صدای معلم

پرسش های صریح مدیر صدای معلم از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری معاونان وزیر آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌ها ( بخش پایانی ) :

علی عسکری : در چارچوب منشور حقوق شهروندی می خواهیم مطالبات صنفی را در قانون بیاوریم و چارچوبی تعریف کنیم که سیاسی برداشت نشود ، امنیتی برداشت نشود و حق هم به حق دار برسد

گروه گزارش/

چهارشنبه 22 اسفند ماه نشست خبری معاونان  وزیر  آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌ها در اردوگاه منظریه تهران ( شهید باهنر ) – سالن شهید فهمیده برگزار گردید .

این نشست خبری به صورت پرسش و پاسخ میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش و خبرنگاران برگزار گردید .

در این نشست صدای معلم گفت و گویی را با « علی عسکری » معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در مورد  تحصن ( اعتصاب معلمان ) ، فعال شدن هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و غلبه فرهنگ امنیتی بر امنیت فرهنگی در وزارت سید محمد بطحایی انجام داد .

بخش پایانی این گفت و گو را می خوانیم .

 

سخنان علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس و منشور حقوق شهروندی و پی گیری مطالبات صنفی معلمان

صدای معلم :

در زمان آقای فانی که وزیر بودند و آقای دانش آشتیانی کمتر، معلمان تجمع کردند تحصن کردند اعتراض کردند ولی تا جایی که من می دانم برای این معلمان در زمان وزارت آن آقایان پرونده ای تشکیل نشد اما در زمان وزارت آقای بطحایی پرونده تشکیل می شود ، پرونده سازی می کنند. مسئول مستقیم آن هم شما هستید !

 

عسکری :

اجازه بدهید من این را برای خودم یک تهمت می دانم. برای این که من از وقتی که اینجا آمدم دو سه ماهی یک مورد این چنینی هم به تورم نخورده است.  

 

صدای معلم :

اولین تحصن معلمان در مهرماه انجام شده است بعد در آبان ماه انجام شده و آخری هم در اسفند ماه بوده است. شما می گویید سه ماه است. برگه های هیئت تخلفات اداری در همین سه چهار ماه اخیر به مدارس ارسال شده است؟

 

عسکری :

من آمار را دارم.

 

صدای معلم :

یعنی شما می گویید در زمان مدیریت شما این چیزها اتفاق نیفتاده است؟ پس از نظر شما عملکرد هیئات تخلفات اداری قابل قبول نیست برای شما به عنوان مسئول هیات ها ؟

 

عسکری :

شما همیشه یک چیزی را مغلطه می کنید که یک نتیجه ای بگیرید!

 من در چهارچوب وظیفه حقوقی و انسانی خودم این مجموعه کار من است و حتی گردش کار ماهانه اش پیش من می آید. یعنی همین اسفند را گردش ماهانه می گیرم. آرام ترین و به نحوی اخلاقی ترین رفتار را خودم به شخصه داشته ام نسبت به این موضوع. مدیر کل هیات های اداری تخلفات مان همین روحیه را دارد. معاونشان خانم تابنده هم همین روحیه را دارد.  اگر به تورمان خوردهند ما مواردی داریم که برایشان مرخصی تصویب می کنیم. حتی تمرد ، ترک کار و این گونه موارد چون از نظر انسانی می دانیم که طرف ممکن است که وضعیتش در حالت استیصال بوده که ترک خدمت کرده است ما داریم اینها را بدین صورت  تعامل می کنیم. یعنی یک نوع معاضدت قضایی . دفتر حقوقی ما مورد معاضدت قضای اش مشاوره حقوقی و قضایی فرهنگیان در ظرف یازده ماه ، بیست و سه هزار و پنجاه و هفت مورد . ما در موضع دفاع و و معاضدت قضایی از همکاران دفاع کردیم .

 

صدای معلم :

این شامل معلمانی می شود که تصادف می کنند ، توسط دانش آموزان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند یا مشکلاتی از این دست برایشان پیش بیاید....

 

عسکری :

نه اتفاقا شامل معلمانی می شود که ترک خدمت کرده و پرونده اش رفته دیوان عدالت اداری. بیشترین موارد دیوان عدالت اداری است.

 

صدای معلم :

آقای عسگری مشخصا در مورد معلمان منتقد و معترضی است که در جهت مطالبات صنفی خودشان در مدرسه تحصن کردند و شما به عنوان یک مقام مسئول آیا عملکرد هیئت های تخلفات در سه ماهی که مسئولیت داشته اید ؛ آن را تایید می کنید؟

 

عسکری :

مهم شفافیت قانون است .

به صورت نسبی آن را رضایت بخش می دانم. این گونه نیست که شما موردی را سیاه و سفید ببینید .

 

صدای معلم :

ما کی سیاه و سفید دیدیم .ما داریم از شما سوال می کنیم !

 

عسکری :

می گویم به دلیل عقلی شما به عنوان یک برادر دینی نه شما باید سیاه وسفید ببینید و نه من سیاه و سفید ببینم.

 

صدای معلم :

می گوئیم  در همین دولت این تجمعات در دو وزیر قبلی هم انجام شده آن زمان چنین چیزی جرم نبوده الآن در زمان مدیریت شما جرم شده است؟! دوستان نمی دانستند که آن موقع جرم نبوده ولی الآن جرم است؟

سخنان علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس و منشور حقوق شهروندی و پی گیری مطالبات صنفی معلمان

عسکری :

شما دارید حرف خودتان را می زنید. من که احصا نکردم. من نرفتم سابقه آنها را مرور کنم. شما الان آن را قضاوت کردید و به اینجا وصل کردید و خودت هم داری قضاوت می کنی پس این مصاحبه نیست  .

 

صدای معلم :

ما می گوئیم که رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی دارد . وزرای قبلی گفته اند مهمترین شعار ما تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی است. شما بفرمایید به عنوان مقام مسئول توضیح شما در مورد این خط مشی چیست ؟

 

عسکری :

مگر توضیحات من را در این رابطه دریافت نکردید؟ شما از بعضی اینها در فضای مجازی و غیرمجازی ، اجتماعی تجمعات فعال هستند و نطق می کنند نام می برید .من می گویم نگاهم به اینها نگاه دوستانه ، برادرانه و همگرایانه است.

 

صدای معلم :

شما می گویید دوستانه است پس این پرونده ها چیست ؟

 

عسکری :

شما دارید عمده سازی می کنید من اصلا قبول ندارم. شما سر جمع آمار معلمان را در نظر بگیرید ببینید چند درصد از این معلمان در تجمعات تحصن کرده اند ؟

 

صدای معلم :

شما بفرمایید چند درصد تحصن کرده اند؟ آقای نعمت اللهی گفته اند آمارش خیلی کم بوده ولی درصد اعلام نمی کنم. من می گویم یک تا دو درصد کل مدارس کشور.

 

عسکری :

می گوییم نیم درصد.

این ر ا باید در چارچوب قانون در نظر بگیریم .

در چارچوب قانون تجمعات صنفی الان قانون منقهی برایش تصویب نشده است . ما داریم پی گیر می شویم که آن را قانون کنیم .

 

صدای معلم :

آقای بطحایی در شهریور ماه امسال فرمودند با وزیر کشور صحبت کردیم که محل هایی را برای تجمعات معلمان پیش بینی کنیم .

شما بفرمایید در این 6 ماه چه کار کردید ؟

 

عسکری :

مگر من باید پاسخ گو باشم ؟

 

صدای معلم :

شما محل ها را بفرمایید تا معلمان بدانند و بروند آن جا تجمع و اعتراض کنند .

 

عسکری :

معلمان دم مجلس می آیند و تجمع می کنند .

 

صدای معلم :

اما آقای بطحایی قول داده است !

 

عسکری :

چه قولی داده است ؟ سوالی را که باید از آقای بطحایی بپرسید از من می کنید ؟!

جوابی را هم که من می دهم باز دوباره مغلطه می کنید !

این درست نیست !

ما دو تا مسلمان کنار هم نشستیم .

عرض می کنم نه نگاه سیاسی و نه امنیتی دارم .

 

صدای معلم :

اما عملکرد هیات های تخلفات شما این گونه است ؟

سخنان علی عسکری معاون حقوقی و امور مجلس و منشور حقوق شهروندی و پی گیری مطالبات صنفی معلمان

عسکری :

شما اگر با مدیر کل هیات های تخلفات که ما یک انسان وارسته ای است و البته همه اعضا هم معلمان دلسوز و شناخته شده هستند .

این طور نیست .

از جای دیگر که نیاورده اند . در چهارچوب قانون پرونده می آید و این ها می نشینند و رسیدگی می کنند .

من می گویم افزون بر این آن چیزی که خیلی مهم است و شما باید دنبال کنید و ما و دولت و مجلس در چارچوب همان قانون شهروندی که فرمودید این است که ما مطالبات صنفی را در قانون بیاوریم و یک چارچوبی برایش تعریف کنیم که سیاسی برداشت نشود ، امنیتی برداشت نشود و حق هم به حق دار برسد .

من الان دنبال این هستم .

دنبال یک ماده واحده هستم ...

 

صدای معلم :

ان شاء الله هفته معلم هم مزاحم شما می شویم که ببینیم این هیات های تخلفات برای معلمان پرونده سازی می کنند و یا خیر ؟

 

عسکری :

آقای دکتر گرجی را هم شما در این رابطه و در ریاست جمهوری پیدا کنید . جلسات ما را هم تعقیب کنید .

دوست داریم این پیشنهادات را در قالب " لایحه " بیاورند و ما هم در مجلس دفاع کنیم .

 

صدای معلم :

از وقتی که در اختیار صدای معلم قرار دادید سپاسگزاریم .

پایان گزارش/

پیاده سازی و ویرایش : زهرا قاسم پور دیزجی

بخش اول

چهارشنبه, 07 فروردين 1398 14:17 خوانده شده: 463 دفعه چاپ

نظرات بینندگان  

پاسخ + +1 0 --
ناشناس 1398/01/07 - 15:33
درود بر شما متشکریم از مصاحبه شما ......لازم به ذکر است که این بار قبل از مصاحبه تدبیری بیندیشیم ... تا دیگر بحث را به سفسطه و فرار از واقعیت و دور باطل و برهان .......نکشانند و اگر سوالی از ایشان پرسیده میشود سوال کننده را مورد شماتت و سرزنش قرار ندهند و از عباراتی چون قضاوت نکن عمده سازی نکن پرونده سازها از خودتان هستند ...........استفاده نکنند و بیشتر گره گشایی کنند تا بحث هایی از این قبیل ....از این شاخه به آن شاخه پریدن دردی را دوا نمیکند جناب! لطفا به صورت واضح و شفاف پاسخگو باشید متشکرم .........در پایان افرادی که به اصطلاح شما دلسوز و شناخته شده هستند و مورد تایید شما در واقع دلسوزخودشان و کسانی هستندکه انها را منسوب فرموده اند نه دلسوز معلمین
پاسخ + 0 0 --
دبیر م 1398/01/08 - 07:25
صدای معلم ممنون
زنده باشید و موفق در ندای معلمان و دبیران بودن و مدافع سخن حق بودن
انشاا...
پاسخ + +3 0 --
عقاب تیز پر 1398/01/07 - 16:36
امروز ثمره دیروز و فردا ثمرۀ امروز
پاسخ + +1 0 --
mortteza 1398/01/07 - 18:29
شما نقد خود را انجام دهید
مطمئن باشید که اگر به مذاق بعضی ها خوش نیامد حتما متهم به خواهید شد
پاسخ + 0 0 --
حسین رمضان پور 1398/01/07 - 20:18
درود و خداقوت به جناب پورسلیمان و عوامل سایت صدای معلم
پاسخ + 0 0 --
DAMN 1398/01/08 - 08:04
بابا ایشون این کاره نیستید زیاد گیر ندید بهشون. اومده یه چند صباحب هوای بالایی را داشته باشه و مواظب باشه که آموزش و پرورش به دست نامحرم ها نیفته ..... ...
پاسخ + +2 0 --
کاکتوس 1398/01/08 - 09:48
خوب بعد از تبلیغات وسیع الهیار در صدا و سیما و سایت های مختلف قرار شد پنجم فروردین اضافه تدریس ها واریزشود بلافاصله الهیار در تلویزیون حاضر و گفت پنج فروردین معوقات اضافه تدریس واریز و صدا و سیما هم در تمام بخش های خبری در ایتر اول خود منعکس کرد در حالیکه همه منتظر دریافت اضافه تدریس در پنجم فروردین بودند امروز هشتم فروردین هیچ خبری از اصافه تدریس ها و هیاهو و جنجال رسانه ای الهیار نیست
پاسخ + +1 0 --
حسن 1398/01/08 - 14:08
درود بر صدای معلم که با این مصاحبه مشکلات ما را حل کرد خوب حالا دیگر ما مشکلی نداریم همه برید و شادی کنید راستی داشت یادم می رفت یکی به من بگه این مصاحبه با حرفهای تکراری اصلا چه دردی رو از ما معلمان درمان کرد والا من که چیزی نفهمیدم جز یک سری حرف تکراری و در حد حرف
پاسخ + 0 0 --
معلم 1398/01/12 - 20:05
حاجی حق التدریسها رو بده
پاسخ + 0 0 --
حاج طوسی عندالله 1398/02/18 - 05:35
من هم با حقوق شهروندی موافقم حاج آقا.
پاسخ + 0 0 --
دکتر س.م.ح.حسینی 1398/02/18 - 13:54
آیت ا... رییسی رییس جدید قوه قضاییه فرمودند "باید حقوق شهروندی را آموزش دهیم". من در کلاس هایم خیلی برای این منظور که الف آن ارتقای آگاهی ها و حس مطالبه گری شهروندان است تلاش کردم که نتیجه اش این شد که نهایتا من را بردند "تیمارستان"! برخی از این تلاش های من:

https://soundcloud.com/user-351046857/doesbev1qbtx

http://iranglobal.info/node/66489

https://soundcloud.com/user-115966441/fact-vs-truth

https://soundcloud.com/user-115966441/euiuexycqhaz

نظر شما

صدای معلم، صدای شما

با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.
نظرسنجی

نظر شما در مورد مدارس سمپاد ( تیزهوشان) به کدام گزینه نزدیک تر است؟

دیدگــاه

سرویس مدارس

تبلیغات در صدای معلم

درخواست همیاری صدای معلم

شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی

کالای ورزشی معلم

تلگرام صدای معلم

صدای معلم پایگاه خبری تحلیلی معلمان ایران

تلگرام صدای معلم

Sport

 سامانه فیش حقوقی معلمان

سامانه فیش حقوقی معلمان بازنشسته

سامانه مراکز رفاهی

تبلیغات در صدای معلم

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صدای معلم بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.
طراحی و تولید: رامندسرور