضار علی پورسلیمان مدیر مسئول صدای معلم به دادگاه

بر اساس ابلاغیه ای که شعبه 101 کیفری دادگاه کیفری دو شهر  بناب برای علی پورسلیمان مدیر صدای معلم ارسال کرده است خواسته شده تا امروز 28 اسفند ماه ساعت 9 صبح در آن جا حضور پیدا کند .

این ابلاغ در راستای شکایت قبلی روحانی بنابی " مهدی بهرامی اقدم " صورت گرفته است .

« مهدی بهرامی اقدم » روحانی و موسس مدرسه قرآن و عترت بناب از مدیر صدای معلم به اتهام " نشر اکاذیب در فضای مجازی " شکایت کرده است .

این شکایت به خاطر گزارش صدای معلم در مورد عملکرد اداره آموزش و پرورش بناب و عملکرد مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بوده است . ( این جا )

پیش از این شکایت هیچ گونه پاسخ و یا جوابیه ای مطابق ماده 23 قانون مطبوعات برای صدای معلم ارسال نشده است .

نخستین احضار مدیر صدای معلم بر اساس نیابت قضایی بود که در شعبه چهارم بازپرسی ناحیه 31 ( جرایم رایانه ای و فن آوری اطلاعات تهران ) صورت گرفت .

پس از ایراد مدیر صدای معلم در مورد صالح نبودن مرجع رسیدگی کننده این پرونده به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه انتقال یافت .

در این شعبه پورسلیمان اظهار داشت :

" همان گونه که در دادسرای فرهنگ و رسانه خدمت بازپرس محترم شعبه چهارم بازپرسی عرض کردم و مکتوب نیز گردیده است ؛ « صدای معلم » یک ر سانه رسمی دارای مجوز به شماره ثبت 78039 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . پرسش این است که آیا دادگستری بناب وفق قانون و مقررات عمل کرده است ؟

به این لحاظ دادگاه بناب فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این پرونده می باشد .

رسیدگی به چنین پرونده هایی مطابق قانون  فقط در صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه می باشد .

از سوی دیگر ، همان گونه که قبلا نیز  مکتوب گردیده است ؛ از آن جا که محل فعالیت این رسانه  و نیز محل سکونت این جانب در تهران بوده است مطابق قانون چنان چه شاکی محترم جناب آقای مهدی بهرامی اقدم ادعا و یا شکایتی علیه بنده به عنوان صاحب امتیاز و مدیر مسئول صدای معلم دارد می تواند در دادسراهای تهران اقامه دعوی نماید .

بنابراین دادگاه بناب فاقد صلاحیت محلی برای رسیدگی می باشد . "

همچنین بیان و مکتوب گردید :

" در قرار نیات قضایی که توسط دادیار محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب بناب جناب آقای احمد بیرامیان به تاریخ 12 / 8 / 1397 صادر گردیده است شاکی علاوه بر آقای مهدی بهرامی اقدم ، اداره آموزش و پرورش بناب نیز قید گردیده است و این در حالی است که تاکنون احضاریه و با ابلاغیه ای دال بر شکایت اداره آموزش و پرورش به بنده ابلاغ نگردیده است و از این لحاظ پرونده دارای نقص می باشد . "

در تصویر زیر شکایت شاکی آقای مهدی بهرامی اقدم و اداره آموزش و پرورش بناب ذکر گردیده است :

احضار علی پورسلیمان مدیر مسئول صدای معلم به دادگاه

به بازپرس تاکید و در پرونده مکتوب شد :

" شکایت آقای مهدی بهرامی اقدم مربوط به گزارش صدای معلم به تاریخ دوشنبه 19 شهریور ماه 1397 است .

در این نامه هیج اسمی از ایشان به میان نیامده و طرف خطاب نیستند و روی سخن نویسندگان با مسئولین آموزش و پرورش می باشد که  چنین قراردادهایی را با اشخاص حقیقی منعقد کرده اند و چون ایشان هیچ سمت رسمی در آموزش و پرورش و نهاد دیگری ندارند هیچ گونه مسئولیتی متوجه ایشان نشده است ؛ بنابراین نمی توانند در مقام شاکی قرار گیرند چون در نامه فقط به بخش خصوصی و موسسین مدارس غیر دولتی اشاره شده است .

لذا زمانی که ایشان هیچ سمت و موقعیت رسمی و حقوقی در آموزش و پرورش ندارند چگونه می توانند طرف خطاب قرار گیرند؟ "

بر این اساس پرونده مذکور مجددا به بناب برگشت خورد .

در کمال ناباوری مجددا ابلاغیه ای برای مدیر مسئول صدای معلم  درست در آخرین روز کاری سال صادر گردید.

این  ابلاغیه  در 27 اسفند ماه بدون آن که حتی پیامکی برای متشاکی ارسال گردد و یا به رویت و امضای ابلاغ شونده برسد ؛ تحویل منزل شده است و تاریخ حضور نیز کم تر از 24 ساعت در شهرستان دوری مانند بناب بوده است .

پرسش این است که آیا دادگستری بناب وفق قانون و مقررات عمل کرده است ؟

هدف طراحان این سناریو چیست ؟

موضع وزیر آموزش و پرورش و سایر مسئولان در این موارد فقط سکوت و انفعال بوده است .

« صدای معلم » بارها نسبت به گسترش فضای تهدید و شکایت علیه منتقدان و رسانه های مستقل انتقاد کرده است .

پایان گزارش/

سه شنبه, 28 اسفند 1397 13:57 خوانده شده: 1358 دفعه

در همین زمینه بخوانید: